Автор Тема: Българският език и произходът на българите в Х части / VІ част /  (Прочетена 1555 пъти)

Неактивен truthfinder

  • Участник
  • ***
  • Публикации: 38
  • Респект: 0
                                                                          VІ част


                              6.    Защо, изложените твърдения в т. 1  а ) и б )  са непоклатимо доказателство- Разглежда се нещо, което е невъзможно да бъде фалшифицирано. Защото езикът, който говорим, е вътре в самите нас и го употребяваме всеки момент.
- Разглежда се нещо, което е постоянно във времето и пространството, и за да се измени му трябва много време и голям натиск. Това е структурата на езика. Структурата на даден език е една от най-сложните системи, които съществуват в света. Поради тази причина, за да стане промяна, са необходими цели хилядолетия и голямо въздействие отнякъде. Даже, много народи с няколоко хилядолетия не изменят структурата на езика си – като гърци, славяни и др. Нека тези, които казват, че езикът е жива система и че заедно с думите / лексиката / се променя и структурата, да не пропускат тази подробност от изключителна важност. Иначе езикът, наистина, е жива система, но да бъдем честни докрай.
- Разглежда се езиковата ситуация. Тя по недвусмислен начин и съвсем убедително ни показва истината. Езиците в света, структурно, се променят от синтетизъм към аналитизъм или изпадане на падежите и използване на предлози. Всички езици в района, където живеем са синтетични / с падежи /. Само нашият език не е . Това показва, че ние сме много време преди всички тук в района и нашият език им влияее в посока към аналитизъм. Кои са едни от най-древните и най-многобройни народи в района – траките / тракопеласгите /. Твърденията, които се излагат, не са хипотеза, а истинско доказателство, защото разглеждат нещо, което не е сложно. Показването на вида на структурата на даден език и какви езици е срещал по пътя си, не е сложна работа. Иначе, когато нещата се усложняват, се размиват и не могат да бъдат доказателство. Виждате, че всичко има своето просто обяснение, когато се използва това, което има най-силни аргументи – в случая езика. Само трябва да се борави с него както трябва и тогава нищо не се усложнява, нито размива и доказателството е налице.
- И най-важното : представя се доказателство ( именно езикът, който говорим ), което се покрива с други две основни доказателства – ДНК изследванията и антропологията, която не се изменя в продължение на цели хилядолетия. Намират се гробове от тракийско време, отпреди хиляди години, всичко е изгнило в гроба, само костите стоят. Именно тези кости показват същото, което езикът показва. Но най-ценното в случая е , че езикът, който в момента говорим с вас, е вътре в самите нас, и във всеки момент някой по света говори на него. Поради тази причина не могат да се направят никакви фалшификации. А това от своя страна, показва, че ДНК изследванията, древните хроники и антропологическите особености, както и др. също не са фалшиви, защото като доказателства са в подкрепа и съответствие на езика, говорен в момента. Всички изложени доводи съвсем ясно сочат, че представените твърдения са самата истина, защото са придружени с непоклатими доказателства. Или ние сме народ, създаден хилядолетия преди новата ера и стоящ в основата на човешката цивилизация. Имената “траки”и “пеласги” са ни дадени от гърците. Основата на нашия корен са пеласгите, наричани още пелгари, белгари или българи и траките. Тук трябва да се отбележи нещо много важно. Ако искаме да стигнем до съвсем първото ни начало, нещата пак ще се размият. Защото ще стигнем до първия корен или корени, от където произлиза цялото човечество и така ще се припознаем с всички народи. Тракопеласгите са достатъчно древни и достатъчно многобройни, за да бъдат нашата основа.                    7.  Особеното значение в изясняването на нашия произход


   
      Ние сме част от индоевропейските народи и изясняването на нашия произход, автоматически, слага нова подредба на индоевропейското семейство. В момента някои народи, съвсем условно, са поставени в дадени групи. Беше казано, че нашият народ е сложен в славянската група, доста условно и то главно на базата на общите думи или лексика. Тоава е абсолютно недостатъчно и е направено по политически причини, и не отговаря на истината. В общи линии, същото се получава и с така наречените романски народи. Към тях спадат италианци, французи , испанци, португалци, съвсем малки общности в Алпите, като ретороманци и румънците. От всички изброени, само в езика на румънците има падежи, в останалите няма. А тези народи са наречени “романски” на базата на латинския език, който има падежи. Или тези народи, с изключение на румънския, не са наследили структурата на латинския език и поради тази причина не могат да се смятат за латински народи, другото название е романски. Не можеш да наследиш някой, без да вземеш основата му, тоест структурата. Обстоятелството, че си сложил неговата шапка не означава, че си негов наследник. Затова за испанците, французите и другите, изключват се румънците, може да се предположи, че се явяват потомци на келтите и са келтски народи като ирландци, шотландци, уелсци и бретонци, защото келтските езици нямат падежи, или ако имат, те са само един или два и келтите, освен на британските осторови, са живяли и на земите на днешна Испания, Франция и т.н Твърдението, че латинският език е изгубил падежите си, посочва, че келтският му е повлиял в тази насока. Защото римляните са владеели днешните Франция, Испания, Португалия и др. , където са били келтите. Но все пак, тези езикови посочвания трябва да се подтвърдят от ДНК изследвания, хроники и др. , както това се получава при нашия език и за което беше писано по-горе. Именно затова, че показаното от езика ни, се покрива с другите доказателства като ДНК анализи и т.н. , съвсем ясно говори, че изложеното твърдение за произхода ни е непоклатим аргумент. Но най-ценното при езика, който говорим в момента, е че не може да се фалшифицира, именно защото се употребява всеки момент. Това от своя страна доказва, че другите доказателства за произхода ни, които се покриват с посоченото от съвременният ни език, също не са фалшиви. Остава открит въпросът, защо езикът на италианците няма падежи, а те се смятат за най-големи наследници на латинския език и в същото време не притежават неговата структура. Това посочва, че проблемът с етруските, смятани за сродни с траките и проблемът с тракопеласгите, като едните и другите са населявали Апенините-тоест днешна Италия, трябва да се разгледа по-обстойно. По-щателно трябва да се разгледа и въпросът със северогерманските езици, като шведски, норвежки и др. , които са аналитични, а немският, смятан за най-германския език е с падежи или е синтетичен. Но немците са имали контакти главно със славяните, докато шведите, норвежците и т.н. са имали дълго време контакти с келтите на британските острови. Остава и открит въпросът, доколко англичаните, на които езикът също е аналитичен, са германски народ. Въобще нашият език показва много въпросителни в индоевропейското ни езиково семейство. В това е особеното значение в изясняването на произхода ни. Българският език трябва да се извади от славянската група и да представлява отделна самостоятелна група, както са албанският, гръцкият и арменският езици. Но за нашия език е добре да се посочи, че е претърпял силно славянско лексикално влияние.
             Оказва се, че траките / тракопеласгите / въобще не са останали съвсем малко в началото на новата ера, а са преобладаващият и то в голяма степен елемент , за което ще бъде приведено доказателство по-надолу. Отделно прабългарите-видя се, че са завърнали се траки / тракопеласги /, подсилват тракопеласгийския  / българския / елемент. Поради тази причина българите в България все още са значително над 50%, въпреки драматичната съдба и големите преселения през последните 20 години, но и преди това има изселнически вълни. Подобно е и положението в република Македония, няма значение, че там управляващият апарат води антибългарска политика. Но ако не се преодолее демографската криза, не се знае какъв ще е процентът за в бъдеще. Освен това българският народ е народ, който е напоил с кръвта си много други народи. Защото траките / тракопеласгите /, на които сме наследници, са населявали много по-обширна територия от днешните ни очертания. Да не пропускаме и факта, че прабългарите, които също са траки / тракопеласги /, са обиколили много свят и са създали редица държави. Не случайно, за много руски интелигенти, от края на 18 – 19 век, се смята, че имат български произход – като Достоевски, Тургенев и др. Не случайно и за много известни личности в човешката история, също се смята, че имат български произход и не случайно, нас българите ни припознават с други народи в далечното минало. В най-новата ни история, от Освобождението от турско робство до днес, имаме голямо кръвопреливане към съседните ни народи, защото с Берлинския конгрес от 1878 г., буквално сме преполовени и военният завършек на този процес е първата световна война. Българите, останали в съседните ни държави, са подложени на постоянна асимилационна политика.
         Не е проучен, достатъчно, въпросът с българите не само на Балканите, но и в другите части на света. Като  Русия, например, предполагаемите наши потомци в Памир и т.н.


   

   Векторът на силата, насочена напред, е равен на векторът на силата, насочена назад. – закон в Статиката / физичен закон /

   Когато не знаеш кой си, се намираш между силата, насочена напред и между силата, насочена назад. Или се намираш в едно никакво положение.« Последна редакция: Септември 13, 2012, 10:39:24 от truthfinder »

БГ История