БГ История

България => Османско иго => Темата е започната от: REKS в Август 07, 2008, 22:57:37

Титла: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: REKS в Август 07, 2008, 22:57:37
Откъса от текста по долу е намерен в нета случайно, но ми направи голямо впечатление една част от интервюто с професор Халил Иналджък(считан за един от най-добрите османисти в света,преподавал в Чикагския университет).


" Независимо от твърденията, че местното християнско население е било насилвано или дори окуражавано да се ислямизира, трябва да кажа, че няма истина в това. Отоманите никога не са използвали насилие, за да помохамеданчват покорени народи. Защото насилственото помюсюлманчване е изцяло против мюсюлманската религия. Пророкът го е казал много ясно: мохамеданинът, човекът, който е направен мюсюлманин с насилие, не е истински мюсюлманин. На второ място не е практично. Когато числото на мохамеданите расте, това означава намаляване на данъчните постъпления, защото когато един християнин стане мюсюлманин, той престава да плаща джезие. Така че както по религиозни, така и по данъчни съображения отоманската политика не е била за насилване на местното завладяно население да приеме исляма. В този смисъл не е вярно твърдението, което е в основата на националистическата история на Балканите, че турците дошли и взели да карат християните да се помохамеданчват.

-Нека ви попитам как тогава някои от християните са се помохамеданчвали. Дали това е ставало като привилегия, или пък защото са били на някаква служба, или пък защото са живели на земи със специални привилегии, които са им давали възможността да си сменят религията. Как става това наистина?

- Не можем точно да установим факторите, които окуражават тези хора да сменят религията си. Общо взето се наблюдава, че тези прекръстили се хора са били по един или друг начин в близък контакт с турците мохамедани. Например били са наети от правителството като пазачи. Освен това тези, които живеят в тесен контакт с мохамедани, за да споделят привилегиите на мохамеданите в обществото или в икономиката, може би са променяли религията си. Но мога категорично да кажа, че нито индивидуално, нито колективно мюсюлманите са насилвали християнското население да се помохамеданчва.

- А какво може да се каже за теориите, че например вакъфските имоти, или земите на царицата майка, дават привилегия на живеещите и работещите на тях лесно да стават мохамедани. Не са били насилвани, но им е било позволено да се възползват от тези предимства.

- Това, което местното население чувства и вижда, е само събирането на данъците от представителите на тези вакъфи. Не е имало пропаганда, но може би това да си част от империята, да си важна личност е създавало чувството, че подобна принадлежност си заслужава; и това да е влияело. Но трябва да кажем и че по-късно джезието (данъкът на немюсюлманите) става голяма тежест за християнското население. Това е установено исторически. Някои историци твърдят, че в по-късните векове - през XVII, XVIII - става масово прекръстване поради тежестта на този данък. Има наистина такива прекръствания в източните и в западните части на Балканския полуостров. Но правителството разбира грешката си и се опитва да промени данъчната си политика. То никога не е искало християнското население да се помохамеданчи масово.

- С една дума, това, което казвате, е, че данъкът джезие е толкова тежък върху селяните, че те търсят начин да си спасят кожите, като се помохамеданчат.

- Това е само една теория, целяща да обясни помохамеданчванията, но тази категория помохамеданчили се местни християни запазват родния си език. Много малко от тях знаят турски. Повечето говорят български или едновременно и двата езика. Можем да кажем без колебание, че ако една група мюсюлмани не може да говори турски изобщо, членовете й може да са били местни християни.
Но и тук трябва да се добави нещо. Преди да дойдат отоманците, на Балканите има тюрки: печенеги, кумани и други тюрки, които вече са се спуснали към Балканите. Даже една от вашите династии - Шишмановците - несъмнено е от тюркски, от кумански произход. Те идват много преди онугундурите и българите. А преди това, както знаете, има и други - Асеневците. Някои учени доказват, че и те са от кумански произход. Преди да дойдат отоманите, съществуват и вардарските турци, които са били разселени от Византийската империя по онези места. Отоманците завладяват България през XIV век и намират там хора, които говорят техния език. Като например гагаузите и други турци, тези от Вардарско. Те, разбира се, имат симпатия към покорителите, защото говорят същия език. Възможно е преминаването към мохамеданството да е било по-разпространено между такива християни от тюркски произход, които са били покръстени, станали са християни, но са говорили турски, като гагаузите например. Така или иначе, всичките тези заварени групи от етнически турци на Балканите са много малък процент от мохамеданите в България. Това може да бъде доказано от документите по ясен и категоричен начин."
Наистина според мен човек може да се замисли дали имало насилствено ислямизиране или това е просто някоя историческа "измислица". А вие какво мислите?
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: куман в Август 08, 2008, 00:10:58
   По време на царуването на султан Мурад I (1360—1389) османската армия успява да завладее големи територии с християнско население. Пред военно-феодалната администрация възниква въпросът за пълното подчиняване на тези територии и населението и за осигуряване на възможност за продължаване на завоевателните походи, както твърди турският историк М. Т. Гьокбилгин (1977г.), „беше нужно много време, докато християнските народи бъдат принудени насилствено да приемат исляма или да се чака доброволно да направят това. В същото време беше невъзможно турци от Анадола да бъдат докарани и заселени по тези места, а положението изискваше в новозавоюваните християнски територии да бъде обезпечен редът, а н да се намери начин за заздравяване на завоюваните позиции и за осигуряване на един постоянен доход за хазната. . . Османският елемент на Балканския полуостров се създава и утвърждава, от една страна, чрез тази робска институция (еничарството), а от друга — чрез насилствената смяна на религията (на християнските народи)“
 
   В стремежа си да запазят мъжкото поколение християните прибягват до невероятни за онова време средства. Така например в някои райони те започват да обрязват момчетата. В отделни случаи подменят и имената им, като по този начин слагат началото на една особена категория християни, говорещи своя език, но с мюсюлмански имена. По-късно под заплаха от ликвидиране някои от тях приемат и ислямската религия. Тази мярка се прилага най-много в Босна и става причина за широкото разпространение на исляма в този край. Християните от този район наред с обрязването започват да обличат момчетата в турски потури само за да избегнат пълното потурчване. Това привлича вниманието на властта и не след дълго е издадена специална заповед, в която се казва: „Децата от Босна, независимо че са обрязани и облечени в потури, също както всички християнски момчета да бъдат събирани за еничари“
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: бугарашъ в Август 08, 2008, 00:26:43
Султански указ (ферман) от 1536 г.,съхраняван в националната библиотека в Кайро:
„Настоящият височайши ферман бе написан, защото от стари времена е издаден закон и установена традиция да се събират момчетата (християнски) за еничарския корпус, поради което заповядвам да бъдат събрани от санджаците Авлоние, Албасан и Охри. За целта изпращам командира на еничарския корпус в принадлежащия към високия ми двор вилает Румили Мустафа, да продължи щастието му, и като издавам настоящата си височайша заповед, нареждам, като пристигне в споменатите санджаци и кадълъци, да вземете мерки и от всяко село и махала на кадълъка колкото и гяурски (християнски) момчета да има в тях, да ги съберете дори с бащите им, без да пропускате нито едно от тях, да ги докарате при себе си и лично да ги огледате. Ако някои гяури имат много момчета, при вас да остане едно от тях на възраст между 15 и 20 години и то да бъде най-годното. Добре да ги пазите и да вземете от тези, които имат по-малко момчета, и не допускайте бащите да ви досаждат или пък да подменят някое от тях. На всяко от момчетата записвайте собственото име, името на бащата, селото и името на сипахи, а също така характерните му черти и белези по списък така, че ако се случи някое (момче) да се укрие, да може да бъде установено, заловено и върнато обратно.
        По време на събирането гяурите (християните), проявявайки хитрост, докарвали отвън (от други места) момчета и ги смесвали (със своите). Приложете всички извънредни мерки, но не допускайте да се смесват децата, а да вземете момчета само от местната рая (християнско население) и за да бъдат избегнати всякакви хитрости, заповядвам, когато ги изпращате» до техните аги, по пътя да бъдат най-строго опазени така, че никой от тях да няма възможност да се укрие или избяга. Когато записвате момчетата, изгответе два регистъра. Единият да вземе със себе си той (Мустафа), а когато изпратите момчетата, човекът, който ги води, да ги предаде на агите им срещу другия регистър, след което двата да бъдат сравнени. Това ще отнеме всякаква възможност за подмяна или друга измама, а на човека изрично заповядайте, докато ги води, да не разрешава да се разхождат и от никого нищо да не вземат, а да вървят само по пътя си. Ако се случи поради объркване на пътя да отседнат в село, където вече са били, не допускайте населението да дава на момчетата хляб, да ги взема по домовете си или да създава други затруднения. Местните санджакбейове, кадии, субашии, паши и войводи, управители на вакъфските имоти, владелци на тимари или който и да е друг да не се месят при подбора на момчетата, с една дума, в тази работа никой да не се намесва, тъй като единствен споменатият командир лично ще ги избира и изпраща. Ако по време на подготовката разпореди нещо на споменатите санджакбейове, субашии, кадии, спахии и други, те веднага да направят, каквото трябва, без да се месят в други работи, защото трябва да знаят, че ако се случи нещо, те ще отговарят. Необходимо е да не се допуска проявявайки хитрост, някой да вземе момче от вече записаните и го отвлече, поради което трябва да ги пазите и в това отношение да не допускате нито самите вие, нито които и да е от хората ви да вземе дори акче (подкуп) или да възразяват па моята височайша заповед пот, каквато и форма да бъде издадена тя, а да направят всичко, каквото е нужно. При извършване на разследване, ако в някое село или къща укриват и не показват избяга пия или са проявиш хитрост и са смесили момчетата с взети отвън който и да е той, да знаете да не му давате възможност (да стори това) и не проявявайте никакво милосърдие и снизхождение. Молбите и оплакванията да не ви влияят, а при опасност проявявайте старание и прилагайте строги мерки. По време на претърсване, ако се намери някой, който проявява и най-малка съпротива, да бъде наказан, както изискват заповедите ми. При събирането на момчетата някои войводи, санджакбейове, кадии, субашии и други, покровителствували едно или друго село, не вземали момчета и ги криели от пристигналия командир, за което аз не съм давал височайшето си съгласие. Без да се зачита каквото и да е ходатайство, момчетата да бъдат взети от селата, от които е заповядано, и въз основа на заповедта ми да бъдат събрани и доведени. Така че, ако за някое село бъде ходатайствувано и се узнае, че не са взети (момчетата) и командирът се върнал (без тях), няма никаква вероятност да бъдат приети каквито и да са извинения и ще бъдат приложени необходимите наказания. Ако гяурите в някои вакъфски имоти казват, че притежават заповед, според която са освободени от авариз-и, дивание и текялиф-и Йорфийе, проявяват упорство и не дават момчета за еничари, в такива случаи заповедта ми е следната: в селата, в които раята казва, че не се вземат (момчетата) от тях, да знаете, че това не е вярно и независимо че са опростени от авариз-и, дивание и текялиф-и Йорфийе, без да се съобразявате с това, както от всички неверници и от тях вземете момчета за еничарския корпус и по друг начин не постъпвайте. Така да знаете и да имате доверие в свещения ми знак“ .
        Написан през последното десетдневие на месец рамазан 943 г. (29. V. — 7. VI. 1536 г.).
Цитираното от Рекс изказване си е в типично гаджалски стил-абе,то е така,ама не баш така...До ден днешен нито един турчин не е признал за геноцида над арменците през 1915г.(мисля,че беше тогава).За около 1500000 изклани арменци се твърди (в Турция),че са няколко десетки хиляди и ,че са жертви на гражданска война!Виж, това би могло да ме накара да се замисля...
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: бугарашъ в Август 08, 2008, 01:33:15
Девширме (кръвен данък) — принудително събиране на християнски деца, които след задължително помюсюлманчване и обучение били използувани за нуждите на еничарския и другите военни корпуси, за слугуване в дворците и у мюсюлмански семейства и т. н.

Аджемиоглани — младежи и деца, насилствено събирани измежду немюсюлманското население на Османската империя по силата на кръвния данък, подготвяни да поемат впоследствие еничарска или друга служба

Еничари (йеничери, букв. нова войска) — бойци от основната пехотна военна сила на османската армия. Еничарският корпус се състоял от 196 поделения, попълвани периодично предимно по пътя на кръвния данък девширме.

Капу хакъ — произволно изисквана от всеки дом такса

Ресм-и агъл — данък за кошара.

Ресм-и асияб — данък за воденица.

Ресм-и биве — поземлен данък, плащан от вдовиците-немюсюлманки в полза на ленника.

Ресм-и божик — налог върху свинете, които се угоявали за Коледа.

Ресм-и гиях — данък за сено.

Ресм-и духан — димнина, данък за презимуване в земите на един или друг феодален владетел.

Ресм-и менгене — налог за пресоване на грозде.

Ресм-и мюджеред — поземлен данък, събиран от работоспособни, но все още неженени синове, които живеят заедно с баща си и обработват негови парцели земя.

Ресм-и обручина — данък, налаган при продажбата на вино.

Ресм-и отлук — данък върху пасище.

Ресм-и тапу — такса, плащана от всеки рая на съответния ленник или в полза на държавната хазна за правото му да стопанисва поземлен имот. Ресм-и тапу не се изисквал единствено при прехода на поземлен имот но наследство от баща на син.

Ресм-и фучу — данък върху бъчви вино.

Ресм-и ханазир — данък върху свине.

Ресм-и химе — данък върху дърва за огрев.

Харадж (харач) — едно от названията на поголовния данък джизие, събиран в полза на държавата само от немюсюлманите, поданици на султана

Не успях да намеря "данък върху въздух ","данък върху сране" и ергенски данък,но със сигурност ги е имало ;D ;D
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: бугарашъ в Август 08, 2008, 20:36:46

" Джeзие или харадж [данъци] са били смазващо бреме за земеделските производители-немюсюлмани, които едва успявали да намерят начин за съществуване. [...] Основната грижа на мюсюлманските органи била да се плащат всички данъци и dhimmi (раята) да признае по различни начини, едни от други по-унизителни, превъзходството на исляма. Докато немюсюлманите спазват наложените порядки им е било разрешено известно самоуправление. Въпреки това, дори и в собствените си общости никога не са били свободни,а под напрестанен гнет от страна на управляващите мюсюлмани "

Norman Stillman
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: бугарашъ в Август 08, 2008, 22:16:08
Потурчването на Чепино

 Когато турския амира цар Мехмет, нарукан Ловец, подигна сефер на Мора, та изпрати 105 000 войска по море и 150 000 по сухо, тогис додоха ва Пло/в/дин град 6 паши, та преминаха из Пещера. И Мехамет пашя са много йеничар доде ва Цепина на Костантово и сабра вси попове и кметове, та ги тури на веруги и каза: "Брех хаинлар, вас Али Осман патишя милува, та не давате царйево; само кога трйеба, помагате на нашата воскя. И ние ви милуваме като нашите йеничаре, а вие сти искали да дигате глава на вашя цар".

Тогис бан Велю и протопоп Костантин отговориха: "Честити везиро, нашите момчета доскоро са били са царските войски по Тунос, по Траболус и Мисир. Че що видяхте грозно от нас?" И пашата каза: "Вие лажете. Мене обади карабашот ва Филибе /Плодински митрополит проклет Гаврил/." И тье казаха: "Он нас не заповеда, та че оти му не даваме, та ни клевети." И пашата отговори: "Ели сте и вие кауре, оти да не давате? Ето че сте асии." И повеле на йеничерете да ги изколят сите. Тогис некои Кара имам Хасан оджя умоли пашата да ги прости, ако се потурчат.

И на Гергювден се потурчиха бан Велю, протопоп Константин, поп Гюрге и поп Димитър ва Костантово, и сите кметове и попове от друзите села. И като бьеше много гладия, пашата остави още четири оджи да ни турчат и кои се потурчат, да им дадат жито за яденье. И он отиде прьез Разлога ва Солун. Нашите се турчиха до Богородица /августа/. Кои се не изтурчиха, едни изклаха, друзи бегаха по гората и тям изгореха кащите.

Асан оджя пусна много конье ва градот, та докараха жито от Беглик хан и стовари го ва църквите "Светаа Петка" и "Светии апостол Андрея" ва Костантово, и раздаде на потурчените кащи по две мьери просо. Та че на Петковден доде ферман от царот да се саберат блъгарете, та да станат рая, да дават харач и верим и да ходят на ангария, и само турцето да отиват на воискя. И събраха се бежанците, та сагрядиха кащи ва Камънец и Ракитово. Тогис повечето бежанци от страхот отидоха при Стара рьека, та съгядиха ново селище Батьево. Асан оджя за кашмер натера потурняците, та расипаха сите цръкви от Костьенец до Станимъка, 33 монастире и 218 цръкви.

И така, божию попущению, расипаха се блъгарете ва Цепина. Помени, господи, грьешнааго и недостойнааго раба твоьего поп Методийе Драгинов от село Корова. Записа се ва лето 1600
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Август 12, 2008, 20:17:08
От мен само аплаузи.
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: бугарашъ в Август 15, 2008, 01:21:20
Силезийския рицар Мелхиор фон Зайдлиц, който през 1559г. бил пленен от турците разказва: "...В споменатия град (Пловдив), както и в другите области, живеят много християни, които говорят славянски език. От тях, както и от всички други християни, живеещи в неговата държава, султанът изисква и нарежда обикновено всяка четвърта или пета година да се взема данък от децата им. Така че, който има 4 или 5 деца, му вземат 1 или ако има повече – вземат му 2 или всички момченца. Тези деца изпращат в Анадола или Мала Азия отвъд морето и ги разпределят между местните жители из всички градове и села. Докато пораснат, децата биват използвани за всякаква физическа работа и научават турски език. Наричат ги аджеми-оглани. По-късно, когато децата заякнат, султанът ги изисква и те трябва да ги отчетат в Цариград. Ако междувременно някое или повече деца са умрели или пък са загубени, главата на семейството, при което са били, трябва да съобщи пред съда на града или селото как са загинали. Не стори ли това, трябва да плати детето.

По-късно използват децата в султанския двор, на корабите или в градините, в конюшните и на много други места, където имат нужда от тях. Което от тях се е проявило добре, когато порасне, го използват за това, което е научило. Много от тях учат занаяти, но от тях правят повече еничари и хора, които след това се отнасят тирански с родителите и другарите си. Бедните християни, които са подчинени на султана, трябва да очакват по всяко време такава безподобна тирания и да я търпят без всякакви възражения...”
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Август 16, 2008, 22:20:31
Давай има още източници.
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Komap в Август 21, 2008, 16:37:16
Ето нещо и от мен:

Из Историческия бележник: /В него се записват всички случки, станали с християнското население в Кръстогорската област. Той е писан от странствуващи монаси на гръцки език в течение на два и повече века, начиная от 1622 година. Предавал се е от ръка на ръка и е пазен тайно в църквата "Св. Неделя" в Райково. Последен неин пазител бил поп Глигорко, с изчезването на когото изчезнала и книгата. Част от бележника е запазен от Рада Казалиева, която преди изчезването му тя е снема и запазва някои преписи от него, които превежда от гръцки на български/:
"В 1661 г. в 21 години от царуването на султана Мехмед IV (има се предвид вероятно 1669 г. - бел. моя) излезе заповед да се потурчат българите в Красногорето - Кръстата гора (в Средните Родопи). С огън и нож турците успеха да потурчат населението в следните села: Каршилъ (Виево), Смолян (Смилян), Упарово (Влахово), Бяла река, Подвис, Витлово (Рудозем) и една малка част от населението в селата Езерово (кв. на Смолян) и Беловидово (Златоград).
А селата Райково, Устово, Долно и Горно Дерекйой (съответно Соколовци и Момчиловци), Кутлово (Славеино), Петково, Очиново (Чокманово), Левоочево (Левочево), Пещера, Осиково (Полк. Серафимово) оказаха голям отпор на насилниците турци и запазиха вярата си."
Преданието сочи, че помохамеданчването е станало по Великден. Селото е обградено от всички страни с турци, които залавят свещеника и част от населението в църквата. Предлагат им да приемат исляма, но свещеникът отказва и е съсечен в църквата. Който откаже да приеме новата вяра е убиван на място. Една част от населението успява да избяга в околните гори. Според преданието само 5 семейства приемат исляма и остават в селото на Илинденя, а в последствие се заселват в днешното Виево. Къщите на селото са изгорени, с изключение на тези, чиито стопани са приели исляма. В пожара са унищожени и църквите "Св. Илия", "Св. Неделя" и параклиса "Св. Георги".
Малко по-късно се провежда и акцията за приемането на исляма в Кутлово (Славеино). Но кутловци се оказват костеливи орехи и само няколко души приемат новата вяра: двама от синовете на дядо Георги, които са именувани Мустан и Мустафа, синът на някой си Узун и по един потомък на Чилингирския и Чолаковския род, които се заселват в Тикале. Кутлово е изгорено от поробителите, с изключение на 1 къща.
Голяма част от неприелите исляма се заселват в местността Балабанско, а една част от неприелите и помюсюлманчените заживяват в Махалата - на завоя при вливането на Виевска река и Малка Арда, където доскоро е имало остатъци от чешма.
Двете нови населени места си помагат и живеят задружно по съседски. Християните изграждат нов параклис на мястото на опожарената черква "Св. Илия". Двете села заедно празнуват и се веселят, играят заедно хоро. Но след един нещастен случай, при който една девойка-овчарка пада от скала християни и мюсюлмани решават, че не е редно повече да живеят заедно и че така ще бъдат наказани и се разделят. Изповядващите исляма завиват по Виевската река и там основават селото си, което от завиването се нарича Виево. Християните остават в Махалата.
Връзките между съседите от двете религии не се заличават, докато при едно общо празненство, след запой един виевец се провиква:
- От сега тува нещеме кауре! Сва място е наше!
Настъпва масово сбиване и общите празненства започват да замират. Някои отношение все пак се запазват и никой не отрича родовите връзки.
По-нататък турците правят още опити за помохамеданчване на християните, но със слаб успех - хората бързо успяват да избягат в гората. Властта има проблеми не само с кутловци, но дори и с виевци, които с нищо не съдействат. Заради това си поведение селяните от двете села са наричани "карши" (срещу властта) и съответно двете получават имената Голямо и Малко Каршилъ. След края на акцията християните се връщат и възобновяват своето село Кутлово.

След като разгледах някои белези и направих някои съпоставки мисля, че помохамеданчването на Виево, с някои доста големи различия е послужило като основа за написването на "Време разделно". Разбира се, сюжетът е допълнен и със случки от други места - Смилян и Могилица например. Защо обаче благородният и достоен за пример в Средните Родопи поп Глигорко е претворен в Руси-Чаневия герой - не ми е много понятно.

Надявам се и на други източници за помохамеданчването. Темата е много интересна! :)
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: makebulgar в Август 21, 2008, 22:21:04
Откъса от текста по долу е намерен в нета случайно, но ми направи голямо впечатление една част от интервюто с професор Халил Иналджък(считан за един от най-добрите османисти в света,преподавал в Чикагския университет).

Наистина според мен човек може да се замисли дали имало насилствено ислямизиране или това е просто някоя историческа "измислица". А вие какво мислите?

Какво мислиме ли?!  >:(

Мисля, че това е част от поредицата материали които трябва да направят от турците благ и приятен народ който да бъде приет в европа!

Значи нямало насилствено ислямизиране, нямало е геноцид в армения, нямало клане в Батак, не е било робство а присъствие, и сигурно някъде из интернет пише, че турците не са взимали малки българчета, а българите сами са ги давали, щото много обичали присъстващите наоколо турци!!! 

За всички които пишат такива глупости и за онези които в момента турцизират помаците в българия имам един съвет. Гръмнете се!!!  >:(
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Септември 27, 2008, 03:03:03
В Стара планина данъците са се плащали в подножието от определени представители.Донякъде на това дължат развитието си градовете в подбалканските котловини.От входа на проходите до Плевен, Шумен, Орхание държавните чиновници са давали дарове в Джамиите че са минали живи.Особенно лятото.Зимата са минавали само транзит през Ришкия проход, Арабаконак, и Хаинбоаз.В узаконяването на Българската екзархия - един правен документ по същноста си има интересни потвърждения на права.
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Септември 27, 2008, 03:14:53
Стара Планина и Делиормана е бяло петно в данъчната карта на Османската империя от 16 век до началото на 19 век.Извън големите градове данъчно задължените селища(основно турски, с по наколко гяурски семейства тук таме) са единични случаи.Бизнеса е бил съсредоточен по проходите там турците плащат без мурафети.Имам и фамилни документи за епохата но са тайна на обидени дедовци от търновската конституция, и семейна клетва да се пазим от политиката като дявол от тамян???
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Септември 27, 2008, 03:21:33
Между другото Четеца е специалист по Лудогорието и е с ценз.(сериозен)Ако и да е наполовин македонец.Никой не е съвършен.
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: ninja в Септември 28, 2008, 21:14:05
Имало е и то брутално ислямизиране.

Е тоя субект безспорно е извършил не един геноцид (не само върху християние.)

.
Селим 1
(http://media-2.web.britannica.com/eb-media/37/9437-004-3A7F6218.jpg)

Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: sim4o в Март 24, 2009, 08:30:25
ДА!Въобще да се пита е белег на много слаба историческа култура....ама все пак хубаво е човек да иска да научи!Ако искаш-има многобройни исторически извори.....да ти ги дам,да четеш!
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: valerika в Май 05, 2010, 22:44:59
Източници много представяте,но.....Насилствено или не е потурчването?Струва ми се,че не!И знаете ли защо?Не от източниците ви!Живея сред помаци!Ако са били насилвани,имаха достатъчно време да се върнат към християнството!От 1879г до днес!Е,не го направиха!Не се смятат за турци,но са категорични,че не са и българи...........само че повечето се турчеят...много!Вярвам на очите си.......а източниците...сигурно за един грамотен човек не е проблем да скалъпи правдоподобна теория!Съжалявам,но тези ,които не са съгласни с мен,може би е по-добре да се запознаят на живо с "насилствено" помохамеданчените и после да спорят!Аз от 15ф години съм тук-не видях един да каже:Аз съм българин и християнин!Съжалявам!
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: лаутаро в Май 07, 2010, 18:57:12
Поправете ме ако бъркам но темата е за ислямизацията 15-18 в., а не за съвременните помаци. Помаците през последните 100 г. не са станали християни понеже са си мюсолмани и никой не е упражнил върху тях достатъчно насилие за разлика от тяхните предшественици от 16 или 17 в. (моля да не бъда разбиран погрешно не агитирам за православен геноцид, а давам пример). Това, че ние не ставаме езичници не значи, че Борис не е изтрепал боилските родове.
Може би бъркам но ми се струва, че цитираното в началото интервю е с доайена на световната османистика Халил Иналджък. Той самият споменава за икономическото насилие упражнявано върху не мюсолманското население но просто използва др. думи. Казаното от Иналджък е 90% истина но трябва да се допълни понеже е пречупено през неговият патриотичен поглед от една страна, а от др. като при всеки тесен специалист е неясно. Той правилно казва, че Османската държава няма икономическа изгода от пълната ислямизация на не мюсолманското население но има др. видове изгода. Осен това чете Коранна както дявола Евангелието. В Корана има достатъчно текстове, които позволяват на един усърден държавен служител или пък средновековен фанатик да си затвори очите за цитираните текстове. Всъщност в Коранна и Библията има текстове за всички и всеки и не е важно какво пише а кой ги чете. В нашата история имаме спорни извори за насилствена не икономическа ислямизация на цели региони в Родопите, които бяха посочени и като се има предвид, че Х. Иналджък е идвал няколко пъти в България, посещавал е архиви, университети, музеи съмнявам се да не е запознат с тях но предвид спорността им проявявам разбиране защо не ги е споменал. Това, което не мога да разбера е защо не споменава за еничерството. Нима взимането на християнски деца и юноши чак до 30-е години на 18в. не е форма на насилствена ислямизация.
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Komap в Май 10, 2010, 14:11:56
Източници много представяте,но.....Насилствено или не е потурчването?Струва ми се,че не!И знаете ли защо?Не от източниците ви!Живея сред помаци!Ако са били насилвани,имаха достатъчно време да се върнат към християнството!От 1879г до днес!Е,не го направиха!Не се смятат за турци,но са категорични,че не са и българи...........само че повечето се турчеят...много!Вярвам на очите си.......а източниците...сигурно за един грамотен човек не е проблем да скалъпи правдоподобна теория!Съжалявам,но тези ,които не са съгласни с мен,може би е по-добре да се запознаят на живо с "насилствено" помохамеданчените и после да спорят!Аз от 15ф години съм тук-не видях един да каже:Аз съм българин и християнин!Съжалявам!

И аз бях по твоя вилает, Валерика:) Мога да кажа, че вече го познавам донякъде. За да ти отговоря на постинга ще използвам един факт и едно лично наблюдение: Известно е, че най-бързата християнизация на помаците /и най-трайната!/ е тази от периода 1879 - 1881 г. в Източна Румелия, когато са се давали пари за смяната на вероизповеданиято. За съжаление около 1881 г. такива пари вече не са предвидени и всичко замира. При християнизацията от периода на Балканската война всичко е с елемент на принуда и затова после и да е имало такива, които наистина са искали дабъдат християни, страхът от върналото се към исляма мнозинство е надделял. Помакът, по мои наблюдения, е лесно предсказуема птица: свит и уж хрисим, но с желание да не попада под ударите на мнозинството. Затова и изтъпленията в Батак са толкова големи: помаците просто искали да се издокарат пред погледа на османците. Иначе в собственото си село никога не биха колили така /спраква: авренските помаци са клали предимно в Черничево/. И понеже в Кирково християните сте малко, а турците - много, ето го и логичното обяснение. Вземи същият този помак и го сложи в София или Плевен и той ще се изтрие, обезличи и юе бъде едно същество с неопределена религия и самоличност. Докато са там обаче са силни... И малко от тях ще дръзнат да се самообявят за различни.
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: vekil в Май 14, 2010, 20:56:50
Аз съм атеист, затова меняването на религия с цел облаги ми е неприятна. Да вярваш в нещо, е много ценно, и не бих го заменил за нищо. Сега стават евангелисти срещу обещания за зелена карта, католици срещу безплатни езикови курсове, мюсулмани, срещу обещания да ти изкупят тютюна, или някакво хипотетично мачкане на гявури,(или не толкова хипотетично), в миналото е бил по тежък избора,
едните лъжат, другите колят.
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Komap в Май 17, 2010, 08:56:36
Принципно е така, Векиле, но за пари хората какво ли не правят: едни предават и получават награди, други отвличат, трети си продават децата, а някои - религията. Всичко е разменна монета в тови пазар. И някои използват всичко което имат, за да получат нещо насреща. Нямам предвид, че всеки помак би се продал за пари, но има и такива. Въпросът е ние българите да не се огъваме.
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: kortes в Април 27, 2011, 16:12:24
Ква религия, кви 5 лева..??? Това, че за едната вяра са се водили толкова много войни една голяма ГЛУПОСТ.
Моят бог е по-велик от твоя- айде да се бием... Абе в кой свят живеем бе.... Да.., факта, че днешната цивилизация дължи съвременното си лице на християнството не го отричам....
Но откъде сме сигурни, че нямаше да живеем в по-развит, в по-хубав свят ако примерно вярвахме в Тангра???!!
Или вместо християнството като водеща религия продължавахме да вярваме в римските богове??!!!
 >:( ??? ???
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: sim4o в Април 27, 2011, 17:06:06
ДА!.. хубаво е да се отвори например книжката на плененият при Никопол Ханс Шилтбергер.. който пък не вярва на източници и си знае , каквото му го говори ГЛАСЪТ- да не пита по форуми! ::)
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: debozman в Април 30, 2011, 01:00:05
ДА!.. хубаво е да се отвори например книжката на плененият при Никопол Ханс Шилтбергер.. който пък не вярва на източници и си знае , каквото му го говори ГЛАСЪТ- да не пита по форуми! ::)

--- Симеоне, ще ти кажа нещо под секрет. Днешните мюсулмани се считат за истински мюсулмани ако имат видения. Точно, да - видения. По тази причина, пушенето на хашиш не се забранява, това е тревата за общение с Алла (Бога). Това важи за Алжир, Либия и Мароко, за другите манафи нямам лични впечатления. Това също се смята за здравословно сред повечето от испанците - тук тревата е на почит, но . . пък църквите са пълни -парадокс. Лично аз смятам - пак под давление на тревата - че мюсулманщината не е тотално явление - насмокването и вилнеенето по верски пинизи, но е сравнително масово. Като мина вечер край дискотека в петък вечер, ако е отворен прозореца, чак колата се умирисва на трева, не се майтапя. Така, че доколко си мюсулманин зависи и от това, доколко имаш видения. Нямаш ли видения (като например, че Тагра ти се явява на сън, или Мохамед те рита в задника и т.н.) не си правоверен мюсулманин. Тук виждам двама с видения.
---  Знаеш ли Комар кои са най-лютите българи - най-Новите българи са най-лютите. Те се бият и живеят за вяра. За стари българи като мене ( и като Векил) е по-друго. Аз ще го бия турчина (без причина), ако ще да е юдеин, ако ще и да е християнин. Ще си го бъхтам без злоба, без яд, кротко, яко и достатъчно, не за вяра, а защото е турчин с турска реч. Та такива са нещата с новите и старите българи. Като изтрезнея пак може да ми е приятел резняка, но като се налоча - пак бой.  :-* Мисля също, че това е едно нормално старобългарско поведение.  :D. Който обаче смята, че няма "насилствена", каквото и да е (аз съм  преминал например насилствена пионеризация, за чавдаризацията спомените ми са бледи и неясни), той просто не е от този свят. И моето верую е при всеки удобен случай да се насилват другоезичните и най-вече другоезичничките с всевъзможни средства, методи и приьоми, без омраза, без нерви - но непрекъснато и целенасочено - цял живот. Не пропагандирам насилие, а надмощие - интелектуално, сексуално, финансово, лингво и т.н. от всякакъв вид, разряд и клас. ТОВА ще запази България - Силата. Другото е от Нечестивия. Наздраве за мюсулманите - имам за мезе свинска пача от българския магазин в Мадрид!
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Pomak в Май 26, 2011, 13:24:51
Откъса от текста по долу е намерен в нета случайно, но ми направи голямо впечатление една част от интервюто с професор Халил Иналджък(считан за един от най-добрите османисти в света,преподавал в Чикагския университет).

.....
- С една дума, това, което казвате, е, че данъкът джезие е толкова тежък върху селяните, че те търсят начин да си спасят кожите, като се помохамеданчат.

- Това е само една теория, целяща да обясни помохамеданчванията, но тази категория помохамеданчили се местни християни запазват родния си език. Много малко от тях знаят турски. Повечето говорят български или едновременно и двата езика. Можем да кажем без колебание, че ако една група мюсюлмани не може да говори турски изобщо, членовете й може да са били местни християни.
Но и тук трябва да се добави нещо. Преди да дойдат отоманците, на Балканите има тюрки: печенеги, кумани и други тюрки, които вече са се спуснали към Балканите. Даже една от вашите династии - Шишмановците - несъмнено е от тюркски, от кумански произход. Те идват много преди онугундурите и българите. А преди това, както знаете, има и други - Асеневците. Някои учени доказват, че и те са от кумански произход. Преди да дойдат отоманите, съществуват и вардарските турци, които са били разселени от Византийската империя по онези места. Отоманците завладяват България през XIV век и намират там хора, които говорят техния език. Като например гагаузите и други турци, тези от Вардарско. Те, разбира се, имат симпатия към покорителите, защото говорят същия език. Възможно е преминаването към мохамеданството да е било по-разпространено между такива християни от тюркски произход, които са били покръстени, станали са християни, но са говорили турски, като гагаузите например. Така или иначе, всичките тези заварени групи от етнически турци на Балканите са много малък процент от мохамеданите в България. Това може да бъде доказано от документите по ясен и категоричен начин."


Наистина според мен човек може да се замисли дали имало насилствено ислямизиране или това е просто някоя историческа "измислица". А вие какво мислите?

Това, което казва в цитираъния откъс от интервюто проифесор Иналджък е вярно, с изключение на последния абзац който аз съм запазил тук. Какво по-точно:
- въобще не е вярно че печенези и кумани са тюрки! Специално за куманите има многосведения, че те са били високи, руси, синеоки хора, а това са белези присъщи единствено на бялата раса. При това рецесивни, което ще рече че трябва доста кръстоски между бял и монголоид, за да пробие в някое от поколенията русото или синеокото щото монголоидните жълта кожа, черни прави коси и черни скосени очи е доминиращ белег. Това че може би са говорели някакъв тюркски език - ами вижте и нашите гагаузи от Българево напр. - и те са високи, руси, синеоки пък говорят тюркски (макар че едно време не разбираха турския по радио Истанбул което се ловеше без проблем на Калиакра) ама народните им песни примерно са на чист български. Огнището на първоначално възникване на тюрките, като клон на монголоидната раса, са лтайските планини и земите около тях - кажи-речи в средата на Азия. Само че това все пак е вторично огнище на "първоначално възникване", защото когато популационната експанзия на монголоидната раса достига Алтайските планини, монголоидите заварват там  бял народ - скити. И с бой или без бой, но се смесват и кръстосват и то доста и продължително и затова днеска антрополозите определят тюрките като монголоиди, но с много европеидни белези. Тяхната, на тюрките, популационна експанзия от Алтайския район започва през 7-и век след Христа, така че професор Иланджък просто е заблуден по отношение присъствие на тюрки преди 12-13 век в Европа. Така наречените от него "вардарски турци" не са никакви тюрки, а чистокръвни скити, изконни жители на Балканите и на Европа, наричани от родствениците си "тураци" от тур - дивото говедо, опитомено по-късно от скитите (от тураците) и дало начало на няколко примитивни породи домашни говеда (сиво искърско, родопско и т.н. - ценени извънредно и през 20-и в. сл. Христа от европейците заради вкусножто си месо!).
Та счетох че тия уточнявания са важни за да се избегнат онтдавна разпространяваните от "официалната наука" фантасмагории и заблуди.
Помака
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: rado84 в Май 28, 2011, 21:27:25
Но мога категорично да кажа, че нито индивидуално, нито колективно мюсюлманите са насилвали християнското население да се помохамеданчва.
Поредният турски лъжец. То в корана им пише точно това да насилват другите да стават "правоверни", а после лъжат най-нагло. Човек трябва да е луд, за да му повярва на този.  ::)
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: debozman в Юни 02, 2011, 09:20:20
ами вижте и нашите гагаузи от Българево напр. - и те са високи, руси, синеоки пък говорят тюркски (макар че едно време не разбираха турския по радио Истанбул което се ловеше без проблем на Калиакра) ама народните им песни примерно са на чист български.
--- Помак, това дето го разправяш за гагаузите - руси и синеоки, може да ти повярва някой, който не е виждал гагаузин през живота си. Понеже съм от този край и познавам лично поне 100 гагаузина, (като ІІІ -ма точно от Българево - черни като брикети и през 1973 г. трудно отговаряха на мичмана, че йм се оплитаха езиците с българския). Не йм знам народните песни, но до годината която соча имаше гагаузи, казах познавам много, от Виница, от Балчик, от Българево, Кранево и т.н. които български не знаеха (по възрастните). Християни са вярно, но . . . това е всичко. Това капанци, каракалпаци, гагаузи са черни като брикети. Турците от Добруджата пред тях са като луминисцентни лампи. И не говорят тюркски , а точно турски или гръцки - те са два чишита, гръцки гагаузи и турски гагаузи. Не са разбирали модерният турски защото никога не са го учили. Техният турски е отпреди поне 300 г. Как пък народните йм песни ще са на "чист български", след като матерният йм език е турския ти го оставям за домашно. ;)  
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: sim4o в Юни 02, 2011, 11:15:54
Капанците са си бели..па капанките.. бях в Попово преди време, една австрийска фирма бе спечелила търг за пречиствателна,та ме бяха командировали и мене, като подизпълнител.. е,да ти кажа, капанките са си синеоки и са си чисти българки!!
А, Джумурлу не го знам-може и с някакъв друг майчин език да е.. хора разни!
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Дели Кеседжи в Август 20, 2012, 21:09:39
Ще напиша и аз нещичко, от познатите ми фетви ...
Въпрос: Ако неверникът Зейд с хиторст е вкаран в исляма, но след това се отрече от мюсюлманската вяра, то как следва да се постъпи с този Зейд?
Отговор: Да бъде затворен и насила да бъде вкаран в исляма!
Въпрос: Ако неверникът Зейд в нетрезво състояние, докато не е на себе си, произ-несе думите, потвърждаващи приемането на исляма[52], а след това, вече трезвен се откаже от тях и по този начин стане вероотстъпник, как трябва да се постъпи с този Зейд?
Отговор: Да бъде държан в затвора, докато стане мюсюлманин!
Въпрос: Ако неверникът Зейд под влияние на изпитото вино, докато е безпаметен, стане мюсюлманин, може ли да се счита, че той е истински мюсюлманин?
Отговор: Може!
Въпрос: Ако представител на властта завърже неверника Зейд с въже през врата и почне да го души, а Зейд каже: „Пусни ме, аз ставам мюсюлманин", счита ли се пос-тигнатото по този начин мюсюлманство за законно?
Отговор: Счита се!
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Дели Кеседжи в Август 20, 2012, 21:10:31
Въпрос: Християнката Хинд починала и оставила следните наседници: неверникът Зейд – съпруг и синовете Амр, Бакр и Бешр.Цялото наследство получил съпругът Зейд. Синът Бакр не получл част. Ако той приеме исляма, може ли да вземе от баща си Зе-йд дял от наследството на майка си Хинд?
Отговор: Да, може!
Въпрос: Мюсюлманинът Зейд починал. Може ли баща му Амр, който е неверник да го наследи?
Отговор:Не може!
Въпрос: Мюсюлманинът Зейд починал, като оставил син Амр, който съшо бил мю-сюлманин, и дъщеря Хинд – християнка. Може ли християнката Хинд да бъде наслед-ница на баща си?
Отговор: Не може!
Въпрос: Мюсюлманинът Зейд починал, без да остави наследник от мъжки пол. Мо-же ли неверникът Амр, баща на Зейд, да получи тапия за владените приживе от сина му ниви?
Отговор: Не може!
Въпрос: Мюсюлманинът Зейд починал. Преминават ли неговите ниви по наследст-во във владение на сина му Амр, който е неверник?
Отговор: Не!
Титла: Re:Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: Vishnevski в Август 25, 2012, 17:02:52
ДА!Въобще да се пита е белег на много слаба историческа култура....ама все пак хубаво е човек да иска да научи!Ако искаш-има многобройни исторически извори.....да ти ги дам,да четеш!
====

  Огромна грешка, Симчо. Да се пита е проява на интелект. Интелигентният човек, когато не знае - пита. Само глупакът се опитва да "обяснява" без да го питат.
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: sim4o в Септември 03, 2012, 11:18:38
Наистина глупакът все се намесва БЕЗ ДА ГО ПИТАТ .. ПО ТОВА МОЖЕМ ДА ГО РАЗПОЗНАЕМ БЕЗПОГРЕШНО!
 А по ЗНАНИЯТА можем да разберем ОБЩАТА КУЛТУРА НА ПИТАЩИЯТ!
Ако някой интелект .. буден  ..   >:(  почне да ни пита колко е две и две??! ..  И ТО ВЪВ ФОРУМ ПО МАТЕМАТИКА??! И не знае що е то действие събиране??!
Какво ще си помислим - че не знае елементарни неща, нали??! .. и КАК ТАКА СЕ ЕМНАЛ ДА ПИШЕ ПО ФОРУМИ .. ТОВА ЩЕ СЕ ЗАЧУДИМ - НАЛИ??!
-------------------------
Щом някой пък почне да се възхищава от подобен , пишещ във математическият форум участник .. щото- виждате ли- той бил питал?!
Какво ще си помислим и за двамата?? Питащият .. и възхищаващите се от него... ?!
 Точно така- че идиотите се събират като мухите .. на лайно!!
-------------------------
Такова смятам ,че трябва да е  и отношението ми към хора НЕПОЗНАВАЩИ ОСНОВНИ ФАКТИ ОТ СВОЯТА РОДНА ИСТОРИЯ!
На презрение и гнусливо учудване ...
------------------------
И както- за някой незнаещ колко е две и две - смятаме че е неук ... така и за някой непознаващ основни неща и питащ .. по История- също би трябвало да смятаме че е неук!
А да се възхищаваме,че неуките питат??! .. странно ми е, на мене .. ей Богу странно.... ама - хора разни ...
----------------------
Има явно невежи, които едни на други си се кефят на невежеството .. и че питат, разпитват ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕЩА??!
----------------------
Апропо,Вишневски, а колко ли е две и две??!
.. дали съм блестящ интелект, като не знам, а питам..?!  :D :D  :D
Титла: Re: Имало ли е насилствена ислямизация над християнското населиние?
Публикувано от: iliander в Април 27, 2014, 21:23:19
Световни историци признаха,че Турският Султан Мехмед VI  е проявил по-безмислена и голяма жестокост от Японските Шогуни.
   При възкаването си на султанският престол Мехмед убива 14 си братя от изгрев  до залез -за 24 часа,зада нямат претенции върху власта и престолът му.