Автор Тема: Климен Охридски за Константин Философ ли ?  (Прочетена 7007 пъти)

debozman

 • Гост


   Тъй като този паметник дава доста странни съобщения, ще го разгледаме целият, тъй като е малък по обем и изключително любопитен. Той е тук:
 http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/kliment.html от фотокопие № 34.jpg до копие 38.jpg.
 
 Кои са странните съобщения различаващи се от официалните изявления?
1.   Озаглавен бил паметника „Климент Епископ Словенски” и отправна година 895, а в заглавието е изписано  „Климент Папа Римски” ! . И не само това, но във форум „Православието” http://www.pravoslavieto.com/life/02.14_sv_Kiril_Slavjanobulgarski.htm
е поместен лист който не е от паметника, като е измислено и името на Климент Охридски. Откъде се яви в главите на православните редактори „Охридски” може само да се гадае. Написано е дословно в „Бележки”:
Цитат
„Тази похвала е образец на високо ораторско майсторство и искрено преклонение пред равноапостолния подвиг на славянския първоучител. Открита е от В. М. Ундолски през 1845 г. и е многократно издавана и проучвана. Името на Климент Охридски се чете в наслова и авторството му се смята за доказано”.
   Не само това е манипулацията в приложения лист от „православните” редактори – специално е намерен лист, където да фигурира името „Методий” докато такава персона НЯМА в текста на римският папа Климент. В документа на Ундолски наистина е упоменат „Климент епископ словенски” на стр. 1. За „Поучението” на стр. 5 няма обяснение от кого е”Поучението”, на стр. 11 „Епископ Климент”, на 16 стр. „От Климент”, на стр. 18 „Слово от Йоан Евангелист” , стр. 23 „Климент епископ”, на стр 34 „Климент Папа Римски”. Това са наличните САМОСТОЯТЕЛНИ текстове в паметника. АКО в няколко преходни текста е упоменат „Климент Епископ Словенски”, то основанията, да се подмени „папа римски” с „епископ словенски” в последният не могат да бъдат нито научни, нито почтени. Включването пък на името „Охридски” директно отпраща българската методиевистика в прегръдките на измамната фанариотщина, за срам на бъдните поколения. Ако се бяха задържали комунистите още стотина години може би щяхме да сме свидетели и на „древни” писания от вида „Климент Живковски, Епископ Правешки”.
2.   Първият Римски папа е Св. Климент (88 – 97) или (93-101) според различни приети летоброения, но което и да е вярното, то тази личност живее в края на І и началото на ІІ в.
3.   Папа Климент ІІ (1045 – 1046) и всички останали папи след него с името „Климент” са свързани предимно със Южна Франция и територии които са на запад от „славянските земи”, но ТОЧНО в земите, където е най-широко разпространета катарското (богомилско) учение. Така, че както „Климент Епископ Словенски”, така и „Климент Папа Римски” могат да се свързват с която личност е удобна на властващите повеи във властта. Упоменаването на Климент като „римски папа” изважда тази Похвала от творбите на които автор е Епископ  Климент, и индикира авторство на римски папа Климент ІІ, или друг СЛЕД него. Ото и останалите:

{149  по ред - Clemente II,  Sajonia (1046-1047),  174. - Clemente III (1187-1191), 183. - Clemente IV (1265-1268), 195. - Clemente V, Francia (1305-1314),  198.- Clemente VI (1342-1352) и 219.- Clemente VII (1523-1534)}

4.   Годината в края на паметника отбелязва 6377 от Сътворението на Света  (869 г. от Р. Хр.), като се указва, че Кирил е живял 38г. Константин Кирил Филофов Солунски е роден  през 827 г. и при смъртта си е на 42г.
5.   Още на първа страница се казва, че Кирил „оставя слава и богатство, баща и майка, братя и сестри”. Това е много сериозно разминаване с официалната версия за Солунските братя, повикани заедно в Константинопол от Императора. В целият текст ДОРИ не се споменава Методий.
6.   Навсякъде се говори „отче(татко) Кириле”, като даже няма и намек, този Кирил някога да е носил друго име, например Константин. Именно „Кирил” е изписан , а не „Константин”, като  посещаващ козарите и сарацините. От официалните „православни” и официални блюстители на истината се смята, че:
7.   В текста е споменат „цар” Теофил и иконоборството. Ако става въпрос за Император Теофил (гръцки : Θεόφιλος, 813 – 842 г.  византийски император от 829 до 842 г.), а връзката с иконоборството очевидно визира него, то споменаването на княз Михаил в тази връзка не може да визира нито Михаил ІІ, който е баща на Теофил, нито Михаил ІІІ, защото събора е през 843г. а през това време Михаил е император, макар и малолетен (3 годишен).Т.е. княз Михаил е ДРУГА фигура в текста, различна от Император Михаил ІІІ.
Машинациите в текстовете на православното издателство естествено не спират. Въведена е някаква „фулска” народност, докато в текста е изписано „фильце” – филъце, филице, като И-то е от „иже”, което никога, никъде не се е чело като У, т.е. за предпочитания при прочит не може да се говори и имаме откровенна измама с доверието на читателя. Машинациите продължават – На император Теофил, изписан като „цри” (царят) е прикачена титлата „иконоборец”, а на споменатия Михаил, е присвоена титлата „цар”., като е уточнено допълнително, че става въпрос за Михаил ІІІ. В текста се казва, че при този княз Михаил е проведен Събора. Това е събора от 843г. и той е свикан по заповед на Теодора – майката на Михаил ІІІ, която управлява вместо него. Така, че през 843 съществува Ромейски „цри” – цар-император, а не ромейски княз Михаил. Освен това, ромейските (римски) престолонаследници НИКОГА не са наричани князове, а „принцове”. Дори да предположим, че е употребена аналогичната на старобългарска титла „князъ” на мястото на римската „принц”, то индикираното от автора различие при титуловането на Теофил с „цри” и на Михаил с „князъ” не ни дават основание да предполагаме, че ТОЙ автора, не прави разлика между титлите „цар” (император) и „княз” (принц). Напротив, прави разлика и я изписва в текста. И от това следва от нищо непоклатимия извод, че Княз Михаил, НЕ Е ИМПЕРАТОР МИХАИЛ ІІІ. 
8.   Изписа „учител нашъ”, който папата употребява по отношение на Кирил,  не може да извади папа Климент от Южна Франция и Зап.Европа и да го прати в „славянските земи” тъй като словенския език е божи език И в Южна Франция, по времето на катарите (които са обект и на Кръстоносен поход ) дори до 2008 г., когато беше показана Библия на старобългарски по Френската телевизия на която се служело в момента, в манастир. Този частен случай дава много ясна представа, за някогашната популярност на старобългарското слово сред катарите. Същото положение имаме в момента с коптския език, сакрален език на християните сред предимно мюсулманската верска маса.
9.   Едно последно основание за несъвместимостта на текста на папа Климент с ерата на ІХ в. е употребата на думата „притчи”. Кирил защитил православието с притчи пред сарацини, козари и т.н. През ІХ в. обаче православието се бори с с други проблеми и други понятия с противниците си  – с проблемите за същността на св. троица, за „присносъщието” и „единосъщието” на Исус, дали Св.дух „изхожда” от Бога или е част от него (Божие проявление) и т.н. Т.е. „инструментариума” на богословската борба и нейните основания са на съвсем друго философско ниво, далече от наивните житейски съпоставки характерни за притчите. Притчите естествено не са умрели и са паметници в много старобългарски текстове, но тяхната многозначна тълкуваемост е причина болшинството от тях да влязат в забранените четива по–късно. През ІХ в. църковната риторика е известна чрез  текстовете на папа Николай (responsa nicolai ad consulta bulgarorum), произведенията на Фотий и т.н. и е далече – далече от текстовете на притчите с които Кирил е оборвал иновярващите. Това е все едно да предположим, че днешните католици ще популяризират католицизма със основанията колко дявола може да се поберат на върха на карфицата. Всяко време си има своят интелектуален нивел  и словонаборна реч съответстваща на този нивел. Основателността на притчите не е основателност на православието през ІХ в. – тогава подходите са други и именно тяхното изтъкване, като основен „боен арсенал” на Св. Кирил с „агаряните” са основание за съмнение, че този текст за Св.Кирил касае ІХв. Приспособяване на образа на Папа Климент, към образа на Климент Охридски, липсата на римски княз Михаил през 843 г. са допълнителни шрихи към съмнението, че паметника е основно, но несръчно преработен.


   Някои явни и непростими машинации при „научните открития” на православи, червенослави и фанариотослави:

а.) „Фильци” е изопачено на „фулци”, защото филъци много лесно може да се свърже с население и обитатели, чиито име започва с „филъ – фили” – филипци, филипополци и т.н.

б.) Обявяването  на страница с името „Методий” за стр. от текста на похвалата на Папа Климент е тъпоумна и смешна фанариотска маневра за приписване брат на  Св.Кирил в конкретното писание. Явно такива плиткоумни машинации не биха били правени, АКО Св. Кирил описван от Папа Климент действително имаше брат.

в.) Обяснението за Патриарх Аний от „православните” е неверно и несръчно :

Цитат
„* Аний - патриарх (837-843) Йоан VII Граматик. Прението с Кирил се е състояло, когато патриархът е бил вече детрониран и отстранен в манастир.”

 В текста е казано, че Ании е „началник” на тази ерес и изрично е упоменато за Кирил, че „в събора се намираше и сияеше с трисвето сияние като ярко слънце..”, т.е. Кирил е причина за детронацията на Аний, или поне една от главните причини. Да ходи, да се препира Кирил в манастира с Аний е все едно съдията да ходи да се препира с осъдения от него затворник в затвора. Това, че слагат причините след следствието изобщо не слущава съставителите на тази басня.
Защо са тези машинации ? Много просто - защото Михаил ІІІ е роден на 19. І. 840 г. (поч. 23.ІV. 867г.) и няма как на три годишна възраст, да организира събори и да низвъргва Патриарси, нито пък, Кирил да бъде  заменен от Константин Кирил Философ от Солун, който по това време е 15г. Името на действително управляващата империята по това време, Теодора (майката на Михаил ІІІ), никъде не е споменато. Следствие на тези хронографски дадености , Св.Кирил от похвалното слово на папа Климент  НЕ МОЖЕ ДА  БЪДЕ ОПРИЛИЧЕН на Константин Кирил Философ от Солун. Затова хронологията трябва да бъде променена и това е направено, както обяснихме по- горе.
г.) Св.Кирил отива в Рим превеждайки църковния УСТАВ и водейки избраното си стадо (учениците си), както е указано в текста. И тук не е споменато, че има брат или че брат му е с него, или поне е член на „стадото”. Тази липса „православните” коригират с обяснението:

Цитат
5) В Рим братята пристигат с учениците си вероятно около края на 867 г.

като използват за доказателство листа фалшификат, за който споменахме по-горе. Уточнението още на първа страница, че Кирил поемайки пътя на духовник „изостави всичките житейски красоти,, слава и богатство, баща и майка, братя и сестри” не съществува в днешните съставители на измислиците за „Прослава на Константин Кирил Философ от Климент Охридски”, „Соленските двама братя” в Прославата и т.н. и т.н.

   Краткото резюме на този писмен паметник показва, че свързването на упоменатия Отец Кирил от папа Климент, може да бъде звързан с Константин Кирил Философ от Солун, само с цената на фалшифициране на текста и абсолютно недопустими от морална гледна точка вмъквания на правослономи.
( Справка: правослонома е раково израстване  по писмен паметник, следствие на „превеждане” и пипане с „православни честни ръце” и „академични учени пръсти”).

Край.

БГ История


Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #1 -: Март 04, 2010, 12:08:33 »
За да може да се ориентирам в мнението ти, моля те за ясен и конкретен отговор на следните въпроси:

1.Кой е според теб Климент, авторът на издадения от Ундолски текст? Разбирам, че не приемаш, че е Климент Охридски, понеже в заглавието пише, че Климент е папа. Ако смяташ, че авторът е папа - кой папа?
2.Кой е упоменатият в издадения от Ундолски текст Теофил - император Теофил (829 - 842) или някой друг (евентуално - кой друг?)
3.Кога и къде е проведен според теб съборът, за който разказва издадения от Ундолски текст? Приемаш ли, че става дума за антииконоборския събор от 843г. или не?

Кой е според теб "княз Михаил" ми е ясно.
4.   Годината в края на паметника отбелязва 6377 от Сътворението на Света  (869 г. от Р. Хр.), като се указва, че Кирил е живял 38г. Константин Кирил Филофов Солунски е роден  през 827 г. и при смъртта си е на 42г.

Не разбирам кое те притеснява? Къде е текста виждаш 38 години?

debozman

 • Гост
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #2 -: Март 04, 2010, 20:47:23 »
Цитат
За да може да се ориентирам в мнението ти, моля те за ясен и конкретен отговор на следните въпроси:
--- На всички е отговорено в текста, но ще повторя, няма проблеми.

Цитат
1.Кой е според теб Климент, авторът на издадения от Ундолски текст? Разбирам, че не приемаш, че е Климент Охридски, понеже в заглавието пише, че Климент е папа. Ако смяташ, че авторът е папа - кой папа?
--- Някой от останалите шест. Ами като пише папа, боцмана не е идиотче да смята, че пише „папа римски”,  а "трябва да се разбира" - „епископ словенски”.

Цитат
2.Кой е упоменатият в издадения от Ундолски текст Теофил - император Теофил (829 - 842) или някой друг (евентуално - кой друг?)
---- Ясно е казано кой е, този при когото се появява иконоборческата.

Цитат
3.Кога и къде е проведен според теб съборът, за който разказва издадения от Ундолски текст? Приемаш ли, че става дума за антииконоборския събор от 843г. или не?
--- Очевидно за този събор става въпрос.

Цитат
Кой е според теб "княз Михаил" ми е ясно.
--- Е да, историята е стара,  кой е този „княз” според теб, не ми е ясно пък на мен?
Цитат
4.   Годината в края на паметника отбелязва 6377 от Сътворението на Света  (869 г. от Р. Хр.), като се указва, че Кирил е живял 38г. Константин Кирил Филофов Солунски е роден  през 827 г. и при смъртта си е на 42г.
Не разбирам кое те притеснява? Къде е текста виждаш 38 години?
--- На последна стр. където пише „ живеейки в миромъ о ГИ в година от сътворението от света” ….и т.н. ГИ е „38 годишен живот”, но не съм казал, че ме притеснява. Тук малко "притеснителен" е предлога „о”, но пък израза с него има смисъл „проживявайки в мир за тези 38г. в година . . ..от сътв.на света почина на 14. февруари”. При началният прочит на текста мислех, че текста може да е от папа Климент от първи век, но споменаването, че Кирил почива именно на 14.02.869г. индикира недвусмислено ККФ. Аз далеч не съм отхвърлил идеята, че на 14.02.869г. в Рим е погребан именно Кирил от Кападокия, но засега "консенсуса" на Рим и Истамбул и останалите писмени паметници по ККФ е железен. Като подкрепа за тази "само идея" е мястото където е погребан Кирил. Това са катакомбите върху които е построена църквата Св. Климент в Рим. През ІХ в. Светците вече се погребват "по-нависоко", в двора на църквата или в самата църква. Мястото на погребение на Кирил не е "самата църква", защото малко по-нататък е светилището на бог Митра в същите катакомби, т.е. погребението е "под" църквата. Според мен това може да има някакъв символичен смисъл при погребението през ІХв., тъй като именно в Кападокия и Южна мала Азия култа на Митра е най-силен. В смисъл мястото на погребението на Кирил значително се различава по важност от това за което се описва, че папа Адриан или който беше там, предложил своето място за погребение на Кирил в църквата Св.Петър, пък Методий отказал и т.н. Нерде папски гроб в първата катедрала на католицизма, нерде катакомбите на църквата Св. Климент.
Поздрави.

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #3 -: Март 05, 2010, 10:19:44 »
Цитат
1.Кой е според теб Климент, авторът на издадения от Ундолски текст? Разбирам, че не приемаш, че е Климент Охридски, понеже в заглавието пише, че Климент е папа. Ако смяташ, че авторът е папа - кой папа?
--- Някой от останалите шест. Ами като пише папа, боцмана не е идиотче да смята, че пише „папа римски”,  а "трябва да се разбира" - „епископ словенски”.

Да, разбрах още от първия път, че приемаш, че е папа. Но кой Климент? Те са доста. Разбира се, първият отпада - живял е преди IX век. В предния пост ти си посочил и останалите, но не уточняваш кой трябва да е. Освен това, щом приемаш, че авторът е папа Климент, според мен е наложително да се аргументират мотивите на един папа, живял от XI век нататък, да пише такова похвално слово.

Цитат
Цитат
4.   Годината в края на паметника отбелязва 6377 от Сътворението на Света  (869 г. от Р. Хр.), като се указва, че Кирил е живял 38г. Константин Кирил Филофов Солунски е роден  през 827 г. и при смъртта си е на 42г.
Не разбирам кое те притеснява? Къде е текста виждаш 38 години?
--- На последна стр. където пише „ живеейки в миромъ о ГИ в година от сътворението от света” ….и т.н. ГИ е „38 годишен живот”, но не съм казал, че ме притеснява. Тук малко "притеснителен" е предлога „о”, но пък израза с него има смисъл „проживявайки в мир за тези 38г. в година . . ..от сътв.на света почина на 14. февруари”. При началният прочит на текста мислех, че текста може да е от папа Климент от първи век, но споменаването, че Кирил почива именно на 14.02.869г. индикира недвусмислено ККФ. 

Грешиш, приятелю. ГИ не е число. Вярно, "г" е с числова стойност 3, а "и" с числова стойност 8, но ГИ не е 38, защото кирилските букви не обозначават само цифри, а и числа и за "30" знакът е "л", а не "г".

Всъщност - откога датира преписа на текста, който Ундолски е издал в 1845г.? Може би някъде в бележките към изданието е дадено някакво предположение по този въпрос.

debozman

 • Гост
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #4 -: Март 05, 2010, 11:16:40 »

Цитат
Грешиш, приятелю. ГИ не е число. Вярно, "г" е с числова стойност 3, а "и" с числова стойност 8, но ГИ не е 38, защото кирилските букви не обозначават само цифри, а и числа и за "30" знакът е "л", а не "г".

Тук : http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/kl_images/38.jpg
е дадено като число. Дали е 8 или 10 не ми е ясно, защото изписаното "и" е точно като "и" от този шрифт, а такова "И" в стр.азбука няма. Титрата за число обаче е много ясно изписана. При невъзможност за число, ти поне си в час с числата, значи е съкращение на "господи". И става "О господи", което  е всеизвестното "О бозе", но пък "пожившего" умира и трябва да е "почившего". Починал в Господа, тъй като за Живял в Господа не съм чувал. Ще питам един поп  ;).
За папа Климент няма нищо в католическите енциклопедии, те са от малко недолюбваните - от катарските райони, нали го казах. Освен това не е казано категорично, че словото е писано от папата. Думата отнасяща Кирил Философ към Папа Климент е "съпина", която нямам представа засега каква е, може да е глагол или направление в смисъл посвещение, "съпи на" папа Климент, което при препис да е преписано заедно и  и т.н.
Поздрави.
« Последна редакция: Март 05, 2010, 11:25:35 от debozman »

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #5 -: Март 05, 2010, 15:30:45 »
Да, това е дума, изписана с лигатура. Не съм сигурен дали трябва да се развърже като "господи", защото с това "о" пък няма да отговаря падежно, но съм убеден, че е дума, а не число.

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #6 -: Март 16, 2010, 10:52:06 »
Не отговори на въпроса кой папа Климент смяташ, че е автор? Или е без значение кой - въпросът е да не е Климент Охридски?

debozman

 • Гост
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #7 -: Март 19, 2010, 18:31:56 »
Не отговори на въпроса кой папа Климент смяташ, че е автор? Или е без значение кой - въпросът е да не е Климент Охридски?

Казал съм го тук, кой е папата според източника:« Отговор #2 -: Март 04, 2010, 11:47:23 ».
 Ами така е писано Легат или пак ще се учим да четем, кой е папа и кой архиепископ ?!

Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #8 -: Март 22, 2010, 11:16:05 »
Цитат
1.Кой е според теб Климент, авторът на издадения от Ундолски текст? Разбирам, че не приемаш, че е Климент Охридски, понеже в заглавието пише, че Климент е папа. Ако смяташ, че авторът е папа - кой папа?
--- Някой от останалите шест. Ами като пише папа, боцмана не е идиотче да смята, че пише „папа римски”,  а "трябва да се разбира" - „епископ словенски”.

Да, разбрах още от първия път, че приемаш, че е папа. Но кой Климент? Те са доста. Разбира се, първият отпада - живял е преди IX век. В предния пост ти си посочил и останалите, но не уточняваш кой трябва да е. Освен това, щом приемаш, че авторът е папа Климент, според мен е наложително да се аргументират мотивите на един папа, живял от XI век нататък, да пише такова похвално слово.

debozman

 • Гост
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #9 -: Март 22, 2010, 19:03:20 »
Цитат
Да, разбрах още от първия път, че приемаш, че е папа.
--- Ами щом пише "папа",  Папа ГО чета и Папа ГО разбирам.


Цитат
Но кой Климент? Те са доста. Разбира се, първият отпада - живял е преди IX век. В предния пост ти си посочил и останалите, но не уточняваш кой трябва да е.
--- Какво значи Легат "трябва да е" - това е според мен е предложение за свободно съчинение, знаеш, че не съм по тази част.


Цитат
Освен това, щом приемаш, че авторът е папа Климент,
--- Е, като е изписано папа Климент, за Бакалина Климент ли да го приемам ?


Цитат
според мен е наложително да се аргументират мотивите на един папа, живял от XI век нататък, да пише такова похвално слово.
--- Не виждам такава "наложителност". Имало е "наложителност" всичките 6  папи с име Климент от размирните катарски области на Южна франция да бъдат лишени от автобиографии и това е направено от римските попове. Не знам дали съм споменал в този форум, но миналата (или по-миналата) година показаха една Библия (по ТВ - Мадрид) изписана с кирилица, по която до ден днешен се служило в някакъв манастир в Южна Франция, като на сакрален език. Дейностите на тези папи са табу за Понтифекса в Рим, те съществуват като имена, колкото да попълват списъка на "римските" папи - нищо повече. Да се търсят мотиви при наличие само на имена в историята е празна работа.
поздрави
.


Неактивен T.Jonchev

 • Модератор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 542
 • Респект: 20
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #10 -: Март 23, 2010, 10:42:05 »
Е, щом не смяташ за необходимо да се аргументираш, какво да обсъждаме? Остава само да се съгласяваме с теб - каквото и да кажеш и както и да го кажеш или напишеш.
Не смятам, че това е приемливо.

Впрочем, на същия принцип вероятно ще трябва да смятам, че темата няма нищо общо с Климент Охридски, а се отнася до Климен Охридски - лице, което за мен поне е напълно неизвестно.

debozman

 • Гост
Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #11 -: Март 23, 2010, 21:38:55 »
Цитат
Е, щом не смяташ за необходимо да се аргументираш, какво да обсъждаме? Остава само да се съгласяваме с теб - каквото и да кажеш и както и да го кажеш или напишеш.
Не смятам, че това е приемливо.
Легат, ти от пост на пост ставаш все по-интересен. Значи боцмана да се "аргумертира" че като е написано папа Климент, това трябва да се доказва с аргументи. Ами слушай нещо подобно. Тук пише T.Jonchev - твоят ник и име. Ами "аргументирай" се че това е T.Jonchev, защото за мен си, да взема произволното име, Аврам Бакалина и докато не се "аргументираш" ще те смятам за такъв. Никакви писмени документи не се приемат, защото ти също не вярваш на писмения документ за Папа Климент. Хайде аргументирай се ако обичаш, че си Йончев, а не Аврам !

Цитат
Впрочем, на същия принцип вероятно ще трябва да смятам, че темата няма нищо общо с Климент Охридски, а се отнася до Климен Охридски - лице, което за мен поне е напълно неизвестно.
--- "Климент Охридски" е произволно хипер име, което няма връзка с документа. Дали ти смяташ папа Климент, за Климент Охридски, или за Бате Климент е все едно - "смяташ", което съществува само в твоята глава - на това му никат лека шизофрения. Ти виж горе, себе си оправи с "аргументи" Авраме !

" Впрочем, на същия принцип вероятно ще трябва да смятам, че темата няма нищо общо с  T.Jonchev а се отнася до T.Jonchev - лице, което за мен поне е напълно неизвестно".
Взе да става весело, не че е било тъжно някога де!
Поздрави.


[/quote]
« Последна редакция: Март 23, 2010, 21:43:24 от debozman »

БГ История

Re:Климен Охридски за Константин Философ ли ?
« Отговор #11 -: Март 23, 2010, 21:38:55 »