Автор Тема: Българският език и произходът на българите в Х части / V част /  (Прочетена 1761 пъти)

Неактивен truthfinder

  • Участник
  • ***
  • Публикации: 38
  • Респект: 0
                                                                         V част


                               3 .  Покръстването – повратен момент в нашата история
       Покръстването или въвеждането на християнството се оказва крайъгълен камък в историята ни. Защото, чрез този акт се сменя съществуващата  от много векове българска  държавна система – изключително напредничева за времето си. На българския народ се налага модел, несвойствен за него и резултатът е падане под византийско робство, и България, вече, никога няма да е равностойна сила на силните държави в Европа. България не е можела да избегне християнството, защото другите две сили – Византия и франките, вече, са я били изпреварили с покръстването на много народи и печелене на влияние над не малко земи. Освен това от регистрите на Византия се вижда, че българите-траките /тракопеласгите / на Балканския полуостров са били една доста огромна цифра за времето си – близо 4 млн. , повечето от които християнизирани. При това положение дошлите с Аспарух прабългари – също траки / тракопеласги /, но със запазен, в по-голямата си част, култ към Тангра е трябвало да бъдат приобщени към християнството, за да бъде обединен народът. Но заслепеният за власт Борис І и обкръжението му извършват покръстването по един много зверски начин, чрез избиване, заедно с кърмачетата, на цели родове, унищожаване на една голяма част от аристокрацията, изгаряне на свещени писания  и т.н. Затова следва и мощното движение на богомилите като противовес. Естествено това изключително силно разтърсване на българския обществен живот ни тласка към пропаст и България, ако преди над два века се е противопоставяла на двете империи в Европа, то сега след Симеон вървим  все назад, с изключение на малкия период по времето на Иван Асен ІІ. Изглежда вътрешнополитически причини карат Борис І и обкръжението му да извършат покръстването по възможно най-драстичния начин и да ни тласнат към пропаст. Борис І губи, едва ли не, всичките си войни, около 5-6 на брой. Естествено, че това ще придизвика недоволство всред болярите и използване на възможност за свалянето му. При това положение, извършването на покръстването, чрез избиване на голяма част от аристокрация, е добре дошло за Борис І. Той дори не се поколебава да посегне и на един от синовете си – Владимир / Расате /. За регистрите на Византия не беше споменато в първото издание, защото не се знаеше за тях, което още веднъж доказва, че езикът най-правилно показва нещата, защото тези регистри сочат, че траките / тракопеласгите / не са изчезнали, а са преобладаващото и то в голяма степен население в района. Същото показва и българският език.
                              4 .  Големите приноси на българите в развитието на Европа       Не само Дунавска България е била равностойна сила на Византия и франките, но и Волжка България, която, по някое време, е имала територия над 2 млн. кв. км. площ – от Северния ледовит океан до Каспийско море. Но двете Българии не се обединяват. Фактът, който беше споменат, че Дунавска и Волжка България са равностойни сили на Византия и франките, ни показва друго значимо нещо. Поради обстоятелството, че тези две  български  държави се намират на границата на Европа с Азия, българите са спасявали континента от азиатски набези, освен това нашите държави и племената, от които произлизаме, са били водещ фактор в развитието на континента . Ето най-значителните факти в тази насока :
 - В началото на 8 в. кан Тервел разбива непобедимите, дотогава, араби при Константинопол и спасява Европа. Но малко хора знаят, че преди това кан Кубрат спира арабите при Кавказ.
  - 9 в. – Дунавска България създава богата книжнина , която разпространява всред славянските земи и дава зародиша на културното възраждане на тези народи. В първото издание беше казано, че Дунавска България създава книжнина на славянски език. Но от написаното по-горе и най-вече от по-подробното обяснение по-надолу се разбира, че езикът - граматически не е славянски. Освен това, ако българите не бяха създали държава на Балканите. Сега, сигурно, нямаше да има славянски народи със свои държави в района, като сърби и хървати. Защото Византия е била започнала силен процес на асимилация, чрез християнската религия.
- От 10 век нататък, тръгва мощното богомилско движение от България и залива много страни от стария континент. Чрез разклащането на схоластиката в официалната христянска религия, проправя пътя на европейския Ренесанс.
 - Хиляди години преди новата ера – Българите, наричани “траки” – тоест тракопеласгите, създават развита неолитна култура, с което дават тласък на цивилизацията в Европа и на други части от света. От културата и постиженията на българите /тракопеласгите / черпят и гърците и римляните и др. Тук ще споменем нещо само като информация. Боно Шкодров е написал следната книга – “Писмените знаци на българите-ретроспекция на цивилизацията”. Авторът изтъква, че българите създават писмена система от 132 знака, които впоследствие се явяват като основа на финийската, гръцката, латинската и др. азбуки. Книгата я има в интернет, може да я прегледате. Освен Боно Шкодров и други хора изтъкват, че траките / тракопеласгите / - тоест българите, са имали писменост. Логиката сочи, че наистина би трябвало да са имали. Но защо няма по-ярки следи от тази писменост? Защо надписите под Мадарския конник и други подобни са на гръцки език и т.н. ?  Това означава, че има много работа пред нашите историци, археолози и др. Стига да са свестни хора.
   От 7 до 11 век, Дунавска България се създава и съществува между две империи – Византия и Франкската империя , дори се разраства и по някое време е заплаха за Византия, времето на Симеон. Самият факт, че Дунавска България е стояла като клин между тях, е стопиращ фактор, независимо дали в по-голяма или по-малка степен, срещу завоевателните стремежи на двете империи и заслугата на българите, в този случай, е безценна.  Но не трябва да забравяме и Волжка България. Волжките българи първи нанасят поражение на монголите и забавят техният устрем към Европа. Което се оказва решаващо, защото дворцови интриги за завземането на престола, принуждават предвождащият монголската армия да се върне обратно. Иначе не се знаеше каква щеше да е съдбата на една голяма част от Европа. После Волжка България е играла много положителна роля за развититето на района, в който е била и особено, в последствие, за Русия.                              5 . Истината за българския народ
     Накрая каква е истината за българския народ? Основна част от нашата народност са траките, които са индоевропейци и са от бялата европеидна раса, а техни предци са пеласгите и са другата наша основна част. Пеласгите също са индоевропейци. Затова ние сме тракопеласги и сме един от най-древните народи на света, но не е чудно, ако се окажеме и най-древния. Фактът, че сме тракопеласги показва, най-вече, езикът ни. Обстоятелството, че в съвременния български език има падежни остатъци, говори че тракийският език, в много далечното минало, е бил синтетичен и някой аналитичен език му е повлиялал в развитието му към аналитизъм. Такова влияние може да му даде само пеласгийският език, защото пеласгите са най-голямото предтракийско население на Балканите. Като между пеласги и траки не е имало драстична количествена разлика, защото тогава единият щеше да погълне другия. И сега щяхме да говорим или езикът на пеласгите и българският в момента щеше да е много по-аналитичен и оказал много повече аналитично влияние на езиците около себе си, или езикът на траките и нашият език би имал, все още, падежи и съответно езиците около нас биха имали много по-малко аналитично въздействие. По-надолу има специална глава, в която се разглежда влиянието на българския над другите езици около него. Аналитизмът в езика на пеласгите е бил развит в немалка степен, защото успява да тласне към аналитизъм тракийската реч и оформилият се впоследствие симбиозата тракопеласгийски говор, добил също достатъчно добре развит аналитизъм, успява да устои на синтетичните езици около него и да ги придвижи към развитие на аналитичен строеж. Като се има предвид, че за изпадането на падежите са необходими цели хилядолетия, представете си  колко хилядолетия преди новата ера се е получила тази симбиоза между траки и пеласги. За да може от езика на траките да изпаднат необходимото количество падежи и тракийският  или вече тракопеласгийският език да почне да влияее на другите езици в посока аналитизъм. Трудно е да се допусне, че тракийският език, при симбиозата си с пеласгийския е имал заформен в някаква степен вече аналитизъм, отнякъде другаде, защото тракийският е индоевропейски език, а всички индоевропейски езици - без българския, които започват да губят падежите си, най-рано от новата ера започват да правят това. Изключение може да допусне някой, че би имало при индийските говори, тоест че индийската реч е възможно да е почнала да губи падежите си от преди новата ера. Но от написаното по-горе се разбра, че това е станало след идването на българите в Памир – около 1000 години преди новата ера, или поне не е било развито в необходимата степен, за да може да влияе на иранските езици. Или още веднъж имаме затвърдяване на факта, че тракийският само от пеласгийския е могъл да получи тласък към аналитизъм. Горе долу може да се придобие някаква представа кога става смесването между пеласги и траки или кога започва формирането на българския народ.  Зависи от времето, по което гърците идват на Балканския полуостров. Някои казват, че 1200 години преди новата ера, други слагат Микена за тяното идване на полуострова или около 2700 години преди новата ера. Симбиозата между траките и пеласгите е трябвало да стане поне 3 - 4000 години преди идването на гърците, за да може оформящият се тракопеласгийски език да има възможност да развие достатъчен аналитизъм, който да влияее върху гръцкия. Или,приблизително, нещата отиват между 7-то и  5 -то хилядолетие преди новата ера. Естествено тук никой не може да даде някаква голяма точност. Защото образуването на един народ е сложен и дълъг процес. Затова се има предвид обхват между някой и друг век, но не  хилядолетия. В противен случай, сега нямаше да има хиляди народи на земята, а и стотина щяха да са много. Ако приемем за верни тези 1200 или и по-малко години преди новата ера за идването на гърците в района, то тогава се приближаваме към новата ера като време на заформяне на българите. И можем да отидем към 4-то, 3-то хилядолетие преди новата ера за смесването между траки и пеласги или за зачатие на българския народ. В голяма степен, нещата зависят от факта кога са дошли гърците на Балканите. Защото след нас идват те и нашият език започва първо да влияее върху тяхната реч. Но има и един друг факт, може би по-важен, който ни помга да разберем кога е поставено началото на българския народ. Това е движението на прабългарите. Потомците на тези тракопеласги, които някои наричат прабългари, през 7 век от новата ера се връщат / по-осезаемо /, след дълги странствания, на Балканите – откъдето са тръгнали. Това се доказа с българския език, беше писано. Затова, не случайно, материалната и духовната култура на прабългарите съвпада с тази на траките – справка “Спароток” от blog.bg. Не случайно, Мадарският конник има много тракийски артефакти– справка “Спароток” от blog.bg. И не случайно ДНК-то и антропологията на прабългарите са като на траките / тракопеласгите /. Но самият факт, че имаме българи, които напускат нашия район и след дълго странстване се връщат, може да ни насочи, още по-вярно, към времето на нашето образуване. Ще припомним, че около 6000 години преди новата ера става потоп и Черно море от езеро се превръща в море. При такъв природен катаклизъм, естествено, има раздвижване на човешки маси и затова се смята, че една част от живеещите на Балканския полуостров хора се придвижват на изток към Азия. Представители на тези хора се явяват прабългарите. Видя се, че те се движат само всред синтетични езици и че езикът им е аналитичен. Защото ако беше синтетичен, то времето от идването им на Балканите до днес, или около 1300 години, абсолютно е недостатъчно да минат към аналитизъм. А те ни са били малко народ, за да бъдат претопени, така изведнъж. Сръбският език 1500 години търпи влиянието на българския и още си пази всички падежи. По надолу ще стане дума. Или излиза, че около 6000 години преди новата ера, от Балканите тръгва език, който е с достатъчно развит аналитизъм, за да се запази всред синтетичните езици и нищо чудно да е тласнъл някой от тези синтетични говори към аналитизъм – като персийския. А преди тези 6000 години преди новата ера, ще трябва да сложим още 3-4000 години аналитично влияние, за да се получи език с добре развит аналитизъм, който да може да придвижва синтетичните езици към аналитизъм. Или това обстоятелство ни кара да предположим, че смесването между траки и пеласги е станало към 10-9 хилядолетие преди новата ера. Или тогава е започнало зачеването на българския народ. Като процесът на сливане не е задължително да трае хилядолетия. Някой и друг век е достатъчен, както беше споменато по-горе, за да бъдат нещата завършени в голяма степен. Иначе езикът си се развива и влияе върху езиците, с които има по-големи контокти, за да може оформените вече българи да тръгнат с аналитичен език и да се върнат с аналитичен език след хилядолетия. Това се разбра от езиковата ситуация. Беше писано. При това положение, спокойно можем да кажем, че българският народ се образува около 9 - 10000 години преди новата ера. Невероятно, но факт, пред който и боговете мълчат. Като този факт сочи, че вероятното идване на гърците на Балканите е Микена – 2700 години преди новата ера. Защото, ако се допусне, че стъпват на полуострова 1200 години преди новата ера, аналитизмът в съвременния гръцки език щеше да е в много по-малка степен развит и това ни насочва, че именно при потопа, от около 6000 години преди новата ера, българите / по-късно, наречени прабългари / тръгват от Балканите на изток в Азия. Защото така се получават необходимите, горе долу, хилядолетия за постигане на достатъчен аналитизъм в тракопеласгийския / българския / език  за влияние над околните езици тук на Балканите и над езиците, които прабългарите срещат по пътя си – като тук се има предвид, главно, персийския език-беше псано за него. Или затвърждава се фактът, че около 9000 - 10000 години преди новата ера се образува българският народ. При това положение, Петър Дънов може да се окаже прав, че сме най-древният народ на земята. Преди 2500 години Херодот – бащата на Историята, засвидетелства, че траките – с една дума ние българите, сме били втория по многочисленост в света народ, след индусите. Това означава, че ако се бяхме запазили, сега трябваше да сме стотици милиони на територия, над 10 пъти по-голяма от днешната и една от първите сили на планетата. Впоследствие една голяма част  нас шества по света, създава силни държави и спасява  Европа от гибел, полага началото на духовното възраждане на много страни в стария континент и е решаващ фактор в създаването на човешката цивилизация. Но сега този, някога, голям български народ – един от най-големите в света, стоящ в началото на човешката цивилизация, е наврян в миша дупка. Защо? Защото, както е посочено, по-горе, никога в своето съществуване, всички българи не са живяли в една държава. И в момента, българите в република Македония – над 50 % от населението и българите в република България, живеят разделени. Пропуснали ли сме  шансовете си и дали трябва да продължаваме да живеем не дотам добре?
    Разкриването на истината за нашия народ и изучаването на същинската му история, не е в интерес само на нас българите, а на целия свят. Защото след като сме един от най-древните народи, съвсем не е без значение и фактът, че сме били  най-многоборойни в света, втори след индусите и че сме пропътували половината свят в създаване на държави, и родоначалници на човешката цивилизация, шествали в Европа и Азия, а може би и другаде – коптите в Египет и кабилите в Северен Алжир, то изучаването на миналото ни ще изясни белите петна в световната история и ще помогне на човечеството да изгради бъдещето си. А ние българите, ако не осъзнаем кои сме, ще бъдем един жив труп, който след време ще се разпадне. Трябва ли това да стане? Отговорете си сами. Но, за да се осъзнаем, трябва най-напред в учебниците, още за първи клас, да се напише новата истинска история. Каквото влезе в детската душа остава за цял живот.
    Двете истини : “Народ без история не е народ”  и “Съединениеато прави силата”  са изцяло меродавни за българите. Историята ни е жестоко окрадена и до скоро ни лъжеха, че сме славяни-между другото, още няма официално опровергаване на тази лъжа. В момента се опитват да ни изкарат източноиранци. Което също е лъжа. Ние сме българи, потомци на тракопеласгите. Имената “траки” и “пеласги” са дадени от гърците. От хилядолетия стоим на нашата си земя, на която живеем в момента. Дори може да се направи смело предположение, откъде идва името “българи”. Наименованието “пеласги”, употребявано от гърците, сочи следното – звукът “П” е вероятен изговор на “Б” от гърците. В гръцкия език “Б” се предава с “МП” и се произнася като “П”. Двете съгласни “С” и “Г”, една до друга, спокойно може да изразяват преминаване на особената съгласна “Р” пред “Г” в “С”. И като се оправят тези работи се получава “беларги”- почти като българи. Но гърците, освен името “пеласги” са употребявали и формата “пелгари”. Което вече, съвсем точно, звучи като “белгари”или “българи”. Защото беше обяснено, че “Б” в гръцкия се предава с “МП” и под “П” трябва да имаме предвид “Б”, а в гръцкия език няма звук “Ъ” , който е предаден, чрез “Е”в случая. Или, без съмнение,  изпъква името “българи”.
    Много неща има, тепърва, да се разкриват за нашите деди в далечното минало. Защото е невъзможно народ, който само преди 2500 години е бил втори по многочисленост в света, когато Херодот засвидетелства този факт, и най-вече имащ културна и държавнотворческа същност, да не остави повече доказателства за себе си. Изглежда не всичко, което се знае за българите, се изкарва на бял свят.


« Последна редакция: Септември 13, 2012, 10:38:49 от truthfinder »

БГ История