Автор Тема: Бугарскиот јазик, што е тоа?  (Прочетена 86831 пъти)

Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Бугарскиот јазик, што е тоа?
« -: Ноември 29, 2007, 18:36:37 »

Бугарска лага: јазикот на Св. Кирил и Методиј бил бугарски.
 

Бугарската историја тврди дека јазикот на Св. Кирил и Методиј бил бугарски, а глаголицата и подоцна кирилицата се бугарски азбуки. Но, со ваквите ставови, бугарската историографија е контрадикторна сама на себе. Од една страна вели дека бугарите биле први словени, а бугарската држава прва словенска држава, додека од друга страна според историските пишани и материјални извори, бугарските специјалисти за бугарска средновековна историја тврдат дека средновековните бугари биле турско племе со чисто турски јазик. И самата Бугараска Академија на Науките тврди: средновековните бугари се турци, со свој мајчин турски јазик (История на България. Т. II. С., издание на БАН 1981, стр.60.).
Турскиот антропологичен тип и турскиот јазик на Бугарите не се поставуваат под сомнение; постојат неоспорни докази за турскиот карактер на стариот бугарски јазик, кои можат да се најдат по написите на вистинските Бугари, како Именикот на бугарските владетели, по пишувањата од византиските извори, но и по бугарските камени натписи од средновековието кои се на турски јазик (стр. 23-33 от Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992).

 
Во недостаток на свое писмо и кодифициран јазик, вистинските Бугари од првото бугарско царство како службен јазик го воведуваат грчкиот јазик. Подоцна, 993 година на преславскиот собор, бугарските болјари (туркобугарски властодршци), за официјален јазик го прогласуваат и словенскиот. Словенската азбука и јазик се кодифицирани 855 г., додека 40 години подоцна, туркобугарите го воведуваат тој јазик како службен во својата администрација. Но, воведувањето на словенскиот јазик како службен во Бугарија, не значи дека Бугарите се словенизирале. И Македонија во 2001 г. го воведе и албанскиот јазик како службен, но Македонците не станаа Албанци.

 
Како туркобугарите кои имале свој турски јазик  (История на България. Т. II. С., издание на БАН 1981, стр.60.) го поставиле за службен туѓиот за нив, грчки јазик, така, истите во последната деценија на 9 век го воведуваат слoвенскиот за службен јазик. Но, вистинските турко-бугари не го говореле словенскиот јазик и турко-бугарскиот јазик бил жив се` до доаѓањето на турците во Бугарија, каде вистинските бугари се турцизирале т.е. се претопиле во османлии, а само мала група останале христијани, денеска познати како Гагаузи- православни турци кои живеат на територијата каде се населиле правите Бугари, во североисточна Бугарија. Имаме историски податок од 13 век од англискиот професор на оксфордиот универзитет др. Роџер Бакон (1211-1294), со највисока универзитетска  титула Доктот Мирабилис, дека бугарите од денешна Бугарија говореле турски јазик. Но тој факт тој не го пренесол од некој друг извор, туку во 13 век лично ја посетил денешна Бугарија - Мала Болгарија (меѓу Стара Планина и Дунав) и вистинска азијатска Бугарија (Голема Бугарија), па во своето дело „Опус Мајус“ 1268 г. вели: „Мала Бугарија е во Европа и таму тие (бугарите) го говорат јазикот на болгарите кои живеат во Голема Болгарија, која е во Азија ("Kazan. The Enchanted Capital" (Flint River Press Ltd, London, 1995). Значи, словенскиот јазик никако не може да биде бугарски, а секако не во 10 век кога имаме постоење на турко-бугари, со свој бугарски јазик кои во својата држава прифатиле туѓи јазици за службени, прво грчкиот, а потоа словенскиот. Ако денешниве Бугари тврдат дека средновековниот бугарски бил словенски јазик, тогаш поправилно би било да велат дека бил грчки јазик, бидејки прво го прифатиле грчкиот за службен јазик.

 
Бугарскиот јазик, кој бил и е се’ уште е турски јазик, денеска се говори меѓу Бугарите во Болгаростан-Татарстан, Чувашија и неколку останати соседни државички каде живеат прави Болгари (турки народ). За себе тие прави Бугари велат дека се туркотатарски народ, па одтаму и името Татари за најголемата бугарска нација која живее во Татарстан. За изворен бугарски јазик се смета чувашкиот- оригинално наречен „Чăваш чěлхи“, кој припаѓа на групата источни турки јазици и се говори меѓу Болгарите (вистинските бугари) од Чувашија и Татарстан (види кај: 1. Chuvash language." Encyclopædia Britannica, 2. Ilminsky N.I., 1865, стр. 80-84, 3. Ashmarin N.I., 1902, стр. 123, 4. Rona-Tash А., 1973, стр. 149-156, 5. Kovalevsky A.P., 1956. Appendix. 108, 108-b итн. итн.).
Инаку, дискутабилно е дали е вистинско тврдењето на бугарската историографија дека на преславската конференција на туркобугариските болјари, словенскиот јазик е прогласен за службен. Прво словенско дело напишано во Бугарија е на Константин Преславски, моравски словен, кој од латинските свештеници е протеран, па спас бара во Бугарија, поточно Преслав и во исто време од Јоан Егзарх, кој бугарите ги нарекува „насилници словенски“. По прогласувањето на Симеон за бугарски цар 915 г., Константин Преславски и Јоан Егзарх изчезнуваат и воопшто нема словенско творење во Бугарија, ниту пак оставиле таму свои следбеници и ученици. Дури 4 века подоцна, во второто бугарско царство, во кое владееле романците т.е. власите, излегува 1273 г. првото словенско дело во Бугарија- „Трновско Евангелие“. Значи, говорењето на создавање некаква си бугаро-словенска нација е само говорење, празни зборови, оти историските извори такво нешто не познаваат. Доколку се создала нација т.е. народ на бугарските Анти (т.н.р. бугарски словени) со туркобугарите (правите Бугари) и овие последните биле словенизирани, ќе имавме словенска книжнина на територијата на права Бугарија, меѓу Стара Планина и Дунав, но немаме ниту едно дело од некој локален Бугарин во тоа време!
Евлија Челеби кој ја посетил североисточна Бугарија во 1651 г., територијата населена во 6 век со туркоБугари, вели дека е посебна област- (Гага) Узка Милет и вели дека таму луѓето носат татарска носија и се од татарско потекло; протоБугарите се Узи. Челебија,  цела Добруџа ја представува како населена со турко-татарски народ, или мешавина од словено-татари. За Силистра вели дека е град на Татари, а за потсетување Силистра е центарот на средновековната бугарска црква. Освен Татари, Челеби вели дека во Добруџа има и Читаци- мешавина на Татари (прави Бугари, Челеби ги нарекува така поради правите Бугари од Болгаростан-Татарстан), Словени, Власи и Молдавци. Жените биле заблудени, но христијани, а ја населувале целата област на Добрич. Понатаму зборува за Делиорманци, исламизирани прави Бугари, кои не биле Османци, иако И тие како И останатите жители на Узка-Милет говореле турки јазик, различен од турскиот (османскиот) (“ЗА ГАГАУЗИТЕ” А. И. Манов., Музејна Библиотека, Варна).
Топонимите во североисточна Бугарија, исто така се чисто Турски како:  с. Узлар, (уз-лар = узите), Хорозлар, Азаплар, Герзалар, Сонгулар, Сиахлар, Каспичан (едно од бугарските племиња), Кочулар, Дураклар, Гейкчилер, Болгарево, Бургас итн.
Бугарската официјална историја ги признава Гагаузите  за најстари Бугари, дел од бугарската нација, но и туркобугарите од Бугаростан,Чувашија, руските степи итн. (Брошурка “БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ’’Пламен Павлов, председател на Агенцията за българите в чужбина (август 1998 - март 2002 г., објавено од ВМРО Русе)).
Еве неколку примери од јазикот на вистинските Бугари, Гага-Узите:
 
GAGAUZ TÜRKLERİ (GÖKOĞUZLAR)
Ortodoks ayinler,
Verimli toprakların sunduğu şarap,
dilde,kültürde ve geleneklerde yaşayan görkemli geçmiş.
Anadolu Oğuzlarının hristiyan akrabaları..
Gagauzlar'ı Türk tutan en önemli unsurlar,
* İnat derecesindeki Türklük bilinci
* Türk dilinde yapılan ortodoks ayinler
Gagauzlar, 1000 yıllık ayrılığın ardından,Türk dünyası ile buluşuyor...

 
Гагаузкиот јазик спаѓа во истат група јазици како и чувашкиот (јазикот на Бугарите од Чувашија), татарстанскиот-болгарскиот (јазикот на Бугарите од Болгаростан-Татарстан), казачкиот јазик, турскиот, туркменистанскиот, узбескиот (Узбеките се бугарско племе), азербеџанскиот, киргискиот и јакут јазикот. Оригинално, гагаузкиот јазик бил пишуван со грчки букви, бидејки во бугарската држава на Балканот, која ја основа Хан Аспарух, како официјално писмо во средниот век го воведува грчкито. Дури во 20 век, Гага-Узите ја прифаќаат турско-латинската азбука и турското латинско писмо.
 
Јазикот на волшките Бугари, денеска Болгаростанци-Татарстанци од Татарстан е исто така турки јазик, но се пишува на кирилица од 1939 г.. Овој јазик е многу сличен на Гагаузскиот, оти Бугарите на Балканот се дојдени од денешен Татарстан, така што јазикот на вистинските Бугари од Татарстан (Волга) и Гагаузите имаат ист корен. Пример за болгарски-татарча јазик:  интервју со татарскиот Председател, извадок од неговата ВЕБ страница: http://www.tatar.ru/president/vopros.php?lang=TAT. Еве еден друг пример за татарча, јазикот на Бугарите од Татарстан со латинска азбука:“Dungiz!!! Bashta Tatarcha soylesherge oyren. Annari Australia turinda uylarsin. Monda sinnen bashka da mankortlar kup. Hormet belen, Koala efende Ayuyev (The Tatar Gazzete, Editors Note, N 3-4, 18.04.2000).
                      Минтимер Шаимиев, претседател на Татарстан
 
Чувашите се Бугари од Република Чувашија и имаат исто потекло како и Бугарите од Болгаростан-Татарстан, Гагаузите (балканските Бугари) и Чувашија; и јазикот им е ист- туркобугарски. Самите Чуваши својата националност ја декларираат како бугарска.
 
Се наметнува прашањето: "Ако вистинските бугари говорат турки јазик, чиј е јазикот што денеска го говорат балканските Бугари?" .  Не е можно само Бугарите од Чувашија и Болгаростан-Татарстан да се турки народ, со турки јазик, а балканските "Бугари", кои се дојденци од Волга, од денешен Татарстан, да не се турки народ. Гагаузите ете говорат ист јазик со Болгаростанците-Татарите и Чувашите, вистинските Бугари, имаат исти турки традиции и култура, па со сигурност може да се тврди дека тие се вистинските наследници на Бугарите на Хан Аспарух.

И сега, кога некој Бугарин зајдливо ќе ми рече Македонците се Бугари, јас му одговарам: дали си сигурен дека си ти Бугарин? Дали говориш гагаузка-туркче јазик, дали си азијат? После ова, бидете сигурни дека ќе го замолчите и најголемиот "Бугарин".
Инаку, дискутабилно е дали е вистинско тврдењето на бугарската историографија дека на преславската конференција на туркобугариските болјари, словенскиот јазик е прогласен за службен. Прво словенско дело напишано во Бугарија е на Константин Преславски, моравски словен, кој од латинските свештеници е протеран, па спас бара во Бугарија, поточно Преслав и во исто време од Јоан Егзарх, кој бугарите ги нарекува „насилници словенски“. По прогласувањето на Симеон за бугарски цар 915 г., Константин Преславски и Јоан Егзарх изчезнуваат и воопшто нема словенско творење во Бугарија, ниту пак оставиле таму свои следбеници и ученици. Дури 4 века подоцна, во второто бугарско царство, во кое владееле романците т.е. власите, излегува 1273 г. првото словенско дело во Бугарија- „Трновско Евангелие“. Значи, говорењето на создавање некаква си бугаро-словенска нација е само говорење, празни зборови, оти историските извори такво нешто не познаваат. Доколку се создала нација т.е. народ на бугарските Анти (т.н.р. бугарски словени) со туркобугарите (правите Бугари) и овие последните биле словенизирани, ќе имавме словенска книжнина на територијата на права Бугарија, меѓу Стара Планина и Дунав, но немаме ниту едно дело од некој локален Бугарин во тоа време!
Некој да тврди дека јазикот на Св Кирил и Методиј е бугарски, не само што е смешно, туку и ступидно. Никој Македонец или Ант од Бугарија, овој јазик не го нарекол бугарски. Како словенски јазик, овој јазик фигурира и кај Антите (словените) од Бугарија во второто бугарско царство, никогаш како бугарски. И македонските средновековни творци никогаш словенскиот јазик не го нарекле бугарски, зошто тој и не може во никој случај да биде турски т.е. бугарски. Првиот кодифициран словенски јазик е оној на Македонците од Солун, па како може овие Македонци да бидар Бугари и да говорат бугарски, кога никогаш не потпаднале под бугарска власт и никогаш таму не се населил некој бугарин? Најверојатно, некои лаже за да може да го натури бугарското национално име на НЕбугари.
 

БГ История

Бугарскиот јазик, што е тоа?
« -: Ноември 29, 2007, 18:36:37 »

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #1 -: Декември 07, 2007, 00:14:48 »
 :oНе нужно много да пишеш само го попитай от колко години съществува държавата Македония !Къде е била тя 1887г. 1900.. 1912..1913..1915..1940..1942...Или може би къде е била от 681г. и е минала и никой не познавам македонец за този период 855г.....1233г...1345....Ей Македонио държаво език националност КЪДЕ си през тия години ...Дай ми знак че поне съществуваш...И ХОП от 9 Септември има Македония с целия си ;блясък; ??? ??? ???Не се заяждайте и пишете на родния си език българския ако съм Колевски!!! >:( :o :o
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен КГ

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 33
 • Респект: 0
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #2 -: Декември 07, 2007, 21:43:00 »
Има и друго - в изложението си г-н КолеВски изпуска нещо важно - той приема отречената вече теза за тюркския произход на българите като аксиома и оттам изгражда твърде безсмисленото си изложение.

Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: Documents of the Continued Existence of Macedonia and the Macedonian Nation
« Отговор #3 -: Декември 08, 2007, 17:11:09 »
 
What follows are documents that speak of the continued existence of Macedonia and of the Macedonian nation through the last 25 centuries. Macedonia is clearly distinguished from Greece (Hellas), Thrace, Illyria, Bulgaria, Serbia, and the Macedonians are likewise distinguished as distinct nation from the Greeks, Thracians, Illyrians, Bulgarians, Serbs, Albanians, as nation which continued to exist and survive trough the centuries (makedonika.org).

500 B.C. - 500 A.D.

Macedonia and the Macedonians as distinct nation in the works of the ancient Greek, Roman, and Jewish historians, as well in the works of the modern German, French, English, American historians.

586 A.D.

From the "Miracles of St. Demetrius of Salonika, I ": "...For if one was to imagine them in a heap, not only the Macedonians gathered in Salonika... Certainly he who inspired the Macedonians with courage..." Mirac. I, 13, p.1285-14; 1313

758-759 A.D.

From the Chronographia of Theophanes the Confessor "That year Constantine plundered the Sclavinii throughout Macedonia and subjugated the rest." Theoph., I, p.430, 21-22.

From the Chronographia Tripertita by Anastasius Bibliothecarius: "In the eighteenth year of his reign, Constantine enslaved the Sclavinii of Macedonia and he subjugated the rest." A. B., p.282, 20-21.

8th Century

From Strabonos Epithomatus: "And now, in that way almost all of Epirus, Hellada, the Peloponnese and Macedonia have also been settled by the Skiti-Slavs." C. Muller, Geographi graeci minores, Paris 1882, p.574.

821-823 A.D.

From the letter of Michael II to the honorable Ludwig: "Thomas...having gathered our barges and dromon, had the opportunity to arrive in (some) parts of Thrace and Macedonia." Mansi, Michaelis Belbi et Theophilii....Florentinae, 1759

904

From On the Capture of Salonika by John Cametinae: "...I introduce you to the same, the great and the first city of the Macedonians..." J.K. Begunov, Kozma Prezviter v slavjanskih literaturah, Sofia 1976, p. 297

First half of 10th C.

From On the Themes by Constantine Porphyrogenitus: "... So from a kingdom Macedonia turned into a province and now it has reached the position of a theme and strategy." C. Porfirogenito, De thematibus, Citta del Vaticano, 1952.

986

From the History of Leo the Deacon: "...since they robbed the region of the Macedonians mercilessly, destroying all adults.". Leonis Diaconi Historiae, Paris 1864, p. 311.

1041

From the Annals of Bari: "...he had already written to Sicily from where the unfortunate Macedonians, Paulicians and Calbrians arrived." G.H. Pertz, Annales Barenses, Monumenta Germaniae historica, Scriptores V, p.53.

1064

From the Chronicle of John Zonaras: "The Uzians...invaded Macedonia and plundered it, and reached Hellada". Ioannis Zonorae Epitomae historiarum, Vol. VIII, Ed. Th. Buttner-Wobst, Bonnae 1897, p.678.

1072-1073

From the History of Necephorus Vryenius: "...for the Scythians were carrying out sudden attacks in Thrace and Macedonia." Nicephori Bryenii commentarii, Ed. A. Meicke, Bonnae 1836, p.100, 102.

1083-1085

From De expeditione Yerosolymitana by Radulfo Cadonis: "...Beomund Guiscard sailed across the Adriatic and occupied Macedonia." Tancredi in expeditione Yerosolymitana ....Paris, 1854, p.499.

c. 1106

From the letter of Theophylactes of Ohrid to Gregorius Camaterus: "...do not retain such a man in the narrow regions of our Macedonia...". Theophylacti, col. 496, B-C.

Beginning of 12th Century

From the Byzantine satire Timarion: "The day of Saint Demetrius in (Salonika) is as great a festival as the Panathinei in Athens or Panionii in Miletus; it is a grand Macedonian celebration in which not only the Macedonian people gather, but people of all sorts and from all directions: Greeks from different regions of Hellada, the Mizian tribes...". Vizantiiski Vremenik, Moscow VI 1953, p. 367.

1185

"Woe, woe, the city of Salonika is captured, I say, the metropolis of the Macedonians." Ephraimi Chronologici caesares; Ed. J.P. Migne - PG 143 , Paris 1891, p.198.

Beginning of 13th C.

From the synod records of the Ohrid Archibishopric: "Ioannis Ierakar by birth Macedonian". J. Pitra, Analacta sacra et classica specilegio Solesmensi parta, t. VI Juris ecclesiastici graecorum selecta paralipomena. Parissis et Romae 1891, col. 315.

1246

Ser was one a large city, but the Bulgarian Ivan had demolished when besieging it and other Macedonian cities. Georgii Acropolitae Opera, Recensuit A. Haisenberg vol. I, Lipsiae 1903, p.74-75, 77

1282-1321

...that king's alliance is certain and unanswering, just as long as he can settle near to Macedonia. While he was spending his time on these (matters), the protostrator Theodore Sinadinus, once freed from the West, arrived in Byzantium. He governed Prilep, the neighbouring regions and the lower Macedonian towns. Ioan Cantacuzeni Historiarum libri IV, Ed. J.P.Migne - PG Paris 1866, p.94

1305

At the battle of Apros in 1305 there were five syntaxeis, differentiated by ethnicity: the Alans and Tourkopouloi in the van, followed by the Macedonians, the Anatolians, the Vlach infantry and the Thelematarioi.  The Late Byzantine Army. Mark C. Bartusis 1992. p.256

1326

...I beleive you know that Strimon...is the largest of all those that biscet Thrace and Macedonia... Nicephore Gregoras, Correspondence. Paris 1927, p.30-50.

Middle 14th C.

...Stefan became king of the Tribals. After he had set off from the region of the Ionian Sea, he razed Epidamnus to the ground, went into Macedonia and made Skopje the capital... The king left the city of Skopje, taking with him men experienced in battle and a strong army and subordinated to his rule the places in the vicinity of Kastoria. Then having moved camp, he subjugated all of Macedonia, except for Terma... Laonici Chalcocondiae Historiarum. Ed. J. P. Migne - PG t.CLIX (Paris, 1866) col. 36, B-37, C.

1349

(Code of) the honorable and Christ-loving Macedonian Tsar Stefan, Serbian, Bulgarian, Hungarian, Dalmation, Arbanasian, Hungarian Wallachian and indipendent ruler of many other regions and lands... Lj. Stojanovic, Stari srpski zapisi i natpisi. Knj. III, Beograd 1905, p. 41 (nbr.4949).

Middle of the 14th C.

A Slav inscription from the church of St. George at Upper Kozjak in which a man called Bratan signs himself as being from Macedonia. Z. Rosolkovska-Nikolovska, Crkvata Sv. Georgi vo Goren Kozjak vo svetlinata na novite ispituvanja - Zbornik "Kiril Solunski", Kn. I, Skopje, MANU 1970, p. 222.

15th C.

I remember the great subordination under which the Turk holds the emperor in Constantinople and all the Greeks, Macedonians and Bulgarians....As I said earlier, there are many Christians who are forced to serve the Turk, such as Greeks, Bulgarians, Macedonians, Albanians, Esclavinians, Rasians and Serbians... Bertrand de la Brocuiere, Putovanje preko mora, Beograd 1950, p.134-135, 140-141.

13th Century - 15th Century

Byzantine historians of the Palaiologan period (13th Century - 15th Century) rarely make any distinction more specific then "Thrace" and "Macedonia".  Thus we read of the "Thracians" and "Macedonians", the "Thracian and Macedonian armies", the "army" or "forces from Thrace and Macedonia"… For these historians the border between the two areas was the Nestos River or Kavalla.  To the west was Macedonia to the east was Thrace.  The Late Byzantine Army. Mark C. Bartusis 1992. p.65

1461-1462

When the enemy forces are battered, no one doubts that the whole of Serbia, Bosnia, Macedonia, Epirus, Thessaly, Greece or Attica and the Peloponnese will return to the faithful....Inspired by this example the Thessalians, the Greeks, the Poloponnesians, the Epirans and the Macedonians will all rebel and will win ... Jovan Radonic, Gjurac Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV veku - Spomenik XCV (1942), p. 128-129.

August 8th, 1470.

The Sultan stopped and spent the night ...in afield that represented the Macedonian border...The River Vardar is nearby, which flows through Macedonia...of which some are Greeks, others Macedonians, Wallachs and even Italians, as well as other nations....Greeks and Macedonians live there... Gio Mario degli Angiolelo, A. Matkovski i P. Angelkova, Nekolku kratki patopisi za Makedonija, Glasnik na INI, VXI/1 (1972), p. 246-247.

1557

...It is located in Thessaly, which borders on Macedonia, where the plague has reduced much of the population... Nbljudeni na mnozhestvo redki i zabelezhitelni neshta, videni v Grcija, Azija, Judea, Egipet, Arabia i drugi chuzhdi strani ot Pierre Belon d'Man, Sofia 1953, p.132-133; Frenski patepisi za Balkanite, XV-XVIII v. Sofia 1975, p. 95-98.

1566

...called Jakov; I laboured for much time and many years for this work (in order to contribute) to the holy books. I came out of Macedonia, my fatherland, and I entered.... Lj. Stojanovich, Stari srpski zapisi i natpisi I, p. 203-204.

1579

German ruler Rudolph II to the Pope: ..the deliverer of this letter, don Petar Crnovic...born in Salonika and the other parts of Macedonia... A. Theiner, Vitera monumenta Slavorum meridionalium illustrantia. II. Zagrabiae 1875, p. 70.

1589

Gavril, Archbishop of Ohrid to Archduke Ferdinand of Habsburg: ...the Turk, who from day to day has pursued and blackmailed us and our ancestors ....in the whole of Macedonia, Greece and the nearby countries...then among our countries we have Bulgaria, Serbia, Macedonia, Oltenia... Landesregierungsarchive - Innsbruck, VI 50.

1593

Project by Alexander Komulovic to expel the Ottomans from the Balkans ...In other parts of Epirus and Macedonia almost all are Christians of the Greek ritual... Biblioth. Barberiana cod. mnc. LVIII, 33, - Starine (Zagreb), Knj. XIV (1882), p. 86-87.

August 11th, 1607

The Duke of Savoy, Charles Emmanuel I, sends his own man of trust to Macedonia. ...who had arrived from Albania and Macedonia... V. Makrusev, Istoriski spomenici Juznih Slovena i okolnih naroda, Beograd 1882, p. 297-299.

April 6-24, 1618

(Senato Secreta. 337. Macedonia) ...The nobility of Macedon do not wish to have anything to do with the king of Spain... Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Affairs existing in the Archives and Collections of Venice and other libraries in Northern Italy, London 1864, Vol XV, p. 201-202.

1624

A letter from Pope Urban VIII to the Archbishop of Ohrid, Porphyrius Palaelogus To the respected brothers Porphyrius Paleologus, Patriarch of Justiniana Prima of Ohrid and the other subordinate archbishops, bishops of Bulgaria, Serbia, Albania and of the other side of Macedonia. A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum II, (Zagrebiae 1875), p. 123.

1690

Manifesto of the Austrian Emperor Leopold I to the Nations of the Balkans ...Therefier we kindly call all the people who live throughout Albania, Servia, Mysia, Bulgaria, Silistria, Illyria, Macedonia and Rashka... J. Radonjic and M. Kostic, Srpske privilegije od 1690 do 1792. SAN, Posebna izdanja CCXXV, Beograd 1954, p. 26-27.

April 26th, 1690

Letter of protection from Leopold I. ...This is to inform you that two Macedonians, Marko Kraida born in Kosana and Dimitri Georgi Popovic, born in Macedonian Salonika, have told us that the Macedonian people, with respect for our most righteous task, with devotion and zeal towards our service....we graciously accept them under our imperial and royal mercy and in any case and way the above mantioned Macedonian people, cordially recommending to each and all of our willing commanders not to attack the Macedonian people....Issued in Vienna, April 26th, 1690. Representatives: defenders of the Macedonian people.... J. Radonic, Prilozi za istoriju Srba u Ungarskoj u XVI, XVII and XVIII veku. Knj. I, Matice srpske, nbr 25 and 26, Novi Sad 1908, p. 52-53.

1704

The French treveller and writer Paul Luca on Macedonia ...and hour after midnight for Kavalla, which is six miles away and once was a large Macedonian city by the sea coast. We should note that almost all the villages in Macedonia are full of Christians and there are few Turks. A. Matkovski and P. Angelakova, Patuvanjata na francuskiot petepisec Pol Luka niz Makedonija od 1704 do 1714-Istorija v/2 (1969). p. 101.

End of 18th C.

Reports by the French Consul in Salonika, Felix de Beaujour, about Macedonia. The pashalik of Salonika includes the whole of Lower Macedonia and covers 700 sq. miles....it must be noted that here I am only speaking about the most populated part of Macedonia; since Upper Macedonia and Epirus are less populated....In Macedonia, as in Poland, the peasants die from hunger, while the masters live in abundance of gold... Felix de Beaujour, Voyage militaire dans l'Empire Othoman, I, Paris 1829, p. 127-128. n.1; p.130, 132.

1821

Macedonians pertecipate in the Romanian uprising ...At that time there was a man they called Sludzar Todor who urged all the foreigners (mostly Macedonians) to rebel against the boyar... Marko K. Cepenkov, Makedonsko narodno tvoreshtvo, Kn. X, Skopje 1972, p.308

1846

...I learnt the Slav alphabet from my father Makedonski, who calls himself so because we are Macedonians, and not Greeks.... Georgija Makedonski, Bogosluzhbena kniga "Opshti minej" - vo crkvata vo s. Radibush, Kriva Palanka, posledna nepagirana stranica.

1851

Bulgarian Comments on the language of J.H. Dzinot ...May the inhabitants of Skopje and those who speak similarly forgive me, but they do not understand our language and cannot speak either... "Bolgarski", Tsarigradski Vestnik, nbr. 55 (6.X.1851, p. 19).

1858

Education in Veles ....Archbishop Antim declared to his peers that all peoples have been enlightened by the Greeks and so it is necessary that Greek should be taught in the schools of Veles, and not Macedonian, since the children alrady know their own language from their home... J. N. Iz Velesa u Makedoniji: Srbski Dnevnik, nbr. 44 (1858) (according to Branislav Vraneshevic, Vojvodinska javnost, p. 320-321).

1865

A note from the priest Demetrius: In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, I, priest Demetrius, was born in the village of Ogut, in the Kriva Palanka region. and held the services in my native village, when in the year of our Lord 1848, the champions of the town of Kriva Palanka employed me as a priest against the will of His Grace, the Greek priest Kir Gavrail. Mr. Mikhail Makedonski interceded most in favor of my appointment, because I'm a Macedonian by birth and hold the services in the Slav language. Such was the Fate of my fatherland Macedonia, to suffer from the Greeks, so that they will not give us peace even today, although everyone knows that Macedonia is an older state then their kingdom. We had our own Slav educators, Cyril and Methodius, who left us our Slav alphabet. They were Macedonians born in Salonika, the glorious capital of Macedonia. Our Greek bishop does not admit this, so we do not want him to be our priest, but we want to have our own arch-priest, a Slav, for time everlasting. Amen. Zapis vo knigata Zitie Svetih vo Krivopalaneckata crkva. Pretposledna nepagirana strana.

January 28, 1867

To the Editor of "Makedonija" newspaper: ...The Greeks and the greacomans have met the newspaper with sorrow, since they always tried to hellenize the Macedonians, destroying also the Archibishopric of Ohrid -The Spark of Our Future. Yet, however hard they have tried to stop us from making progress, they could not entirely uproot the feelings of the Macedonians that they are Macedonians. T.I. Kusev, Makedonija, Istanbul, Nbr. I (1/28/1867)

March 25, 1870

...lets us consider those of the present Macedonians who blinded by concealed glow of Hellenic wisdom, accept that they should scorn and revoke their own nationality...the time seems opportune for me to exclaim:Ah, how far away the time really is when Hellas, as everybody calls her today, was subjected to Macedonian authority... Stefan Zahariev, Chitalishte, Istanbul, I/7, 1871, p.214-216.

November 30, 1870

...A teacher named Mr. Shapkarevic...has come to visit me...the same day the books you had sent me...arrived. But as soon as he saw them he said that they should not be taught in the Macedonian schools, since they were in the Bulgarian dialect; and that we should take his books which are in the Macedonian dialect... Pravo of 10/30/1870 (according to B. Koneski, Kon Makedonskata prerodba, p.68).Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re:
« Отговор #4 -: Декември 08, 2007, 17:12:47 »
February 1874

A letter from P.R. Slaveykov to the Bulgarian Exarch: Your Grace, I arrived in Salonika on the evening of the 14th of last month (January 1874). I immediately went to meet all the important local people and some others from the other Macedonian towns. My aim was to gather information as son as possible on what was to be necessary for the succes of the mission with which you had entrusted me. I first met Father Averkij Zografski, and the following day Father Petar Dimitrov as well, the local president of the community. I may inform you, Your Grace, that the wind from here, from Salonika, blows and scatters to all sides. These two clergyman, to my mind, are the leaders of the movement fot the restoration of the Archbishopric of Ohrid, although one should not neglect Ohrid and to certain extent Bitola, Veles and Skopje either. The Uniate movement here is not without roots, as they think in Constantinople, especially His Grace, Count Ignatiev. During the time I have been in Macedonia I have ascertained the same we had formerly known and written three years ago. Now, as then or twenty years ago, we are dealing with the Macedonian question. In talks with few Macedonian "patriots" I have understood that this movement, which had been only bare words till a few years ago, is now clear and precise thought - "The Macedonians are not Bulgarians" and they persistenly strive, regardless of the price, to obtain a separate church of their own.

They also have the support in their separatism of smoe high clergyman in Constantinople, especially His Grace Nathaniel Ohridski, Panariot Plovdivski, and Archimandrite Hariton Karpuzov. I have understood this month from reliable sources that there are letters which arrive every day from Constantinople to the Salonika community, and are then sent to the other communities in the provinces. The letters are written in this spirit. One such letter, which the Salonika community sent to the community of Voden, calls upon the inhabitants of Voden to break off all their relations with theExarchate until the Macedonian Church question is settled, because "now is the moment". Mr. Kuzman Shapkarev from Ohrid, who is well known to us, has done a great deal to spread the idea of the restoration of the Archbishopric of Ohrid; he consatnly travels between Kukish and Ohrid and v.v., but at whose expanse, I do not know. Mr. Dimitar Makedonski, "the Macedonian textbook writer", is no less active, reciving salary as a teacher from the Exarchate and from local Lazarists.

Owing to such unreasonable sermons by the Macedonian patriots that the church question has been settled only in favor of the Bulgarians, there is discontent among the people towrds the eparchies of th4 Danube and Adrianople vilayets as well as envy because of the earlier awakening of the Bulgarians. One can especially feel a great resistance against the East Bulgarian variant in literature. A general impression is that the local people think that the Macedonians have been done a great harm with the settlement of the church question in favor of the Danubian and Thracian Bulgarians. This discontent has already grown into distrust of the Exarchate and its higher echalons. and there is an attitude formed that the local Macedonian dialect should be declared a literary language and a Macedonian hiearchy established.

Great attention, Your Grace, should be paid to His Grace Nathaniel, who promised the local people taht as soon as he comes to his eparchy he will take steps for the restoration of the Archbishopric of Ohrid. He seems to be connected with the Macedonian craftsman in Constantinople, among whom he spreads the news about the agreement with the Patriarchate. For their own part they inform their own people in Macedonia about this. It causes great discontent here. Consequently, separatism has its roots in the secret circle of Constantinople. If you press them there, the commotion wil calm down here. Silence the trumpet, there won't be any echo!

The question of Father Nil is a highly delicate one, because he has barricaded himself in Kukush and does not want to return. His ambition seems to have made him to this. He stuffed his head with the thought of becoming the Archbishop of Ohrid ar at least Metropolitan of Salonika. As an Exarchate delegate he spreads the news about the agreement with the Patriarchate as the " most informed person". He decribes the Exarchate to the people as indifferent and passive in saving the Macedonian population from Greek spiritual slavery. Father Nil, who proved to be completely immature, seems to be a hireling of the highest Turkish vilayet authorities. However, his disobidiance to his headquarters began at the moment when he was summoned to return to Constantinople. Instead of obeying orders, he remained waiting there. His disobidiance also comes as a result of the suggestions that have been arriving from Constatinople. He maintains constant relations with Bishop Panaret and Nathaniel especially with the latter, who has suggested he stay in Macedonia until he gets an appointment for Ohrid and arrives in Macedonia. I think that Father Nil should be cast out of Macedonia at any cost and sent to Constatinople, because he is dangerous here. He already acts under the protection of the local Lazarists and the French consul.

Thoughts of the restoration of the Archbishop of Ohrid at the moment are most prevalent here, in Salonika. Here the schemes are being devised and here the hotheads are gathering. These thoughts of course are not based upon mature foundation, especially since Midhat-Pasha has been dismissed from Salonika. But they are gradually spreading to northern Macedonia, although they are not very clear. Some say one thing to the people and others say another. There is danger, if steps are not taken from spme authoritative place, of creating a genral ideal. Then the consequences would be much more serious. The best thing would be if His Grace, Count Ignatiev, were to visit Macedonia, because the population feels a secret hope thet only Russia could help them.

Tomorrow, with Gos's help, I intend to meet some of the elders from the local community. I shall try to convince them of the groundlessnes of their aspirations for a separarte Church when they already have one in the form of the Exarchate. Certainly the most difficult question will be that of the appointment of bishops of Macedonian origin and especially that of the cheirotonia of Father Hariton. I kiss Your Grace's right hand.

Salonika, Fabruary 1874. Your obedient P.R. Slaveykov

Another letter from P.R. Slaveykov: Your Grace,

I sent you a letter via a trustworthy man two days ago, in which I briefly described to you the situation in Salonika and Macedonia in connection with the unreasonable movement for the restoration of the Archbishopric of Ohrid in union with the Roman Catholic Church. After the meeting with some of the local elders I have understood that there were everywhere wide discussions for a broader plan, namely, to create a Uniate Church in Macedonia.

According to reliable sources, only the cheirotonia of Father Hariton is awaited before action will be taken. Until the blessing of the Pope for the proclamation of the Uniate Archbishopric of Ohrid arrives, the bishops with their eparchies will be constituent apart of the Uniate Church with their seat in Adrianople. Then Father Nathaniel will be appointed Archbishop of Ohrid and the following appointments will be made in the eparchies: Father Panaret for the Pelagonia eparchy, Brother Kozma Prechistenski for the Debar eparchy, Father Nil Izvorov for the Salonika eparchy and Father Dorotej for the Skopje eparchy. The other eparchies, for which there are no candidates proposed, will temporarily be governed by the neighboring archpriests. Father Nil will be Bishop of Salonika, Kukush and Voden. Father Hariton, after his ordination, will also become bishop of the Serez and Melnik eparchies. Father Dionisij, as an archimandrite, will temporarily govern the Strumica eparchy.

I have personal impression, Your Grace, that nobody here is asking for a real union with the Roman Catholic Church. It is simply a means of restoration of the Archbishopric of Ohrid. Catholic circles also feel this and therefore have no great confidence in the people with whom they are negotiating. So I do not think it is too late to actin order to overcome the discontent, which later could be subdued. The Uniate movement is more dangerous in the places where formerly there was a Union because of similar reasons. Kukush comes in the first place, followed by Dojran with sympathy from Strumica, Maleshevo and Voden. The Salonika, Serez, Melnik and Drama villages lag behind them. There is not any powerful stirring of the Uniate propaganda indeed, but where there is smoke there must be fire. The appointment of Bishop Nil is expected for the fire to blaze forth. The Poljanin eparchy will immediately turn into a Union and the Strumica and Voden eparchies will join in, as well as a huge number of villages in Salonika, Drama, Serres and other eparchies. The other Macedonian eparchies will certainly be shattered, too, first the Veles eparchy and then the Skopje one. The Veles eparchy is also dissatisfied with its bishop, Damaskin, while at the same time the citizens of Veles, aroused by a craving for power, believe that they should govern Macedonia in religious matters.

The causes of such a situation in the whole of Macedonia are very obvious. The Macedonian eparchies and towns I have already mentioned are extremely embittered by the serious position of the Church and the people in which they find themselves. The spreading of the idea of restoration of the Archbishopric of Ohrid upon an Uniate basis is also helped by the French and Austrian consuls, who promise full protection before the Turkish authorities and persecution of the Constantinople Patriarchate. The Greeks themselves indirectly help the spreading of the Union in Macedonia, expecting the Exarchate to become weak because of the Union and thus finding allies in the liquidation of the Catholic propaganda in Macedonia. I have concluded this from the talks I had with the Greek consul in Salonika. He was not in the least worried at the danger of the spread of the Union in Macedonia. On the contrary, Greece is seeking support for its economic and national activity in Macedonia. According to the opinion of the Greek consul, the part of the people who will not accept the Union, disillusioned with the Exarchate, will remain under the jurisdiction of the Patriarchate.

In the talks I had it was not by chance that the agents and adherents of the Union mentioned that the "Macedonian question" could only be settled through the Union. In order to make full use of the discontent and bitterness of the people against the Exarchate, they strengthen their accusation against the Exarchate. They speak about the Macedonian question upon a religious basis, but at the same time stir up the old separatist trends among the Macedonians - to create a new ethnic region through the Union - in the spirit of Midhat-Pasha's schemes. As the Roman Catholic agents worked out a cultural and national program for the Union in 1860 for the liberation of the Bulgarian people from the Patriarchate, they now also appear with a specific program for the spiritual and national liberation of the Macedonian eparchies through the Union. The Macedonian activists already widely use the expression the Macedonian movement in their language of communication, by which one should understand independent national and church liberation. I must emphasize strongly, Your Excellency, that this is a factor of an important political character - separatism is being spread starting from a religious basis towards a broader national one.

After the talks I had with Father Petar Dimov I felt that he has slowly retired from being drawn into the Union. Today he has officially renounced the Union and sent a letter to You expressing his loyalty to the Exarchate. I also talked to Father Averkij. He told me that he would also withdraw from the movement if appointments for the Exarchate bishops were issued by the autumn. My attitude towards these two Church dignitaries was moderate and friendly, because any repressive measures could stir up spirits.

.... Your spiritual child P.R. Slaveykov S. Dimevski, Dve pisma na P. R. Slaveykov za makedonizmot. - Razgledi XIV, 5(1972), p.561-566

April 6, 1878

in Salonika To the Right Honorable Austen Henry Layard "...Russian agents are busy in the country, and even here, trying to get petitions that the whole of Macedonia be included in Bulgaria... They tell the people: If you remain out, your state (and you see what it is) will be worse then it was before, while if you attach yourselves to us and our cause, you will get all the benefits accruing to a large and powerful Kingdom, under Russian protection... I remain... Edward B. Barker British Museum, London, Dmss Layard Papers, Vol. LXXXIX Addd. 39.019, 186-187.

1878

From the record of the Imperial Russian secret archives on the arrangement and government of the Balkan regions. ...Count Shuvalev demands that all the necessary measures for pacification of Macedonia be undertaken. For its purpose, it would be desirable to send competent agents there, and to proclaim to the Macedonians on behalf of the Governor, the Emperor, that His Highness is concerned about their fate, as much as for the other Slavs, and they will be granted the same freedom as that of the Bulgarians, now already liberated.... Dokumenti iz sekretnite arhivi na Ruskoto pravitelstvo. Sofia 1893, p.11-12.

1878

The rules of the Macedonian Rebel Commitee of the Kresna Uprising It is well known to all of us that this ill-fated country of ours, Macedonia, owing to the egoistic aims of the Great Powers, was gain left to Turkey after the Congress of Berlin. As a result of that, in certain regions of our fatherland many scenes full full of blood, known to all of us, took place....We rebelled as advocates of freedom. With the blood we shed all over Macedonian fields and forests, we serve freedom, as the Macedonian army of Alexander of Macedon did, with our slogan "Freedom or Death!" The aim of the Uprising in Macedonia 1.The uprising in Macedonia...should be extended all over Macedonia. 2. Those people from Macedonia who feel themselves to be Macedonians and love the freedom of their fatherland are taking part in the uprising. From the private archives of Cyril, Patriarch of Bulgaria, Arch. of Act 2341, AE 50, pp. 30-61. The Residence of the monastery of Dragolevci, Sofia, P.R. Bulgaria.

June 8, 1879

Georgi Pulevski to Despot Badzovic: ...The Bulgarians here are playing tricks with us and are turning the water to their mill alongside divine Nathaniel, who is a Macedonian, but rather inclined towards the Bulgarians... Arhiv Srbije (Beograd) Fond: Ministarstvo prosvete, P. nbr. 981/8.VI.1879; Razgledi XIV/10 (1972), p. 1132.


Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #5 -: Декември 08, 2007, 17:15:24 »
March 23, 1881

Manifesto of the Provisional Government of Macedonia: ...our dear Macedonia, our dear homeland is calling upon you: you who are my faithful children, you who are descendants of Aristotle and Alexandar the Great, you in whose veins Macedonian blood flows, do not let me die, but help me!... President Vasil Chomo, Secretary Nikola Trajkov in Kjustendil Centralnii Gosudartsvenii Arhiv Okjabarskii revoljucii i socialtieskoga stroitelstva SSSR, Moskva - Fond Gr.Ignatieva No.730 - opis No. 1, ed.hr.79; Lj. lape, Odbrani tekstovi za istorijata na makedonskio narod, II del, Skopje 1976, p.256-258.

May 9, 1888

Salonika. Temko Popov to Despot Badzovic ...I shall try to write to you, as far as possible, in our language, replacing the words I don't know with Bulgarian ones. What else can I do, Despot? While our language could one dictate to the other Slav languages, it has now remained the poorest of all, and like a begger, it serves either Bulgarian or Serbian....Let us no lie to ourselves, Despot, tha national spirit in Macedonia has reached such a stage today that even if Jesus Christ had come to the Earth, he would not have been able to persuade the Macedonian that he was a Bulgarian or a Serb, excepting those Macedonians in whom Bulgarian propaganda has already taken root. In order to convince yourself of this, you must have Bulgarianism in view. Bulgarian propaganda has now been working for 20 years in Macedonia, in the blindest of times - when Hellenism, coming from and entirely alien nation, started to take root in the Macedonian heart; but the Macedonians, seeing a ray of Slavism, rejected everything as if eyeless, without paying attention to the difference. It was sufficient for them to have broken with Hellenism. But what is to be done now i.e. after twenty years of Bulgarian striving, indoctrination and unsparing pecuniary sacrifaces? My dear Despot, everybody does what is natural, but unexpected for the Bulgarians, that is, now every Macedonian admits he is not a Bulgarian and declares loudly his nation, even though he may stilluse Bulgarian means, not having his own, of course. ... Your friend T. Popov Narodna Biblioteka, Belgrade - fond - Jovan Hadzi Vasiljevic II 413/III May 9 1988.

1890

A request by the citizens of Ohrid for the restoration of the Archbishopric of Ohrid To His Holiness, the Great Patriarch, Constantinople, We, loyal subjects to His Majesty, the Emperor Sultan Abdul Hamid II, for a long time did not have freedom for our Church, and since 1872 have become an even more misled flock, for we came under the Bulgarian Exarchate, deceived by Bulgarian propaganda. Thus we became schismatics, as well. ...Apart from the fact that Bulgarians deceived and beguiled us, they also reject our language, change our holy customs and alter our character, too. We cannot tolerate it any more and we do not want our children to curse us and the graves of our forefathers... (signatures of 120 citizens of Ohrid) DA DSIP - Beograd - PPO, F.7, d.6, p.br. 962, 1890.

June 22, 1891

Skopje Theodosius, Metropolitan of Skopje, to Archimandrite Dionysius in Sofia. ...our Holy Exarchate headed by His Holiness Exarch Joseph I does everything possible to persuade the wretched Macedonian people that it has good intentions, that it cares for their present and future and that it wants to draw them out of the darkness of national unawareness and create holy Bulgarians of them. But I would not have to persuade you too long, my dearest brother in Christ, that our Holy Exarchate, with its religious and educational activity here, in Macedonia, in fact carries out a most miserable task, it deprives a people of its name and replaces it with another, it deprives them of their mother tongue and replaces it with another, alien one, in order to allow its government and its Bulgarian masters to extend their commerce to foreign territories, too. And what else would you call this, my dear brother, other then a new slavery, even more terrible then the Turkish one? The Turks take the property and the lives of the people, but do not encroach upon their spirit. They destroy the body but respect the soul. And our Holy Exarchate kills the latter, the perpetual... I have written this to you, so that you would not be amazed by my previous letter in which I stated my opinion that we clergyman, Macedonians in origin, should unite and urge our people to awaken, throw off foreign authority, throw off even the Patriarchate and the Exarchate, and spiritually unified under the wing of the Archbishopric of Ohrid, their only true Mother Church. Is it not high time to put an end to the national movements of a single people among which some recognize the Patriarchate, some the Exarchate and some even bow to Mohammed? Is it not high time to put an end to hatred between blood brothers? And how could this be achieved if not by the way of our national Church , by way of the Archbishopric of Ohrid? I shall be sincere, my dear brother in Christ, and shall openly declare to you: we, the Macedonians, to not suffer as much by the Turks, long live our Padishah, as by the Greeks, the Bulgarians and the Serbs, who have set upon us like vultures upon a carcass in this tortured land and want to split it up. ("And they parted Your garments, Jesus")..... ...Theodosius of Skopje Centralen D'rzhaven istoricheski archiv (Sofia) 176, op. 1. arh.ed. 595, l.5-42 - Razgledi, X/8 (1968), p.996-1000.

December 4, 1891

Theodosius, Metropolitan of Skopje, to Pope Leo XIII I, the undersigned Metropolitan of Skopje, Theodosius, by God's Mercy head of Skopje eparchy, am submitting this request both in my name and in the name of of the whole Orthodox flock of Macedonia, in which we are begging His Holiness to accept us under the wing of the Roman Catholic Church...Our desire springs from the historical right of the Orthodox Macedonian people to be freed from the jurisdiction of foreign Churches - the Bulgarian Exarchate and the Constantinople Patriarchate - ....The borders of the Archbishopric should conform to the present borders of Macedonia... Archivio della S. Congregazione de Propaganda Fide - Roma: Indice della Potenza - Marzo 1892-93, Somm.XV, f.132-141.

August 20, 1892

Serbian Consul in Bitola, Dimitrije Bodi, to Minister of Foreign Affairs, Vladan Djordjevic, in Belgrade. I have to inform you, dear Sir, that some intellectualist movement among the local teachers has recently appeared in the town of Kostur, which insists upon rejection of Greek and Bulgarian propaganda, and the introduction of the Macedonian dialect as the language of teaching in the schools. This initiative has in fact been started....If you are interested in these matters, Sir, please answer me with a ciphered telegram. DA - DSIP. P odd.I red 278 (1892).

August 26, 1892

Serbian Consul in Bitola, Dimitrije Bodi, to Minister of Foreign Affairs, Vladan Djordjevic, in Belgrade. ....I have heard from my own people that the local community at its meeting of 22nd Auguts this year, decided that the teaching in the new 1892/1893 school year should be done in the Macedonian dialect. The town teachers were given the task of working a program for the language teaching and a provisional grammar of the Macedonian dialect.... DA - DSIP. P odd.I red 278 (1892).

1890

Karl Hron: "The Nationality of the Macedonian Slavs": ...From my own studies of the Serbo-Bulgarian dispute I came to the conviction that the Macedonians are an individual nation, both by their history and their language; thus, they are neither Serbs nor Bulgarians... Karl Hron, Das Volksthum der Slaven Makedoniens, Wien 1890, S. 4-5, 15-17, 20, 22,26

1896

Paul Argyriades (A French socialist born in Macedonia): ...Present day Macedonia is one of the European provinces of the Turkish Empire. It borders on the south with Epirus, Thessaly and the Mediterranean, on the east with Thrace and the Mediterranean, on the north with Mount Hemus, Bulgaria and Serbia and with Albania on the west....Macedonia, as the homeland of the two greatest personalities of the Ancient World - Aristotle and Alexander the Great, who conquered the world. should it anew conquer its independence and its autonomy?...And if an autonomous Macedonian administration were to be introduced in this land in ten years only, it would be the earthly paradise of the world...The small states - the Greek, Bulgaria and Serbian ones -argue for the acquisition of Macedonia, using all kinds of proofs - chauvinist and historical - invented in support of their interests, while no one seems to realize that if the historical truth were to be respected, Macedonia should rather have the right to possess all those countries, which would like to devour it, since once it governed and ruled them itself....The Macedonians do not want the kind of caresses which may strangle them. They want to remain Macedonians without any other epithet, guarding for themselves their beautiful Macedonia... Almanach de la Question Sociale. Illustre'. (Paris), Pour 1896, pp. 240-244.

1897

From "Maleshevski Balkan" journal: At Least Do Not Hinder Us There is hardly any harsher situation then that of the Macedonian cause. Aroused by sympathy, feelings and tradition to maintain always the closest links with its direct neighbors, the Bulgarians, Serbs, and others, today it surprises us most mercilessly and makes us repent. Nobody, undoubtedly nobody, would deny the justification of our hopes in the Bulgarians and the Serbs, as people who stand closest to us, as people with the same past as ours, etc. ... From "Maleshevski Balkan", Sofia, I, 16, 1 (1897).

1897

William Gladstone ...Next to the Ottoman Govt. nothing can be more deplorable and blameworthy then jealousies between Greek and Slav, and plans by the States already existing for appropriating other territory. Why not Macedonia for Macedonians, as well as Bulgaria for Bulgarians and Servia for Servians. And if they are small and weak, let them bind themselves together for defence, so that they may not be devoured by others, either great and small, which would probably be the effect of their quarreling among themselves. The Times (London), 6th January 1897, p.12

1898

Petar Mandzukov to Kostadin Kirkov ...Perhaps our slavery would not have been so difficult if various kinds of propaganda had not interfered in our affairs, which under the name of "brothers" and "benefactors" divide brothers from brothers and make the Turks commit the worst of crimes. Those "brothers" of ours do everything possible to prevent the unity of our freedom-loving forces. And what has been the result of such propaganda? Even the true sons of our country, those whoa re really not afraid to sacrifice their lives at the altar of our Fatherland, often wrongly think that the liberation of Macedonia could not be conceived without the interference of this or that state. They go over to the side of this or that people and forget their own people. Instead of uniting their forces in favor of their own people and striving in unison to liberate it from bondage, they cannot agree whom they should serve. We know, Kostadin, that our fatherland differs by its population from one Bulgaria, Greece or Serbia, which are homogenous countries. There are various nationalities and religions in our country. There are Macedonians, Greeks, Wallachians, Turks, Jews, Albanians, even a few Armenians. and let us not forget the Gypsies.... CDIA (Sofia), f.70, on., AE70-74; - Razgledi, X/7 (1968), p.847-851

1900

A. Brutus (A. Drandar): Concerning a movement in Macedonia A considerable section of the European press does not cease to inform us of the immense sufferings undergone by the Christian population of Macedonia....It was the sad fate of that population that made us publish this booklet, based upon our experience and personal observations I had acquired impartially, as a foreigner, during my stay in Macedonia of several years...If one takes a retrospective view of the history of Macedonia to the most ancient of times, one remains amazed by the great role this small country, this classical country par excellance, played in the world....The Macedonian, born in a land to which nature was so favorable, has always longed for heroic feats and aspired to great deeds...Even the glorious cradle of Ancient Hellenism is subjected to the Macedonian kings...We find Macedonians on the Byzantine throne at the time when this empire was at its peak. Following the course of history, we see how the star of Macedonia shone with the same intensity. It plays the chief role in the revival of the Slav people. Thus, the two brothers exalted to apostles, Cyril and Methodius, objects of general admiration for the Slav world, are Macedonians, and owing to the very existence of these two apostles, this small land becomes the cradle of the Slav people to whom it gives its religion and art...The inhabitants of Macedonia do not want to be annexed either to Bulgaria or Serbia, or Greece; they want, they want so strongly, to live a human life in an autonomous country. Their slogan is: Macedonia to the Macedonians. A. Brutus, A Propos d'un Mouvement en Macedonie, Bruxelles 1900, pp.12-13, 15, 56.


Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: ]
« Отговор #6 -: Декември 08, 2007, 17:17:08 »
1901

A.V. Amfiteatrov: The Land of Discord Each Slav should and is obliged to feel sympathy for Macedonian freedom. But Macedonian freedom cannot be achieved with their own, Macedonian means. The land is too small and weak to fight against the power of Constantinople, which only has to give a sign and tens of thousands of soldiers will attack the Rumalian vilayets and strangle them like mice before Europe could compose itself, even before Europe could know it. Hence, Macedonia cannot be freed with its own forces. Only an evil enemy, an unconscious enemy of Slavism could desire an armed movement in Macedonia now when the land is totally unprepared for an uprising, in circumstances of tied hands of the whole Europe, of Serbo-Bulgarian clashes, of huge preparations of the Turks against the slightest possibilities of movement. Or a real fool. These were the exact words of one of the high-ranking persons deciding the fate of Balkan Slavism in a discussion with me concerning the Macedonian committees. Nobody in Europe, none of the Great Powers can actively intercede in favor of the Macedonians against the Turks at the present moment - except, perhaps, Austria. Bu the very name of Austria causes panic in the Macedonian Slav element, who will allow Austria to reign in Macedonia? For it would be the destruction of all ideas of pan-Slavism, it would be the end of the Eastern Question, it would be the decisive and last victory of the German world over the Slav world. Then, we the Russians, would only be humbly left to falling out of step with that state with the projected historical tasks, with the repudiation of racial ideals - a state similar to modern Italy or Spain, only in greater proportions. The young Slav states, adjacent to Macedonia, are too young and too poor to go into struggle for it. At the same time, these states are disintegrating both from the internal situation and external family hostilities. The Bulgarians and the Serbians cannot stand each other; each consider Macedonia as their lawful property. Neither the Bulgarians nor the Serbs have even the slightest desire to create Macedonia for Macedonia. Enthusiast for an autonomous Macedonia can only be found among the Macedonian natives. Neither the Serb nor the Bulgarian wants the autonomy of Macedonia. As far as the question of whether Macedonia should become Bulgarian or Serbian is concerned, every Bulgarian would tell you with utter sincerity: -It would be better that the Turks ruled there eternally then to give the Serbs a chance to spread towards the Aegean Sea. And the Serb would say: - It would be better that the Turks did there whatever they allow your damned brothers to achieve their Greater Bulgaria from one sea to the other! The question of nationality has not been settled in Macedonia and it is hard to assume that it will ever be settled in a satisfactory manner. If we are to believe Gopcevic and Jasterbov there are almost no Bulgarians - all of the are Serbs. If we are to believe Ofejkov and Miljukov, there are no Serbs, all of them are Bulgarians. It is more probable that where we are dealing with a perfectly branch of Slavs, transitional between the Bulgarians and the Serbs. But that branch taken alone is insufficiently significant to win its freedom and turn itself into a state unit. Consequently, no matter how the question of its nationality is resolved, it is deprived of the possibility to exist, so to say; it is cursed in itself to serve as political material directly for its neighbors, and deviously and indirectly for Europe, which governs its naighbours. The basic reason for the failures of the Macedonian revolutionary organization lies in the fact that it is fed by means that have historically proved their ineffectiveness against state order of a European kind to overthrow the system and authority that have nothing in common with European order; since with the tactics, which have overthrown many European government, it attempts to erase military slavery, which has continued in Macedonia and Old Serbia for five centuries now; since the arms, victorious in the civil war, are also used in external war, because the Turk is not a fellow-citizen and compatriot of the Slavs, but he was, is and will be their external enemy... - They consider me a Bulgarophile, I.A. Zinovjev told me. But it isn't so at all. I behave in perfectly equal manner to all Slavs, and, if a person is decent and likable, it is all the same to me whether he is a Bulgarian, a Serb or a Macedonian. But I am a Russian representative and I have been sent here to protect, first of all, Russian interests. Permanent patronage over the Balkan Slavs is inseparably linked with Russian interests. We are their natural patrons. But this patronage does not mean Russia's following of Slav leaders; patronage is not characterless yielding. However, as far as the Macedonian question is concerned, the Bulgarians, as our most spoilt children in the whole of the Slav world, would like precisely to lead Russia with them where they have blindly started closing their eyes, demanding that the patronage be turned into yielding. The activities of the Macedonian committees, long under the patronage (with) our tolerance of the Bulgarian government, had the following direct calculation: - We shall force the Turks to abandon their reserved behavior they have taken up and borne with difficulty - wit a series of small explosions, murders and blackmails we shall arose the fanatic excitement of the Moslems, the Sultan will be forced to give in to the demands of his subjects of the same faith, and Turkish atrocities will start in Macedonia, blood will be shed, villages will be burnt. For the attainment of the sublime goal it is of no consequence whether fifty or fifty thousand people will be killed - the main thing is: slaughter must be caused, which will in turn cause the necessity of European intervention, and since the protection of the Slavs is the perennial deed of Russia and it will never leave the Macedonian question to Austria - consequently, volens-nolens, Russia shall have to send again hundred of thousands of soldiers to the Balkan Peninsula and achieve the freedom of Macedonia with its bayonets, i.e. it should put the land into the mouth of the Bulgarians. For they don't recognize any other nationality in Macedonia except the Bulgarian one. Consequently, the future freedom of Macedonia for them is either the fulfillment of the Treaty of San Stefano and unification of Macedonia with the Bulgarian Principality, or a creation of a new autonomous Bulgarian body, which will sooner or later be merged with the former into an 'integral Bulgaria'.... Cvetan Stanoevski, Kako ja vidoa Makedonija, Skopje 1978, pp.189-190,193-194.

1902

Appeal of the "National Macedonian-Albanian League" Brother Macedonians! Brother Albanians! ...There is no need that the Bulgarians, the Greeks or others amend our homeland... Executive Committee British Museum (British Library), London, 1902

1902

Nikola Karev to Goce Delchev ...Let us not expect freedom either from the Greeks or the Bulgarians; it is we, the Macedonians, who should fight for our Macedonia ourselves... Neobjaveno pismo, Nova Makedonija, (Skopje), XXIV, nbr.7744 (May 5 1968), p.8

1903

Victor Berard on the Macedonians. The ambition for a small homeland, the egotism of a small nation, is not the ultimate ideal of the Macedonians. To replace Turkish subjugation with Greek, Serbian or Bulgarian dependence does not seem to them to represent some great gain...Until recently France did not know the Macedonians. They were Thracian, Peons, Sclavins for us, a wild and almost a mythical people, that lived somewhere at the bottom of some unknown land for us. We either did not know them or despised them, since we heard of them from the malicious notes of the ancient and modern Greeks... La Revue de Paris, Juin 1903.

1904

A Macedonian Theory Was it so long before the liberation of the Bulgarians that throughout Bulgaria, in answer to the question as to what they were (by nationality), the Bulgarians said they were "Christians" or raya (non-Moslem Turkish subjects)?And even now it is not so rare on occasion to hear a Bulgarian answering in court as to the question of his nationality that he is a "Christian". The notion of nationality has still not become a new accomplishment of his mind. During the Turkish period, the Bulgarian peasant referred to the Bulgarians in the towns as "Greeks" and city lother were "Greek dress" for him. And since the Greeks designated that peasant as a "fat-headed Bulgar", his brother from the town loved to be called a "Hellene", so that he should not be scorned for his real national name. It is not exactly the same case with what Mr. Misirkov elaborates concerning the name of the Macedonian Slav? The name "Bulgar" fell even in Bulgaria to such position which earned only the contempt of the others. This name appeared so empty even in the mouth of the Bulgarians themselves that it became a synonym for "Christian"; the later designated the whole ethnic contents of Bulgarian individual and social consciousness. When our peasant used to say "we are Bulgars", he meant "we are Christians", i.e. Orthodox. The Russian Tsar was a "Bulgarian Tsar" for him not by nationality, but by Orthodox Christianity. A. Teodorov-Balan, Edna makedonska teorija - Periodichesko spisanie (Sofia), LXV (1904), p.818

1907-1908

The Macedonian Villages ...I asked him what language they spoke, and my Greek interpreter carelessly rendered the answer Bulgare. The man himself had said Makedonski. I drew attention to this word and the witness explained that he did not consider the rural dialect used in Macedonia the same as Bulgarian, and refused to call it by that name. It was Macedonian, a word to which he gave the Slav form of Makedonski, but which I was to hear farther north in the Greek form of Makedonike. And so the "Bulgarophone" villagers are no longer willing to admit that they speak Bulgarian. They have coined a new term of their own accord, and henceforth their dialect, until they have got rid of it, is to be known as "Macedonian". My Athenian friends were delighted when I told them of this on my return. It should give even greater pleasure to those Bulgarian agents who are so anxious to see the Macedonians thought they are Macedonians. Allen Upward, The East End of Europe, London 1908, pp. 204-205

June 25, 1910

Archimandrite Neophyte in Skopje to Bulgarian Exarch Joseph in Constantinople: Starting from some time ago, as I have already informed You several times, matters in the eparchy, and especially here have not developed as they should. The Eparchy Council, which, as You know, consists of the town's elders, has decided to send You a letter in which it strongly condemns the candidature of the former Metropolitan of Skopje, Theodosius, and among other things, upon my suggestion writes the following in the protest: "Outraged, we read in the newspapers that a group of villains wishes at any cost to urge the population - the voters of the Skopje Eparchy - to bring back that typical intransigent, Theodosious, as the Metropolitan of the Skopje Eparchy. This is the same Theodosius who 17 or 18 years ago wanted to separate the Skopje Eparchy from the Exarchate and proclaim himself an independent Metropolitan. For this purpose, he then made a special seal on which he deleted the words "Bulgarian Exarchate", so sacred to us, and printed his own baptismal certificates, marriage certificates and other documents; he did not fulfill the circular letters and the orders of the Exarchate, etc. Yet, since at that time there were not such a strong anti-Bulgarian movement among the local Bulgarians, it was possible for the Exarchate to remove this dangerous schismatic in time and thereby preserve the unity of the Bulgarian Church in Turkey. Now this same schismatic, contrary to Exarchist interests, wishes to restore his eparchy and continue his dishonest business of disuniting our Bulgarian people. We protest most strongly against his nomination as Metropolitan of Skopje, because he insults the Bulgarian feeling among the population". Unfortunately, Your Grace, if the Eparchy Council has such people with common sense, this is not the case with some craftsman's circles, which have come under the influence of Mr. Petar Pop Arsov, a teacher, who has taken the idea into his head that he is a leader of the people. He constantly speaks against the Exarchate and its leadership, including myself, and urges the craftsman to support Metropolitan Theodosios' candidature, since he once suffered for defending the interests of the Macedonians. It would not be superfluous if I informed You about another problem, which, I presume, will represent a kind of plot in this whole election propaganda. I have understood from some members of the Council that Krste Petkov, who at one time started "Misirkovism", had requested from certain relative of his, living here in Skopje, that he put him in touch with this teacher, Petar Pop Arsov, in connection with collecting songs about Krale Marko in the Skopje district, and Mr. Pop Arsov was so kind as to agree immediately. I am writing this to you, Your Grace, a justified suspicion that schismatic forces are being brought to life here. The said Mr. Krste Misirkov expressed in a letter to his relative has desire to return to Macedonia, more precisely, to come to Skopje as soon as Macedonia was liberated. The man wished to be a professor at the Skopje university (?!). If this is true, and there are no reasons for lying to me, then You may conclude Yourself what danger threatens the Bulgarian idea in these historic times. Just imagine if the "Misirkovism" of Mr. Krste, the "separatism' of His Grace Theodosius and the "autonomism" of Mr. Petar Pop Arsov joined together! I am of the opinion, Your Grace, upon the basis of the protest by the Eparchy Council (which was, after all, published in the press) that the candidature of His Grace Theodosius should be withdrawn, by which a danger of as yet unseen proportions for the Bulgarian cause in Macedonia would be evaded. I remain Your Grace's younger brother in Jesus Christ and I pray for You. S. Dimevski, Diskusija - K.P. Misirkov i nacionalno-kulturniot razvoj na makedonskiot narod do Osloboduvanjeto - Zbornik Misirkov. Simpozium. Skopje, Institut za makedonski jazik, 1975, pp.338-339.

1905

Sveta Simic, representative of the Kingdom of Serbia in Bulgaria, to Jovan Jovanovich-Pizon, head of the consular department of the Ministry of Foreign Affairs in Belgrade. D. Gruev again visited me last Saturday. D. Hristov also chanced to be in my house, so we spent more then 3 hours in discussion. The Macedonians have been afraid that the Bulgarians and we agreed to divide them, and accordingly they are the only ones left to frown at the Imperial Alliance. They suspect it hides something else. They continually make agreements and preparations but undertake nothing more serious. They constantly send smaller bands and ammunition into their country. All their activity is reduced to this only in present. They would like to make an agreement with us, but such as to sacrifice nothing of what they call their autonomy. They have come to see more and more that there are obstacles before them which they cannot fight successfully, and under the influence of which they continually lose their importance as an authoritative factor in the development of the Maced(onian) question. This is what hurts them immensely. They are divided among themselves, just as before. The differences of their views also intensify their personal hatred, which makes some of them avoid the others, plotting among themselves....Unfavorable rumors reach us from Macedonia, too. The people, craving for freedom, would like to reject their yoke and uncertainty as soon as possible, so that they would be ready for some decisive steps as well, but their distrust both of their leaders and Bulgaria prevent them. Under the influence of the news about the Imperial Alliance a mood has been created in which they would like to be freed from their yoke at any cost, even if they were compelled to come under Bulgaria and Serbia. And if these two did not help them, they would gladly accept Austrian occupation, as well... Arhiv SFR Jugoslavije (Belgrade) - Fond Jovan Jovanovic-Pizon, 80 (1905).

1906

To my brother in arms, Dushan, voyvoda from the village of Bistrica Brother, you should know that I have received your letter and understood all that you wrote me. We have put the people in great trouble, it is true, but who is to blame for this? You say we are to blame, we say you are to blame. As far as I know, ten years have passed (and) has never been over those years any bloodshed between ourselves or division into Serbomans or Bulgarophils. We have been Macedonian fighters and we will fight to the end for the Macedonian people, but we do not fight for Bulgaria or Serbia, nor Greece; they are free and live freely and drink in shaded inns; they have the right to drink so since they shed their blood earlier. We, who come from this Macedonian land should work for Macedonia, because our Macedonian brothers are murdered on the roads and our Macedonian sisters are disgraced by the bloody Turk, by the fat Turk. We are not against any nationality of either Bulgaria, Serbia, or Greece; we should recognize the merit of those who would help us. If there had been any Serbian, Bulgarian or Greek land here, they should not have waited for us to die in the mountains but should have liberated Macedonia with their armies; only then they could have demanded Serbia, Bulgarian or Greek land here... Blazhe Krusheski DA SSID - Fond Izvrshnog odbora Srpske narodne organizacije F-6 (1906)Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re:
« Отговор #7 -: Декември 08, 2007, 17:18:17 »
1912

Bulgarian statesman Dimitar Rizov on his nationality ....In the golden months of the successful beginning of the war against the Turks, he spoke to me as a convinced Yugoslav (South Slav). He explained to me, I being a Croat, the real situation of matters in Macedonia and said that it was shame that the first free Slav state had not been founded in Macedonia, which would equally attract to union the Bulgarians and the Serbs, and would be a bond and not a cause of discord between the Serbs and the Bulgarians...He told me that the Macedonians, to tell the objective truth, were neither Bulgarians nor Serbs, but Macedonian Slavs who spoke in their own individual Macedonian language or dialect. ..."Our people", he said, "were only 'Macedonian Christians,' and then, when Greek propaganda developed they become 'Macedonian Christian Slavs'. It was all the same to us which Christian country would help us to free ourselves from the Turks. I was born in Bitola. There were several grammar-schools in Bitola: Turkish, Greek, Serbian and Bulgarian. It was all the same to us, the Slavs, which Slav grammar-school we attended. For example, alongside many of my friends who later became Bulgarians, I attended the Serbian grammar-school. It is true that the teachers in the grammar-school told we were Serbs, just as those in the Bulgarian grammar-school were told that we were Bulgarians, but we kept our own counsel, and that was what our parents told us at home: it does not matter, let them talk, but we are Macedonian Christian Slavs..." Ivan Meshtrovic, famous Croatian sculptor, Uspomene na politichke ljude i dogagjaje. Zagreb 1969, pp. 25-26, 39.

March 1, 1913

Memorandum on the Independence of Macedonia submitted by the Macedonian colony in St. Petersburg to the Conference of the representatives of the Great Powers in London. ...it is more suitable for all the neighbors of Macedonia that this country remain undivided, since by any division, sections of our living compatriots will remain under foreign authority and will perish. The Macedonians have won their right to self-determination over their whole recent history, as well...The Serbs and the Bulgarians deliberately say nothing about these huge Macedonian victories and permit nobody to write about them...As a result of all this, the Macedonian Colony in St.Petersburg, fulfilling its sacred duty towards its fatherland and conscientiously applying the slogan "Macedonia to the Macedonians", protests and cannot remain indifferent when the allied Balkan states (Bulgaria, Serbia and Greece) - our brothers in blood and faith - aim to dismember our fatherland....Here is what is needed for the Macedonian people; 1. Macedonia should remain a single, indivisible and independent Balkan state with it geographic, ethnographic, historical, economic and political borders. 2. A Macedonian national assembly should be established on the basis of general elections in Salonika in the soonest possible time, which would work out in detail the internal structure of the state and determine its relations with the neighboring states. Makedonskii Golos, St. Petersburg 1913-1914

1913

Nace Dimov Chupovski: A Political Survey of Macedonia and the Macedonians. In examining the Macedonian question from the political point of view, I shall not deal with the old times....Condemned at first to Roman rule, and then to Byzantine oppression, and finally to Turkish slavery, the terrible name of Macedonian found shelter from generation to generation in Macedonian hearts only...In the same towns and villages, the priests that receive salary from the Bulgarian Exarchate call themselves Bulgarians, those that receive salary from the Serbian Metropolitan office call themselves Serbians...Besides, the Macedonians were always allies and participants both in the liberation of the Greeks, Serbs and Bulgarians....From all that has been previously mentioned, I dare say that the Macedonians have a one hundred percent right to autonomy and not to being subjected to dismembering among the Greeks, the Serbs and Bulgarians. Disregarding this fact, the Serbian, Greek and Bulgarian governments, aiming to extend their frontiers into Macedonians territory, spare no means and exterminate the Macedonians who refuse to call themselves Greeks, Serbs and Bulgarians...The Macedonian people will not reconcile themselves either with those who aspire to deprive them of their language, customs and the natural desire to be free masters of their own house. Hence, only if the Serbs, Greeks and Bulgarians renounce their aspirations will Macedonia live in a friendly way .... N.D. Dimov, Istoricheskii ocherk Makedonii i makedonskih slavjan - Peterburg, 1913

June 7, 1913

To the Governments and the Public of the Allied Balkans States The Macedonians have continually, over the centuries, risen up and fought for independence and freedom, and by their persistent struggle aided the liberation of Serbia, Greece and Bulgaria....More then on hundred thousand Macedonian fighters have fought shoulder to shoulder with the allied armies....Instead of Macedonia, celebrated by Alexander of Macedon, consecrated by the Apostle St. Paul, dignified by the activity of the holy brothers SS. Cyril and Methodius....instead of united, integral and free Macedonia, European diplomacy, and alongside it, you, too, our brothers - allies and liberators, are tearing us into pieces and defiling our sacred ideals....Remember, brother Bulgarians, Serbs and Greeks, that you were reborn to start a new life only after 14 bloody wars of Russia against the Ottoman Empire...Remember that a dismembered Macedonia will be an eternal apple of discord among you. Remember that also in the past times of history one after another state perished in the struggle for Macedonia and do not continue the bloody list of the dead in the present time.... Macedonia should be an independent state within its ethnographic, geographical, cultural and historical boundaries, with a government accountable to a national assembly...a national representative body should be established...in the city of Salonika, elected by general vote. Brother allies and liberators! We hope that our words will reach your hearts and minds.... St. Petersburg Signed by the authorized representatives Makedonskii Golos, St. Petersburg, pp. 52-55

September 5, 1913

Dimitrija Chupovski: What did Bulgaria represent for Macedonia The Bucharest Conference of the Balkan states completely destroyed Article 23 of the Berlin Congress which stipulated the introduction of reforms in Macedonia as a self-governing province of Turkey. At the time this stipulation gave wings to the hopes of the Macedonians for the possibility of creating an autonomous Macedonia and proved to be a counter-balance to the stipulations of the Treaty of San Stefano, which defaced Macedonia by its inclusion within the boundaries of Greater Bulgaria. However, regardless of the stipulations of the Berlin Congress, the Treaty of San Stefano constantly instigated the Bulgarians to actions for creating a Greater Bulgaria at the expanse of Macedonia and they continually spent millions of rubles for agitation in Macedonia by opening their own, purely Bulgarian, schools and churches. As a result of this, Bulgaria began regarding itself as the only future liberator of Macedonia, comparing its role in the cause of the liberation of Macedonia with the role of Russia in the liberating Russo-Turksih War. We, however, cannot agree at all with such a comparison....Russia was Bulgaria's liberator, and accordingly, to compare its role with the role of Bulgaria in the present war is, at the very least, absurd and ridiculous for our contemporaries, before whose eyes this tragicomedy was being acted. The role of Bulgaria as regards to Macedonia was from the very beginning criminal; it was first to violate...the article of the Berlin Treaty which bound Turkey to introduce reforms in Macedonia. Moreover, carrying out unbearable, extremely chauvinist, propaganda among the Macedonians through its Constantinople Patriarchate, Bulgaria was the first to cause rivalry and the introduction of similar propaganda by the Greeks and the Serbs, thus instilling discord among the Macedonians. During the whole 30 years of its existence as a state, Bulgaria has carried out anti-Macedonian policy. Flattering and attracting the Macedonians to its side. at the same time it persecuted them with ferocity and hatred and strove to destroy in them any idea of an autonomous Macedonia; while doing so, the Bulgarians did not shrink from using any means. Thus, in 1888, the Bulgarian Government destroyed the 'Macedonian Literary Society' under the presidency of Georgi Pulevski....Two years later, in that same Sofia, the Bulgarian Government closed the evening schools, specially opened for the emigrant Macedonian craftsman, and the heads of those schools. Macedonian patriots - Damjan Gruev, Delchev, Petre Pop Arsov and many others - were expelled from Bulgaria. In addition, let us consider just those persecution to which the so-called Internal Macedonian Organization was exposed, working on the spiritual revival of Macedonia and its political liberation. Its members were persecuted both by the Bulgarian government and the Exarchate, the local instrument of those governments. In order to paralyze the successes resulting from the activity of the Internal Macedonian Organization, the Bulgarian government formed with Macedonian emigrant a requisite counter-Macedonian organization (made of the dregs(?) of society), known under the name of the Supreme Macedonian-Adrianople Committee, the task of which was to trumpet to the whole world that Macedonia is a purely Bulgarian country. Who does not know the shameful role of this Committee shown through its activity on the partition of Macedonia as a whole and of the Macedonian intelligentsia in particular? Guided by the Bulgarian government through its teachers and generals of the type of Mihajlovski and Conchev, this Committee acted against the Macedonian liberation movement and worked with all means on the annexation of Macedonia to Bulgaria. Still more criminal was the role of Bulgaria in this shameful 'liberation' war. Did not Bulgaria hold long negotiations concerning the division of Macedonia with its present occupiers? Did it not, according to the treaty of 29th February 1912 with the Serbs, give to them the whole western section of Macedonia and thus violate its integrity? Did not Bulgaria, which attracted Greece, too, to the Serbo-Bulgarian alliance, start to divide Macedonia? Could it not know that the Greeks might join the alliance only because they had in mind the acquisition of the southern section of Macedonia? Is not Bulgaria to be blamed for the partition of Macedonia, hiding the real aim of the war from the representatives of the Macedonian people, which it had to reckon with. On the contrary, starting the war, it declared to the Macedonians that it was fighting against Turkey alongside the allies for their liberation. Allowing the Macedonians to organize themselves into military units, Bulgaria committed a hunderdfold crime, because it did not allow them to fight against Turkey in their native land, but directed them to Thrace, towards the shore of the Sea of Marmara, under the walls of Adrianople and the trenches of Chataldzha, which weren't needed, except for a bunch of Bulgarian glory-hunters; and the happened at the same time when the allied Bulgarians, Serbs and Greeks were conquering Macedonia. How can we explain this criminal act of the Bulgarians towards the Macedonians, if not by the fear that those same Macedonians with arms in their hands would defend their homeland equally from any encroachments upon its independence? But in fact Bulgaria thus ruined not only Macedonia but also all its future. Shedding now crocodile tears for the lost Macedonia, did Bulgaria at the proper time make any attempt to preserve the indivisibility of Macedonia, which it likes to call its younger sister? How can some Bulgarian patriots claim that Bulgaria was in respect to Macedonia that biblical mother which appeared before Solomon's court? Would not a mother worthy of setting an example rather prefer to renounce her own son in only he could thus remain intact? However, as we all know, Bulgaria was the first to agree to the partition of Macedonia. Why has not Bulgaria up to this moment acted like a real "native mother" with her unselfishness, with motherly generosity towards Macedonia, with a project for its autonomy? This is exactly the attitude of Bulgaria which could have ensured the integrity and indivisibility of Macedonia, peace among the Balkan peoples and would have preserved the dignity of the "native mother" herself - Bulgaria. What hindered it, having included the item about the autonomy of Macedonia in the treaty, from raising at the proper time the question about the realization of that item? Nobody hinder it at all, but it did not make any attempts itself to raise this question. It did not make this attempt after the end of the first half of the war, when it realized that its allies of yesterday, the Serbs and the Greeks, having occupied Macedonia, would not like to leave it. And instead of submitting a project for autonomy, it decided to go to war, in order to gain as great as possible a section of Macedonia for itself. Even following the defeat, when the question was posed not for Macedonia but for Bulgaria itself - I am referring here to the Conference of Bucharest, where Bulgaria was "generously" offered an eighth or tenth part of Macedonia - here, too, it preferred to take that part, and did not follow the example of the biblical mother, renouncing its share of the child. I repeat, the following of this, there are some people again who compare the present position of Bulgaria to the position of Russia in the liberating Russo-Turksih War, with a desire in this way to represent it in the role of the same unselfish liberator as Russia was with regard to Bulgaria itself, refusing to see that the main reason for the misfortunes of Macedonia were precisely the Bulgaria aspiration towards this long tortured land. Dimitrija Chupovski, Makednoskii Golos, pp. 130-133

July 20, 1916

Rene Picard: The Autonomy of Macedonia The idea of Macedonia autonomy is familiar to all those who are acquainted with Balkan history and politics. If we asked the Christians of Macedonia they would answer that autonomy was the most desirable solution for them. There is and, in fact, there has always been a Macedonian spirit in Macedonia. Geographically, Macedonia has its own unity. Its borders are the following: to the south - Mt. Olympus, the mountains on the north bank of the River Bistrica, Lake Prespa and Lake Ohrid; to the west - the Drim from Debar; to the northwest and north - the Shar Mountains, the highlands north of Skopje, the defile of Kumanovo, the mountains that mark the Serbo-Bulgarian frontiers of before 1912; to the east - the Rhodope Mountains. The borderline with Thrace on this side is not clear. The regions of Drama and Kavalla can either be adjoined to Macedonia or separated from it; the plain of Drama is populated mostly by Turks; the town of Kavalla, like all the ports, has a strong Greek colony. To the south, the Chalcidice Peninsula is geographically Macedonian, but ethnographically Greek; the line of lakes separates it by a natural border from the rest of Macedonia... Les archives du Ministere des affiars etrangeres (Paris). Guerre 1914-1918, Balkans, Dossier generale, pp.158-165.

Dimitar Blagoev on the nationality of the Macedonians (Bulgarian Parliament session) December 10, 1917...D. Blagoev: Subordinate, but independent in their internal affairs. Someone from the left: Don't forget history. D.B.: What history? The one you falsify? (Laughter) We do not recognize such history. We see how things are in reality. It is a fact, gentleman national delegates, that there was a great struggle between the Bulgarian and the Slav peoples in the Balkan peninsula. And that process, described by Mr. Sakszov and supported by others, was not aimed at the unification of the Bulgarian people but at domination over the Slav peoples in the Balkan Peninsula who moved en masse to Byzantium and Asia Minor, and on the other hand, went to the south, towards Macedonia

1918

Rudolph Archibald Reiss on the Macedonians I said I would rather call your Bulgarophones Macedonians. You call these people Bulgarophones, owing to their language which is similar to Bulgarian. But, is it Bulgarian, is the same language spoken in Sofia? No. Macedonian is just as similar to Serbian as it is to Bulgarian. I am not a linguist and I would not allow myself a personal judgment, but disinterested Balaknologist have asserted to me that Macedonian is more similar to Serbian the Bulgarian. It is possible that there are linguists who assert the opposite. But it is a fact that the Macedonia language is spoken neither in Sofia nor in Belgrade. It is an individual Slav language, just as we have the Romansch in Switzerland, spoken in Grisons, apart from Italian. To my mind, the Macedonian can be called neither Bulgarian nor Serb, but simply Macedonian. R.A. Reiss, Sur la situation des Macedonianes et des musulmans dans les nouvelles provinces grecques. Paris, 1918, pp.6-7.

January 4, 1919

Sister Augustine Bewicke on the Macedonian autonomy St. Paul's Hospital, Salonika Dear Sir, Please excuse the liberty I take in writing you, it is because the final settlement in the Balkans is of vital interest to the Catholics in these countries. - I have been 33 years in this Mission, the Uniate Catholic Mission, which at the beginning of the Second Balkan War counted about 10,000 Catholics. The Treaty of Bucharest, which divided Macedonia without any regard to justice, was the cause of these poor people being dispersed on account of their Slav language, which was forbidden in Churches and schools. - The Bishop had his residence in Salonika, he has now been in exile more then 3 years, his priests are dispersed, his flock is indeed without pastors, nor do we have any hope of his return to any place under Greek or Serbian rule. - The Greeks will not admit the Slav language in Churches or schools; the inhabitants of Macedonia are in the great majority Slavs; they call themselves Macedonians, and what they desire and what we ardently desire for them is an autonomy under European control. - I whatever way Macedonia might be divided, the people would be always discontented, and would fight again as soon as possible. The only hope I can foresee is in strong autonomy, which neither Greeks nor Bulgars nor Serbs would dare attack; then the Macedonians, who are really intelligent and docile when they are well treated. would peacefully develop this beautiful fertile country... Surely Europe will not leave Macedonia under people whom the Macedonians hate, and whom they will continually fight... Public Record Office (London) - FO 608/44. Peace Conference (British delegation), 1919.


Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #8 -: Декември 08, 2007, 17:18:42 »
April 10, 1919

Protest from the Provisional representative of the IMRO to the Paris Peace Conference To His Excellency, Monsieur Clemanceau, President of the Council: It is duty of my honor, as a delegate of the Macedonian Committees to the High Peace Conference, to protest against the maneuvers of certain suspicious persons who claim to speak in the name of Macedonia and represent some so-called "Executive Committee of the Macedonian Societies". Let me be allowed to indicate that the Macedonian emigrants to Bulgaria have over the past 30 years created quite a small class of Macedonians Bulgarized to such a point that they sacrifice completely the interests of their native land to those of Bulgaria. People who have two homelands are generally suspicious; what to say, on the other hand, about those who do not hesitate to propose as delegates to the Conference two persons such as Aleksandrov and Protogerov, adherents to the Kaiser and Ferdinand, and organizers of the massacres in Nish? Indeed, there is noone else who could more compromise the cause of "Autonomous Macedonia" before the Aeropagus of the victors! Hence I have the honor to point out that the only Macedonian Societies free from any Bulgarian political influence, or any other, and representing loyally the whole of Macedonia, without distinction of language or religion, are the Macedonian Committees, which starting from the 1893 constituted the IMRO... It is in their name, and by no means in the name of Bulgaria or the Bulgarians, that I have already had the honor to request and now I am requesting again from Your Excellency to grant me an audience so that I may present to You the desires of the Macedonian people... Archimandrite Paul Christoff, General Vicar of Thrace, delegate of the Macedonian Committees. A. Lainovich, Jugoslavika u biblioteci za savremenu - medzhunarodnu dokumentaciju u Parizu - Godishen zbornik na FF, 24-25 (1972-73) pp. 88-89

July 1919

Bulgarian Nikola Pushkarov on "The Economic Wealth of Macedonia and its Neighbors" All the neighbors of Macedonia wish her well. Each of them tries through all means to convince the Macedonians of its significance as a savior. When the population of Macedonia doubts the sincerity of the unwanted liberators, they even prove to it the opposite by the sword. And each of the neighbors denies the other the right to be a liberator. The neighbors waged wars in this dispute, they had been fighting among themselves for years to the right of Macedonia's liberators. They exhausted the three neighboring peoples and almost exterminated the Macedonian people. The wars ended, because the peoples realized that the liberation of Macedonia had turned into enormous increase of the capital of the false patriots at the expanse of the peoples ' blood and sweat. Today the exhausted peoples, exasperated by the terrible patriotic deeds of the false patriots, demand payment for the lies, for the terrible lies which threw them into terrible rows. But the false patriots of the neighbors do not despair; they have created special agencies of mercenaries responsible for proving by excusable and inexcusable means how the Macedonians most closely belong to the "homeland" of their patrons. They have called the population of this unfortunate land either "Bulgarophone Greeks", or "Macedonians Slavo-Serbs,: or "brothers beyond Mount Rila."... ...It is the wealth of Macedonia which makes the false patriots of her neighbors mad with "patriotism". Makes them burn with desire to cut off as large as possible a portion of Macedonia for themselves to "liberate" it, i.e. to deprive the Macedonians of the chance of governing themselves. But you must keep your land, Macedonians, from the false good wishes of those individuals. They will bring you a new slavery, harsher then the former. Your land is entirely capable of an independent existence. ...Unite around the banner of the autonomy of your homeland, because it is the only banner which you will not be persecuted for not being a Greek, Serb or Bulgarian, but simply Macedonian. Bjoletin br. 8 (19.VII.1919) pp.7-8

November 18, 1919

Telegram from the General Council of the Macedonian Societies in Switzerland to the Peace Conference in Paris ..Assembled at its plenary session and working in the name of the whole of the Macedonian people, without serving any foreign policy, energetically protest against the clause allowing the Macedonians the right to opt for Bulgarian nationality. We do not want to be made instruments of Bulgarian irredentism in Macedonia. Macedonia has never been a part of the present Bulgarian Kingdom. The Bulgarian diplomats, who bear part of the responsibilities for the misfortunes of the Macedonian population, are by no means qualified to intercede in favor of our cause and have no right to do it... Secretary: Bl. Bojadziev; Vice-Persident: G. Nikolov Lj. Lape, Aktivnosta na Glavniot odbor, p. 190


1991

The Constitution of the independent Republic of Macedonia

Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as the creation of their own state, and particularly the traditions of statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Anti-Fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991, as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanics and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:

 

the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign and independent state, as well as a civil and democratic one; the establishment and consolidation of the rule of law as a fundamental system of government; the guaranteeing of human rights, citizens' freedoms and ethnic equality; the provision of peace and a common home for the Macedonian people with the nationalities living in the Republic of Macedonia; and on the provision of social justice, economic wellbeing and prosperity in the life of the individual and the community.

1995

The 80-page human rights violation report on Greece entitled "Denying Ethnic Identity - Macedonians of Greece" was published in May 1994.  After visiting Aegean Macedonia, the part of Macedonia that Greece took in 1913 after the partition of the country, the Human Rights Watch/Helsinki concluded:

"Although ethnic Macedonians in northern Greece make up large minority with their own language and culture, their internationally recognized human rights and even their existence are vigorously denied by the Greek government. Free expression is restricted; several Macedonians have been persecuted and convicted for their peaceful expression of their views. Moreover, ethnic Macedonians are discriminated against by the government's failure to permit the teaching of the Macedonian language. And ethnic Macedonians, particularly rights activists, are harassed by the government - followed and threatened by the security forces - and subjected to economic and social pressure resulting from this harassment. All of these actions have led to a marked climate of fear in which a large number of ethnic Macedonians are reluctant to assert their Macedonian identity or to express their views openly. Ultimately, the government is pursuing every avenue to deny the Macedonians of Greece their ethnic identity."

 

2001

 

The remarkable results of the recent genetic scientific research (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, Universidad Complutense, Madrid, Spain) on the Macedonians and Greeks scientifically confirmed that TODAY'S MACEDONIAN NATION IS DIRECT DESCENDENT OF THE ANCIENT MACEDONIANS, NOT RELATED NEITHER TO THE BULGARIANS, NOR TO THE GREEKS. The genetic study showed that the ancient Macedonian Genes found in today's Macedonians belong to the "older" Mediterranean substratum along with the remains of the ancient nations of Phrygia (Anatolia), Carthage (North Africa), Rome (Italy), Phoenicia (Lebanon). The Greeks on the other hand, do not belong to this group, but rather have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups.

 

HLA alleles have been determined in individuals from the Republic of Macedonia by DNA typing and sequencing. HLA-A, -B, -DR, -DQ allele frequencies and extended haplotypes have been for the first time determined and the results compared to those of other Mediterraneans, particularly with their neighbouring Greeks. Genetic distances, neighbor-joining dendrograms and correspondence analysis have been performed. The following conclusions have been reached:

1) Macedonians belong to the "older" Mediterranean substratum, like Iberians (including Basques), North Africans, Italians, French, Cretans, Jews, Lebanese, Turks (Anatolians), Armenians and Iranians,

2) Macedonians are not related with geographically close Greeks, who do not belong to the "older" Mediterranenan substratum,

3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

eve ti odgovor.....

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #9 -: Декември 17, 2007, 22:21:17 »
 ;DМайчиния език ти е английски така ли.Много дълго пишеш ;а имаш ли си писмен език друг освен БЪЛГАРСКИЯ!Представяш ли си да си ги мериме ...това с доказателствата ...българските и твоите ...нямам време точно в момента ...но на какъв език все пак се разбираме...Самуилово потомъче.Я ми дай един тон писания ИЛИ поне едно с което Византия ни нарича друго освен БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРИ. :o :o :o Аз пък ще дам едно доказателство за съчиняването на македонския език и това е първото заседание на АСНОМ.   Чаткаш ли какво става а ???Круме Тошески   http://whitegreenred.free.bg/
Нищо ли не ти говори 02.08.44г. както и "Прохор Пчински" :oЕ нема как да си чувал оти ке те утепат у вас там ако говориш за това.... ::)"влегува веднага во сила" :oСамо търпение цял един живот е пред вас.Но ще трябва да се преборвате и с гърците и с някои сърби от Ниш.. ;Dhttp://web.hit.bg/bgsviat/proizhod.html :'( ??? ::) :o
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #10 -: Декември 17, 2007, 23:20:48 »
 :-X   Поздрав с тези редове...четете и учете се БЪЛГАРИ!!!                   

         

                       Македониja,чудна страна,
                        нема да бидит гр"чка она!
                       Шума и гора,и  планина,
                       самиj kамен на таja страна,
                       птица и риба во Вардар река,
                        живо и м"ртво на свои крака
                        ке станат и ке дадат ответ
                        на цела Европа,на цел свет:

                      Ja Б"лгарка сум,Б"лгарин сум ja  ,
                       
                      Б"лгари живеjaт во таja страна!

             
              Раjко Жинзифов, "Гуслjар во собор", 1862г.

        Не нужно да пишеш дълго .Сега разбра ли или искаш още и още..... :o :o :o
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #11 -: Декември 17, 2007, 23:34:32 »
 >:(Ще помоля българинът от Македония да не изтрива източника на информация макар и на английски .Кой е авторът на тези писания ?Защото всичко което аз по-натам ще излагам ще бъде с автори и дати и т.н.
         
        И нека не ни привежда цитати и случки от историята на Гръцка Македония.  Знам къде се намира бях там на море ...на Бяло море .То не е в Сръбската република Македония...

            КОJ ГО ИЗМИСЛУВА МАКЕДОНИЗМОТ!

                            српската идеja

              Вярвайте не пасеме трева!!!!! :o ;D ::) :oследва продължение
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #12 -: Декември 18, 2007, 17:04:30 »
Има и друго - в изложението си г-н КолеВски изпуска нещо важно - той приема отречената вече теза за тюркския произход на българите като аксиома и оттам изгражда твърде безсмисленото си изложение.
      С уважение искам да попитам КГ какво точно иска да каже.Как се разбира че приемам отречена теза за тюркски произход за кое и кой и как ???Чак пък аксиома.Нали много добре се вижда в прав текст какво точно искам да кажа на Макето;макар и малко емоционално. ;) Толкова ми е кратка публикацията и мисля че е достъпна за всеки ;камо ли да се споменава ЧЕ е безмислено изложение. :-X

         При такива абсурди изписани от Македонката да ми се обръща внимание на "изложението" си е направо комплимент .Благодаря! Ще се старая да пиша по-увлекателно :o
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен Makedonka

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 24
 • Респект: -1117
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #13 -: Януари 17, 2008, 16:53:49 »
Кој го измислува македонизмот? српската идеа............
Треба да ти е срам што воопшто постоиш,а уште повеке што пишуваш за историја,се гледа дека си продадена душа.Твојата филозофија е премногу проста и смешна дури и апсурдна за продлабочување..................
Не ми е јасно како може ти да ми кажеш за Македонската држава а твоето презиме завршува на "ски" што си ти ситна риба или продадена душа?

Неактивен Torin

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 167
 • Респект: 16
Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #14 -: Януари 17, 2008, 18:13:32 »
Македонке, в селото, откъдето са корените ми, половината и повечето фамили завършват на "ски", без разбира се селото и хората да имат нещо общо с Македония. Селото се казва Старосел и се намира в полите на Средна гора. Напоследък то стана известно с тракийския храм-гробница, открит от проф. Китов на три километра от него. Притежавам църковна кондика от ХVІ в. и фамилиите и родовете са си все същите.
Така че вземи се осъзнай малко и спри да пишеш глупости. Титовите гешефтари ви втълпиха, че само македонците имали имена завършващи на "ски", а преди това сръбските шовинисти в втълпяваха, че имената трябва да завършват на "ич". Последно...
Но проблемът не е в това, а в отровата, с която сте откърмени и расли. ЩЕ завърша с това, че вие сте били, сте и ще си останете българи, независимо дали ви харесва или не. Дори инатът, с който се опъвате като магаре на мост и не щете да сте такива, каквито сте, пак е български. Въпреки всичко ние обичаме вас и Македония с цялото си сърце и сме го доказали с кръвта на дедите си. Дори сме готови пак да я дадем само, за да я бъде Македония. Твоите обиди ни нараняват, но не може родителите да се сърдят на децата си вечно. Вие сте като едно малко дете, което все прави бели, но рано или късно порасва и му увира главата. Просто още ви чакаме да пораснете. Това е.

БГ История

Re: Бугарскиот јазик, што е тоа?
« Отговор #14 -: Януари 17, 2008, 18:13:32 »