БГ История

Светът => Средновековие /V-XVII в./ => Темата е започната от: bozman в Октомври 09, 2013, 16:51:41

Титла: Тема Тракия
Публикувано от: bozman в Октомври 09, 2013, 16:51:41
I.

1.1. Темите са нови административни формирования и техните стари структури се наричат диоцези, т.е. всяка тема се дели на епархии според К. Багренородни. Тези църковни единици след това преминават и в българската изразна словесност и съществуват до ден днешен като такива. По долу прилагаме страницата на ГИБИ (преписана буквално от изданието на Emmanuel Bekkerus), от която се е информирал и Крум и списвателите на Укипедията на български език. Какво е написано там: 11 ред отгоре надолу: " επαρχια δε Θρακης ιφ`ηγεμονα ετετακτο . . ." - "Епархия Тракия беше подчинена . . .". Епархия е предедена от ГИБИ-нци като "провинция" - виж вдясно. По надолу "Ταυροσ γαρ αντυπατος" - "Антипат Таурос" ("антипат" е титла от темната организация, разнозначна на "проконсул" от предишната) се превежда от ГИБИ-нци като "проконсул Тавър"!
1.2. Вярно, че изказа на повествованието указва IV в., с терминина за Константин Велики (μεγαλον Κωνσταντινον), но другият термин των ΣκυΘων και αυτων των Βουλγαρων указва, че скитите са нарочени за българи, а по времето на К. Пагонат никъде не се говори за нашествие на скити а на българи.
Защо да са скити: Защото думата αυτων значи "там" а не "самите" какво човеколюбиво се превежда от ГИБИ-нци. И термина "там", тъй като се отнася за одушевени предмети - хора, се превежда в страдателно причастие "онези"или "тамошните" - по аналогия "тук-там"- "тези-онези", "тукашни-тамошни" и т.н. В лат. превод израза е преведен Scytharum et ipsrum Bulgarorum и словосъчетанието в текстовете на M. Tullius Cicero, T. Livius и M. Annaeus Seneca означава, съответно "същите тези", "точно тези" и "същите". И хронологията е съвсем в реда на нещата - "скитите, тамошните българи" за των ΣκυΘων και αυτων των Βουλγαρων и "скитите, същите тези българи" за Scytharum et ipsrum Bulgarorum, указват, че наричаните скити преди, са наричани българи в момента на писането, т.е. както казва Г. Ценов "българите са скити" и както доизяснява РТ "скитите, които са наречени българи".

От целият този текст става ясно, че България НЯМА в нито една от епархиите на 6 - 7 в..

2. Какви са вариантите - те са два:

2.1. Или имаме архаизация на термините в обясненията, в Cоnstantinus Porphirogenitus de Thematibus
2.2. Или имаме изопачаване на самият текст на Константин Багренородни от преписвачите, които му отказват правото да знае как са именувани териториите на Балканите в изминалите 250 г. от времето на Hieroklit Synecdemos -ΙΙ в.

3. Писанията на Константин Порфирогенит по отношение на създаване на тема Тракия през 680 г. отхвърлят напълно писанията на Теофан Изповедник за отпадане на имперска територия от владенията на КПол, завладяна от българи и съответно всякакви фантасмагории за "Първо българско царство".
3.1. Тези писания указват, че К. Порфирогенит няма представа за владяните земи от него, баща му и дядо му и за да даде някакви сведения за Балканите се връща чак във 7 век.
3.3. Какво знае К. Багренородни за своите теми - АБСОЛЮТНО НИЩО. Преписва епархиите Йероклис и нищо повече. Ще направя едно сравнение - Все едно Плевнелиев за издаде указ за днешното териториално устройство на България, като дава налични бейлиците от времето на Сюьлейман Великолепни !.

Писано е, че България била към Тракия, НО България не същесвува в писанията на Йероклис.
За индикация на Тракия, К. Багренородни ползва три термина - топоним - Ст. планина, хидроним - р. Дунав и теоним България. А България беше заявена в 9в. пред 5 патриарха и Императора на ИРИ, че е "име, по името на тези българи", т.е. малко преди времето на К. Багренородни.

II.

1.Като заключеине: Тема Тракия НЯМА в писанията на Константин Багренородни, и след като няма такава тема, е фантасмагории да пише, какво съдържа и какво не съдържа.
2. За самият К. Пагонат - в "Деяния на Св. Събори" нищо не пише за България. Някой знае ли къде ИЗОБЩО пише за България преди 8 Вс. Събор, който събор, Българската православна и благочестива църква не признава - - дали е заради това !?
Е, къде е тема Тракия, след като от 6 до 9 - 10 век, известие за нея нЕма, а има само преписани провинции ?
Има три епархии Тракии, коя от тях К. Багренородни счита за "тема Тракия" ?
Къде е "Първо Българско царство" АКО през 6 в. съществуват три епархии Траки, и по една Мизия и Скития на днешната територия на България ?