Автор Тема: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?  (Прочетена 39816 пъти)

Неактивен REKS

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 11
 • Респект: 0
Откъса от текста по долу е намерен в нета случайно, но ми направи голямо впечатление една част от интервюто с професор Халил Иналджък(считан за един от най-добрите османисти в света,преподавал в Чикагския университет).


" Независимо от твърденията, че местното християнско население е било насилвано или дори окуражавано да се ислямизира, трябва да кажа, че няма истина в това. Отоманите никога не са използвали насилие, за да помохамеданчват покорени народи. Защото насилственото помюсюлманчване е изцяло против мюсюлманската религия. Пророкът го е казал много ясно: мохамеданинът, човекът, който е направен мюсюлманин с насилие, не е истински мюсюлманин. На второ място не е практично. Когато числото на мохамеданите расте, това означава намаляване на данъчните постъпления, защото когато един християнин стане мюсюлманин, той престава да плаща джезие. Така че както по религиозни, така и по данъчни съображения отоманската политика не е била за насилване на местното завладяно население да приеме исляма. В този смисъл не е вярно твърдението, което е в основата на националистическата история на Балканите, че турците дошли и взели да карат християните да се помохамеданчват.

-Нека ви попитам как тогава някои от християните са се помохамеданчвали. Дали това е ставало като привилегия, или пък защото са били на някаква служба, или пък защото са живели на земи със специални привилегии, които са им давали възможността да си сменят религията. Как става това наистина?

- Не можем точно да установим факторите, които окуражават тези хора да сменят религията си. Общо взето се наблюдава, че тези прекръстили се хора са били по един или друг начин в близък контакт с турците мохамедани. Например били са наети от правителството като пазачи. Освен това тези, които живеят в тесен контакт с мохамедани, за да споделят привилегиите на мохамеданите в обществото или в икономиката, може би са променяли религията си. Но мога категорично да кажа, че нито индивидуално, нито колективно мюсюлманите са насилвали християнското население да се помохамеданчва.

- А какво може да се каже за теориите, че например вакъфските имоти, или земите на царицата майка, дават привилегия на живеещите и работещите на тях лесно да стават мохамедани. Не са били насилвани, но им е било позволено да се възползват от тези предимства.

- Това, което местното население чувства и вижда, е само събирането на данъците от представителите на тези вакъфи. Не е имало пропаганда, но може би това да си част от империята, да си важна личност е създавало чувството, че подобна принадлежност си заслужава; и това да е влияело. Но трябва да кажем и че по-късно джезието (данъкът на немюсюлманите) става голяма тежест за християнското население. Това е установено исторически. Някои историци твърдят, че в по-късните векове - през XVII, XVIII - става масово прекръстване поради тежестта на този данък. Има наистина такива прекръствания в източните и в западните части на Балканския полуостров. Но правителството разбира грешката си и се опитва да промени данъчната си политика. То никога не е искало християнското население да се помохамеданчи масово.

- С една дума, това, което казвате, е, че данъкът джезие е толкова тежък върху селяните, че те търсят начин да си спасят кожите, като се помохамеданчат.

- Това е само една теория, целяща да обясни помохамеданчванията, но тази категория помохамеданчили се местни християни запазват родния си език. Много малко от тях знаят турски. Повечето говорят български или едновременно и двата езика. Можем да кажем без колебание, че ако една група мюсюлмани не може да говори турски изобщо, членовете й може да са били местни християни.
Но и тук трябва да се добави нещо. Преди да дойдат отоманците, на Балканите има тюрки: печенеги, кумани и други тюрки, които вече са се спуснали към Балканите. Даже една от вашите династии - Шишмановците - несъмнено е от тюркски, от кумански произход. Те идват много преди онугундурите и българите. А преди това, както знаете, има и други - Асеневците. Някои учени доказват, че и те са от кумански произход. Преди да дойдат отоманите, съществуват и вардарските турци, които са били разселени от Византийската империя по онези места. Отоманците завладяват България през XIV век и намират там хора, които говорят техния език. Като например гагаузите и други турци, тези от Вардарско. Те, разбира се, имат симпатия към покорителите, защото говорят същия език. Възможно е преминаването към мохамеданството да е било по-разпространено между такива християни от тюркски произход, които са били покръстени, станали са християни, но са говорили турски, като гагаузите например. Така или иначе, всичките тези заварени групи от етнически турци на Балканите са много малък процент от мохамеданите в България. Това може да бъде доказано от документите по ясен и категоричен начин."
Наистина според мен човек може да се замисли дали имало насилствено ислямизиране или това е просто някоя историческа "измислица". А вие какво мислите?

БГ История


Неактивен куман

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 12
 • Респект: 2
   По време на царуването на султан Мурад I (1360—1389) османската армия успява да завладее големи територии с християнско население. Пред военно-феодалната администрация възниква въпросът за пълното подчиняване на тези територии и населението и за осигуряване на възможност за продължаване на завоевателните походи, както твърди турският историк М. Т. Гьокбилгин (1977г.), „беше нужно много време, докато християнските народи бъдат принудени насилствено да приемат исляма или да се чака доброволно да направят това. В същото време беше невъзможно турци от Анадола да бъдат докарани и заселени по тези места, а положението изискваше в новозавоюваните християнски територии да бъде обезпечен редът, а н да се намери начин за заздравяване на завоюваните позиции и за осигуряване на един постоянен доход за хазната. . . Османският елемент на Балканския полуостров се създава и утвърждава, от една страна, чрез тази робска институция (еничарството), а от друга — чрез насилствената смяна на религията (на християнските народи)“
 
   В стремежа си да запазят мъжкото поколение християните прибягват до невероятни за онова време средства. Така например в някои райони те започват да обрязват момчетата. В отделни случаи подменят и имената им, като по този начин слагат началото на една особена категория християни, говорещи своя език, но с мюсюлмански имена. По-късно под заплаха от ликвидиране някои от тях приемат и ислямската религия. Тази мярка се прилага най-много в Босна и става причина за широкото разпространение на исляма в този край. Християните от този район наред с обрязването започват да обличат момчетата в турски потури само за да избегнат пълното потурчване. Това привлича вниманието на властта и не след дълго е издадена специална заповед, в която се казва: „Децата от Босна, независимо че са обрязани и облечени в потури, също както всички християнски момчета да бъдат събирани за еничари“

Неактивен бугарашъ

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 247
 • Респект: 28
Султански указ (ферман) от 1536 г.,съхраняван в националната библиотека в Кайро:
„Настоящият височайши ферман бе написан, защото от стари времена е издаден закон и установена традиция да се събират момчетата (християнски) за еничарския корпус, поради което заповядвам да бъдат събрани от санджаците Авлоние, Албасан и Охри. За целта изпращам командира на еничарския корпус в принадлежащия към високия ми двор вилает Румили Мустафа, да продължи щастието му, и като издавам настоящата си височайша заповед, нареждам, като пристигне в споменатите санджаци и кадълъци, да вземете мерки и от всяко село и махала на кадълъка колкото и гяурски (християнски) момчета да има в тях, да ги съберете дори с бащите им, без да пропускате нито едно от тях, да ги докарате при себе си и лично да ги огледате. Ако някои гяури имат много момчета, при вас да остане едно от тях на възраст между 15 и 20 години и то да бъде най-годното. Добре да ги пазите и да вземете от тези, които имат по-малко момчета, и не допускайте бащите да ви досаждат или пък да подменят някое от тях. На всяко от момчетата записвайте собственото име, името на бащата, селото и името на сипахи, а също така характерните му черти и белези по списък така, че ако се случи някое (момче) да се укрие, да може да бъде установено, заловено и върнато обратно.
        По време на събирането гяурите (християните), проявявайки хитрост, докарвали отвън (от други места) момчета и ги смесвали (със своите). Приложете всички извънредни мерки, но не допускайте да се смесват децата, а да вземете момчета само от местната рая (християнско население) и за да бъдат избегнати всякакви хитрости, заповядвам, когато ги изпращате» до техните аги, по пътя да бъдат най-строго опазени така, че никой от тях да няма възможност да се укрие или избяга. Когато записвате момчетата, изгответе два регистъра. Единият да вземе със себе си той (Мустафа), а когато изпратите момчетата, човекът, който ги води, да ги предаде на агите им срещу другия регистър, след което двата да бъдат сравнени. Това ще отнеме всякаква възможност за подмяна или друга измама, а на човека изрично заповядайте, докато ги води, да не разрешава да се разхождат и от никого нищо да не вземат, а да вървят само по пътя си. Ако се случи поради объркване на пътя да отседнат в село, където вече са били, не допускайте населението да дава на момчетата хляб, да ги взема по домовете си или да създава други затруднения. Местните санджакбейове, кадии, субашии, паши и войводи, управители на вакъфските имоти, владелци на тимари или който и да е друг да не се месят при подбора на момчетата, с една дума, в тази работа никой да не се намесва, тъй като единствен споменатият командир лично ще ги избира и изпраща. Ако по време на подготовката разпореди нещо на споменатите санджакбейове, субашии, кадии, спахии и други, те веднага да направят, каквото трябва, без да се месят в други работи, защото трябва да знаят, че ако се случи нещо, те ще отговарят. Необходимо е да не се допуска проявявайки хитрост, някой да вземе момче от вече записаните и го отвлече, поради което трябва да ги пазите и в това отношение да не допускате нито самите вие, нито които и да е от хората ви да вземе дори акче (подкуп) или да възразяват па моята височайша заповед пот, каквато и форма да бъде издадена тя, а да направят всичко, каквото е нужно. При извършване на разследване, ако в някое село или къща укриват и не показват избяга пия или са проявиш хитрост и са смесили момчетата с взети отвън който и да е той, да знаете да не му давате възможност (да стори това) и не проявявайте никакво милосърдие и снизхождение. Молбите и оплакванията да не ви влияят, а при опасност проявявайте старание и прилагайте строги мерки. По време на претърсване, ако се намери някой, който проявява и най-малка съпротива, да бъде наказан, както изискват заповедите ми. При събирането на момчетата някои войводи, санджакбейове, кадии, субашии и други, покровителствували едно или друго село, не вземали момчета и ги криели от пристигналия командир, за което аз не съм давал височайшето си съгласие. Без да се зачита каквото и да е ходатайство, момчетата да бъдат взети от селата, от които е заповядано, и въз основа на заповедта ми да бъдат събрани и доведени. Така че, ако за някое село бъде ходатайствувано и се узнае, че не са взети (момчетата) и командирът се върнал (без тях), няма никаква вероятност да бъдат приети каквито и да са извинения и ще бъдат приложени необходимите наказания. Ако гяурите в някои вакъфски имоти казват, че притежават заповед, според която са освободени от авариз-и, дивание и текялиф-и Йорфийе, проявяват упорство и не дават момчета за еничари, в такива случаи заповедта ми е следната: в селата, в които раята казва, че не се вземат (момчетата) от тях, да знаете, че това не е вярно и независимо че са опростени от авариз-и, дивание и текялиф-и Йорфийе, без да се съобразявате с това, както от всички неверници и от тях вземете момчета за еничарския корпус и по друг начин не постъпвайте. Така да знаете и да имате доверие в свещения ми знак“ .
        Написан през последното десетдневие на месец рамазан 943 г. (29. V. — 7. VI. 1536 г.).
Цитираното от Рекс изказване си е в типично гаджалски стил-абе,то е така,ама не баш така...До ден днешен нито един турчин не е признал за геноцида над арменците през 1915г.(мисля,че беше тогава).За около 1500000 изклани арменци се твърди (в Турция),че са няколко десетки хиляди и ,че са жертви на гражданска война!Виж, това би могло да ме накара да се замисля...
Всички хора са произлезли от маймуните,а македонците-от българите!

Неактивен бугарашъ

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 247
 • Респект: 28
Девширме (кръвен данък) — принудително събиране на християнски деца, които след задължително помюсюлманчване и обучение били използувани за нуждите на еничарския и другите военни корпуси, за слугуване в дворците и у мюсюлмански семейства и т. н.

Аджемиоглани — младежи и деца, насилствено събирани измежду немюсюлманското население на Османската империя по силата на кръвния данък, подготвяни да поемат впоследствие еничарска или друга служба

Еничари (йеничери, букв. нова войска) — бойци от основната пехотна военна сила на османската армия. Еничарският корпус се състоял от 196 поделения, попълвани периодично предимно по пътя на кръвния данък девширме.

Капу хакъ — произволно изисквана от всеки дом такса

Ресм-и агъл — данък за кошара.

Ресм-и асияб — данък за воденица.

Ресм-и биве — поземлен данък, плащан от вдовиците-немюсюлманки в полза на ленника.

Ресм-и божик — налог върху свинете, които се угоявали за Коледа.

Ресм-и гиях — данък за сено.

Ресм-и духан — димнина, данък за презимуване в земите на един или друг феодален владетел.

Ресм-и менгене — налог за пресоване на грозде.

Ресм-и мюджеред — поземлен данък, събиран от работоспособни, но все още неженени синове, които живеят заедно с баща си и обработват негови парцели земя.

Ресм-и обручина — данък, налаган при продажбата на вино.

Ресм-и отлук — данък върху пасище.

Ресм-и тапу — такса, плащана от всеки рая на съответния ленник или в полза на държавната хазна за правото му да стопанисва поземлен имот. Ресм-и тапу не се изисквал единствено при прехода на поземлен имот но наследство от баща на син.

Ресм-и фучу — данък върху бъчви вино.

Ресм-и ханазир — данък върху свине.

Ресм-и химе — данък върху дърва за огрев.

Харадж (харач) — едно от названията на поголовния данък джизие, събиран в полза на държавата само от немюсюлманите, поданици на султана

Не успях да намеря "данък върху въздух ","данък върху сране" и ергенски данък,но със сигурност ги е имало ;D ;D
Всички хора са произлезли от маймуните,а македонците-от българите!

Неактивен бугарашъ

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 247
 • Респект: 28

" Джeзие или харадж [данъци] са били смазващо бреме за земеделските производители-немюсюлмани, които едва успявали да намерят начин за съществуване. [...] Основната грижа на мюсюлманските органи била да се плащат всички данъци и dhimmi (раята) да признае по различни начини, едни от други по-унизителни, превъзходството на исляма. Докато немюсюлманите спазват наложените порядки им е било разрешено известно самоуправление. Въпреки това, дори и в собствените си общости никога не са били свободни,а под напрестанен гнет от страна на управляващите мюсюлмани "

Norman Stillman
Всички хора са произлезли от маймуните,а македонците-от българите!

Неактивен бугарашъ

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 247
 • Респект: 28
Потурчването на Чепино

 Когато турския амира цар Мехмет, нарукан Ловец, подигна сефер на Мора, та изпрати 105 000 войска по море и 150 000 по сухо, тогис додоха ва Пло/в/дин град 6 паши, та преминаха из Пещера. И Мехамет пашя са много йеничар доде ва Цепина на Костантово и сабра вси попове и кметове, та ги тури на веруги и каза: "Брех хаинлар, вас Али Осман патишя милува, та не давате царйево; само кога трйеба, помагате на нашата воскя. И ние ви милуваме като нашите йеничаре, а вие сти искали да дигате глава на вашя цар".

Тогис бан Велю и протопоп Костантин отговориха: "Честити везиро, нашите момчета доскоро са били са царските войски по Тунос, по Траболус и Мисир. Че що видяхте грозно от нас?" И пашата каза: "Вие лажете. Мене обади карабашот ва Филибе /Плодински митрополит проклет Гаврил/." И тье казаха: "Он нас не заповеда, та че оти му не даваме, та ни клевети." И пашата отговори: "Ели сте и вие кауре, оти да не давате? Ето че сте асии." И повеле на йеничерете да ги изколят сите. Тогис некои Кара имам Хасан оджя умоли пашата да ги прости, ако се потурчат.

И на Гергювден се потурчиха бан Велю, протопоп Константин, поп Гюрге и поп Димитър ва Костантово, и сите кметове и попове от друзите села. И като бьеше много гладия, пашата остави още четири оджи да ни турчат и кои се потурчат, да им дадат жито за яденье. И он отиде прьез Разлога ва Солун. Нашите се турчиха до Богородица /августа/. Кои се не изтурчиха, едни изклаха, друзи бегаха по гората и тям изгореха кащите.

Асан оджя пусна много конье ва градот, та докараха жито от Беглик хан и стовари го ва църквите "Светаа Петка" и "Светии апостол Андрея" ва Костантово, и раздаде на потурчените кащи по две мьери просо. Та че на Петковден доде ферман от царот да се саберат блъгарете, та да станат рая, да дават харач и верим и да ходят на ангария, и само турцето да отиват на воискя. И събраха се бежанците, та сагрядиха кащи ва Камънец и Ракитово. Тогис повечето бежанци от страхот отидоха при Стара рьека, та съгядиха ново селище Батьево. Асан оджя за кашмер натера потурняците, та расипаха сите цръкви от Костьенец до Станимъка, 33 монастире и 218 цръкви.

И така, божию попущению, расипаха се блъгарете ва Цепина. Помени, господи, грьешнааго и недостойнааго раба твоьего поп Методийе Драгинов от село Корова. Записа се ва лето 1600
Всички хора са произлезли от маймуните,а македонците-от българите!

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
От мен само аплаузи.
« Последна редакция: Август 12, 2008, 20:23:57 от vekil »

Неактивен бугарашъ

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 247
 • Респект: 28
Силезийския рицар Мелхиор фон Зайдлиц, който през 1559г. бил пленен от турците разказва: "...В споменатия град (Пловдив), както и в другите области, живеят много християни, които говорят славянски език. От тях, както и от всички други християни, живеещи в неговата държава, султанът изисква и нарежда обикновено всяка четвърта или пета година да се взема данък от децата им. Така че, който има 4 или 5 деца, му вземат 1 или ако има повече – вземат му 2 или всички момченца. Тези деца изпращат в Анадола или Мала Азия отвъд морето и ги разпределят между местните жители из всички градове и села. Докато пораснат, децата биват използвани за всякаква физическа работа и научават турски език. Наричат ги аджеми-оглани. По-късно, когато децата заякнат, султанът ги изисква и те трябва да ги отчетат в Цариград. Ако междувременно някое или повече деца са умрели или пък са загубени, главата на семейството, при което са били, трябва да съобщи пред съда на града или селото как са загинали. Не стори ли това, трябва да плати детето.

По-късно използват децата в султанския двор, на корабите или в градините, в конюшните и на много други места, където имат нужда от тях. Което от тях се е проявило добре, когато порасне, го използват за това, което е научило. Много от тях учат занаяти, но от тях правят повече еничари и хора, които след това се отнасят тирански с родителите и другарите си. Бедните християни, които са подчинени на султана, трябва да очакват по всяко време такава безподобна тирания и да я търпят без всякакви възражения...”
Всички хора са произлезли от маймуните,а македонците-от българите!

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
Давай има още източници.

Неактивен Komap

 • Администратор
 • Академик
 • *****
 • Публикации: 309
 • Респект: 28
Ето нещо и от мен:

Из Историческия бележник: /В него се записват всички случки, станали с християнското население в Кръстогорската област. Той е писан от странствуващи монаси на гръцки език в течение на два и повече века, начиная от 1622 година. Предавал се е от ръка на ръка и е пазен тайно в църквата "Св. Неделя" в Райково. Последен неин пазител бил поп Глигорко, с изчезването на когото изчезнала и книгата. Част от бележника е запазен от Рада Казалиева, която преди изчезването му тя е снема и запазва някои преписи от него, които превежда от гръцки на български/:
"В 1661 г. в 21 години от царуването на султана Мехмед IV (има се предвид вероятно 1669 г. - бел. моя) излезе заповед да се потурчат българите в Красногорето - Кръстата гора (в Средните Родопи). С огън и нож турците успеха да потурчат населението в следните села: Каршилъ (Виево), Смолян (Смилян), Упарово (Влахово), Бяла река, Подвис, Витлово (Рудозем) и една малка част от населението в селата Езерово (кв. на Смолян) и Беловидово (Златоград).
А селата Райково, Устово, Долно и Горно Дерекйой (съответно Соколовци и Момчиловци), Кутлово (Славеино), Петково, Очиново (Чокманово), Левоочево (Левочево), Пещера, Осиково (Полк. Серафимово) оказаха голям отпор на насилниците турци и запазиха вярата си."
Преданието сочи, че помохамеданчването е станало по Великден. Селото е обградено от всички страни с турци, които залавят свещеника и част от населението в църквата. Предлагат им да приемат исляма, но свещеникът отказва и е съсечен в църквата. Който откаже да приеме новата вяра е убиван на място. Една част от населението успява да избяга в околните гори. Според преданието само 5 семейства приемат исляма и остават в селото на Илинденя, а в последствие се заселват в днешното Виево. Къщите на селото са изгорени, с изключение на тези, чиито стопани са приели исляма. В пожара са унищожени и църквите "Св. Илия", "Св. Неделя" и параклиса "Св. Георги".
Малко по-късно се провежда и акцията за приемането на исляма в Кутлово (Славеино). Но кутловци се оказват костеливи орехи и само няколко души приемат новата вяра: двама от синовете на дядо Георги, които са именувани Мустан и Мустафа, синът на някой си Узун и по един потомък на Чилингирския и Чолаковския род, които се заселват в Тикале. Кутлово е изгорено от поробителите, с изключение на 1 къща.
Голяма част от неприелите исляма се заселват в местността Балабанско, а една част от неприелите и помюсюлманчените заживяват в Махалата - на завоя при вливането на Виевска река и Малка Арда, където доскоро е имало остатъци от чешма.
Двете нови населени места си помагат и живеят задружно по съседски. Християните изграждат нов параклис на мястото на опожарената черква "Св. Илия". Двете села заедно празнуват и се веселят, играят заедно хоро. Но след един нещастен случай, при който една девойка-овчарка пада от скала християни и мюсюлмани решават, че не е редно повече да живеят заедно и че така ще бъдат наказани и се разделят. Изповядващите исляма завиват по Виевската река и там основават селото си, което от завиването се нарича Виево. Християните остават в Махалата.
Връзките между съседите от двете религии не се заличават, докато при едно общо празненство, след запой един виевец се провиква:
- От сега тува нещеме кауре! Сва място е наше!
Настъпва масово сбиване и общите празненства започват да замират. Някои отношение все пак се запазват и никой не отрича родовите връзки.
По-нататък турците правят още опити за помохамеданчване на християните, но със слаб успех - хората бързо успяват да избягат в гората. Властта има проблеми не само с кутловци, но дори и с виевци, които с нищо не съдействат. Заради това си поведение селяните от двете села са наричани "карши" (срещу властта) и съответно двете получават имената Голямо и Малко Каршилъ. След края на акцията християните се връщат и възобновяват своето село Кутлово.

След като разгледах някои белези и направих някои съпоставки мисля, че помохамеданчването на Виево, с някои доста големи различия е послужило като основа за написването на "Време разделно". Разбира се, сюжетът е допълнен и със случки от други места - Смилян и Могилица например. Защо обаче благородният и достоен за пример в Средните Родопи поп Глигорко е претворен в Руси-Чаневия герой - не ми е много понятно.

Надявам се и на други източници за помохамеданчването. Темата е много интересна! :)
***Най-редкият човешки жребий е възможността да избираш!***

Неактивен makebulgar

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 30
 • Респект: -2
  • Surva
Откъса от текста по долу е намерен в нета случайно, но ми направи голямо впечатление една част от интервюто с професор Халил Иналджък(считан за един от най-добрите османисти в света,преподавал в Чикагския университет).

Наистина според мен човек може да се замисли дали имало насилствено ислямизиране или това е просто някоя историческа "измислица". А вие какво мислите?

Какво мислиме ли?!  >:(

Мисля, че това е част от поредицата материали които трябва да направят от турците благ и приятен народ който да бъде приет в европа!

Значи нямало насилствено ислямизиране, нямало е геноцид в армения, нямало клане в Батак, не е било робство а присъствие, и сигурно някъде из интернет пише, че турците не са взимали малки българчета, а българите сами са ги давали, щото много обичали присъстващите наоколо турци!!! 

За всички които пишат такива глупости и за онези които в момента турцизират помаците в българия имам един съвет. Гръмнете се!!!  >:(

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
В Стара планина данъците са се плащали в подножието от определени представители.Донякъде на това дължат развитието си градовете в подбалканските котловини.От входа на проходите до Плевен, Шумен, Орхание държавните чиновници са давали дарове в Джамиите че са минали живи.Особенно лятото.Зимата са минавали само транзит през Ришкия проход, Арабаконак, и Хаинбоаз.В узаконяването на Българската екзархия - един правен документ по същноста си има интересни потвърждения на права.

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
Стара Планина и Делиормана е бяло петно в данъчната карта на Османската империя от 16 век до началото на 19 век.Извън големите градове данъчно задължените селища(основно турски, с по наколко гяурски семейства тук таме) са единични случаи.Бизнеса е бил съсредоточен по проходите там турците плащат без мурафети.Имам и фамилни документи за епохата но са тайна на обидени дедовци от търновската конституция, и семейна клетва да се пазим от политиката като дявол от тамян???

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
Между другото Четеца е специалист по Лудогорието и е с ценз.(сериозен)Ако и да е наполовин македонец.Никой не е съвършен.

Неактивен ninja

 • Знаещ
 • *****
 • Публикации: 103
 • Респект: 4
Имало е и то брутално ислямизиране.

Е тоя субект безспорно е извършил не един геноцид (не само върху християние.)

.
Селим 1БГ История