Автор Тема: Balgarite ot kade sa dosli  (Прочетена 154192 пъти)

Неактивен Makedonec_MKD

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: -7
  • History of Macedonia
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #15 -: Май 24, 2007, 10:11:46 »
Ah bre Blago....


Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ

Иван Танев Иванов

КОГА Е НАСТЪПИЛА ТЮРКИЗАЦИЯТА НА ВОЛЖСКИТЕ БЪЛГАРИ ?

Известният историк от Башкортостан Салават Галлямов [Санскрит и Башкурдский язык. Москва - Санкт-Петербург, Институт Курдистана и Передней Азии, 2003, с. 5-43] изказва обоснованата теория, че древните башкорди и волжски българи са били сродни ирано-арийски племена. Той цитира голям брой учени, според които индо-ариите, преди да заселят Ариана (Балхара) и впоследствие Индия и Иран, живеят Южен Урал.

Същият историк счита, че родът Буляр (Белар, Биляр - волжските българи) произлиза от митаните–муйтени от Зеравшан, Източен Иран [Галлямов С. А. Башкорды от Гильгамеша до Заратуштры. Уфа, РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ, 1999]. В областта Зеравшан – Източен Иран, в районите Табруз и Октамберди днес живеят наследниците на древните мидийци (муйтени – митани), които се делят на два основни рода, Баилари (Белари) и Парши. За произхода на родовите названия Баилар и Парш свидетелстват историческите предания на митаните, записани от Л.С. Толстой [Л.С. Толстов, М., 1984, стр. 84-85]. В древността, митанския народ бил разгромен от войските на чужда държава. Вероятно се имат пред вид събитията от 550 г. пр. н.е., когато персите завладяват Мидия по времето на Кир Велики (559-530 гг. пр. н.е.). Завладените митани се поддържали едни други, като се стремели да заемат високи държавни длъжности, даже да завладеят царската власт. Тогава другите народи уговарят царя да унищожи всички митани. Царят унищожава митаните. Тъй като митаните обаче били добри съветници (по военните въпроси и др.), царят скоро съжалил за това и започнал да търси не е ли останал жив някой от тях. Накрая намира една жена, чийто съпруг бил митан. Мъжът на тази жена загинал, а тя била бременна. Тогава царят я взема при себе си в двореца, където тя родила. Раждат се двама сина, единият Баилар (Белар), а другият – Парш. Синовете на тази жена били възпитани от самия цар и от тяхното потомство се създали родовете Баилари (Белари) и Парши. Родовото название Баилар (Белар) е близко до термина БОИЛ в ранната българска държава, който има смисъл на “висш държавен служител, съветник”. Родовото название Парши напомня етнонима Паршуа, Перси. Българите от Волжска България са известни още и като Белари, Булари или Баилари.

Живелият през XI-ти век във Волжска България учен-историк Якуб бин Ногуман ал-Булгари е написал книгата "История на Булгар". Тази недостигнала до нас книга се споменава в пътеписите на арабския (?) пътешественик Абу-Хамид Ал-Гарнати, който посещава Волжска България в 1135-1136 г. и пише, че "… при тях учените се наричат — балар, поради което тази страна се зове "Балар", в арабизирана форма - "Булгар". Това аз прочетох в "История на Булгар", преписана от български кадия, който бил ученик на Абу-л-Масали Джувейни” [Путешествие... М., 1971, стр. 31]. Абу Мухаммет ал Джувейни (1028-1085 г.) бил известен ирански богослов от Нишапур. Същият този Ал-Гарнати (XII-ти век) пише, че в страната Белар (Волжска България) не живеят тюрки, но около град Саксин (Итил, делтата на Волга) номадстват тюрки. Съгласно съобщението на Ибн-Фадлан (X-ти в.) научаваме, че българите от рода буляр-белар са вземали тюркски жени като наложници. Например, дъщерята на царя на огузите, които номадствали по границата на Волжска България станала наложница на владетеля на рода Биляр — Алмуш .

Персиецът Ибн-Даста, живял в Хорасан свидетелствува, че волжските българи се делят на три колена: берсула, есегел и болгар, а относно начина си на живот и трите дяла са на една и съща степен в развитието си. Вместо монети използуват разменната стойност на кожи, като стойността на една кожа се равнявала на 2,5 дирхема. "Българският народ е земеделски и произвежда всякакъв вид зърнени храни като пшеница, ечемик, просо и др." - твърди Ибн-Даста [Хвольсон Д. А., Известiя о хазарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славянахъ и руссахъ., СПб., 1869 г., с. 23]. Освен със земеделие и скотовъдство, българите са се занимавали с лов и пчеларство. В този смисъл, терминът БУРДЖАН – земеделец е подходящ за описание на древните българи.

Много сходни с посочените сведения дава Ал-Бакуви. В началото на XV-ти в. той прави сбита редакция на космографично-географското съчинение на Захарийа ал-Казвини (1203-1283) "Паметник на страните и съобщение за рабите (на Аллаха)". То е извлечение от над 50 автори, като доста от използуваните съчинения не са запазени. Съгласно стигналите до нас чрез Ал-Бакуви сведения, волжските българи са известни като изкусни в занаятите и корабоплаването. Велики Болгар е построен от борово дърво, а стените му от дъб (подобни дървени дворци се откриват сега и в Плиска). Пътуването от него до Константинопол траело два месеца. Наоколо живеят безчет тюркски народи, от което може да се направи извод, че за Ал-Бакуви българите не са били тюркски народ.

До XIV-XV-ти век руските източници наричат част от населението на бившата Волжска България “бесермени” (мюсюлмани, според някои съвременни езиковеди - вид уралско племе), а друга част – “тюрки” (кипчаки). Трета част - монголските пришълци от времето на Златната орда, е обозначавана с названието “татари”. По това време названието “тюрки” е обидно за местните кипчаци, които предпочитат названието бесермени, характерно за старото, вероятно българско население. След XIV-XV-ти век настъпва кипчакизация на цялото население и названието бесермени изчезва, като се заменя с “татари” [Ахметзянов М. И. Кипчакский компонент в этногенезе татар Поволжья и Приуралья // Идел. Казань, 1992. № 3-4]. В Османска Турция до около XVI-XVII-ти век, названието “тюрк” е употребявано много рядко и също означава номад, селянин, див и груб човек. Много по-късно, както изглежда едва в XX-ти век то добива съвсем друга семантика и се използва като идеологическо средство на пантюркистката доктрина на Република Турция за разширяване и възстановяване на нейното влияние в региона. Понятието тюрк произлиза от монголската дума “тургут” и означава пазач, охранител. Така са ги наричали господарите им жужани (протомонголци).

Волжска България има 38 големи града-крепости между които Болгар, Биляр, Самара, Саксин-Болгар, Тура-Кала, Чуртан, Ибер-Болгар, Саркел, Омек, Шеркала, Сабакюл и др. Много знатни волжско-български родове, попаднали в Русия през периода XII – XVII век се русифицирали и са играли важна роля в руската история. Такива са Кутузови, Шувалови, Голицини, Толстой, Романови, Годунови и др.
  ;)
William Gladstone: "Македониjа на Македонците, Бугариjа на Бугарите, Србиjа на Србите!"

БГ История

Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #15 -: Май 24, 2007, 10:11:46 »

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #16 -: Май 24, 2007, 10:32:49 »
Именно-те са тюркизирани, а не са били тюрки първоначално. Явно с тебе ще вземенм да се разбираме ;)

Неактивен Makedonec_MKD

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: -7
  • History of Macedonia
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #17 -: Юни 09, 2007, 22:40:18 »
Потеклото на бугарските племиња треба да се бара во монголските степи, како и кај сите туркски народи!

Бyгарите припаѓаат на турската народносна група Алтаи, а јазикот им е турко-алтајски.
Бугарите од Азија постопено се движеле кон Европа, за да во 2 век н.е. се населат меѓу каспиското и црното море.  За прв пат на Балканoт, Бугарите се забележани во 502 г. кога ја харале Тракија (THE BULGARIANS, Extract from the book Bulgaria Illustrated History, Bojidar Dimitrov, PhD., Author, Published by BORIANA Publishing House, Sofia,Bulgaria).

Околу јужното устие на Волга и ден денеска живеат неколку бугарски народа и тоа Бyгари-Татари, Чуваши и АлМаринци.  Балканските Бугари потекнуваат од Волга, од познатата Bолoшка Бугарија, денешен Татарстан, а до 1919 г. нарекуван Болгаростан.  Болгарите по националност се декларираат како Бугари-Татари (Boryngy..., 1963, 17-51), (Vorobev N.I., 1948, 80; Kozlova K.I., 1964, 20-21), (Boryngy..., 1963, 17-51], а имаат и свој посебен бугарски јазик, кој припаѓа на групата турки јазици (Kashgari Makhmud, 1960, 66-68; Kononov A.N., 1972, 14).

Нема дилема, вистинските Бугари кои бугарската историја ги нарекува "прото-Бугари", биле туркски монголски народ, со свој турски јазик (History of the Bulgarian State, v. l, part 1, Sofia, 1938, pp. 332 337, by Prof. V. N. Zlatarski); официјалната бугарска историја тоа го потврдува, како и Бугарската Академија на Науките за која вистинските Бугари се турско племе со турски јазик (История на България. Т. II. С., 1981, с.60.).

Турскиот антропологичен тип и турскиот јазик на Бугарите не се поставуваат под сомнение: постојат неоспорни докази за турскиот карактер на стариот бугарски јазик, кои можат да се најдат по написите на вистинските Бугари, како Именикот на бугарските владетели, по пишувањата од византиските извори, но и по бугарските камени натписи од средновековието кои се на турски јазик (стр. 23-33 от Studia Protobulgarica Mediaevalia Europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992).

Материјалната култура на првото бугарско царство (до 971 г.) е чисто турска, со елеменит присутни во сите останати култури од турскиот каганат:
дванаесетгодишен животински календар, култ кон Тангра, итн. (Бешевлиев, В., Първобългарите. Бит и култура. С., 1981; Рашев, Р. Дунавска България и Централна Азия. - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т.6. С., 1987, с. 205-210).  Bо турци Бугарите го вклучуваат и Цар Самоил!

Бугарската современа историја тврди дека бугарите се словенизирале и така настанал современиот бугарски народ.  Но, дали е тоа така? ???  Историјата вели дека немало мешање на правите Бугари (тjурки) со Антите (Словените) од Бугарија, освен со Антите од Добруџа, за што постојат многу докази како заеднички фолклор, посебни народни песни, ора, игри.  Всушност, само во Добруџа и источна Тракија покрај црноморието се населиле правите Бугари (тjурки).

По отоманската окупација на Бугарија во 14 век, правите Бугари поради културната, етничката и јазичната сличност со турците-селџуци, масовно преминуваат во ислам и целосно се претопуваат во Турци.  Така, денешните милион турци во Бугарија и оние уште толку насилно преселени Турци од Бугарија во Турција за времето на Тодор Живков, се оригиналните Бугари, наследниците на Хан Аспарух.  Но, дел од вистинските Бугари (турки) не се исламизирал и денеска уште ги носат своите турски карактеристики. Tоа се Гагаузите.

Името Гагауз доаѓа од изворните бугарски (тjурcки) зборови "гаг-гуг" што значи никако; имено, кога мнозинството вистински Бугари (турки) преминувале во 14 век во верата на своите побројни и посилни турки браќа, Селџуците, имало Бугари кои се опирале на исламизацијата со зборовите НИКАКО, па тој збор Гаг-Гуг станал синоним за вистинските Бугари кои останале доследни на христијанството.

Зборот Узи, значи Бугар и така постојат денеска Гага-Узи т.е. Гага-Бугари, Бугари кои си ја задржале својата христијанска религија (Bakhshi Iman, DJAGFAR TARIHI (THE ANNALS OF DJAGFAR), Volume 3, KUL GALI, HON KITABY (BOOK OF HUNS), 28/29). Така, Бугарите од Узбекистан себе се нарекуваат Узбеки, што значи да си Бугарин.

Гагаузите се турко-монголски народ, припадници на жолтата раса, со изразити монголски особини. Јазикот кој го говорат припаѓа на турки јазиците, а го нарекуваат туркче или гагаузче (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, Аспекти на етно-културната ситуация, Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176).  Гагаускиот јазик е јазикот на вистинските Бугари, оние на Хан Аспарух кој ги донел во денешна Добруџа.

Гагаузите потекнуваат од Добруџа, Варна и источна Тракија, токму онаму кај што се населиле правите Бугари, тjурките.  Денеска, историчарите од од Бугарија, за да ја одбранат својата хипотеза дека се мешавина на Буагри и Словени, одат дотаму дека Гагаузите се остатоци на Куманите и Печенезите, но во местата на Гагаузите од устието на Дунав до Русе, па на југ се до Бургас тоа се териториите каде што се населиле Бугарите.

Ако се погледне етнографската карта на тој дел од Бугарија, тнр. права Бугарија од 1861 г., целата спомната област е чисто турска, населена исклучиво со православни и исламизирани туркобугари (Георги Радуле, КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?).

Културата на Гагаузите е иста со онаа на добруџанските славенофони Бугари, така што можеме да речеме дека мешање на Бугари и Анти (Словени) имало само во Добруџа. Танците и народните песни, како и целиот фолклор на Гагаузите се идентични со Бугарите од Добруџа (Коларова 1998, објавено во Регионални и етнокултурни български общности зад граница, Аспекти на етно-културната ситуация, Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176).

Гагаузите т.е. Бугарите, како сите христијани во Отоманската Империја биле изложени на притисоци за исламизација од нивните отомански браќа, па многу од Гагаузите заедно со словенофонски браќа Бугари од Добруџа, по руско-турските војни од 18 век, се селат во Бесарабија, денешна Украина и Молдавија- руски територии до 1918 г., а подоцна советски. Интересно е што Гагаузите се сметаат за чисти Бугари.  Иселените Гагаузи во руската империја до крајот на 19 век, секогаш од страна на официјална Русија се опишувани како Бугари по народност (Скальковский 1836-1838; 1848, Бугньон 1853: 198, Свиньин 1867: 175, Могилянский 1913: 85).

Русите, за прв пат ги разграничуваат словенофоните Бугари од Добруџа (мешавина ан турките Бугари и Антите) и Гагаузите во средината на 19 век (Кепен 1850: 196; 1852: 40; 1861: 62, Каранастас-Радова 2001: 23). Во тој период, царска Русија се стреми да создаде руска марионета, вештачка држава Бугарија и нова словенска нација Бугари, од различните словенски племиња кои живееја на територијата на денешна Бугарија.

За таа цел, Русите мораа да ги тргнат вистинските Бугари, да им го замрат името, па затоа ги нарекуваа Гагаузи, а вистинските Бугари во Болгаростан (руска колонија) почнаа да ги нарекуваат Татари и го променија името на нивната држава од Болгаростан во Татарстан. Едноставно, мораше да се скрие вистината дека вистинските Бугари се тjуркcки народ.

Сепак, Гагаузите и во 20 век се декларирале по руските пописи како Бугари (Державин 1937: 87), односно како преселници од Бугарија во Русија, со своето вистински национално име (Державин 1914: 13).  Гагаузите како најблиски на себе ги сметаат Турците и бесарабските-добруџанските словенофони Бугари (мешани Анто(словени)-Бугари (турки)) и најчесто се среќаваат бракови меѓу нив добруџанските словенофони Бугари (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, Аспекти на етно-културната ситуация, Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176).
William Gladstone: "Македониjа на Македонците, Бугариjа на Бугарите, Србиjа на Србите!"

Неактивен КАН ЮВИГИ

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 17
 • Респект: 0
 • БЪЛГАРИЯ -ТРАКИЯ,МИЗИЯ,МАКЕДОНИЯ
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #18 -: Юни 10, 2007, 12:08:03 »
до маке-донец
ти забравяш ,че комунистите защитаваха тази теория която ти развиваш с такова желание,защото се подлагаха на по-големия брат руснаците ама БЪЛГАРИТЕ не са славяни,нито тюрки ,те са си БЪЛГАРИ то много време.
ето ти некои мнения от хора дето я разбират тая тема.


Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години
назадслед 681 г., която е определена като начало на българската държава. Българите са били духовната движещата сила на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. В световен мащаб, те са изиграли ролята на мъжкия принцип, който е "оплождал" древните народи с култура, религия и духовност. Нещо подобно се случва по време на събитията, разиграли се на Балканският полуостров през VI-VIII в., когато българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните.

За скептиците ще посоча само древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди Христа, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!

Дълги години в нашата историческа наука шества тезата, че българите са малко номадско племе от тюркски произход, появило се на историческата сцена след смъртта на Атила (453 г.). В края на шести век то попада под тюркска зависимост (ако сме тюрки – как попадаме под тюркска зависимост?), от която го освобождава кана субиги – Кубрат и създава държава. Според официалната историография тя представлява племенен съюз, просъществувал има-няма, малко повече от тридесет години. От друга страна, незнайно защо, недотам обичащите ни византийци нарекли този съюз Стара велика България. В края на седми век император Константин Погонат, едва успял да разбие арабите при Константинопол, потеглил начело на петдесет хилядна армия към делтата на р.Дунав, срещу “неголямата” войска на Аспарух. Там в продължение на няколко дни той не посмял да я нападне и се отправил към Несебър. Армията му пък била преследвана и избивана от “немногобройните” българи, яздещи дребни кончета от устието на р.Дунав до Варна. Не минали век-два и българите изчезнали сред славянското море.

Упоеният от подобни “исторически прозрения” днешен българин, изпада в недоумение, когато чуе твърдения, като това на покойния френски президент Франсоа Митеран, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета” или на американския професор Норман Дейвис, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”.

Ако обаче надникнем в историческите извори от древността и средновековието, както и осланяйки се на последните археологични открития, ще видим, че българите са един от най-древните народи на земята. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли.

 

Nemo me impune lacessit (lat.)

Неактивен borhes

 • Знаещ
 • *****
 • Публикации: 130
 • Респект: -19
 • Αλέξανδρος Γ' ο Μακεδών
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #19 -: Юни 21, 2007, 23:05:52 »
0
« Последна редакция: Януари 23, 2008, 17:54:24 от borhes »

Неактивен makebulgar

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 30
 • Респект: -2
  • Surva
Re: Makedonec_MKD
« Отговор #20 -: Юли 18, 2007, 19:26:46 »
Абре Makedonec? Немой така? Недей да цитираш неща от които не разбираш!!! Оти се получава така, че ти самичок си забиваш исторически шамари!!!

Първо тая книжка е написана от хора от република Татарстан в днешна Русия! Тия ора още от малки руснаците са ги учели че са татари. Историческите факти обаче трудно се заличават и тия ора вече се съмняват дали са татари! Разбираш ли? Ще ти повторя за да разбереш.

Тая книга не е написана от българи чудещи се дали не са татари, а хора от Татарстан  чудещи се дали са българи!!!!!
Не в същност тая книга е написана от БЪЛГАРИ лъгани, че не са българи, а че са татари!!!

Но явно проглеждат ората! За разлика от болшинството македонци!


Втория шамар ти го забива цар Чака!!!

Тоя цар както казваш е татарин. Освен това обаче си дал и годините на неговото царуване - 1299-1300г. или по-точно неколко месеца бил цар.

А това как е станал цар се знае. Цар Георги І Тертер за да не воюва с татарите жени най-малката дъщеря за татарина Чака. След известно време татарския род на Чака загубил власта си и за да не го убият татарите от ханския род Токтай, избягал в България с жена си.
Чака успява да завземе власта и става цар в зависимата от татарските атаки България!
Да ама тия от племето Токтай като разбрали къде е Чака, пратили армия към Търново и го обсадил. Теодор Светослав - брата на жената на Чака, обаче бил умен и веднага хвърлил Чака в тъмница, там го удушили, и за да има мир с татарите пратил главата на Чака на Токтай! 


Та така македонецо! Чети повече и ке поумнееш!

А като си почнал да учиш българската история виж и това - http://whitegreenred.free.bg/

Поздрав!
« Последна редакция: Юли 18, 2007, 19:29:56 от makebulgar »

Неактивен shturman

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 9
 • Респект: 6
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #21 -: Декември 08, 2007, 15:40:32 »
Здравейте,
               стига сте писали глупости.От никъде не сме дошли, а си живеем тук на балканите от памти века.Нямаме нищо общо с Азия или с всички тези държави за които споменавате из Азия.По-добре попитайте от къде идват комунистите и ще си отговорите на въпросите.
Поздрави.

Неактивен IYINacionalistIYI

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 22
 • Респект: -1
 • България над всичко!!!
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #22 -: Декември 10, 2007, 04:27:24 »
Shturman ти пишеш глупости  :) . Стига с тия автохтонни измишлютини. Древните българи идват от земите около Памир. И Балканите се пише с главна буква
Давам ти само няколко примера
1.Значи вие защитниците на тази теория взимате като доказателство Анонимния хронограф от 354 година там обаче дадения за български родоначалник Зиези е потомък на Сим. А както знаем синовете на Сим не се заселват в Европа ,а в Азия.  Та в този извор всички народи са подредени според географското си положение и българите са дадени точно до гимнософистите( северно индийците) По късно българите са дадени като наследници на Яфет по простата причина че вече са били в Европа.
2. Къде са българските титли при траките древно българските думи и народностното ни име.
3. Къде са древнобългарските руни при траките А този знак IYI.

Неактивен ivan4o17

 • Новодошъл
 • Публикации: 3
 • Респект: -1
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #23 -: Декември 15, 2007, 06:59:37 »
Македонец, ами вие откъде сте? Може би най-вече от Марс? Марс - македонци - все тая  ;D

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #24 -: Декември 17, 2007, 19:44:04 »
 ???Братя Българи а какво да кажем за името БАЛКАНИ!!!Балкански полуостров!А не сръбски ;еладски или хеласки ;дакиийски ;сали ходжевич или башибозушки .ААА какво ще кажат всички не само ние.Никъде не хванах монголско наречие.Пък и ние му даваме името а не другите повечето измислени народи.Трудно биха ни одговорили.Това са от трудните въпроси за тях;чудят се как да ни унижават пък точно нас....Ние сме колели и бесели едно време за това никой не смее да го преименува ...дори и Гърците;Без  коментар. :o :o :o :'      (Много поздрави на всички измислени мАкедонци от Круме Тошески и Гьорге Киселинов а и Ристо Проданов те ви канят на среща в манастира "Прохор Пчински"--съвсем сериозно.А пък който се мисли за маке... трябва да се сеща ..иначе какво правим...да "влегува веднага во сила" :o :o :o
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен versenjetorix

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 9
 • Респект: 0
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #25 -: Декември 26, 2007, 23:09:17 »
Приятелю, почувствах се засегнат по последното, защото това дет се вика ми е baş по темата!В момента тук, ние българите, а и останалите европейци се опитваме да приемем термина "Югоизточна Европа", на вместо "Balkhan".Името на полуострова идва от нашите познайници османските турци.За да елиминирам някакви съмнения, ще ти дам линк към една провинция в Тюркменистан http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Province

Неактивен IYINacionalistIYI

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 22
 • Респект: -1
 • България над всичко!!!
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #26 -: Декември 27, 2007, 22:52:12 »
Пише се Туркменистан ,а името на областта идват от планините Голям и Малък Балкан така ,че е вероятно след като българите сме дошли от Земите край Памир да сме дали ние името на Балканите.

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #27 -: Декември 27, 2007, 23:01:11 »
Честита Коледа на всички !Бъдете здрави ;разумни и щастливи! Нека сега се опитам да споделя нещо пък и ако мога поне малко да го докажа .Не искам да правя есе ;предположение ,а нещо което смятам че е така .              Не искам никой да се засяга от топонима Балк...  Да, смятам че много преди турците да се появят на историческата сцена  е имало Балхара,Балх,Ка-бул,Варну,Шуман,Кардама...и мн.др.  И точно Тюркменистан не е за пример тъй като на пазара в САМАРКАНТ столицата се продават арабски,персийски ,турски,...и Булгарски килими... :o ???По-скоро турците използват нашите изконни стари думи и изрази които са си български;тъй като пак казвам НИЕ СМЕ ПО-СТАР НАРОД ОТ ТЯХ.Мисля че има не малко доказателства.Не може народ който се появява с със стотици години по-късно от др.народи в ден днешен да претендира че всичко е тюркско .Моля ви хайде един път завинаги да го разберем!!!!И на всичкото одгоре да ползва ПЕРСИЙСКИЯ език като официален ;доста време през Осм.империя.....В този език има доста пра-и Български думи. ???Необходимо ли е да ви изброявам стотици думи които са непонятни на турците а ние ги използваме от хиляди години ;или пък др.които не са турски а Персийски. ???Една от тези думи просто не мога да се стърпя ПИТАЙТЕ турчин знае ли що е БУЛКА. Няма такава дума при тях.Няма и никъде да откриете ;защото си е просто българска от хилядолетия. ???До скоро!!!
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен kolevski

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 63
 • Респект: 7
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #28 -: Декември 27, 2007, 23:03:46 »
Честита Коледа на всички !Бъдете здрави ;разумни и щастливи! Нека сега се опитам да споделя нещо пък и ако мога поне малко да го докажа .Не искам да правя есе ;предположение ,а нещо което смятам че е така .              Не искам никой да се засяга от топонима Балк...  Да, смятам че много преди турците да се появят на историческата сцена  е имало Балхара,Балх,Ка-бул,Варну,Шуман,Кардама...и мн.др.  И точно Тюркменистан не е за пример тъй като на пазара в САМАРКАНТ столицата се продават арабски,персийски ,турски,...и Булгарски килими... :o ???По-скоро турците използват нашите изконни стари думи и изрази които са си български;тъй като пак казвам НИЕ СМЕ ПО-СТАР НАРОД ОТ ТЯХ.Мисля че има не малко доказателства.Не може народ който се появява с със стотици години по-късно от др.народи в ден днешен да претендира че всичко е тюркско .Моля ви хайде един път завинаги да го разберем!!!!И на всичкото одгоре да ползва ПЕРСИЙСКИЯ език като официален ;доста време през Осм.империя.....В този език има доста пра-и Български думи. ???Необходимо ли е да ви изброявам стотици думи които са непонятни на турците а ние ги използваме от хиляди години ;или пък др.които не са турски а Персийски. ???Една от тези думи просто не мога да се стърпя ПИТАЙТЕ турчин знае ли що е БУЛКА. Няма такава дума при тях.Няма и никъде да откриете ;защото си е просто българска от хилядолетия. ???До скоро!!!
Бъди истински достоен БЪЛГАРИН!!

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #29 -: Март 05, 2008, 13:26:10 »
İskam da znam koi sa Bılgarite

Здравей Рафет,
Българите са коренното население на Балканския полуостров, Средния и Долен Дунав, земите около Черно море. Най-вероятно - понеже по произход са скити - да са възникнали тук, на Балканите, защото последните изследвания на специалистите върху възникването на индоевропейската раса сочат Балканския п-ов като най-вероятното огнище на възникване на тази, известна още като арийска или просто бяла раса. А най-старите индоевропейци са скитите.
От Балканите скитите се разселват на север, североизток и изток, в това си движение образувайки вторични, третични и т.н. огнища на разселване (заселване), които са просъществували различно по продължителност време, но лека-полека повечето от тези огнища са измрели. Свидетелство за това са хилядите скитски погребални могили (древните тракийци също са скити) из Алтай, Монголо-Бурятска автономна република, около Каспийско море и другаде из днешната Руска Федерация и извън нея (пустинята Такламакан напр.) Тези, които са оцелели са се завърнали отново в първоначалното огнище на възникване. Може би най-дълговечното и най-развито от тези вторични огнища на заселване е древната България на Волга (това е условно название, защото няма писмен документ с оригиналното название на тази страна), чийто упадък започва още в първите  1-2 века на новата ера (сл. Христа). По времето, когато земите й биват завладени от това, което днес се нарича "тюрки или татари" - а това става през 8-и век сл. Хр. - България на Волга отдавна не съществува като държавна организация; по-голямата част от населението й отдавна е мигрирало на запад и югозапад, и по-голямата част от селищата и инфраструктурата й(доколкото я е имало) е била в разруха. Татарите основават столицата си Казан в 840 г. върху развалините на някогашната столица на древнобългарската държава там. До началото на 20-и век татарите никога не са се наричали "потомци на българите" а само техни наследници върху някогашните им земи. След Октомврийската революция и издевателствата на болшевиките върху всички народи под техния ботуш, те започват да се наричат "волжски българи" в опита си да се съпротивляват на болшевишкото обезличаване. Етнически и генетично, като обичаи и вярвания, езиково и т.н. обаче те нямат нищо общо с българите живели там или където и да било другаде из Евразия. Това е само пропаганда.
Ето това е накратко отговорът на въпроса "Откъде идват и кои са българите"
Помака

БГ История

Re: Balgarite ot kade sa dosli
« Отговор #29 -: Март 05, 2008, 13:26:10 »