Автор Тема: ПЪРВАТА АЗБУКА  (Прочетена 4147 пъти)

Неактивен димдим

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 33
 • Респект: 0
ПЪРВАТА АЗБУКА
« -: Юни 01, 2012, 12:26:45 »
Българските музеи съхраняват огромно разнообразие от праисторическа керамика. Сред експонатите има истински шедьоври на дизайна и художествената украса. През хилядолетията се променят: глината, окраската, орнаментите, гравюрите и технологията, но изяществото и стилът остават. Върху някой от тях има ясни очертания на графични знаци, твърде близки, а понякога аналогични на известните ни архаични букви от разчетените тракийски надписи от І хил.пр.Хр. Това не са пиктограми или идеограми. Вероятно това са графични знаци, които имат  фонетична стойност и са букви от звукова азбука. 
Няма никакво значение дали това са търговски марки, инициали на производителя или  на собственика, или посветителски надписи. Важното е, че тези артефакти са датирани най-късно от бронзовата епоха, крайната граница на която е около 1200 години пр.Хр.
Същевременно е „известно“, че първата звукова азбука „абджад“, съставена само от съгласни звуци, е създадена от финикийците около 1200 год. пр.Хр. „Известно“ е и, че първата звукова азбука с гласни звуци – гръцката, е създадена около 1100 г. пр.Хр., а гръцката колонизация на Черноморското крайбрежие започва около VІІ век пр.Хр.
Следователно графичните знаци върху праисторическата керамика от нашите музеи не са нито финикийски, нито гръцки. Те са достатъчно основание да поставим под съмнение аксиомата, че през бронзовата епоха няма звукови азбуки и идеологемата, че първата звукова азбука е финикийската, взаимствана и усъвършенствана от гърците около 1100 г. пр.Хр.
Проф. Вл.Георгиев определя графичните особености във формата на архаичните букви от известните тракийски надписи, датирани около VІ век пр.Хр., като надписът от село Кьолмен, Преславско и предгръцките Самотракийски надписи. Най-характерните особености на тези архаични  букви са следните: “Δ” се изписва по-малка от останалите букви,“Σ” се изписва като зигзагообразна линия с четири чертици /шест чертици под ударение/, “У” се изписва като ъгълче с връх, обърнат срещу посоката на писане, , „Л” се изписва като ъгълче с връх обърнат по посоката на писане, “Г” се изписва като дъга,  “Р” се изписва като D , “Н” се изписва като ІІ  .
Само аксиомата, че в ІV, ІІІ и ІІ хил.пр.Хр.няма звукови азбуки, може да попречи на наблюдателя да идентифицира тези  архаични букви  върху праисторическа керамика,намерена на територията на днешна България.
Целта на следващият анализ на тези знаци не е да съставя звуко и буквосъчетания. Целта е да докаже, че през ІV хил. пр. Хр., на Балканите съществува установена религиозна система с усложнени култови ритуали и обслужваща ги писменост от графични знаци, които представляват букви от звукова азбука, съответстваща на местния индоевропейски език.
В надписа върху надгробната плоча от с.Кьолмен, Преславско, датиран към VІ век пр.Хр., архаичните букви не са изписани в строга последователност, с еднакви размери  и форми и на един ред. Естествено е да не очакваме по-добро графично изпълнение върху “печата” от Караново, “плочката” от Градешница и върху останалите праисторически надписи, правени 3000 години по рано. Важното е да проследим възможността, тези графични знаци да са букви от първата звукова азбука в света.
Прегледът на публикациите на известните тракийски надписи от І хил.пр.Хр.показва, че на официално ниво и в култовите практики писмеността е част от културата на траките.Сравнителният анализ между описаните от проф. Вл; Георгиев графични знаци от известните архаични надписи, намерени в Тракия, като надписа от с.Кьолмен, Преславско и предгръцките Самотракийски надписи, и графичните знаци върху праисторическата керамика от българските музеи показва идентичност на изпълнението на основните графични знаци. Може да се констатира съвпадение при архаичните букви: Δ /д/,Σ /с/, М /м/, ІІ /н/, </л/ ,>/у/,  А/а/. Единствено графичният знак „Y“ с предполагаема фонетична стойност „и“ се различава от съответния архаичен знак от по-късните тракийски надписи – „І“ , който има същата фонетична стойност.
От гореизложеното може да се направи предположение, че на Балканите през ІV хил.пр.Хр.е създадена първата звукова азбука в света.Границата между това предположение и установените факти е строга. От едната й страна стои теоретичната  обосновка на предположението за създаването и приложението на първата звукова азбука, а от другата страна – доказването му  чрез автентични записи.
           В GOOGLE "ТРАКИЙСКИТЕ ПОТАЙНОСТИ",  всеки, който не е безразличен към измамата /идеологемата/, че гръцката азбука е първата звукова азбука, и че от нея са произлезли всички останали звукови азбуки, ще намери теоретична обосновка и доказателства, чрез разчитането на няколко автентични праисторически надписа, че първата звукова азбука, предхождаща гръцката с хиляди години, е прототракийската звукова азбука, създадена и приложена по нашите земи през ІV хил.пр.Хр.
          През ІІІ, ІІ и І хил.пр.Хр. прототракийската азбука търпи развитие.След VІ век пр.Хр.  архаичните форми на буквите преминават към класическите си форми. Променя се дизайнът на прототракийската буква „и“ – от  „Y” на “I“. Появяват се нови букви, съответстващи на развитието на езика, като „О“ с фонетична стойност „о“ и „Н“с фонетична стойност „хе“. На всеки графичен знак се присвоява цифра или число, съответно от 1 до 10 и от 20 до 90.
Изследваните тук прототракийски надписи от ІV хил.пр.Хр., част от Самотракийските надписи и цитираните по-горе тракийски надписи от VІ и V век пр.Хр., са доказателство за устойчива писмена традиция и културна приемственост през ІV, ІІІ, ІІ и І хил.пр.Хр. на Балканите.
          В началото на І хил.пр.Хр. гърците добавят специфични за езика си букви -  Φ,Χ,Ψ,Ω,Ξ,Θ,η и преименуват буквите от прототракийската азбука, но не променят дизайна на основните букви, защото той е известен и използван хиляди години преди формирането на гръцката идентичност. По същите причини и в същото историческо време, етруските добавят няколко специфични за езика си букви към прототракийската азбука и я използват масово за служебни и частни надписи /около 10000 надписа/, но не променят дизайна на основните букви.
След македонското нашествие през 347 – 341 г. пр.Хр.в Тракия ситуацията се променя драстично.Тракийската жреческата каста, както и владетелските дворове, са принудени да възприемат и употребяват гръцката азбука.В резултат тракийските надписи са унищожени, траките са обявени за безписмени, а тракийският език е подложен на силно гръцко влияние. Само след двадесет години името на Севт ІІІ, владял подбалканското поле в Тракия от 330 до 300 г. пр.Хр., е изписано на шлема му с гръцки букви на гръцки език. Надписи само с тракийски букви след ІV век.пр.Хр.няма, защото тракийските държавни формирования са елинизирани.
Ограниченият брой артефакти с надписи от ІV , ІІІ и ІІ хил.пр.Хр. и характерът им показват, че „правото за писане“ е много строго монополизирано от жреческите кланове. Като процес, писането е част от култовата практика и форма на общуване с божеството. То е недопустимо и непрактикувано в битовите отношения и върху битова керамика. Върху битовата праисторическа керамика  се срещат графични знаци, символи и дори букви, оформени в композиции, орнаменти и украси, но не и надписи.
Вероятно срещу щедро дарение, богатите първенци на селището са могли да си поръчат оброчна плочка, като плочката от с. Точиларе с частен запис върху нея или торсо с монограми, като това от неолитните жилища в Ст.Загора.
Единственото изключение от този канон са малкото търговски щемпели и печати за маркиране на стоки, като истинския  „печат“ от Нова Загора, изследван по-нататък.
Това е първата причина праисторическите артефакти с надписи да са ограничен брой. А втората причина е, че когато ги срещнем, не ги разпознаваме, защото доскоро звуковата  азбука от ІV  хил.пр.Хр.  беше тема „табу“.
ИЗВОДИ
-   Първата звукова азбука в света е създадена през ІV хил.пр.Хр. на територията на днешна България.
-   Тя се използва първоначално за записи на числа и за култови нужди. С развитието си придобива характеристиките на система от букви, както и правила за тяхното използване, което я превръща в първата в света звукова писмена система.
-   Тя служи за основа на по-късните европейски звукови азбуки и писмени системи.
-   Приложимата звукова азбука, практичната числова система и развитата материална култура на халколитното население на нашите земи са довели до създаването на първата европейска цивилизация точно тук.
-   „Официалната“ българска историческа и археологическа наука признава, че първата европейска халколитна цивилизация е създадена в Тракия, но не признава прототракийската азбука. Това е само един от парадоксите на панелинизмът, на който робува тя. Всеизвестно е, че няма цивилизация без приложима писменост.
-    Пълните текстове и приложения на това изследване могат да бъдат намерени в монографията „Тракийската азбука“.

« Последна редакция: Август 06, 2012, 06:30:08 от димдим »

БГ История

ПЪРВАТА АЗБУКА
« -: Юни 01, 2012, 12:26:45 »

Неактивен ivany

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 77
 • Респект: 5
Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #1 -: Юни 04, 2012, 08:54:19 »
" Първата звукова азбука в света е създадена през ІV хил.пр.Хр. на територията на днешна България."
Много силно и патриотично, но недоказуемо.
Недоказуемо че е първата, недоказуемо че е създадена тук.
По доказуемо е че има звукова азбука, която се ползва тук тогава.
" В началото на І хил.пр.Хр. гърците добавят специфични за езика си букви -  Φ,Χ,Ψ,Ω,Ξ,Θ,η и преименуват буквите от прототракийската азбука,... "
Успех в борбата с панелинизма. Ако можеш да вкараш и преди елинските цивилизации на балканите и да видиме от кого са добавени тези букви ;D

РР. dim-dimitro. blogspot.com. - няма такова животно
« Последна редакция: Юни 04, 2012, 08:58:32 от ivany »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #2 -: Юни 04, 2012, 12:24:16 »
Много силно и патриотично, но недоказуемо.
Недоказуемо че е първата, недоказуемо че е създадена тук.

Едва ли може да се прибави нещо повече към гореказаното.

debozman

 • Гост
Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #3 -: Юни 10, 2012, 16:15:58 »
Много силно и патриотично, но недоказуемо.
Недоказуемо че е първата, недоказуемо че е създадена тук.

Едва ли може да се прибави нещо повече към гореказаното.

--- А, може. Нея просто Я НЯМА. Нещо като "Първото бълг. царство" - много призки - пък ГО няма. Та и тази азбука - първа, втора - няма я.

Неактивен димдим

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 33
 • Респект: 0
Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #4 -: Август 05, 2012, 17:06:46 »
На всички, които не виждат достигналите до нас артефакти от първата звукова азбука, създадена по нашите земи през VІ-V хил.пр.Хр., предлагам да наберат в google "Тракийските потайности".

Неактивен Balkan

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 153
 • Респект: -6
Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #5 -: Септември 24, 2012, 11:19:47 »
Корилицата УЖ е взета от "гръцката" азбука, А "гръцката" УЖ е взета от ФИНИКИЙСКАТА - НО - ДА АМА НЕ!!! -
 Историята за Лин

18.
Аполодор казва, че Орфей е имал брат на име Лин1.

Дионисий от Милет казва следното за този Лин

Лин беше първият
: “Сред елините, който откри различните ритми и песни, а ко-

гато Кадъм донесе от Финикия буквите
, както ги наричат, отно-

во Лин беше първият

им имена и поправи формата им
, който ги приложи на елински език, даде. Сега буквите официално се на-

ричат финикийски
, защото бяха донесени на елините от фини-

кийците
, но простолюдието ги нарича пеласгийски, защото пе-

ласгите първи ги адаптираха и използваха

 

  www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf

БГ История

Re: ПЪРВАТА АЗБУКА
« Отговор #5 -: Септември 24, 2012, 11:19:47 »