Автор Тема: Защо има Създател и защо човешката реч е да&#  (Прочетена 7517 пъти)

Неактивен truthfinder

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 38
 • Респект: 0
    Защо има Създател и защо човешката реч е даденост, която обяснява най-добре кои сме1 .   Животът на планета Земя не е възникнал случайно, както и цялата Вселена.


    Доказателствата са моного. Но има някои, които бият най-много на очи :

    А – Основната конструкция на почти всички живи същества, живеещи на  сушата  е една и съща. Четири крайника, две очи, две уши, една глава, един корпус на тялото. Вътрешни органи – едно сърце, един мозък, черва, дробове и т.н. Ако тази прилика е при един или два вида добре, но тя е при хиляди видове. При обитателите на водния свят също има много прилики. Рибите и те са с две очи, както земните обитатели и т.н.
Случайно ли е това?  В никакъв случай! Това показва, че съществата на земята са в тясна зависимост от дадена среда, която от своя страна е зависима също от нещо, или всичко е една верига.

    Б – И най-простата клетка се състои от милиарди елементи. Само една единствена чернодробна клетка е изградена от 53 милиарда белтъчни молекули, подредени в строго определен ред, за да бъде клетката ефективна. Да не говорим за човека, където има стотици и стотици милиарди елементи, ако не и трилиони и т.н. Но тези елементи са подредени в определена зависимост. От самосебе си милиарди, трилиони и прочие елементи не могат да се подредят в строга зависимост. Затова и създаването на нов елемент се получава от смесването на определени други елементи, а не от безразборна смес.

    В – Всичко на Земята е в определен порядък. Например съществуват животински вериги и ако някой животински вид изчезне, веригата се нарушава и т.н.


    Г – Порядъкът не е само на Земята, а в цялата Вселена, където не цари хаос. Например, ако Земята не се върти с определена скорост около Слънцето, живот на Земята не би съществувал и т.н. Възможно ли е да създаде, от самосебе си, порядък в нещо, което е безкрайно за нас хората, като Вселената? Не е възможно.
     Числото на елементите във всеки вид материя, които са подредени в определена зависимост в цялта Вселена, не може да се определи. На практика то е безкрайно. Щом в една проста клетка има милиарди, строго подредени елементи, то какво би се получило за всички клетки във Вселената. Дори да си го представи човек не е възможно. Такъв безкраен порядък не е възможно да възникне от самосебе си.
 

   

2.   Животът е генетичен код на информация, заложен от Създател    Ако се приеме, че Вселената е възникнала от един голям взрив на силно концентрирана маса от частици, то в този взрив е заложена информация, според която по-късно се оформя Вселената със строгия порядък в нея. Защото определен ред без информация -  кое къде да се сложи, не може да се направи. Затова всички открития, които прави човекът от своето появяване на Земята до ден днешен е откриване или разкодиране на тази информация, заложена във всяко едно нещо на нашата планета и цялата Вселена. Или генът на самия живот е код на информация. Едно от най-големите, а може би и най-голямото откритие на човечеството от най-новата му история – компютърът, доказва това нещо. Чрез компютъра се правят и използват програми, които ни помагат едва ли не за всичко в живота. Но зад тези програми стои програмист. Така и програмата “Вселена” е създадена от програмист или има Създател. Някои наричат този Създател  “Бог”. С религиозното чувство на човека се спекулира може би още от първобитните времена, с цел владеенето на най-силното у човека-неговия дух и от там държането на обикновения човек в подчинение и използване. Монотеичната религия или вярата само в един бог, най- много използва хората. Кръстоносните походи “в името господне” са изключително ярко доказателство. Иначе в хубавите неща, които проповядва религията няма нищо лошо, дори са много полезни – като да не се краде, да се обича ближния и т.н. Религията в дадени случаи може да запази и спомогне развитието на даен народ, но това не пречи тя да е едно от най-силните оръжия за владеене на народите и използването им от властимащите, а това са хората притежаващи материалните блага, било пари или друго. По-силното средство, с което се владеят хората са икономическите механизми. Напоследък изключително опасни са биотехнологиите, много по-страшни от атомното оръжие.

3.   Човешката реч - най-големият генетичен код, заложен от Създателя на Земята
     Човешката реч е най-големият генетичен код, заложен от Създателя на Земята, защото езикът, чрез който хората разговарят и се разбират по между си е най-сложната информационна система. Първо това са стотици хиляди думи, дори и повече. В съвременния английски език те са към един милион. Обикновеният човек си служи с около пет, шест хиляди думи във всекидневието, а писателите боравят с около 11-12000 думи при написване на дадено произведение. Основният речников фонд, отнасящ се за основните понятия  е около 2500 – 3000 думи. Вижда се, че дори и в най- обикновения случай думите са хиляди. Но от една дума могат да се направят много производни, да не говорим за числителните, редните имена и т.н. Отделно от разместването на звуците, изразени с букви в думата, могат да се получат съвсем нови думи и прочие. Или се вижда, че с езиковия материал могат да се правят хиляди комбинации. А думите са само повръхностния слой, мазилката на езика. Истинската същност на даден език, както и на всяко нещо, е неговата структура или граматика. Точно граматиката е тази, която обезпечава хилядите комбинации в езика и тя никак не е проста. Състои се от много правила, конструкции и т.н. , като тези правила и установен ред могат да не се променят в продължение на хиляди години. За разлика от думите, които се сменят много бързо. Самото съвремие ни го показва. Или имаме изключително голям материал / думите /, който е гъвкав – сменя се, допълва се и т.н. и имаме изключително стабилна конструкция  / граматиката /, която може да остане в основата си единна за хилядолетия. Именно това съчетание на огромен, гъвкав материал, търпящ постоянни промени и стабилна конструкция за хилядолетия е изключителна сложност. Това също не е случайно, защото животът е пълен с всякакави ситуации и абстракности. Поради тази причина, не може да се предаде само с членоразделна реч и от членоразделната реч да се създаде един истински човешки говорим език. От звуците, които първите хора се смята, че са издавали за разни понятия и от които по-късно се създали цели думи, а по-късно цял език  е невъзможно да се създаде човешка реч или говорим език. Защото, както се каза, животът е пълен с всякакви ситуации и за да се създаде същество по-висшо от животното е необходим готов цял език, даден наготово. Например : Как първият човек би обяснил на своите събратя, без да му е даден наготово говорим език, следното :
“ Скалата покрай, която минавате, вече се е пропукала и падат камъни. Вчера минах от там и го видях с очите си. Не мога да дойда с вас и да ви предпазя, защото съм си ударил крака.”   
Дори и да има заложени в първия човек специални говорни способности, той не би могъл да ги развие, защото както се вижда от примера, животът е абстрактност и за съществото, призвано да бъде на върха на животинската пирамида и да създаде цели цивилизации е необходим цял говорим език, още от самото начало. Просто само със заложби не може да се мине. Затова човешката реч е най-големият генетичен код на информация, заложен от Създателя на Земята и  говорната реч  е дадена наготово на човека, тя не е плод на развитие. Тази реч е дадена с цялата си сложност като конструкция, още в самото начало. Защото животът е абстрактност и речта няма да е ефективна, ако не е дадена със сложността си в самото начало. Това ясно личи от капсулираните човешки общества на индианските племена в Амазонската джунгла. Т е са като хората от зората на човечеството, но езиците им не са с по-малка сложност. Друго доказателство, че речта е дадена наготово с цялата си сложност е фактът, че новороденото още с появата си започва да копира  езикът на средата, в която се намира. А бебето е изцяло безпомощно създание. При това положение как може да погълне за съвсем кратък период от време – само за около 1 година, най-сложната итнформационна система – човешката реч, без тя да е заложена изцяло в него. При първите хора само думите са били много по-малко от сега. Някъде около 2000-3000 думи, колокото е основният речников фонд във всеки език, необходим за най-основните понятия и положения. Впоследствие с появата на цивилизациите и прогресът на човека, думите се увеличават неимоверно много. Но конструкцията / граматиката / със своята сложност си е дадена още в самото начало. Писмените паметници на първите цивилизации и култури не посочват граматика с по-малка сложност от сегашната. А и няма прости и сложни езици. Има само различни граматични конструкции.

Точно човешката реч е най-голямата разлика между човека и животните и показва, че човекът е повече готов продукт от всичко друго на Земята.


4.   Човешката реч най-вярно показва произхода на човека
      Оказва се, че речта, която употребява човек е неговият най-отличителен белег и е най-голямата разлика между него и животните. При това положение, естествено е най-отличителната черта, най-вярно да показва произхода. Ето как  става това :
      Първо разбра се, че речта е  дадена наготово или е даденост от Създателя. Второ езиковедите твърдят, че е имало един общ праезик. Впоследствие са се образували отделните езикови семейства. Но между всички езици има много общи думи. Или между всички езици има един общ мост, което говори за наличието на един език в началото на човечеството. В зората на човечеството не е имало съвременните мощни средства за комуникация. При това положение хората, за да общуват е трябвало да бъдат един до друг, което доказва наличието на един общ праезик и че в началото хората са били малко на брой. Колко голям е бил този брой никой не може да каже. Общият праезик и липсата на  средства за общуване на големи разстояния, говори че първите хора са били на едно място. Впоследствие се разпръскват из света. Възниква въпросът преди колко време тези първи хора са се появили на Земята? Може би това се разбира от първите намерени оръдия на труда, като заострени камъни и т.н. Засега намерените такива се изчисляват на около 200000 години. Възниква въпросът в какъв вид тези първи хора са се появили на Земята? Дали следвайки пътя на еволюционната теория – излизайки от водата земноводното се превръща в човекоподобна маймуна, макар и специална с съответни заложби, която впоследствие става съвременният човек. Само, че фактът, че езикът, даден наготово в човека с цялта си сложност, а човешката реч е най- сложната информационна ситема, не се връзва с тази еволюционна теория. Защото обстоятелството, че в човека има заложен интелект – човешката реч, още в самото начало, говори, че човекът, вече е бил извървял определен етап или някой така го е направил. Това означава, че ние хората едва ли не сме поставени тук на земята с определени качества. Засега най-ясното качество е нашата реч. Оказва се, че намерените останки на човекоподобни маймуни не са правдободобни доказателства, защото има липсващи звена в развитието на човека при анализирането на тези останки. Това не е случайно. Човешката реч го показва, видя се от написаното по-горе. Или ние сме поставени тук на Земята в съвремеения си вид, който имаме сега. Дори сме поставени с отделните основни раси. Твърдението, че расите са се образували от различните климатични условия е много безпочвено. Възниква въпросът, коя е първата раса? Никой не е отговорил досега с убедителни доказателства. От както съществува човечеството е в движение. Едни раси от един климат отиват на друг. Не са отбелязани никакви промени. Ето новата ни история – от времето на  великите географски открития или от близо 500 години. Голяма част от негроидната раса е преместена в Северна Америка в условия на съвсем различен климат. Да има някакви промени? В условия на голям студ живеят както шведи, норвежци и др. , така и индианците в Северна Америка, да не говорим за ескимосите. Или различни раси живеят на една и саща географска ширина без да се забелязват промени. Преди да бъдат открити двете Америки, не се знае от колко време индианците там са живяли на една географска ширина с европейците.
     Или от написаното дотук, ясно личи, че човешката реч, като най-големият генетичен код на информация, заложен от Създателя, най- правдободобно показва човешкия произход. А той е - ние хората сме поставени тук на Земята в съвременния си вид, заедно с основните раси. Речта ни е дадена наготово с цялата си сложност. Само думите са били по-малко отколкото сега. Може да бъдем сигурни в това, защото то се показва от нещо, което е във всеки човек – в момента сме около 7 милиарда  и се употребява във всеки един момент. Във всеки момент някой по света  употребява човешката реч.
    Именно затова съм абсолютно сигурен относно това, което съм написал за произхода на българите в моята книжка “Кои сме ние?-Езикът, който говорим, ни показва това или коя е истината за българския народ”. Тя се намира на следните места в София :
1.   Верига книжарници “Пингвините”
2.   Книжарница “Български книжици” – в градинката срещу Централния дом на армията до бившия “Кристал”Написаното в книжката ми, постоянно, се доказва от “Спароток” в “Blog.bg”, но по друг начин, което още повече затвърдява истината и още веднъж показва, че езикът най-вярно показва произхода, стига да се борави правилно.
« Последна редакция: Декември 27, 2010, 09:58:05 от truthfinder »

БГ История


Неактивен Атил

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 306
 • Респект: -9
 • Булгар
Re:Защо има Създател и защо човешката реч е да
« Отговор #1 -: Юни 20, 2010, 16:42:49 »
Че има Творец на Вселената това е известно от най-стари времена на нашите прадеди.Защото в основата на тяхната култура е било Торе/тенгрианството/,от което произлизат всички по-късни монотеистични религии и култури.Езика действително може да докаже.че сме хора,но едва ли нещо по-вече и по-подробно.Според мен.Звуково членоразделно средство за комуникация.То е присъщо само на човека.Животните също притежават средства за комуникация,глухонемите хора също включително и азбука.Съществуват езици на знаците,които са по-първични от звуковите,до 19 век засвидетелсвани при индианците,подобно нещо се ползва и днес от специалните части и т.н.Ако се оспорва Дарвинизма спор няма!Това не е научна теория а е измислена по идеологически причини.Доказателствата за Божието съществуване са много и са посочени в Богословската апологетика:1ОТ ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
-Космологическо доказателство за Божието съществуване
-Телеологическо доказателство за Божието съществуване
2 ОТ СУБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
-Онтологическо доказателство за Божието съществуване
-За съвременната Космология
-Духът-творец на всичко живо
3Гносеологическо доказателство за Божието съществуване
4Психологическо доказателство за Божието същедтвуване
5Историческо доказателство за Божието съществуване
Специално този въпрос за пръв път беше популяризиран у нас след промените през 1993г.от г-н Иван Марчевски в нашето религиозно-философско и монархическо списание"ЛОГОС".
Не мога да се сетя какъв генетичен код може да се съдържа в езика,защото генетическата азбука се състои само от ЧЕТИРИ букви-А,Т,Ги Ц.Тези букви образуват генетическия код,в който всеки ТРИ основания формират матрицата за производството на базовия строителен блок на протеина-аминокиселината.Съществуват едва двадесет аминокиселини,но те мога да бъдат разположени във всякаква последователност,всяка от които съдържа специална и уникална функция.Обаче!Това което се счита за най-великото откритие на всички времена,само потвърждава древната шаманска мъдрост,която гласи,че нашето битие е процес на естественния порядък,управляван от Висшия Разум.
Най-големия дар с който ни е надарил Твореца е Духа!И когато Разума е подчинен на него,то човека се проявява наистина като човек т.е. той притежава Съвест.А език притежаваме всички и всеки може да говори каквото си поиска или дори да пише...Може да лъже или злоупотребява,което например не е присъщо на животните.Слабия човек може да злоупотреби с всичко,да превърне религията в политика а политиката в търговия и т.н.А ако някой иска чрез езика да достигне до познанието за произхода на расите или народностите и да го обвързва това и с генетиката...,той явно е надценил човешките възможности.
« Последна редакция: Октомври 18, 2010, 19:52:00 от Атил »
Понеже няма нищо тайно,което
да не стане явно;
И нищо не е станало,за да бъде скрито,
но да излезе наяве.

                         Марк,4:22

Неактивен yan9085

 • Новодошъл
 • Публикации: 3
 • Респект: 0

     Nothing in today's world is as big a problem as that of population. People begin to worry about the support capacity of the earth. And there might be only standing room for each person in the future.
wow power leveling,
     Lima's population was 5.wow power leveling  7 million in 1985 but it grew to 9. 1 million in 2000. Tianjin's was 7.9 million in 1985. In 2000, it boosted to 9. 7 million. Such cities as London, Osaka, Moscow, Beijing, Karachi, Delhi, Jakarta, Seoul, and Teheran are having a similar population growth. Calcutta, Shanghai, New York, and Sto Paulo see a faster population explosion. Tokyo had 18.8 million in 1985. In 2000 it turned into 20.2 million. Mexico city had 17.3 million people in 1985, but in 2000, its population reached 25.8 million!
aion kinah,
   What does the population growth mean? aion kinah It means greater and greater consumption and greater pressure for the earth. If more people are added to the world population without our being alert or taking any action, we would have only standing room by the end of the 21st century.
replica rolex,
     Each government and the UN should see that population of each country and each city stops growing for the next fifty years.replica rolex
     Everything grows in modern times, and it seems that nothing grows as quickly as population. Population keeps growing, and grows rapidly, firstly because people's living standards keep going up, with better houses, better clothing, better food, secondly because people know how to preserve themselves so as to live longer, and thirdly
cheap aion kinah,
because they have modern medicine and medical care to ensure that usual diseases can be easily cured.cheap aion kinah  There is another cause for the growth of population. Few countries or governments have realised the importance of family planning. On the contrary, some encourage child-birth.
     Here are some examples of population growth from 1985 to 2000 (as anticipated).
maple story mesos,
     Lima had 5.7 million people in 1985 but there were 9.1 million by 2000. Tianjin used to have 7. 9 million in 1985.maple story mesos  By 2000 its population reached 9. 7 million.  Such cities as London, Osaka, Moscow, Beijing, Karachi, Delhi, Jakarta, Seoul, and Teheran are having a similar population growth. We would not be shocked if all other cities have this rate. But some cities, like Calcutta, Shanghai, New York, and Sto Paulo boost their population even more quickly than the above-mentioned cities. Tokyo had 18.8 million in 1985. The year 2000 found 20.2 million Tokyo citizens. Mexico city had 17.3 million people in 1985, but as population specialists had predicted, that reached 25.8 million in 2000 !
cabal alz,
     The population problem is a universal concern nowadays. cabal alz Any government is a failure if it does nothing about its population growth.


Неактивен truthfinder

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 38
 • Респект: 0
 What means this answers? They are not connected with the theme. Какво означават тези отговори? Те не са свързани с темата.
What is your nationality, writer? Who are you? You make a fun with yourself with this way. Коя е твоята националност, писателю? Кой си ти? Излагаш се по този начин.

Неактивен xiaoni990

 • Новодошъл
 • Публикации: 3
 • Респект: 0
If you have a good neighbor, you are a lucky person. You have someone who cares about your needs and your property, who is helpful in the little day-to-day situations that come up, and who is supportive in times of crisis.
wedding dresses,
A good neighbor is someone who, wedding dresses for instance, understands that your children may occasionally run across his lawn, even though you tell them not to. He'll realize that children can be careless about things like that.
cheap aion kinah,
and he won' cheap aion kinah make a big fuss about it unless it becomes a regular thing. In the same vein, he knows that you'll understand if some of the trash from his trash cans blows across into your yard. IN other words, he is sensitive to the unintentional things that can happen. He doesn't make a big deal about them.
flyff penya,
A good neighbor is also respectful of your property. flyff penya For example, she asks your permission before doing anything that interferes with what's yours. This means she wouldn't plant a huge tree in between your houses without asking how you feel about it. If she wanted to put up a fence, she would let you know first. She might work with you to decide where it should be placed. Maybe the two of you would even split the cost.
maple story mesos,
A good neighbor would lend you some milk if you ran out .maple story mesos She'd give you a ride to work if your car was broken, and let your children stay at her house in the evening if you got stuck working overtime. You would do the same for her. Both of you would help make the other's life easier.
flyff penya,
When something really awful happens to you, flyff penya like a death in the family, a good neighbor will volunteer to help in any way he can. This could mean something small, like making some casseroles to put in your freezer to feed vesting relatives, Or it could mean something big, like helping you get through the sadness of the funeral.
flyff penya,
I think only someone who has experienced a bad neighbor can really appreciate a good one! flyff penya A good neighbor can be a good friend. He or she can make all the difference in the world to your life.

alicebentick

 • Гост
online lithium order , bontril manufacturer side effects of avodart 0.5mg , hydrocodone com buy mega without prescription , clindamycin and breastfeeding buy finpecia , scar removal photos purchase cheap alesse , amoxicillin clavulanate augmentin Temovate , hydrocortisone otic suspension purchase generic permethrin online , increase cortisol naturally

alicebentick

 • Гост
buy cravit online , dosage of elavil metronidazole 500mg used to treat , cosmetic business tylenol codeine 300mg 60 mg , altace prescription medroxyprogesterone acetate common side effects , bactrim ds pediatric Serophene , progesterone on clomid buy voltarol-rapid online , ciprofloxacin 0.3 buy indapamide without doctor , smoking causes impotence

alicebentick

 • Гост
buy lidocaine online , glucotrol xl 2.5 buy ciplin without prescription , laser hair removal clinics buy gladem , codeine metabolism buy ribavirin online , glucophage generic order clomipramine , ketoconazole cream ofloxacin chronic bronchitis , epo management agent is of version 3.6 or higher Buy buy online antidep without prescription , fluconazole breast

Неактивен dolorestref

 • Новодошъл
 • Публикации: 1
 • Респект: 0


Неактивен Атил

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 306
 • Респект: -9
 • Булгар
Re:Защо има Създател и защо човешката реч е да
« Отговор #10 -: Октомври 18, 2010, 20:04:45 »
Тоя тук явно се бъзика със Създателя и пуска разни консумистки и потребителски реклами...Затова реших да отговоря с нещо духовно и във връзка с темата  :)!Още повече след сведенията за казаците,като част от нашето древно вълчо племе,да предложа на вниманието на българите и малко информация за нашите духовни братя оттатък Голямата вода:
http://www.youtube.com/watch?v=xcPm0S_K6XM&NR=1
Всъщност наред с приятното и забавното има и наистина нещо духовно ,което е във връзка със старата ни вяра-Торе/Тенгреанството/.В клипа за Вакан-Танка,същият този Кръг и бил основен "работен инструмент" за нашите колобри.А знака е изобразен дори върху скиптъра на Цар Симеон Велики...
http://www.youtube.com/watch?v=Gl5htIpQVXU&feature=related
Наричат го Богар-кръг с равнобедрен кръст в него.В основата на т.нар.шаманизъм и на цялата древна духовна култура стои една духовна наука и една традиция.Духовният невидим свят и Небесните йерархии винаги са били едни и същи.Но наричани с различни имена от народите.Някои от тези народи по-просветени,други по примитивни...Индианците и древните българи са били от просветените.
Съвременният човек за съжаление е тъп,примитивен,задръстен-сляп и глух за истината за Живота!
« Последна редакция: Октомври 18, 2010, 22:40:01 от Атил »
Понеже няма нищо тайно,което
да не стане явно;
И нищо не е станало,за да бъде скрито,
но да излезе наяве.

                         Марк,4:22

БГ История

Re:Защо има Създател и защо човешката реч е да
« Отговор #10 -: Октомври 18, 2010, 20:04:45 »