Македония > История на македонските земи

Албанска лига

(1/4) > >>

четец:
     На 10.06.1878 г. в Призрен се създава т.н. ”Албанска лига”. Лигата е създадена от албански феодали със съдействието на  османското правителство. Целта й е да се подпомогне запазване целостта на Османската империя, като се противодейства на създаването на Санстефанска България, а впоследствие и на решенията на Берлинския конгрес. В програмата на лигата влиза обединение на трите вилаета, в които живеят албанци  /Шкодренски, Косовски и Янински/ в един общ вилает, наречен Албански. В границите му освен сегашна Албания, Косово, Тесалия, Санджак и т.н. влиза и цяла Македония. За централен град на бъдещия вилает определят косовския град Призрен.
         Иска се в новия вилает да има два официални езика – турски и албански, войската да бъде албанска и вилаетът да е с административна самостоятелност.
           На Берлинския конгрес албанските бейове подават меморандум на лорд Биконсфилд, в който сочат, че Русия има стремежи не само към Проливите, а чрез създаването на голяма славянска държава цели излизане и на Адриатика.След вземане на решенията на конгреса лигата им се противопоставя и заявява, че с оръжие ще се бори срещу предоставянето на „албански” земи на Черна гора.
    В началото на 1879 г. започва антитурско движение и властта в тези вилаети е изцяло в албански ръце.Създава се централно управление в Призрен и местни съвети на старейшините .
             Тук ще цитирам извадка от доклад на руски дипломат М. К. Улянов от 29.04.1879 г., публикуван от М. Тодорова в „Подбрани извори за историята на балканските народи”:
             „Имам честта да донеса, че Албанската лига окончателно получи гражданство във всички турски провинции, населени с албанци. Турското правителство признава законността на съществуването на лигата. Лигата от своя страна признава покровителството на султана като глава на мюсюлманството, нежелаейки обаче ни най-малко да се подчинява в гражданско отношение на турските чиновници и заповедите на Портата имат за нея просто характер на съвети.
            Освен от представителите на всеки град, които се събират при необходимост на заседания в Призрен, всички градове се управляват от 12 членове, избрани от народа. Представителят на това управление е едновременно член на заседанията, които се провеждат в Призрен.         Председател на цялата лига или неин глава е шейх Мустафа от Ташлъджа; той е и най-влиятелното лице сред албанците; след него се нарежда Али Драга от Митровица, един необикновено енергичен човек, който се ползва с голямо уважение сред албанците.
             Ташлъджа Мустафа често идва в Прищина на съвещание с косовския валия;в този случай го съпровождат 90 албански старейшини, въоръжени с ятагани, пистолети и пушки.
             В Скопие Албанската лига има свое отделно управление, свои заптиета. В Прищина лигата има двама свои представители, които заседават в съда и присъстват на всеки междлис. Всички документи, подписани от валията, се носят на представителя на лигата за утвърждаване и никакво дело не може да бъде решавано без предварителното му съгласие.”
               Започва масово ограбване на християнското инородно население от албански шайки. Особено жестоко е отношението към българското население в Охридско. Целта е ясна – етническо прочистване. Още повече,че  в плановете на лигата влиза определянето на Охрид за столица на Велика Албания.
             Създадена с помощта на официалната турска власт, лигата започва да се превръща в заплаха за самата Турция и през 1881 г.е изпратена военна експедиция за ликвидирането й.
       Лигата е ликвидирана, но програмата й е в изпълнение.

Torin:
"Албанската лига" е създадена много преди това от Скендер бег. След тази лига има много други албански лиги, една от които е и тази, за която говориш.

четец:


      Така е. Тази е по-известна като Призренска лига.

tankistabg:
Всъщност Албанците са искали Столицата да е или Скуп/скопие/ или в днешен Епир.
Призренската лига се е борила най вече срещу Сърбите, но е имала и вътрешни борби, като спора за езика например.

metonaidenov:

--- Цитат ---Всъщност Албанците са искали Столицата да е или Скуп/скопие/ или в днешен Епир.
Призренската лига се е борила най вече срещу Сърбите, но е имала и вътрешни борби, като спора за езика например.
--- Край на цитат ---
Да, спорът е бил дали да възприемат османската (арабска) писменост, кирилицата или латиницата, като в крайна сметка надделяват привържениците на последната (може би, защото най-интелигентната част от албанското общество са били католици). Но не мога да се съглася, че лигата е имала за свой основен противник Сърбия...доколкото аз съм запознат, тя се е борила за широка автономия в рамките на Османската империя.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия