Автор Тема: Koi se vistinskite bugari  (Прочетена 17987 пъти)

Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Koi se vistinskite bugari
« -: Ноември 29, 2007, 18:26:49 »
Ќе одвојам само неколку реченици на Гагаузот, правиот бугар, татарот, туркофонот Иван Добрев:

 

Да, по бащина линия и аз нося гагаузкото в себе си. И до днес в родното ми селото живеят гагаузи, но все по-рядко се чува гагаузка реч. Благодарение на близостта на Кичево до Варна всички мои съселяни можаха да получат образование и независимо от гагаузкото си потекло живеят с дълбоко българско самосъзнание.

- На какъв език говорят гагаузите помежду си? - На гагаузки, език от тюркската група, който е много близък до турския. - Значи ли това, че те са турци?

- В никакъв случай. Самите българи-гагаузи, които неизвестно от кога живеят с българско самосъзнание и православната вяра, приемат само тази истина, че са истински българи (аслъ булгар),т.е.чисти българи, прабългари и тежко томува, който ги нарече турци. “

 Општество, 08.02.2007

Кликни на бугарскиот текст за да отидеш на оригиналното интервју на Адмирал Иван Добрев.

 

П.С. Голема благодарност на форумџијата Дунек кој го постираше ова интервју на Гагаузот, Адмирал ДОБРЕВ.

Историски, докажано е дека Гагаузите се правите Бугари- турки, оној народ кој го предводел Ханот Аспарух.

Първоначалната история на българите несъмнено трябва да търсим в историята на ония средно-азиатски турски народи, които са известни под общо име хун-ну (Hiong-nu, Hiung-nu) в китайските летописи и хуни (,  — Hunni) у европейските автори, [1] защото често името  — българи, у средновековните писатели се идентифицира с името , а у византийските автори от VI в., които повидимому не познават името , се приброяват към тъй наречените  тъкмо такива племена, които по-сетне стават известни под името „българи”, както това ще покажем по-нататък (Васил Н. Златарски  "История на Първото българско Царство". I. Епоха на хуно-българското надмощие (679—852), c 56) .

Околу јужното течение на р. Волга и ден денеска живеат неколку бугарски народа и тоа Болгари-Татари, Чуваши и АлМаринци. Балканските Бугари потекнуваат од Волга, од познатата волшка Бугарија, денешен Татарстан, а до 1919 г. нарекуван Болгаростан. Болгарите по националност се декларираат како Бугари-Татари а имаат и свој посебен бугарски јазик, кој припаѓа на групата турки јазици  [Kashgari Makhmud, 1960, 66-68; Kononov A.N., 1972, 14]. [Boryngy..., 1963, 17-51], [Vorobev N.I., 1948, 80; Kozlova K.I., 1964, 20-21], [Boryngy..., 1963, 17-51].

 (1)   (2)  (3)  (4)

Слики: прва од лево: 1. Бугарска-татарска носија | 2. втора од лево Булгар- престолнината на старите Бугари-Татари, | 3. трета: џамија на Бугарите-Татарите | четврта слика од лево: Гробница на Бугарските Ханови од гр. Булгар- Татарстан

Нема дилема, вистинските Бугари кои бугарската историја ги нарекува прото-Бугари, биле турски азијатомонголски народ, со свој турски јазик (History of the Bulgarian State, v. l, part 1, Sofia, 1938, pp. 332 337, by Prof. V. N. Zlatarski); официјалната бугарска историја тоа го потврдува, како и Бугарската Академија на Науките за која вистинските Бугари се турско племе со турски јазик (История на България. Т. II. С., 1981, с.60.).  Турскиот антропологичен тип и турскиот јазик на Бугарите не се поставуваат под сомнение; постојат неоспорни докази за турскиот карактер на стариот бугарски јазик, кои можат да се најдат по написите на вистинските Бугари, како Именикот на бугарските владетели, по пишувањата од византиските извори, но и по бугарските камени натписи од средновековието кои се на турски јазик (стр. 23-33 от Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992).

Бугарската современа историја тврди дека бугарите се словенизирале и така настанал современиот бугарски народ. Но, дали е тоа така?  Историјата вели дека немало мешање на правите Бугари (турки) со Антите (Словените) од Бугарија. По отоманската окупација на Бугарија во 14 век, правите Бугари поради културната, етничката и јазичната сличноста со  турците селџуци, масовно преминуваат во ислам и целосно се претопуваат во Турци. Така, денешните милион турци во Бугарија и оние уште толку насилно преселени "Турци" од Бугарија во Турција за времето на Тодор Живков, се оригиналните Бугари, наследниците на Хан Аспарух. Но, дел од вистинските Бугари (турки) не се исламизирал и денеска уште ги носат своите турски карактеристики- тоа се Гагаузите. Името Гагауз доаѓа од изворните бугарски (турки) зборови гаг-гуг што значи никако; имено, кога мнозинството вистински Бугари (турки) преминувале во 14 век во верата на своите побројни и посилни турки браќа, Селџуците, имало Бугари кои се опирале на исламизацијата со зборовите НИКАКО, па тој збор Гаг-Гуг станал синоним за вистинските Бугари кои останале доследни на христијанството.

Зборот Узи, значи Бугар и така постојат денеска Гага-Узи т.е. Гага-Бугари, Бугари кои си ја задржале својата христијанска  религија (Bakhshi Iman, "DJAGFAR TARIHI" (THE ANNALS OF DJAGFAR), Volume 3, KUL GALI, HON KITABY (BOOK OF HUNS), 28/29). Така, Бугарите од Узбекистан себе се нарекуваат Узбеки, што значи "да си Бугарин".

Гагаузите се туркомонголски народ, припадници на жолтата раса, со изразити монголски особини. Јазикот кој го говорат припаѓа на турки јазиците, а го нарекуваат туркче или гагаузче (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176). Гагаускиот јазик е јазикот на вистинските Бугари, оние на Хан Аспарух кој ги донел во денешна Добруџа. Гагаузите потекнуваат од Добруџа, Варна и источна Тракија, токму онаму кај што се населиле правите Бугари, турките. Денеска, историчарите од од Бугарија, за да ја одбранат својата хипотеза дека се мешавина на Буагри и Словени, одат дотаму дека Гагаузите се остатоци на Куманите и Печенезите, но во местата на Гагаузите од устието на Дунав до Русе, па на југ се до Бургас тоа се териториите каде што се населиле Бугарите. Ако се погледне етнографската карта на тој дел од Бугарија, тнр. права Бугарија од 1861 г., целата спомната област е чисто турска, населена исклучиво со православни и исламизирани туркобугари (Георги Радуле КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?).Таткото на нацијата: Хан Аспарух, представен од Бугарите како монгол

Гагаузите т.е. Бугарите, како сите христијани во Отоманската Империја биле изложени на притисоци за исламизација од нивните отомански браќа, па многу од Гагаузите заедно со словенофонски соседи анто-траки (словени) од Добруџа, по руско-турските војни од 18 век, се селат во Бесарабија, денешна Украина и Молдавија- руски територии до 1918 г., а подоцна советски.  Првите гагауски бегалци во Руската Империја  имале чиста бугарска национална свест и се сметале  за прави (асли) Бугари по народност и исклучиво тие се нарекувале со бугарското етничко име и како БУГАРИ се забележани во руските пописи од 19 век  (Скальковский 1836-1838; 1848, Бугньон 1853: 198, Свиньин 1867: 175, Могилянский 1913: 85).     
Русите, за прв пат ги нарекле антите (словените од Бугарија) бугари дури во средината на 19 век  (Кепен 1850, c. 196; 1852: 40; 1861, c. 62, Каранастас-Радова 2001, c. 23). Во тој период, царска Русија се стреми да создаде руска марионета, вештачка држава Бугарија и нова словенска нација Бугари, од различните словенски племиња кои живееја на територијата на денешна Бугарија. За таа цел, Русите мораа да ги тргнат вистинските Бугари, да им го замрат името, па затоа ги нарекуваа Гагаузи, а вистинските Бугари во Болгаростан (руска колонија) почнаа да ги нарекуваат Татари и  го променија името на нивната држава од Болгаростан во Татарстан. Едноставно, мораше да се скрие вистината дека вистинските Бугари се турки народ, азијатомонголски. Сепак, Гагаузите и во 20 век се декларирале по руските пописи како етнички  Бугари (Державин 1937, c. 87 | Державин 1914: c. 13).

Имаме историски податок од 13 век од англискиот професор на оксфордиот универзитет др. Роџер Бакон (1211-1294), со највисока универзитетска  титула Доктот Мирабилис, дека бугарите од денешна Бугарија говореле турски јазик. Но тој факт тој не го пренесол од некој друг извор, туку во 13 век лично ја посетил денешна Бугарија - Мала Болгарија (меѓу Стара Планина и Дунав) и вистинска азијатска Бугарија (Голема Бугарија), па во своето дело „Опус Мајус“ 1268 г. вели: „Мала Бугарија е во Европа и таму тие (бугарите) го говорат јазикот на болгарите кои живеат во Голема Болгарија, која е во Азија ("Kazan. The Enchanted Capital" (Flint River Press Ltd, London, 1995).
       


  знаме на Татарстан                           знаме на Бугарија

БГ История

Koi se vistinskite bugari
« -: Ноември 29, 2007, 18:26:49 »

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #1 -: Декември 07, 2007, 00:44:52 »
 ;DМоляя!!! Знаме на Унгария и знаме на Италия и знаме на Иран ХА сега да видиме!!То си е знаме на България!!! ??? :-*
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен КГ

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 33
 • Респект: 0
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #2 -: Декември 07, 2007, 21:41:10 »
Я да видим точно текста и контекста на Бейкън. И отделно да запитаме защо смятаме, че Волжските българи са говорели ТЮРКСКИ??

Ами ако Бейкън е имал предвид просто български?
:)

А и ти предпоставяш, предзадаваш, че българите = "турки", което е пълна глупост.

Гагаузите са малък и много читав етнос, част от България и българския народ, по-добри православни християни от всеки друг на балканите, но не са доказателство, че българите са "турки".


Чак сега прочетох и горните цитати. Цитираш отдавна отречени исторически заблуди, които, впрочем, се отнасят и за македонците като част от българския народ.
« Последна редакция: Декември 13, 2007, 20:54:09 от КГ »

Неактивен vekil

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 927
 • Респект: 29
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #3 -: Януари 21, 2008, 19:50:34 »
Предлагам на макя и... донка да включи и Кандид на Волтер.Още по художествено ще се получи.

Неактивен oktim

 • Новодошъл
 • Публикации: 1
 • Респект: 0
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #4 -: Януари 22, 2008, 20:04:15 »
Тогава драгами Македонке можеш спокойно дасе наричаш Македоно-татарка :)

Неактивен Makedonka

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 24
 • Респект: -1117
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #5 -: Януари 22, 2008, 20:54:27 »
хахахах...... си помешал нешто изгледа,или мислиш дека и јас сум Бугарка т.е.татарка еве ќе те поправам јас сум Македонка и немам никаква допирна точка со тие два поима Бугар-татар..........си скокнал некоја страница од часот по историја......

Неактивен tenev57

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 7
 • Респект: 2
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #6 -: Януари 23, 2008, 22:22:01 »
ТАТАРСКАТА РЕПУБЛИКА Е ПО-СТАРА ОТ МАКЕДОНСКАТА.За сведение на Македонка.Татарстан е измислена от другаря Сталин през 1923г,за име на Волжска България,а Македония през1945г от другаря Тито.

Неактивен tenev57

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 7
 • Респект: 2
Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #7 -: Януари 23, 2008, 22:51:29 »
При направените генни изследвания през2002г,се установи,че в българската кръв има 60% гени на мести средиземноморски народи,30% на други европоидни народи,само 5%-славянски и 5 %-тюркски.Най-много тюркски гени имат унгарците-25% пред турците-20%,гърците-15%и т.н.Славянските гени при гърците са 15%,при германците-10%.Как си обяснява Македонка този факт?Ако се интересувате за македонските гени,погледнете българските.В енциклоредия британика пише,че произходът на българите е бил спорен и дълго време учените са считали,че той е тюркски и славянски,но последните проучвания опровергават това.

БГ История

Re: Koi se vistinskite bugari
« Отговор #7 -: Януари 23, 2008, 22:51:29 »