Автор Тема: Българският език и произходът на българите в Х части / І част /  (Прочетена 1795 пъти)

Неактивен truthfinder

  • Участник
  • ***
  • Публикации: 38
  • Респект: 0
 По това кой как приема истината, ще разберете кой какъв е. Но нека свестните хора да не си мълчат, а да защитават дълго скриваната от тях истина. Иначе ще дадат път на Злото и един ден ще съжаляват, но ще бъде късно.
 Аз няма да мога да отговарям на въпроси. В материала всичко е казано.
                                                Българският език и произходът на българите - І част                    Кратко резюме за тези, които не обичат дългите писания :


     Човешката реч е най-големият информационен код и с него не могат да се праваят никакви фалшификации, защото се употребява от изключително много носители във всеки момент. Структурата / граматиката / на езика се явява един от най-трайните компоненти на речта. За основни промени на граматиката са необходими цели хилядолетия. Затова структурата / граматиката / на езика най-вярно определя произхода на даден народ и е гарант за истинността на другите доказателства, най-вече поради факта, че не може да се фалшифицира – беше обяснено защо. Ето как българският език определя произхода на българите :
     Езиците по света са два вида – синтетични и аналитични. Като развитието е от синтетизъм към аналитизъм. Това се постига, чрез влиянието на аналитичния език над синтетичния. Българският език е аналитичен и през цялото си съществуване се движи всред синтетични езици, върху които има влияние. Почти всички балкански езици имат въздействието на българския. Така наречените прабългари също се движат само всред синтетични езици. Езикът на прабългарите не е бил синтетичен, защото няма как само за няколко века да мине към аналитизъм. Прабългарите, по-осезаемо, идват през 7 век на Балканите. А в писмените паметници на средновековна дунавска България, вече от 15 в. се забелязва цялостен аналитизъм. Има отделна глава в написаното по-долу, където този факт се коментира. Разбра се, че прабългарите не са били няколоко десетки хилади, а много повече. Траките също са претърпяли аналитично влияние от тези преди тях на полуострова – пеласгите. Или имаме аналитичен тракопеласгийски език, който влияе върху другите. Прабългарският е наследник на тракопеласгийския, защото тръгвайки от Балканите на изток в Азия и по-късно завръщайки се, той не среща друг аналитичен език. Или няма как на Балканите да бъде привнесен аналитичен език от вън. Всички езици, които са си имали работа с тракопеласгийския, както и с прабългарския / като негов вариант / и до ден днешен не са преминали към аналитизъм, въпреки че имат придвижване в тази насока. Единствено персийският е минал към аналитизъм, но това е по-осезателно чак през 6 век от новата ера. Естествено, има и други индоевропейски езици, минали към аналитизъм, като германските, но те не са имали големи взаимодействия с българския и преминават, по-осезаемо, към аналитизъм много по-късно. Дори индийският “хинди” започва да минава към аналитизъм след тракопеласгийския /българския / език. Което е обяснено по-надолу. Тук в нашия район – на Балканите, само съвременният български език е с цялостен аналитизъм. Този факт ясно говори, че българският език е наследник на тракопеласгийския и че българите са тракопеласги. Защото аналитизмът в съвременния български език няма откъде другаде да дойде освен от езика на пеласгите и траките. Като чрез закона, по който се развиват езиците и езиковата ситуация, в миналото и днес, може прибилзително да се определи времето на формиране на българите. Около 9 – 10-то хилядолетие преди новата ера - тук на Балканския полуостров, колокото и чудно да е за някои. Това показва законът, по който се развиват езиците. Както и езиковата ситуация, в миналото и днес. Човешката реч е най-голямата информационна система и никога не лъже. Стига да се разглежда правилно.
    Прочетете, внимателно, написаното по-долу!

Съдържание  на І - Х част

І.   Предговор или много важно уточнение
ІІ.  Човешката реч и произходът на човека
ІІІ.  Кои сме ние?-Езикът, който говорим, ни показва това или коя е истината за българския народ
ІV.  Защо славяните не са траки /тракопеласги/ и опасността от твърдението че са
V. Какво показват писмените паметници на средновековна Дунавска България
VІ. Показателната балканска езикова ситуация – влиянието на българския над другите балкански ецици
VІI. Нови доказателства за тракийския /трокопеласгийския/ произход на българите
VІІІ. В търсене на нашите роднини
ІХ.  Заключение

       
І.  Предговор или много важно уточнение


                                               
   

   Първо трябва да се отговори на тези, които твърдят, че човешката реч-езикът, чрез който хората общуват, не може да се смята за сериозен белег на дадена народност. И веднага дават за пример САЩ, където има народности от цял свят, но се говори един език. Че шотландците говорят английски, но не са англичани и т. н. Да но тези случаи са изключително малко. Хората са се смесвали, смасват се и ще продължават да се смесват, но този процес не влияее на стабилността на езиковата ситуация в света. Докателство е фактът, че в момента имаме около 2000 живи езика на земното кълбо, въпреки наличието, прибилизително, на 200 държави. Ако в света нещата се унифицираха толкова бързо, то сега щеше да има около дозина държави като САЩ и горе долу толкова езика. А положението е съсвсем различно. Наличието в момента на близо 2000 живи езика, достатъчно ясно, показва, че човешката реч надживява, едва ли не, всичко в бурната човешка история. И империи и създаване и разпадане на съюзи, и преселения, и войни, и какво ли не още. Това не е случайно, защото човешката реч е живата връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Понеже се употребява от изключително много носители във всеки момент. Винаги някъде, някой говори на даден език по света. И тези носители на човешката реч, постоянно се възпроизвеждат. Във всеки момент някой се ражда. Освен това тази реч се записва, документира. Писменост има хилядолетия от преди новата ера. Затова езикът, чрез който хората общуват, се оказва решаващ фактор, без който не може да се определи дадена народност. Дори и когато съзнанието на една голяма част от представителите на дадената народност е изменено. От написаното по-долу ще разберете, че човешката реч не само е решаващ фактор, но е и гарант за истинността на другите доказателства в търсенето на произхода. Защото езикът, чрез който общуваме, се явява най-големият информационен код тук на планетата Земя и с него е невъзможно да се правят каквито и да е фалшификации, поради тази постоянна употреба във всеки момент от безкрайно много носители и  записването или документирането на речта в дадения момент.
   За произхода на българите съществуват няколко теории и това се приема за нещо естествено. Именно в това е най-голямата грешка, може би не случайна. От тази грешка могат да произлезат много злини. Първо съзнанието на хората е объркано. Второ привържениците на отделните теории могат да се карат по между си и да се създават конфликти. Трето от причисляването ни към едни или други народи, към които не принадлежим, автоматически се получава кражба на История и се създават още по-големи конфликти и т.н. Кой печели от тази работа – отговорете си сами. Поради което, настоящата работа има целта да оправи гореспоменатата, не случайна, грешка и по този начин да се предотвратят бъдещи злини. Всяко изречение от положения труд е изключително важно! Четете внимателно! Чудно е за колко наивни се смятат обикновените хора!
    Езиците по света са два вида – аналитични и синтетични, и човешката реч е даденост, което ще се разбере от написаното по-долу. Фактът, че имаме два вида езикови стуктури, показва че още в самото начало е имало повече от един праезик и че е възможно да е имало различни видове хора и т.н. За сега, без да се имат предвид хоменоидите като австралопитеци и др., са открити следните видове прачовеци – неандерталци, хомо сапиенс и денисов човек.
   Нашият произход в дадения труд се обяснява с човешката реч, чрез езика, който в момента говорим. Нещата са прости и ясни, както всяка истина. Всичко е факти и елементарна логика. Човешката реч е най-големият информационен код, тук на планетата Земя и законите, по които се развиват езиците, както и езиковата ситуация ни дават най-ясна представа кои сме ние. Напоследък, в немалка степен, се заговори, че сме траки. Крайно време беше тази истина, отново да се каже, а не да се отбягва. Но се забрави другият основен компонент на нашата смес пеласгите. За тях много малко се споменава, защото сведенията са нищожни. Но самото развитие на езиците и по-специално на нашия език, много ясно сочи, че пеласгите са почти толкова основна част от нас българите, колкото и траките. Затова е по-доре да се казва, че не сме просто траки, а тракопеласги. Поради тази причина, на повечето места, след името траки e поставeно, в скоби, наименованието тракопеласги. По-надолу в текста е обяснено защо пеласгите са другият наш основен компонент, почти толкова голям като този на траките.
   Другото важно обстоятелство, на което трябва да се обърне внимание е фактът, че някои дават правилната насока за произхода ни – тракийската, но се опитват да обобщават нещата  и към траките да причисляват и други народи от индоевропейското семейство. И понеже коренът е един – индоевропейски, се откриват възможности за спекулации. В случая структурата на езиците и езиковата ситуация стопира подобни пагубни действия. Данните от ДНК-то, антропологията, археологията и др. могат да се фалшифицират, но граматиката на езика, който в момента се говори, няма как да промениш. Този проблем ще бъде засегнат в главата “ Защо славяните не са траки / тракопеласги /  и опасността от твърдението, че са.” Освен славяните, се посочват и други, за които се прави опит да бъдат представени за траки, от там за българи и по този начин в бъдеще да има конфликти за общо наследство, заслуги и т.н.

“ Единствената задача, която остава пред философията, това е анализът на езика.”
                           Витгенщайн – един от най-забележителните философи на 20 век

   С написаното, именно, това се прави, но се разглежда не бързо изменящата се страна на езика – думите, а неговата устойчива за хилядолетия същност –граматиката или това е структурата на езика, която е и негова основа. Тъй както на всяко нещо основата е неговата структура. Като се прави връзка и с другите две постоянни, също за хилядолетия, особенстти – ДНК-то и антропологията. Пояснява се при какво обстоятелство думите имат своето значение, защото има думи, които се запазват за хилядолетия в отделни области, но като цяло речниковият фонд е много променлив и въобще не може да се сравни със стабилната конструкция на граматиката или структурата на езика. Изтъква се на няколко пъти, че езикът, чрез който човек общува, е гарант за истинността на всички доказателства, защото човешката реч се употребява от изключително много носители във всеки момент и тази реч се записва – писмеността съществува от хилядолетия преди новата ера. При даденото положение е невъзможно да се направят каквито и да е фалшификации, това беше споменато по-ногоре. Посочва, че в много случаи когато се търси произхода, се борави с непостоянни неща като думи, общи територи, някои културни черти, прaвят се обобщения без достатъчна  конкретизация и т.н. По този начин се създава възможност от една история да се взимат неща и да се причисляват към друга. Което нарушава връзката в човешката история. Поради тази причина, материалът “ Българският език и произходът на българите” е най-верният щит срещу посегателствата над българската история. От тук и над световната, защото всичко е свързано. Но само, ако нещата се разглеждат правилно и се правият необходимите уточнения. Посочено е защо човешката реч е най-големият информационен код тук на Земята и защо, чрез неговото използване представените твърдения са защитени с неопровержими доказателства и представляват самата истина. Сами се уверете от написаното по-долу.
     Но, естествено, възниква и въпросът за произхода на човека. Веднага в съзнанието ни възникна онова, което са ни учили в училище, че човекът е произлязъл от маймуната и че човешката реч се е развила от членоразделни звуци. Но, ако се замислите, все повече и повече, може да стигнете до следното :     
« Последна редакция: Септември 13, 2012, 10:35:26 от truthfinder »

БГ История