Автор Тема: The Old Bolgar Words Living up Today  (Прочетена 42273 пъти)

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #15 -: Април 03, 2009, 11:05:14 »
А най-интересното е,че японци и корейци не са автохонно население-автохонното са явно загадъчните айни.Айните пък,се смягаг с някаква връзка с баските....щом японците не са автохонни и не са от Япония,от къде са българите?

Здравей Симчо и по тия ширини!
"Айну" на техния език значи "човек", а не е никакъв етноним или нещо такова. Справка - А.П.Чехов - "Остров Сахалин". По-интересното е че те (айнутата) не са от жълтата раса. А за японци, корейци, ескимоси, чукчи и т.н. - те всички са от жълтата, монголоидната раса и естествено, след като огнището им на възникване е някъде в най-югоизточното крайче на азиатския материк (а може и на индонезийския архипелаг), те се разселват (популационната им експанзия) на север, северозапад и запад и са един вид пришълци навсякъде в континентална Азия. И това става доста по-късно от популационната експанзия на бялата раса и именно те, жълтите/монголоидите/даунчетата изтласкват - с бой и ненавист - белия човек от Азия още в античните времена. Тюрките са най-далече на запад стигналите монголоиди от всичките, образувайки вторично огнище на възникване в района на Алтайските планини, а тяхната популационна експанзия започва най-късно - някъде около 7 век сл. Христа. Те - за разлика от общата насоченост на популационната експанзия на жълтата раса (запад и северозапад) започват най-напред да се разселват на изток, заемайки части от Средна и Централна Азия, и на югоизток, опирайки о Персия и едва след това завиват на запад и се насочват към Мала Азия и Източна Европа (отсам Уралските планини). Интересното е че "скитските" гробищни могили (същите като тракийските) от Алтайските планини са отпреди новата ера и то доста отпреди - примерно 2000-2500 години пр. Христа. Изглежда извън съмнение, че когато скитите се настаняват в района - може би няколко хиляди години преди Христа, там не е имало никакви жълти и никакви други хора въобще. Много интересна работа ама ха де - да има човек пари и свободно време, че да се посвети на ровене в източници, посещение на места и т.н.
А за българите не се чуди - то си е безспорен факт - произхождаме от Балканите, Средния и Долен Дунав и околочерноморските земи. Е, вече след новата ера (Христа) са се присъединили и тия, които са "свивали" ареала на скитите, които са оцелели от азиатските вторични и третични огнища на възникване/разселване, но те едва ли са били много, разсъждавайки чисто логически...
Бъди здрав!
Помака

БГ История

Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #15 -: Април 03, 2009, 11:05:14 »

Неактивен Atli

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: 0
Re: The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #16 -: Април 14, 2009, 14:23:37 »
Ангеле,
Не се поддавай на тюрковщината на разни татари и пр.
Ами щом г-н проф. Атли казва, че ядец е персийска дума, защо намесват и българите в тоя тюрлю-гювеч?
Ами че самите тюрки се очовечават от контактите си с перси, арменци и българи, но в много късен относително период - след 12 век сл. Христа!
Отделно-конкретните науки са в различно-нееднаква диспозиция спрямо конкретен научен термин-понятие – едни от тях го произвеждат и по-нататък непрекъснато го поддържат и използват с това му съдържание или пък бавно-постепенно го развиват и усъвършенстват, като го изпълват с ново съдържание; други науки само го използват със съдържанието и обема, каквито то има в науката майка, а трети пък изобщо не се нуждаят и съответно не прибягват към него.

Базисно-основната категория “тюрки” като научно понятие е произведена в рамките на науката Тюркология и тъкмо тя е нейната първично-естествена основа и среда, благодарение и посредством която се поддържа и развива конкретното й съдържание, задаващо и нейния точно определен обем.

Мегаетнонимът тюрки има три основни семантични варианта или подзначения – общородово значение, частнородово значение и видово значение, съответно на което в номинативнофункционален план той има и три сравнително независимо-отделни употреби като:
-общородово наименование на всички без изключение племена и народи от Тюркското Етнолингвистично Семейство по територията от Централна Европа до Източна Централна Азия и във времето от Предисторията до Наше Време;
-частнородово наименование само на по-малка или по-голяма група тюркски племена, независимо от това дали те принадлежат към една и съща група или пък към различни групи на Тюркското Етнолингвистично Семейство, какъвто е случаят с групата прабългарски племена в Средна Азия през І-V в., които сасанидските перси наричат общо торкан, само защото едно от тези племена се самоназовава тюрки или пък с групата орхоно-енисейски племена през VІІ-ІХ в., но най-вероятно също така и с тюркутите;
-видово наименование на едно-единствено и отделно племе, какъвто е случаят с току-що посоченото прабългарско племе в Средна Азия, или пък на отделно-самостоятелен народ, какъвто е случаят със съвременните турци.

Тази, исторически толкова динамично развиваща и променяща се номинативносемантична структура на етнонима тюрки предполага и изисква изключително внимание и предпазливост при всяка негова конкретна употреба със задължително съобразяване със специфичните му темпорално-локални параметри, които винаги и непременно детерминират и конкретен обем на понятието на самото му значение.

При това положение прабългарите са тюрки на нивото и в аспекта на Тюркското Етнолингвистично Семейство изобщо и по принцип; на нивото и в аспекта на Българската група от това семейство те са огуротюрки или от вътрешна гледна точка – българи и най-после на конкретно-собственото си ниво и в своето отношение към възможно най-близкородствените си авари и хазари – единствено и само прабългари или във вече налаганата и доста широко възприемана напоследък по Света строго научна терминология – болгари.
s


Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re: The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #17 -: Април 16, 2009, 09:39:14 »
В смисъл - на хановете имената определено са неславянски, но има ли и други, не-хански имена, останали в нашия език?
Фамилните имена на българите не са по-стари от края на 18-ти век. Преди това хората нямали фамилни имена. Дори монарсите, за които се знаело към коя династия принадлежат, винаги са се наричали само с личните си имена. Разбира се, това се отнася за европейските християни, към които и ние, българите, принадлежим. Накратко, няма у нас стари фамилни имена, от преди османското нашествие. И да не си помислите, че само при българите било така. В цяла Европа било така: Леонардо си е бил просто Леонардо, Леонардо от село Винчи.

Съвременните български имена Аспарух и Крум не са по-старо от 19-ти век. Съответно, фамилни имена Аспарухов и Крумов са нови - появили се в началото на 20-ти век, когато момченцата, наречени през 19-ти век Аспарух или Крум, се сдобили с потомци.

Фамилното име Досев също така не може да е старо. То идва от личното име Досю, което е просто съкращение на Теодосий.
Повечето традиционни имена на българите са християнски. Името Борис може да се е срещало, но най-вече като християнско - цар Борис е обявен за светец (имен ден - 2 май). Имена като Крум, Кубрат, Аспарух, Тервел, Омуртаг едва ли са се срещали между 10-ти и 18-ти век включително.

Някои имена със славянска етимология също са сред традиционните: Стоян, Ради/Рада, Първан, Злати и др. В повечето случаи те са превод на известни християнски имена (Стоян - Константин, Петко - Параскев, и т. н.).

Някои имена имат турска етимология: Курти, Султана.

Съкратени и умалителни форми на традиционните имена също следва да се считат за традиционни.

Фамилните имена са образувани през 19-ти и 20-ти век от лични имена (Иванов,..) , от прякори (Боримечков, ..) или от обозначението на занаята (Овчаров, ..). Често пъти прякорите и обозначенията на занаятите са били с турска етимология (Караджов, Пашов, Чобанов, Дерменджиев, ..).

Момеджиков вероятно е от турски прякор, означаващ Палмичката. Е, палми сега в България не растат, ама някога сме живели в държава, където растели и много палми.

Гагов също така е от разбираем прякор.
[/quote]

Здравейте г-н Тамарин,
1. Защо пък винаги трябва да превеждаме от някой друг език - както казвате тук "повечето от традиционните имена със славянска етимология са преводни" - това абсолютно не е вярно? Нямаме ли си изконни български лични имена - като Стоян например - което значи че е останал, стои - в ония времена, когато детската смъртност хебила доста висока? Защо трябва да е непременно превод от Константин? Ами че защо пък Константин, който е скит - мизиец - да не е превод на Твърдина? Това вашият подход си е чиста проба слагачество пред чужденците. Същото значение - на устоял, останал има и изконното българско име Стоил, Стойно, Стайко и т.н. Защо Петко да е Параскев? Ама смислено и разумно обяснение, моля!
2. Няма "християнски имена" г-н Тамарин. Има гръцки и еврейски имена навлезли в българската именна традиция чрез християнството и днес процентно дори повече от изконните български имена. След като княз Борис І кляка пред гърците (вече благодарение на характеровите си черти доминираща прослойка в Източната Риомска Империя наричана идиотски Византия) и приема гръцкото православие пред изконното българско християнство, става задължително за всеки един, който се присъединява към клира ни да приема гръцко име.
3. Чудя се дали ви е минавало през ума че много известното име в древността - Зенон - има такъв император, философ и т.н. е просто традиционното българско ЦЕНО? Или полумитичното "Зиези" си е просто "Цеци". Или пък античното "Семела" (богинята) просто е "Земльа"? Или че името на легендарният цар Ситалк идва от чисто славянската дума "жито" и сигурно се е изговаряло от древните ни предци като "Житен" или "Житар"? А дали можете да ми кажете какво по произход е женското име "Неранза"? И кой наш писател от 20-и век го е използвал в свой разказ?
Помака

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re: The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #18 -: Април 16, 2009, 16:02:33 »
Ангеле,
Не се поддавай на тюрковщината на разни татари и пр.
Ами щом г-н проф. Атли казва, че ядец е персийска дума, защо намесват и българите в тоя тюрлю-гювеч?
Ами че самите тюрки се очовечават от контактите си с перси, арменци и българи, но в много късен относително период - след 12 век сл. Христа!
Отделно-конкретните науки са в различно-нееднаква диспозиция спрямо конкретен научен термин-понятие – едни от тях го произвеждат и по-нататък непрекъснато го поддържат и използват с това му съдържание или пък бавно-постепенно го развиват и усъвършенстват, като го изпълват с ново съдържание; други науки само го използват със съдържанието и обема, каквито то има в науката майка, а трети пък изобщо не се нуждаят и съответно не прибягват към него.

Базисно-основната категория “тюрки” като научно понятие е произведена в рамките на науката Тюркология и тъкмо тя е нейната първично-естествена основа и среда, благодарение и посредством която се поддържа и развива конкретното й съдържание, задаващо и нейния точно определен обем.

Мегаетнонимът тюрки има три основни семантични варианта или подзначения – общородово значение, частнородово значение и видово значение, съответно на което в номинативнофункционален план той има и три сравнително независимо-отделни употреби като:
-общородово наименование на всички без изключение племена и народи от Тюркското Етнолингвистично Семейство по територията от Централна Европа до Източна Централна Азия и във времето от Предисторията до Наше Време;
-частнородово наименование само на по-малка или по-голяма група тюркски племена, независимо от това дали те принадлежат към една и съща група или пък към различни групи на Тюркското Етнолингвистично Семейство, какъвто е случаят с групата прабългарски племена в Средна Азия през І-V в., които сасанидските перси наричат общо торкан, само защото едно от тези племена се самоназовава тюрки или пък с групата орхоно-енисейски племена през VІІ-ІХ в., но най-вероятно също така и с тюркутите;
-видово наименование на едно-единствено и отделно племе, какъвто е случаят с току-що посоченото прабългарско племе в Средна Азия, или пък на отделно-самостоятелен народ, какъвто е случаят със съвременните турци.

Тази, исторически толкова динамично развиваща и променяща се номинативносемантична структура на етнонима тюрки предполага и изисква изключително внимание и предпазливост при всяка негова конкретна употреба със задължително съобразяване със специфичните му темпорално-локални параметри, които винаги и непременно детерминират и конкретен обем на понятието на самото му значение.

При това положение прабългарите са тюрки на нивото и в аспекта на Тюркското Етнолингвистично Семейство изобщо и по принцип; на нивото и в аспекта на Българската група от това семейство те са огуротюрки или от вътрешна гледна точка – българи и най-после на конкретно-собственото си ниво и в своето отношение към възможно най-близкородствените си авари и хазари – единствено и само прабългари или във вече налаганата и доста широко възприемана напоследък по Света строго научна терминология – болгари.
sДраги Атли,
Това по-горе се нарича на обикновен език "жонглиране с думи/термини" и също така обикновено носи твърде малко смисъл, ако въобще. В историята, която е много далеч от точните науки, не би тряабвало в никакъв случай да се подлага на такова словесно/терминологично "замърсяване", която я поставя в още по-неизгодно положение спрямо другите науки.
Помака

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #19 -: Април 16, 2009, 17:38:09 »
Владо,за айните СЕТИ ми бе давал някакви неща,та се поразрових...те не са монголоиди,ама не са баш и европеиди-вярно имат бради....Теорията и някакви списъци с разкопки на Франц(Ференц,нали е унгарец)Дебец съм я давал,мисля-европеидите в Азия,са широко разпространени.какво е особенното в тази теория-азиатските европеиди са с особен ъгъл на челюстта,въпреки че ъглите на черепният лоб,са еднакви с другите...този ъгъл на челюста,уж бил сходен с този на кроманьонците,та теорията е-европеидният човек,се е развивал и в Европа и в Азия-като връзката между тях е слаба-ето от къде идва различният ъгъл на челюстта на черепа....писах на сайта на Петербургския Университет-хората учтиви,изкефиха се-имат си там форуми...не всички техни изводи,са приети в света,да кажа даже-доста малко-има си ортодоксални теории....
Гумильов също пише,за старо европеидно население в Китай,ама той си е малко белетрист...за произхода на казаците и народът"бродники"от хазари-християни е просто фантазьор... :D :D :D
И има една друга теория-украинска,доколкото знам-сарматите!ама да се изхожда от недоказаното "сармати"-ами то си е било самоназвание,въобще не е доказано,че има нещо общо с "коприна"
Те,носят името си,според този господин от сарма-името на коприната преди годините.Сега на украински е "шелк",на немски и английски"силк".....Когато коприната се е казвала "сърма"тоя народ е търгувал по Коприненият път(по украински "Шельковий пут")тоя народ умишленно,по политически причини,е разселил гарнизони,та да владее пътят и да е подсигурен срещу нападатели-така както са правили и римляните с заселвани на колонисти(а и други,аз го писах във форума на абв)...та,азиатски заемки,от един език в друг,може да има спокойно в много езици,тъй като,районът е бил оживена зона на обмен и общуване....от Китай,та до Константинопол е имало търговия,и то доста печеливша,дори и по днешни мерки...
« Последна редакция: Април 16, 2009, 17:53:53 от sim4o »

Неактивен christo_tamarin

 • Христо Тамарин
 • Редовен
 • *
 • Публикации: 24
 • Респект: 0
Re: The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #20 -: Април 28, 2009, 13:06:58 »
Здравейте, уважаеми Pomak.

3. Чудя се дали ви е минавало през ума че много известното име в древността - Зенон - има такъв император, философ и т.н. е просто традиционното българско ЦЕНО? Или полумитичното "Зиези" си е просто "Цеци". Или пък античното "Семела" (богинята) просто е "Земльа"? Или че името на легендарният цар Ситалк идва от чисто славянската дума "жито" и сигурно се е изговаряло от древните ни предци като "Житен" или "Житар"?

Обикновено се придържам към здравия разум. Телета под волове не търся. И да ми минават такива неща през ума, още на ум ги отхвърлям с достатъчни аргументи. Българският ми произход не ми създава комплекс на малоценност, и нямам нужда да си създавам комплекс за величие в противовес.

А Зиези пък си е напълно митично. На 100%, а не на 50%.

А дали можете да ми кажете какво по произход е женското име "Неранза"? И кой наш писател от 20-и век го е използвал в свой разказ?
Думата Неранза значи портокал и е сродна с английската дума orange. Името може да е българско, гръцко или влашко. Среща се в нашия фолклор. Писателят-фантаст Георги Райчев може би пръв го е използвал в съвременната литература.

2. Няма "християнски имена" г-н Тамарин. Има гръцки и еврейски имена навлезли в българската именна традиция чрез християнството и днес процентно дори повече от изконните български имена. След като княз Борис І кляка пред гърците (вече благодарение на характеровите си черти доминираща прослойка в Източната Риомска Империя наричана идиотски Византия) и приема гръцкото православие пред изконното българско християнство, става задължително за всеки един, който се присъединява към клира ни да приема гръцко име.
Напротив, тези имена са преди всичко християнски, независимо че по произход може да са еврейски, гръцки или латински. Християнските имена преобладават сред всички европейски християнски народи. Много добре знам, че предците ми са носили преди всичко християнски имена. Другата реална възможност е била да са носили мюсюлмански имена, обаче аз знам, че предците ми са носили именно християнски имена.

Защо Петко да е Параскев? Ама смислено и разумно обяснение, моля!
Само двеста години назад почти на всеки нашенец му е било ясно, че Петко и Параскев са практически едно и също име. Също така, само двеста години назад почти на всеки нашенец му е било ясно, че практически едно и също име са Желязко, Сидер и Демир. Случвало се е и да се употребяват взаимозаменяемо. Св. преподобна Параскева-Петка Епиватска (Търновска).

На гръцки дните от седмицата от понеделник до четвъртък се означават с числителни редни: втори ден (понеделник), ..., пети ден (четвъртък). По тях лични имена не се образували. Петък е Параскеви, което значи подготовка и е превод на съответното семитско название. Ако дете се роди или се кръщава в петък, можело да го кръстят Параскев, Параскева, Петко, Петка. Събота е Саввато, взето без превод от семитски, където вероятно значи седми ден. Ако дете се роди или се кръщава в събота, можело да го кръстят Сава, Савина, Савка, Съби, Събка. Неделя е Кириаки, ден Господен, ден на Възкресението Господне. Ако дете се роди или се кръщава в неделя, можело да го кръстят Кириак, Недялко, Неделчо, Недялка, Неделя.

Считам, че обяснението ми беше смислено и разумно.

Защо трябва да е непременно превод от Константин? Ами че защо пък Константин, който е скит - мизиец - да не е превод на Твърдина?
Де толкоз акъл у чужденците да превеждат от български! За тази работа нас по ни бива.

А сега сериозно: Стоян е превод на Константин, а не е обратното, понеже името Константин е засвидетелствано много по-рано от Стоян, дори и сред българите (например, Константин Преславски). Няма как да се докаже, че Константин е превод на Стоян или на Твърдко, понеже под вола теле не се търси.

Защо повечето от имената със славянска етимология са преводни? За да не остане детето без някой светия или на някоя светица като небесен застъпник. За да не остане без имен ден.

Подходът ми не е слагачество пред чужденците. Подходът ми показва, че ние, българите, наистина сме европейци-християни, досущ като другите европейски народи, а не сме например като циганите.


Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #21 -: Май 09, 2009, 11:21:36 »
Понеже лингвистиката е само помощен инструмент за потвърждаване или опровергаване на дадена теза-въпросче-какмо мислиш за личвине имена...
и те питам за две Управда-Юстиниан,думата не е ли произлизаща от днешното Правда...
Второто име е на вожда на антите-Божа,който се смята от някои изследователи идентичен на "българския войвода"-Бузон,Буса,Боса-според някои истинското име е Божин...не са ли Правда и Божин думи и днес срещащи се в българският...друга тайственна древна дума,и днес срещаща се в българският е "дърво"!
От къде е дошла?!Не ми пробутвай тезата "от балтите"защото балтската лексика,дори и на пръв поглед,дори и от лаик,няма нищо общо с българската.....
Като изясним"дърво"..да видим "поле"....после "земя"

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #22 -: Май 11, 2009, 13:22:58 »
Понеже лингвистиката е само помощен инструмент за потвърждаване или опровергаване на дадена теза-въпросче-какмо мислиш за личвине имена...
и те питам за две Управда-Юстиниан,думата не е ли произлизаща от днешното Правда...
Второто име е на вожда на антите-Божа,който се смята от някои изследователи идентичен на "българския войвода"-Бузон,Буса,Боса-според някои истинското име е Божин...не са ли Правда и Божин думи и днес срещащи се в българският...друга тайственна древна дума,и днес срещаща се в българският е "дърво"!
От къде е дошла?!Не ми пробутвай тезата "от балтите"защото балтската лексика,дори и на пръв поглед,дори и от лаик,няма нищо общо с българската.....
Като изясним"дърво"..да видим "поле"....после "земя"

...после Семела/Земеля, която пък беше и богиня (из цяла Югоизточна Европа и Мала Азия, т.е. по-голямата част древната Ойкумена), па и майка на един прочут тракиец от древността...
Помака

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #23 -: Май 17, 2009, 11:20:55 »
За едно дакийски наименования,и връзката съсъ съвременен чешки,има хубава студиа на сайта на И.Стаменов....все пак думи като"вода"поле"война"мляко"хлеб"жито"сено"трева" са си загадъчни-хубаво е лингвистите най-накрая да дадат отговор от къде идва тази лексика в българския.Дали няма нещо подобно и в Памир?

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #24 -: Юни 02, 2009, 14:35:04 »
Стоян на арамейски би трябвало да изглежда така S-T-N ;D, или C-T-N
« Последна редакция: Юни 02, 2009, 14:38:35 от vekil »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #25 -: Юни 06, 2009, 13:40:01 »
Щом ще говорим за имена,какво да кажем за готските Видимир,Валамир или пък Теодормир?Готите са си чисти германци?
Ама по темата-наистина има стари български думи,например цитираната от мене дума "земя" за които не се знае въобще от къде идват.....същото е и с думата" кон".....

Неактивен Anwar

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 7
 • Респект: 0
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #26 -: Юни 18, 2009, 06:31:29 »
Партия өчен чакыру алдым.
Сездә сайлау булачак мы?

Получил агитацию за партию.
У вас намечаются выборы?

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #27 -: Юни 18, 2009, 08:19:20 »
Партия өчен чакыру алдым.
Сездә сайлау булачак мы?

Получил агитацию за партию.
У вас намечаются выборы?

Здравей Ануар,
Е това пък какво е? И какво общо има с българския език - бил той стар или нов? Това си е някаква татарщина и мястото й си е в Татарско, а не в България и в български исторически форум.
Помака

Неактивен daimon

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 29
 • Респект: 1
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #28 -: Октомври 26, 2009, 17:08:22 »
За едно дакийски наименования,и връзката съсъ съвременен чешки,има хубава студиа на сайта на И.Стаменов....все пак думи като"вода"поле"война"мляко"хлеб"жито"сено"трева" са си загадъчни-хубаво е лингвистите най-накрая да дадат отговор от къде идва тази лексика в българския.Дали няма нещо подобно и в Памир?

Жито си е българска, славяска дума. И все пак най-ранния и вариант е, както каза някой, е ситалк - който е тракийски цар, така че кръгът се затваря.

Думата хόра е заемка от старогръцки - χώρα, което означава "земя", "територия" и подобни неща.
Юстиниян е производно на ius, iustis /така мисля, че беше генитивът ??? /, което значи "право", но да има такива имена с типично наше звучене като Управиа по това време в Мизия и Тракия? Нещо наистина ми звучи като научна фантастика, нещата си имат граници все пак.

За вождът Божа - е ясно е, че има общ корен, нали антите са източните славяни, все пак. Може и да значи Божий, поставен от Бога, но в славянските етимологии не съм много добър.

Дърво може да има корен от дендрон, но ако махнем типичното наше Ъ и суфикса О - дрв, което ми подсказва, че за такива съгласни корени трябва да се търси връзка с арменски и подобни източни езици.

Думата ТРЕВА почти сигурно има общ корен с tree

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #29 -: Октомври 27, 2009, 15:07:25 »
[Юстиниян е производно на ius, iustis /така мисля, че беше генитивът ??? /, което значи "право", но да има такива имена с типично наше звучене като Управиа по това време в Мизия и Тракия? Нещо наистина ми звучи като научна фантастика, нещата си имат граници все пак.


За Управда-Юстиниан и за майка му Бигленица и баща му Исток изследователя Гибън дава аргументирано мнение...- "Имената на тези Дарданиански селяни са готически и почти английски. Юстиниян(Justinian) е превод от upraunda(upright - изправен) ; баща му  е бил наричан в родното си село Istock(Stock), а името на майка му е било омекотено от Бигленица(Bigleniza).........

понеже знаем,че Бигленица,Исток и Управда по това време не могат да са български имена и това е фантастика-значи явно са готски!Почти английски....това не е фантастика!
А Управда да е с българско име-.....е фантастика!Проблемът е,че името му е преведено от родният му език на латински....и се е получило Юстиниан....а Ъпрайт("Изправен",както твърди Гибън),ако се преведе на латински ще се получи някакво име като Еректиум или подобно.....но това,разбира се,не е фантастика,фантастиката е другаде-българин да е Император....и то по това време
А точно от къде идва "мед"?И "квас","подкваса" и т.н.?Чел съм Приск Панийски-Ритор,но тълкуванията на неговото съчинение малко ме смущава?
« Последна редакция: Октомври 28, 2009, 15:17:15 от sim4o »

БГ История

Re:The Old Bolgar Words Living up Today
« Отговор #29 -: Октомври 27, 2009, 15:07:25 »