Автор Тема: Македонците са първите християни в Европа  (Прочетена 59876 пъти)

debozman

 • Гост
І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)


А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------

БГ История


Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #1 -: Юни 06, 2011, 10:00:10 »
І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)


А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------


Ето тук - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85_(%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) - е накратко геологическата история на планината Кожух - загаснал вулкан отпреди поне 1 милион години. Въпреки горещите извори (около 80 градуса по Целзий) римляните не са построили нищо в района - няма терми, няма следи от строежи каквито има на десетки други места на Балканите където има минерални извори. Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим. В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци. От изворите се образуват горещи езерца като температурата на водата спада докъм 45-40 градуса по периферията им и това позволява на местните хора да си правят във водата нещо като плетени кошарки на които викат "вани" и да се киснат в тях за ужким лечение на ревматизъм - така беше поне преди 40 и повече години. Река Струма доколкото си спомням тече през средата на някогашния кратер. Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #2 -: Юни 06, 2011, 16:59:49 »
 Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим.
--- Ами хубаво, но твоите разсъждения противоречат на археологическите дадености. Наличие на мощни и важни крепости в тази долина през цялото съществуване на Римската от крепостта Ключ до р. Струма и твоята "липса на интерес" е просто изсмукана от чешмата на Овча Купел.


В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци.
--- Искаш да кажеш, че градът Philipopolis на картата е измислен доколкото схващам. Ами измислен е - аз го нарисувах - сега доволен ли си !?  :D


 Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?
--- Като казваш пущинаци се сещам за един гагаузи, твоите "синеоки и високи левенти"  :D. Преди години раздаваха места "за частно ползване" над Виница край Варна. Разрешаваха правене на едноетажни постройки. Обаче аверчето ми Аско Ла, реши да копае маза, като всеки българин решил да се разпростре над позволеното му от закона във всички възможни посоки. И на един м. дълбочина бликна вода. А това е на 50 м. от края на платото и надолу започва 6-7 километров склон чак до Св. Константин. Понеже копаенето на маза беше тайно дело, той се заел да изкопа един кладенец на двора, да отведе водата от мазата. Гагаузите овчари, които минават край двора го будалкали "Абе варненски, на бащите ни овцете тук без вода са умирали, ти вода търсиш абдал такъв". Обаче кладенеца изби вода на 2 м., ама вода - убиец, студена и вкусна. Всички комшии се изпотрепаха да копаят за вода. И излизала на различни места. Този който има парцел под него - един алчен гъз - от на 8 м. дълбочина пак не намери вода, а парцелите йм са един до друг.. Това естествено беше определено като "божие наказание" от комшиите. Та и твоите "пущинаци" в Рупите ми приличат на гагаузката "безводна пустош".
« Последна редакция: Юни 06, 2011, 17:14:33 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #3 -: Юни 06, 2011, 23:25:15 »
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив.. Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #4 -: Юни 07, 2011, 03:58:38 »
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив..
--- Да напълно, само че е пропуснал да обясни как Пловдив се озова в Македония. При Петричкият Phililрοpolis това недоразумение го няма, като са  налице всички останали  доказателства на д-р Чилингиров.Само дето Петричкият Phililрοpolis не е индикиран по реално място . Но това е лесна работа за археолозите - стига да имат писмена паметка за жалон. Е, дадена йм е паметката - сега от тях е копането.


 Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???
--- Ти защо се вайкаш като млада булка над прегоряла супа ? Помака поне се напъна да каже нещо.  :D. Освен това се "разходих" около, над и във гръцкото Филипи. Не виждам по какъв начин може да се причисли дори един ред камъни към началото на н.е. Всичко е след V в. Колонади "йонийски стил", кръстове по тях и т.н. Това не са артефакти от І в. На понеже много ме ядосват тук разни българоганчовци, като нападат македонците,  се зарекох да ги защищавам в този раздел. Ето резултата - 1:0 за македонците в най-кървавата област - религията. 

Още нещо като допълнение към темата. Там е казано "първият град в Македония", ама първи не значи първи в редицата или първи на хоризонта, а първи по важност. И като нищо Хераклея Синтика може да е бившият Philpopolis, защото в Певтингеровата карта път през Беласица няма. Всички пътища започват от Хераклея. И като се има предвид, че Херакъл е герой на Македонската династия, то от Хераклея до Градът на Филип дистанцията е съвсем къса. Лично аз мисля обаче, че баба Ванга е права, когато говори, че "там са живяли много учени хора, облечени с фини дрехи" - повтарям по памет. И като нищо крепостта е отишла под изворите. И до ден днешен Йелоустоунския парк "гълта" джипове, решили да напуснат утъпканите пътища. И в Исландия е така. Абе изобщо българския отбор ще трябва да смени състава, ако иска да изравни на македонците. Да не казвам, че имам и "ек ек" скрит в ръкава, ама чакам да дойде гюлбарата.:D
Поздрави.
« Последна редакция: Юни 07, 2011, 04:27:00 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #5 -: Юни 07, 2011, 09:57:48 »
Още нещо като допълнение към темата. Там е казано "първият град в Македония", ама първи не значи първи в редицата или първи на хоризонта, а първи по важност. 

По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела.

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #6 -: Юни 08, 2011, 02:23:18 »

Цитат
По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела
.

Това изречение - "От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. Готи и Гети, стр. 63.  е много разнопосочно. Ти го тълкуваш по силова важност доколкото разбирам, но още през 165 г. тези два града са разрушени и разграбени от римляните, дори да са били първи по важност в Македонската империя. Например Пела от Певтингеровата карта е означена като една нищо и никаква спирка. Не се знае със сигурност, кога Савел е обикалял Македония, но това очевидно е било след разрухата на тези два града, така, че не съм напълно уверен, дали тези македонски градове са възстановилили своето значение при римляните, каквото са имали при македонците. Това обаче е от гледна точка на "силовото" значение на "първи град". Без да имам представа, какъв е изписа на гръцки  (а това е много важно, защото съм се нагледал да "прочити"), българското изречение дадено от д-р Чилингиров по-горе има и други значения:

1. Първо е силото - оспори се от Легатус, приема се, засега.
2."Първи" град обаче може да има и сакрална индикация. И сакралните "първи" центрове не си съвпадат със "силовите" първи центрове. Произволен пример "Отиват в Доростол - първият град на България - турски вилает". В какво е "първи" Доростол ?; нито е първи по ред на падане, нито по "силовост".Той е първи само по сакралност - Първият град с българска епархия. Ето в този сакрален смисъл може да е употребено определението "първи".
3. Може да е първи и който е окупиран от римляните. В този смисъл Петричкият Филипопол много по-подхожда да е първи, ако например окупацията е проведена от одриските войски, по това време "вече" римски.Тъй като те не идват от север, а от изток, така, че и в този смисъл може да е употребен първи, първия известен град от падналите - първият, като римска колония. И т.н.
« Последна редакция: Юни 08, 2011, 02:27:00 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #7 -: Юни 08, 2011, 07:29:05 »

Цитат
По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела
.

Това изречение - "От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. Готи и Гети, стр. 63.  е много разнопосочно. Ти го тълкуваш по силова важност доколкото разбирам, но още през 165 г. тези два града са разрушени и разграбени от римляните, дори да са били първи по важност в Македонската империя. Например Пела от Певтингеровата карта е означена като една нищо и никаква спирка.   

Не аз. Ти го схващаш по този начин - посочил съм го в цитата към поста си.
Ограбени или не, Пела и Пидна са най-важните градове на провинция Македония по времето на Апостол Павел. Пидна е основна резиденция на управителя на провинцията.
Фактът, че в Певтингеровата карта Пела е представена като незначително селище, не е показателен за I век - оригиналът на картата е правен триста години по-късно.

Ако пък става дума за най-важен религиозен център (езически, естествено) в този район - това е Еге.

Не виждам по какво Петричкият Филипопол, който почти не се споменава в писмените извори, би могъл да е първи.

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #8 -: Юни 08, 2011, 17:23:50 »
Не аз. Ти го схващаш по този начин - посочил съм го в цитата към поста си.
--- Схващам го, защото е написано така.


Ограбени или не, Пела и Пидна са най-важните градове на провинция Македония по времето на Апостол Павел. Пидна е основна резиденция на управителя на провинцията.
--- Ето, това са силови центрове. Не виждам отправки за някакво друго тълкуване освен административно.


Фактът, че в Певтингеровата карта Пела е представена като незначително селище, не е показателен за I век - оригиналът на картата е правен триста години по-късно.
--- Е, малко са градовете които са били провинциални редиденции и са се смъкнали до ниво на невзрачни селища, защото пък Пидна даже не я намерих на картата. Както и да е, все пак това са щрихи от картинката и не могат да се елиминират.

Ако пък става дума за най-важен религиозен център (езически, естествено) в този район - това е Еге.
--- Ще разбутам писанията на Павел от Библията, да видим от тази гледна точка ( за градовете) какво е казал.

Не виждам по какво Петричкият Филипопол, който почти не се споменава в писмените извори, би могъл да е първи.
--- В това, че е първата църква в Европа, като най-близко до мисълта на вярващият. Ще разгледам Библията, сигурно има неща, които фанариотите не са префасонирали по свой вкус (за гръцкото Филипи). Темата си струва все пак.
Поздрави.
 

Уточнение след като погледнах в Библията ( изд. на Св. Синод на БЦ от 1925г.)
Там е написано "а от там във Филипи, който в тая част на Македония е първи град римска колония ". Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Т.е. фразата "в тази част на Македония" изключва цяла Македония, като обект на сравнение и загадките около глобалната значимост на Филипи отпадат. Това дори говори много добре за Петричкия Филипопол, защото Филипито край Кавала трудно може да се вреди в "класацията за Гран При" като "първи град в тази част на Македония".
« Последна редакция: Юни 08, 2011, 21:31:00 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #9 -: Юни 09, 2011, 07:48:54 »
Уточнение след като погледнах в Библията ( изд. на Св. Синод на БЦ от 1925г.)
Там е написано "а от там във Филипи, който в тая част на Македония е първи град римска колония ". Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Т.е. фразата "в тази част на Македония" изключва цяла Македония, като обект на сравнение и загадките около глобалната значимост на Филипи отпадат. Това дори говори много добре за Петричкия Филипопол, защото Филипито край Кавала трудно може да се вреди в "класацията за Гран При" като "първи град в тази част на Македония".

Но Филипи е наистина римска колония, докато за Петричкия Филипопол нямаме такива данни.

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #10 -: Юни 10, 2011, 00:20:10 »
Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Човек трябва да се доверява на акъла си! Като прочетем КАКВИ са останалите основания на Чилингиров (напр.как се пътува и за колко време до Троя)


П.П. Чилингиров дава още основания ЗАЩО да е Пловдив а не Филипи до Кавала или някъде другаде.. айде който иска да го опровергава да почне да ги разглежда едно по едно, а?!
« Последна редакция: Юни 10, 2011, 23:00:33 от sim4o »

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #11 -: Юни 11, 2011, 01:10:08 »
Цитат
Човек трябва да се доверява на акъла си! Като прочетем КАКВИ са останалите основания на Чилингиров (напр.как се пътува и за колко време до Троя)


--- Той пише до Троя, но такъв град няма. Има град Троада, и не го казва Чилингиров, ами си го пише в Библията (Деяния на Св. Апостоли”, гл. ХХ., 6), която д-р Чилингиров преразказва. Та хубаво е да се чете Чилингиров, но като не се знаят първоизточниците, нещата отиват на "първомайскиа манифестация". Има още много неща за дялкане по материала на Чилингиров, но нямам намерение да ги публикувам, за да давам материал в ръцете на папагалите. По отношение на Петричкият Филипопол наистина няма данни за "римска колония", но това според мен е по причини, че той вече не съществува, когато се акумулират тези "данни" - например по времето на съставяне на Певтингеровата карта. Дори път няма през тази долина в Пент. карта, (а там е изписана реката Pontus известна още като поселение на медите), което със сигурност индикира други дадености, които още не са наяве в темата.
Има обаче други смущаващи неща в "Деяния на Св. Апостоли” и ще се спра на тях по-късно и според мен те са по-важни от това, от къде е тръгнал Савел - от Кавала или от Пловдив.
Поздрави.
 Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #12 -: Юни 11, 2011, 21:31:45 »
Да, много ясно че "Деянията на Апостолите" са първоизточникът.. имам, разбира се Библия вкъщи,но пък не я знам наизуст,а и най-интересен ми е Апостол Андрей.. Смятам,че в студиата на уважаваният от всички нас, професор, нещата са дадени без големи грешки и неточности и дори и да разглеждаме нещата дума по дума и да търсим някаква неточност, едва ли ще успеем да отхвърлим изводите му..
Признавам че не ми дойде на ума да гледам по Библията и да сравнчвам с Чилингиров..  :(
Да, наистина Павел пътува до Троада (наистина не знам как би трябвало да се транскибира името на съвременен български-не искам да споря и може Чилингиров да е прав с това Троя, а може да не е)..
Важното е друго-факта и начина на пътуването от Филипи до Троада-изводът му от този факт-Филипи е Пловдив също е ясен и логичен..
Другото основание за Пловдив,сравнено с Филипи-малкото градче до Кавала е факта за Синагогата,и за еврейската общост,молеща се на реката всяка събота..
Има и други разсъждения на Чилингиров,за тъмницата и т.н. но смятам, че и тази-за сравняване на Пловдив с градчето до Кавала и с градчето до Петрич са ясни и логични.. който иска да опровергае проф.Чилингиров- ами да разгледа всички основания- и да им отговори едно по едно..
Или пък не-за да не дадем материал в ръцете на папагалите..  ;)
A че професорът сбъркал за името-и то не било Троя-и че ние не сме го проверили по първоизточника.. ми ОК-приема се! Браво!
А да видим като сменихме името на града на  Троада, как би се пътувало от Филипи до него!
Промени се, сигурно,и пътуването..!Щото името вече не е същото!
И как така променохме и изводите на автора и запиляхме Филипи накъм Петрич?
« Последна редакция: Юни 12, 2011, 09:44:05 от sim4o »

debozman

 • Гост
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #13 -: Юни 17, 2011, 14:02:32 »
Да, много ясно че "Деянията на Апостолите" са първоизточникът.. имам, разбира се Библия вкъщи,но пък не я знам наизуст,а и най-интересен ми е Апостол Андрей.
--- Не пише да е излизал от Йерусалим, като пътуванията на Савел. Говоря за „Деяния на Апостолите”. Нека не забравяме, че от 12 Апостола има само едно Евангелие (дори и то е под съмнение) – това на Йоан. Защо Апостолите не пишат Евангелия за разпространение на Исусувата вяра, а вторични и третични източници ? Апостолите НЕ НАПУСКАТ ЙЕРУСАЛИМ, дори сред смъртта на Яков.

 Смятам,че в студиата на уважаваният от всички нас, професор, нещата са дадени без големи грешки и неточности и дори и да разглеждаме нещата дума по дума и да търсим някаква неточност, едва ли ще успеем да отхвърлим изводите му.
--- В съседния материал (за Ап.Павел) цялата тази гюрултия съм я погледнал под друг ъгъл и ми се струва единствено верния. Засега.


Признавам че не ми дойде на ума да гледам по Библията и да сравнчвам с Чилингиров.
--- Грешка. Аз сам себе си сравнявам когато правя сверки, какво остава за други хора. Това си е просто задължително, останалото е Вяра – попщина.


Да, наистина Павел пътува до Троада (наистина не знам как би трябвало да се транскибира името на съвременен български-не искам да споря и може Чилингиров да е прав с това Троя, а може да не е).
Важното е друго-факта и начина на пътуването от Филипи до Троада-изводът му от този факт-Филипи е Пловдив също е ясен и логичен..
--- Несъмнено. И този извод важи и за Петричкият Филипопол.


Другото основание за Пловдив,сравнено с Филипи-малкото градче до Кавала е факта за Синагогата,и за еврейската общост,молеща се на реката всяка събота.
--- Че кой е казал, че в Петричкия Филипопол е нямало синагога ? Даже ми се струва, че го и намерих на картата в мах. разделителна способност от 20 м. Трябва обаче да се провери на място. Във всеки случай изкуствени древни съоръжения има.


Има и други разсъждения на Чилингиров,за тъмницата и т.н. но смятам, че и тази-за сравняване на Пловдив с градчето до Кавала и с градчето до Петрич са ясни и логични.
--- Абе няма никаква тъмница. Затвора е от две стаи и . . .толкова. И се отслужва от един тъмничар - голям затвор, голямо нещо. . .


 който иска да опровергае проф.Чилингиров- ами да разгледа всички основания- и да им отговори едно по едно.. Или пък не-за да не дадем материал в ръцете на папагалите.
--- А,  папагалщината е далеч от подобни мисли, тя изобщо е далеч от „мисли”. Тя чете предложеното и папагалничи прочетеното – това е технологията, като цяло. Изключвам тук Легата, но той просто е едно изключение, което не оборва правилото.


A че професорът сбъркал за името-и то не било Троя-и че ние не сме го проверили по първоизточника.. ми ОК-приема се! Браво!
А да видим като сменихме името на града на Троада, как би се пътувало от Филипи до него!
--- Казаното важи и за Петр. Филипопол, казах вече, но ти се залисваш в глупости.


Промени се, сигурно,и пътуването..!Щото името вече не е същото!
--- Браво ! Ти направо изтрепа рибата бе, Симеоне. Защо не предположиш, че и орбитата на Земята се е променила, а оттам и Вечният Български Календар, та да се впечатли и Балкан !?  :D


И как така променохме и изводите на автора и запиляхме Филипи накъм Петрич?
--- Не са промемени изводите, а са увеличени +1, обектите на основанията йм. Абе Симеоне . . .

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #14 -: Юни 17, 2011, 14:54:22 »
Eто я статията на Чилингиров..  http://de-zorata.de/new_forum/index.php?topic=26.0  има я и в "Де Зората"..  http://www.ivanstamenov.com/2009/01/184/  Айде да му гледаме аргументите, един по един..  например този .

 "През цялата античност и чак до средновековието на Балканския полуостров има само две плавателни реки – Дунав и Марица (Хебър), от чието име произлиза и гръцкото название на нашия континент. А както е добре известно, на тази река се е намирал Филипопол – или на български Пловдив. И от този град се е пътувало по реката пет дни до Троя – колкото време е било нужно и на апостол Павел за завръщането му. Макар още първият изследовател, посветил на град Филипи обширна монография, гръцкият автор Мерцидис, да отбелязва в своя труд, че в миналото имената на Филипи и Филипопол нерядко са били смесвани...."
« Последна редакция: Юни 17, 2011, 15:19:11 от sim4o »

БГ История

Re:Македонците са първите християни в Европа
« Отговор #14 -: Юни 17, 2011, 14:54:22 »