Македония > Общ форум - Македония

Отворено писмо от Охрид

(1/6) > >>

Avatarx:
Отворено писмо отъ градъ Охридъ.

 

Изгубихтѣ !!! Сърбомани,Бивши югословени , разберетѣ веднъжъ за винаги , че дойде краятъ на вашитѣ лъжи!

 

Тито умря преди 25 години, а Вие искатѣ да го повъмпиритѣ ,чрезъ вашитѣ сдружение и инициативи.

Вашиятъ пъкъ менторъ Б.С. се декларира за влизане на БЮР въ Европа,  а фактически бяга отъ тази Европа(СДСМ) като дяволътъ отъ кръста.(Истината за Македония)

Никой на този свѣтъ не Ви взима за сериозни. Но отвсякѫде ви удрятъ шамари-отъ НАТО, отъ Еропейскиятъ сѫюзъ, отъ Обществото на народитѣ( навсякѫде стѣ подъ името бивши югославяни презъ последните 14 години). Кого лъжитѣ? Самитѣ се беси  и този кутъръ народъ, който го тероризиратѣ вече 61 години. По сѫщото врѣме ги избихтѣ истинскитѣ патриоти,катоЧенто,Брашнаровъ,Гюзелевъ,Шкатровъ,Терзиевъ и други.Двадисетъ и три хиляди въ занданите на Кале,Идризово и други олтари на вашата сърбо-комунистическа пониженостъ и антинародни деяния къмъ собствения народъ, ако въобще стѣ дялъ отъ него?

Господъ гледа и предъ единъ месецъ Ви изгоря хотелъ Югославия въ Отесево изградено съ потта и кръвта на честнитѣ патриоти сѫдени  и мъчени отъ васъ .Югославия псовиса, изгоря Версайското и Коминтернсовско копеле.

Кои сѫ фактите:

1.Македонското славянско население е съ българско сѫзнание презъ вѣковете, и въ първата свѣтовна война  застана на страната  своята родина-майка България. Въ редоветѣ  на 11 Македонска пехотна дивизия  подъ командата на генералъ  Златевъ Охридчанецъ, а подъ закрила на Тодоръ Александровъ-легендарниятъ  водачъ на ВМРО, е бранеше Македония на фронта  Одринъ-Дойрянъ-Охридъ отъ агресоритѣ и тяхнитѣ сръбски слуги които победени и унизени бягаха отъ тяхната Сърбия ,презъ Албания въ Бѣломорска Македония задъ нашиятъ гръбъ.

2. Следи сръбската окупация на Вардарска Македония отъ 1918-1941 година  съ масовни убийства , репресии и денационализация на българското население. Въ този периодъ бѣхме  южни сърби или Вардарска Бановина. Арно ама само прокленитѣ академици отъ МАНУ ( филиала на САНУ) този периодъ го прогласяватъ за началото на демокрацията. Не така случайно Мара Бунева Екзекутира,сръбскиятъБановинъПрилик!(13.01.1928г.) –кръвникътъ на  Македоно-българскиятъ народъ. Стига се до тамъ ,че въ продължение на 61 година лъжетѣ поробенитѣ българи въ Вардарска Македония.  Отива се до тамъ,  че споменъ плочата  на героичната Тетовчанката върху  убиеца Прелик отъ 13.01.1928 поставенъ няколко пѫти отъ 200-2003 година го изхвърлятѣ! И никому нищо за сѣга!! Въ този периодъ на сръбска окупация има още единъ моментъ  сръбскиятъ процесъ срещу ММТРО 0тъ 1927 година  и нейнитѣ дейци-Гюзелевъ,Шкатровъ и други патриоти бранени доброволно и безъплатно отъ хървасткиятъ адвокатъ Д-ръ Анте Павелик  осѫдени сѫ отъ сръбскитѣ окупатори на робство а отъ тяхнитѣ сърбомански слуги следъ 1944 година  на смъртъ и ликвидирани. Абсурдъ  домашниятъ тѣ сѫди” А твойтѣ тѣ убиватъ!!! И може би за това на 9.10.1934 героя Владо Черноземски въ Марсилия убива кръвологътъ на Македония, сръбскиятъ кралъ Александъръ Карагеоргевич.

3.Следъ освобождението, тоестъ АСНОМ, още една лъжа на сърбоманитѣ. Измислиха въстание на 11.10.1941 г. Когато група  сърбомани  и сръбски колонсти отъ Прилепъ го убиват своятъ сѫгражданиенъ на служба  въ участъкътъ. А фактъ е, дето презъ време 1941-1944 царство България дели 45% на сто отъ бюджетъ за Македония( територия подъ административно управление) . Какъвъ окупаторъ е този които си дели половинъ отъ хлябътъ? Каква окупация  когато населението отъ Македония чрезъ българскитѣ акционни комитети ги вика българскитѣ войски на 19.04.1941 г. Тържествено ги посреща. Охридъ , Ресенъ ,Скопие, Битоля. Начело на българската войска  е остарялиятъ  комита отъ Илинденско-Преображенското въстание Анастасъ Лозанчевъ, членъ на горското началство на Кичевското  Илинденско въстание отъ 1903 година.

4.Свидетели сме на периода отъ 1990 и кървавиятъ разпадъ на  Версайско-коминтерновско копеле (Съюзъ на сърбо-харвата словена- сѫюзъ на федеративна република Югославия) . Сръбскитѣ слуги въ Македония  учени преди войната въ Крагуевацъ, а после въ Кумровецъ-Глигоровъ,Госевъ,Цървенковски К.,Цървенковски Б. И други  чрезъ платформата продължиха да я спасяватъ тази творба и напакостиха на независимостта на Македония.

Тито умря а вашето желание да го върнетѣ назадъ ни води въ сърбокомунистическо мракобесие, едно умие и диктатура. Стига червенъ тероръ!!!

Бягайтѣ на време, за ваше и наше добро. Не Ви бива  за нищо освенъ за кражби, фалшификации, демагогии  и арамийство съ което го покриватѣ вашето незнание, глупости, мракобесие и преди всичко постигнатитѣ привилегии , всичко това  за смѣтка на истината която е криетѣ отъ своя народъ— и не се знае дали стѣ частъ отъ този народъ?

Свѣтътъ е едно глобално сѣло! При условията на ИНТЕРНЕТ и информационна свобода, демокрация и други придобивки на инфотехнологията, Вие продължаватѣ съ лъжи, смешни стѣ, а мислитѣ, че някой Ви вярва?

Вашето врѣме на  лъжите минава. Истината е на наша страна. А кой е знае истината нѣма право да мълчи!!! Другари академици!!! Истината е като свѣтлината “ които иска може да я види!!! А Вие нито искатѣ   да я видитѣ истината!!!

Македония е най-романтичната частъ отъ българската история. Ние смѣ единъ народъ  едни и сѫщи отъ Черно Море  до Охридъ и отъ Дунавъ до Бѣлото Море!!!

Зоранъ Арнаудовъ отъ третата българска столица .

П”с. Не се гасне туй що не гасне!!!

emilia_n:
Не ви ли омръзна да фалшифицирате история? Ако има сърбомани, то това сте вие. Не знам колко сте учили история, но май не сте я научили щом ми обяснявате за ОН-Обществото на народите отдавна не съществува. Сегашната действаща международна организация за ваше сведение се нарича ООН-организация на обединените нации. Първата организация е създадена , действала и представа да съществува между двете световни войни. Сегашната организация е създадена на 26. VІ.1945г. Тогава въобще не съществувала република Македония. Но за сметка на това България съществува от 1325+30г.
Това, което е станало в кралството на Сърби, Хървати и Словенци преименувано по-късно под името Югославия си е лично сръбска работа. Какво общо има някакъв хотел, който случайно или не  носи името Югославия ти ще кажеш. Ти живееш в Охрид и по твоите думи разбирам, че сръбската политика не ти е чужда.
        Що се отнася до влизането на България в международните организации също не те засяга. Припомням ти, че от две години България е член на Нато и е на път да влезе в ЕС.  В ООН тя отдавна е страна член дори е влизала като страна член в Съвета за сигурност.
        Има още нещо. Мегаломанските идеи на Гърция и Сърбия не са вчера и от онзи ден. Техните апетити към българските земи в това число и Македония датират още от Средновековието.
Ако внимателно си чел античната и средновековна история щеше да видиш, че през тези два периода под името Македония се е разбирало територията около Пловдив и не  е случайно, че този български град носи името на бащата на  Александър Македонски, а именно Филипополис. Не е случайна и политиката на неговия син.
       За бъдим честни докрай трябва да ти кажа също, че всички български, византийски, латински и турски автори говорят за българско население по език и самосъзнание. Не се съмнявам, че ще фалшифицирате средновековните български извори независи мо дали са писмени или каменни надписи. Просто вашите глави могат да породят какво ли не. Според вас , ако едно нещо е черно вие ще кажете бяло и ще се инатите като магаре на мост. В това отношение сте специалисти. Първо прочетете историята, но не фалшицираната, а действителната и тогава ще може да се говори и пише нормално.

Chukanov:
Горното писмо доказва, че в Охрид още има горди българи. Поздрави за автора му!

emilia_n:
Здравей, Аvatarx,
       Хората са казали признат грях грях не е грях. Всеки може да се заблуди, но не всеки ще си признае грешката.  Признавам си че сгреших, затова се извинявам за прибързаното си заключение относно твоя материал, но една голяма част от нещата, които казах са вярни. Имам предвид фалшифицирането на българската история. Ти сам най-добре го знаеш.
Често в този сайт се появяват материали, чийто автори открито обвиняват България за събитията между 1941 и 1944г. Всъщност те открито ни обвиняват, че сме окупатори и убийци. Какви окупатори са българските войски, след като местното население ги посреща като освободители.  Но и това ти знаеш. Знаеш и още много неща.

emilia_n:
Добре си решил да отговориш, но нямаше нужда от 3 поста. Всичко това за което говориш е една голяма лъжа.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия