България > Средновековна България /VII-XV в./

КАΝАСYВIГI ли? Няма такава титла!

(1/10) > >>

димдим:
Който е прочел статията ми „БОЖИЕТО ИМЕ” в този форум, познава предхристиянският български Бог и лесно ще разбере следващите редове. 
В първобългарските надписи задължително до името на кана стои титлата „ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ”. Първобългарските надписи, включително и титлата на владетеля, са написани на гръцки език, като език официален и разбираем за голяма част от населението на Балканския полуостров.
Титлата „ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ” се среща в два основни варианта на гръцки език в надписите: „О ЕК ЕОΝ  ΑΡΧΟΝ  или „Ζ ЕК ЕОΝ  ΑΡΧΟΝТІΣА.  Но в тези от тях, изсечени по времето на Омуртаг и Маламир /814-836г./, вместо титлата на гръцки език, е изписана автентичната българска владетелска титла „КАΝΝАСYВНГН” или „КАΝАСYВIГI”.  При българите,  като във всички древни общества, върховната власт  е дадена от бога и това е декларирано в титлата на владетеля. За да анализираме как точно става това и от кой бог е дадена на владетеля върховната власт, е необходимо да разгледаме подробно споменатите по-горе надписи. В условията на нерешен спор в българската историческа наука, кой е върховният предхристиянски български бог, този анализ е задължителен.
Да започнем от два характерни надписа, първият  на колона от с.Калугерица – Шуменско и втория на колоно от Провадия.
Внимателният оглед на текста от първия надпис  позволява да се направи заключението, че титлата е разделена на две части от свешения знак „Y”, символът на българския предхристиянски Бог Чèрве, поставен в кръг. Първа част – „КАΝАС” и втора част – „ВIГI”. Шрифтът и дълбочината, с които е изсечен между тях свещения знак, го отличава от останалите букви. Нелогично и изкуствено е този знак да се приеме за главна гръцка буква Y - „у”. На следващият ред, гръцката буква „у”, четвъртата от името „ОМОУРТАГ” и третата от „ТОУР”, се различава съществено от него.
Първата част на титлата – „КАΝАС”, също е съставена от две думи, първичната, основна титла „САΝ” + предлог „АС”, в смисъл на „КАН ОТ/ИЗ/”, аналогично на гръцкото изписване „Ζ ЕК       ЕОΝ  ΑΡΧΟΝТІΣА, където АС,Ζ  = старобългарското „из”; арменското „z”, славянското „з”, латинското „ех” – „из”.2 
Коренът на втората част - „ВIГI” има възможен произход от индоевропейското „B/H/AGA” – Бог.   Периодът на властването на Омуртаг и Маламир е характерен със засилени преследвания на християните в България и с противопоставяне на византийското влияние и политика. Именно тогава и затова в надписите титлата на владетеля е изменена от традиционното до тогава ”О/Ζ/ ΕК ЕОΝ ΑΡΧΟΝ”  на „КАΝАСYВIГI”. Стремежът на Омуртаг и Маламир е да заместят с български израз гръцката титла архонт, която е с по-нисък ранг от тяхната владетелска канска титла и да декларират, че българският, а не византийският Бог им е дал властта.
Цялата титла означава: „КАН ОТ /ЧЕРВЕ/ БОГА”.
Българската титла „КАΝАСYВIГI” съответства в обърнат словоред на византийския оригинал по състав на думите, но не и по вложеният в тях политически и религиозен смисъл.
Внимателният оглед на текста от вторият надпис  позволява да се направи заключението, че в него  свещенният знак Y е изписан като гръцката буква „У”. Писарите и каменоделците, вероятно гърци, в общия случай не могат да направят разлика между тях. За гърците, славяните и за останалото небългарско население на Балканите, което ползва гръцки език като официален, свещеният знак е непонятен, толкова непонятен, колкото и „КАΝ”, колкото и „ВІГІ”. Затова в Чаталарския Омуртагов надпис и в Шуменския надпис на Маламир, веднага след българската титла и името на кана, се добавя и гръцката форма на титлата.
Поради същата причина в повечето първобългарски надписи свещеният знак неволно или съзнателно се изписва с най-близката до графичната му визия главна гръцка буква - „Y”- „У”. Така изписана, българската титла губи сакралния си смисъл. За да се застраховат от подобни изписвания и от погрешен прочит и тълкуване, авторите на надписите вземат допълнителни мерки. На втория надпис свещеният знак е поставен допълнително между титлата и името на Омуртаг, и още веднъж, за да не остане и капка съмнение от кой Бог е дадена властта на кана, върху камъка преди да бъдат изсечени буквите, е оформен отново свещеният знак в кръг, обхващащ цялото писмено поле. При това малкият свещен знак между титлата и името на Омуртаг е разположен точно над големия.
Подмяната на свещенния български знак с главна гръцка буква „Y” – „У” е причината втората част от владетелската титла да бъде разчетена от изследователите като „ювиги” или „сюбиги”.
Такава българска титла не съществува и това буквосъчетание неправилно е намерило широко място в произведенията на българската белетристика и кинематография, посветени на първите български владетели, и за съжаление в учебниците по история.
Повече информация, ясни снимки на цитираните надписи и други факти, можете да намерите в монографията ми Божието име, която скоро ще излезе от печат.

Атил:
Никой не е писал,вярно,по "Отговорите на папа Николай Първи "един ,който не е чел учебника по история за 6-ти клас поне се изцвъка...И излъга,че съм правил някакво копи...
Тук става въпрос за много важна титла от памтивека а се твърди,че не съществувала.Затова трябва да се поясни:Първо,сакрална е само първата част-Кан,Кана,Каган,която визира владетелската титла !
Второ:писането на гръцки,превода,правилното изписване ,винаги създава проблеми на тези ,които не разбират булгарски език/т.е. езика на т.нар."прабългари"/.Гръцкия език и алфавит,наред с Кашанския и знаците на Келбирите са се ползвали до покръсването наравно.Не ми се вярва гръцки каменоделци да са правили надписи...,поне до покръстването.Има изсечени надписи и на булгар-тюрки с гръцки букви.В черквата "Св.Четиридесет мъченици " в Търново.Например.
Трето:въпросната титла се чете и произнася-СЮБИГИ !И означава-Върховен Главнокомандващ!
До покръстването българите нищо не са заемали от гърците,защото са ги смятали за по-нисши от себе си а религията им наричали-Многобожие!/заради Светата Троица,Тенгрианството е изключително монотиестична религия!/Точно обратното е ставало,Юстиниян в началото на 6-ти век,когато правил реформи,толкова много неща е заел от аварите,при реорганизацията на войската,че гръцкото май останало по-малко...  Титлата-СЮБИГИ е съществувала от най-стари времена и по правило тази длъжност се падала на Кана/Императора/.

bulga_ro:
Съгласен съм ,че това не е титла!
Това са две думи разделени със  "Y" едната е "канас" което го превеждат ирански,индийски и английски изследователи като "огнен олтар",светещ,слънчев  и "бага" "биги" е Бог .
Сега го открих "БИГИ" означава -свещен конник
свещенния конник във арийската(еранска)култура е Ахура Мазда -Митрав тези надписи се вижда много добре ,че няма разделение в "КАНасЮбиги" ,такива има само в кьоравите виждания на туркски езиковеди или там как им викат!
Начело с некой си цветкофф ,препродавал в НБУ !!!

"Булгари" има само за генетично неможещите да изговорят "Ъ"
уфф каква жега е!

Атил:
"Маздакизма" е въведен  в Персия от простонародната форма на Тенгрианството,наричана "Маджарство".Това станало по времето на Кана на Ибер-Себер/Волго-Уралската и Сибирската част на Идел/-Чалап-бий.Известно време иранския велможа Субаш ,заедно с бъдещия шах Кубрат/Кавада/,били заложници в Ибер-Себер.Там те приели "Маджарството"/от него по-късно в Дунавска България възникнало и Худаярството или Богомилството,булгарското име на поп Богомил било Худаяр/.
В  Персия Субаш с помоща на Кавада се опитал да наложи маздакизма,но сина на Кавада -Хосроу/Хосрой/ провалил тези планове и наказал Субаша със смърт.
От гръцкия език и правопис да се правят фундаментални "открития" за булгарите е меко казано малко смешно... На ирански" Биги" или каквито и да са други думи от надписите могат да означават различни неща.Така е и днес,аз мога и от японския език да ти извадя доста" български" думи.
Единственната ни връзка с някакви ираноезични хора тук е че няколко рода алани са дошли с Аспарух,като съюзници по време на междуособиците.Нямало е вече как да останат там...
Сюбиги е титла,също като Капаган или Тархан.Свободните съчинения и творчески разсъждения вече са към края си и много хора ще останат без хоби-да си чешат езика по тези въпроси.Имаме сведения от първа ръка от наши булгарски източници.Предците са ни оставили знание за миналото и вече не сме безпаметни,за да може всеки да се упражнява по умозаключения и да ни "учи".
Така че СЮБИГИ-означава Върховен Главнокомандващ,както е указано в древния законник ТОРЕ!Наред с останалите титли и звания в булгарското общество.
А "БУЛГАР" е оригиналното и първично самоназвание на всички българи.В западните краища е запазено в по близка форма-бугар.Преведено означава ЧЕРНА или ВЪЛЧА ,ГЛАВА."БУЛГ"-черен,вълчи и "АР-глава.Приятна почивка."

bulga_ro:

--- Цитат на: Атил в Юли 28, 2010, 00:50:11 ---"Маздакизма" е въведен  в Персия от простонародната форма на Тенгрианството,наричана "Маджарство"

--- Край на цитат ---

С такива изключително неграмотни и невежи изказвания могат да бъдат на некой туркски прафесар на балгхарска службьи хаха
И на такива им дават звания!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия