Македония > История на македонските земи

Македонците са първите християни в Европа

(1/28) > >>

debozman:
І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)

А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония”

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------

Pomak:

--- Цитат на: B. Georgiev - bozman в Юни 05, 2011, 06:38:35 ---І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)

А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония”

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------


--- Край на цитат ---

Ето тук - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85_(%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) - е накратко геологическата история на планината Кожух - загаснал вулкан отпреди поне 1 милион години. Въпреки горещите извори (около 80 градуса по Целзий) римляните не са построили нищо в района - няма терми, няма следи от строежи каквито има на десетки други места на Балканите където има минерални извори. Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим. В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци. От изворите се образуват горещи езерца като температурата на водата спада докъм 45-40 градуса по периферията им и това позволява на местните хора да си правят във водата нещо като плетени кошарки на които викат "вани" и да се киснат в тях за ужким лечение на ревматизъм - така беше поне преди 40 и повече години. Река Струма доколкото си спомням тече през средата на някогашния кратер. Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?

debozman:
 Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим.
--- Ами хубаво, но твоите разсъждения противоречат на археологическите дадености. Наличие на мощни и важни крепости в тази долина през цялото съществуване на Римската от крепостта Ключ до р. Струма и твоята "липса на интерес" е просто изсмукана от чешмата на Овча Купел.


В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци.
--- Искаш да кажеш, че градът Philipopolis на картата е измислен доколкото схващам. Ами измислен е - аз го нарисувах - сега доволен ли си !?  :D


 Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?
--- Като казваш пущинаци се сещам за един гагаузи, твоите "синеоки и високи левенти"  :D. Преди години раздаваха места "за частно ползване" над Виница край Варна. Разрешаваха правене на едноетажни постройки. Обаче аверчето ми Аско Ла, реши да копае маза, като всеки българин решил да се разпростре над позволеното му от закона във всички възможни посоки. И на един м. дълбочина бликна вода. А това е на 50 м. от края на платото и надолу започва 6-7 километров склон чак до Св. Константин. Понеже копаенето на маза беше тайно дело, той се заел да изкопа един кладенец на двора, да отведе водата от мазата. Гагаузите овчари, които минават край двора го будалкали "Абе варненски, на бащите ни овцете тук без вода са умирали, ти вода търсиш абдал такъв". Обаче кладенеца изби вода на 2 м., ама вода - убиец, студена и вкусна. Всички комшии се изпотрепаха да копаят за вода. И излизала на различни места. Този който има парцел под него - един алчен гъз - от на 8 м. дълбочина пак не намери вода, а парцелите йм са един до друг.. Това естествено беше определено като "божие наказание" от комшиите. Та и твоите "пущинаци" в Рупите ми приличат на гагаузката "безводна пустош".

sim4o:
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив.. Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???

debozman:
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив..
--- Да напълно, само че е пропуснал да обясни как Пловдив се озова в Македония. При Петричкият Phililрοpolis това недоразумение го няма, като са  налице всички останали  доказателства на д-р Чилингиров.Само дето Петричкият Phililрοpolis не е индикиран по реално място . Но това е лесна работа за археолозите - стига да имат писмена паметка за жалон. Е, дадена йм е паметката - сега от тях е копането.


 Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???
--- Ти защо се вайкаш като млада булка над прегоряла супа ? Помака поне се напъна да каже нещо.  :D. Освен това се "разходих" около, над и във гръцкото Филипи. Не виждам по какъв начин може да се причисли дори един ред камъни към началото на н.е. Всичко е след V в. Колонади "йонийски стил", кръстове по тях и т.н. Това не са артефакти от І в. На понеже много ме ядосват тук разни българоганчовци, като нападат македонците,  се зарекох да ги защищавам в този раздел. Ето резултата - 1:0 за македонците в най-кървавата област - религията. 

Още нещо като допълнение към темата. Там е казано "първият град в Македония", ама първи не значи първи в редицата или първи на хоризонта, а първи по важност. И като нищо Хераклея Синтика може да е бившият Philpopolis, защото в Певтингеровата карта път през Беласица няма. Всички пътища започват от Хераклея. И като се има предвид, че Херакъл е герой на Македонската династия, то от Хераклея до Градът на Филип дистанцията е съвсем къса. Лично аз мисля обаче, че баба Ванга е права, когато говори, че "там са живяли много учени хора, облечени с фини дрехи" - повтарям по памет. И като нищо крепостта е отишла под изворите. И до ден днешен Йелоустоунския парк "гълта" джипове, решили да напуснат утъпканите пътища. И в Исландия е така. Абе изобщо българския отбор ще трябва да смени състава, ако иска да изравни на македонците. Да не казвам, че имам и "ек ек" скрит в ръкава, ама чакам да дойде гюлбарата.:D
Поздрави.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия