Автор Тема: Къде е Филипи според Апиан  (Прочетена 9590 пъти)

debozman

 • Гост
Къде е Филипи според Апиан
« -: Юли 25, 2012, 17:24:32 »
Къде е Филипи според Апиан
bozman

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxydW5paXN0b3JpYW5ld3xneDoyNTgzNzUwYjUyYWM3Mjk1

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxydW5paXN0b3JpYW5ld3xneDo3ODk0NmU0YTg4ZGE5YWRm

У в о д

     Прословутото „отплаване” от Филипи на Ап. Павел продължава да ни вълнува, тъй като индикирането на Петричкият Philipopol в района на Рупите засега не устройва варианта на  „отплаването”, тъй като името Philipopol (както Петричкото име, така и името на Пловдив) е различно от името Philippi изписвано в източниците, а има и други несъответствия.
    При Апиан се натъкнахме на съобщения, които ще разгледаме по-подробно, защото те подкрепят версията за „отплаване” от Филипи.  Някои наши предположения за мястото на Филипи  ще обосновем с подробно разглеждане  на географските описания представени от Апиан.  Предварително да изложим с няколко думи, какво се случва според разказа на Апиан с войските на противниците, както и да разгледаме територията, където е днешното Филипи за чийто околности се твърди, че е станала битката между имперската армия на Октавиан и Антоний, и  републиканската на Брут и Касий.
   Имперския модел на управление наложен от Юлий Цезар не умира с неговото убийство. Октавиан е следващият Цезар и заедно с Антоний се отправят към републиканския изток на Империята (Балканите и Мала Азия), където Брут и Касий се опитват за защитят и закрепят  републиканското управление. Въпреки, че републиканската флота контролира Адриатическо море чрез Мурк и Домициус  Аинобарбус,  Имперската армия успява да акостира край Дирахиум и по Via Egnatia  се отправя на изток. Напред като авангард с осем легиона са изпратени Decidius и Norbanus, които изминават 1500 стадия ( ~ 278 км.). Те подминават Филипи и се установяват в проходите заети от войните на корпили и сапаи (съответно наречени Корпилски и Сапайски теснини). Тези проходи се контролират от тракийски войски - двама братя -  Раскупол, който е на страната на Републиката армия и Раск на страната на Имперската. Поведението на двамата братя, синове на тракийски владетел има определено патова позиция спрямо гражданската война в Римската империя, тъй като,  която и партия да спечели войната, то тракийското участие на страната на победителите е гарантирано. Тъкмо това се получава  впоследствие и Раск, който е на страната на Имперските войски, издейства  свободата на плененият Раскупол. Всички тези обяснения на Апиан са по време, когато войските на Брут и Касий са все още някъде около град Енос  устието на р. Марица.
 Анклав:   Преди да разгледаме „ROMANORUM HISTORIARUM” на Апиан Александрийски според текста от ΡΩΜΑΙΚΩΝ  ΙΣΤΟΡΙΩΝ на Созомен от изданието на INSTITUTI FRANCLE  TIPOGRAPHO изд. от 1877 г., ще погледнем от висините на Google Еarth терена,  къде се намира сега селото Филипи (фигури 0 и 1) където според официалната наука се е намирало и древното село Philippi (Φίλιπποι ) от I в. Днешното Филипи на картата е маркирано с Filipos. Равнита под него е отворена на северозапад, като във всички останали посоки  е обградена с възвишение с височина около 100 м. Самото то е разположено в полите на крайните югозападни възвишения на Родопите (ако тези възвишения от р. Места на запад не са именувани в ново време от гръцките власти).

   фиг.0
   фиг.1
  фиг.1а   фиг. 2


 фиг. 2а
Фиг. 2а е увеличена част от фиг. 2, където измерихме приблизително маршрута от Амфиполис до Неаполис. При увеличението се вижда, че сме прекарали курсива и през планински части, така, че една корекция от няколко километра e уместна. Т.е. лагера на Брут и Касий ще е някъде в червената пунктирна елипса и съответно разтоянието Амфиполис – Неаполис - към 50 км. Тъй като коментирания маршрут се дава по Певтингеровата карта на 33 мили – 48,780 км., (по римска миля), а от Апиан на 350 стадия – 64,7 50 км, то виждаме,  че разтоянието по Певтингеровата карта се покрива с нашите предположения. Маршрута от Амфиполис до Неаполис минаващ на север от Пангея и от Филипи стигащ до Неапол е около 70 км. Т.е. ние виждаме, че гръцките текстове са съобразени с този северен маршрут, за който ние смятаме, че е измислица на преписвачите от 17 - 19 в, откогато са между впрочем и наличните преписи, които разглеждаме, като освен това не се схождат и с вижданията на археолозите за маршрута на Виа Егнатия. 

    Червеният пунктир (фиг.1)  е Виа Егнатия, според най-разпространените карти в НЕТ. Ето какво казва гръцкият археолог Polyxeni Tsatsopoulou в интервю пред  www.edant.clarin.com  от 01. 08.2005. за съвременната Виа Егнатия ( Εγνατια Οδος ):
Esta ruta moderna, de 685 kilómetros de extensión, corre más o menos paralela a la antigua vía romana y la atraviesa varias veces.
Този модерен маршрут (Виа Егнатиа – б.м.) с дължина 685 км е горе долу паралелен на древният римски път и го пресича няколко пъти.
   Защо се получават тези различия ? Много просто. Защото древните писатели  описващи събитията около битката при Филипи, съобщават, че първо се минава през Филипи и се отива в Кавала и всеки новоизлюпен историк от инкубаторите  за историци, като погледне къде е днешното Филипи и . . . премества планината при Мохамед.

----------->   ----------->


БГ История

Къде е Филипи според Апиан
« -: Юли 25, 2012, 17:24:32 »

debozman

 • Гост
Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #1 -: Юли 25, 2012, 17:25:54 »


    Преди да преминем към текста на Апиан,  нека видим какво казва  Dio Cassius Cocceianus (Дио Касий) за Филипи. Неговият труд е писан приблизително към края на II в., докато Апиан почива някъде към 165 г.
DION CASSIUS
HISTOIRE ROMAINE
TOME SIXÈME LIVRE:  XLVII
Гръцки и френски текст според  http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre47.htm
[35] Ταῦτ´ οὖν ἀμφότεροι πράξαντες ἔς τε τὴν Ἀσίαν αὖθις ἦλθον, καὶ πάνθ´ ὅσα ἐκ διαβολῶν, οἷα ἐν τοῖς τοιούτοις φιλεῖ συμβαίνειν, ὕποπτα πρὸς ἀλλήλους εἶχον, ἔς τε τὸ μέσον καὶ κατὰ μόνας προενεγκόντες καὶ διαλυσάμενοι ἐς τὴν Μακεδονίαν ἠπείγοντο. Καὶ αὐτοὺς Γάιός τε Νωρβανὸς καὶ Δεκίδιος Σάξας ἔφθησαν τόν τε Ἰόνιον, πρὶν τὸν Στάιον ἐλθεῖν, περαιωθέντες, καὶ πᾶσαν τὴν μέχρι τοῦ Παγγαίου χῆν προκατασχόντες, καὶ πρὸς τοῖς Φιλίπποις στρατοπεδευσάμενοι. Τὸ δὲ δὴ ἄστυ τοῦτο παρά τε τῷ Παγγαίῳ καὶ παρὰ τῷ Συμβόλῳ κεῖται· Σύμβολον γὰρ τὸ χωρίον ὀνομάζουσι καθ´ ὃ τὸ ὄρος ἐκεῖνο ἑτέρῳ τινὶ ἐς μεσόγειαν ἀνατείνοντι συμβάλλει, καὶ ἔστι μεταξὺ Νέας πόλεως καὶ τῶν Φιλίππων· ἡ μὲν γὰρ πρὸς τῇ θαλάσσῃ κατ´ ἀντιπέρας Θάσου ἦν, ἡ δὲ ἐντὸς τῶν ὀρῶν ἐπὶ τῷ πεδίῳ πεπόλισται. Καὶ ἔτυχον γὰρ τὴν συντομωτάτην αὐτοῦ ὑπερβολὴν ὅ τε Σάξας καὶ ὁ Νωρβανὸς προκαταλαβόντες, ταύτῃ μὲν ὁ Βροῦτος ὅ τε Κάσσιος οὐδὲ ἐπείρασαν διαβῆναι, ἑτέραν δέ τινα μακροτέραν κατὰ τὰς Κρηνίδας ὠνομασμένας περιελθόντες φυλακῇ μὲν καὶ ἐκεῖ ἐνέτυχον, βιασάμενοι δὲ αὐτὴν εἴσω τε τῶν ὀρῶν ἐγένοντο, καὶ πρὸς τὴν πόλιν κατὰ τὰ μετέωρα ἐπιπαρελθόντες ἐνταῦθα χωρὶς ἑκάτερος, ὥς γε τῷ λόγῳ εἰπεῖν, ἐστρατοπεδεύσαντο· τῷ γὰρ ἔργῳ καθ´ ἓν ηὐλίσαντο. Τὰ μὲν γὰρ στρατόπεδα, ὡς καὶ εὐτακτότεροι οἱ στρατιῶται καὶ ῥᾴους ἄρχειν ὦσι, διχῇ κατέστη, παντὸς δὲ δὴ καὶ τοῦ διὰ μέσου αὐτῶν καὶ τάφρῳ καὶ σταυρώματι περιληφθέντος εἷς τε ὁ πᾶς περίβολος ἀμφοτέρων ἐγένετο, καὶ ἐν κοινῷ τὴν ἀπ´ αὐτοῦ ἀσφάλειαν εἶχον.
Превод на френски ез. от E. GROS.
35. Ces exploits accomplis, ils revinrent l'un et l'autre en Asie; puis, après s'être, dans un entretien particulier, mutuellement exposé tous les sujets de défiance que les calomnies, ainsi que cela arrive ordinairement en semblables occurrences, leur avaient inspirés à l'un contre l'autre, et les avoir dissipés, ils se hâtèrent de se rendre en Macédoine. Ils y furent devancés par C. Norbanus et Decidus Saxa, qui traversèrent la mer Ionienne avant l'arrivée de Statius, occupèrent tout le pays jusqu'au Pangée et établirent leur camp près de Philippes. Cette ville est située au pied du Pangée et du Symbolon: ce lieu est en effet nommé Σύμβολον (signe de ralliement) parce que cette montagne συμβάλλει (rallie) une autre montagne qui s'étend dans l'intérieur des terres : il se trouve entre Naples et Philippes. L'une de ces villes est au bord de la mer, en face de Thasos : l'autre est bâtie dans l'intérieur des montagnes, au milieu d'une plaine. Aussi Brutus et Cassius (Saxa et Norbanus s'étaient d'avance saisis de ce passage qui était le plus court) n'essayèrent pas même de traverser de ce côté : ils firent le tour jusqu'à un autre passage plus long, vers l'endroit nommé les Crénides, et trouvèrent là aussi une garnison: cette garnison forcée, ils parvinrent dans l'intérieur de la montagne, et, s'approchant de la ville par les hauteurs, y assirent leur camp chacun séparément, si l'on peut s'exprimer ainsi, puisque. en réalité, ils n'eurent qu'un seuil et unique retranchement. Ils divisèrent, en effet, leur camp en deux, afin d'avoir les soldats mieux rangés et plus dociles au commandement; mais, tout l'espace compris entre eux étant entouré d'un fossé et d'une palissade, la ligne d'enceinte tout entière des uns et des autres n'en formait qu'une seule et leur donnait une commune sûreté.
Анг. превод от  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/home.html
35 1 After accomplishing these results Brutus and Cassius came again into Asia; and all the suspicions which they were harbouring against each other as the result of calumnious talk, such as is wont to arise in similar conditions, they brought forward and discussed with each other in privacy, and after becoming reconciled again they hastened into Macedonia.
 2 And they found that Gaius Norbanus and Decidius Saxa had anticipated them by crossing the Ionian Sea before Staius arrived, occupying the whole country as far as Mt. Pangaeum and encamping near Philippi.
3 This city is situated near Pangaeum and Symbolon. Symbolon ("Junction") is the name they give the place where the mountain mentioned joins on (symballei) to another that extends into the interior, and it is between Neapolis and Philippi; for the former town was near the sea, opposite Thasos, while the latter is situated within the mountains on the plain.
4 And in as much as Saxa and Norbanus, as it chanced, has already occupied the most direct pass across, Brutus and Cassius did not even try to get through that way but went round by a longer road that passes by a place called Crenides.
16 5 Here, too, they encountered a garrison, but overpowered it, got inside the mountains, approached the city along the high ground, and there encamped, nominally each by himself; but, as a matter of fact, they bivouacked together.
Български превод от английския текст Родена Б. :
   След като стигнаха до тези изводи, Брут и Касий отново преминаха в Азия; и всички съмнения които се подклаждаха от клеветнически подмятания  и съмнения те изгладиха помежду си, когато обсъдиха  всичко един с друг насаме. И след като доверието бе възстановено между тях, те забързаха към Македония. И откриха, че Gai Norban и  Desidius Saxa са ги изпреварили прекосявайки Йонийско море (3) преди Satius да пристигне, окупирайки цялата страна чак до планините и установявайки се на лагер близо до Филипи. Този град се намира близо до Pangaeus и  Simbolon (Junction). Simbolon е името което са дали на мястото, където споменатата планина свършвя  до друга планинска верига, която се простира във вътрешността и е между Неаполис и Филипи(4). Първият споменат град е близо до морето – срещу о-в Тасос, докато вторият се намира в планините сред равнината (1). Тъй като Gai Norban и  Desidius Saxa имаха шанса да окупират най-краткия път, Брут и Касий даже не се опитаха да преминат по този път, като заобиколиха през по-дългия маршрут, който минава край място наречено Кренидес (2). На този път те също откриха  гарнизон, но го победиха и отивайки във вътрешността на планината приближиха се до града по протежение на високите земи и там направиха лагери – всеки поотделно, но фактически те се разположиха на лагер заедно.
   Кое е интересното от този текст за нас, като имаме пред вид, мястото на днешното Филипи е на 11,5 км. от Кавала по права линия в посока север - северо-запад от Кавала:
1.   „В планините сред  равнината” за нас е означение на хълмове или тепета намиращи се в полето. В анг. превод е означено the mountains on the plain което означава, „до (край, върху, на)  равината”, но френският текст казва au milieu d'une plaine, което ще рече „по средата на равнината”, което доизяснява анг. превод  в посока  на мисълта, че планините са сред равнината. И тъй като тези „планини” са сред равнина, то очевидно става въпрос за значително по-малки геодезични  формирования, отколкото сме свикнали да обозначаваме на български с понятието „планина”. Според българската изказност „планини сред равнината” няма, а има тепета, хълмове сред равнината . . .
2.    Лагера на Брут и Касий според Дио Касий е край селото (града) Кренидес - „наречено Кренидес” -  а не край Филипи. Лагера на авангарда на Антоний-Октавиан е край Филипи.
3.    Също според Дио Касий, авангарда воден от Gai Norban и  Desidius Saxa пресича Йонийско море, очевидно имайки пред вид, че този авангард разполага с флота за такъв преход.
4.   Нека разделим това изречение смислово на две части:
4.1 „Simbolon е името което са дали на мястото, където споменатата планина свършва  до друга планинска верига . . . ” – дотук израза е точно според наличната географска конфигурация. Планината Пангей се допира („свършва” или „започва” по анг. текст) единствено до крайбрежната веригата, успоредна на брега, която е продължение на  крайните юго-западни масиви  на Родопите.  Т.е. Симболос по описанието на Дио Касий е днешният град Ελευθερουπολη (вж. фиг. 0)
4.2 . „ . . . която се простира във вътрешността и е между Неаполис и Филипи”. Тази верига обаче не е във вътрешността, а по крайбрежието. АКО Дио Касий има пред вид, че допирането на Пангей е до веригите на северозапад от него, във вътрешността (до които има около 10 км. и трудно може да се говори за допиране) то това „започване” на Пангей ще е от потока Αggitis (вж. фиг 0, потока е удебелен със синьо), където има и селце Συμβολη. При това положение обаче, обяснението, че Симболос е между Неаполис и Филипи, отпраща Филипи на запад и северозапад от днешното село Συμβολη,  далече от Неполис (Кавала при това разсъждение е на около 30 км по права линия минимум, за всички селища западно от Συμβολη),  и  най вече, далече от Виа Егнатия.  Това също противоречи на смисъла на израза, че Συμβολη е МЕЖДУ Филипи и Νεαπολισ. Това обяснение очевидно е повлияно от съображението, че Виа Егнатия е на север от планината Пангея, но както виждаме, това изявление внася тотално несъответствие за всички останали дадености в същият този текст на Дио Касий. Тъй като  в третото си изречение Дио Касий казва, че авангарда на Gai Norban и  Desidius Saxa се установява на лагер край Филипи, то този лагер става абсолютно безпредметен (ако е на север от Пангея), както да попречи на движение на войски по Виа Егнатия, така и да защити Амфиполис,  един голям и ключов град на времето. АКО има някакви проходи на север от Пангея в планините, то те не водят за никъде и не могат да спрат войските на Брут и Касий, които идват от изток по крайбрежието и Виа Егнатия и се движат в посока Рим.  Да видим какво казва Апиан.I¡I
   Предположително е бързият марш на авангарда на Имперската армия да се движи по Виа Егнатия, след дебаркирането в Дирахиум, която е построена от римската държава тъкмо за тази цел. В текста е казано:
87.  Decidius и Norbanus са изпратени от Цезарят (Октавиан) и Антоний напред с 8 легиона в Македония откъдето изминават  1500 стадия през планините в направление Тракия, като подминавайки Филипи заемат проходите Corpilorum и Sapaeorum.

   Нататък Апиан продължава:
Tillium vero Cimbrum, cum classe legioneque una et nonnulis sagittariis, oram legere jusserunt.
102. Тъй като планините Serrium се простират до самото море, Брут и Касий отклонили маршрута си крайбрежието към вътрешността, като изпратили един легион и малко стрелци с флота начело с Tilius Cimbrus да заобиколи планинския бряг. Плавайки съгласно указанията на Брут и Касий . . .Тилиус обозначил всички места удобни за лагери и също така за акустиране на кораби. Той направил това за да принуди Норбан да остави защитата на проходите, като безполезно дело. Всичко завършило според очакванията. Норбанус, намирайки се в Сапейските теснини се уплашил от вида на корабите и извикал при себе си Децидиус от Корпилийския проход.
   
    Тук се казва, че авангарда на Имперската армия също е изпратил напред свой авангард начело с Децидиус и при появата на флотата на Тилиус, двете разделили се части на авангарда се  съединяват отново. Трябва да се има пред вид, че тези Сапейски и Корнилски проходи имат някакво значение за Имперската армия САМО ако са на римския път Виа Енграсия. АКО те се намират встрани от този път, те биха имали съмнително значение за армията на Антоний и Октавиан, която се е запътила на изток, за да въдвори имперско управление. Също не трябва да се забравя в хода на тези мисли, че става въпрос за придвижване на многохилядно множество, хранителни припаси, помощни подразделения и т.н. чийто дислокация от едно място на друго не може да става по козите пътеки,  като се споменава, че 4 дена преход по такива пътища почти довежда до бунт войската на Брут и Касий, коятож прави обхода начело с Раскупол.
 
----------->   ------------>

debozman

 • Гост
Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #2 -: Юли 25, 2012, 17:26:54 »
    До гл. 105 следват описания за придвижването на Крут и Касий до Филипи, като това придвижване не дава някакви особени данни по които да се разбере точно къде е Филипи.    Дори напров – говори се за 4 дневен поход през безводни планини, като на четвъртият ден е пресечена река Αρππησον ( Harpessum) вливаща се в Εβρον (Hebrum), и след един ден е достигнато Филипи !  Изворите на Арда, ако става въпрос за тази река, се намират на около 80 км. по права линия от Филипи, което разстояние по проходима планинска местнос  е почти двойно – подвиг непостижим и за Рамбо. Изворите на всички останали реки вливащи се в Марица ( Хебрус ) се намират средно на 100 км. източно от Кавала. Т.е. Апиан или преписвачите му през 17 в дават цифри несъответстващи на географската реалност.
В руският превод   „Аппиан. Римские войны”. Изд-во "Алетейя". СПб, 1994. е написано  „акостиралият тук Тилий”, тъй като в предните глави е казано, че Тилий е командващ на флотата на Брут и Касий. Като командващ флота е логично да се напише „акостирал”, проблема е че този глагол го няма в текстовете и е историографски извод, а не фактологически.
Според нас, пътуването  на Брут и Касий през безводните места е по маршрута в синьо от фиг. 2а.
105. Войската на Брут благодарение на своя късмет пристигна във Филипи, където към него се присъедини и пристигналият тук Тилий, пристигна също и цялата останала войска. Филипи е град, наричан преди Δατος (Datus), а още по-рано Κρηνιδες (Crenides). Последното название се обяснява с това, че около хълма има много пълноводни източници.
Четем, че Апиан поставя местоположението на Филипи на хълм, а там където е сега Филипи хълмове няма. Виж снимката долу от Google maps.
 
Единствените хълмове са на 4 км. западно от Филипи, край село Λιδια (Lydia).
Филип Македонски укрепил това място, удобно за военни действия против тракийците и го нарекъл на своето име – Филипи. Градът е разположен на стръмен хълм,  голям колкото е широк  хълма. Откъм север са горите, през които Разкупол превел войските на Брут; на юг блато и зад него –морето. . .
    Апиан указва, че от Филипи до морето се намира само блато и нищо друго. Т.е. няма причини от Филипи да не може да се отплава или акостира. Няма никакви пречки да има просеки през блатото,  които позволяват да се акостира до самото Филипи. Мястото където се намира днешното Филипи може да е било заблатено, но съществува планинска верига, точно тази, която според нас е заобиколил Разкопул, като  най-ниската част на тази верига е 200 м. в прохода по пътя Драма – Кавала. Апиан обаче НЕ говори за планина между Филипи и морето. 

На изток Сапейските и Корпилийски проходи, на запад – равнина, достигаща до Муркину ( Μουρκινου - Murcinum)  и Дрависку (Δραβισκου - Drabiscum ) и реката Стримон, простираща се на дължина приблизително 350 стадия, много плодородна и красива.
 

Тук, както говорят, похитил Кори (Прозерпина), когато събирала цветя. Тук е също така реката Ζυγακτης (Zigactes) при пресичането на която, конете на Бога  счупили колесницата му, откъдето и реката получила своето име. Равнината има наклон, удобен за този който се спуска от Филипи и представлява трудност за тези, които идват от Амфиполис.


    Тези характеристики на равнината са валидни само за последната 1/4 или 1/5 от маршрута на Виа Егнатия в посока Амфиполис – североизток. Т.е. от  Παγγαιο Ορος  до  Ελευθερούπολη; Преди тази отсечка такъв наклон няма и долината е хълмиста в продължеине на 40 – 45 км. като варира от 98 до 120 м. надморска височина.  С други думи, описанието дадено от Апиан е за последната отсечка на долината по която е Via Egnatia. Преди това, дължината на тази долина е упомената на 350 стадия т.е. около 63 км. Долината по Via Egnatia от Амфиполис до Елефтеруполис е около 40 км. Маршрута от северната страна на Пангей, ако реката Ζυγακτης е потока Aggitis е на разстояние 60 км. точно до околностите на днешното Филипи, но проблема е, че перфектното разстояние не се покрива никак с описанието за „долина”, тъй като по средата на маршрута имаме над 200 метрови хребети спускащи се от север към юг. Като припомним, че Σημβολι е точно в тези възвишения, за което градче Дио Касий каза, че е между Неаполис и Филипи, обърканото изложение на Апиан за „долина” и дължината ú става пълно.
106. Недалече от Филипи има друг хълм, наричан хълмът на Дионис, където са златните рудници по име Ασιλα (Asila). На десет стадия (1800 м. – б.м.) от този хълм има още два хълма – на разстояние от Филипи приблизително на 18 стадия (3330 м. – б.м.) и един от друг приблизително на 8 стадия ( 1480 м. – б.м.). На тези два хълма установили своите лагери Брут и Касий, първия на южният, а втория на северният. Когато войската на Норбан отстъпила, Брут и Касий не се придвижили напред, тъй като узнали, че се приближава Антоний, като заболелият Цезар Октавиан останал в Епидамн ( Дирахиум – б.м.). Равнината била удобна за сражение, а хълмовете  - за лагери, тъй като от едната úм страна имало езера и блата до Стримон, а от другата – непристъпни теснини. . . 
 фиг.0

1.   Ако този лагер е в ареал 1 (фиг. 0), то хълмовете са налице край селото Лидия, неприсъпните планини на север също, само „долината до Стримон” не съществува, защото тази долина свършва край планината Пангея и на север, и юг от тази планина има високи преградни образования. Освен това този ареал е несъвместим с идеята на Касий и Брут да оставят триерите в Неаполис на сигурно място, а от там и чрез тях да получават необходимото от о-в Тасос и от Азия. Антоний който идва от запад съвсем спокойно може да подмине лагера на Брут и Касий в района на ареал (1), да се укрепи  п теснините над Кавала, като по този начин ще сложи ръка на флота на републиканците и съвсем сигурно на доставките от Азия и островите. Снабдяването на имперската армия е затруднено според Апиан и  едва ли Антоний ще пропусне този вариант да постигне капитулация  на републиканците. Той обаче не прави това и атакува веднага армията на Брут и Касий барикадирана в лагерите йм. Това ни дава основание да предположим, че ареал (1) не е бил терена на битката. Пълно съответствие на мерните разтояния с текста на Апиан и несъответствие с Певтингеровата карта.
2.   Вторият арел (2) около Σιμβολι е много по удачен за отбрана– равнина или поне хълмист терен, който може да се нарече равнина на запад, теснини в тила, блата или езера покрай потока Aggitis до Амфиполис. Несъответствие с мерните разтояние за Филипи и неговото местоположение спрямо Неаполис и
 Разстоянието от осем стадия между хълмовете, представлявало проход, нещо като врата от Азия в Европа.). Брут и Касий го укрепили по цялото протежение със стена, като по средата оставили врата, така щото двата лагера се оказали съединени. Наблизо минавала река, която едни наричали Γαγγαν  (Gangani) а други Γαγγιτην ( Gangiten), зад тях море,  което Брут и Касий смятали за използват за пристан и складове. О-в Тасос, който  се намирал на разстояние 100 стадия (18, 5 км. – б.м. ) те избрали за складове, а за пристан на триерите избрали Неаполис, намиращ се на разтояние 70 стадия (13 км. – б.м.). Така радвайки се на удачното си разположение, те укрепили своя лагер.
   Тъй като глави 105 и 106 имат предимно описателно значение за това къде е Филипи, ние ще се опитаме да систематизираме описанията на местността и конкретните данни по нея по наличност на достоверност за четирите ареала за които смятаме, че е възможно да е Филипи. За целта ще разбием текста на индивидуални пасажи индикиращи определена географска даденост. № 1 е днешното разположение на Филипи, а 2, 3 и 4 са наши предположения от фиг. № 0. С плусове и минуси е отбелязано има ли даденост това описание за съответната местност или не. Да видим какво ще се получи.
 
   
 


З а к л ю ч и т е л н и   и з в о д и
    Разбира се, не можем да се избегнем субективността в оценката при съпоставяне на писанието към  местността и може и да има различни виждания въпреки, че сме се старали описанията да се доближават плътно до картографията на Google Maps и Google Earth, които ползвахме.
 Резултатите:
Ареал 1 – днешното Филипи – 6/19о;                              към 30 %  достоверност.
Ареал 2 – местността около Σιμβολι – 12/19;                 около 60  % достоверност.
Ареал 3 – местността около  Ελευθερουπολη – 11/19; около 60 % достоверност.
Ареал 4 – местността около Αγιος Ανδρεας – 10/19;    около 50 % достоверност.
   Виждаме, че днешното Филипи покрива най-слабо сведенията на Апиан. Да сведенията от Дио Касий таблицата ще е приблизително същата – Дио Касий изрично споменава, че авангарда на имперската армия окупира най-краткия път, а най-краткия път е Виа Егнатиа, че Филипи е близо до планината Pangaeus, а не в полите на Южни Родопи и т.н.
   Като генерално заключение, сведенията на Апиан, както и тези на Дио Касий не потвърждават, че градчето Филипи основано от Филип Македонски се намира на мястото на днешното Филипи. Това Филипи е вилна зона на Неапол и предполагане е наречено така по гръцка териториална целесъобразност Филипи да е колкото може по да изток, отколкото да е съобразено с наличните писмени описания от съвременниците.
  Този материал не претендира за последна и окончателна инстанция в решаването на въпроса, къде е Филипи през I в.пр.н.е., който ние святаме, че е решен към днешна дата от официозите по гръцките преводи. Към този тип анализи може да се добави и една преценка, кое е по-достоверно за историята – георгафските описания или конкретните  мерни обозначения. Ние считаме, че географските описания са по-реалното при този случай и това се отнася не само за Апиан, но и за по-късните писатели.
  За  причината на този материал „отплаването от Филипи” може да се каже, че „ареал 4” покрива напълно писанията в Библията, за отплаване. Отплаване и то направо от морския бряг, защото АКО има отплаване от „ареал 2”, то това отплаване би върнало Ап. Павел отново във водите на р. Струма и към преследвачите му – бившият римски легионер Савел едва ли би направил подобна грешка.
К р а й

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #3 -: Октомври 05, 2016, 17:33:44 »
Aнглийският дипломат Пол Рико (1628-1700 г.)  идва за пръв път в Османската империя през 1661 г., като секретар на британския посланик в Цариград лорд Уинчелси. Пет години по-късно става консул на британската Левантинска компания в Измир и заема този пост 11 години.

Покрай бизнеса на компанията кръстосвал империята надлъж и шир. Рико е автор на крупни изследвания за Османската империя, които навремето били смятани за едни от най-достоверните източници. Най-известните му  книги са „Сегашното състояние на Османската империя“ (1668 г., Лондон) и „Сегашното състояние на гръцката и арменската църква в Османската империя“ (1679 г., Лондон).

По време на пътешествията си през 1665 г. той се спира и в Пловдив.
..." На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха и приеха по човешки в манастира, или по-точно в жилището на тамошния гръцки владика.  Реката Хеброс пресича този град, като излиза от Родопските планини, които ние видяхме по-нататък, когато тръгнахме за София.

Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.

Една част от същия град е върху възвишение, което не е много високо. Наоколо има още две такива възвишения, които изглеждат като нарочно изсипани за бастиони. Из тая местност не се е запазил никакъв знак и спомен от древността, освен развалините на два параклиса, построени на кръст от тухли.

За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят.  Градските стени са от дълбока древност. Над вратата се забелязват някакви надписи, но толкова изтрити през вековете, че аз не можах да ги прочета.  "

Неактивен Sur

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 488
 • Респект: -30
 • КОЛЕКЦИОНЕР НА ВРЕМЕ
Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #4 -: Декември 10, 2016, 07:04:22 »
Aнглийският дипломат Пол Рико (1628-1700 г.)  идва за пръв път в Османската империя през 1661 г., като секретар на британския посланик в Цариград лорд Уинчелси. Пет години по-късно става консул на британската Левантинска компания в Измир и заема този пост 11 години.

Покрай бизнеса на компанията кръстосвал империята надлъж и шир. Рико е автор на крупни изследвания за Османската империя, които навремето били смятани за едни от най-достоверните източници. Най-известните му  книги са „Сегашното състояние на Османската империя“ (1668 г., Лондон) и „Сегашното състояние на гръцката и арменската църква в Османската империя“ (1679 г., Лондон).

По време на пътешествията си през 1665 г. той се спира и в Пловдив.
..." На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха и приеха по човешки в манастира, или по-точно в жилището на тамошния гръцки владика.  Реката Хеброс пресича този град, като излиза от Родопските планини, които ние видяхме по-нататък, когато тръгнахме за София.

Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.

Една част от същия град е върху възвишение, което не е много високо. Наоколо има още две такива възвишения, които изглеждат като нарочно изсипани за бастиони. Из тая местност не се е запазил никакъв знак и спомен от древността, освен развалините на два параклиса, построени на кръст от тухли.

За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят.  Градските стени са от дълбока древност. Над вратата се забелязват някакви надписи, но толкова изтрити през вековете, че аз не можах да ги прочета.  "


ТОВА ИЗОБЩО НЕ ДОКАЗВА,ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ФИЛИПИ!
БОГ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА СВОБОДНА ВОЛЯ,КОГО ДА ОБИЧА И КОГО - НЕ!СПОРЕД ДАДЕНАТА МИ ОТ НЕГО СВОБОДНА ВОЛЯ,НЕ ОБИЧАМ РУСНАЦИ,РУСКИНИ И РУСОФИЛИ!

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #5 -: Декември 23, 2016, 18:14:47 »


ТОВА ИЗОБЩО НЕ ДОКАЗВА,ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ФИЛИПИ!
Абсолютно вярно! Блястящо умозаключение!
Въобще не става дума за градчето Филипи, става дума за Пловдив!

Ето част от пътуванията на Рико : .. " На 29 април 1665 г. тръгнах от Адрианопол към Белград и на 1 май пристигнах в едно село, наречено Семесдже  .. " Рико , комай НИКОГА не е посещавал Филипи  и за това, няма как да говори за това градче!

Думите на Рико :  ..
... "За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят."  ..
 .. са за Пловдив (наричан Филибе от  турци и българи, Филипопол от гърци - по негово време)!

"Филипяни" при Рико са жителите на този град! .. .... ...

Ето още цитати от него :  " На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха"


Поздрави
« Последна редакция: Декември 23, 2016, 20:21:47 от sim4o »

БГ История

Re: Къде е Филипи според Апиан
« Отговор #5 -: Декември 23, 2016, 18:14:47 »