Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Средновековна България /VII-XV в./ / CONCILIUM CONSTANTINOPOLITANUM OCTAVO ET NOMEN VULGARICA
« Последна публикация от bozman - Март 25, 2019, 12:59:27 »
Пак паднаха хора зад борда, този пък и от автохонната чета. Пролетно прочистване на редиците :)
-------------------------------------
https://sites.google.com/site/bulgarianhistoryo2/concilium-constantinopolitanum-octavo-et-nomen-vulgarica
https://www.academia.edu/38562035/CONCILIUM_CONSTANTINOPOLITANUM_OCTAVO_ET_NOMEN_VULGARICA

CONCILIUM  CONSTANTINOPOLITANUM  OCTAVO  ET  NOMEN VULGARICA
bozman

Увод
В  Respuesta papa Nicolau(1) показахме нагледно как се манипулират стари ръкописи от църковни деятели имащи достъп до архивите на Ватиканските библиотеки.  Ще покажем друг текст(2) даващ много ясна светлина за събитията преди и след споменатия VІІІ Вселенски събор. Тук разбира се няма да се спираме на църковните ендшпили разигравани за и пред римските императори, нито кое е Вселенски събор(3), кой е такъв и т.н., а ще прецизираме развитието на термина bulgari през вековете, това което беше обща тема на Τraditum  a  scriptoribus  antiquis Aprilis  MMXVII(4) . Поправянето на термина uulrari, като Bulgari след ІХ в. не само не противоречи на РТ, но доказва по неоспорим начин кои са смятани за българи през ХVІ в. в ръкописи от ІХ в. Да видим фактическото състояние и мястото на този термин в Vat. lat. 4965 :
Текста на писмото [DOMINO   SANCTO  &  COAGELICO  PATRI  PATRIM HADRIANO  SUMMO PONTIFICI  &  UNIUERSALI  PAPE  EGO FAMULUS  UESTER  ANASTASIUS  PECCATOR  ABBAS  ET  SUMME  APOSTOLICAE  UESTRAE  SEDIS  BIBLIOTHECARIUS] на папа Адриан ІІ до император Василий І :
Lectis excellentis imperii vestri litteris, dilectionis vestrae quae erga nos flagrat indicia et pietatis solita studia non tam cognovimus quam recognovimus;unde gratiarum multimodas

-------
Целият материал в линковете.
2
Общо за форума / Божидар Димитров
« Последна публикация от ivany - Юли 03, 2018, 11:50:24 »
почина Божидар Димитров,
знам че не всички го харесваха, особенно от професионалните среди,
но беше един от първите, който разбуни блатото на руско-виенската трактовка за историческите процеси на Балканите.
Беше радетел на българщината.
да го поменем с добро.
3
Средновековна България /VII-XV в./ / Iordanis, Getica
« Последна публикация от bozman - Февруари 14, 2018, 12:07:37 »
XI. II. Споменаване на термин vulgares и производните му  в Romana.
1. 363, 21  Illyricimque saepe ab Herulis, Gipidisque et Bulgaris devastantibus per suos indices frequenter obstitit viriliterque cecidit. Пазажът е копиран от Марцелин Комес.
2. 388, 10-11  Hi sunt casus Romanae rei publicae preter instantia cotidiana Bulgarum, Antium et Sclavinorum. Так там.

XI. III. Споменаване на термин vulgares  и производните му  в Getica.
1. II, 15, 16-17. … quis more vulgare essedas vocant haec pauca de Brittaniae insulae forma dixisse sufficiat.
2. XXXIX, 203, 14-15.  Nec mihi fas est aliquid  vulgare dicere, nec vobis oportet audire.  В мануескрипт  L е изписано uulgurae ducere.
И при двата случая термина означава епитет – простонародно, обикновено.
3. V. 35. 8 -10. Ultra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrum mala fecerunt.
Под линия Момзен уточнява: „uulgarum V, burgarum O”
(В иданието Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum,  Hugone Grotio, Amsterdami, 1655, израза е Vltra quos distenduntur  supra mare Ponticum Bulgarorum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecere. Същите граматични форми имаме и в изданието Operis de Originis Slavicis, pars III, Apparatus Geographicus, Sectio XV, Johann Christoph Jordan – 1745, стр. 159)
Виждаме, че термина  Bulgarum  има различна ортография.
 3.1. От Г. Ценов ( “Южно от тия склавени и анти, по брега на Черно море, живеели според Йордан българите”, „Народността на старите македонци”, София, декември 1938 г.),  LIBI, t. I, стр. 337, 1958 г. ( „Отвъд тях, над Понтийско море, се простират местата, обитавани от българите, които са станали твърде известни, поради лошите последици от нашите грехове” ) до ден днешен, този израз от „Гетика” се възприема по този и сродни по смисъл начини, а именно, че на север от Черно море е имало български земи, там са обитавали българи и т.н.
В два от единадесетте най-стари преписа, има различeн изпис на термина bulgarum ( uulgarum – cod. Valensiennensis  saec. IX. и burgarum – cod. Ottobonianus saec. X. )
............
целият текст тук https://www.academia.edu/35773758/XI.doc

- как се изпразва "пълна папка с файлове" не ми е ясно.
4
Траки, славяни, прабългари... / Traditum a scriptoribus antiquis
« Последна публикация от bozman - Май 07, 2017, 09:56:56 »
P R A E F A T I O

Няма да е пресилено да заявим в началото, че за мнозинството ползващи българска реч, историята е  суха и скучна дисциплина освежавана от някои автори най-вече със блестящи  небивалици или занимателна и героична словесна еквилибристика даваща самочуствие и гордост на читателите.  Едва ли е случайно, че нашата история през последните стотина години се чувства удобно само като  политическа история,  далече от културните и еволюционни европейски процеси  в тази област и трябва да признаем, хитро манипулирана за постигане на временни и бъдещи  политически дивиденти. Плитки, но ефикасни трикове  са минирали тази област, независимо от постиженията на гиганти като Шпенглер, Б. Кроче, Тойнби, Момзен и т.н. чийто иновационни достижения безмълвно се игнорират или изобщо не се познават.  Жан льо Гоф през 1828 г. заявява (2А) : ...” много се говори за необходимостта да се разказва, това е много вярно. Но съществуват много повече факти, както битките, войните, официални правителствени  актове ... има индивидуални факти със собствено име, има общи факти без име, на които е невъзможно да се определи точната дата ... и които не могат да бъдат изключени от историята без тя да се осакати ...”. Всичко това несъмнено е истина и българската история бе осакатена именно по този начин – с пренебрегване на изходящата и основополагаща терминология, т.е. поставена бе непреодолима пречка по същество терминологична за проследяване континуитета при записаните исторически събития. Тази пречка се прояви с тежки последствия за самата историческа материя, следствие на недостатъчно познаване на източниците и тяхната приемственост  и променливост през вековете, тъй като нравите, обичаите, културата и съответно изразните средства  се променят ведно с развитието ( или упадъка) на цивилизационните обществени норми и порядки. През тази призма на разсъждения можем да заявим, че България до ден днешен няма история опираща се на налични първоизточници, независимо от издадените лъскавите и скъпи многотомници на тема история – тя има откъслечни анали целенасочено съшити с червени конци, но не и история изградена от кохерентни и взаимно обусловени термини и събития. В една нормална история е недопустимо да се декларира, че номади образуват държава на дадена територия (първо българско царство (0.0.) ), когато на същата тази територия съществува многовековна империя и продължава да съществува върху същите тези граници в момента на нароченото образуване, в една нормална история е карценом да се парадира за национални достижения и ценности според артефакти и паметници от друга общност с други езикови, археологични, културни, административни и т.н. дадености (0.0.А.) . Точно по този недопустим начин е създадена и продължава да се репродуцира  официалната българска история, която ще просъществува в този си вид неопределено  дълго време поради редица обществени и геополитически причини.
Този начин на изложение е изчерпан спрямо една от основните формулировки на Теодор Момзен за историята (0.В.) : „Теоретични работни хипотези, които са годни да служат като тезиси за исторически изложения, носят винаги перспективен характер и са независими от това,  доколко могат емпирично да бъдат верифицирани или не, те са закотвени  в основополагащи обществени ценностни норми, съответно гледни точки. Самото това обстоятелство ги прави подходящи да служат като средство за комуникация между миналите времена и съвременното съзнание...”. Изчерпан, тъй като обществените ценностни норми на комунистическото възпитание отпаднаха отдавна от интелектуалните човешки ценности поне в България, защото бяха закотвени върху невярни и манипулирани исторически анали. Тезата на РТ избягна тези подводни рифове защото не е основана върху обществена актуална историческа ценност, а върху първичните калиграфски дадености, дали начало на днешните кодови термини българи, България и т.н. По-късни данни от арабски автори не могат да променят това статукво, тъй като са вторични интерпретации на вече съществуващи  термини, пречупени през езиковите особености на арабската реч и представяни като трудно разпознаваеми идеограми. РТ дори няма отношение към променливите критерии на историческата истина, изказани опростенчески като „Това е което твърдят нашите авторитети, но онова, което всъщност е станало, трябва да е било ето това, а не друго” ( Бредли ) и които водят до конвеирно възпроизводство на мнения, а не на фактология. Тя е прецизирана върху писмените дадености по въпросните термини и доколко ще се ползва от историци е отделен въпрос, а въпроса за родовият корен на днешната българска нация е далечна периферия. Днес трудно се разбира, че историческата терминология и родовата генетичност са разходящи се прави в пространството, като се надяваме казионното разбиране за взаимосвързаност на тези понятия да се изживее от бъдещите поколения, които ще обновят българската историография.
В този материал ще се опитаме накратко да изясним появата, еволюцията и разнопосочността на най-кодовите кодови думи в нашата история – термините „българи” и „България”. Историята като колектор на събития е крайно чуствителна към термините, тъй като по същество тя е терминологична наука, подобно на философията, психологията (1.А.) и т.н. основани върху достиженията на човешката реч. Археологията, биологията, географията и др., а в последно време и генетиката могат да помогнат в много отношения за развитието на историографията, но не могат да извадят историята от терминологичният капан, който е неин основен оперативен инструмент. Ще се опитаме да разчупим шаблона, но не по начина използван от много, високо образовани и не до там образовани автори, които на основата на фонетични и инфрафонетични подобия и прилики се опитват да открият нови научни територии за своите виждания в частност географски области свързани с двете споменати кодови понятия. Именно срещу този шаблон беше предизвикателството на РТ преди години. Тези термини се появяват твърде късно след дълъг и криволичещ път в паметниците на латинската реч в същият изпис, в който съществуват и до ден днешен – bulgari и Bulgaria, и никакви словесни еквилибристики не могат да ги извадят от там – за щастие тези източници са недостигаеми за дългите пипала на играчите от съвременната геополитическа рулетка така, че е целесъобразно и разумно да се насочим към източниците предимно на тази реч.
 Вижданията на един от стълбовете в историята, Гибон (Edward Gibbon) (2.В.) , че „ всяка епоха на Земята е увеличавала и продължава да увеличава богатството, щастието, знанието, а може би и добродетелите на човешката раса”, то без претенции за извисяване добродетелите на човешката раса, ще се опитаме да предоставим едно проследяемо и разбираемо търсене на изворите на двата термина за увеличаване добродетелите и историческата трезвеност на българската нация;  нация по наше скромно мнение тотално опиянена и непрекъснато дрогирана с опиати сътворени в геополитическите лаборатории на великите и не дотам велики държави хвърлящи безспирно  значителни средства в тази област.
Десет години след публикуването на РТ (1) се налага друг начин за обяснение, различен от първопредставянето. Този проблем погледнат от днешна дата смятаме за терминологичен проблем и тъй като терминологията е важен и неделим момент от всяка научна дисциплина, разбирането на РТ предполага средна или висока образователна подготовка в областта на българската реч и познания по източниците. Тази подготовка задължително трябва да различава движението и промяната на термините през вековете, без което движение, четенето на РТ е безмислено и безполезно, а няма да е погрешно да заявим, че каквото и да е общение с исторически материали е безпредметно и паразитно  без разбиране на тази обуславяща даденост на историческите събития. Един прост пример с приятен аромат – термина whisky води началото си от шотландско-келтският израз  uisge betha – животворна вода. Търсенето назад във времето на употребявана дума whisky за този вид питие по фонетични аналогии няма да доведе до uisge betha, въпреки доказаната  приемствена последователност на термините за обозначаване на питието. С термина българи е същото и дори по-сложно, тъй като той не води назад във времето до разбирането, което днес имаме за „българи”, т.е.  име на народ, нито до този фонологичен съвременен изказ. Ето това ще се опитаме да изясним по друг начин, не както в първоначалното издание на РТ, тъй като за тези десет години откриваме в първото издание доста нередности, породени най-вече от наивно цитиране на източници, които въпреки делегираната си академична популярност са далече от задълбочено и обосновано представяне на историческите обекти – ръкописи, палеографски,  епиграфски паментици и т.н.  Обект на нашето търсене  – двойката burgari/bulgari и репитите ѝм, а защо не и на термина България, като служебен/нарицателен термин и как този термин еволюира в име на народ, на класа, на територия, на религиозна характеристика и вероятно още значения на които не сме попаднали до ден днешен по интернет наличните публикации. Развитието и промяната на тези термини не се разглежда от българската  историческа наука и всеки термин се счита за постоянна величина във времето, нещо абсолютно погрешно и примитивно като изследователски метод. Да не споменаваме, че няма такива методи, като изследване на термините като променливи величини до днешна дата, всички термини се приемат за забити гвоздеи, около които се вие совалката на историята, а е точно обратното. Историческите събития променят и формират термините;  burgari/bulgari и съответно Bulgaria са именно от тези променливи величини. 

Part I


Целият текст е тук - текста и индекса към него са док. формати от които лесно могат да се проследяват линковете след снемане : https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/traditum-a-scriptoribus-antiquis-aprilis-mmxvii [/size][/size]
5
Траки, славяни, прабългари... / Re: Sicinnius Clarus de Pizo
« Последна публикация от bozman - Май 07, 2017, 09:47:56 »
пълният текст на надписа от Pizos все пак няма ли го преведен на българки?

Аз съм ползвал този превод, останалият текст бил само от имена:

Източник : Светлана1956,  http://apollon.blog.bg/izkustvo/2010/07/23/pizos.581062

Надписът гласи:


На добър час! За победата и вечното благоденствие на великите и божествени императори Луций Септимий Север Пертинакс и Марк Аврелий Антонин, Августи, и Публий Септимий Гета, Цезар, и Юлия Домна, майка на военните лагери, за целия им дом, за свещения сенат и римския народ и за свещените войски с благословията на владетелите бе построено тържището Пизос, когато консули бяха господарите императори Луций Септимий Север Пертинакс и Марк Аврелий Антонин, Августи, и в него се заселиха долуизредените... [следва изброяване на имената на първите заселници, около 160 души, повечето тракийци, жители на съседните села]. Квинт Сициний Клар, управител на провинцията, постанови: Зарадвани от досегашното добро състояние на пътните станции, нашите повелители, великите и божествени императори, искайки тяхната провинция през целия им живот да остане в същото бляскаво състояние, заповядаха съществуващите тържища да се подобрят, а където няма такива, да бъдат основани... И за да бъдат тези тържища по-заможни, аз поръчах да убедят и да преселят в тях лица от околните села, които се ползват с добро име, като лично заявявам, че, които пожелаят доброволно да сторят това, ще получат големи благодеяния от августите: ще се освободят от вноски в натура към града, от задълженията да поддържат държавната поща, от задължението да служат като охрана по бургите.

6
В България,психиатрите "лекуват" бедните и социално слабите-безработните,като психично болни хора.Държавата няма механизъм с който да подпомага тези българи.
  Масова практика в "Българска психиатрия"ЕАД е да се поставят диагнози с тежки психиатрични заболявания,вместо държавата да поеме отговорност за финансова помощ.
   Тъжна е картината по българските булеварди-цигани просят за прехраната си-българи ровят в боклуците,има "клошари",които са с "висше образование".
Политическата олигархия се е самозабравила и се е откъснала от народа ни,на който трябва да служи.
7
Древност и античност /...-476 г./ / Re: Къде е Филипи според Апиан
« Последна публикация от sim4o - Декември 23, 2016, 18:14:47 »


ТОВА ИЗОБЩО НЕ ДОКАЗВА,ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ФИЛИПИ!
Абсолютно вярно! Блястящо умозаключение!
Въобще не става дума за градчето Филипи, става дума за Пловдив!

Ето част от пътуванията на Рико : .. " На 29 април 1665 г. тръгнах от Адрианопол към Белград и на 1 май пристигнах в едно село, наречено Семесдже  .. " Рико , комай НИКОГА не е посещавал Филипи  и за това, няма как да говори за това градче!

Думите на Рико :  ..
... "За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят."  ..
 .. са за Пловдив (наричан Филибе от  турци и българи, Филипопол от гърци - по негово време)!

"Филипяни" при Рико са жителите на този град! .. .... ...

Ето още цитати от него :  " На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха"


Поздрави
8
Древност и античност /...-476 г./ / Re: Къде е Филипи според Апиан
« Последна публикация от Sur - Декември 10, 2016, 07:04:22 »
Aнглийският дипломат Пол Рико (1628-1700 г.)  идва за пръв път в Османската империя през 1661 г., като секретар на британския посланик в Цариград лорд Уинчелси. Пет години по-късно става консул на британската Левантинска компания в Измир и заема този пост 11 години.

Покрай бизнеса на компанията кръстосвал империята надлъж и шир. Рико е автор на крупни изследвания за Османската империя, които навремето били смятани за едни от най-достоверните източници. Най-известните му  книги са „Сегашното състояние на Османската империя“ (1668 г., Лондон) и „Сегашното състояние на гръцката и арменската църква в Османската империя“ (1679 г., Лондон).

По време на пътешествията си през 1665 г. той се спира и в Пловдив.
..." На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха и приеха по човешки в манастира, или по-точно в жилището на тамошния гръцки владика.  Реката Хеброс пресича този град, като излиза от Родопските планини, които ние видяхме по-нататък, когато тръгнахме за София.

Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.

Една част от същия град е върху възвишение, което не е много високо. Наоколо има още две такива възвишения, които изглеждат като нарочно изсипани за бастиони. Из тая местност не се е запазил никакъв знак и спомен от древността, освен развалините на два параклиса, построени на кръст от тухли.

За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят.  Градските стени са от дълбока древност. Над вратата се забелязват някакви надписи, но толкова изтрити през вековете, че аз не можах да ги прочета.  "


ТОВА ИЗОБЩО НЕ ДОКАЗВА,ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ФИЛИПИ!
9
Древност и античност /...-476 г./ / Re: Къде е Филипи според Апиан
« Последна публикация от sim4o - Октомври 05, 2016, 17:33:44 »
Aнглийският дипломат Пол Рико (1628-1700 г.)  идва за пръв път в Османската империя през 1661 г., като секретар на британския посланик в Цариград лорд Уинчелси. Пет години по-късно става консул на британската Левантинска компания в Измир и заема този пост 11 години.

Покрай бизнеса на компанията кръстосвал империята надлъж и шир. Рико е автор на крупни изследвания за Османската империя, които навремето били смятани за едни от най-достоверните източници. Най-известните му  книги са „Сегашното състояние на Османската империя“ (1668 г., Лондон) и „Сегашното състояние на гръцката и арменската църква в Османската империя“ (1679 г., Лондон).

По време на пътешествията си през 1665 г. той се спира и в Пловдив.
..." На 3 май пристигнахме в града, назован Филипополис, където ни посрещнаха и приеха по човешки в манастира, или по-точно в жилището на тамошния гръцки владика.  Реката Хеброс пресича този град, като излиза от Родопските планини, които ние видяхме по-нататък, когато тръгнахме за София.

Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.

Една част от същия град е върху възвишение, което не е много високо. Наоколо има още две такива възвишения, които изглеждат като нарочно изсипани за бастиони. Из тая местност не се е запазил никакъв знак и спомен от древността, освен развалините на два параклиса, построени на кръст от тухли.

За един от тези параклиси се разказва, че там св. апостол Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра, те често ходят там да се молят.  Градските стени са от дълбока древност. Над вратата се забелязват някакви надписи, но толкова изтрити през вековете, че аз не можах да ги прочета.  "
10
Траки, славяни, прабългари... / Re: Sicinnius Clarus de Pizo
« Последна публикация от ivany - Октомври 05, 2016, 11:50:12 »
 пълният текст на надписа от Pizos все пак няма ли го преведен на българки?
Страници: [1] 2 3 ... 10