Автор Тема: Загадъчните прабългари - произход и странствания  (Прочетена 134701 пъти)

Неактивен КАН ЮВИГИ

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 17
 • Респект: 0
 • БЪЛГАРИЯ -ТРАКИЯ,МИЗИЯ,МАКЕДОНИЯ


*- в доклада на базата на детаилен анализ на въпроса прабългарите бяха напълно индентифицирани със съвременните българи и затова навсякъде вместо употребявания по инерция термин "прабългари" беше употребяван коректния термин българи. Недопустимо е индийците преди повече от 20 века да са наричали нашите деди българи (по техният си начин), а ние да ги наричаме пра-, древни, черни и т.н. българи зада се дистанцираме от тях.

 

Nemo me impune lacessit (lat.)

БГ История


Неактивен Akaga

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 34
 • Респект: 0
Привет, Кан Ювиги.

Ще се опитам за отговоря на въпросите ти, доколкото мога. Извини ме за пропуските. Ако откриеш неточности, ще се радвам да ме поправиш.

Наименованието "прабългари" е измислено, защото е било нуждо да се направи разграничение за тази част от българите, която се отправила с Аспарух към Дунав. Ако не се лъжа това прави Марин Дринов или Васил Дуйчев, тук не съм сигурна. Иначе за българите в древността знам, че са наричани "българи", а държавата им, тази най-древната, се е казвала Балхара.

Името Аспарух или Исперих, Есперих, Есперерих означава "бял конник". Не знам как е звучало и се е превеждало на гръцки. Колкото до титлата "хан" тя вероятно произлиза от Централна Азия и разпространена най-вече сред монголите и тюрките, заради нейните производни "хаган", "кан". Спомням си една добра книжка по този въпрос на Петър Добрев - "Древните прабългари", където е обърнато внимание на езиковите значения и еквиваленти на имената, а и езика като цяло.

Въпроса за периферията не го разбрах точно. Ако става дума за водачество под някаква форма или дори превъзходство, смятам, че никой не може да бъде сигурен. По този въпрос в науката се водят дискусии, но аз съм склонна да приема консесусното мнение, а именно - това за взаимното допълване. На пример в една книга на Божидар Димитров се говори за категоричното превъзходство ва прабългарите и то доста добре аргументирано.

Това е от мен. Не знам дали съм успяла да огтоворя на въпросите ти. Ти ще кажеш.  ;)

Поздрави,
Цвети

Неактивен КАН ЮВИГИ

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 17
 • Респект: 0
 • БЪЛГАРИЯ -ТРАКИЯ,МИЗИЯ,МАКЕДОНИЯ
Здравей,Цвети
виждам ,че имаш желание да си говорим ,по точно да си пишем на тази тема .
но аз съм болен на тази тема.аз съм хроничен шовинист,националист,патриот
живея от 7год, в испания и всъщност тука се оформих като такъв.
доволен съм от отговора ти,само едно искам да ти кажа като допълнение ,ние БЪЛГАРИТЕ не сме славяни ,ние сме скити.Има много изследвания ,които потвърждават това,само ,че политически сега не може да се говори затова.
Но това че се преодолее , като гледам младите се кефя много.те ще са тези които ще изнамерят ,докажат и преборят всички тези псевдоучени и измислени историци които работят за чужди идеи.Ние БЪЛГАРИТЕ сме оцелявали винаги ,и сега ще оцелеем.И няма нужда да чакаме някакъв тъп англичанин,французин или шваба да ни каже:да това е вярно.
Nemo me impune lacessit (lat.)

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
Здавейте, по-горе видях, че разисквате въпроса за автохтонната теория за произхода на българите , която понамирисва. Но за да разберат всички, които се интересуват от автохтонното население на балканския полуостров со позволих да публикувам един реферат, който написах миналия семестър, в който обръщам внимание именно на този проблем. Прочетете го и разберете, че българите са отделна тема;)
От археологическите материали и наблюдения с просто око се вижда, че от началото на новокаменната до края на меднокаменната епохи в културно-историческото развитие на племената, населявали земите на днешна България е съществувала приемственост. Археологията разкрива една изключително развита за времето си култура, успяла да наложи влиянието си по целия Балкански полуостров и в предна Мала Азия. Вижда се една планираност на селищата, укрепване с каменна стена, което е белег за развитостта и обществената организация, която започват да придобиват жителите на тези селища. В България такива селища са открити в основите на Карановската, Азнашката, Русенската и други селищни могили, датиращи от тези епохи. Проучванията показват, че след откриването на медта в 4-то хилядолетие пр.н.е. се поставя началото на една нова епоха, в която стъпките на развитие започват да забързват своя ход. Но медта е все още малко и скъка, и все още масово се употребяват каменните оръдия на труда. Това е енеолитната епоха, за която са характерни медните брадви. Изключително интересни са керамичните съдове, като някои са особено изящни. В Карановската могила и във Врачанско са намерени два печата със спираловидни орнаменти, които са използвани за означаване на практически понятия от дейността на древните. Правят се и предположения, че това е най-старата форма на писменост, но за съжаление не са намерени категорични доказателства за това.
    В средата на 3-то хилядолетие е открит бронза, което обуславя живота в следващите векове. Действително следващото хилядолетие се наблюдава известен застой, но в оръдията на труда се вижда, че бронза почти напълно измества старите материали, променя се и формата на брадвите, тази на керамиката, нейната орнаментика, както и култовите предмети.
Променя се също начина на погребение на мъртвите-в поза „хокер”. 
 каменни дърводелски сечива-пратраки
   Има две тези за тази промяна. Според първата старата култура се издига на по-високо ниво постепено, като връзката между тях е непрекъсната, а населението не е претърпявало радикална промяна. Според втората хипотеза българските земи са били нападнати от по-неразвито в културно отношение степно номадско племе, придошло от североизток. То се сляло със завареното население, като наложило тази промяна. Според археолозите това се доказвало от следите за опожаряване на селищата, открити в разкопаните селищни могили. За съжаление е невъзможно да бъде определен състава и произхода на населението, живяло по тракийските земи и дали изобщо има някаква промяна в него между енеолитната и бронзовата епохи.
За щастие езиковедите също има какво да кажат. Защото археологическите и палеоантропологическите данни могат да се използват за по-сигурни етнически характеристики само тогава, когато се свържат с езикови сведения, защото всички народностни имена са от езиково естество и представа за народност можем да си изградим само въз основа на езикови наблюдения. Първоначалното схващане е, че населението на Балканския полуостров, Егейския архипелаг и западна Мала Азия не било от индоевропейската раса. Постепено върху него се настанили прииждащите от север, северозапад и североизток индоевропейски племена-гърци, македонци, илири и др. Тази хипотеза взима за опорна точка местните имена, които доказват общо словообразуване, с еднакви надставки на имената на градове, реки, острови, полуострови и др., а именно-sos, nthos.
    Както знаем топонимията е изключително устойчива, дори при коренни демографски промени и дава сравнително сигурни сведения за етническия състав на населението, живяло в твърде древни времена в дадена област.
 Някои от най-известните тракийски названия на реки и планини, чиито корени, както виждаме се запазват дори и при българизирането им от 7-и век нататък са: Стримон-Струма, Асамос-Осъм, Атрюс-Янтра, Тонзос-Тунджа, Родопе-Родопа, Германе-Джерман, Месембрия-Несебър и др. Езиковедите достигат до извода, че както тези названия, така и доста езици в Мала Азия от този период като лидийски, лувийски и т. н., смятани дълго време за неиндоевропейски, всъщност са си индоевропейски. Много от тези имена са засвидетелствани от 2-3 хилядолетия и са се запазили, макар че етническите процеси в Тракия са били доста интензивни впоследствие, следователно можем да приемем, че те са били още по-стари-може би от началото на новокаменната епоха. Така че е най-логично да се предположи, че прадедите на траките, си живеят там още оттогава.
Но естествено, за да си дадем възможно най-пълна представа за формирането на тракийската народност, трябва да съчетаем данните от езикознанието, с тези от археологията. При този сравнителен анализ изплуват няколко възможности. Първата е съчетана с археологическата теза за непрекъснато културно развитие, твърдяща, че тук от най-древни времена живее индоевропейско население, завещало ни най-древните наименования на географски обекти. Втората възможност,която е за прекъснато развитие се обляга на твърденията, че първоначално в тракийските предели са живели неиндоевропейци. Като в края на бронзовата епоха те били отчасти унищожени, отчасти изтикани и отчасти асимилирани от новодошли индоевропейски племена и народи. Но на практика присъствието на неиндоевропейско население не може да се установи поради липсата на езикови данни, които са определящ фактор при посочването на етносъстав на дадено население в тези древни времена. Третата хипотеза се основава също на археологическата теза за прекъснатото културно развитие. Според нея върху местното индоевропейско население се наслоява друго новодошло също индоевропейско население.
При всички случаи новодошлото население са траките. Третата хипотеза се подкрепя солидно от археологическите данни за насилствено прекъсване на културното развитие в средата на 3-то хилядолетие. По тях разбираме, че има една бездна между енеолитната и бронзовата епохи, което според археолози се дължи именно на идването на траките. Предполага се, че новодошлите завоеватели са влезли в културен контакт с автохтонното население, което в своята основа остава в своите родни земи и че е имало една приемственост в културно отношение, като вероятно местните постепено са асимилирани от завоевателите.
    Археологическите и езиковедските сведения сочат, че през бронзовата епоха населението на древнотракийските земи изживяло постепонно процеса на окончателно оформяне на народността. Така че в периода на 3-то,2-ро хилядолетие пр.н.е., е уместно да наречем жителите на българските земи „пратраки”.
   
Едва в края на 2-ро хилядолетие пр.н.е. в Омировия епос за пръв път е употребен термина ,,траки” Оттогава насетне този етноним се превръща в обединително понятие за народа, живеещ между Карпатите и Егейско море и между Черно море и реките Морава и Вардар, население, говорещо сродни диалекти на един и същ език.Етногенетичните процеси, претърпени от населението на тази част на Балканите, определена от гръцките автори като Тракия, били твърде продължителни и сложни и обхващали времето между новокаменната и ранножелязната епохи. В периода между 4-то и края на 2-ро хилядолетие индоевропейците, които обитавали Балканите постепенно се тракизират и окончателно придобиват облика на тракийци, говорещи широко разпространен език, отразен от етнокултурните описания на древногръцките автори и в епиграфските паметници. Значението на името  „траки” не е изяснено и до сега. Предполага се, че може би това е име, носено от някое близко до гърците племе, вероятно от Егейската област и отразено и предавано до наши дни в Омировия епос.   
Произходът обаче е ясен. Името „траки”, както и имената на тракийските племена и племенни групи са такива, че названията им с абсолютна сигурност говорят за техният индоевропейски езиков и етнически корен.


Неактивен КАН ЮВИГИ

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 17
 • Респект: 0
 • БЪЛГАРИЯ -ТРАКИЯ,МИЗИЯ,МАКЕДОНИЯ
Здрасти благо,
не знам кво ти понамирисва в темата ,която си разисквахме с Цветито,ама браточка ти ма фърли в оркестъра,с твоя реферат .Ще трябва да го преработиш,ако ми имаш доверие ще ти подхвърля идеи:
     -иди край Стара Загора там е най-стария меден рудник и попитай в музея до къде е стигнала тази мед(като търговска стока)имам предвид география
      -тогава ще ти се избистри много за връзката с древните БЪЛГАРИ
      -няма термин пратраки
      -прочети нещо и от един известен наш антрополог(мисля че така се казва тази наука)е направил изследвания на кости на траки и сегашни БЪЛГАРИ и установява ,че 20% от БЪЛГАРСКИТЕ мъже носят гените на така наречените от гърците "траки"-само ще ти допълня ,че траки,фраки е обидна дума
        -такова нещо в европа няма,даже гърците не са толкова близко до елините
        -на омир аз не вярвам.
        -ще ти потърся един английски сайт,да прочетеш малко за нас,кво са написали тъпите англичани,те знаят всичко,няма археологическа експедиция и в нея да няма англичанин,французин,немец сега много зеха да се бутат шведи,датчани и ми е много смешно като ми обясняват,те на тях не им е ясно.
         Ако имаш търпение друг път ще ти кажа за една среща с една англичанка(историк)с която имахме диспут върху нашта тема,но само ако желаеш
НАЛИ СМЕ ВЕЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ
НО НАИСТИНА ПРЕРАБОТИ ГО (реферата)
айде до другия път ,че ще ходя да бачкам(аз бачкам здраво)
успех на всички!!!!!!!!!!!
Nemo me impune lacessit (lat.)

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
хаха Кане, много интересно, антропологически и генетични изследвания. Между другото ако има наука, която може да определи произхода на даден народ, това е антропологията.Костите никога не лъжат. А за генетическите изследвания мога да кажа само едно-пълна глупост. Правени са много и всяко едно показва различни неща.Някои ни изкарват 90% траки, други само българи, трети славяни и почти винаги забравят печенегите и куманите, което си е голяма смешка. Не им обръщай голямо внимание.Но аз за тези изследвания, за които пишеш  не съм чувал, като имаш предвид, че ми преподават хора, които изключително много се интересуват и четат подпобни изследвания и публикации. Все пак ако можеш да предложиш нещо интересно, дай насам;)

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
аааа пропуснах
естествено, че няма термин ''пратраки'' аз си го въведох за разграничаване ако си чел внимателно;), както няма и прабългари и е по уместно да се казва ''древни българи'' или само българи, но в случая не мога да кажа ''древни траки'', нали разбираш те всичките са древни, но ''пратраки'' съм нарекъл новооформящата се тракийска народност. А ако можеш да ми кажеш кое му е обидното на ''траки'' или ''фраки'' ще ти бъда много благодарен. Славяни е много по-обидно, (SKLABOI – на гръцки, SKLAVEN на немски, SLAVES на английски, SAKALIB на арабски и т.н.), имайки предвид, че на всички тези езици значи ''роби''.

Неактивен КАН ЮВИГИ

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 17
 • Респект: 0
 • БЪЛГАРИЯ -ТРАКИЯ,МИЗИЯ,МАКЕДОНИЯ
Благо,
ти мойто момче ,продължаваш да ме мяташ в оркестъра!Но това че,ми отговарящ толкова бързо , означава ,че тези теми са ти много интересни,което е похвално!!!браво!Така трябва ,младото поколение трябва да се бори,като едни нови възрожденци,да се възроди ДУХА НА БЪЛГАРИТЕ,силата им да преодоляват всичко и да вървят напред.
Сега да ти кажа,некои нещица:
   -на твоите преподаватели не мога да помогна,аз съм един прост заварчик,заварям по 10 часа на ден(тука конкуренцията е много голяма и не можеш да се отпускаш-трябва да ги биеш за да те уважават,както е казал стоичков на хиспански)
    -този реферат няма да го завършиш,ти смени темата:ние с Цветито си си говорехме за БЪЛГАРИТЕ ,но като вметна траките ще ти копирам някои неща с които съм съгласен до 80%,щото тези автори няма да ги видиш по коридорите на училища,университетите ,те веднага се обявават за лаици и много от техните неща са търсени в продължение на години и поне да им се даде някаква възможност поне за диспут,те не са учени и край
пък има учени които са си направо "mierda"
      -историк с титла(учен) като каже-хан,славяно-българи,славянски братя кирил и методи,има и други сега не се сещам Аз веднага спирам да го слушам или да го чета.
       прочети ги ,и помисли !после потърси други или смени източника(примерно за да разбера нещо за хиспания търся руски сайтове,щото ако четеш техни излиза ,че те са връхта на ......................."mierda")но това са други теми
        - и така това е една малка част:
Неоснователно преекспонираният в историографията през последния един век термин "траки" не е етноним, а е общностно название, характеризиращо над 80 сродни племенни групи, с което общностно название гръцките пришълци са наричали автохтонните неелинизирани народи на Балканите в периода на еленизма. На гръцки нарицателното "траки" е добило значение на "необразовани", "диви", "варвари", "неелини". С две думи - колкото и еретично да звучи - терминът "траки" е неприложим за историографията. Все едно да обявим, че в XV-XIX век на Балканите не е имало българи , а "гяури", само защото османските дефтери твърдят това.

"A.C. 499. Aristus Illyricianae doctor militiae... contra Bulgares Thraciam devastantes profectus est. Bellum juxta Zurtam fluvium consertum, ubi plus quam IV millia nostrorum... interemta sunt" - "499 г. (!). Арист, военачалникът на илирийските войски... тръгна против българите, които плячкосвали Тракия. Боят се завърза при река Цурта, където бяха убити повече от четири хиляди наши." Комес Марцелин. Значи пришълците българи не само преминали степите, не само преплували Дунава незабелязано, не само преминали охраняемите проходи на Хемус и навлезли в Тракия незабелязано, ами били толкова много, че изклали 4000 римляни !?  За да се справят с такава голяма римска войска и то на територията на империята, то българите очевидно не са отскоро по тези земи.
 
--- Ето какво разказва Теофан за 538 година: "В тази година се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други." По нататъка се разказва накратко следното - Първоначално българите победили византийците, но последните получили подкрепление и на свой ред разбили българите. Връщайки се към Цариград обаче, византийците били посрещнати в Тракия от българска войска, която така разбила ромеите, та от тях оцелели едва една шепа хора! Цели две български войски, начело с цели два български княза водят военни действия във Византия и побеждават ромейската елитна армия на нейна територия! И Теофан, както и по-ранният хронист Малала използват термина РИГЕС за титлата на двамата български предводители Булг и Дронг, което е гръцката форма на "тракийската" благородническа титла РЕКС, РИХ. Нека припомним, че тази титла е доказано ползвана от българските владетели Аспар Рих, Теле Рих и Кот Раг и др. Няма обяснение, като как "монголоидните прабългари" носят "тракийска" титла още в 538 година и продължават да я носят в VIII век?
      Просто е учудващо, как при наличието на подобни сведения, може да се твърди, че в V и VI век българите живеели в юрти някъде в Приазовието, Кавказ, Азиатските степи или пък в Монголия. Наистина, възможно е и там да са живяли българи, но въпросните източници говорят ясно, че става дума за българи, живеещи на Балканския полуостров!
 

Цитат от речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор /Константинопол 09.08.681 година/ от презвитер Константин от гр. Апамея (Сирия): "Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия . Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса . Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли." /37. стр. 69/. Оказва се, че Константин Погонат не воювал с Аспаруховата гола и боса орда в някакъв си блатист Онгъл, а воювал с България!

 И така стигнахме до единствено възможното за нас заключение - древните българи не са били нито траки, нито тюрки, нито славяни, а чисто и просто те са били българи. Само гърците и римляните пренебрежително са ги наричали траки (сиреч варвари). Самите те са се наричали пеласги (бляскави, синове на Бал, Слънцето), бали (велики, божествени, бели, светли, бляскави), белги, балти, балхи (валахи - поради гърцизиране "б"->"в"), бактрийци, балгари, болгари, българи.
         Разбира се част от българските народностни групи са се разселвали из цяла Евразия, тъй като са били един от най-многобройните народи на света (според Херодот, "траките" са най-многобройният народ на Света след индийците). Но очевидно е, че те не са късни пришълци на Балканите.

 
Благо,айде стига толкова.Не знам какво ниво търсиш?айде до скоро
Nemo me impune lacessit (lat.)

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
абе кане ти май хич не си ме разбрал! Вкарваш в устата ми думи, които изобщо нямам намерение да изричам! Да съм написал някъде, че българите са чергарско племе, живяло в юрти (не че не са имали юрти де , те са много удобни при големите преходи, които са правили българите. Въпроса беще дали имат нещо общо с траките. От това което си написал до момента виждам, че теорията ти се основава на титлата Rex , на някакво генетчно и едно незнайно антропологично изследване(между другото всички южноевропеиди, а българите, както и траките са такива, имат почти еднакви антропологични черти).Но както е казал народа ''Бог и етимолог могат да докажат всичко''

Неактивен Makedonec_MKD

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: -7
  • History of Macedonia
Въпроса беще дали имат нещо общо с траките. От това което си написал до момента виждам, че теорията ти се основава на титлата Rex , на някакво генетчно и едно незнайно антропологично изследване (между другото всички южноевропеиди, а българите, както и траките са такива, имат почти еднакви антропологични черти).Но както е казал народа ''Бог и етимолог могат да докажат всичко''.

Тешка глупост е да ги изедначуваш двата етнонима, т.е. да тврдиш дека Тракиjците се Бугари.  Слични трагикомични изjави правиш кога тврдиш дека Македонците биле Бугари.

Cе работи за сосема различни народи - факт!   Hе ли си слушнал за страотните масакри што турко-монголските Бугари ги нанеле на Тракиjците за време на своите упади на Балканот?!?  Само во Сердика, за неколку дена Бугарите заклале над 6000 Тракиjци. 

Ако си потомок на Тракиjците, твоите предци ќе се поревртат во гробовите кога би дознале дека денешните нивни потомци се гордеат со етнонимот "Бугaрин"!  Срамота е господине Тракиец да се декларираш со името на оние кои ги клале твоите предци.

Blago, kaj тебе очигледно постои криза на идентитетот: не знаеш што си, Тракиец или Бугарин?!  Но така е со наjголемиот дел од жителите на Бугариjиа денес.  Тие се збир од припадници на разни народи (Македонци, Тракиjци, Анти, Словени, Цигани, Турци, Власи, Татари, итн.), на кои во одредени историски услови им е наметнат чуждиот етноним "Бугари" како заедничко име.

Bистински потомци на турко-монгoлските Бугари се денешните Татари и Чуваши!  Тие се потомци на оние Бугари кои своевремено не дошле во Европа туку oстанале во нивната татковина во Централна Азиjа.  Погледнете броjни линкови од денешен Tатарстан и ќе видите дека денешните Татари се горди на своето бугарско потекло.

Според тоа, како може да има два вида "етнички Бугари" ?!?  Едните (нашите соседи на Балканот) се припадници на белата раса, а другитe (денешните Tатари) се припадници на жолтата раса ?!?

Hедостасуваат уште Бугари-црнци па да го комплетираме вашиот идеолошки (а не фактички и историски) спектар.  ;)
« Последна редакция: Май 15, 2007, 05:30:50 от Makedonec_MKD »
William Gladstone: "Македониjа на Македонците, Бугариjа на Бугарите, Србиjа на Србите!"

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
мистър Гладстоун, ако мога да те нарека така. Ти явно не си ме разбрал. Погледни по-внимателно моите писания в тази тема и ще видиш, че аз са опитвам да докажа на КАН ЮВИГИ, че българите нямат нищо общо с траките, ама ти явно не се задълбочаваш много. Простено да ти е явно не си видял. Цитираш ме в дяла, в който казвам, че българите и траките са южни европеиди(както и сърбите, гърците и т.н.), а не че са един народ, това от мен няма да го чуеш. Но, че в българската народност, включително сред македонските ни сънародници има тракийски елементи е повече от очевидно. Вгледай се по-внимателно във фолклора, той говори много. Траките са били асимилирани от българите, така както и славяните.                                                 

Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html
Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
А пропуснах- сега гледам, че си написал, че в татарстан българите били от жълтата раса ;D ;D ;D. Абе ти от коя планета падаш бе? А, забравих от Македония  :D Шматка, ква жълта раса бе? Я им виж физиономиите. Ако намериш някой българин от поволжието с дръпнати очи, сигурен съм че Божидар Димитров ще даде на тебе голямата награда, дето я беше обявил ;D Ти не правиш разлика между различните тюркски племена, и което забелязвам идентифицираш ги с турците, което е фатална грешка за всеки историк. И друг път съм ти писал-Първо научи елементарните неща и после се хвирляй в голямото море на историята, щото ще се удавиш в него иначе ;)

Неактивен Makedonec_MKD

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: -7
  • History of Macedonia
Траките са били асимилирани от българите, така както и cлавяните.
                                                 
Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html
Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин а не веруваш вo  Тангра ... затоа што "Словените" биле асимилирани од Бугарите?!?  :D  Со што ве хранат вас таму во Бугариjа?

Еве што повторно ти вели Петко P. Славеjков во 1871г., како Mакедонскиот народ jа одбивал татароманската идеологиjа и бугарскиот етноним  што сакале да му го наметнат:Тоа се истите години кога се води голем спор што народ се се Бугарите (што го постирав на другата тема):

" Началото поставя Гаврил Кръстевич през 1871 г. с книгата си "История блъгарска", която пък не е никакво начало, а ехо на затихващия спор около това "татари" ли са българите или "славяни", спор, воден между руски и чешки слависти през първата половина на ХIХ век. Следва гневният отговор на Марин Дринов с показателното заглавие 'Хуни ли сме?'......."
« Последна редакция: Май 19, 2007, 06:23:47 от Makedonec_MKD »
William Gladstone: "Македониjа на Македонците, Бугариjа на Бугарите, Србиjа на Србите!"

Неактивен Makedonec_MKD

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 36
 • Респект: -7
  • History of Macedonia
Траките са били асимилирани от българите, така както и cлавяните.   Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html

Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин, а не веруваш вo Тангра ... затоа што Бугарите ги асимилирале "Словените"?!?  :D

Со што ве хранат вас таму во Бугариjа?

Еве што повторно ти вели Петко P. Славеjков во 1871г., како Mакедонскиот народ jа одбивал татароманската идеологиjа и бугарскиот етноним  што сакале да му го наметнат:

  ::)

Тоа се истите години кога се води голем спор што народ се се Бугарите (што го постирав на другата тема):

" Началото поставя Гаврил Кръстевич през 1871 г. с книгата си "История блъгарска", която пък не е никакво начало, а ехо на затихващия спор около това "татари" ли са българите или "славяни", спор, воден между руски и чешки слависти през първата половина на ХIХ век. Следва гневният отговор на Марин Дринов с показателното заглавие 'Хуни ли сме?'......."


« Последна редакция: Май 19, 2007, 06:11:57 от Makedonec_MKD »
William Gladstone: "Македониjа на Македонците, Бугариjа на Бугарите, Србиjа на Србите!"

Неактивен blago1986

 • Професор
 • ****
 • Публикации: 69
 • Респект: 1
 • ......
Приятелю ю, ти пак ме вкарваш в някакви филми, които са такива комедии, че не мога да спра да се смея
''И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин, а не веруваш вo Тангра ... затоа што Бугарите ги асимилирале "Словените"?!?''
   Ами пишман историко, само славяните ли са приели християнството според теб? като си толкоз умен. Ти изобщо хабер имаш ли от света? Първо ще ти кажа, че славяните, като племе изповядват езическа религия до доста по-късен етап от българите, аки изобщо българите са били езичници, защото Тенгриянството е една монотеистична религия, ако не знаеш. Второ пак говориш за митичния ''турско-български език, който няма как да съществува по простата причина, че бългаите са източни иранци и това е доказано от редица историци. Само ще спомена името на Петър Добрев. Колкото до този прословут спор дето все ми го завираш в очите-та той се е водил в 1871г или там някаде. Та колко данни е имало тогава за древната история на българите? България все още не е освободена и няма официална наука, следователно всеки си говори квото си иска. Но аз пак ще обърна внимание на изследванията на първия български етнолог, коъто въз основа на много изследвания заключава: “Ние сме арийци, и доказателство
за това е нашето народностно име Болгари”
(името на страната ни - БългАрия)
Естествено, че българите са асимилирали славяните. Такава е била политиката на всички държави в региона. Всеки гледа да привлече на своя страна това многолюдно племе, за да разшири влиянието си. За щастие Симеон Велики си е знаел работата, както и много други български царе.Затова днес държавата се нарича България, а не Славяния и т.н.
Относно хуните-да били сме в съюз с тях но Хунската държава съществува в V век. Тогава все още голяма част българските племена са в номадския си период и са се съюзявали с много народи с цел-плячка. Но още веднъж ще ти напомня, че българите са тук, включително Македонската област още от началото на IV век, когато за славяни на Балканите не може да става и дума ;D и това е факт-прави си изводите какъв си.

Не ми отговори и на въпроса къде си видял българи от жълтата раса, щото аз за такова нещо не знам - явно не си прочел това дето ти го дадох
  http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html     ето ти малко храна за ума. Дано този път го прочетеш
А, и... тука со нищо не ни хранат. Аз зюсам се храна, щото ако разчитам на учебниците, сигурно трябва да проговоря на тюркски, с който нямам нищо общо, както и ти с античния македонски ;)

БГ История