Автор Тема: Къде е Philipi през І в. ?  (Прочетена 4608 пъти)

debozman

 • Гост
Къде е Philipi през І в. ?
« -: Октомври 29, 2011, 05:13:41 »
У в о д


    Прословутия въпрос “Къде е покръствал Ап.Павел за първи в Европа” продължава да ни вълнува и то поради факта, че съобщенията на писатели извън свещеническата християнска прослойка дават сведения различни от християнските съобщения. Като под термина „хр. сведения” имаме не само пред вид повсеместните публикации в НЕТ пространството, но и самата Библия от 1925 г. издадена на български език от Св. Синод на БЦ. Различията се свеждат до това, кое се счита за територия на Македония и кое за Тракия. Тук ще разгледаме сведенията на Appianus Alexandrinus ( 95г. – 165г.), когото ще наричаме както е прието – Апиан. Както виждате, той живее точно по времето на Ап. Павел и житейския му път път почти се застъпва във времето с този на Апостол Павел - роден е 30 г. по-късно от предполаганата смърт на Апостола в Рим през ~ 65 г. Т.е. Апиан е следващата генерация след тази на Ап. Павел и това от историографска гледна точка е почти 100 % съвпадение на времената. Нека разгледаме и сведенията на Клаудиус Клавдианус  (Claudius Claudianus ) по този въпрос, къде и докъде е Тракия през ІV и нач. на V в. от

 http://forum.all.bg/showflat.php/Cat/0/Number/2281331/an/0/page/0#Post2281331

“ Mavors, nubifero seu tu procumbis in Haemo
Seu te cana gelu Rhodope seu remige Medo
Sollicitatus Athos seu caligantia nigris
llisibus Pangaea tenent, accingere mecum
Et Thracas defende tuos. Si laetior adsit
Gloria vestita spoliis donabere quercu”.
Audiit illa pater scopulisque nivalibus Haemi
Surgit et hortatur celeres clamore ministros.


„Марсе, било че ти лежиш на облаконосният Хемус
или пребиваваш на побелялата от студ Родопа,
или на обезпокоеният от мидиеца Атон,
или на потъмнелият от черни дъбове Пангей,
въоръжи се заедно с мен и защити своите траки.
Ако славата ти се усмихне, ще бъдеш надарен с дъб
покрит с плячка.Чу това бащата, вдигна се от покритите със сняг канари на Хемус и с вик насърчи бързите си служители”.
„Поеми” в 1. ІІІ, 305-341

   Тук имаме косвено доказателство, основано на разбирането, че почиващият Марс върху една от изброените планини е именно на територията на траките, в качеството си на техен покровител. В повествования от този род не е приет маниера, покровителите на един народ да отпочиват в планините на съседния, нито покровителя на един дом да почива на терасата на комшийката. Покровителите са в пряк контакт с покровителстваните – на планините като Богове, на покривите като птици, под пода като смок-пазител, в основите на къщата като сенки и т.н.
   Четвъртата изброена планина е Пангей, за която скоро ще стане въпрос и по-точно за нейните южни склонове, които стигат до Бяло море. До морето на името на сестрата или жената на Марс/Март – Белона. Искаме да изкажем съображението (без да се разпростираме върху този въпрос), че превода „мидиеца” ( в цитата), който има пред вид мидийците и Мидийското царство е възможно да не е коректен, тъй като е изписано на латински „медо”, а не „мидо”.  Медо е по-вероятно име на член на племето меди живеещо стотина км. на север от Атон, а не на мидиец от Мала Азия.
Косвеното доказателство е именно това, че дори през ІV в., п-в Атон и пл. Пангея се смятат за седалище на Бога Март, Маворт както го изписва Клаудианус, който е защитник на траките. Ще припомним, че точно в този ІV в. се появява и най-старият известен препис на Библията – Синайският кодекс - Codex Sinaiticus : http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx в който за траките и то точно за този район, няма нито ред.


И з л о ж е н и е

 
   Ще разгледаме съобщенията на Апиан в анг. превод от Horace White, книга ІV, на The Civil Wars. London. MACMILLAN AND CO., LTD. 1899.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/4*.html

   Тук ще поставим една карта, съставена по изложението на Апиан, която ще ползваме по-надолу за обясненията си.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/kde-e-philipi-prez-i-v-2/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%D0%90.jpg?attachauth=ANoY7cqKia8bjr2BfU4HrL5qfP4F6QOWGl4tWYKRRusiOKV-S3vSlURUg-9XrU_4VHHh56b50B-JX6OChVokEBQCfRD84NYqE9SzYpFqEfIFKQk-20TT1rapKtWLTSDewdK-iCyiqxyrcTZaS0sNL7L9kpXHNVpYgiZSC-CxLh4kFoMaiciQ3PSdnZVlNReMhrhyp44yCy5yCWkdz8XqTmMMVO4Ox4KU80_oNS1UsclixRbPiacyF3n6baVZgtVQMGDMJeOg6fkBnbbYAi42uKBGuQEXu62mZNyIg9PPn5PMhWX3sttITGtR8OSEn7uhy_0yE_ZI9hKvlu0QGkaKEthkoy2m6qFYDlpH95r4z9STVBSewYWfJT8%3D&attredirects=0

   Картината за общите действия за които става въпрос. Цезар е убит, Антоний и Октавиан тръгват да сразят убийците му - Брут и Касий, по същество защитници на законната република, които се надяват да задържат републиканския ред в Мала Азия и евентуално да върнат старият ред в  Европа след време. Те (Октавиан и Антоний)  пътуват по Via Apia и след Дирахиу по Via Egnatia – вж. картата горе. Брук и Касий са известени, за похода срещу тях и преминават в Тракия да дадат отпор. Същевременно и разузнаването на Октавиан и Антоний открива, че Брут и Касий са преминали в Тракия и . . .

1.   Гл. 87.
Meanwhile Decidius and Norbanus, whom Octavian and Antony had sent in advance with eight legions to Macedonia, proceeded from that country a distance of 1500 stades toward the mountai nous part of Thrace until they had passed beyond the city of Philippi, and seized the passes of the Corpilans and the Sapaeans, tribes under the rule of Rhascupolis, where lies the only known route of travel from Asia to Europe.


Междувременно Децидиус и Норбанус, които са изпратени в Македония от Октавиан и Антоний напред в осем легиона продължили от тази страна на дистанция 1500 стадия в посока планинските части на Тракия, и подминавайки Филипи се укрепяват в територията на племената „корпилани” и „сапаени” (под ръководството на тракиеца Раскуполис, в гръцкият текст наречен βασιλικω и αρχον), където е единствения път от Азия за Европа.


   Напред, в Македония са изпратени двама пълководци, които СЛЕД КАТО МИНАВАТ  ТАЗИ  СТРАНА  СЛЕД  1500  СТАДИЯ  (римски стадий = 185м.;  277.5 км. )  ДОСТИГАТ   ЮЖНИТЕ  СКЛОНОВЕ  НА  ПАНГЕЯ,  в земите на корпилани и сапаени. Последните са отбелязани на карта с наименования от средата на ІІ в. (долу).

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/kde-e-philipi-prez-i-v-2/Macedonia-thrace%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B51.jpg?attachauth=ANoY7cru3KsDRfdsjOJBuRLDmpl6P93ODsgJ2p0eKBRtajEGTmAMv5svuU40oVoWpbe3lSlkXbL_GiVBoo5BUFRsYe9SbTao9b8O9sZxcpHYXiaWWViD-PX6j2USRgx96drKPK4vfe7X3uet7i9SLkIRkj_xt16CKpkiXBoNaPuMSqIIUCNYzwNNL0n7NNy2jizZRYVug1_wdghVCXIwAcRlNIOsuqyuCsGKIk2fi_XIXiEOk8C0EdiISv4ig2MLdupmy4JQn9XKaOccjcUHX_sCJ8LpLMA6MtNBpPxtsHmSaJuKaq2csgU%3D&attredirects=0

   Много ясно е казано от Апиан, че след Македония (тази страна - that country) те изминават 277 км в източна посока. Т.е.  за Апиан източната граница на Македония е 277 км. на запад от Южните склонове на Пангея. На първата карта сме отбелязали тази граница с пунктир.
    Брут и Касий смятат, че противника е преминал Македония и е навлязъл в Тракия поради липса на провизи . . .

„88. Brutus and Cassius, thinking that the enemy had taken that position not to close the passage to them but had crossed to Thrace instead of Macedonia for want of provisions. . .”


   Отново имаме съобщение от Апиан, че Децидиус и Норбанус са подминали Македония и в момента се намират в Тракия, поради причина на продоволствието. Нататък Апиан продължава с описание на легионите и тяхното състояние и т.н. подробности по подготовката на битката и самата битка.

   За този материал е интересна следната глава:

102. As Mount Serrium projected into the sea Cassius and Brutus turned to the mainland, but they sent Tillius Cimber with the fleet and one legion of troops and some archers to sail around the promontory, which, although fertile, was formerly deserted because the Thracians were not accustomed to the sea and avoided the coast for fear of pirates. So the Chalcideans and other Greeks took possession of it, being seafaring people, and caused it to flourish with commerce and agriculture, and the Thracians were much gratified by the opportunity for the exchange of products.

  Съобщението за 1500 стадия от Македония до Южна Пангей се потвърждава и от съобщението, че когато траките са напуснали плодородни земи, поради близостта йм с морето, то тези земи се заели от „Chalcideans и други гърци”. Ето къде са земите на  халкидиците на картата от ІІ в., като очевидно са си там от времето на Апиан. Тези траки, които са напуснали земите си (неизвестно кога) също се намират на изток от „1500 стадийната граница”, т.е. те са вътре в Тракия.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/kde-e-philipi-prez-i-v-2/a21a.jpg?attachauth=ANoY7cpHaRd_NYjRSgLrbkN-Gqh2iJ_LKFfVEfdg2rz3oBvanwlE050kYfpHNjA9e0dlfgaHRvq0epsNaG2VvoF4ygY0kPY4frM6Av0jrl1HuazamIytE3J23OgMyvpESK0QJOBl11DlTSM-ntBgcWu45TXS6fKOF7pQmIEFlBxPKZV2fzEmxOEAWXylLBYIN9ZtgI2y-6JS31tOnzUzLQtid6r4_MOjfBXh64-1S5-pySK1Dol7X_I%3D&attredirects=0

Казано с две думи, от Солун на изток  пътя Via Egnatia върви през Тракийска територия, според Апиан, съвременник на Ап. Павел, живял през І – ІІ в. и Philipi е дълбоко в тракийските земи. Къде са границите на Тракия и Македония според по-късни летописци (сътворили Синайският кодекс през ІV в., Новелите на Юстиниан през V и т.н.) е съвсем отделен въпрос, касаещ разширението на Македония на изток. Т.е. АКО Ап. Павел е посетил Филипи, то той е посетил Тракия, а не Македония, според географските представи на Апиан. Това също беше потвърдено от два преписа на Библии от ІХ и VІІ в. с термини филипяни неангажирани с никаква териториална частна област, а упоменаващо общото "Македония",  очевидно според представите на късните писатели, но не и на Апиан от І в. Това много точно е отразено и в българската Библия за Филипи - "колония" на Македония, като колония не значи исконно поселение, а отскоро заселено. Исконно по отношение на Тракия и колониално по отношение на Македония, като индикира термина "Македония" като архаизъм по отношение на І в. и т.н.
Засега толкова.
Поздрави.

К р а й
« Последна редакция: Октомври 30, 2011, 15:29:26 от B. Georgiev - bozman »

БГ История

Къде е Philipi през І в. ?
« -: Октомври 29, 2011, 05:13:41 »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #1 -: Октомври 30, 2011, 07:23:55 »
Темата е интересна и смятам да я следя, доколкото мога..!
Освен адмирации за автора и, друго отношение не бих могъл да имам!
Ако се дооформи тезата , поемам личен ангажимент, да я разпространявам сред форуми поне (българоезични, рускоезични,германоезични!)

Наистина географските понятия на древните хора и имена като "Тракия" "Македония" са били по-различни от нашите днешни.. и е хубаво да го знаем!
Тези географски понятия и са се менили.. с течение на времето!
Къде е градът е неясно- Христо Тамарин, дава много остроумно съждение за "град в първата част на Македония".. и дошло в последвствие объркване, заради печатна грешка.

Все пак, да спомена.. писмените източници и преписи са писани доста СЛЕД събитията, и авторите им-от 5,7 или 11 век, са пишели така както са смятали за правилно.. и както техните читатели са щели да ги разберат..
Например, като Иордан пише "Пулпудева Македонска" (цитата точно го нямам) то той се обръща към конкретна аудитория, дето ще разбере писаното му,а това е в определен исторически период различна група хора-и има пред вид конкретен град.Не споменава Тримонциум(или Филипи до Кавала!), който неговите читатели не са сигурно чували, а им говори за Пулпудева,която им е по-ясна!
И в биографията на Апостола на Свободата пише "Левски отива в Пловдив".. макар че, тогава градът е бил не Пловдив, а Филибе!

А е възможно и някой преписвач, пишейки по темата, да пояснява с.. "Пълдиве Македонскем".. по простата причина ,че тогава градът си е бил в Темата на ИРИ "Македония" с център Адрианопол.. и неговите читатели от 11 или 12 век, биха се объркали.. и за това преписвачът(авторът) си пише за хората, както според него, ще го разберат!

Това само като забележки.. за да можем да оценим писмените източници и да сме наясно, защо някой в 5,в 7 или 11 век би могъл да е написал "Плъвдиве Македонскем".. а защо не е написал "Тримонциум" и що е написал "Македония" а не "Тракия" и т.н.
Ами защото през различните векове, едно и също място се е считало в различни области..и преписвачът пояснява, през съответният век, както ще е ясно на читателите!

ето още по темата.. когато някой напише нещо, по-добре от мене, аз винаги ползвам неговите изрази!

Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ри е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
Това доказва две неща  - че наистина македонците са първите християни и че Библията говори ,за Македония - Божие Слово,все пак!
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.


И да повторя..
Цитат на: Sur в Октомври 17, 2011, 22:16:22
Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ри е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
Това доказва две неща  - че наистина македонците са първите християни и че Библията говори ,за Македония - Божие Слово,все пак!
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
« Последна редакция: Октомври 30, 2011, 08:55:42 от sim4o »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #2 -: Октомври 31, 2011, 10:04:44 »
А ето какво казва пък Велей Патеркул, който е по-ранен от Апиан и е роден двадесетина години след битката при Филипи - "Римска история", кн. II, LXX:

"Тогава Цезар и Антоний прехвърлили своите войски в Македония и при град Филипи се срещнали в открита битка с Брут и Касий."

debozman

 • Гост
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #3 -: Октомври 31, 2011, 13:57:47 »
Цитат
А ето какво казва пък Велей Патеркул, който е по-ранен от Апиан и е роден двадесетина години след битката при Филипи - "Римска история", кн. II, LXX:

"Тогава Цезар и Антоний прехвърлили своите войски в Македония и при град Филипи се срещнали в открита битка с Брут и Касий."

--- Това  трябва да се преведе според мен така : "Тогава цезарят и Антоний прехвърлили своите войски в . . . .", като под термина "цезарят" очевидно се разбира Октавиан Август. Ти както си го написал се разбира Юлий Цезар, а той е вече мъртъв.

Това сведение не опровергава съобщението на Апиан, че тръгвайки по виа Егнатия, войските първоначално СА в Македония и прехвърлените войски СА прехвърлени в Македония. Сведението  от Патеркул е в две изречения, първото че войските са прехвърлени в Македония и второто, че битката е при Филипи. Това не означава, че Филипи е в Македония. Въпроса е за границите на тази Македония, ако не си забелязал. А Апиан казва, че тези войски напускат Македония и минават 1500 стадия в "планинските части на Тракия".

Ето го и сведениеот от кн. ІІ :

70 Tum Caesar et Antonius traiecerunt exercitus in Macedoniam et apud urbem Philippos cum Bruto Cassioque acie concurrerunt.

Само тук намерих писания от Патеркул, но затова пък на латински  :D:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2A*.html

Чета в диагонал и в гл. 129 пише, че Разкупол (който от Апиан е писан за трак) е от родата на Котис. Т.е. тази територия около Филипи до времето на битката все още не е под конкистата на Рим (може би). Много хубав източник, ще го закача на онзи сайт за ползу роду.  ;)

https://sites.google.com/site/istorianewi/historiae-romanae---vellei-paterculi
--------------

Ето например още едно такова изцречение, от ІІ, 69, 3 :

et M. Brutus C. Antonio, fratri M. Antonii, in Macedonia Vatinioque circa Dyrrachium volentis legiones extorserat

в Македония,  Ватиний близо до Дирахиум, прехвърли легионите по свое усмотрение.
Ватиний прехвърли легионите в Македония, близо до Дирахиум.

Горе, в оригинала до Vatinio е залепено que, но това е печатна грешка.

И от това не следва също, че Дирахиум е в Македония. Предположителни могат да са тези разсъждения за Филипи и Дирахиум, че са в Македония, но не са текстово указани от Патеркул. А при Апиан са точно индикирани словесно.

Други жокери имаш ли ?

Поздрави.
« Последна редакция: Октомври 31, 2011, 16:11:10 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #4 -: Октомври 31, 2011, 16:12:24 »
Според Диодор Сицилийски (XXXI.8.7) римската провинция Македония се е простирала и на изток от река Места ("και τα προς ανατολην του Νεστου ερυματα και τα προς Аβδεραν και Μαρωναιαν και Αινον") - точно до устията на Марица. Диодор също е съвременник на битката при Филипи.

Между 42 и 27г. пр. Хр. във Филипи са заселени римски ветерани и градът получава от Август статут на колония. При разкопки там са намерени надписи в чест на Август, на Друз Стари и на Тиберий. Сечени са и римски монети - сестерции и денарии. Т.е. - Филипи е римски град във втората половина на Ι в. пр. Хр. и първата половина на Ι в. сл.Хр. В коя провинция според тебе е бил, след като тракийската е създадена от Клавдий в 46г. сл. Хр.?

debozman

 • Гост
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #5 -: Октомври 31, 2011, 16:49:21 »
Според Диодор Сицилийски (XXXI.8.7)
--- Това XXXI какво е ?


 римската провинция Македония се е простирала и на изток от река Места ("και τα προς ανατολην του Νεστου ερυματα και τα προς Аβδεραν και Μαρωναιαν και και τα προς ανατολην του Νεστου ερυματα και τα προς Аβδεραν και Μαρωναιαν και Αινον") - точно до устията на Марица. Диодор също е съвременник на битката при Филипи.
--- Там не пише ли също, в гръцкия текст, че е на изток и от Абдера ? Абдера е точно на мястото на битката. Ако Αινον е Атон, то и не пише ли на исток от Места, от Атон и от Абдера ? АКО пише така, то Νεστου не означава р. Места в случаят, а нещо друго.

Намерих го съобщението на Диодор. То касае ІІІ - ІІ в.пр.н.е. Ето го тук и не касае никакви граници.:

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/31A*.html

от 1 до 13:
8 Earlier, when the Romans defeated Antiochus and Philip, the greatest monarchs of that age, they so far abstained from exacting vengeance that they not only allowed them to keep their kingdoms but even accepted them as friends. So, too, on this present occasion, not withstanding their repeated struggles with Perseus and the many grave dangers that they had had to face, having now at last subjugated the p325kingdom of Macedon, contrary to all expectations they set the captured cities free. Not only would no one else have anticipated this but not even the Macedonians themselves had any hope of being accorded such consideration, having on their conscience many serious offences that they had committed against Rome. Indeed, since their earlier errors had been forgiven, they supposed, as well they might, that no just argument for pity or pardon was still available to them for these later shortcomings.

2 The Roman senate, however, harboured no grudges but acted towards them with magnanimity, yet with due regard to the merits of the several cases. Perseus, for example, owed them an inherited debt of gratitude, and since in violation of his covenant he was the aggressor in an unjust war, they held him, after he became their prisoner, in "free custody," thereby exacting a punishment far less, certainly, than his crimes. The Macedonian people, whom they might in all justice have reduced to slavery, they set free, and they were so generous and so prompt in conferring this boon that they did not even wait for the defeated to petition them. Likewise with the Illyrians, to whom, once they had been subdued, they granted autonomy, less from any belief that the barbarians deserved their indulgence than from the conviction that it was fitting and proper for the Roman people to take the initiative in acts of beneficence and to avoid over-confidence in their day of power.

3 The senate resolved that the Macedonians and the p327Illyrians should be free, and that they should pay one-half the amount that they formerly paid their own kings in taxes.

4 Marcus Aemilius,8 consul of the Romans and a general of the highest ability, on taking Perseus prisoner placed him in "free custody," although Perseus had made war upon the Romans without just cause and in violation of his covenants. Moreover, to everyone's surprise he set free all the Macedonian and Illyrian cities that had been captured, despite the fact that the Romans had repeatedly faced grave dangers in the war against Perseus and, earlier still, had met and defeated Philip, his father, and Antiochus the Great, and had shown them such consideration as not only to permit them to retain their kingdoms but even to enjoy the friendship of Rome. Since in the sequel the Macedonians had behaved irresponsibly, they thought that they should have no title to mercy when, along with Perseus, they fell into the hands of the Romans. On the contrary the senate dealt with them in a forgiving and generous spirit, and instead of slavery bestowed freedom. 5 In like manner they dealt with the Illyrians, whose king, Getion,9 they had taken prisoner along with Perseus. Having thus nobly bestowed the gift of freedom upon them, the Romans ordered them to pay one-half as much as they had formerly paid their own kings in taxes.

6 They sent out ten commissioners from the senate to Macedonia, and five to the Illyrians, who met p329with Marcus Aemilius and agreed to dismantle the walls of Demetrias, the chief city of the Macedonians,10 to detach Amphilochia from Aetolia, and to bring together the prominent men of Macedon at a meeting: there they set them free and announced the removal of the garrisons. 7 In addition, they cut off the revenues derived from the gold and silver mines, partly to keep the local inhabitants from being oppressed, and partly to prevent anyone from stirring up a revolution thereafter by using this wealth to get control of Macedon8 The whole region they divided into four cantons: the first comprised the area between the Nestus River and the Strymon, the forts east of the Nestus (except11 those of Abdera,
--- Как Абдера да е източно от р. Места !?
 Maroneia, and Aenus), and, west of the Strymon, the whole of Bisaltica,
 together with Heracleia Sintica; the second, the area bounded on the east by the Strymon River,
.   and on the west by the river called the Axius and the lands that border it; the third, the area enclosed on the west by the Peneus River, and on the north by Mt. Bernon,12 with the addition of some parts of Paeonia, including the notable cities of Edessa and Beroea; fourth and last, the area beyond Mt. Bernon, extending to Epirus and the districts of Illyria. Four cities were the capitals of the four cantons, Amphipolis of the first, Thessalonica of the second, Pella of the third, and p331Pelagonia13 of the fourth;[/9 here four governors were established and here the taxes were to be collected. Troops were stationed on the border regions of Macedonia because of the hostility of the neighbouring tribes.

Subsequently Aemilius, after arranging splendid games and revelries for the assembled multitude, sent off to Rome whatever treasure had been discovered, and when he himself arrived, along with his fellow generals, he was ordered by the senate to enter the city in triumph. 10 Anicius first,14 and Octavius, the commander of the fleet, celebrated each his triumph for a single day, but the very wise Aemilius celebrated his for three days. On the first day the procession opened with twelve hundred waggons filled with embossed15 white shields, then another twelve hundred filled with bronze shields, and three hundred more laden with lances, pikes, bows, and javelins; as in war, trumpeters led the way. There were many other waggons as well, carrying arms of various sorts, and eight hundred panoplies mounted on poles.16 11 On the second day there were carried in procession a thousand talents of coined money, twenty-two hundred talents of silver, a great number of drinking-cups, five hundred waggons loaded with divers statues p333of gods and men, and a large number of golden shields and dedicatory plaques. 12 On the third day the procession was made up of one hundred and twenty choice white oxen, talents of gold conveyed in two hundred and twenty carriers, a ten-talent bowl of gold set with jewels, gold-work of all sorts to the value of ten talents, two hundred elephant tusks three cubits in length, an ivory chariot enriched with gold and precious stones, a horse in battle array with cheek-pieces set with jewels and the rest of its gear adorned with gold, a golden couch spread with flowered coverlets, and a golden palanquin with crimson curtains. Then came Perseus, the hapless king of the Macedonians, with his two sons, a daughter, and two hundred and fifty of his officers, four hundred garlands presented by the various cities and monarchs, and last of all, in a dazzling chariot of ivory, Aemilius himself.

13 Aemilius remarked to those who were amazed at the care he devoted to the spectacle17 that to conduct games in proper fashion and to make suitable arrangements for a revelry call for the same qualities of mind that are needed to marshal one's forces with good strategy against an enemy.Между 42 и 27г. пр. Хр. във Филипи са заселени римски ветерани и градът получава от Август статут на колония.
--- И Бомбай имаше статут на анг. колония, но е в Индия, и Варна на милетска колония, но е в Мизия и Хон-Конг и т.н., т.е. ЧЕ Е колония, не значи че е на римска територия (в случаят провинция Македония).

При разкопки там са намерени надписи в чест на Август, на Друз Стари и на Тиберий. Сечени са и римски монети - сестерции и денарии. Т.е. - Филипи е римски град във втората половина на Ι в. пр. Хр. и първата половина на Ι в. сл.Хр.
--- Може да е римски град, не се отрича това.

В коя провинция според тебе е бил, след като тракийската е създадена от Клавдий в 46г. сл. Хр.?
--- Никъде не е казано, че Филипи е бил ОБЕЗАТЕЛНО В ПРОВИНЦИЯ, нито на римска територия, ДОРИ да е римски град. Това много ясно е отчетено от Ап. Павел, който има прокламации, как се казваше . .  Послания, и до римляните и до филипяните - те явно са различни понятия за него. Апиан казва, че от Македония (в случая провинция) войските на авангарда пътуват 1500 стадия към/в Тракия. Тракия не е задължително да е провинция, тя в случаят е топоним.
Поздрави.


Да, прочетох всичко от анг. превод. За Дио Касий "Първа Част на Македония" е между Струма и Места, където е и Филипи, естествено. Това обаче е за ІІ в.пр.н.е., за което време е и цялата ХХХІ книга.

П.П.
 В 47 книга обаче е конкретен, че Брук и Касий се връщат в Македония и намират край Филипи, авангарда на Антоний и Октавиан.

Това което прави впечатление от Дио Касий и Апиан е, че Касий е по-осведомен за цялостната картинка на събитията, но Апиан е по-конкретен в подробностите. Така или иначе, съобщенията на двамата си противоречат.
« Последна редакция: Октомври 31, 2011, 20:56:44 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #6 -: Ноември 02, 2011, 09:02:14 »

--- Как Абдера да е източно от р. Места !?
Разбира се, че е на изток от Места. Ти да не смяташ, че е на запад?

Цитат
--- И Бомбай имаше статут на анг. колония, но е в Индия, и Варна на милетска колония, но е в Мизия и Хон-Конг и т.н., т.е. ЧЕ Е колония, не значи че е на римска територия (в случаят провинция Македония).

В коя провинция според тебе е бил, след като тракийската е създадена от Клавдий в 46г. сл. Хр.?
--- Никъде не е казано, че Филипи е бил ОБЕЗАТЕЛНО В ПРОВИНЦИЯ, нито на римска територия, ДОРИ да е римски град.
 
Като пишеш това, би трябвало обаче да се сетиш, че точно с тези твои текстове ще ти възразявам, когато започнеш да доказваш, че апостол Павел е бил в Петричкия Филипопол, а не във Филипи.
 

 

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #7 -: Ноември 02, 2011, 09:14:28 »
А ето пък какво пишат за провинция Македония други двама антични автори - по-ранни от Апиан.

1.Тит Ливий, “Ab urbe condita libri”, vol. XLV, 29.5-9:

 „По-нататък – да бъде оттогава Македония разделена на четири области: първата – земите между реките Стримон и Нестос, а в добавка към тях – бившите Персееви поселища, крепостите и градовете по другия бряг на Нестос на изток (освен Енос, Маронея и Абдера), а също, на запад до Стримон, цялата Бисалтика заедно с Хераклея – местност, която наричат Синтика; втората област – земите между Стримон от изток (освен споменатата Синтика с Хераклея и земите на бисалтите) и от Аксиос от запад и към тях в прибавка – земята на пеоните на изток от Аксиос; третата област – земите между Аксиос от изток, Пеней от запад и планината Бора от север и в прибавка към тях тази част от Пеония, която е на запад от Аксиос (без Едеса и Берея); четвърта – зад планината Бора, опираща от едната страна до Илирия, а от другата – до Епир. За всяка област Павел определил главен град, където да се провеждат събранията: за първата – Амфиполис, за втората – Тесалоника, за третата – Пела, а за четвъртата – Пелагония.”

Както виждаш, данните на Ливий напълно се схождат с тези на Диодор.

2.Страбон, “Geographia”, vol. VII, Fragmenta:
 “10. От запад Македония граничи с крайбрежието на Адриатическо море; от изток – с линията, която е успоредна на това крайбрежие и преминава през устието на река Хеброс и през град Кипсела; от север – с въображаемата права линия, която пресича планините Бертискос, Скардос, Орбелос, Родопа и Хемус. Тези планини, започвайки от Адриатическо море, се проточват по права линия чак до Еуксинския Понтос, образувайки по посока на юг голям полуостров, обхващащ заедно с Тракия Македония, Епир и Ахайя; от юг – с Егнациевия път, водещ от Дирахиум на изток до Тесалоника. Тези очертания на Македония много приличат на паралелогран. (Excerpta editione)”
“33. … По-нататък следва устието на Нестос, която е била граница между Македония и Тракия, установена навремето от Филип и Александър. … (Excerpta editione)”
„47. … след това следва Хеброс, плавателна нагоре срещу течението на 120 стадия до Кипсела. Тук, по думите на Страбон, била границата на Македония; последната римляните отнели от Персей, а след това – от Псевдофилип. След победата си над Персей Павел присъединил към Македония епирските племена и дал на страната административно деление от 4 части: едната част той присъединил към Амфиполис, другата – към Тесалоника, третата – към Пела, четвъртата – към пелагонийците. (Excerpta Vaticana)”

Тези данни също отговарят на горното, но съобщават и подробността, че Места е била източна граница на царство Македония още във втората половина на IV век пр. Хр. С други думи Кренидес (Филипи) е македонски, а не тракийски град много преди формирането на провинцията и преди да се състои битката от 42г. И след като земите на провинция Македония са се простирали и на изток от река Места, ясно е, че Филипи е в Македония.

debozman

 • Гост
Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #8 -: Ноември 02, 2011, 21:19:24 »
  
Като пишеш това, би трябвало обаче да се сетиш, че точно с тези твои текстове ще ти възразявам, когато започнеш да доказваш, че апостол Павел е бил в Петричкия Филипопол, а не във Филипи.
---  :D. Позна. Сетил съм се и тези неща изобщо няма да са важни в доказателствата ми, дори ще ползвам някои неща от т. 1 и 2 които даваш по-горе. Те ще са от друг тип естество, освен това са основани на автентични първоизточници (фототипни образци), а не на преписи от ХVІІІ в. на първоизточници, които по неволя наричаме първоизточници, поради липса на достъп до първоизточника. Тази тема вече е умряла котка от моя гледна точка, и отдавна от твоя. Новата тема обаче ще е бетон-арме и дори да не индикира Петричкия, то ще закрепи "играта в центъра" с очакван от мен превес за пиратския отбор против фанариотския. Тя обаче ще се предхожда от една друга теза за увертюра и т.н.
Поздрави.

 

 
« Последна редакция: Ноември 02, 2011, 21:25:37 от B. Georgiev - bozman »

БГ История

Re:Къде е Philipi през І в. ?
« Отговор #8 -: Ноември 02, 2011, 21:19:24 »