България > Най-нова България /1944-... г./

Към статията за българи във СС

(1/1)

Milebalkengi:
Дами и господа!
 Във връзката със скандалния интерес към статията за «Българската бригада на СС» (SS Panzer-Zestrorer Brigade /bulgarische Nr 1/) аз, като автор на нея, трябва да направя следното заявление.
Въз основанието на нови проучвания по темата, сега можем абсолутно очевидно да констатирам, че вечината от посочени във статия фактите не съответстват на реалността. Съществуване на тази част е посочено само от няколико западни автори (David Littlejohn - Foreign Legions of the Third Reich, vol 4, K-G Klietmann - Die Waffen-SS: eine Dokumentation, N. Thomas, K. Mikulan - Axis Forces in Yugoslavia 1941-1945. Man-at-Arms, 282 ) и то доста конспективно. При това - повече от гореспоментати автори посочват само полк. Досега ни са открити западни архивните материали да подтвърдат факта, а във българските архиви те напълно липсват. Това стави тезата за реално формирането на българската част във СС Войските (Waffen SS) под голямо съмнение. Много голяма е вероятност, че проектът на Хенрих Химмлер за създаване на българското съединение на СС не тръгнаше по-далече от план на хартията и назначаването на командирите: SS-Standartenfuhrer Günter Alhalt (13 Nov 1944 - ? 1944); SS-Oberfuhrer Heinz Bertling (? 1945 - ? 1945); SS-Oberfuhrer Богосанов (? 1945 - ? 1945);  SS-Oberfuhrer Рогозаров (? 1945 - ? May 1945). Макар че не е напълно ясно да ли българското съединение на СС и тъка звания Цанковия корпус, споминат във редица българските работи по история на Втората световна война (Исусов М. - Цанковия корпус; История на Отечественната война, т. 3), който реално беше сформиран и хвърлен на австрийския фронт във края на войната, е едно и също. Численносста на корпуса, посочена във българските источници, и численността на българската част на СС, за която спомино Д.Литтлджон горе-долу съвпадат - 500-600 души. Ами българската историография твърди, че Цанковия корпус прекратих да се съществува преди да вземе участие във бойните действия.
Затова участие на българските поделения на СС във бойните действия срещу Червената армия на территория на Австрия, което е посочено само от Д. Литтлджон (часть "may possibly have seen some minor action before the war was ended") и също не е документално подтвърдено, изглежда твърдо съмнително.
Аз трябва да призная, че през 1996 година, когата статията беше писана, аз се отнесох безотговорно към изворите, които представляваше само един съмнителния ръкописния конспект на книгите, за които сега не съм сигурен да са поне съществували. Във реалността те още не са намерени нито от мене, нито от някой друг.
Ами и тогава, когата статията беше написана, тя не беше за публикация. От мене тя беше беше распространена измежду няколико души приятели, които се интересували от история на Втората световна война. През 1998 година статията се появила на военноисторически ресурс «Генштаб.ру» без съгласованието. Сега вече е премахната. http://www.genstab.ru/bulgar_ssbulgar_ss.htm
Какво излезло във Интернет - вече не е под контрола: смешно е да говори за авторските права във всемирната мрежа. Сега, когато това писание във няколико случая станаше инструмент на идеологически манипуляции, за които ме информираха моите български познати, аз утверждавам следното:
1. Никакво от посоченото във статия не е подтвърдено, а значи не може да се схваща за истината.
2. Българския бронеистребителен полк на СС много вероятно не съществуваше като формираната боеготова част; сигурно той нямаше бойното применение.
3. Авторите, които ще применяват (без независимо документално подтвърждение или опровергене на всеки факт) като исторческо изледование моята статия, която на сегашния момент изгледа като погрешна, ще повтарят моята грешка.
Много съжалявам, че аз станах причина на това опасно заблуждение и - излиза - искажение на историческата реалност във България - страната, която наистина дълбоко обичам и уважавам. Съжалявам, че много къстно научих за скандална дискуссия наоколо тази статия и закъстнях да кажа това, което е писано горе. Като автор аз признавам, че моята статия за тъка звана «Българската бригада на СС», излезла през 1998 г. на Интернет-ресурса «Генштаб.ру», не отговаря на историческата истината и не може да се схваща за историческо изледование.
                                                                         М. Кожемякин - автор.

debozman:
  

Дами и господа!
--- Здравей товарищ,
 Във връзката със скандалния интерес към статията за «Българската бригада на СС» (SS Panzer-Zestrorer Brigade /bulgarische Nr 1/) аз, като автор на нея, трябва да направя следното заявление.
--- Интереса си е интерес, и не му подхожва този епитет. Скандално може да бъде само твоето опровержение на собствения ти пост. Да не те подкараха КГБ-то към Сибир ?

Въз основанието на нови проучвания по темата, сега можем абсолутно очевидно да констатирам, че вечината от посочени във статия фактите не съответстват на реалността. Съществуване на тази част е посочено само от няколико западни автори (David Littlejohn - Foreign Legions of the Third Reich, vol 4, K-G Klietmann - Die Waffen-SS: eine Dokumentation, N. Thomas, K. Mikulan - Axis Forces in Yugoslavia 1941-1945. Man-at-Arms, 282 ) и то доста конспективно. При това - повече от гореспоментати автори посочват само полк.
--- Клайтман съм го срещал по много места. Едва ли може да влезе в квалификацията „няколко автори”. Само той да е пак е авторитетно.

Досега ни са открити западни архивните материали да подтвърдат факта, а във българските архиви те напълно липсват.
--- Твоите хора са ги прибрали, заедно с „архивите” на Сакар светилището. Руснаците цели заводи изнесоха, ти за някакви архиви в българско се съмняваш. Дори да не сте ги изнесли вие, как са ви ги изпратили по-късно. Сталин-Тито-Димитров !!!!

Това стави тезата за реално формирането на българската част във СС Войските (Waffen SS) под голямо съмнение.
--- И аз не съм чувал за такава, а баща ми беше офицер от Бронирания полк. В България е имало само един Брониран полк – стациониран край Самоков, ако е имало някакво намерение да бъде преобразуван в СС формирование, поне аз щях да го знам понеже баща ми е бил свързочник. Като такъв „Бронирания полк” е участвал и в ІІ СВ след 1944г.

Много голяма е вероятност, че проектът на Хенрих Химмлер за създаване на българското съединение на СС не тръгнаше по-далече от план на хартията и назначаването на командирите: SS-Standartenfuhrer Günter Alhalt (13 Nov 1944 - ? 1944); SS-Oberfuhrer Heinz Bertling (? 1945 - ? 1945); SS-Oberfuhrer Богосанов (? 1945 - ? 1945);  SS-Oberfuhrer Рогозаров (? 1945 - ? May 1945). Макар че не е напълно ясно да ли българското съединение на СС и тъка звания Цанковия корпус, споминат във редица българските работи по история на Втората световна война (Исусов М. - Цанковия корпус; История на Отечественната война, т. 3), който реално беше сформиран и хвърлен на австрийския фронт във края на войната, е едно и също. Численносста на корпуса, посочена във българските источници, и численността на българската част на СС, за която спомино Д.Литтлджон горе-долу съвпадат - 500-600 души. Ами българската историография твърди, че Цанковия корпус прекратих да се съществува преди да вземе участие във бойните действия.
Затова участие на българските поделения на СС във бойните действия срещу Червената армия на территория на Австрия, което е посочено само от Д. Литтлджон (часть "may possibly have seen some minor action before the war was ended") и също не е документално подтвърдено, изглежда твърдо съмнително.
--- Дори да е имало такова поделение, то е било сформирано от емигранти – българи. Тебе какво те притеснява това ?

Аз трябва да призная, че през 1996 година, когата статията беше писана, аз се отнесох безотговорно към изворите, които представляваше само един съмнителния ръкописния конспект на книгите, за които сега не съм сигурен да са поне съществували. Във реалността те още не са намерени нито от мене, нито от някой друг.
--- Голям тупаник са ти хвърлили приятел. Книгите на Клайтман са под път и над път. В Яндекс.ру не излизат ли ?

Ами и тогава, когата статията беше написана, тя не беше за публикация. От мене тя беше беше распространена измежду няколико души приятели, които се интересували от история на Втората световна война. През 1998 година статията се появила на военноисторически ресурс «Генштаб.ру» без съгласованието. Сега вече е премахната. http://www.genstab.ru/bulgar_ssbulgar_ss.htm
--- Абе по-интересно е тебе да не са те премашнали „товарищите”.


Какво излезло във Интернет - вече не е под контрола: смешно е да говори за авторските права във всемирната мрежа.
--- Те са запазени и името ти също. Сибир те чака приятел, ако вече не си там или мините в на Урал.

 Сега, когато това писание във няколико случая станаше инструмент на идеологически манипуляции, за които ме информираха моите български познати, аз утверждавам следното:
1. Никакво от посоченото във статия не е подтвърдено, а значи не може да се схваща за истината.
2. Българския бронеистребителен полк на СС много вероятно не съществуваше като формираната боеготова част; сигурно той нямаше бойното применение.
--- Ако говориш на Бронирания полк, бъди сигурен, че щеше на млати молодците на Толбухин поне една седмица, докато влязат англичаните. Но англичаните отказват на влязат в българско (според спроразуменията от Техеран и кандърмите в Кайро) и Бронираният полк заминава срещу немците. Се ла ви !

3. Авторите, които ще применяват (без независимо документално подтвърждение или опровергене на всеки факт) като исторческо изледование моята статия, която на сегашния момент изгледа като погрешна, ще повтарят моята грешка.
Много съжалявам, че аз станах причина на това опасно заблуждение и - излиза - искажение на историческата реалност във България - страната, която наистина дълбоко обичам и уважавам.
--- Ние също тачим руснаците като братски народ приятел и особено рускините, не по братски естествено. Повода за написването на този твой пост обаче е дълбоко смущаващ.

 Съжалявам, че много къстно научих за скандална дискуссия наоколо тази статия и закъстнях да кажа това, което е писано горе.
--- В българско – скандали да искаш. Къде – къде по пикантни от твоята статия. На времето я четох в Бойна слава и изобщо не ме впечатли – това е една от най-малките дивотии в българската реалност, без значение дали се е случила или е предстояло да се случи.

Като автор аз признавам, че моята статия за тъка звана «Българската бригада на СС», излезла през 1998 г. на Интернет-ресурса «Генштаб.ру», не отговаря на историческата истината и не може да се схваща за историческо изледование.
--- Абе ще си признаваш, няма къде да ходиш, като си се родил в Матушка Русь. Що не питаш «Генштаб.ру», откъде Орджоникидзе „изнамери” 7- те руски пуда злато (един пуд около 17 кг, сега погледнах справката х– 16.38 кг.) да купи оръжие от Персия и да въоръжи ХХІ Армия, която е извън границите на Русия в този момент ? Т.е. тази армия която измете басмачите от Грузия, Армения и околностите е ИНТЕРВЕНТСКА АРМИЯ. Я ги питай какво стана с тези 50 000 манипулирани неграмотни селянчета биещи се за „наша крестянская земля”, която никога не получиха. Пък после бери кахъри за няколкостотин българгари СС или не войници.
--- Живи и здрави – ако си жив естествено.
                                                                         М. Кожемякин - автор.
                                                                         debozman – съмпатизант.

Milebalkange:
--- Здравей товарищ,
Здрасти!
--- Интереса си е интерес, и не му подхожва този епитет. Скандално може да бъде само твоето опровержение на собствения ти пост. Да не те подкараха КГБ-то към Сибир ?
Вярвай мен, това беше моята инициатива. 
КГБ го няма от 1991 г. Имаме сега други институции...

--- И аз не съм чувал за такава, а баща ми беше офицер от Бронирания полк. В България е имало само един Брониран полк – стациониран край Самоков, ако е имало някакво намерение да бъде преобразуван в СС формирование, поне аз щях да го знам понеже баща ми е бил свързочник. Като такъв „Бронирания полк” е участвал и в ІІ СВ след 1944г.
За Бронираната дружина - Бронирания полк на Българската армия знам добре - имате толкоз добра книга на Калоян Митев за тях! Статията ми беше за Цанковия корпус, иначе Waffen-Gren. Rgt. der SS /bulg. N. 1/, по-къстно: SS Panzer-Zerstorer-Regiment /bulgarisches/ ( във българския превод: Panzer-Zestrorer - "Бронеистребителен", това беше термин за противотанковите поделения във царската ви армия), формиран в Долерсхайм (Австрия) от эмигрантското правителство на проф. А. Цанков. Още по темата на български език: http://edinzavet.wordpress.com/2009/11/01/ivrogozarov/ и на английски: http://forum.boinaslava.net/showpost.php?p=257240&postcount=64

--- Голям тупаник са ти хвърлили приятел. Книгите на Клайтман са под път и над път. В Яндекс.ру не излизат ли ?
Имах пред вид не Клайтман и не Литтлджон, а пар уж мемоари.


Те са запазени и името ти също. Сибир те чака приятел, ако вече не си там или мините в на Урал.
Още не съм, ами у нас никога не е къстно. Името си не съм криел никога.


--- Ние също тачим руснаците като братски народ приятел и особено рускините, не по братски естествено. Повода за написването на този твой пост обаче е дълбоко смущаващ.
 
Благодаря. Смятам, че българките са по-хубави. Дали дълбоко смущаваще е това, че аз признавам своята грешка?

  --- Абе ще си признаваш, няма къде да ходиш, като си се родил в Матушка Русь. Що не питаш «Генштаб.ру», откъде Орджоникидзе „изнамери” 7- те руски пуда злато (един пуд около 17 кг, сега погледнах справката х– 16.38 кг.) да купи оръжие от Персия и да въоръжи ХХІ Армия, която е извън границите на Русия в този момент ? Т.е. тази армия която измете басмачите от Грузия, Армения и околностите е ИНТЕРВЕНТСКА АРМИЯ. Я ги питай какво стана с тези 50 000 манипулирани неграмотни селянчета биещи се за „наша крестянская земля”, която никога не получиха. Пък после бери кахъри за няколкостотин българгари СС или не войници.
--- Живи и здрави – ако си жив естествено.
Ако имаш пред вид Ензелийски десант и Гилянска авантура от 1920 - доста подробности има във книгата:  George Lenczowski. Russia and the West in Iran. Greenwood Press, 1968. Тя трябва да има във НБ "Св. Кирил и Методи". Само че:
1) 21-та армия на Червената армия беше формирана  през юни 1941 и водила бой само срещу германците, намаше я нито в Грузия, нито в Персия. Във Персия през гореспоминати събития от Ордженикидзе и другите болшевишките регионални лидери беше създадена тъка наричена Персидската червена армия ("Персармия"). Тук има и за тя, само че на русски език: http://militera.lib.ru/h/suvorov_d/05.html
2) Басмачи - отрядите на партизани-антиболшевици във Средната Азия. В Грузия и Армения тях нямаше. По-подробно на английски език за басмачество: http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/paksoy-6/cae12.html
В Грузия и Армания по времето на Гражданската война имаше национални демократически правителства, меншевиците в Грузия (http://sisauri.tripod.com/politic/index2.html) и Дашнакцутюн в Армения (http://www.genocide.ru/enc/republice-arm.htm).
Живи и здрави (на русски: "и тебе не хворать").                                                                       

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия