БГ История

Македония => История на македонските земи => Темата е започната от: debozman в Юни 05, 2011, 06:38:35

Титла: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 05, 2011, 06:38:35
І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)


А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Юни 06, 2011, 10:00:10
І.  Коя е първата църква в Европа ?

    Под понятието „църква” се разбира не само църковната постройка, но най-вече християнската общност. И тъй като всяка общност в началото си е съставена само от един човек (основателя на първото ядро от  вярващи), то суетната човешка природа винаги се е стремяла да търси кой е първият християнин и откъде е, как се казва и т.н.  Популярното разбиране за изначалното място, където е пуснало корени  първохристиянството в Европа се счита градчето Philipi, където Ап. Павел въвел в християнска религия Лидия. Тъй като това схващане беше аргументирано опровергано от д-р Чилингиров през 2005 г., то ние ще използваме  неговата книга  „Готи и гети” за сюжет на нашата фабула, както и фактологията на една стара карта.

ІІ.  Деяния на апостолите (16,6 – 40)


А. „..Пред Апостол Павел се явява като видение един „мъж-македонец”, който го моли: „Ела в Македония и ни помогни”. Готи и Гети (ГиГ), стр. 63

Апостол Павел разбира се не се мае много, когато видението го моли и потегля:
В. „ Двамата се качват на кораб, след един ден са на о-в Самотраки, а на следващият ден пристигат в пристанищният град Неаполис (днес Кавала). От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. ГиГ, стр. 63

1.   В интерес на истината трябва да споделим, че до вчера бяхме твърди привърженици на тази визия, че Ап. Павел не е посещавал Филипи ( разликата между Philipi и Phlipopolis е качествена, а не етимологична. С Philipi се именуват малки градчета и села, на български това звучи като Филипово, Филиповци – селище на името на Филип, докато Phlipopol означава „градът на Филип”, което е нещо по-мащабно по население и значение от първото ). Като вътрешното ни убеждение се основаваше на железният факт посочен от д-р Чилингиров, че в крайбрежното Филипи на 5-6км от брега ( координати 41. 023, 24. 337 по Maps Google ) няма река. Действително това е една изключително безводно  и каменисто място.  Преди 1800 г. климата е бил друг и 100 % по обилен на дъждове, за което споменахме и нагледно показахме в материала за „блатото Меотита”. Тук обаче самият ландшафт и камениста почва изключват образуването на река, дори да има 300 дъждовни дни годишно.

2.   Днес си променихме мнението, че Ап. Павел е посещавал Пловдив по много проста причина – попаднахме на една стара карта. Виж файла. От общопопулярната информация четем, че крепостта край р. Струма се е казвала Petra, а в картата от файла имаме означено точно такова име. Т.е. тази карта се основава на сведения от Тит Ливий или аналогични. Тук по-долу представям част от нея със съвременни обозначения.
 
Червено петно – Петрич: „Петрич е един от старите градове по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище, разположено в южното подножие на възвишението Кожух. В тази местност, разположена на 10 км североизточно от съвременния град, през 4 век пр.Хр., възниква тракйско селище на племето меди. През 1 век пр.Хр. римляните завладяват земите на медите и тогава малкото селище при Кожух се превръща в добре укрепен римски град – крепост, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Според интерпретацията на сведенията на римският историк Тит Ливий се допуска, че този град се казвал Петра. Археологическите разкопки показват, че той е съществувал до 6 век сл.Хр., когато е опожарен от славяните. Предполага се, че останалите живи жители са напуснали опожарения град и се заселили в подножието на близката планина Беласица, с което поставили началото на днешния град Петрич, като към старото име е добавено славянското окончание„ич“   bg.wikipedia.org

Зелено кръстче – Рупите:
На 2 километра източно от селото в местността Кожух се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 година латински надпис от 308 година сл. Хр. по недвусмислен начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от Беласица. bg.wikipedia.org

Синьо петно – с. Митино:
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. bg.wikipedia.org

Жълта мярка за разстояние – 5 км. - приблизителен мащаб на местността.

https://746869340004324628-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/runiistoriaii/phlipopol-ili-phlipopol/Philipopolis.png?attachauth=ANoY7cqKgCp6cPOhl8aSji6zlhpK2Jebua16l-g-WO974N09S0dQbgvcVKMP2_6rMgBfvz9T14r_pxTSxPM01L6mCQ3I7448wcUsYYpRN_HLtwXSJm2iQ6AucXagsi2i3XtIsLxV6LTaI1sb5l6oLf_BdCIWmT5hZ0UdOGSogUfuVcm8de4qFShBMQfrQgpP9o9Lmh0vQy5Hv8gADf0t4u5ScdsuOoVmk0zC_a50kfNmZa4RKS0Xvfk%3D&attredirects=0

3.   Дали с.Митино е Хераклея Синтика или Хераклея е древният Philipopol в Рупите,  засега не можем да отговорим, но че сведенията за Хераклея Синтика и Петра се припокриват в историческите сведения е очевидно. Как археологическите находки индикират, че градът е опожарен от „славяни” няма да коментираме. Навярно са намерили факлите и кибритените клечки останали от подпалвачите , модел „Мade in Slaviania”, произведени в  славянската  фабрика „Червен папагал”. За града Philipopol от нашата карта никой не споменава, поне на нас не ни е известно. Нека направим един паралел между предложеният Philipopol (Пловдив) от д-р Чилингиров и Philipopol от картата и да видим техните „за” и „против” сведенията, най-вече от Деяния на апостолите като най-авторитетно произведение, като ще включим и гръцкия само за да покрием критериите на Обединена Европа.

ІІІ. Philipopol тракийския, македонския или гръцкия ?

    Ще ги отбележим съответно със Philipopol (Тр),  Philipopol (М) и Philipi (Гр)

1.   „Мъж-македонец явил се на Ап. Павел”, за : Тр – не, М – да, Гр – да.

Основания ни за „Philipopol Тр. – не” са, че дори при най-далечното си разпростиране на Македония на изток през вековете (като провинция, като тема и като общопонятийно име за област) тя никога не стига до Пловдив. По отношение на меридиана го е подминавала, но по отношение на паралела, никога не е била по на север от Родопите.

2.   „Първият град на Македония – римска колония

2.1.   Първи глад по големина – М – не, Гр – не.
2.2.   Първи град станал римска колония: М - ?, Гр - ?
2.3.   Първи град по военно значение: М – може би да, ако Хераклея Синтика е латинското име на Philipopol М., Гр – не. Например край Петричкият Philipopol също е  възможно да се срещнали в битка привържениците на Крас и Марк Антоний, поради стратегическата важност на крепостта Хераклея Синтика, както и обширната равнина.

3.   „Седалище на архонта на пазарният площад”: Тр. – да, М – не, Гр – да.
Липсата не само на пазарен площад, но и на значими градоустройствени развалини от Петричкият Philipopol (поне такива няма в нет пространството представени), ние отдаваме на действието на вулкана Кожух. Обикновено когато се каже „вулкан”, тривиалното виждане е холивудската представа за вулкани, но който е ходил на Рупите, може да си представи една клокочеща от вряла кал равнина, всмукваща в недрата на земята сгради, пътища и дървета и пепелният вулкан Кожух, гарнирал с тонове пепел и камъни за пълнота краткият катаклизъм . Вулкан следствие на движението на тектоничните континентални плочи, отколкото под въздействието на вътрешни земни вертикални напрежения спукали тънката земна кора и т.н. Аз не съм подготвен да дам по-квалитетни геотектонични характеристики на този процес, но наличието на град Philipopol в Рупите в картата, сведенията за вулкан ( за какъвто говореше и баба Ванга –лека й пръст) и днешната димяща рекичка от горещите подземни води могат да обяснят пустото и плодородно поле на това място.

4.   „При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града” . . „ ГиГ., стр.65
Река има край: Тр. – да, М – да, Гр – не.

Тук е уместно да споменем и сведението на  C. PLINII SECUNDI (61 AD – ca. 112 AD)  „NATURALES HISTORIAE LIBRI XXXVII”, р.93  – „Silla martyrise a Phlippe” -  „Сила мъченик от Филипе”. Дали посещенията на Сила в Филипе са се оказали съдбоносни и последни в живота му ?

5.   Павел „предал учението на Христос чак до Илирик”.
Диоцезът Тесалия на  провинция Илирия обхваща: Тр. – не, М – да, Гр – да.

    Тук е редно да посочим още данни, че става въпрос за Илирик и Македония, а не за Тракия.
„Във Филипопол (Пловдив) първият епископ е свети Ерм (Hermas), комуто апостол Павел в своето Послание до римляните, написано не по-късно от 52 година сл. Хр., изпраща своите поздрави, също както до Епе(ме)нет и Андроник, първите двама епископи на Сирмиум. Специално към Андроник апостол Павел се изказва дори с особено почитание, като на негов сродник и съзатворник, повярвал в Христа преди него”. Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

     Посланието е „До римляните”, а Тракия по това време е подвластна на Одриското царство, което по времето на Калигула (45г. на Ів.) преминава като съюзник на Рим. Те преминават доброволно, а не „падат” под римска власт следствие на военна сила. Така, че тези „не по-късно от 52 г.” указани от д-р Чилингиров и година 45 г. погледнато исторически си съвпадат. Едва ли за мах. 7 г. ( а може посланието „До римляните” да е писано и преди 45 г.) одрисите са станали известни като „римляни”, та дори Ап. Павел да йм пише специално послание.

„. . . Петър Сицилийски, чиято История на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор „арменските павликяни“ не само твърдели, че тяхната църква е македонската (к.м.) и е основана от апостолите Павел и Сила, но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от неговите последователи за реинкарнация (преродената душа) на този апостол”.Д-р Чилингиров,”Филипи или Филипопол”

В този пасаж отново виждаме, че още в древни времена се е считало, че Павел и Сила са проповядвали в Македония.

Като заключение:
    Имаме в наличност 3 населени места с еднакви имена за първата половина на първото столетие на н.е.:  Philipopol край Петрич в района на Рупите, Philipopol – Пловдив и Philipi в Гърция, на 5-6 км. от Мраморно море. Със материалите  си за мястото на първата християнска църква в Европа, д-р Чилингиров напълно изключи Philipi като  внушавано първохристиянско седалище, като забеляза, че няма река край Philipi, нито има данни някога да е имало. Слабото място беше, че Пловдив никога не е бил в Македония. С указания, реален Philipopol от картата за района на Рупите, и това слабо място отпадна и този Philipopol има абсолютно всички указани дадености от Библията. Е, вярно е, че днес реката край Рупите в момента е поток и по него не може да се плава, но такъв поток е и р. Янтра, така, че повсеместната днешна засуха на планетата не може да бъде основание, че преди 2000 г., по нея не са плавали лодки. А гръцките „кораби”, са били по-малки и от казашките „шалани”, които се водят  „лодки”. По този начин въпроса за първохристиянството, кои са първохристияни, къде е първата християнска църква си остава вътрешен българо-македонски въпрос, тъй като още през ІV –Vв. тези македонци се самонаричат „българи”. Естествено това не е окончателното решение, а един суров материал, който ние или съмишленици ще допълним, ако е дал Бог.
Поздрави.
---------------


Ето тук - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85_(%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) - е накратко геологическата история на планината Кожух - загаснал вулкан отпреди поне 1 милион години. Въпреки горещите извори (около 80 градуса по Целзий) римляните не са построили нищо в района - няма терми, няма следи от строежи каквито има на десетки други места на Балканите където има минерални извори. Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим. В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци. От изворите се образуват горещи езерца като температурата на водата спада докъм 45-40 градуса по периферията им и това позволява на местните хора да си правят във водата нещо като плетени кошарки на които викат "вани" и да се киснат в тях за ужким лечение на ревматизъм - така беше поне преди 40 и повече години. Река Струма доколкото си спомням тече през средата на някогашния кратер. Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 06, 2011, 16:59:49
 Това може да говори само за едно - липса на интерес към мястото от страна на Рим.
--- Ами хубаво, но твоите разсъждения противоречат на археологическите дадености. Наличие на мощни и важни крепости в тази долина през цялото съществуване на Римската от крепостта Ключ до р. Струма и твоята "липса на интерес" е просто изсмукана от чешмата на Овча Купел.


В района няма нищо потънало и скрито от несъществували и несъществуващи кални извори и потоци.
--- Искаш да кажеш, че градът Philipopolis на картата е измислен доколкото схващам. Ами измислен е - аз го нарисувах - сега доволен ли си !?  :D


 Та едва ли и апостол Павел ще се завре из тия пущинаци да проповядва учението на Христос на дивите животни, нали?
--- Като казваш пущинаци се сещам за един гагаузи, твоите "синеоки и високи левенти"  :D. Преди години раздаваха места "за частно ползване" над Виница край Варна. Разрешаваха правене на едноетажни постройки. Обаче аверчето ми Аско Ла, реши да копае маза, като всеки българин решил да се разпростре над позволеното му от закона във всички възможни посоки. И на един м. дълбочина бликна вода. А това е на 50 м. от края на платото и надолу започва 6-7 километров склон чак до Св. Константин. Понеже копаенето на маза беше тайно дело, той се заел да изкопа един кладенец на двора, да отведе водата от мазата. Гагаузите овчари, които минават край двора го будалкали "Абе варненски, на бащите ни овцете тук без вода са умирали, ти вода търсиш абдал такъв". Обаче кладенеца изби вода на 2 м., ама вода - убиец, студена и вкусна. Всички комшии се изпотрепаха да копаят за вода. И излизала на различни места. Този който има парцел под него - един алчен гъз - от на 8 м. дълбочина пак не намери вода, а парцелите йм са един до друг.. Това естествено беше определено като "божие наказание" от комшиите. Та и твоите "пущинаци" в Рупите ми приличат на гагаузката "безводна пустош".
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 06, 2011, 23:25:15
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив.. Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 07, 2011, 03:58:38
Боцмане, Чилингиров НАПЪЛНО научно е обяснил защо първата църквовна община в Европа е в Пловдив..
--- Да напълно, само че е пропуснал да обясни как Пловдив се озова в Македония. При Петричкият Phililрοpolis това недоразумение го няма, като са  налице всички останали  доказателства на д-р Чилингиров.Само дето Петричкият Phililрοpolis не е индикиран по реално място . Но това е лесна работа за археолозите - стига да имат писмена паметка за жалон. Е, дадена йм е паметката - сега от тях е копането.


 Защо умуваш ли ,умуваш , те не знам...   ??? ???
--- Ти защо се вайкаш като млада булка над прегоряла супа ? Помака поне се напъна да каже нещо.  :D. Освен това се "разходих" около, над и във гръцкото Филипи. Не виждам по какъв начин може да се причисли дори един ред камъни към началото на н.е. Всичко е след V в. Колонади "йонийски стил", кръстове по тях и т.н. Това не са артефакти от І в. На понеже много ме ядосват тук разни българоганчовци, като нападат македонците,  се зарекох да ги защищавам в този раздел. Ето резултата - 1:0 за македонците в най-кървавата област - религията. 

Още нещо като допълнение към темата. Там е казано "първият град в Македония", ама първи не значи първи в редицата или първи на хоризонта, а първи по важност. И като нищо Хераклея Синтика може да е бившият Philpopolis, защото в Певтингеровата карта път през Беласица няма. Всички пътища започват от Хераклея. И като се има предвид, че Херакъл е герой на Македонската династия, то от Хераклея до Градът на Филип дистанцията е съвсем къса. Лично аз мисля обаче, че баба Ванга е права, когато говори, че "там са живяли много учени хора, облечени с фини дрехи" - повтарям по памет. И като нищо крепостта е отишла под изворите. И до ден днешен Йелоустоунския парк "гълта" джипове, решили да напуснат утъпканите пътища. И в Исландия е така. Абе изобщо българския отбор ще трябва да смени състава, ако иска да изравни на македонците. Да не казвам, че имам и "ек ек" скрит в ръкава, ама чакам да дойде гюлбарата.:D
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Юни 07, 2011, 09:57:48
Още нещо като допълнение към темата. Там е казано "първият град в Македония", ама първи не значи първи в редицата или първи на хоризонта, а първи по важност. 

По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 08, 2011, 02:23:18

Цитат
По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела
.

Това изречение - "От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. Готи и Гети, стр. 63.  е много разнопосочно. Ти го тълкуваш по силова важност доколкото разбирам, но още през 165 г. тези два града са разрушени и разграбени от римляните, дори да са били първи по важност в Македонската империя. Например Пела от Певтингеровата карта е означена като една нищо и никаква спирка. Не се знае със сигурност, кога Савел е обикалял Македония, но това очевидно е било след разрухата на тези два града, така, че не съм напълно уверен, дали тези македонски градове са възстановилили своето значение при римляните, каквото са имали при македонците. Това обаче е от гледна точка на "силовото" значение на "първи град". Без да имам представа, какъв е изписа на гръцки  (а това е много важно, защото съм се нагледал да "прочити"), българското изречение дадено от д-р Чилингиров по-горе има и други значения:

1. Първо е силото - оспори се от Легатус, приема се, засега.
2."Първи" град обаче може да има и сакрална индикация. И сакралните "първи" центрове не си съвпадат със "силовите" първи центрове. Произволен пример "Отиват в Доростол - първият град на България - турски вилает". В какво е "първи" Доростол ?; нито е първи по ред на падане, нито по "силовост".Той е първи само по сакралност - Първият град с българска епархия. Ето в този сакрален смисъл може да е употребено определението "първи".
3. Може да е първи и който е окупиран от римляните. В този смисъл Петричкият Филипопол много по-подхожда да е първи, ако например окупацията е проведена от одриските войски, по това време "вече" римски.Тъй като те не идват от север, а от изток, така, че и в този смисъл може да е употребен първи, първия известен град от падналите - първият, като римска колония. И т.н.  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Юни 08, 2011, 07:29:05

Цитат
По важност първите градове в римската провинция Македония по времето на Апостол Павел са Пидна и Пела
.

Това изречение - "От там двамата отиват във Филипи, „първият град на Македония – римска колония”. Готи и Гети, стр. 63.  е много разнопосочно. Ти го тълкуваш по силова важност доколкото разбирам, но още през 165 г. тези два града са разрушени и разграбени от римляните, дори да са били първи по важност в Македонската империя. Например Пела от Певтингеровата карта е означена като една нищо и никаква спирка.   

Не аз. Ти го схващаш по този начин - посочил съм го в цитата към поста си.
Ограбени или не, Пела и Пидна са най-важните градове на провинция Македония по времето на Апостол Павел. Пидна е основна резиденция на управителя на провинцията.
Фактът, че в Певтингеровата карта Пела е представена като незначително селище, не е показателен за I век - оригиналът на картата е правен триста години по-късно.

Ако пък става дума за най-важен религиозен център (езически, естествено) в този район - това е Еге.

Не виждам по какво Петричкият Филипопол, който почти не се споменава в писмените извори, би могъл да е първи.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 08, 2011, 17:23:50
Не аз. Ти го схващаш по този начин - посочил съм го в цитата към поста си.
--- Схващам го, защото е написано така.


Ограбени или не, Пела и Пидна са най-важните градове на провинция Македония по времето на Апостол Павел. Пидна е основна резиденция на управителя на провинцията.
--- Ето, това са силови центрове. Не виждам отправки за някакво друго тълкуване освен административно.


Фактът, че в Певтингеровата карта Пела е представена като незначително селище, не е показателен за I век - оригиналът на картата е правен триста години по-късно.
--- Е, малко са градовете които са били провинциални редиденции и са се смъкнали до ниво на невзрачни селища, защото пък Пидна даже не я намерих на картата. Както и да е, все пак това са щрихи от картинката и не могат да се елиминират.

Ако пък става дума за най-важен религиозен център (езически, естествено) в този район - това е Еге.
--- Ще разбутам писанията на Павел от Библията, да видим от тази гледна точка ( за градовете) какво е казал.  

Не виждам по какво Петричкият Филипопол, който почти не се споменава в писмените извори, би могъл да е първи.
--- В това, че е първата църква в Европа, като най-близко до мисълта на вярващият. Ще разгледам Библията, сигурно има неща, които фанариотите не са префасонирали по свой вкус (за гръцкото Филипи). Темата си струва все пак.
Поздрави.   

Уточнение след като погледнах в Библията ( изд. на Св. Синод на БЦ от 1925г.)
Там е написано "а от там във Филипи, който в тая част на Македония е първи град римска колония ". Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Т.е. фразата "в тази част на Македония" изключва цяла Македония, като обект на сравнение и загадките около глобалната значимост на Филипи отпадат. Това дори говори много добре за Петричкия Филипопол, защото Филипито край Кавала трудно може да се вреди в "класацията за Гран При" като "първи град в тази част на Македония".
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Юни 09, 2011, 07:48:54
Уточнение след като погледнах в Библията ( изд. на Св. Синод на БЦ от 1925г.)
Там е написано "а от там във Филипи, който в тая част на Македония е първи град римска колония ". Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Т.е. фразата "в тази част на Македония" изключва цяла Македония, като обект на сравнение и загадките около глобалната значимост на Филипи отпадат. Това дори говори много добре за Петричкия Филипопол, защото Филипито край Кавала трудно може да се вреди в "класацията за Гран При" като "първи град в тази част на Македония".

Но Филипи е наистина римска колония, докато за Петричкия Филипопол нямаме такива данни.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 10, 2011, 00:20:10
Е, те така става, като човек са довери на чужди прочити, пък било те и от д-р Чилингиров. Човек трябва да се доверява на акъла си! Като прочетем КАКВИ са останалите основания на Чилингиров (напр.как се пътува и за колко време до Троя)


П.П. Чилингиров дава още основания ЗАЩО да е Пловдив а не Филипи до Кавала или някъде другаде.. айде който иска да го опровергава да почне да ги разглежда едно по едно, а?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 11, 2011, 01:10:08
Цитат
Човек трябва да се доверява на акъла си! Като прочетем КАКВИ са останалите основания на Чилингиров (напр.как се пътува и за колко време до Троя)


--- Той пише до Троя, но такъв град няма. Има град Троада, и не го казва Чилингиров, ами си го пише в Библията (Деяния на Св. Апостоли”, гл. ХХ., 6), която д-р Чилингиров преразказва. Та хубаво е да се чете Чилингиров, но като не се знаят първоизточниците, нещата отиват на "първомайскиа манифестация". Има още много неща за дялкане по материала на Чилингиров, но нямам намерение да ги публикувам, за да давам материал в ръцете на папагалите. По отношение на Петричкият Филипопол наистина няма данни за "римска колония", но това според мен е по причини, че той вече не съществува, когато се акумулират тези "данни" - например по времето на съставяне на Певтингеровата карта. Дори път няма през тази долина в Пент. карта, (а там е изписана реката Pontus известна още като поселение на медите), което със сигурност индикира други дадености, които още не са наяве в темата.
Има обаче други смущаващи неща в "Деяния на Св. Апостоли” и ще се спра на тях по-късно и според мен те са по-важни от това, от къде е тръгнал Савел - от Кавала или от Пловдив.
Поздрави.
 

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 11, 2011, 21:31:45
Да, много ясно че "Деянията на Апостолите" са първоизточникът.. имам, разбира се Библия вкъщи,но пък не я знам наизуст,а и най-интересен ми е Апостол Андрей.. Смятам,че в студиата на уважаваният от всички нас, професор, нещата са дадени без големи грешки и неточности и дори и да разглеждаме нещата дума по дума и да търсим някаква неточност, едва ли ще успеем да отхвърлим изводите му..
Признавам че не ми дойде на ума да гледам по Библията и да сравнчвам с Чилингиров..  :(
Да, наистина Павел пътува до Троада (наистина не знам как би трябвало да се транскибира името на съвременен български-не искам да споря и може Чилингиров да е прав с това Троя, а може да не е)..
Важното е друго-факта и начина на пътуването от Филипи до Троада-изводът му от този факт-Филипи е Пловдив също е ясен и логичен..
Другото основание за Пловдив,сравнено с Филипи-малкото градче до Кавала е факта за Синагогата,и за еврейската общост,молеща се на реката всяка събота..
Има и други разсъждения на Чилингиров,за тъмницата и т.н. но смятам, че и тази-за сравняване на Пловдив с градчето до Кавала и с градчето до Петрич са ясни и логични.. който иска да опровергае проф.Чилингиров- ами да разгледа всички основания- и да им отговори едно по едно..
Или пък не-за да не дадем материал в ръцете на папагалите..  ;)
A че професорът сбъркал за името-и то не било Троя-и че ние не сме го проверили по първоизточника.. ми ОК-приема се! Браво!
А да видим като сменихме името на града на  Троада, как би се пътувало от Филипи до него!
Промени се, сигурно,и пътуването..!Щото името вече не е същото!
И как така променохме и изводите на автора и запиляхме Филипи накъм Петрич?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 17, 2011, 14:02:32
Да, много ясно че "Деянията на Апостолите" са първоизточникът.. имам, разбира се Библия вкъщи,но пък не я знам наизуст,а и най-интересен ми е Апостол Андрей.
--- Не пише да е излизал от Йерусалим, като пътуванията на Савел. Говоря за „Деяния на Апостолите”. Нека не забравяме, че от 12 Апостола има само едно Евангелие (дори и то е под съмнение) – това на Йоан. Защо Апостолите не пишат Евангелия за разпространение на Исусувата вяра, а вторични и третични източници ? Апостолите НЕ НАПУСКАТ ЙЕРУСАЛИМ, дори сред смъртта на Яков.

 Смятам,че в студиата на уважаваният от всички нас, професор, нещата са дадени без големи грешки и неточности и дори и да разглеждаме нещата дума по дума и да търсим някаква неточност, едва ли ще успеем да отхвърлим изводите му.
--- В съседния материал (за Ап.Павел) цялата тази гюрултия съм я погледнал под друг ъгъл и ми се струва единствено верния. Засега.


Признавам че не ми дойде на ума да гледам по Библията и да сравнчвам с Чилингиров.
--- Грешка. Аз сам себе си сравнявам когато правя сверки, какво остава за други хора. Това си е просто задължително, останалото е Вяра – попщина.


Да, наистина Павел пътува до Троада (наистина не знам как би трябвало да се транскибира името на съвременен български-не искам да споря и може Чилингиров да е прав с това Троя, а може да не е).
Важното е друго-факта и начина на пътуването от Филипи до Троада-изводът му от този факт-Филипи е Пловдив също е ясен и логичен..
--- Несъмнено. И този извод важи и за Петричкият Филипопол.


Другото основание за Пловдив,сравнено с Филипи-малкото градче до Кавала е факта за Синагогата,и за еврейската общост,молеща се на реката всяка събота.
--- Че кой е казал, че в Петричкия Филипопол е нямало синагога ? Даже ми се струва, че го и намерих на картата в мах. разделителна способност от 20 м. Трябва обаче да се провери на място. Във всеки случай изкуствени древни съоръжения има.


Има и други разсъждения на Чилингиров,за тъмницата и т.н. но смятам, че и тази-за сравняване на Пловдив с градчето до Кавала и с градчето до Петрич са ясни и логични.
--- Абе няма никаква тъмница. Затвора е от две стаи и . . .толкова. И се отслужва от един тъмничар - голям затвор, голямо нещо. . .


 който иска да опровергае проф.Чилингиров- ами да разгледа всички основания- и да им отговори едно по едно.. Или пък не-за да не дадем материал в ръцете на папагалите.
--- А,  папагалщината е далеч от подобни мисли, тя изобщо е далеч от „мисли”. Тя чете предложеното и папагалничи прочетеното – това е технологията, като цяло. Изключвам тук Легата, но той просто е едно изключение, което не оборва правилото.


A че професорът сбъркал за името-и то не било Троя-и че ние не сме го проверили по първоизточника.. ми ОК-приема се! Браво!
А да видим като сменихме името на града на Троада, как би се пътувало от Филипи до него!
--- Казаното важи и за Петр. Филипопол, казах вече, но ти се залисваш в глупости.


Промени се, сигурно,и пътуването..!Щото името вече не е същото!
--- Браво ! Ти направо изтрепа рибата бе, Симеоне. Защо не предположиш, че и орбитата на Земята се е променила, а оттам и Вечният Български Календар, та да се впечатли и Балкан !?  :D


И как така променохме и изводите на автора и запиляхме Филипи накъм Петрич?
--- Не са промемени изводите, а са увеличени +1, обектите на основанията йм. Абе Симеоне . . .  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 17, 2011, 14:54:22
Eто я статията на Чилингиров..  http://de-zorata.de/new_forum/index.php?topic=26.0  има я и в "Де Зората"..  http://www.ivanstamenov.com/2009/01/184/  Айде да му гледаме аргументите, един по един..  например този .

 "През цялата античност и чак до средновековието на Балканския полуостров има само две плавателни реки – Дунав и Марица (Хебър), от чието име произлиза и гръцкото название на нашия континент. А както е добре известно, на тази река се е намирал Филипопол – или на български Пловдив. И от този град се е пътувало по реката пет дни до Троя – колкото време е било нужно и на апостол Павел за завръщането му. Макар още първият изследовател, посветил на град Филипи обширна монография, гръцкият автор Мерцидис, да отбелязва в своя труд, че в миналото имената на Филипи и Филипопол нерядко са били смесвани...."
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 17, 2011, 18:26:31
"През цялата античност и чак до средновековието на Балканския полуостров има само две плавателни реки – Дунав и Марица (Хебър), от чието име произлиза и гръцкото название на нашия континент.
--- Аз пък твърдя, че и Камчия е плавателна и Ропотамо и Янтра и Сава и Дрина и поне още 10,  СА били плавателни. Ти какво очакваш под понятието „плавателна” – 100 000 тонния  танкер „Хан Ахпарух” ли да плава по тях !? А името на Европа не произлиза от името на р. Хебър - това го знаят и децата.

 А както е добре известно, на тази река се е намирал Филипопол – или на български Пловдив.
--- На плавателната река Pontos fluvius пък се е намирал Петричкият Филипопол, която е много по-пълноводна около Петричкият Филипопол, отколкото Марица, край Пловдив. Влез в Goole Maps и ще се убедиш. Или в по-дъждовното и студено минало над равнинна Тракия  са падали повече дъждове и снегове, отколкото над планинска Македония !?

 И от този град се е пътувало по реката пет дни до Троя – колкото време е било нужно и на апостол Павел за завръщането му.
--- Толкова е и разтоянието от Рупите до Троада, колкото от Пловдив до последната.

 Макар още първият изследовател, посветил на град Филипи обширна монография, гръцкият автор Мерцидис, да отбелязва в своя труд, че в миналото имената на Филипи и Филипопол нерядко са били смесвани."
--- Смесвани са по простата причина, че имат корен „Филип”, като словообразователно. Този гръцки автор обаче казва ли защо „Филипи” трябва да е град, след като слово „град” (πολις)  няма в него. Очевидно той няма „градско име”. И това смесване е много по вероятно да е ставало от градове ОТ ЕДНА  провинция, отколкото от градове от различни провинции. А от една провинция са Петричкият Филипопол и Филипи И Е КАЗАНО ИЗРИЧНО, ЧЕ ФИЛИПИ Е В МАКЕДОНИЯ. Ти друг Филипопол в Македония да знаеш освен Петричкият ? Дотук аргументи няма. Има сравнителни съображения.
Други въпроси ?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 17, 2011, 22:50:01
Други въпроси ? [/color]
Да, статията на Чилингиров хубаво ли я прочете?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 17, 2011, 23:02:56
Ето още част от аргументацията на Професора.. "Противоречие между разказа и неговото тълкувание намираме обаче още при споменаването целта на пътуването: страната на македонците, а не административната единица, носеща името Македония,  където, според всички коментатори на текста, протича мисионерското пътуване на апостол Павел. Но противоречие съдържа и първото изречение, в което се казва, че Филипи бил „първият град  на Македония – римска колония“. Това обаче не е вярно, защото първият град в страната на македонците не е Филипи, който не е и първият град, посетен от апостол Павел в Европа, защото този град е Неапол/Кавала, нито пък първият град на провинция Македония, който е Амфиполис.
Макар това противоречие да е забелязано от някои историци, които го тълкуват като преувеличаване на значението на града във връзка с мисията на апостол Павел, другите обстоятелства, свързани с това и със следващото негово пътуване до този град, както и противоречията, свързани с изясняването им, остават незабелязани или умишлено премълчавани от изследователите. А това се отнася преди всичко за институциите на римската администрация – седалището на княза и затвора, каквито не е имало в малкото градче Филипи, – но преди всичко реката, спомената в разказа, която играе важна роля при първото и второто пътуване на апостол Павел (Деяния на апостолите 20, 6)."....
Все пак, да призная честно, с това шикалкавене "страната на македонците..,а не административната единица" ме обземаха, още при първо прочитане определени съмнения, но между Филипи, при Кавала, Пловдив и градчето до днешен Петрич, Пловдив е най-вероятният кандидат за първо християнско седалище в Европа..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 17, 2011, 23:15:39
Това го пропуснах..

 А името на Европа не произлиза от името на р. Хебър - това го знаят и децата.

Хебър е едното название на реката, гръцкото е Еврос.. Έβρος абе, знаеш ли,че напомня и на едни пари, сега като се загледах...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 18, 2011, 02:19:32
"Противоречие между разказа и неговото тълкувание намираме обаче още при споменаването целта на пътуването: страната на македонците, а не административната единица, носеща името Македония, където, според всички коментатори на текста, протича мисионерското пътуване на апостол Павел.
--- За мен обаче не е интересно какви са „коментарите на коментаторите на този текст”, а е важно дали твърденията за „страна на македонците” на д-р Чилингиров се покрива с текста от „Деяния . .”. Няма такава „страна”. Изписано е само Македония и нищо друго. А Пловдив НЕ Е в Македония.

 Но противоречие съдържа и първото изречение, в което се казва, че Филипи бил „първият град на Македония – римска колония“.
---  Цитата не е верен. Изписано е „а от там във Филипи, който  в тая част на Македония е първи град - римска колония”. В областта на Филипи първи град е Амфипол. Тук има и друг момент, че Одриското царство преминава към Рим през ~45 г., но може през времето на Петър, то все още да не е римска провинция а просто съюзник на Рим.


Това обаче не е вярно, защото първият град в страната на македонците не е Филипи, който не е и първият град, посетен от апостол Павел в Европа, защото този град е Неапол/Кавала,
--- Първият град посетен от Ап. Павел в Европа е гр. Самотраки от едноименният о-в, където прекарват нощта, а не Неаполис (Кавала).

 нито пък първият град на провинция Македония, който е Амфиполис.
--- Никакви провинции няма изписани, както вече споменах в предния отговор.

А това се отнася преди всичко за институциите на римската администрация – седалището на княза и затвора,
--- Никакво седалище на „княз”, „дук” и т.н. няма означено във Филипи. Тези които представляват властта са изписани като „войводи” в бълг. текст, но не е казано, че са римска администрация. Дори напротив, указанието, че войводите идват и се извиняват на Савел и Сила, за това, че последните са римски граждани и са насилвани от тях, определено говори, че войводите НЕ СА римски граждани, защото това ще е първият случай в историята, римски пълководци, претори или каквито и да са били по власт римски служители, ще отидат да се извиняват на някакви еврейски смръдлячи, заявили, че са римски граждани. АКО бяха такива защо не го казват преди пердаха ?


 каквито не е имало в малкото градче Филипи, – но преди всичко реката, спомената в разказа, която играе важна роля при първото и второто пътуване на апостол Павел (Деяния на апостолите 20, 6)."
--- И това не е вярно, защото реката се споменава само веднъж – при второто отпътуване от Филипи. При първото пътуване те следват маршрут Амфиполис - Аполония – Солун и това не е речен път, а сухоземен. И може да бъде изминат, както ако идват от Петричкия Филипопол, така  и от гръцкото Филипи.  Но няма как да е Пловдив, защото те първоначално тръгнаха на северозапад – към Кавала,  а не североизток – към Аенос в устието на Марица. Да не говорим, че изобщо не е нужно да плават до  Самотраки, ако са тръгнали към Пловдив, защото талвега, нос Галиполи - Аенос е на същото разстояние, както и Самотраки. Те определено пътуват във съвсем друга посока.

Друго: „Послание до Колосяни”, гл. ІV,16: „Защото и в Солун и веднъж и дваж ми пращахте за нуждите ми” ( става въпрос за жители на Филипи). Лесно би се изпратила помощ – пари и храна от Филипи, който е на около 150 км, но още по-лесно би било  от Петричкият Филипопол, защото до околностите на Хераклея пътя е по реката и е двойно по лесен.

Друго: Отплуването - единственият сериозен аргумент на д-р Чилингиров е осъществено при следните обстоятелства при второто посещение във Филипи. Павел пристига в Елада от Македония. От Елада  смята да отпътува за Сирия. Но юдеите, които изповядват ортодоксалното юдеийство искат да го убият и Павел се връща в Македония, като не се отказва от намерението си да отпътува за Сирия. Тук е без значение кое се счита за „Сирия”, дали Сирия с Дамаск или Сирия – другото име с което наричат Кападокия по това време. Важно е, че Павел поема в обратна посока. Не пише от коя част на Елада тръгва Павел. Ако тръгва от северозападната част, то по-близко му е Филипопол край Петрич,  ако  тръгва от североизточната – те са на равни разстояния, Петричкият и Кавалският  :D. Пловдив тук директно отпада като крайна цел, първо защото не е Македония, второ защото е на двойно по далечно разстояние около 500 км. Какъв е смисъла за Павел да обикаля половината Балкани, и то в посока обратна на тази в която смята да пътува, но е опасна ? Остават двете възможности – Петричкият Филипопол и Филипи. Нека приемем, че реката която е край Филипи също е плавателна за лодки по това време, и че Павел може да отплава и от двете места. Тръгване от северозападна и северо-централна погранична Елада дават предимство на Петричкият Филипопол, като по-близък. Североизточна Елада, която е почти равноотдалечена и от двете Филибета, му дава още едно предимство. И то е, че няма никакъв смисъл Павел да пътува до Филипи край Кавала, за да заблуди преследвачите си, тъй като с достигането на Филипи и  „отплуването” обратно, се връща отново по същият път, който е изминал, като си увеличава прехода  минимум с 50 км.(като гледам картата), тъй като „отплуването” от Филипи го връща отново край устието на Струма, откъдето вече е минал. Ако човек се връща обратно за да заблуди преследвачите си, то обезателно това не става по същият маршрут и това дори зайците го правят, какво остава за един бивш римски легионер като Павел-Савел.
Има още един фактор който се намесва в събитията с тежест противостояща на съображенията до тук за маршрутите. И той е, че Лидия, първата жена която той кръщава в „тази част на Македония”, а не ИЗОБЩО в Македония, е наречена от Павел в друг текст „съпруга”. При този факт в надпреварата за „Гран При” се намесва и Пловдивският Филипопол, защото при този фактор, дистанциите при гонката отпадат като логично съждение под давление на емоционалните съображения.
Като цяло – 2:1 за българсикте Филибета, но считам, че материала за „Апостол Павел” просто обезмисля тази надпревара на попския венец на Първенството. Павел – Савел си е точно и абсолютно Верен проповедник на йудейска секта отцепена от централното „тяло” в Йерусалим и всякакви внушения за „християнство”, на този етап, с този човек са попски спекулации.
Поздрави.
Други проблеми ?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 18, 2011, 02:37:25
Това го пропуснах..

 А името на Европа не произлиза от името на р. Хебър - това го знаят и децата.

Хебър е едното название на реката, гръцкото е Еврос.. Έβρος абе, знаеш ли,че напомня и на едни пари, сега като се загледах...

--- Ами да е написал д-р Чилингиров Έβρος бе Симеоне, или латинското Ebrus - той си пише Хебър. Аз ли ще го уча, кое име от кое произхожда . . . "Иврит" да не произхожда от "читак", Germany от "немец" и т.н. !?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 20, 2011, 22:12:30
Eто я статията от 2007 година, бях я малко позабравил, ама добре че ти Боцмане ми я припомни..

http://de-zorata.de/forum/index.php/topic,189.0.html

Сега да се опитаме да мислим.. сравяваме Филипи до Кавала, Пловдив и селището до Петрич.. слагам плюсове и минуси... за ДА и НЕ

1.Имане на река- Филипи до Кавала -  Пловдив(+), Петрич(+) Филипи (-)..въобще няма река,  като за Марица от тоци период сме сигурни че е плавателна и кораб тръгнал по нея би могъл да стигне в Александрия Троадска (Троада)за Филипопол, покрай Петрич, аз поне, не съм толкова сигурен, за плавателна река..

2.Наличие на синагога ... тука лично аз съм сигурен само за Пловдив(+) Филипи (-)

3.Тъмница.. Пловдив(+) селището до Петрич,(вероятно)(+) като за тъмницата е важно, че я има, защото като става земетресение, и се напукват здравите и стени, тъмничаря се уплашва.. Филипи, до Кавала, вероятно (-)

Сега една скоба, за твоите забележки.. не е важно за спора, но е показателно- Чилингиров, в статията си (пак те питам, чел ли си я) си обяснява за Европа напълно правилно.. "(гр. Εϋρος, бълг. Хебър), от чието име произлиза и гръцкото название на нашия континент.." край на цитата от Чилингиров.. какво тука ти се вижда неясно и неправилно..

4.Наличието на архонти (князе в бълг. превод т.е. управители) ето го цитата от Чилингиров.. "хващат двамата и ги отвеждат на тържището, където е седалището на княза (в гръцкия текст е казано „άρχντας“).  Двамата биват наклеветени пред местните началници (в гръцкия оригинал те са наречени „στρατηγοί“, а българският, респ. „църковно-славянският“ превод им дава названието „воеводи“),  тука Пловдив(+), градчето до Кавала,Филипи( -)  градчето до Петрич??? (+/-) ??

5. Пътуването с кораб за около пет дена.. Пловдив(+)със сигурност, по това време Марица си е плавателна!, щом твърдиш Петрич(+) ?? (а може ли, после тази гемия-лодка да стигне до Троада-това, нали знаеш е накъм Дарданелите!???) Филипи до Кавала (-)

6.Определянето като "македонски" "Македония" споменаването на македонци и т.н. ... тука до сега Пловдив ни беше шампион ноооо... Пловдив (-) градчето до Кавала(+) Филипопол до Петрич (+)!

Но ето го обяснението на Професора.. да признаем, че и той си задава същият въпрос като тебе-да, Пловдив подхожда повече от Филипи и още първият автор на монография по въпроса грък (!!) пише за Пловдив, но пък Македония...??

.."А в този смисъл Филипи не отговаря на целта на пътуването му, защото след „най-страшната битка от Цезарианската епоха и изобщо от цялата античност“ (10), както някои автори наричат станалото при Филипи в 42 г. пр. Хр. сражение между войските на убийците на Юлий Цезар, Касий и Брут, от една страна, и на Октавиан Август и Антоний, от друга страна, градът и цялата му околност, били напълно опустошени и биват отново заселени с римски колонисти. И проповедта на апостол Павел „край реката“ не е била пред римляни, а пред местни жители и конфликтът, в който той и Сила са замесени, е с представителите на провинциалната римска власт, каквито е имало в големия град Филипопол – за разлика от малкото градче Филипи, в което не можем да търсим нито княз, нито съдилище и затвор. Но Филипопол се намира в съседната провинция, Тракия, а не в Македония, макар и да носи името на македонския император".  край на цитата от Чилингиров..

 Опит да се обясни ситуацията има.. на тебе оставам дали да я приемеш или не..

"..Въпросът какъв е етническият произход на македонците и траките и коя територия са населявали е стар колкото историческата наука – но тъкмо Херодот, който пръв от историците го поставя, дава също така и съвсем ясен отговор на него (11). И след повече от две и половина хилядолетия спорове, това, което той казва по този въпрос, е единственото нещо, което се знае с положителност за тях, а то е, че етническият им произход и езикът, на който са говорили, са били различни от тези на гърците и че са населявали различни територии – макар че има автори, които да твърдят и че езиците им били твърде близки, и дори че македонците говорили на някакъв гръцки диалект"..   т.е.  -  намеква Чилингиров, възможно е местните жители в Пловдив да са смятани за някакви "македонци"

И оше едно потвърждение в статията на Чилингиров..

А и жителите на Филипопол не са забравили посещението на апостол Павел в своя град и са пазили спомена за него в продължение на много столетия, като го отбелязват в свой ръкопис чак през ХІІ век – това е една кратка приписка на полето в така наречения «Христинополски апостол» от първата половина на ХІІ век (14) . И в тази приписка, която е и най-старият стигнал до нас извор за българското име на града, предадено като Плъ‘п'дивъ, съответният текст се свързва именно с посещението на апостол Павел в него: „Апостолъ многы печали приимъ въ Верии и въ Плъ‘п'диве Македоньскемь“ (15

П.П. абе, писах и в твоя сайт.. ама нещо аз ли не съм му свикнал-не ми се публикуват нещата???Не знам, смятам да пускам при теме и теми.. Добре че при тебе е Щурман, в АБВ-то не влизам,че съм яко баннат, ама ви чета...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 21, 2011, 10:37:59
Eто я статията от 2007 година, бях я малко позабравил, ама добре че ти Боцмане ми я припомни..
http://de-zorata.de/forum/index.php/topic,189.0.html
Сега да се опитаме да мислим.. сравяваме Филипи до Кавала, Пловдив и селището до Петрич.. слагам плюсове и минуси... за ДА и НЕ
--- Не съм привърженик много на тези означения, да, не, =, + -; и т.н. Тези схематични знаци не стават за исторически разбори за което е нужно слово.

1.Имане на река- Филипи до Кавала - Пловдив(+), Петрич(+) Филипи (-)..въобще няма река,
--- Абе река сега няма, но корито и поток има да 2 км. северно от Филипи и коритото НЕ съответства днес на потока, а е по-голямо.  Като имаме предвид означенията на древните за „река”, „кораб”, „море” и т.н., то не виждам никакви причини, по този поток да не може се спусне някоя лодка до устието на Струма през І в.

 като за Марица от тоци период сме сигурни че е плавателна и кораб тръгнал по нея би могъл да стигне в Александрия Троадска (Троада)за Филипопол, покрай Петрич, аз поне, не съм толкова сигурен, за плавателна река.
--- Дори и днес, край Рупите реката е по пълноводна от Марица край Пловдив, нещо съвсем естествено за река през планинска долина и река през равнина. От какъв зор ще ходи на 500 км,в Пловдив,  за да се върне ПАК по същите места, само на 100 км. по-на североизток, като ще е изминал около 450 км. за да си спести 100 ?

2.Наличие на синагога ... тука лично аз съм сигурен само за Пловдив(+) Филипи (-)
--- Няма упоменаване на синагога в текста. Това е измислица на д-р Чилингиров.

3.Тъмница.. Пловдив(+) селището до Петрич,(вероятно)(+) като за тъмницата е важно, че я има, защото като става земетресение, и се напукват здравите и стени, тъмничаря се уплашва.. Филипи, до Кавала, вероятно (-)
--- „Здрави  стени”, „тъмница” са със предположения за техните големини. В сведението няма индикирана римска администрация, а само „воеводи от тържището”.

Сега една скоба, за твоите забележки.. не е важно за спора, но е показателно- Чилингиров, в статията си (пак те питам, чел ли си я) си обяснява за Европа напълно правилно.. "(гр. Εϋρος, бълг. Хебър), от чието име произлиза и гръцкото название на нашия континент.." край на цитата от Чилингиров.. какво тука ти се вижда неясно и неправилно..
--- „Хебър” не е първообраз на „Европа” Симеоне, ако ще и турско да стане. Ебро/Евро е първообраза. Като и за двете имена ( и континента и реката) първообраз е легендата. Като от тук пък не е сигурно дали става въпрос за Марица или за р. Евро от Испания. Защото испанската река се нарича „Евро” по време, когато р.Марица се нарича Ибриста. Може да си играем на гадаеници, но не ми е по вкуса по тези въпроси.


4.Наличието на архонти  . . . . . . тука Пловдив(+), градчето до Кавала,Филипи( -) градчето до Петрич??? (+/-) ??
--- Симеоне, ти каза, че имаш Библия. Що не вземеш да я отвориш !? Няма „седалище на княз”, а „стратег” от това време няма значение на „дук”, а на вожд, началник. Значи става въпрос за началници на тържището, а не за началници на града. Доколко те са едни и същи лица може да се спори. Тържищата НЕ СА в града и НЕ СА пазари. Те са извън градовете, на поляни, оразмерени, по вид на стоки, с разпоредители по покупко-продажбите събиращи налога и т.н. Ставало е въпрос за големи пространства, защото са се продавали овце, крави и т.н. със стотици. Това е борса, която е временна – за седмица или месец и след това се закрива. Това не ти е „Женски” пазар със 100 целогодишни сергии за домати и краставици.


5. Пътуването с кораб за около пет дена.. Пловдив(+)със сигурност, по това време Марица си е плавателна!, щом твърдиш Петрич(+) ?? (а може ли, после тази гемия-лодка да стигне до Троада-това, нали знаеш е накъм Дарданелите!???) Филипи до Кавала (-)
--- И за трите може да важи това 5 дни. Както и 10 дни. Това са относителни неща, които не могат да бъдат „твърд” критерии. Във всеки случай тези „5 дни” говорят в полза на Филипи, за Петричкия горе-долу, за Пловдив никак. От Пловдив по устието на р.Марица са около 250 км. Един ден от устието до Троада, остават 4 дни за 250 км., което означава да са изминавали по 60 км. на ден, което не може да бъде изминато ако се разчита само на течението на реката. Как ти се вижда гребане всеки ден по 60 км ? Това са 10 часа по 6 възела на час – горе-долу скоростта на крайбрежните корабчета край Варна. Онези да не са имали извънбордови мотори ? Аз бас ловя, че това не може да стане и  към днешна дата, освен от проф. спортисти със спортни канута. За силното течение на Струма през клисурите – казах – горе–долу, но и там е спорно. Тези „5 дни” са силна страна на Филипи, но пък казах, че няма защо да ходи във Филипи освен при жена си, като след това се връща пак към устието на р. Струма.

6.Определянето като "македонски" "Македония" споменаването на македонци и т.н. ... тука до сега Пловдив ни беше шампион ноооо... Пловдив (-) градчето до Кавала(+) Филипопол до Петрич (+)!
--- Много корав камък срещу Пловдив и няма как да се заобиколи. АКО можеше, изобщо нямаше да пиша статията на Петричкия Филипопол, можеш да бъдеш сигурен.

Но ето го обяснението на Професора.. да признаем, че и той си задава същият въпрос като тебе-да, Пловдив подхожда повече от Филипи и още първият автор на монография по въпроса грък (!!) пише за Пловдив, но пък Македония...??

.."А в този смисъл Филипи  . . . колонисти.
--- Т.е. опустошен или не, градчето си има поселение. В този случай „опустошението” няма градивен смисъл.

 И проповедта на апостол Павел „край реката“ не е била пред римляни, а пред местни жители
--- Това също са измислици на д-р Чилингиров. Дори си противоречи в горното уточнение, че поселниците са римски колонисти. Очевидно е, че край реката ще има от тях, тъй като другите са „изтребени”. Очевидно е също, че тези колонисти СА местните жители, тъй като други няма в наличност. Тук д-р Чилингиров е малко в стил Спараток, повече фантастика, по малко реалности.

и конфликтът, в който той и Сила са замесени, е с представителите на провинциалната римска власт,
--- Също няма такава „провинциална власт” индикирана в „Деяния . . .”. Тази власт на тържището може да е уредници от военната управа и войската, които не са  „провинциална власт”, а императорски войски специално за тържището.

каквито е имало в големия град Филипопол – за разлика от малкото градче Филипи, в което не можем да търсим нито княз, нито съдилище и затвор.
--- Също спорни моменти. По какви данни ще се разбере, че Филипи и двата Филипопола имат различни големини ? Ами стадиона на Филипи е дори по-голям от античния стадион (театър) в Пловдим. „Княз” и „съдилища” мисля че казах че са измислени и не съществуват в текста."..Въпросът  . . . .някакъв гръцки диалект".. т.е. - намеква Чилингиров, възможно е местните жители в Пловдив да са смятани за някакви "македонци".
--- Възможно е, но ПО е възможно Македония от І в. да е приемана за Тракия, отколкото обратното. Както и да е, това са разсъждения извън фактологията.

А и жителите на  . . . Павел в него: „Апостолъ многы печали приимъ въ Верии и въ Плъ‘п'диве Македоньскемь“.
--- 1. Не виждам оригинала. На „репродукции” не вярвам.
2. Не виждам също никакво обяснение, по разбор на това изречение, нито как „име” от текст от ХІІ в. ще обясни име от І в. За това трябва по-подробни тълкувания. Такова тълкуване например може да бъде много основен момент в схващането на Пловдив, като Филипопол. Дори текста на „Деяния . .” не казва за много „печали” от посещението в Македония, а дори напротив, Македония ( като място и съмишленици) винаги е помагала на Ап. Павел с помощи и това е заявено от него самият. Факта, че д-р Чилингиров не се спира подробно на него явно говори, че това не може да бъде основен аргумент.


П.П. абе, писах и в твоя сайт.. ама нещо аз ли не съм му свикнал-не ми се публикуват нещата ??? Не знам, смятам да пускам при теме и теми..
--- Ами пускай, аз за какво си играх да го правя –не да бъде като блог. „Моя – твоя” сайт са глупости. Във всеки случай изобщо нямам намерение да го съхранявам, ако ще пиша само аз в него. Мога и тук да си пиша и по други места.

 Добре че при тебе е Щурман, в АБВ-то не влизам,че съм яко баннат, ама ви чета.
--- И Легата каза, че него го цакнали преди време и не можел да влиза. Изглежда само луди като мен не ги банват там  :D.
Поздрави.

Допълнение  към „5-те дена”:
1.   От Филипи до Троада на около 150-200 км. За пет дена се падат по 40 км на 24 часа. Това означава 4 км за 2.4 часа. И най-загубената лодка с най примитивното ветрило ще покрие този маршрут за това време,  защото – не е нужно да спира през нощта. Северозападните ветрове са преобладаващи в Европа, така че само държат курс югоизток и . . . ядат и пият. По реките няма как да пътуват през нощта,  защото ще се забият в първия завой и може да повредят корпуса.
2.   По Марица са 200 км. по права линия, което означава не по малко от 280 – 300 км. реални, плюс още един ден по море (50 – 70 км) до Троада.  Казвам ти, защото имам малка представа от пътуване по вода. Дори с  моторна лодка не могат да минат това разстояние от Пловдив до Троада за 5 дни.
3.   За Петричкият 120-150 км. по реката и още толкова по море. Да са слезли за три дни по реката,  пак йм остават един запас от 3км/ч за морето.
4.   С тези сметки, само Пловдивския Филипополис не може да покрие „нормативите”..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 21, 2011, 15:33:57
Боцмане, ама в линка който дадох ги има, размишленията по темата още от 2007.. аз в Де Зората- История , не съм регистриран, само съм давал мнение по Балева-Блунбауер .. но пък Христо Тамарин и Помак, например имат възражение по становишето на д-р Чилингиров..
ето още от статията ...

"И тъкмо тук ние се натъкваме отново на въпроса за Филипи и Филипопол.

Това, което създава най-големи затруднения на изследователите на павликянското учение, е въпросът за връзката му с България. След като не само малоазийските, а и българските павликяни свързват своето учение с апостол Павел, нито един изследовател не може да разбере как са се появили такива последователи на апостол Павел във Филипопол/Пловдив, с който град апостол Павел няма нищо общо, а във Филипи, където апостол Павел е идвал, и то два пъти, няма и никога не е имало павликяни (36). Наистина, според някои автори (37), следващи сведенията на Теофан Изповедник (38 ) и Патриарх Никифор (39), павликяните в Пловдивско били преселени там от император Константин Копроним още през VІІ век, но тези сведения трудно могат да се съчетаят със сведенията на Петър Сицилийски, чиято Историята на ересите на павликяните и манихеите се счита за главния и най-достоверен извор за павликянското учение. Според този автор арменските павликяни не само твърдели, че тяхната църква е македонската и е основана от апостолите Павел и Сила (40), но и един от техните главни учители и реформатор на тяхното учение, Константин, който от 653 до 684 година застанал начело на тяхното религиозно общество, приел името Силуан, т.е. Сила, и бил считан от последователите си за реинкарнация на този апостол, докато неговият наследник Симеон взел името Тит, и бил считан от своите съмишленици също за реинкарнация на едноименния ученик на апостол Павел. За основа на учението си и двамата възприемат единствено евангелията и посланията на апостол Павел, а при учението за реинкарнацията на душите следват християнската гностика, сочеща и за нея като изходна точка учението на апостол Павел (41)....."


Ще се помъча и да ти отговоря, на някои от нещата и да поразсъждаваме..


6.Определянето като "македонски" "Македония" споменаването на македонци и т.н. ... тука до сега Пловдив ни беше шампион ноооо... Пловдив (-) градчето до Кавала(+) Филипопол до Петрич (+)!
--- Много корав камък срещу Пловдив и няма как да се заобиколи. АКО можеше, изобщо нямаше да пиша статията на Петричкия Филипопол, можеш да бъдеш сигурен. Според мене ,Чилингиров, НЕ ЗНАE за градчето край Петрич, и въобще не го разглежда.. ето какво пише Професорът..  

"Освен Филипопол и Филипи, още два града са носили през античността името Филипопол, респ. Филипополис, от които единият се намира в провинцията Арабия и е основан в 244 г  сл. Хр. от римския император Philippos Arab, а другият е във Фригия
 
Защо и как може да се свържат македонците и Македония с Пловдив?

В източника:  http://www.textexcavation.com/greekacts15-18.html

Христо Тамарин, вижда следната насока..
..Ето какво пише тук {Acta 16:12}: "εις Φιλιππους, ητις εστιν πρωτη[ς] μεριδος της Μακεδονιας πολις, κολωνια. ημεν δε εν ταυτη τη πολει διατριβοντες ημερας τινας". Забелязахте ли сигмата в квадратните скоби, "πρωτη[ς]"? Без нея преводът е: "на частта Македония първия град", а с нея преводът е: "град в първата част на Македония". Вторият превод е по-гладък."

Всъщност, макар че критикува д-р Чилингиров, Тамарин се вдълбочава в дадената от н.Професора, насока.. Цитат Чилингиров

 .."След окончателното присъединяване на това, което е останало от македонската държава в началото на ІІ в. пр. Хр. към римската империя (168 г. пр. Хр.), страната бива разделена на 4 части, които в 148 г. отново се обединяват в една преторианска провиция под названието Македония. При административната реформа на Диоклециан (284-313) провинцията Македония се разделя на две части, Makedonia prima и Makedonia secunda, при което деление някои нейни райони се включват в съседните провинции"...

А и жителите на  . . . Павел в него: „Апостолъ многы печали приимъ въ Верии и въ Плъ‘п'диве Македоньскемь“.
--- 1. Не виждам оригинала. На „репродукции” не вярвам.

2. Не виждам също никакво обяснение, по разбор на това изречение, нито как „име” от текст от ХІІ в. ще обясни име от І в. За това трябва по-подробни тълкувания. Такова тълкуване например може да бъде много основен момент в схващането на Пловдив, като Филипопол. Дори текста на „Деяния . .” не казва за много „печали” от посещението в Македония, а дори напротив, Македония ( като място и съмишленици) винаги е помагала на Ап. Павел с помощи и това е заявено от него самият. Факта, че д-р Чилингиров не се спира подробно на него явно говори, че това не може да бъде основен аргумент.

Отговарям,доколкото мога... ;)

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI-XIII вв. Москва: «Наука» 1984, с. 101-103.
 (15 ) Тази приписка за първи път обнародва E. Kaužniački, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596:  

 Сию поyщать wт Аqинъ, видıвъ ихъ прıже и ходивъ сквозı ª. А съказани еписюлиª се сть: АпЃлъ многы печали приимъ въ Вери и въ Плъ‘п’дивı Македоньскıмь и въ Корин'qı, разоyмıª же, лико подъª стрЃсти въ Селоyн'и ªкоже и въ инıхъ градıхъ, да боª с­, да не, слышавъше, Селоyнªне, пакостьни боyдоyть wт неприªзни сотонины, оy„вıдıвъ же, ªко и мьртвыхъ зıло желıють, сего дıлма поyщаòь Тимо‘qеª съ епистолию сею к ни„мъ“.

Въз основа на нея, вместо да я свърже с пребиваването на ап. Павел във Филипопол, той вади заключението, че и „Филипи се наричал по тракийски език «Плъпдив»“.

Това негово заключение възприема също и Живка Велкова – Živka Velkova, Die Namen Plovdivs im Laufe der Jahrhunderte, в: PULPUDEVA. Semaines Philippopolitanes de l’histoire et de la culture thrace 1, Plovdiv, 4-19 Oktobre 1974, Sofia: Editions de l’Academie Bulgare des sciences, 1976, c. 175: „Im Text wird betonnt, daß es sich um das makedonische Philippi zum Unterschied vom thrakischen am Hebros handelte“.....


Всъщност аз не знам, дали Живка Велкова да не е права, и тракийското име на Филипи да е Пловдив?

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 22, 2011, 00:27:49
Ето го преписа в малко по-нормален вид:

Сию поущаиетъ от Атинъ, видевъ ихъ преже и ходивъ сквозе иа. А съказаниие епистолииа се иестъ: Аплъ многъи печали приимъ въ Верiи и в Плъпъдиве Македонъскемъ и въ Коринъте  разоумеиа же,  иелико подъиа стрсти  въ Селоунри иакоже и въ инехъ градехъ, да боиа сон, да не, слышавъше, Селоуниане, пажелеютъ, сего делма поущаиетъ Тимотеиа съ епистолииею ссю к нимъ.

Доколко това е вярно преписано от оригинала не се знае, да не говорим, че е възможно изобщо да няма оригинал - като повечето руски фантасмагории, защото на мен ми прилича на късно тълкуване на "Деяния на Апостолите".

 По мнението на Kaužniački  и  папагалниченето  на Живка Великова:
1.   Не е ясно „Плъпъдиве” дали е населено място или име на местност. Има  селище Вероеа близо до Солун, но има и същото селище край Антиохия. Без значение кое се упоменава, (ако е то естествено - Верiи да е Вероеа) Плъпъдиве се намира между имена  на населено място и на област (Коринт).  Така, че няма основания да се предполага въз основа обобщение на околните имена дали е град или област.
2.   Само по себе си името „Плъпъдиве” нищо не говори. В съчетание с „македонски” обаче се промъква и възможността да има и друго „Плъпъдиве”, което не е в Македония, а на друго място. И поради това се е явила необходимостта да се укаже за кое „Плъпъдиве” става въпрос.
3.   Възможно е също второ „П” да не е „П”, а „К”, което е преписано погрешно като „П”, тъй като словесни съчетания с „плъп” няма в „славянските” езици ( по точно в трите речника с които разполагам за старобългарски. В речника на Даль също няма думи с такова начало). И изречението става „плъкъ диве македонъскем” (дивият македонски полк), една сцена напълно съвместима с пердаха който отнасят Апостолите във Филипи по нареждане на „войводите” на тържището. Защото именно с тези изреждания на Коринт, Верея и Плъпъдиве се изреждат места, където Апостолите са претърпяли мъчения.
4.   По отношение на забежката на Тамарин, в мойта Библия, текста е преведен без сигмата и индикира точно „тази част ( частта) на Македония, където Филипи е първи град” и аз така съм го тълкувал -  първи град, но с локално значение. В гр. текст който даваш с линка е изписано „дял” ( този дял на Македония).  Следващите му разсъждения на колко части се е деляла Македония по това време или в по-късни времена, не касаят текста на „Деяния . . .”, защото там Македония е разбирана и изказана като едно цяло. Това не може да е критика  на  д-р Чилингиров, защото не засяга неговите постулати.
5.   Така, че означаването на „Плъпъдиве” като град е възможно ( с 50 % вероятност) тълкуване, а не фактологична даденост. Може да е вярно попадение, но може и да не е. Във всеки случай то не размества или ревизира съжденията които водим тук по отношение на „отплуването” от Филипи.
6.   Като крайна сметка, дори да има отплуване от Филипи, то носи същите негативи,като едно възможно отплуване от Пловдив – беглеците от вендетата на ортодоксалните юдеи се връщат почти пак там, откъдето са тръгнали да бягат.
7.   Има едно указание, за пътуването му от Ефес за Македония и от там за Елада, но ще го коментирам по-късно, че сега съм изморен и не мога да проникна в смисъла му.

Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 22, 2011, 01:21:10
5.   Така, че означаването на „Плъпъдиве” като град е възможно ( с 50 % вероятност) тълкуване,   

Да, Пулпудева, е другото наименование, и това си е Пловдив-това е град, определено и то още от 4-тото хилядолетие.... името не е славянско,
 Боцман : тъй като словесни съчетания с „плъп” няма в „славянските” езици ( по точно в трите речника с които разполагам за старобългарски. http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_8.html

според Иван Дуриданов (виж линка) "Пулпудева" е преиначаване на "Филипопол"... т

[b]Pulpu-deva (Iord.), Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), [/b] Plodiv (XI c. AD), known under the Greek name of Philippopolis (Liv., Plin., Ptol., etc.). The town was named after the conqueror Philip II of Macedon (359-336 BC). It is improbable, however, that ‘Pulpudeva’ was imposed to the local inhabitants by the Macedons. Village names in -deva are not found in Macedonia except Desu-daba in north eastern Macedonia, somewhere around the town of Kochani. This village, however, is attested late – by Livius. Most probably, it was founded by immigrants from Dacia mediterranea, where such names (e.g. Aiadaba, Kuimedaba) were common. The name of Pulpudeva must be explained as a translation of the Greek Philippopolis by the locals, who used -deba – a borrowed word from the north, from the Moesian tribes of the present Northern Bulgaria. The Slavic Plpdib, Plodiv was derived from this Pulpudeva.  
In any case names with -dava, -deva are exception in Thracia and cannot be regarded as proper Thracian. There is a clear geographical distinction between the place names ending in -para, -bria, and -dizos (the Thracian ones), from other side, from those ending in -dava, -deva (the Dacian ones) .

Пак от Христо Тамарин (но са си предположения, основно) защо ли, градът да е бил записан така.. цитирам го, не че съм абсолютно убеден в правотата чу, ами просто не ми се търси друго мнение....

 "Филип Македонски го нарекъл на свое име - Филиповград. Може би е имало по-старо име, например Евмолпия. Но после, по времето на цар Филип Македонски, градът бил наречен Филиповград едновременно на няколко езика. На гръцки - Филипопол (Philipopolis). Гърците и досега така го наричат. На дако-мизийски - Пулпудева, откъдето идва днешното му име в нашия език. Как е звучало Филиповград на тракийски ние сега не знаем. Възможно е да е имало тракийска форма на това име (например Пелпепара), възможно е говорещите на тракийски да са си служели с гръцката или дако-мизийската форма. Един Господ знае как е било.
 Явно днешната форма Пловдив се е получила е опростяване на древната форма Пулпудева. Имайте пред вид, че Пулпудева е приблизително звучене - така грък с гръцко писмо е записал чуждо име, както е успял да го чуе. Вместо Пулпудева може по-точно да е било Пъльпъдево, например. Името "Филип" тогава е звучало като "Пхилип" (Philip-). Не бива да ни учудва, че в дако-мизийски придихателната съгласна (-h-) отпаднала. Ясно е, че звученето Пулпудева е само приблизително - може да е било Пъльпъдево, например, както писах по-горе. А завършъкът "-дева" се срещал в много топоними и Дуриданов го превежда като "-град" Старото име на града Евмолпия наистина е било забравено. Градът носи и до днес името "Филиповград" в различни версии на това име: Пловдив, Филипуполи, Филибе. "


За пътуването с кораба, е наистина важно, да го разгледаме по-късно, съгласен.. Имаше някакво плаване с гумени лодки, като бях малък, от Пловдив до Свиленград по Марица-за малко повече от ден и половина, мисля.. трябва да се разровя..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 23, 2011, 11:03:47
Цитат


според Иван Дуриданов (виж линка) "Пулпудева" е преиначаване на "Филипопол"... т

[b]Pulpu-deva (Iord.), Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), [/b] Plodiv (XI c. AD), known under the Greek name of Philippopolis (Liv., Plin., Ptol., etc.). The town was named after the conqueror Philip II of Macedon (359-336 BC). It is improbable, however, that ‘Pulpudeva’ was imposed to the local inhabitants by the Macedons. Village names in -deva are not found in Macedonia except Desu-daba in north eastern Macedonia, somewhere around the town of Kochani. This village, however, is attested late – by Livius. Most probably, it was founded by immigrants from Dacia mediterranea, where such names (e.g. Aiadaba, Kuimedaba) were common. The name of Pulpudeva must be explained as a translation of the Greek Philippopolis by the locals, who used -deba – a borrowed word from the north, from the Moesian tribes of the present Northern Bulgaria. The Slavic Plpdib, Plodiv was derived from this Pulpudeva.  
In any case names with -dava, -deva are exception in Thracia and cannot be regarded as proper Thracian. There is a clear geographical distinction between the place names ending in -para, -bria, and -dizos (the Thracian ones), from other side, from those ending in -dava, -deva (the Dacian ones) .


--- Думата Pulpu-deva или Pulpu-diva има пределно ясни етимологии в лат. език. Да се "извади" тази дума от тази реч и да се смята за българска, където няма нито едно свястно обяснено значение, за мен е несполучлива транстлантация. Знам за имена - българското Пъло  (дори познавам един чешит Пъло Пълов някъде от Северозападна България родом) и какво от това !? Какво значи или е значело "Пъл" ? "Дебелата девица" или "Народната богиня" :D !? Това пак са латински значения.
Поздрави.

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 23, 2011, 11:33:21
Боцманеееее.... бе човекът обяснява от къде е Пъпл... ама повтарям..

1.Името Philip e, проиднасяно най-вероятно с придихаващо "Х".. Що е то придихаващото "Х"?? Ами нещо подобно има в съвременния немски... в северо-източните диалекти, си го произнасят хората, отиващо към "Ш" напр. "рихтигт" на северен диалект ще дойде нещо като "рищтиш.." На руски като транскибират фонетично от немски, придихателното Х си го превеждат "Х" а гърленото "Х" го праскат "Г".. ама пак произношението не е това ;)

2.Съчетания "пф"  или "пх" са си характерни, пак за немския.. това е дифтонг-произнася се нещо средно (аз  не мога да си изкълча езика) напр в думи като "кнопф" или "пфлуг" или име като Пфаф.. май не само аз не мога да го произнеса, ами и други някои не са можели още от древността и Ph е отишло към Ф!Други пък на надпис с "ph" са четяли и "п" и "х"!

3.Ако беше отворил да видиш какво пишат хората в сайта дето ти дадох- ами Рhiliр , най-вероятно е бил с произношение Пхилп.. + дева за град.. да, ама някои народи не могат да кажат "пхлпип" без да сложат гласна.. и "у" както е прието от нашата Историография или "ъ" както би трябвало по някои фонетични закони.. Ще попиташ- а какво стана с "х"-то?.. Ами пак, според някои фонетични закони, краткото, придихателно Х въобще не се произнася, напр.. Хайде, често се казва "айде" и т.н... И в "пх" е дошъл звук, както казват "У" е х-то отпада... Пак отивам към немския.. ами понякога придихателното "х" почти не се чува!

Та.. какво значи на български Phillip..  ми де да знам?!

А защо е Пулпудева.. ами така се е произнасяло, може би името+ дева, за Град.. Но както е написал човекът, това Пулпудева е писано от грък, с гръцки букви, както на него му е звучало.. а как точно е било, с придихателни съгласни или свръхкратки гласи, ние уви, не можем да възстановим.. Свръхкратките гласни в българския са били, според проф Клементина Иванова "ь" и "ъ" като и двете гласни са имали фонетично значение и са се произнасяли! Може би, и в дако-мизийския е имало подобно съответствие..!

Ако разнищиш какво би трябвало да означава "Пулп.. на тракийски, дако-мизийски,славянски и т.н. печелиш!?!

Това, че Пхлпудева е произношение и превод на Филиповград е само версия.. но пък е доста добре звучаща, мисля си!!!

А ако смяташ че Пулпудева е от латински.. ами добре..! Възможно е и това! Приета и точна версия до сега няма.. Ясно е само едно-как Пловдив е дошъл от Пулпудева..

Важното е не това, а наименованията Пловдив Македонски (направо транслитирам старобългарския надпис на съвременен български!) и разсъжденията кой ли е бил града, според разните детайли дадени в текста.. Писах ти (в оня сайт) за пътуванията по Марица..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 23, 2011, 11:54:03
 ;) ;) Боцманел много ясно е, че Пулпудева е Пловдив.. даже мисля, там има заведение Пулпудева.. ако скокнеш към града-намери го и пйи  едно за мое здраве!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 23, 2011, 19:35:36
Ето ги имената по дуридановските уйдурми   Pulpu-deva (Iord.), Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), [/b] Plodiv (XI c. AD)

1.Pulpu-deva от Йордан. Ами това не може да бъде името на Пловдив от VІ в. защото то е известно много добре - Филипопол или Тримонтиум (Трите хълма). Йордан като пише (ако пише) Pulpudeva не говори за Пловдив, но дори и да говори - все едно, това няма отношение към интерпретации от ХІІ в.

2. Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), - на страбългарски през ХІІ в. Plpdib. Такова нещо няма както виждаш, защото това "Плъпъдиве", което дадох по-долу съм го свалил точно от първата публикация на Kaužniački по този текст. Очевидно е желанието изписа "Плъпъдиве",  чрез представеното Plpdib да се уеднакви с името Пловдив.

Нека приемем, че нямаме изпис "Плъпъдиве", а точно "Пловдив" - за удобство. Който е указан предположително точно като "Пловдив Македонския".

Е, хайде обясни ми сега " с дуридановските предихания", какво общо има текст от ХІІ в., където се смята, че Пловдив е в Македония, със І или ІІ в., когато този град НЕ Е В МАКЕДОНИЯ.  Ами това са 1000 г ! През ХІІ в. могат да смятат, че Пловдив е и в Индия. Това няма отношение, КЪДЕ Е ФИЛИПОПОЛ ПРЕЗ ІІ в. А той НЕ Е в Македония.
поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 23, 2011, 21:21:42
Боцмане, радвам се, че ти помагам, като ти дообяснявам неща, публикувани от мене.. за които периодично питаш..  ;) ;) Кво стана с разшифровките, какво ли, ще да значи на български (славянски) Пулпьдева.. или вече и ти си съгласен, че това е просто начин на произношение, на Philip..
По принцип, начинът на произношение, но пък на град Тропхеум Траянум и появата му, като Тропа Траяна, в един документ е част от моята аргументация за Боян (ще публикувам цяла брошурка в  оня сайт!!) .. та кое как се произнасят имена и как се записва фонетично в някои документи си е важно..
Ако пък продължаваш да твярдиш, че това "Пульпдевa" е някакво латинско.. наименование,или пък, смяташ, кой знае защо , че би трябвало да се превежда смислово на славянски- ОК.. така смяташ.. разбрах ти тезата!!
А за Пловдив, как се видозменя от Пулпудева и как в бая източници го има това Пулпудева,съвет- отварай... чети! Ми отвори Александър Фол, или някой друг, писал за историята на града.. Виж в сайта на общината-там в Общна Пловдив работи един добър историк ,Сашо Долев... или виж някъде другаде.. Бе за Пловдив море от сайтове.. мерак да имаш да четеш!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 24, 2011, 01:04:45
Боцмане, радвам се, че ти помагам, като ти дообяснявам неща, публикувани от мене.. за които периодично питаш..  ;) ;) Кво стана с разшифровките, какво ли, ще да значи на български (славянски) Пулпьдева.. или вече и ти си съгласен, че това е просто начин на произношение, на Philip..
По принцип, начинът на произношение, но пък на град Тропхеум Траянум и появата му, като Тропа Траяна, в един документ е част от моята аргументация за Боян (ще публикувам цяла брошурка в  оня сайт!!) .. та кое как се произнасят имена и как се записва фонетично в някои документи си е важно..
Ако пък продължаваш да твярдиш, че това "Пульпдевa" е някакво латинско.. наименование,или пък, смяташ, кой знае защо , че би трябвало да се превежда смислово на славянски- ОК.. така смяташ.. разбрах ти тезата!!
А за Пловдив, как се видозменя от Пулпудева и как в бая източници го има това Пулпудева,съвет- отварай... чети! Ми отвори Александър Фол, или някой друг, писал за историята на града.. Виж в сайта на общината-там в Общна Пловдив работи един добър историк ,Сашо Долев... или виж някъде другаде.. Бе за Пловдив море от сайтове.. мерак да имаш да четеш!


--- В този случай от ІІ в., името е Philipi, което  предположително се счита, че значи и  Philipopolis. Ето за този град говоря - нито на Пулпудева, нито за Пълден. Дори Йордан да го нарича през VІ в. Пулпу-дева, пак не касае този въпрос през ІІ в., Ап. Павел, кои  са първите християни и т.н.

Ако пък продължаваш да твярдиш, че това "Пульпдевa" е някакво латинско.. наименование . . .
--- Pulpu-deva е име с два латински корена. Ти ако искаш го смятай за тракийско-пелазгийско - няма да ти противореча.

Кво стана с разшифровките, какво ли, ще да значи на български (славянски) Пулпьдева
--- Тези разшифровки не ме вълнуват Симеоне. Мен ме вълнува една друга разшифровка с "руницата" на иберийските текстове, където се декодира онзи ден име "Апиз" чрез българска реч и този Апиз си е едно към едно фригийски Бог. Ще го поогледам още и ще го пусна тук-там.

Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 24, 2011, 08:03:03
Ами.. стигаме пак до неяснотата  ;) ;) Пулпу- дева.. дали е трако-пелазгиско-дакско или е латинско, няма какво да спорим.. Но е ясно, как се е видоизменило в Пловдив!...

 Името Пулпудева и производното му-Пловдив, е съществувало паралелно с Филипи, Филипополис, Филибе... може би, ако е прав Дуриданов , за "дева= град" е имало и някаква смеска с някакво проиношение, което сега не можем да възстановим Филип-дево или Пулподево.. и т.н. Тука гадаем, съвсем безсмислено... Така паралелни, съществуват и до ден днешен наименования като Триест, Трст, Триесте.. или Беч,Виена,Виден.. или Одрин-Единре-Андреаполис, или Бауцен-Буценов.. или Цариград-Константинопол-Стамбули-Истамбул.. или Тимишоара- Темешвар на различни езици-наименованията на някои старинни градове са различни.. Нищо не им пречи, да съществуват по едно и също време,тези начини на назоваване .. така е и сега и то с Пловдив- в момента го наричат и Филибе, и Пловдив, и Филипопол-в различни балкански държави.. Тимишоара  .. В МОМЕНТА ИМА И ДРУГО ИМЕ -  Темешвар! Един град ЕДНОВРЕМЕННО може да има няколко имена ... сега, в момента.

Как един писател в 1,2 или 12 век би предал някакво наименование?!Ами би го предал, по различен начин-зависи той самият в каква културна среда живее, за какви хора, си мисли че пише-та да го разберат и т.н.... Напр. в много летописи, друго освен Цариград или Цесаря-града не е написано.. а официалното название си е Константинопол..

Тримонциум и Евмолпия,са имена на един и същи град, в един контекст и произнасяно от едни хора- Филипополис и Пулпудева.. е пак същия град.. разни хора, по разно са го наричали.. И сега, в момента,- 2011- въпреки че в България названието е Пловдив, някой пишещ за града в Гърция би употребил Филибе.. това не означава че писаното е от 18 век или описва събития от 18 век !!? Така и не е било употребявано Тримонциум, или Филипопол,а Пулпудева, и ние не можем да сме сигурни по тази употреба, за кой век става дума..

До тук добре  ;) ;).  Това беше за забележката.... Боцман : Ами това не може да бъде името на Пловдив от VІ в. защото то е известно много добре - Филипопол или Тримонтиум (Трите хълма). Йордан като пише (ако пише) Pulpudeva не говори за Пловдив, но дори и да говори - все едно, това няма отношение към интерпретации от ХІІ в.

Като мисля, доказах че един и същи град, може да има в VІ в няколко имена, както ги има и в момента 2011г. (Пловдив, Филибе, Филипопол) и те се употребяват от разни хора..Сега-има надпис (нямам символи на клавиатурата, та пиша така-на съвременен български) Пловдив Македонски.. като според мене, това е с 99% вероятност, да не е местност, селище и т.н. .. а си е град Пловдив, съществуващ и до днес!

Пловдив е в Македонската държава, той е град на Филип, Филип Македонски... Когато 171 пр.н.е. Рим унищожава Македония, като държава, той дели царството на 4-и части. В 148 г пр.н.е. Македония, е разделена на две части, като това са административни области..
Това,д-р Чилингиров не го пише, за да се справи с много силното възражение- какво свързва Пловдив и Македония,???  той тръгва по пътя, да докаже, че би било възможно, да се тълкува "отиване при македонците" .. и с това по някакъв начин да е свързан и Пловдив..

Аз популяризирам, даденото от Тамарин, че писмения източник, вероятно е с грешка, и би трябвало да четем "град в първата част на Македония"...

Така че, макар и малко изкуствено  ;) ;) можем да докажем връзка някаква Пловдив-Македония, македонци, македонски..

И остава да разгледаме и пътуването.. но и там не знаем ,до къде са ни точни данните..
И съвет-абе Боцмане, що не се регистрираме и в Де-Зората.. Чилингиров, не се големее, а пише в сей форум??... и с него направо, да си дискутираме..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юни 24, 2011, 16:19:45


 Напр. в много летописи, друго освен Цариград или Цесаря-града не е написано.. а официалното название си е Константинопол..
--- Разликите с примера който даваш и нашите дадености са огромни. За Цариград и КПол се ЗНАЕ със сигурност че са имена на един и същи град, за "Плъпъдиве Македонски" СЕ ПРЕДПОЛАГА, че е град идентичен с Пловдив. Аз дори не виждам основание той да е селище. Доказателства, че "Плъпъдиве Македонски" е Пловдив аз не намирам. Доказателствата са предположения основани на фонетична еднаквост. Доказателства с ВЪЗМОЖНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, не са никакви доказатества, а папагалски гадания.
Сега-има надпис (нямам символи на клавиатурата, та пиша така-на съвременен български) Пловдив Македонски.. като според мене, това е с 99% вероятност, да не е местност, селище и т.н. .. а си е град Пловдив, съществуващ и до днес!
--- Е да, ама "Пловдив" НИКОГА НЕ Е БИЛ в Македония. И името Филипопол също се появява ДАЛЕЧ СЛЕД Филип Македонски. То се появява следствие на един друг Филип, а не на Филип Македонски. Има такава версия, която обясвява, защо пред римско време, града се нарича Тримонциум.

Пловдив е в Македонската държава, той е град на Филип, Филип Македонски... Когато 171 пр.н.е. Рим унищожава Македония, като държава, той дели царството на 4-и части. В 148 г пр.н.е. Македония, е разделена на две части, като това са административни области..
---  Ако ще да е разделена и на 22 части - това не касае "Плъпъдиве Македонске". И Пловдив НЕ Е бил в Македонската държава след около V в. пр.н.е. Смешни работи са това да се правят препратки през 1500 г. за териториални разпределения.


Това,д-р Чилингиров не го пише, за да се справи с много силното възражение- какво свързва Пловдив и Македония,???
--- Очевиден е компромиса който прави, а той просто няма как да не го направи, което прави цялата статия слаба откъм доказателствен материал.Аз популяризирам, даденото от Тамарин, че писмения източник, вероятно е с грешка, и би трябвало да четем "град в първата част на Македония".
--- И това не може да стане, понеже ОДРИСКОТО ЦАРСТВО по това време НЕ Е Македония. Рим може да дели Македония както казах на 222 части, Пловдив участва като град подвластен (а доколко е подвластен също не е ясно засега) на Рим СЛЕД 45 г. от н.е. През това време вече Македония е отдавна под Римско управление. Дори по времето на Ап. Павел не е ясно доколко Одриското царство МОЖЕ  да се смята "Римска имрперия" или отделна формация, васал на Рим. И просто няма как Одриското царство да се меси със съседна Македония.  И съвет-абе Боцмане, що не се регистрираме и в Де-Зората.. Чилингиров, не се големее, а пише в сей форум??... и с него направо, да си дискутираме..
--- Чилиниров е достоен човек и не се големее, но сайта не е негов. Аз бях записан там и след едни дебати, след което протежета на Милен заявиха, че не може да се противоречи на мненията на собственика на сайта - Милен, аз се отписах. Еба ти форума, който по комсомолски образец ще ми дава насоки "как да мисля", БЕЗ да представя насрещни аргументи. Ти къде си видял тук Комара или Падналият Ангел да раздават указания как трябва да се пише и как да се мисли !?  Чилингиров не дискутира там - появява се отдреме на време - нали си е германски сайт, колкото за отмора.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 07, 2011, 15:03:18
 Нещо с тези компютри и сайтове се бъркам.. отговарях ти на разни места-не се публикува??! Хайде, може и някой да следи темата и тука-пиша ти тука..
1.Не разнищихме пътуването.. а по него, от Пловдив, до Александрия Троадска, най-вероятно в древността, са си били 5 дена.. От Кавала е по-близо и трябва да е било по-бързо.. а и не е упоменато за отиване в Кавала.. От Филипопол, покрай Петрич, ще да е също около 5 дена..
2.Дали реката, покрай Филипопол до Петрич е била плавателна, няма твърдо установен факт.. По логика-може би-да! Но може и да не е била.. Фактът,че в момента е пълноводна, не може да ни говори Без съмнение, как е било в Древността- Земята се е променила, по принцип нашият регион се е засушил, но няма правило.. някои пълноводни места, на времето сега са пресъхнали, а другаде няма голяма промяна, някъде пък има обратна тенденция.. Виж например Аралско море- пресъхва, и то бъро! А други реки си остават същите, или даже нарастват.. научно доказателство-нямаме-за повсеместни по-пълноводни реки, навремето..  Но пък за Марица си се знае по документи -била е плавателна!
3.Името Филип,(Philip) най вероятно се е произнасяло с Пх.. доказателство- В МОМЕНТА на някои диалекти, в белоруски, украински, руски Филип се произнася Пилип.. ето  http://www.secret-names.ru/ukr/secret-name116.html Не знам, да ОЗНАЧАВА нещо, освен древногръцкото му значение "Любител на конете".. Така че ,за Пловдив си отговорихме на въпросите-от къде и защо идва названието ..
4.Павликяните, според преданието, носят името си, по учението на Павел (ти имаш цяла тема по въпроса-четох я).. Павликяни има покрай Пловдив и в Мала Азия.. Според преданието павликянските общини са основани от Павел.
5. За Пловдив , Македония  и Пловдив-Македонски дадох 3-4 версии, в тях влиза и версията на Професор доктор Чилингиров.. признавам.. най-слабата част от доказателствата..
Та.. лично аз си оставам на версията на Професора...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 08, 2011, 19:11:22

1.Не разнищихме пътуването..
--- Разнищихме го и още как. И от Петричкия Филипопол и от Пловдивския и от Филипи може да се пътува с лодка до Троада. Това не а Александрия, а Троада по на север от Ефес.


 Фактът,че в момента е пълноводна, не може да ни говори Без съмнение, как е било в Древността- Земята се е променила, по принцип нашият регион се е засушил, но няма правило..
--- Тези разсъждения са погрешни, защото и Петричката река и Марица са в един географски район  и то съвсем близко една до друга. Ако едната е обект на засушаване, това очевидно важи и за другата. Сравнения с реки в Азия се неуместни.

Но пък за Марица си се знае по документи -била е плавателна!
--- Не споря, но не съм виждал документ, който да указва Марица като плавателна. Ако имаш такъв е хубаво да му дадеш линк или нещо такова.  Та.. лично аз си оставам на версията на Професора.
--- Е, аз пък не. Не ме привличат прелитания на Тракии, Мизии и Македонии според нуждите на пишещите.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 08, 2011, 21:52:58
Разтърсих се за река Марица.. и попаднах на едни стари коментари, по повод на публикацията на журналистката Деси Хаджиева в 2002 на едни стари сведения от публикация на Парашкева Фичева.. тука, и в статията, и в коментарите са писани интересни неща- моля те- отвори линка, прочети...
Ако някой следи темата (дали има такъв ???) ще му е интересно да види още едно мнение..
http://biblefriends.net/viewtopic.php?f=5&t=1569
В тази статия са споменати сведения от сборника от 1929 на Борис Дякович.. него го имам някъде и имам спомен за подробни сведения относно плавателността на Марица- ще ги обработя. като намеря нещата в Нет-а и ще ги пейстна допълнително..

Ето малко от материала..!


.....Колко пълноводен е бил Хеброс през I век, когато 90% от водосборния му басейн е бил покрит с гори (Magna silva) и със сигурност не е имало язовири, които да отнемат по-голямата част от водите на над 100- те му притока !?

Истината е, че през Античността Хеброс е "голям съобщителен път между Азия и Европа" (Кюмон, Франц - "Мистериите на Митра", 1999, с.44). На монета, сечена по времето на римския император Луций Вер (161-169), намерена край с. Парчевич, е изобразен кораб с мачта и платно, която разкрива града като пристанище на Хеброс. Според една легенда описана от Псевдоплутарх (III в.) по-рано наричали Хеброс Ромбос (или Ромбус). За Марица освен него пишат още "бащата на историята" и голям познавач на Тракия Херодот (484-425 г. пр. Хр.), знаменитият стратег Тукидит (460-396 г. пр. Хр.), чиято фамилия се родеела със знатни траки; един от най-големите умове на Античността Аристотел (384-322 г. пр. Хр.); великият римски поет Вергилий (70-19 г. пр. Хр.); основоположникът на историческата география Страбон (60-25 г. пр. Хр.); римският писател и енциклопедист Плиний Стари (23-79 г.); Птолемей-Клавдий (II в.), един от най-авторитетните антични географи. Под името Ебрус водната артерия на Тракия е била очертана в римската пътна карта Табула Певтингериана от IV в. Арабският учен и географ Абу Идриси я споменав през 1154 г. под името "Мариза", почти по-същото време, когато византийският писател Георги Пахимер употребява за пръв път "Марица".Марица е все още плавателна чак през втората половина на XIX в. Интересно е да се отбележи, че например един от най-видните български книжовници, Иван Богоров през 1868 г. пише, че Пловдив е пристанище на р. Марица, от което търговците изпращали със салове до Енос, на беломорския бряг жито, ориз и чамови дъски, които се секли в Доспат-планина (в Родопите) и се обработвали в с. Батак. Пристанището се намирало на днешния остров Адата. Преди доста години, след поредното наводнение оттичащите се води, разкрили останки от пристанищни пилони, скелета и големи корабни котви. (Дойчинов, Дойчин - "Пловдив от А до Я", 2001)

Ако хипотетично допуснем, че би могло да се "отплува" (Деян. 20 : 6) от град, който нито е на морски бряг, нито е на голяма плавателна река като Филипо (полис), то разстоянието до Троя (Троада) е около 200 км. Според мен това е много малко разстояние, за да бъде изминато за цели 5 дни (Деян. 20 : 6). Средната скорост в такъв случай би била не повече от около 1,5- 1,6 км/ч (около 0,8 възела) - нереално ниска скорост, дори и за тогавашното мореходство. Също така не са отбелязани спирания и забавяния на някой от неизбежните големи острови - Тасос, Самотраки и Имрос, които няма как да бъдат пропуснати ако се плава от Кренидес(?!) към Троя, на малоазийския бряг. Спиранията в по-нататъшния път са много подробно отбелязани - в гр. Митилин (на остров Лесбос) (Деян. 20 : 14), на островите Самос и Хиос (Деян. 20 : 15), на о.Кос и о.Родос (Деян. 21 : 1), на о.Кипър (Деян. 21 : 3). Дали това не е сторено просто, защото са се придвижили от Филипи/ Филипо (полис) по р.Еврос и покрай Галиполския п-в до Троада (Троя) и в такъв случай Тасос, Самотраки и Имрос просто не съвпадат с маршрута ?

За да изминат разстоянието за 5 дни би трябвало то да е много по-голямо, отколкото е от Филипи(Кренидес) до Троада(Троя) - само 200 км. Общата дължина днес на р.Марица е 524,6 км, а от Пловдив до устието около 410 км(?). Трябва да имаме предвид, че реките с течение на времето променят своите корита (тук става въпрос за близо 2000 години!) и има случаи, когато отместванията са с няколко стотин метра и дори повече. Античният Хеброс е бил много по-близо до Небет тепе (акропола), отколкото го виждаме днес. Всички сгради на север от Трихълмието (Небет - Джамбаз - Таксим тепе) са построени върху наноси и това е още едно потвърждение на античните сведения. Коритото на Хеброс е минавало много близо да Небет тепе - било е по- на юг. Вероятно пристанището е било съвсем под укрепения акропол (хисарлък) на древния Пловдив. За това ни подсказват изсечените в северните склонове на Небет тепе стъпала, в които вероятно се е поставяла дървена стълба за най-пряка връзка на цитаделата с пристана. Приемайки, че Хеброс е бил със 100 м по- на юг (приблизителното разстояние по права линия от сегашното корито до Небет тепе), то ако това отклонение, запазвайки се средно за цялата дължина на водния път, би намалило дължината му с около 41 км (защото от Филипи/ Филипо (полис) до Егейско море са около 410 км и посоката на отклонение е също юг - югоизток) или 410 - 41 = 369 км. От устието на Марица до Троада (Троя) има около 100 км, така общото разстояние става около 470км. Преодоляването му (с плавателно средство) наистина би отнело 5-6 дни и то с напълно приемлива средна скорост от 3,5- 3,6 км/ч ( около 1,92 възела).
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 08, 2011, 22:42:33
Ето ги имената по дуридановските уйдурми   Pulpu-deva (Iord.), Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), [/b] Plodiv (XI c. AD)

Не виждам, как с по-горното се доказват Дуриданови, или нечии други уйдйрми..

1.Pulpu-deva от Йордан. Ами това не може да бъде името на Пловдив от VІ в. защото то е известно много добре - Филипопол или Тримонтиум (Трите хълма). Йордан като пише (ако пише) Pulpudeva не говори за Пловдив.

Катко се ПОМЪЧИХ да обясня, един град, може ЕДНОВРЕМЕННО, да има няколко имена.. напр. знам поне 10 града, ЕДНОВРЕМЕННО с немски и със славянски имена.. и това става В МОМЕНТА..  Ами Буден и Будьовице.. употребяват се ЕДНОВРЕМЕННО..

В момента ПЛОВДИВ има, едновременно ТРИ названия Филипополис, Пловдив, Филибе.. не можем да кажем, ако видим в документ написано Филибе, че ще да е от преди 1878 година, защото документа може да е официален турски и да е написан в 2011 година!

2. Old-Bulg. Plpdib (XII c. AD), - на страбългарски през ХІІ в. Plpdib. Такова нещо няма както виждаш, защото това "Плъпъдиве", което дадох по-долу съм го свалил точно от първата публикация на Kaužniački по този текст. Очевидно е желанието изписа "Плъпъдиве",  чрез представеното Plpdib да се уеднакви с името Пловдив.


Е, хайде обясни ми сега " с дуридановските предихания", какво общо има текст...

Друидановските придихания  ;) ми бяха необходими, да изложа версията от къде би могло да дойде названието Пловдив.. Като основното ще го потретя Philip в някакви говори се произнася с ПХ.. Доказателство дадох-
 В МОМЕНТА -2011 в Украински, има вариант Пилип-на името Филип..
http://www.secret-names.ru/ukr/secret-name116.html  
ТОВА е произношението.. понеже, ще бъда, сигурно питан, дали хората задали формата "ПхьЛ" на това име Филип в 1 век, не са украинци, ще отговоря че не знам-може и украинци да са били??!?

Твърденията, че "Пловдив" или Плпь-дево.. означавал нещо ги приемам.. означава, както се смята "град на Филип" (Филип е произнесено не на гръцки!близко до днешното украинско произношение-с П!)
Филип, пък, означава, както го пише навсякъде "обичащ конете"..

Дали има и други, тайнствени значения, на латински или друг език, както се твърди не знам, но ми е интересно да науча..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 08, 2011, 22:50:47
и да публикувам малко,че не всеки ще отвори линка...

..."Ако се върнем назад в историята на Пловдив (дори само до преди 60-70 години ), не е никаква изненада, че в античния Филипи ( или Филипо (полис) е имало голяма еврейска общност. Защото евреите в българските земи традиционно са били съсредоточени главно в Пловдив и Солун, като най- стари и най-големи градски центрове на Балканите. Св. ап. Павел, като юдей, е посещавал градове, в които е съсредоточено юдейско население и наличието на такова е условие, без което не може (condicio sine qua non) при определяне на градовете, посетени по време на неговите пътувания (особено за първите 3). Да не забравяме, че в първите векове на ранното християнство се говори за "юдео-християнство" и неговото разпространение следва картата на диаспората.

А, че такова еврейско население е имало в античния Филипо (полис) категорично се доказа чрез откриването на уникална синагога на територията на Стария град! Доказано е, че тя е била първата и единствена синагога в българските земи! Докато синагога във Филипи /дн.Кренидес/ няма, и няма как да има!

Евреите от Филипо/ Филипи са били и по-заможни от останалите в Солун, Атина и Коринт, посетени от св. Павел.
 
"Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене; вие и по- преди се грижехте за мене, ала нямахте сгодно време" ( Послание на св. ап. Павла до Филипяни 4 : 10).
" А знаете и вие Филипяни, че в началото на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито един храм, който да ми даде, или от който да приема нещо, освен от вас еднички" (Фил. 4 : 15)
 "защото и в Солун, и веднъж, и дваж ми пращахте за нуждите ми." (Фил. 4 : 16), а също и:
"приех пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу" (Фил. 4 : 18).

Пращането на дарове предполага по-голямата състоятелност, заможност на евреите от Филипи, т.е. Филипо (полис). След тези цитати можем да приемем, че посланието на св. ап. Павел не е към Филипи/ Кренидес (близо до Солун), а към тракийския Филипи или Филипо (полис) и Филипяните са гражданите на древния Град на Филип, т.е. на Пловдив!..."


Тези сведения, кореспондират ИМЕННО с публикацията на Боцман, от новия му сайт!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 09, 2011, 03:48:57
Истината е, че през Античността Хеброс е "голям съобщителен път между Азия и Европа" (Кюмон, Франц - "Мистериите на Митра", 1999, с.44).
--- Тови Франц Кюмон сигурно си представя р. Марица като висящ мост над Босфора - голям цирк. Можеше да напише също че е голям съобщителен път между Шанхай и Лондон, колко му е.
 

На монета, сечена по времето на римския император Луций Вер (161-169), намерена край с. Парчевич, е изобразен кораб с мачта и платно, която разкрива града като пристанище на Хеброс.
--- И по какво се позна, че това е пловдивска монета - по прическата на капитана ли !?

 Под името Ебрус водната артерия на Тракия е била очертана в римската пътна карта Табула Певтингериана от IV в.
--- Това са подвеждащи глупости, че като е "очертана в пътна карта" значи е моден път. Вярно е, че р. Марица е нарисувана в пътната карта, НО НЕ като път. На тази карта РЕЧНИ ПЪТИЩА НЯМА. Освен това р. Марица е изписана като Ебро. .

 Арабският учен и географ Абу Идриси я споменав през 1154 г. под името "Мариза", почти по-същото време, когато византийският писател Георги Пахимер употребява за пръв път "Марица".Марица е все още плавателна чак през втората половина на XIX в.
--- Е и !? Като е плавателна, сигурно с плавателността си може да качи Пловдив в лодка и са го премести от Тракия в Македония ли ?.

Спиранията в по-нататъшния път са много подробно отбелязани - в гр. Митилин (на остров Лесбос) (Деян. 20 : 14), на островите Самос и Хиос (Деян. 20 : 15), на о.Кос и о.Родос (Деян. 21 : 1), на о.Кипър (Деян. 21 : 3).
--- Нито едно от тези съобщения в "Деяния . . ."  не е  свързано с прехода от Филипи до Троада. То бива безхаберия, ама . . .не съм длъжен да ги коментирам, нали !?Абе Симеоне, как може да си губиш времето, че и моето да ти отговарям от уважение, като разпространяваш папагалщини от чуло-недочуло !?!
Поздрави.

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 09, 2011, 07:41:12
Пак повтарям, че данните за плавателността на Марица ЩЕ ГИ ДАМ.. съвсем коректно.. А писанията на Парашкева Фичева, излезе, че са първи и са преди тези на Професор Доктор Чилингиров..!?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 09, 2011, 14:17:21
Пак повтарям, че данните за плавателността на Марица ЩЕ ГИ ДАМ.. съвсем коректно.. А писанията на Парашкева Фичева, излезе, че са първи и са преди тези на Професор Доктор Чилингиров..!?!

--- Никой не поставя под съмнение плавателността на Марица или Петричка река - не си прави труд. В контра тезата "Ап.Павел" дори приех за удобство и плавателност на потока който е минавал на север от Филипи и се е вливал в Струма. И трите водни артерии са приети за ПЛАВАТЕЛНИ, въпреки че от третата е останало само коритото. Това обаче не прави тезата, че Павел е бил в Пловдив по-достоверна. Основанията в контра-тезата са съвсем други.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 13, 2011, 18:37:32
--- Никой не поставя под съмнение плавателността на Марица - не си прави труд.
Наистина,реших да не търся допълнителни сведения за плавателността на Марица.. защото, според вече дадените... Преди доста години.... разкрили останки от пристанищни пилони, скелета и големи корабни котви. (Дойчинов, Дойчин - "Пловдив от А до Я", 2001) плавателността на Марица е доста достоверна!!
...Петричка река....В контра тезата "Ап.Павел" дори приех за удобство и плавателност на потока който е минавал на север от Филипи и се е вливал в Струма Приел си-ОК- но има ли ТАКОВА археологическо доказателство, както за Марица?

Сега-пътуването...
Ето моето сведение.. За да изминат разстоянието за 5 дни би трябвало то да е много по-голямо, отколкото е от Филипи(Кренидес) до Троада(Троя) - само 200 км. .. и още.. Приемайки... до Егейско море около 369 км. От устието на Марица до Троада (Троя) има около 100 км, така общото разстояние става около 470км. Преодоляването му (с плавателно средство) наистина би отнело 5-6 дни и то с напълно приемлива средна скорост от 3,5- 3,6 км/ч ( около 1,92 възела).

С това още веднъж, се показва сериозно съмнение за градчето, до днешна Кавала.. Хубаво ще е, ако има и разсъждения от този тип , за града до Петрич..

А ето и другите сведения, в полза на Пловдив... от статията на Парашкева Фичева, като местоположение на павликянско средище- до Пловдив,а не до Кавала.. в течение на векове, синагогата и връзката с юдео-християнството на Павел (виж по-подробно статията на Б. Борисов Георгиев).. та тези сведения тепърва трябва да се разглеждат.. Те, сведенията, внасят още по-голямо съмнение, за Филипи- до Кавала.. най-малкото по линия на Синагогата..! В Пловдив има Синагога и сега (2011 г!) в Кавала- няма..!
Успяхме да изясним, че най вероятно названието Пловдив е от името Philip.. произнесено по определен начин.. Уточнявайки това.. нито аз, нито Дуриданов,нито Тамарин или Живка Велкова, пишейки за името Пловдив  и връзката му с името Филип, сме имали идея, да преместим Пловдив в Македония...

И споменавайки Македонската държава и Пловдив да кажем първом, че те са свързани.. градът е бил част от държавата на македонците.. разбира се, би било добре, да се спомене, че и Тир, Александрия и Персеполис са били градове в някаква Македонска държава..

Признавам, че частта за свързване на Пловдив и Македония не е така доказана, както са другите части от статиите на Чилингиров и на Парашкева Фичева.. Но пък имя НЯКОЛКО обяснения, и връзки, дадеди и от Чилингиров и от Тамарин, хвърлящи светлина по въпроса..+ писмен източник!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 15, 2011, 08:47:24
Цитат
...Петричка река....В контра тезата "Ап.Павел" дори приех за удобство и плавателност на потока който е минавал на север от Филипи и се е вливал в Струма Приел си-ОК- но има ли ТАКОВА археологическо доказателство, както за Марица?
--- Не знам. С „Гугли-мапа” чак такива неща не се виждат.

Цитат
Сега-пътуването...
Ето моето сведение.. За да изминат разстоянието за 5 дни би трябвало то да е много по-голямо, отколкото е от Филипи(Кренидес) до Троада(Троя) - само 200 км. .. и още.. Приемайки... до Егейско море около 369 км. От устието на Марица до Троада (Троя) има около 100 км, така общото разстояние става около 470км. Преодоляването му (с плавателно средство) наистина би отнело 5-6 дни и то с напълно приемлива средна скорост от 3,5- 3,6 км/ч ( около 1,92 възела).
--- Тази сметка не става. Първо скоростта е 3.6 км/ч. е ДЕНОНОЩНА СКОРОСТ. При река Симеоне, не може да се плава нощем, защото течението още на първия завой те забие в брега. По 5,6 часа да е било тъмното, пак йм се натрупват непостижимите  6-7 км/ч. Ако е тъмно и хабер няма да имат как плуват с руля или обратно нито къде са. Трябва лодкаря да си е отписал лодката, че да предприеме такова пътуване, или пишещият да няма и представа за плаване с лодна през река в тъмнината, а май точно това се получава.

Цитат
С това още веднъж, се показва сериозно съмнение за градчето, до днешна Кавала.
--- И за Филипи важи плаването, защото когато отплават от Филипи, те не пътуват за Кавала приятелю, Кавала е на висок бряг, те пътуват в посока запад-югозапад, към Струма и се вливат в нея някъде над  Амфиполис. Това са около 40-50 км. Има още около 5-6 км до морето. И от там до Трояда са около 350 км. като курса йм е  доста благоприятен в зоната на западно- северните  ветрове в тази част на Егея. Ако си махмен националистическите очила – пътуванията са фифти-фифти възможни  и трите.

Цитат
А ето и другите сведения, в полза на Пловдив... от статията на Парашкева Фичева, като местоположение на павликянско средище- до Пловдив,а не до Кавала.. в течение на векове, синагогата и връзката с юдео-християнството на Павел

--- Нали ти съобщих, че за никаква синагога не става въпрос в „Деяния. . .”. Дори става още по-лошо с тази синагога, ама откъде акъл да се проумее. АКО е имало синагога в Пловдив, то Савел би отишъл в синагогата, както при всички предишни пристигания н градовете, НО той отива край "реката край града", където "очаквал да намери юдеи", което е още едно доказателство, че това не е Пловдив.  

Цитат
Дуриданов,нито Тамарин или Живка Велкова, пишейки за името Пловдив и връзката му с името Филип, сме имали идея, да преместим Пловдив в Македония.
--- Дали ще местите Пловдим в Македония или Македония към Пловдив без да искате – все тая, вие ГО местите.  Пловдив НИКОГА не е бил в Македония през този период. Дори напротив след като е в Одриската държава и след като Одриската държава се присъединява към Римската не насилствено, а по някакъв друг начин (не ми е известно какъв), то тя не става Македония или част от Македония,  а става Тракия, като НОВА ПРОВИНЦИЯ. А Македония дали я делят на две или на 22, това не засяга провинция Тракия.

Цитат
И споменавайки Македонската държава и Пловдив да кажем първом, че те са свързани.. градът е бил част от държавата на македонците.. разбира се, би било добре, да се спомене, че и Тир, Александрия и Персеполис са били градове в някаква Македонска държава.
--- Ние говорим за определен период – около 40 – 50 г. от новата ера, т.е. малко преди Савел да замине за Йерусалим, и от там за Рим, където след престой от 3 г. го ликвидират. Ето през това време Пловдив не е в Македония, а какво е било преди и след това, не касае разглеждания въпрос.

Цитат
Признавам, че частта за свързване на Пловдив и Македония не е така доказана, както са другите части от статиите на Чилингиров и на Парашкева Фичева.. Но пък имя НЯКОЛКО обяснения, и връзки, дадеди и от Чилингиров и от Тамарин, хвърлящи светлина по въпроса..+ писмен източник!
--- Ами писменият източник си е писмен източник. Никой не е казал, че Павел някога не е бил в Пловдив, след като „Деяния . . „ не е единственият източник. В този източник обаче липсва указания за време. Той е „въобще бил там”, да не говорим, че е писан информативно някога, някакси, докато в „Деянията . .. „ много точно и последователно са описани и векторните пътувания на Савел, и времената. По тези дадености просто няма как това съобщение да се свърже с Пловдив. Всички там, където сте писали по въпроса, и прилагате „писменият източник”, че Ап. Павел е бил в Пловдив, дупето ли ви сърбеше да го допълвате с източници, които напълно отхвърлят ходене на Павел в Пловдив през ІІ в. И сведението (писменият източник) с напъни да стане по-пълно, загубва и своята самостоятелна даденост ? Можеше да се каже това което е истина и то историческа истина:
 Да, бил е Павел във Филипи по сведенията от „Деяния. . .” (или във Петричкия). Да, не е ходил по това време в Пловдив, НО никъде в „Деяния . . „ не е казано, че това е ПЪРВОТО МУ ХОДЕНЕ В МАКЕДОНИЯ или Европа. И имаме писмен източник на старобългарски, който говори, че Савел е бил в Пловдив. Къде пише в „Деяния . . .”, че не е бил преди това, неизвестно кога,  в Пловдив? Като го вика Македонеца в Македония, къде е казано, че преди това не е бил в Тракия ? Ами има там едно изречение, цитирам по памет „и мина пак през онези земи”. Това е след като „Духа не го пуска” за Витиня – на север. Ето с „онези варварски земи” е упомената Тракия и имаме и източник налице. Ама трябва четене на Библията, а не дочуто от този и онзи какво е казал по нея.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Юли 15, 2011, 16:52:04

 Ние говорим за определен период – около 140 – 150 г. от новата ера, т.е. малко преди Савел да замине за Йерусалим, и от там за Рим, където след престой от 3 г. го ликвидират. Ето през това време Пловдив не е в Македония, а какво е било преди и след това, не касае разглеждания въпрос.
Спирам се конкретно върху това пасажче от постинга ти, защото то много красноречиво показва, че си небрежен в аргументировката на тезите си и че понякога си избираш да защитаваш някаква теза ей-тъй на, само да има за какво да се заяждаш. Тази значи разговорът е за "определен период - около 140-150 г от новата ера, т.е. малко преди Савел да замине за Йерусалим...". Чудничко! А ето ти А и Б от биографията на апостол Павел, когото ти обаче си наричаш Савел кой знае защо - Paul the Apostle, also called the Apostle Paul, Saul of Tarsus, and Saint Paul (c. AD 5 – c. AD 67),[!!!
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Sur в Юли 15, 2011, 18:01:19
 И още малко по темата.....засега!

http://www.pravoslavieto.com/life/06.29_sv_ap_Pavel.htm
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 15, 2011, 19:11:13Спирам се конкретно върху това пасажче от постинга ти, защото то много красноречиво показва, че си небрежен в аргументировката на тезите си и че понякога си избираш да защитаваш някаква теза ей-тъй на, само да има за какво да се заяждаш. Тази значи разговорът е за "определен период - около 140-150 г от новата ера, т.е. малко преди Савел да замине за Йерусалим...". Чудничко!
--- Помак, речника ти прогресивно евоюлира към мрънкането на стара баба от уличен дернек. На теб цялата картинка ти е мъгла и чепкаш вълна, без да знаеш от къде и от какво животно е.

 А ето ти А и Б от биографията на апостол Павел, когото ти обаче си наричаш Савел кой знае защо - Paul the Apostle, also called the Apostle Paul, Saul of Tarsus, and Saint Paul (c. AD 5 – c. AD 67),[!!!
Помака
--- Ами много просто г-н професионален преводач, защото това Saul, което си постнал се превежда И КАТО Савел на български език. А стотиците ги коригирах, за успокоение на професионалната ти душа на преводач.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Юли 16, 2011, 13:21:23Спирам се конкретно върху това пасажче от постинга ти, защото то много красноречиво показва, че си небрежен в аргументировката на тезите си и че понякога си избираш да защитаваш някаква теза ей-тъй на, само да има за какво да се заяждаш. Тази значи разговорът е за "определен период - около 140-150 г от новата ера, т.е. малко преди Савел да замине за Йерусалим...". Чудничко!
--- Помак, речника ти прогресивно евоюлира към мрънкането на стара баба от уличен дернек. На теб цялата картинка ти е мъгла и чепкаш вълна, без да знаеш от къде и от какво животно е.

 А ето ти А и Б от биографията на апостол Павел, когото ти обаче си наричаш Савел кой знае защо - Paul the Apostle, also called the Apostle Paul, Saul of Tarsus, and Saint Paul (c. AD 5 – c. AD 67),[!!!
Помака
--- Ами много просто г-н професионален преводач, защото това Saul, което си постнал се превежда И КАТО Савел на български език. А стотиците ги коригирах, за успокоение на професионалната ти душа на преводач.
Поздрави.


Боце, ама ти наистина ли мислиш че не знам кой е Савел (в славянските езици) и Саул (на англ. се произнася "Сол". И че това е един и същи човек - апостол Павел)? Роден "с. AD 5" или "около година 5-та след Христа"; починал - "c. AD 67" "около година 67-а сл. Хр." (с. = circa = около). А това заради което пуснах тая забележчица и коментара е, че ти накара човечецът да пътува за Йерусалим и оттам за Рим десетки години след като е умрял. И не само това ами да изтърпи да го умъртвят още веднъж... Само защото д-р Асен Чилингиров си е позволил да каже нещо, което на тебе не ти е минало през ум да го кажеш и, естествено, трябва да го обориш на всяка цена...
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 17, 2011, 12:10:54


Боце, ама ти наистина ли мислиш че не знам кой е Савел (в славянските езици) и Саул (на англ. се произнася "Сол".
--- Ами това кой го писа, Помака от Овча Купел или Помака от Зимбабве:   "А ето ти А и Б от биографията на апостол Павел, когото ти обаче си наричаш Савел кой знае защо ?"
Като не знаеш и кръщелното име на Ап. Павел, къде си тръгнал с голо дупе през копривата  ?


 Само защото д-р Асен Чилингиров си е позволил да каже нещо, което на тебе не ти е минало през ум да го кажеш и, естествено, трябва да го обориш на всяка цена.
--- Каквото е казал д-р Асен Чилингиров (или П. Фичева преди него) - казал го е. Как съм коментирал аргументите му - писал съм. Дали моите съображения са изказани от някой друг преди време ( както и съображенията на Фичева преди тези на Чилингиров) не мога да знам, както съм сигурен, че и Чилингиров не е знаел за изводите на Фичева.
 Ти обаче, защо като стара баба непрекъснато не кометрираш основанията, а винаги изтъгваш някакви пейзански упреци, че искам това или онова ? Приказките ти са точно по тертипа, стила и  компетенциите на Божидар Димитров, когото недолюбваш. Или го недолюбваш, по вътрешно-учрежденски причини ?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юли 17, 2011, 16:42:55
Боцмане, ама ПАК ДА ПОЧЕТВЪРТЯ... Пътуване от градчето Филипи, до Троада, въобще не е достоверно..

1.Съществуването на рекица, покрай Филипи, по който да може да мине някаква лодка, ти го приемаш, но други хора не го приемат.. Ти доказателство имаш ли?!
Има разбира се вариант- и аз го цитирах в свободен текст ..
.. Павел е отишъл до Кавала и от там е пътувал! Това не е измислено от мене, а е дадено като възможност, май от Тамарин, но пък не съм сигурен на 100% дали беше баш той .. не ми се отварят сега старите разисквания! Кавала и тогава и сега си е пристанище! Значи подобно нещо е възможно..!

2.Дори и да е било възможно пътуването с лодка, а не с гемия, дали аджеба тази малка лодка би навлезнала в морето от Струма та до днешните Дарданели и Галиполи би плувала спокойно?!..
"Приемаме, че и по трите реки, е можело да се пътува"... ами това е без доказателство.. Доказателство имаме ,(ако искаш-оспорвай) за една от трите реки-за Марица..
Именно липсата въобще на доказателство за река,в този период, камо ли пък плавателна.. е основната критика за градчето Филипи!

3. Това че Марица,Струма и ВСИЧКИ реки на Балканите, биха изгубили в ЕДНАКВА СТЕПЕН пълноводието си, е твое много смело предположение..
Всяка една река, има различен водосбор, пълноводието и се влияе от ред фактори.. Марица е доста по-маловодна, от древните времена, и заради всеобщото засушаване на региона, и заради изсичането на горите в нейната водосборна област ,а в момента и заради наличието на доста язовири по нейните притоци.. Все пак, за някаква плавателност преди време, на Марица имаме разни доказателства, вкл и археологически..
4.Дали е НЕВЪЗМОЖНО да се преминат с гемия 470 км за ПЕТ ДЕНОНОЩИЯ, като поне около 370 км са по река, при тогавашното корабоплаване аз не знам... До сега ми се струваше възможно, но пък ти си морски човек-варненче, разбираш от кораби и корабоплаване.. Вярвам ти, но имам идея и да проуча в най-скоро време.. Имаше, в някогашните сборници "Спектър" за едно плаване с гумени лодки, ако се не лъжа на доктор Гарабед Томасян.. ще се разровя да го намеря и да го прочета още веднъж!

Да обобще.. версията за Филипи-градче покрай град Кавала, според мене, от така проведената наша дискусия не стана по-аргументирана.. както си беше съмнителна, тази версия.. така съмнителна си и остана!
Доказателствата на Чилингиров-Фичева,за Пловдив са КОСВЕННИ, та закономерно не се приемат безусловно.. Все пак, те са стъпка в правилна посока..
Доказателствата за селището край Петрич, са също КОСВЕНи, та за да се приеме версията и от привържениците на официалният вариянт за Филипи, и от привържениците на Чилингиров-Фичева.. та за това ще е нужно още работа и писане..
Лично аз, каквото можах като данни- представих!По нататък нямам какво да добавя към дискусията..
Според мене, версията на проф. Чилингиров е остроумна и сравнително добре логически обоснована... 
За твоето намиране на още един град на името на  Филип-браво!
Доогледай още нещата, и ги допълни, ако искаш твоята теза да се приеме!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Юли 17, 2011, 19:44:50
Боцмане, ама ПАК ДА ПОЧЕТВЪРТЯ... Пътуване от градчето Филипи, до Троада, въобще не е достоверно.
--- Дали е достоверно или не, са ДНЕШНИ разсъждения. Че е написано плаване от Филипи до Троада е ВЧЕРАШЕН факт. Нашата достоверност почива върху предположението, че ПО изписите Филипи и Филипопол НЕ може да се определи с положителност името на града, но ПО това съждение тежи формата (факта) на изписа. А формата е „Филипи”. Други неща трябват тук – не аналогии от вероятни идентични имена.

1.Съществуването на рекица, покрай Филипи, по който да може да мине някаква лодка, ти го приемаш, но други хора не го приемат.. Ти доказателство имаш ли?!
--- Ами то си е написано в Библията, дали го приемат си е техен проблем. Има хора , които цялата Библия не приемат.  Написано е Филипи много ясно. Обясненията за плаването също не са невъзможни, а вероятни и възможни. Потока е по-нагоре. Ако трябва да се търси някакво разминаване с Филипопол, изписан като Филипи, то очевидно този вариант на Библията не е мястото за търсене, а някой по древен.


.. Павел е отишъл до Кавала и от там е пътувал! Това не е измислено от мене, а е дадено като възможност, май от Тамарин, но пък не съм сигурен на 100% дали беше баш той .. не ми се отварят сега старите разисквания!
--- Не е казано, че е ходил до Неаполис (Кавала), това са слепи изстрели покрай целта.

 Кавала и тогава и сега си е пристанище! Значи подобно нещо е възможно..!
--- Възможни предположения, а не факти. И сто тона „предположения” не могат да излъчат един грам „факт”.

2.Дори и да е било възможно пътуването с лодка, а не с гемия, дали аджеба тази малка лодка би навлезнала в морето от Струма та до днешните Дарданели и Галиполи би плувала спокойно?!.
--- Че колко му е, ако е лято и си запознат с местоположението на о-вите в района !? В морето всичко е възможно и за 5 дена да стигнат и за 50 да не стигнат.

"Приемаме, че и по трите реки, е можело да се пътува"... ами това е без доказателство.. Доказателство имаме (ако искаш-оспорвай) за една от трите реки-за Марица.
--- Само ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Никъде не е писано, че е пътувано по Марица.


Именно липсата въобще на доказателство за река,в този период, камо ли пък плавателна.. е основната критика за градчето Филипи!
---Ами не си погледнал Гугъла, затова. ДОРИ в момента съществува потока край Кринидис. Ако не са направени онези водоеми над Кринидис в планините, и до днес може потока да си е бил „баш поток”, нещо като Батовска река край Албена.Да обобще.. версията за Филипи-градче покрай град Кавала, според мене, от така проведената наша дискусия не стана по-аргументирана.. както си беше съмнителна, тази версия.. така съмнителна си и остана! Доказателствата на Чилингиров-Фичева,за Пловдив са КОСВЕННИ, та закономерно не се приемат безусловно.. Все пак, те са стъпка в правилна посока.
--- АКО са в правилна посока, къде имаме сведения за ДРУГО ОТПЛАВАНЕ, от Пловдив по това време ? Това би било едно добър факт в подкрепа. Че има колове за кей, където казваш, за тях доказано ли е, че са от І в. ? Може да са много по-древни или по нови, нали !? Както и липсата на факт за ДРУГО отплаване от Филипи.


Според мене, версията на проф. Чилингиров е остроумна и сравнително добре логически обоснована.
--- Два много съществени недостатъка притежава, бих казал непоправими 1. Пловдив не е бил никога Македония 2. Павел не е посещавал синагога във Филипи, а в Пловдив е имало синагога, значи не е бил в Пловдив.  


За твоето намиране на още един град на името на Филип-браво!
--- Попадна ми случайно, нямам никакви заслуги, но имам планове по отношение на Рупите, когато мина пак през българско.


Доогледай още нещата и ги допълни, ако искаш твоята теза да се приеме!
--- Симеоне, аз не съм болен на тема „моя-твоя”.  Долу има една картинка, виж траекториите на трите хипотетични пътувания.  Лично  Пловдив съм го отписал отдавна по тези съображения (горните две) и като гледам картинката . Петричкият Филипопол  има за свой основен коз, че Е във Македония. Във всеки случай медите (под името стримонци) са на историческата сцена и през ІХ в., докато за одриси по същото време не се чува вече. Събитията 40-50 г. преди това с войната между беси и одриси, очевидно не е засегнала медите, които пък би трябвало да са от племето на бесите по местоположението си. Освен това има неизследвани налични паралелни ритуали, между ритуалите на Дионисий, за чието светилище в Пирин съобщаваше не помня кой, от времето на Ал. Македонски, и последващото християнство, които пак водят до медите-беси и в по-малка степен към Филипи, което е римско селище, като му гледам архитектурата. Това са нахвърляни неща, но много неща има за уточняване по тази теза, и те не са направени досега. То не става така, с претупване  „тук се плава, ама там не, значи Пловдив е древното Филипи”. Освен това с тази синагога, Фичева и Чилингиров правят харакири на Пловдив като претендент и т.н. Нямам време за всичко, но постановката за гръцкото Филипи според мен засега е по-достоверна от българсикте ни напъни за ревизия.
Поздрави.

Внасям едно уточнение, защото на предната картинка съм се подвел от предното пътуване на Савел от Атина. Той тръгва за Македония и съответно за Филипи от Елада, но неизвестно откъде. Това е най-общо отбелязано в новата картинка с черната окръжност и навярно и наляво от местности, които не са в този мащаб.Откъдето пътя до му до Петричкият Филипопол е най-кратък, до Филипи - два пъти по-дълъг, по Пловдив - 6 пъти по-дълъг. Казах обаче, в предишни постове, че Лидия му е жена (по думите на Павел) и разсдтоянията при това положение са несъществен момент, защото той отива де факто при жена си, а не само да бяга от преследвачите си.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Август 01, 2011, 11:33:20
[[/quote]

Във връзка със спора дали Филипи е Пловдив или забутаната крепост в днешна Македония - ето един кратък откъс от брошурата на доц. Пламен Павлов:
"...– неговото българско име Пълдин / Пловдин / Пловдив е производно именно на тракийското “Пулпудева”, а не на елинистическото “Филипопол”. През римската епоха в Тракия са преселени маси от антично македонско население, тракийско по етнос и език. Това води до “преместването” на географското название “Македония” – от VІІ до ХІV в. средища на едноименната средновековна област са Одрин и Пловдив. " Единствената корекция, която би могла да се направи е, че въ просните градове не са средища от "VІІ до ХІV в." а са такива още от римско време, тоест от І в. сл. Христа, т.е. когато там ходи, броди и проповядва апостол Павел. Въобще спорът май беше излишен като се има предвид какво е бил Пловдив по време на класическата древност и какво е била някаква забутана крепост из македонските планини... Ама Боцето си е такъв - дай му да се заяде за едното нищо...
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Август 01, 2011, 17:48:35


"...– неговото българско име Пълдин / Пловдин / Пловдив е производно именно на тракийското “Пулпудева”, а не на елинистическото “Филипопол”. През римската епоха в Тракия са преселени маси от антично македонско население, тракийско по етнос и език. Това води до “преместването” на географското название “Македония” – от VІІ до ХІV в. средища на едноименната средновековна област са Одрин и Пловдив. "
--- Това са късни неща и нямат пряко отношение по въпроса, който се разглежда тук.

Единствената корекция, която би могла да се направи е, че въ просните градове не са средища от "VІІ до ХІV в." а са такива още от римско време, тоест от І в. сл. Христа, т.е. когато там ходи, броди и проповядва апостол Павел.
--- Ами това не е вярно, Помак. Защото Пловдив около 160 г. НЕ Е РИМСКА ТЕРИТОРИЯ, а територия на одрисите. Може да Е васална територия, но не е римска. Другото е много по-важно (ако първото не е вярно) и никакви "корекции" не могат да го променят и то Е, че Одриската държава (без значение дали се смята за римска територия или самостоятелно, но васално царство) НИКОГА не става част от Македония. 500г. по-рано Пловдив МОЖЕ да е бил част от Македонската империя на Само Македончето, но ПРЕДИ 45 г.от н.е. НЕ Е част от Македония И СЛЕД ТОВА СЪЩО. Т.е. Пловдив, никога не попада в територия, назована "македоия, македонска" и т.н. след 45 г . На тази територия й се дава име Тракия и е с такова име ( и променливи граници във времето, обаче Пловдив никога не попада извън тези граници) до ден днешен.

 Въобще спорът май беше излишен като се има предвид какво е бил Пловдив по време на класическата древност и какво е била някаква забутана крепост из македонските планини...
--- Това също е даденост, която е против предположението, че Павел е посетил Пловдив. Голям град и бил Филипопол - да, пристанище - предполага се, синагога - имало е, НО Павел не посещава синагога, а бие път ИЗВЪН ГРАДА, ЗА ДА СЕ СРЕЩНЕ С ЮДЕИ, които се причестяват (или каквото правят там чифутите) край реката. АКО града беше Пловдив, Ап. Павел щеше да се срещне с тях в синагогата, както прави това във ВСИЧКИ ГРАДОВЕ където има синагоги. От това следва, че единствените "кандидати за мястото, където е живяла първата европейка-сектантка-чифутка Лидия"са Филипи и Петричкият Филипопол. Как може да не се вдянат толкова елементарни и директно изказани факти ?

Ама Боцето си е такъв - дай му да се заяде за едното нищо.
--- Въпросите са много сериозни Помак и с куци приказки, работа не се върши. Представят се доводи върху фактология, а не "констатации", които нямат НИЩО ОБЩО С ВЪПРОСА.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Август 07, 2011, 09:31:06
Простотията и АНТИБЪЛГАРЩИНАТА никога не се измзоряват... постулат!

Какво разкрихме до сега...
1.Успяхме да видим, как по темата е писано много,
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Август 09, 2011, 11:42:46
Простотията и АНТИБЪЛГАРЩИНАТА никога не се измзоряват... постулат!

Какво разкрихме до сега...
1.Успяхме да видим, как по темата е писано много,

---
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 27, 2011, 18:49:23


  Допълнение
към темата „Апостол Павел 

Тъй като разсъжденията по тази тема бяха върху основания от настоящият вид и съдържание на Библията и по-точно в нейният български вариант, нека видим какво казват и други древни писания по тази тема.
Ето карта която дава приблизителна представа за границите на Македония и Одриското царство (границите му са в кафяв контур) до 45 г. от н.е.:
(http://3.bp.blogspot.com/-QzF5ZBgmYtg/ToHLsp6J1eI/AAAAAAAAAF8/HcGRdkzDkCE/s1600/european_provinces_rome.jpg)

Извън темата искам да обърна внимание на факта ( един много тъжен факт за усвояване и евентуално запаметяване от фанариотските среди в българско), че територия именува „Гърция” или „Елада” НЯМА на територията на Балканите. Тези територии са именувани Македония, Епир и Ахая, като съответно обитателите йм са съответно македонци, епирци и ахайци.
Ето какво пише за македонците, един стар документ от средата на ІХ в., на стр. 114, съдържащ послания на Св. Павел, „Деяния на Апостолите” и още няколко писма от Св.Йоан, Св. Петър и т.н.,съставен в абатство Св. Гал:

(http://1.bp.blogspot.com/-MeWKejNAjQc/ToHMUWtkkdI/AAAAAAAAAGE/vruyjfEUpro/s1600/aa%2527a.jpg)

 Филипополците (филипяните, филиповците) СА македонци !


Ето къде е Македония през разглеждания период ( времето на Ап. Павел):

http://www.epop3.com/user/nbajammer/School/BHC/BE171/FinalProject/index.html


Дали е посещавал Филипи край Неапол или Петричкият Филипопол ще проследим този въпрос по-нататък, но че жителите на тези градове СА македонци, е известно и документирано в представеният цитат от откъса „Деяния на Апостолите” от ІХ в. по документа от Абатство Сен Гал.
Поздрави
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Sur в Септември 27, 2011, 19:55:36
Поздрави!
Благодаря,за поместената карта!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 27, 2011, 21:55:28
Поздрави!
Благодаря,за поместената карта!
--- Картата е под път и над път.
Долната снимка е ценна и единствена по рода си в бълг. сайтове. Едва ли някой е чел този паметник в българско - това не е Капитала. Ще го дешифрирам и след това ще го пусна, да се изкефя аз първи, и без това съм ровил с месеци докато го намеря.
По-надолу пише, че градът е пръв по нечестивост, а не "пръв в областта", както се превежда в българската Библия - за угода на фанариотската агитка, защото се мисли за Филипито край Кавала.. Ще видим що за "нечестивост" е това. Според мен става въпрос за "нечестивия" Петрички Филипопол - (стримонците), който открай време и от време на време изрязва фанариотските ахайски глави на юг от Солун, но може и да бъркам.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 27, 2011, 22:19:48
Уффффф...

аман от простотии..

1.Писмени сведения за Пулпудева...  Пулпудева е ПЛОВДИВ!..
 Въпреки,че по това време е имало и друго название- Тримонциум, нищо не пречи ДВЕТЕ НАЗВАНИЯ да се употребяват паралелно от различни хора!.. Примери?! Напр. град Виена, който има В МОМЕНТА названия- Беч, на унгарски и сърбохърватски, Виден, на чешки.. Вийн на немски, Виена, на български и т.н... Втори пример-самият Пловдив.. В МОМЕНТА.. названието му е, произлязлото от Пулпудева Пловдив, Филипопол и съвсем близкото до Филипи-Филибе..
А написано ли е "Пулпудева Македонска".. при Йордан?!   ... ДА!.. тази Пулпудева ли е Пловдив?! Ами друга Пулпудева, освен Пловдив на Балканите няма и не е имало!!?
Има ли друг град, сега на Балканите Пловдив, освен този разположен на река Марица и с футболен отбор "Ботев"?!
Ами май не!!
Та.. сведението на Йордан се отнася за един точно определен град!!!
Освен него имаме и още едно сведение-там си пише "Пълдин Македонски".. не знам защо и по каква логика сведенията се отхвърлят като..  "русняшки" каквото и да означава това!!
Лично аз с русофилистиците и рубладжиите се боря навсякъде и ги разобличавам немилстиво.. но трябва да се мисли..!! Що да се отхвърлят с лека ръка писмените източници.. не става ясно

2.За реките в миналото на Балканите има една наука-Хидрология.. допълнително ще разгледам ОСНОВНИТЕ положения на науката, та да се опитам да поразсея невежеството..!  Имаме обаче, безспорни доказателства-археологични останки от пристанище на Марица!

3.ЛОГИКАТА на събитията е важна.. а не пльоснатите взети отнякъде данни.. Ето ПОВТАРЯМ отново, а ще разширя и разсъжденията си, та да бъда ясно разбран от всяко ниво на интелект!

.."Евреите от Филипо/ Филипи са били и по-заможни от останалите в Солун, Атина и Коринт, посетени от св. Павел.
 


" А знаете и вие Филипяни, че в началото на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито един храм, който да ми даде, или от който да приема нещо, освен от вас еднички" (Фил. 4 : 15)
[/i]

Та.. в това Филипи, което търсим има значителна и богата еврейска община!
Там има и храм (Синагога?!)

Ето логиката.. първоначалното християнство, разпространявано от Павел и Сила е юдоео-християнство.. Тръгвайки за непозната за него област (твърденията,че там е живяла и жена му-Лидия-оставям без разглеждане.. за да не прекрача с епитети Добрия тон!).. Павел воден от Сила, който по-добре от него познава района, биха се насочили към населени места, в които е известно,че има еврейски общности?!
Кои ли са тези градове на Балканите?!
Градове в които тече река, по която за 5 дена може с малка гемия да се стигне до Троада..
Градове, в чието название да има нещо свързано с мъжкото име Филип!

А да ги видим градовете ,дето са известни с еврейските си общини.. и в които евреите си имат храм!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 28, 2011, 01:50:51
Цитат
Има ли друг град, сега на Балканите Пловдив, освен този разположен на река Марица и с футболен отбор "Ботев"?!
Ами май не!!


---  :D

Цитат
Освен него имаме и още едно сведение-там си пише "Пълдин Македонски".. не знам защо и по каква логика сведенията се отхвърлят като..  "русняшки" каквото и да означава това!!

---  :D

Цитат
ЛОГИКАТА на събитията е важна.. а не пльоснатите взети отнякъде данни

---   :D

Цитат
Та.. в това Филипи, което търсим има значителна и богата еврейска община!
Там има и храм (Синагога?!)
---  :D

  Philipenses sunt macedones.  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 28, 2011, 09:24:02
Това един човек го пейстна в един форум...

..."А съказаниие епистолииа се иестъ: Аплъ многъи печали приимъ въ Верiи и в Плъпъдиве Македонъскемъ и въ Коринъте  разоумеиа же,  иелико подъиа стрсти  въ Селоунри иакоже и въ инехъ градехъ, да боиа сон, да не, слышавъше, Селоуниане, пажелеютъ, сего делма поущаиетъ Тимотеиа съ епистолииею ссю к нимъ..."
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 28, 2011, 21:05:19
Цитат
Това един човек го пейстна в един форум...

--- Сещам се пак вица за милю. Отива кварталния милю и пита доктора: "Докторе, що мога да пиша, пък не мога да чета ?" Доктора се опулил и изпаднал в недоумение, но решил да провери каква е работата, за да си няма неприятности с куката. "Я напиши нещо" - предложил с плаха надежда за някакъв изход медикът. Милю взел молив и извъртял майсторски една спирала с няколко кръга и хвърлил победоносно молива на бюрото. "И какво написа" опулил се доктора, като се чудил накъде да поеме. "Ха, не можеш ли да го прочетеш, а !?" - оперил се милю. Ама май и ти не можеш да четеш, а докторе, я ела да се разберем в участъка . . . ."

  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат. Та това което се пейсва от пейсвачите се превежда:
"Апостолите много мъки приеха в македонскитеТЕ  Верiи (Берое в Македония, на северозапад от Солун) и Плъп,диве, също и в Коринт, както се подразбира, след като подигнаха големи вълнения в Солун, също в други градове. .  ." и т.н.
Дори едно дете, което не е запознато с граматика, ще схване, че ареала на описваните събития е в Македония, писача дописвал в полетата на "Христинополския апостол" подразбира за коя земя иде реч, НО пейсвачите - ЙОК.
Аре лепете пак или натоварете Плъп,диве от Македония на самара на магарето и го пренесете в центъра на Тракия. За по-лесно направо в Столипиново, да се кротнат мингяните, че са И ТЕ потомци на македонци :DPhilipenses sunt macedones.Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 28, 2011, 21:20:53
Цитат
Това един човек го пейстна в един форум...

--- Сещам се пак вица за милю. Отива кварталния милю и пита доктора: "Докторе, що мога да пиша, пък не мога да чета ?" Доктора се опулил и изпаднал в недоумение, но решил да провери каква е работата, за да си няма неприятности с куката. "Я напиши нещо" - предложил с плаха надежда за някакъв изход медикът. Милю взел молив и извъртял майсторски една спирала с няколко кръга и хвърлил победоносно молива на бюрото. "И какво написа" опулил се доктора, като се чудил накъде да поеме. "Ха, не можеш ли да го прочетеш, а !?" - оперил се милю. Ама май и ти не можеш да четеш, а докторе, я ела да се разберем в участъка . . . ."

  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат. Та това което се пейсва от пейсвачите се превежда:
"Апостолите много мъки приеха в македонскитеТЕ  Верiи (Берое в Македония, на северозапад от Солун) и Плъп,диве, също и в Коринт, както се подразбира, след като подигнаха големи вълнения в Солун, също в други градове. .  ." и т.н.
Дори едно дете, което не е запознато с граматика, ще схване, че ареала на описваните събития е в Македония, писача дописвал в полетата на "Христинополския апостол" подразбира за коя земя иде реч, НО пейсвачите - ЙОК.
Аре лепете пак или натоварете Плъп,диве от Македония на самара на магарето и го пренесете в центъра на Тракия. За по-лесно направо в Столипиново, да се кротнат мингяните, че са И ТЕ потомци на македонци :DPhilipenses sunt macedones.Разгромиха ги едни хора Професор  Асен Чилингиров и Парашкева Фичева,на този форум...!!
Доживях...!! Радвам се че съм свидетел на такова откритие.. И на такова събитие- уважаван съфорумец смаза Чилингиров па покрай него и Фичева!
Чакай пак да се сетя какъв бил професора според хората от форума и отново да се възторгна,че се познавам с такива видни съфорумци..!

..Дори едно дете, което не е запознато с граматика,


  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат. '(B. Georgiev - bozman в Септември 28, 2011, 21:05:19)

Ще припомня КОЙ пейстна по-горните слова??! ... кой ли е така нареченият от Б.Георгиев "завалийка" ...??1
Ами това е т.нар. "bozman" ..?!!?!
Строги думи към него ..дали са и   справедливи - не може да чете той, оказа се ..!??! .. не вярвам, да кажжа честно!

Фактът че професорът е щатен преподавател в Хумболдтовия Университет в Берлин е обясним..   ..ами ,че и реномето на самия Университет какво е-ниско е..  що и един незапознат с Граматиката да не е там професор.. едни от основателите на Универитета в Берлин, бяха разобличени на баш тоя форум като русняшки професори-алкохолици...

а ЕТО точната извадка...  "обнародва E. Kaužniački, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596: 

 „Сию поyщать wт Аqинъ, видıвъ ихъ прıже и ходивъ сквозı ª. А съказани еписюлиª се сть: АпЃлъ многы печали приимъ въ Вери и въ Плъ‘п’дивı Македоньскıмь и въ Корин'qı, разоyмıª же, лико подъª стрЃсти въ Селоyн'и ªкоже и въ инıхъ градıхъ, да боª с­, да не, слышавъше, Селоyнªне, пакостьни боyдоyть wт неприªзни сотонины, оy„вıдıвъ же, ªко и мьртвыхъ зıло желıють, сего дıлма поyщаòь Тимо‘qеª съ епистолию сею к ни„мъ“.Като.. И E. Kaužniački, и Фичева, и Чилингиров и Živka Velkova.. не четат..  Плъ‘п’дивı Македоньскıмь по друг начин.. освен Плъ‘п’дивı Македоньскıмь ...
Щото тъпи..  пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат.   Според мене това най-важи за E. Kaužniački,  и неговото произведение...    Zur Geschichte... .. der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894


A иначе спор.. че се описват събития, които писателят , свързва най-вероятно, именно с Македония и македонците намаме... какво да споря-то това е баш моята теза!

Въпрос.. как да тълкуваме Пловдив в редицата на тези градове?
Излиза ,че  Пловдив някак, поне за кякой си-описваш дадени минали събития има нещо общо с македонци и Македония..?!

Съществуват ,ли все пак ДВА града Пловидв.. единият в Македония - другият в Тракия...  [Плъ‘п’дивı   както се твърди..  с : "или натоварете Плъп,диве от Македония на самара на магарето и го пренесете в центъра на Тракия..  ..За по-лесно направо в Столипиново... " или е един- в Македония само.. 
... и Столипиново не си ли е в Пловдив ? .. 
Май някой, някога-преди векове, е качил Пловдив на самара на магарето, и градът от Македония, или там някъде е дошъл на брега на река Марица..?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 28, 2011, 21:25:57
Ето го преписа в малко по-нормален вид:

Аплъ многъи печали приимъ въ Верiи и в Плъпъдиве Македонъскемъ и въ Коринъте  разоумеиа же,  иелико подъиа стрсти  въ Селоунри иакоже и въ инехъ градехъ, да боиа сон, да не, слышавъше, Селоуниане, пажелеютъ, сего делма поущаиетъ Тимотеиа съ епистолииею ссю к нимъ.

Упс.. най-важното забравих... Като написах по-горе.. "един човек пейстна в един форум" ... ..забравих да попълня името на пейстаджията...

Ето го сега.. ..цитата по-добре оформен.. да се знае ТОЧНО КОЙ.. какво пише.. и какво пейства..
и да се види КОЙ възнегодува против подобни неграмотници, дето май въобще не могат да четат ... ;) ;)
  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат.

..Дори едно дете, което не е запознато с граматика,


  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат. '(B. Georgiev - bozman в Септември 28, 2011, 21:05:19)

Като фактът ,че Боцманът пейства, а после сам се обижда като "пействач" би се сторил на някого странен- как така този човек, сам със себе си спори?!
Ама майната му- важното и двамата да са доволни! А ние- да се наслаждаваме отстрани на високонаучен спор, и то с обиди, между Борислав Георгиев и Боцман ... якооо!  :D

Сега- след като Боцман разгроми сам себе си .. идва и  разгромяването на Чилингиров :D :D


Разгромиха ги едни хора Професор  Асен Чилингиров и Парашкева Фичева,на този форум...!!
Доживях...!! Радвам се че съм свидетел на такова откритие.. И на такова събитие- уважаван съфорумец смаза Чилингиров па покрай него и Фичева!
Чакай пак да се сетя какъв бил професора според хората от форума и отново да се възторгна,че се познавам с такива видни съфорумци..!

Фактът че професорът е щатен преподавател в Хумболдтовия Университет в Берлин е обясним..   ..ами ,че и реномето на самия Университет какво е-ниско е..  що и един незапознат с Граматиката да не е там професор.. едни от основателите на Универитета в Берлин, бяха разобличени на баш тоя форум като русняшки професори-алкохолици...

а ЕТО точната извадка...  "обнародва E. Kaužniački, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596: 

 „Сию поyщать wт Аqинъ, видıвъ ихъ прıже и ходивъ сквозı ª. А съказани еписюлиª се сть: АпЃлъ многы печали приимъ въ Вери и въ Плъ‘п’дивı Македоньскıмь и въ Корин'qı, разоyмıª же, лико подъª стрЃсти въ Селоyн'и ªкоже и въ инıхъ градıхъ, да боª с­, да не, слышавъше, Селоyнªне, пакостьни боyдоyть wт неприªзни сотонины, оy„вıдıвъ же, ªко и мьртвыхъ зıло желıють, сего дıлма поyщаòь Тимо‘qеª съ епистолию сею к ни„мъ“.Като.. И E. Kaužniački, и Фичева, и Чилингиров и Živka Velkova.. не четат..  Плъ‘п’дивı Македоньскıмь по друг начин.. освен Плъ‘п’дивı Македоньскıмь ...
Щото тъпи..  пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат.   Според мене това най-важи за E. Kaužniački,  и неговото произведение...    Zur Geschichte... .. der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894


A иначе спор.. че се описват събития, които писателят , свързва най-вероятно, именно с Македония и македонците намаме... какво да споря-то това е баш моята теза!

Въпрос.. как да тълкуваме Пловдив в редицата на тези градове?
Излиза ,че  Пловдив някак, поне за кякой си-описваш дадени минали събития има нещо общо с македонци и Македония..?!

Съществуват ,ли все пак ДВА града Пловидв.. единият в Македония - другият в Тракия...  [Плъ‘п’дивı   както се твърди..  с : "или натоварете Плъп,диве от Македония на самара на магарето и го пренесете в центъра на Тракия..  ..За по-лесно направо в Столипиново... " или е един- в Македония само.. 
... и Столипиново не си ли е в Пловдив ? .. 
Май някой, някога-преди векове, е качил Пловдив на самара на магарето, и градът от Македония, или там някъде е дошъл на брега на река Марица..?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 28, 2011, 21:47:42
Цитат
Разгромиха ги едни хора Професор  Асен Чилингиров и Парашкева Фичева,на този форум...!!
Доживях...!! Радвам се че съм свидетел на такова откритие.. И на такова събитие- уважаван съфорумец смаза Чилингиров па покрай него и Фичева!
--- Има още двама сред посечените - Кужнячки и Велкова.. Сега какво - и в събиране и изваждане ли ще се обучаваме !?:D  

Цитат
Ето го сега.. ..цитата по-добре оформен.. да се знае ТОЧНО КОЙ.. какво пише.. и какво пейства..

--- Не става с копиране от  "отизвора" братчеди, и лепене тук. Трябва да се чете, не само да се пише. Ето първата част на въпросното пояснение от д-р Чилингиров - за целта стига. Хайде ще пусна и втората част - да се упражнявате в четене  :D:, че форума го позволява.

Аз не твърдя, дали Плъ,пдиве е Филипи край Кавала или някой друг град. Това не е ясно от ТОЗИ текст. Но затова пък твърдя, че ТОЗИ Плъп,диве, заедно с Вирии са населени места в Македония и нямат нищо общо с Тракия в споменатия период, ХІІ в. и нито са имали нещо общо с нея със задна дата - до началото на н.е..

Днешният Пловдив е отдавна зад борда по отношение на въпроса, КЪДЕ е бил Савел, когато е посветил Лидия в новата вяра. Той, Савел е бил в Македония. А ТАЗИ Македония, никога не се засича или застъпва териториално с Тракия. Айде приятно ЧЕТЕНЕ. :D


Philipenses sunt macedones.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 28, 2011, 22:09:31
Дали теорията на доста изследователи за Пловдив (освен Чилингиров и Фичева и още няколко) да я изоставим съвсем.. аз не я намирам за съвсем бездоказателственна.. но...

Добре- спираме по нея за сега - .. аре да видим сега как оборваме градчето до Кавала.. и утвърждаваме пред целия свят крепостта до Петрич!..

То и без това напред не отиваме-аз повтарям и потретвам това което вече, преди години сме го обсъждали и е писано от мене, от Тамарин, Фичева, Чилингиров - отговаря ми се, че нямаме твърди доказателства..
Което е вярно,всъщност!
 
Фичева и Чилингиров са бая писали.. а да видим нещо подобно!
-----------------------------

[ За по-лесно направо в Столипиново, да се кротнат мингяните, че са И ТЕ потомци на македонци :D


  ;)  ;)  ;)

A това е яко!!.. Ей изядоха ме на  едни македоноиди..   :D  :D  :D  потомци на македонците са били.. та потомци на македонците!
---------------------------------
А дали да се чете и да се пейства от "де-зората" или "от-извора" или от блога на Галина-Сарадива или от  Атила-Джумбурлу, ами НАВСЯКЪДЕ будният ум, може да намери данни и факти и да се опита да ги осмисли..

Пък и уважаваният ми опонент малко си противоречи.. ЗАЩО като е хубаво казано в  "де-зората"  или в блога на Джумбурлу или в  "от-извора" или "бойна слава" ..  да не се пейстне?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 28, 2011, 22:23:05
Цитат
Добре- спираме по нея.. аре да видим сега как оборваме градчето до Кавала.. и утвърждаваме пред целия свят крепостта до Петрич!..  Фичева и Чилингиров са бая писали.. а да видим нещо подобно!

--- Може да го оборим, ако е дал Господ, може и да не го оборим. Но с писаници на корем не става тая работа. Като прегледам тази Библия от ІХ в. и ако има още някои по този въпрос в същият "сейф" - ще стане ясно, ще падне ли Филипи край Кавала или не. Засега имам само "историографски"  съображения, както ги определи Легата преди години, НО няма ли факти, остава само това твърдение с големи букви в синьо. То също лишава фанариотите от "първо причастие"  :D.

Philipenses sunt macedones.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 29, 2011, 11:09:19

Цитат
Добре- спираме по нея.. аре да видим сега как оборваме градчето до Кавала.. и утвърждаваме пред целия свят крепостта до Петрич!..  Фичева и Чилингиров са бая писали.. а да видим нещо подобно!

--- Може да го оборим, ако е дал Господ, може и да не го оборим. Но с писаници на корем не става тая работа. Като прегледам тази Библия от ІХ в. и ако има още някои по този въпрос в същият "сейф" - ще стане ясно, ще падне ли Филипи край Кавала или не. Засега имам само "историографски"  съображения, както ги определи Легата преди години, НО няма ли факти, остава само това твърдение с големи букви в синьо. То също лишава фанариотите от "първо причастие"  :D.

Philipenses sunt macedones

Philipenses sunt macedones..

Да.. ПО ТОВА спор няма..!! 

Доизясняваме сега интересни детайли-къде ли ще да е бил градът..
Като няма "патриотична" и "непатриотична теза"!..

Пловдив си има достатъчно история-Дай Боже да я опазим и популяризираме.. ами той е НАЙ-СТАРИЯТ и до сега съществуващ,на същото място град в Европа!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Септември 29, 2011, 14:47:22

Philipenses sunt macedones..

Да.. ПО ТОВА спор няма..!! 

Доизясняваме сега интересни детайли-къде ли ще да е бил градът..
Като няма "патриотична" и "непатриотична теза"!..

Където и да е бил, е бил в провинция Македония, а не в провинция Тракия.

Цитат
Пловдив си има достатъчно история-Дай Боже да я опазим и популяризираме.. ами той е НАЙ-СТАРИЯТ и до сега съществуващ,на същото място град в Европа!

A Рим? А Сиракуза? А Атина?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 29, 2011, 16:30:55

Philipenses sunt macedones..

Да.. ПО ТОВА спор няма..!!  

Доизясняваме сега интересни детайли-къде ли ще да е бил градът..
Като няма "патриотична" и "непатриотична теза"!..

Където и да е бил, е бил в провинция Македония, а не в провинция Тракия.

Цитат
Пловдив си има достатъчно история-Дай Боже да я опазим и популяризираме.. ами той е НАЙ-СТАРИЯТ и до сега съществуващ,на същото място град в Европа!

A Рим? А Сиракуза? А Атина?

Рим, Сиракуза и Атина са с векове по-нови градове .... Доказателствата са археологични.Все пак, радвам се ,че питаш с толкова неугасимо и любознателно любопитство!
Древните селища в Европа, по-стари.. или на възраста на Пловдив , не са населени в момента, а той е  - такива данни съм чел и им вярвам..!
---------------------------------
... В текстовете НИКЪДЕ не е казана думичката "провинция"..  а както и Боцман обясни, тогава  земите -край река Марица, не са били провинция Тракия..
----------------------------------

Където и да е бил, е бил в провинция Македония, а не в провинция Тракия.
---------------------------------
А това безкрайно много ме заинтригува, в твоите твърдения.. Плъ‘п’дивı   си е, твърдиш в Провинция Македония.. (това се твърди???)  как се озовава другаде и днес (29,09,2011) е на бреговете на река Марица.. ориентировъчно бе споменато и Столипиново?! Споменаваше се за някакво местене на самар на магаре??! Ето цитат...
..."или натоварете Плъп,диве от Македония на самара на магарето и го пренесете в центъра на Тракия. За по-лесно направо в Столипиново"..
 Възможно ли е??!

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 30, 2011, 00:38:44

Ето и първото предложение за  македонския Philipopolis.  Недостакък: Не е на същото място, както на картата, която го указва по навътре в р. Pontus fluvius (Петричка река). Тук е при устието й в р. Струма.


Philipopolis   ad   Pontus    fluvius
Опит за откриване на развалините

Местоположение:
( Google Earth )
410 28 I 12.05 II  N
230 15I 34.54 II   E

В синьо: Струма - на 96 м. надморска височина.
В тъмно зелено: „Предградия” – на 115 - 123 м. надморска височина.
В светло зелено: Петрички Филипопол – 100-118 м. надморска височина.
Разстояние от „предградията” и крепостта до Струма –  800 -1000 м. От крепостта до „предградията” – около 40-50 м.
В светло кафяво: пл. Кожух.
В червен правоъгълник: църква Св. Петка на Рупите построена със средства на пророчица Ванга.
В тъмнo кафяв пунктир: предполагаем изкуствен строеж – зид или изкоп.

http://debozman.blogspot.com/ (http://debozman.blogspot.com/)
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Септември 30, 2011, 07:17:49

... В текстовете НИКЪДЕ не е казана думичката "провинция"..  а както и Боцман обясни, тогава  земи-край река Марица, не са били провинция Тракия..
----------------------------------

Където и да е бил, е бил в провинция Македония, а не в провинция Тракия.
---------------------------------
А това безкрайно много ме заинтригува, в твоите твърдения.. Плъ‘п’дивı   си е, твърдиш в Провинция Македония.. как се озовава другаде и днес (29,09,2011) е на бреговете на река Марица.. ориентировъчно бе споменато и Столипиново?! Споменаваше се за някакво местене на самар на магаре??! Възможно ли е??!

Симчо,
Philipenses sunt macedones значи "Филипийците са македонци" и в контекста на първия век след Христа това визира единствено провинция Македония, а не етническа принадлежност или географска определеност от настоящ (ΧΧΙ век) вид. Така че думата "провинция" не е необходима, тя се подразбира.
По същия начин и в същото време като се каже "римлянин", се разбира човек с римски граждански права (какъвто е бил ап.Павел), а не жител на Рим, в който са живели всевъзможни хора, вкл. етиопци.
Поради това градът, за който се говори в тази тема, се е намирал със сигурност в провинция Македония (в границите, които е имала през I в. сл.Хр.), а не другаде. Кой точно е този град - Филипи или някой друг от тази провинция - може да се спори на базата на други данни и указания, но той не може да е днешният Пловдив, защото Пловдив никога не е бил във въпросната римска провинция.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Септември 30, 2011, 07:53:13
Според Чилингиров, Фичева и други .. "Провинция" не се подразбира..
Има и друго, как Пловдив, който неясно как и защо В ДВА писмени източника се свързва с Македония и македонците -( Пулпудева Македонска, според Йорданес .. или пък обозначеното Плъ‘п’дивı Македоньскıмь, което аз цитирам ) и се оказва в Тракия?! ..)

Или аз нещо бъркам и Пловдив НЕ Е СЕГА на река Марица?! Пловдив си е в Македония?!!?
Да не забравяме и огромните неясноти по "първи град"...   по  "римска колония"... и по разни други неща! ..
... Значи Провинция Македония...
-----------------
Но... ако ще продължаваме с оспорването на версията Фичева-Чилингиров.. да го правим детайл по детайл, както аз предложих..!
-----------------
Ако ли не, както май се разбрахме с Боцмана- да спрем да критикуваме "Версията Фичева-Чилингиров"  да го оставим това за после, и да се съсредоточим на градчето до Петрич..!?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 30, 2011, 13:42:09
Цитат
Симчо,
Philipenses sunt macedones значи "Филипийците са македонци" и в контекста на първия век след Христа това визира единствено провинция Македония, а не етническа принадлежност или географска определеност от настоящ (ΧΧΙ век) вид. Така че думата "провинция" не е необходима, тя се подразбира.
--- Ще се подразбере, ако се ЗНАЕ, че Македония е провинция в този момент на споменаването. АКО не се знае, че тази географска територия съдържа в името си точно определени административни граници и тя НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗВЪН ТЕЗИ ГРАНИЦИ, тя може да се сренася само като име наляво и надясно, въпреки, че и това е "незаконно" и е възможно, както се пошегувах само на самара на магаре. Разбира се, твърде е невероятно Кужнячки,Велкова, Фичева и Чилингиров ДА НЕ знаят, че е провинция, но изводите от тюрлю-гювеча който е тахната гледна точка  води до такива изводи.  От тази гледна точка изобщо не е нужно да се разглеждат други части от основанията на споменатата Кварта, след като тези основания са генерално неверни в основната си част - къде, в коя територия по име,  се намира Пловдив в І в. (за първите двама пък невярното е, че приписват бездоказателствено "славянско" име на Philipi.

   Понеже съм малко манияк на тема "първоизточници", дължа да уточня следното, след като вече съм го представил за ползване:
Израза "Philipenses sunt macedones." да се ползва като цитат в този си вид - със точка накрая. Тя съществува в първоизточника и може би индикира дума "macedonenses". Тъй като точките в този източник не винаги индикират съкращения, аз съм го дал както е изписано. Това има отношение към граматиката на латинския, но също има отношение към конфиденциалната граматиката на източника, защото дори от малката практика която имам при четене на този тип документи, мога със сигурност да заявя, че е възможно всеки паметник да има своя граматика и свой правопис на графемите. Тозе "стил" разбира се е обхващал навярно дълги периоди от време и стотици книги, НО след като в наличност е останала само една, то можем да Й припишем лични белези, въпреки те да са били общи някога.
Разбира се по принцип тази "точка" в никакъв случай не променя съжденията които ще се правят, НО е по-добре да се изписва, защото нищо не се знае по-нататък и е добре да бъдем пунктоални с изписа още от началото.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Септември 30, 2011, 13:53:32
Цитат
или пък обозначеното Плъ‘п’дивı Македоньскıмь, което аз цитирам ) и се оказва в Тракия?! ..

--- Не е "македонскимь", а е "мадекодскѣмь" (македонскем) и това е мн.ч. А НЕ ЕД.Ч. (вин.п. = дат.п.). Аз споменах, че четенето е трудна работа и не е като писането. А това че "Плпдиве" се оказва в Тракия, не е изписано НИКЪДЕ. Това съществува само като предположение и то крайно изсмукано от пръстите, както вече бе обяснено многократно и пунктоално тук.

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 01, 2011, 08:13:25
  B. Georgiev - bozman Не е "македонскимь", а е "мадекодскѣмь" (македонскем) и това е мн.ч. А НЕ ЕД.Ч. (вин.п. = дат.п.). Аз споменах, че четенето е трудна работа и не е като писането. А

Тази забележка, освен да я приема, не виждам какво друго мога да направя...

И ще припомня КОЙ пръв, пейстна ижецитираното наименование "мадекодскѣмь" (македонскем) в сей форум - както се вижда от моят цитат- това лице е Борислав Георгиев - Боцнам!
Четенето е трудна работа, вярно  .. и помненето ...

Но пък забележката че "Пловдив" е СЛАВЯНСКО име, не мога да приема!
То наистина ТРЯБВА да се чете.. и .. какво пишат Христо Тамарин, Фичева и т.н. .. че ПРОИЗНАСЯНЕТО на Phillip и съответно на Phillipрopolis е с Пх!!!
КАТО МОЕ доказателство бе, че ТОВА ПРОИЗНОШЕНИЕ и в МОМЕНТА съществува, да сред украинците-сред славяните, където си има име Пилип (а не Филип!)..
.. и как е дошло това П- в началото на думата .. ами ясно е .. та - Пловдив си идва от Филип- но с произнасяне на Ph като  Пх!
Никой никога не е твърдял  за СЛАВЯНСКО начало в името Пловдив (единственно Боцман, кой знае защо го споменава!)???!?! .. след като името Филип е гръцко (обичащ конете) то и Пловдив, би трябвало да си е с гръцки корен! .. Не ли?!

.. и да се опитам да обясня, защо при мене е изписано..  "Македоньскıмь ....."
ами защото съм го взел - от E. Kaužniački, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596:.....  така е  написано там-може и да са сбъркали хората в Берлин  (въобще за лингвистичните писания издавани в Берлин, мненията на сей форум, хич не са  високи! Споменаха се и факти за неумерена употреба на алкохол, баш сред филолозите в Берлинския Университет), а може така да е  и в манускрипта..
 .. преди много векове, някой монах, може да е бил изморен, може да е сбъркал.. ..  възможно е, наистина, да е печатна грешка.. сега направена,  .. или в 1894 или преди векове..  и :   че четенето е трудна работа и не е като писането е напълно вярно!! 
За това  нещата да са 1:1 па ако трябва и с грешките,  да се четат, да се правят изводи, от който му акълът по щрака ...! (как Борислав Георгиев, разгроми ПЪРВИЯТ човек дал тука на форума, по погрешен начин сведението- а именно Боцман - ни изпълни всичките с гордост!!Така дръж Бориславе, пиши му на Боцман , че не знае дателен падеж!!! )

Дали монахът или преписвачът на манускрипта не е знаел за дателен=винителен.. дали хората, обнародващи сведението в Берлин, са били малко дръпнали шнапс, или водчица или от тяхната яка бира - не знам.. аз просто давам данните 1:1..  така както съм ги намерил.

B. Georgiev - bozman А това че "Плпдиве" се оказва в Тракия, не е изписано НИКЪДЕ

И тука стигаме до основния момент.. къде ли е била Пулпьдева, Плъвдин, Пловдив, Плпдиве  .. през вековете!?
А сега къде е?!

Много ценни данни, за уточняване на това спорно местоположение ни дава География на България, за пети клас - изд. "Народна Просвета" .. там, в помагалото за пети клас е изписано - "на брега на Марица" ,но да не навлизаме в детайли и подробности..


Както предложих и преди-вместо да се оборва и по-нататък тезата за Пловдив (по нея, преди години, в няколко форума - напр "де-зората" вече имаше дискусия надълго и нашироко) да се пристъпи към доразвиване и представяне на доказателства на варианта " градче до Петрич"..
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 02, 2011, 18:19:47
Цитат
.. и да се опитам да обясня, защо при мене е изписано..  "Македоньскıмь ....."
ами защото съм го взел - от E. Kaužniački, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596:.....
 
--- Точно там е изписано мадекодскѣмь, като съм дал снимка на цитата ОЩЕ в пост # 64.  

Ето и въпросните страници от манускрипта от ІХ в.( според мен за пръв път в български нет. страници)

https://sites.google.com/site/runiistoriaii/apostol-pavel-ii (https://sites.google.com/site/runiistoriaii/apostol-pavel-ii)

 В него аз не намерих писания за Филиполол или Филипи, само за "македонци". Ако някой ги открие - моля, всичко е за ползу роду.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 03, 2011, 02:30:43
Точно там е изписано мадекодскѣмь, като съм дал снимка на цитата ОЩЕ в пост # 64.  

Тогава виновникът е ясен- явно съм го сложил на служебният си компютър, в който ги няма тези шрифтове.. и от там е тръгнало това I вместо ѣ .....  приемам се забележката, и благодаря за усилията!!

Ще си отворя, някой ден, ако имам време, всички материали и ще видя, дали от шрифта, нямам променени букви и в други статии и данни ... Възможно е, и от четенето на шрифтовете от компютъра, на моменти, някои букви да не се изписват и да не се възпроизвеждат вярно... особенно при старобългарски текстове.. вече ми се е случвало да го установявам.

В него аз не намерих писания за Филиполол или Филипи, само за "македонци".

Това е забелязано!
Няма го Филипопол, няма го Филипи.. има .. "Плъ‘п’дивı мадекодскѣмь "... има и македонци!
На този факт Живка Велкова, се опитва да даде някакво обяснение в 1974г. и аз си я цитирах .. а тука, в този форум, това обяснение бе наречено "папагалстване"!  ;)
  
И ние, дискутиращите в тази тема , вече споменавахме този факт за Пловдив..

.. спор.. че се описват събития, които писателят , свързва най-вероятно, именно с Македония и македонците намаме... какво да споря-то това е баш моята теза!

Въпрос.. как да тълкуваме името Пловдив в редицата на тези градове?
Излиза ,че  Пловдив някак, поне за кякой си-описваш дадени събития има нещо общо с македонци и Македония..?!..?!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 03, 2011, 08:09:02
Не ми е виновно компютърчето.. печатната грешка вече е установена-цитирането на  E. Kaužniački, Zur Geschichte der.., в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596:  

Там- и то в електронният вариант е сложено това  l вместо ѣ ...

Радвам се,че толкова усилия се правят и се намират и изясняват печатни грешки.. Дали обаче в самия манускрипт, който E. Kaužniačkiч не може да не е виждал, не е било  l ? А грешката, да е на някой монах-преписвач.. някога си?

Значи оригиналът да не се смята  "Плъ‘п’дивı Македоньскıмь" а правилното да е "Плъ‘п’дивı Мадекодскѣмь"...

Според мене, и за двата варианта би трябвало да има обяснение?! Градът който се споменава, не е ли Пловдив, все пак??!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Октомври 03, 2011, 11:20:29
Не ми е виновно компютърчето.. печатната грешка вече е установена-цитирането на  E. Kaužniački, Zur Geschichte der.., в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI, Berlin 1894, с. 594-596: 

Там- и то в електронният вариант е сложено това  l вместо ѣ ...

Радвам се,че толкова усилия се правят и се намират и изясняват печатни грешки..

Значи оригиналът да не се смята  "Плъ‘п’дивı Македоньскıмь" а правилното "Плъ‘п’дивı Мадекодскѣмь"...

Според мене, и за двата варианта би трябвало да има обяснение?! Градът който се споменава, не е ли Пловдив, все пак??!

Любопитно сега Боцето от кое дере ще почне да мъкне вода за мелничката си?
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Курти Вълчанов в Октомври 03, 2011, 12:12:29
"Плъ‘п’ дивı Маде кодскѣмь".. -     като че ли и за некакви диви маде става дума  ;D
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 04, 2011, 15:58:33
Цитат
Градът който се споменава, не е ли Пловдив, все пак??!

--- Стига името "плъ‘п’дивı" да е град, защото такъв град няма в "наличност" през І - ІІ в. По аналогия с македонската "Вериi" (Берое, която съществува като град в този период и дори е спомената в Библията) може да се МИСЛИ за град, но нищо не му пречи да е някакво нарицателно, сложносъставно име, една от съставките на която е "диве" - божество, сакралност. Така, че плъ‘п’дивı да е име на град е 50 на 50 към възможността да не е.  Както казах, лексема "плъп" все още няма индикирана в стрб. речник на Миклошич, който е най-изчерпателният по отношение на наличния словесен стрб. фонд. Писането на  "плъ‘п’дивı" пък с главна буква не е от коректните маниери за втълпяване на спорни внушения. Ако ще и 1 м. да е голямо П-то, то от това "плъ‘п’дивı" град няма да стане, тъй като и сепарацията е произволна. Напълно е възможен и реален вида на текста ето такъв:

"аплъ  многъи печали приимъ във Верии и въ плъп, диве македонскемъ", което се превежда като "апостолът много мъка прие от Бероя и "плъпъ" ритуалите (или земите) македонски, подразбира се и от Коринт също . . . ".
 
За мен в този момент (нататък ще видим) плъпдиве индикира някакви македонски местности в които е налична и изповядвана някаква друга вяра, която допринася за "мъките апостолски". ИЛИ Също така, това може да е освен нарицателно име на местности, също така и нарицателно име на обредни разбирания от местното население, които са донесли "мъки" на Апостолите на Исус. Тези местности с друга "особена вяра" или определянето на плъ‘п’дивı , като особена нородопсихология приложена насилствено към Апостолите е индикирана и в текста: На филипяните ЙМ е излязла дума, за неверници (veritatis prestiter infide) и следствие на това,в текста на E. Kaužniački, с "плъ‘п’дивı" да се указват именно тези райони или това определение на "неверност". От тази гледна точка, гръцкото Филипи, с неговата близост до най-големите македонски градове, по-трудно може да бъде прието на упоменатият град, отколкото Петричкият Филипопол в земите на медите-траки.

Цитат
Любопитно сега Боцето от кое дере ще почне да мъкне вода за мелничката си?
Помака

--- От това дере, където помак никога няма да стъпи с патериците си.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 04, 2011, 16:49:48
--- Стига името "плъ‘п’дивı" да е град, защото такъв град няма в "наличност" през І - ІІ в.
Наистина,дали е вярно, че Пловдив, който е и Филипололис, който е и Пулпудева, който е и Пълдин (има такава кръчма в Стария Град-мн.яка)който е и Филибе, който е и Тримонциум,който е и Плъвдин,който е и Одрюза,и Флавия,и Улпия, и Плоудин  .. е бил град през І - ІІ в.?
Скептици твърдят че- ДА!.. това е наричаният от римляните Тримонциум, в който е имало римски гарнизон, претори, стадион.. гърците и траките са продължавали и в 1-2 в. да го наричат с техните си имена.. Имало ли го е ,обаче в 1-2 век.. да разгледаме внимателно източниците, предлагам.
Археолози твърдят, че градът е поне на няколко хиляди години, (8000)  но това се подлага и на съмнение..

Пловдив си има достатъчно история - Дай Боже да я опазим и популяризираме.. ами той е НАЙ-СТАРИЯТ и до сега съществуващ ,на същото място град в Европа!
A Рим? А Сиракуза? А Атина?

Наистина.. Сиракуза не е ли  по-стара? Дали е сигурно за съществуването на град на Трихълмието с име "Евмолпия" 1200г пр. н. е.? А по-древните , от Евмолпия селища за които се твърди,че са на няколко хиляди години?
Ето данни за града.. хубаво е, който иска да се задълбочи в проблема,и изразява съмнения, да даде подобни археологически данни и за Сиракуза..

.... отговор на въпроса за възрастта на града. През 1975 г. са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос.

Дали той е споменатият град под названието "Пулпудева" (да се оплача на целия форум-цитата от Йордан го загубих :( ) от Йордан  ?
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
 Уикипедия твърди, че да! - Пловдив си е с името Пулпудева още преди идването на римляните.. Това го твърди и официалният сайт на града, твърдят го и български, английски, германски, гръцки историци...

Дали Пльпдева, Плъвдин, Пълдин, Пловдив са имена със славянски произход, както тука в темата бе споменато, не се наемам да твърдя ,но и съмненията ми,за латински произход на името,и такова твърдение имаше, са големи....

ВСИЧКИ историци, проследяват, как името се променя постепенно.. до днешното общоприето- ПЛОВДИВ... Съвременното име Пловдив, несъмнено е произлязло, според мене- от Пулпудева.. Найден Геров налага през Възраждането  употребата именно на Пловдив,сред българското общество, вместо дотогавашното Филибе!Йоаким Груев, друг деец от Възраждането, в "Моите спомени" 1906г. дава интересни описания и на дейността на Найден Геров,описва между другото и как е водена борба за името на града...

За съществуването на града 1-2 век има доста данни... но след като има съмнения, и това може да се уточни...!
Също така може да се уточни и кой град е по-стар... Сиракуза  или Пловдив...

Все пак, кой знае защо, отново има насочване към опровергаване на "Версията Чилингиров" основно, а на другите градове Филипи до Кавала, и новопоявилият се претендент-крепостното градче до Петрич, не се обърща достатъчно внимание, като доказателства, разсъждения...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Октомври 05, 2011, 16:05:35
--- Стига името "плъ‘п’дивı" да е град, защото такъв град няма в "наличност" през І - ІІ в.
Наистина,дали е вярно, че Пловдив, който е и Филипололис, който е и Пулпудева, който е и Пълдин (има такава кръчма в Стария Град-мн.яка)който е и Филибе, който е и Тримонциум,който е и Плъвдин,който е и Одрюза.. е бил град през І - ІІ в.?
Археолози твърдят, че градът е поне на няколко хиляди години, (8000)  но това се подлага и на съмнение..

Пловдив си има достатъчно история - Дай Боже да я опазим и популяризираме.. ами той е НАЙ-СТАРИЯТ и до сега съществуващ ,на същото място град в Европа!
A Рим? А Сиракуза? А Атина?

Наистина.. Сиракуза не е ли  по-стара? Дали е сигурно за съществуването на град на Трихълмието с име "Евмолпия" 1200г пр. н. е.? А по-древните , от Евмолпия селища за които се твърди,че са на няколко хиляди години?

Дали той е споменатият град под названието "Пулпудева" (да се оплача на целия форум-цитата от Йордан го загубих :( ) от Йордан  ?
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
 Уикипедия твърди, че да! - Пловдив си е с името Пулпудева още преди идването на римляните.. Това го твърди и официалният сайт на града, твърдят го и български, английски, германски, гръцки историци...

Дали Пльпдева, Плъвдин, Пълдин, Пловдив са имена със славянски произход, както тука в темата бе споменато, не се наемам да твърдя ,но и съмненията ми,за латински произход на името,и такова твърдение имаше, са големи....

ВСИЧКИ историци, проследяват, как името се променя постепенно.. до днешното общоприето- ПЛОВДИВ... Съвременното име Пловдив, несъмнено е произлязло, според мене- от Пулпудева.. Найден Геров налага през Възраждането  употребата именно на Пловдив,сред българското общество, вместо дотогавашното Филибе!Йоаким Груев, друг деец от Възраждането, в "Моите спомени" 1906г. дава интересни описания и на дейността на Найден Геров,описва между другото и как е водена борба за името на града...

За съществуването на града 1-2 век има доста данни... но след като има съмнения, и това може да се уточни...!
Също така може да се уточни и кой град е по-стар... Сиракуза  или Пловдив...

Все пак, кой знае защо, отново има насочване към опровергаване на "Версията Чилингиров" основно, а на другите градове Филипи до Кавала, и новопоявилият се претендент-крепостното градче до Петрич, не се обърща достатъчно внимание, като доказателства, разсъждения...

Симчо,
Някои казват че съмнението си е хубаво нещо, за да не те излъжат да речем, ама ние българите май някак особено се съмняваме, щото почти винаги ни набутват най-големите лъжи - както е именно с историята ни. Лъжи и фалшификации до умопомрачение и почти пълно загубване на националния идентитет. Тия дни, покрай цигенските безчинства и все още плахия отговор на българското общество, си мислех за това какъв голям принос към днешното дередже на нацията ни има официалната българска историческа наука! То не беше само загуба на територии кажи-речи колкото днешната България, ами най-вече за скапването и изчезването на чувството за национално достойнство та до откритото заявяване на много млади хора, че не искат да са българи, нито да живеят в България. А това вече е страшно наистина...
Конкретно по темата за възрастта на Пловдив, ама то си е във връзка и с това, което току-що писах по-горе. Ето, имаме най-старото обработено злато в света - Хотнишкото съкровище, за което археолозите са устгановили че е с поне половин хилядолетие по-старо от Варненското.Е, къде ли са го обработвали това злато? В кошарата при овцете или на нивата докато орат или жънат? За да имаш такъв занаят преди 8000 години, значи си имал градове и градско население поне още 2000 години назад във времето. Минимум! Но кой от нашите официални историци си е дал труда дори да помисли по въпроса? Т.е. естествено е да имаш селища от градски тип на територията населявана от днешните българи (някогашните траки, пеласги и най-общо праскити) поне отпреди 15 000 години. Преди няколко години при разкопките на амфитеатъра намиращ се някъде около ул. Будапеща и бул. Дондуков в София намериха труп на мъж прострелян със стрела. Определиха възрастта му на 9000 години!. Дали е така не знам защото не съм чел някаква публикация от специалист, а само едно съобщение. Но не бих се учудил ако е така.  Нали си спомняте подигравателния разказ от Чудомир "Трети век преди Христа"?
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 11, 2011, 09:21:50
Неясно ми е КАК уж човек чел.. не знае за разкопките през 1975 г. и за откритите останки в Пловдив?!
КАК може въобще да се прави сравнение със Сиракуза??! Или пък с Рим?!  Ами то е ясно КОЙ град е по-древен!!?Сиракуза??!!? - сравнена с Пловдив??!  >:(  >:(  .. и  това да го споменава, човек с претенции за познания по История?!
Лично аз, въобще се нямам за капацитет, а само съм един любител по История.. ама това и аз го знам!!?
-----------------------------------

.... отговор на въпроса за възрастта на града. През 1975 г. са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос.

-------------------------------------

Дали наистина, подобни съмнения са причината народът ни да е неориентиран.. Спомням си някогашното ми участие в подобни национално-патриотични прояви..  .. споделял съм ги-тука на сайта..!
Как, младежи, сме се срещали със спласкани сурове-македонисти от ОМО "Илинден" - издигнали бяха суровете-антибългари портрети на Сандански до Роженския Манастир..
 Как правехме факелни шествия в партията на Доктора,например на годишнината от Превземането на Одринската Крепост , .. как бяхме със знамената на ВМРО.. а публиката-Сините Седерастки Червеи- по тротоарите на софийските улици извивяше протяжно "у-у-у-у-у"! и "Националисииииии!".. или "комунистииииииииии!"...

Прост народ-ще кажеш!..
Жертви на антинационалната пропаганда на журналистките-Киролюбки..!?
Ами за това им е даден ум- за да мислят!!! ВИНАГИ ще има повече пари, за пропаганда против Българщината.. ще има журналистки- Киролюби!Ще има платени Сини Червеи '(по-опсани са от Червените-струва ми се) .. ще има "генетични експедиции".. ще има Сашовци- с "македонски" или "прабългарски ген" в кръвта!
Ще има Сплескани Сурове- да вдигат портрета на рекламирания 45 години, от комунистите "войвода".. "Царот на Пирин.."! и да твърдят,че те лично-суровете-били с "македонски гени.." .. за това ВСЕКИ трябва да не се поддава на пропагандата - а  да мисли..!!
А иначе- уж умни хора, повече вярват май на Киролюбите, отколкото на патриотите.. не знам твоето мнение какво е??!
------------------
Та.. има си платени писачи.. сурове.. или Сини Червеи-седерасти .. или Червени Червеи.. или Антибългарски Курви,  за това трябва ВИНАГИ да ги разобличаваме - където и да ги срещнем.. не мога, сега, да вземам участие в разни шествия и мероприятия.. но съм ДЛЪЖЕН да разобличавам драскачите!! Дето ми обясняват за "прабългарския ген". Така го приемам..!

Моля те, бъди по-умерен. Всяко възмущение е приемливо, но не всеки тон и стил!
Т.Йончев
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 11, 2011, 21:07:41
Цитат
-----------------------------------

.... отговор на въпроса за възрастта на града. През 1975 г. са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос.

-------------------------------------

--- Ето и предлаганият цитат, който Симеон се е потрудил да поореже малко, за да се пасне на мнението, че Пловдив бил най-стар град. Дори да е първи построен град в Галактиката, това не го прави пръв град, където е бил Ап. Павел, нито пък може да "бъде заселен" с македонци . Ето и цитата поместен в:  

http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57&lang=bg (http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57&lang=bg)

http://www.referati.org/istoriq-na-grad-plovdiv/46653/ref (http://www.referati.org/istoriq-na-grad-plovdiv/46653/ref)

и т.н.

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол. Няма окончателен отговор на въпроса за възрастта на града.(болд bozman). През 1975 г. са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос . . .

Самият факт, който съм поставил в болд шрифт изключва аргументирани заявления и сравнения, дали е "по-стар или по-млад", тъй като "възрастта" на споменатите градове се губи в доисторическо време и никак не може да бъде обект на историческо търсене.  Все едно да се подкрепя единият от двама папардаци, които се бъхтат с бастуни, по принципният въпрос, кой е по-възрастен, след като нито един от тях не помни рождената си дата.  :D


Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 11, 2011, 23:58:35
Както многоуважаемият Б. Георгиев казва- колко е стар Пловдив- не се знае.. както съм дал цитати и мнения- смята се- около 8000 години.. Щом цифрата е толкова голяма-явно е че абсолютно точна дата не може , поне понастоящем, да бъде представена.. но пък абсолютна конкретност-дата, месец, година и час, не ни и трябва...

Казано е- има го и в  постинга на съфорумеца.. Той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол (Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)
И пак ми се ще да повторя.. "Той е съвременник на Троя" като ще спомена че може да има и по-древни останки, някъде из Европа, на градове, но Пловдив си съществува и до ден-днешен на същото място.. Което аз твърдях-един от най-старите градове и до днес съществуващ.
А сравненията и съмненията бяха ... A Рим? А Сиракуза? А Атина? (Цитат на: T.Jonchev в Септември 29, 2011, 14:47:22)

Така че, въобще не става ясно за какво се говори със следното..  дали е "по-стар или по-млад", тъй като "възрастта" на споменатите градове се губи в доисторическо време и никак не може да бъде обект на историческо търсене.  Все едно да се подкрепя единият от двама папардаци, които се бъхтат с бастуни, (Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)

На кои градове възрастта се губи?! На Сиракуза?!..
Хич даже не се губи-знае се сравнително точно (поне някои хора знаем) , основан е като колония - ориентировъчно ..

750 пр.н.е (735г. се среща на най-много места като данни..   

....  Тукидид указывает, что это событие произошло через год после основания сицилийского Наксоса, и по его датировкам соответствует 733 году до н. э.[14] (другие датировки — 734[15] или 735 год до н. э.[16]) «Паросская хроника» датирует основание Сиракуз 21 годом правления афинского царя Эсхила (то есть 757 годом до н. э.)[1], а «Хроника Евсевия» — 1279 годом от Авраама (738 год до н. э.)[17]. )

------------------------------------------

.. но да продължим, по нашата си тема?! За Пловдив си е интересно, и може да отворим нова тема??!
Интересно е и за Сиракуза, нали - много хора научиха нови неща .. и че възрастта на Сиракуза, хич не се и губи и не е загубена .. а някои хора сме я намерили .. и си я знаем ..  :D :D

Интересното , което се научи - че Константинопол, Рим и Атина  НЕ СА ПО-СТАРИ от Пловдив , а напротив, е също ново и полезно знание, за някои хора, нали .. ето, как учите нови неща , драги приятели ..

Може и да поразширим темата за Пловдив?!  Например ще говорим и за плавателността на Марица.
 Тука съфорумците са прави да изявяват съмнения-щом е толкова древен, въобще не би могло да е ясно, дали откритите каменни пристанищни съоръжения са от 52 година, да речем, или са от 600 години преди това, когато реката би могла да е доста по-пълноводна от сегашното и състояние.. 
------------------------------------------

... "Дори да е първи построен град в Галактиката, това не го прави пръв град, където е бил Ап. Павел..
.(Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)


 Да, разбира се!!.. данните за възрастта на Пловдив, по никакъв начин не доказват сами по себе си, нито дали градът е бил посещаван от Апостол Павел, нито  пък доказват, че въпросното място  на посещение, не е Бил Пловдив, а някакво си градче до днешен Петрич..  това написано от съфорумецът, е съвсем правилно съждение, и освен да го подкрепя, не виждам какво друго да направя..
Пак ще припомня,че темата е за посещенията на Апостола в иженарицаемо пиринско градче, и доказателствата и дебатите би трябвало  да са основно за тази теза.. .. "Одих малко надоле по Петрич"?! дали този стих, не може да се отнася и до Апостол Павел?!
-------------------------------------------
Да припомня кои бяха до сега доказателствата и разсъжденията-публикува се красива цветна карта, посрещната с възторг от нас,  съфорумците (Сур!! ) ,като ние съфорумците- на шарено се радваме .. ..  и се представиха безкрайно интересни съждения, че кое-първият покръстен европеец християнин-жената на име Лидия-всъщност е била съпругата на самият Павел ( това сведение напомни турски сериал! )... за друго май се не сещам, но ми е върло интересно и очаквам нетърпеливо по-нататъшното развитие!
А възрастта на Пловдив, сравнена примерно със Сиракуза, какво общо има пряко с темата?.. ами не знам... но пък хубаво, че го изяснихме въпросчето..

------------------------------------------
все пак, нещо от горното изясняване можем да ползваме и в разсъжденията си за събитията 1-2 век..!Те вече са май баш по темата!

 
--- Стига името "плъ‘п’дивı" да е град, защото такъв град няма в "наличност" през І - ІІ в.  ]

Което ми напомня същността на спора.. Съществувал ли е в 1-2 век градът "в наличност" , или не е съществувал.. Аз казвах- същствувал е!! като привеждах и данни...  В 1-2 век градът ще да  е бил вече на няколко хиляди години...

Но съм готов и да разгледам съмненията на опонентите си..

------------------------------
 (П.П.. Многоуважаемий Йончев.. не аз пръв посях във форума съмненията за платени писачи и за писане сред употреба на алкохол.. и не аз пръв въведох понятия като "Червеи" ("червени червеи").. "курви" и т.н. Но пък да призная "курви" и то "тъпоумни курви" (обогатен бе терминът от мене!) ми се видя невероятно съответващ израз, за определени мнения на съфорумци, та се изкуших един-два пъти и да ги използвам и аз  за да изясня отношението си напълно.. Но го ползвах ,след като бе намерил вече място като начин на обръщения в дебата!  А антибългарската покладка, на определени писаници , особенно на македонистите, явно се вижда! Мисля че постъпвам правилно, като реагирам и на тях, и на разни други ненаучни мнения. Ще се опитам, наистина, да бъда по-сдържан, макар че тонът на опонентите ми, към мене самият не винаги е коректен ! Лично аз съм считал, че щом един тон и стил, на многоуважаемите опоненти, към мене бъде вече употребен, няма нищо лошо и аз да продължа научната дискусия, именно в този тон и стил,  както явно е свикнал да го прави и партньорът ми, съфорумец по дадената тема.. ) Не знам, уважаемий Йончев, дали си забелязал, но за разлика от голословните обидни твърдения на опонентите ми, аз гледам да съм винаги аргументиран! Ако изразя обосновано съмнение  за нечии умствени способности, то е да речем, заради твърдения за "прабългарски гени, имащи период на полуразпад 100 години" или нещо подобно...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Sur в Октомври 17, 2011, 22:16:22
Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ри е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
Това доказва две неща  - че наистина македонците са първите християни и че Библията говори ,за Македония - Божие Слово,все пак!
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".Нямат равни в това отношение.
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
Генът помни!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 18, 2011, 03:42:41
Цитат
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
--- Точно.

Цитат
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!
--- На прост народ всякакви номера минават - това е положението.

Цитат
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.
--- Абе мисля, че може. Всичко може на този свят.

Цитат
Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
--- Мобилизира като го нападаш. Но в случаят е приложен обратния пиниз. Кажи му на българина, че е най-великият на света и българския ГЕН е най-първия ген и . . .  и вярват будалите. И са готови и брат си да заколят, че не е толкова велик като тях. Ето това е технологията  :D.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 19, 2011, 17:51:09
Лично аз щях да се въздаржа да твърдя за плащане на пари от руснаците.....
Но вече в темата това се спомена!
Абе цялата тази работа е направо жалка!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика...  !Генът помни!


Да!
Има  може би купени хора!!!!
Руска лукава политика!
Прави са някои съфорумци да имат съмнения - и това не е търсене на под вола - теле , а са ,комай, съвсем обосновани съмнения!
Жалки антибългари .. силни, но заслужени слова, към моите опоненти ..

И според мене професор-доктор Ас.Чилингиров неслучайно се атакува,без никакви аргументи,без логика,без да се опровергават дума по дума писанията на Професора..

Та НИТО ЕДНА дума, като доказателство не се появи, за доказателство на темата.. уж говорим за някакво градче до Петрич и посещението там на Апостол Павел .. ама къде говорим за това??

Повечето плюем по теорията на Професора,а? Щото е платено!
Кой твърди, за посещение на Апостол Павел във Филипи... руски и гръцки изследователи.. дали руските професори не са купили и един-двама души по форумите..?
Абе цялата тази работа е направо жалка!


Ами има съмнения по форумите за рубладжийска купеност.. съфорумци за това писаха! Според мене-с основание!
КОЙ пише ПРОТИВ професор Чилинигиров?-руски изследователи!!!!!
Платени руски пари.. много хубаво се споменава това!!

Да не забравя, и злобата, с която се посрещнаха изследванията на В.Ростов и А.Чилингиров относно "Цар Симеоновият Съборник"!
Безсилната злоба на руските подлоги си личи от километри!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика...  !Генът помни!


... та.. ще говорим ли най-накрая по темата??!
Ще има ли някакво ,дори и малко, доказателство, относно посещението на Апостола в градчето до Петрич??!??
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 20, 2011, 07:29:16
Доказателство дали ще има - не знам, но съм сигурен, че Bozman е последният човек, който би могъл да бъде купен, за да твърди нещо, което не мисли.
Дори да приемем, че някой е тръгнал да купува мнения - в което хич не вярвам.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 20, 2011, 09:07:08
Хм... имаше съмнения .. спомена се и (цитирам)
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика ,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!
..
И тези намеци, за купуване на мнения са не от днес и от вчера.. да подчертая!Не се появяват само в тази тема.. Няма май, дим без огън, а?! Лично аз съм разкрил поне 5-6 неверни становища и мнения, обслужващи небългарски каузи !

----------------------------------
Ситуацията по обсъжданата тема според мене, е следната..
 -Има версия за пътуването на Апостол Павел,заедно със Сила и покръстването на първата европейска христианка-Лидия- на български автори, включително и студиа на уважаваният прохесор А.Чилингиров
 -Има общоприета и популяризилана достатъчно версия,за обиколката.. по нея са писали разни историци и професори,  (гръцки, австрийски, френски) включително и доста руснаци!

 -Появявя се още едно виждане по проблема.. пак уж наше ,българско..  но вместо да се задълбочим в него, основно се занимаваме с критика на досегашната  българска теория.... в чия полза, пита се?! (пита се не от мене, а от чувствителни съфорумци-Сур !!! ).. ами за сега, единствените които печелят от критика на писаното от Чилингиров и другите, са хората наложили досегашното виждане-за Филипи (включително и руските професори!!)

Естествено , че уважаваният от всички нас , съфорумец Сплескан Сур , виждайки този начин на писане на Боцман, намира мъжество в себе си за да  спомене за "руската лукава политика"....

Ето го мнението на  самият доктор Чилингиров от един форум..  "Един от главните принципи, които спазвам от началото на научната си дейност преди повече от 60 години, е да не отговарям  на неграмотни и анонимни рецензии. Моята оспорвана от посочения от Вас автор статия е публикувана в издание на Българската Академия на науките и аз бих се радвал да отговоря на всеки въпрос във връзка с работата ми, поставен на съответното ниво. А това се отнася и за твърденията ми за смесването имената на Филипи и Филипопол, на което обръща внимание още първият автор на монография за Филипи. Отнася се и за цитата от Деянията на апостолите.  Също така това сведение, предадено по този начин в Светото писание, се оспорва - както съм посочил в моя текст - и от авторката на статията за Филипи в известната на всеки историк Pauli-Wissowa Reallenencyclopädie.А Филипи посетих сам преди повече от 30 години - и бях дълбоко разочарован да не открия там реката! Както и от тъмницата, която екскурзоводите ми показаха, защото тя се оказа обикновен резервоар за вода.
Толкоз по въпроса
Чилингиров.."


--------------------
що се отнася до македонизма, смятам,че с тази заблуда и извращаване на Българската Историческа Истина трябва да се води непримирима борба! И със знания-както се опитвам да правя, пишейки истината за "Пиринскиот Цар" и дейците от серската група, и разобличавайки "научните генетични изследвания" и "генетичните експедиции" ползвани от людете край Вардар..  като например .. " Македонците си го барат иденитетот во Игенеа.Еве уште една поткрепа на тезате дека македонците не са ......  Бугари: http://www.eupedia.com/forum/showthread.php?t=25106
И със действия съм се борил- не крия,че в младите си години, лично съм ходил на Роженския Манастир, където съм имал среща от Третия вид, с членове на ОМО "Илинден" държащи портрети на "Пиринскио цар"..
Та с македонизма, във всичките му форми трябва да се борим, мисля си.. и се мъча да го правя това!

-------------------------
А дали "руската лукава политика".. или дейноста на "Пиринскиот цар" е в основата на автономизма и македонизма..  - може да се задълбаем по проблема. Според мене и едното да е вярно и другото да е вярно -  ние би трябвало да си защитаваме Истината!
-------------------------
За "Някои проблеми на ранното християнство" съм по-скоро любопитен, отколкото да държа твърдо на едно  определено мнение ... според мене и двете основни тези (нашата-българската и на руско-гръцко-френските професори) страдат от липсата на недвусмислени и ясни факти .. За това може просто да се приеме формулировка .."за събитието спорят два града"  .. например.. или нещо подобно....
Но пък разсъжденията и сведенията на версията Чилингиров-Фичева, мисля си, не могат с лека ръка да се отхъврят.. та ги защитавам, и се мъча да поддържам  нивото на научният спор, привеждайки доводите на българските историци..

-------------------------
Забележките за "заблудените от руската политика" сложени в темата, не бяха, да повторя пак, мои.. но ги приех, не само за да не влизам в излишни спорове, а и защото звучат интересно!

 Фактът на упоритите усилия, да се опровергае  тезата "Чилингиров" , е май на лице ?! >:( ...
  ..и няма никаква обида, в констатацията на това, че едно... или друго мнение отрицаващо становища на български професори и подържащо писания на руски и гръцки изследователи е плод на заблуда.. !
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 20, 2011, 09:18:09
Но пък вместо да обсъждаме македонизма, да си правим лични съобщения и квалификации, да говорим за руската лукава политика и да осъждаме едногласно купуването на мнения.. съм по-съгласен да се задълбочим в темата за пътуването на Апостол Павел и дали е посетил градчето край Петрич!!

И ще е по-интересно!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 20, 2011, 09:42:00
Хм... имаше съмнения .. спомена се и (цитирам)
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика ,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!
..
И тези намеци, за купуване на мнения са не от днес и от вчера.. да подчертая!Не се появяват само в тази тема.. Няма май, дим без огън, а?! Лично аз съм разкрил поне 5-6 неверни становища и мнения, обслужващи небългарски каузи !

Никога не съм се грижил за това каква или чия кауза обслужва научното ми становище. Това, което ме интересува, е историческата истина, а не за каква кауза може да бъде употребена тя. И ако в даден случай истината не съответства на "българската кауза" (каквото и да се разбира под "българска кауза") това не е причина да не я кажа с целия риск да бъда оплют и заклеймен заради мнението си.
 
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 24, 2011, 07:47:36

Цитат
Никога не съм се грижил за това каква или чия кауза обслужва научното ми становище. Това, което ме интересува, е историческата истина, а не за каква кауза може да бъде употребена тя. И ако в даден случай истината не съответства на "българската кауза" (каквото и да се разбира под "българска кауза") това не е причина да не я кажа с целия риск да бъда оплют и заклеймен заради мнението си.--- Моите почитания, Легат!
Поздрави от ето тази банда долу за този изказ. Дори някъде да се появи заявление различно от горното и да бъде подписано от Т. Йончев, аз съм отдавна на 100% сигурен, че това няма да е твое писание.
Моето мнение обаче е, че не е закъсало българско, че не признава истинатата, ТО е закъсало с потенциала си да познае писаната истина.

http://www.youtube.com/watch?v=aWFRnffCA4A (http://www.youtube.com/watch?v=aWFRnffCA4A)

Подготвям една нова касапница за "любимеца" ти Теофан Изповедник, много ще ми е любопитна твоята оценка, ако това няма да те затрудни.
Поздрави.


Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Октомври 24, 2011, 11:41:57

Да не забравяме и.. "", тъй като "възрастта" на споменатите градове се губи в доисторическо време


Що се отнася до възраст - препоръчвам да се прочете изследването на д-р Асен Чилингиров - тук в някоя от темите някой (Сур?) беше дал линк, но може да се отвори и сайтът www.otizvora.com, после да се отворят "всички статии и д-р А. Чилингиров" и след това да се свалят четирите части на изследването, озаглавени "Вулканите, наводненията и археологията и историята" 1, 2, 3 и 4 (не го цитирам точно). Та есенцията на материала е, че при големи геофизични катаклизми, на които нашата планета е подложена далеч не рядко, процесите на разпадане на С14 (а той се среща само в биологични органични останки) се ускоряват неимоверно много и всяка датировка основаваща се на този метод става безсмислена. Показателно е сравнението направено от някои лаборатории: датировките на едни и същи проби направени при въвеждането на метода С14 преди близо 60 години и днес се разминават със столетия! Много смущаващ материал.
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 25, 2011, 13:10:25

 
--- Моите почитания, Легат!
Поздрави от ето тази банда долу за този изказ. 

Благодаря ти.

Цитат
Подготвям една нова касапница за "любимеца" ти Теофан Изповедник, много ще ми е любопитна твоята оценка, ако това няма да те затрудни.
Поздрави.[/size]

Е, глей сега!
Така ли ме поласкаваш - като искаш да накълцаш "любимеца ми"?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Курти Вълчанов в Октомври 26, 2011, 09:50:21
Теофан е невинен. Касаплъкът ще е за тези, които са го ъпгрейдвали през вековете и вероятно са живели в един известен квартал на Цариград през XVII век :-)
И аз чакам с интерес коридата. Давай Боцмане, ти си!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 26, 2011, 11:38:23
Няма начин "онези съкварталци" да са замесени - най-ранният запазен препис от хрониката на Теофан е от Х век.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 26, 2011, 20:56:33
Няма начин "онези съкварталци" да са замесени - най-ранният запазен препис от хрониката на Теофан е от Х век.

--- Крайно бих се изненадал АКО не са замесени. Най-ранният препис може да е от Х в., НО аз не съм го виждал. Ти виждал ли си го ?
Моито коментари са/ще са по изданието от  ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE, BONNAE, MDCCCXXXIX; (Литературна Академия на Кралство Борусия, 1839).
Това издание ,което ползват всички и дори Г. Ценов преди 100 г. За моето разбиране за първоизточник обаче, това издание е твърде далеч от тези критерии за първоизточник. Та въпроса ми е има ли някъде фототипно издание на изданието от Х в. АКО не е налице, коментираме "съкварталците" при всички положения.
Поздрави.
   Имам един въпрос за Легатус, като вещ по историята и той е по другата тема( за Филипопол), но така и така съм в тази ще пиша тук.
 В препис на Библията от VІІ - VІІІ в. ( на Св. Беда) се споменава Македония. Лично мен ме интересуват източните граници на Първа Македония. Досега съм намерил в едни англоезични справочници данни, че източната граница е р. Струма. Това, че са анг. езични мен не ме впечатлява, та питам:
Знае ли се с голяма степен на сигурност източната граница на Първа Македония ?. Нещо много са объркани Първа и Втора Македония с Долна и Горна Македония, както по време, така и по индикации в НЕТ-а. А до друго аз нямам достъп. Та ако може Легат, да дадеш някаква достоверна информация за източната граница на Първа Македония, защото този въпрос може да се окаже изключително важен за това, къде е бил Ап. Павел, защото всякакви реки и отплавания са ментета от късно време, може би. Във всеки случай тях ги няма както в Библията от ІХ в., така и в тази от VІІ в., които ги имам на фототипни издания. Ще ги залепя картинките на "онзи" Google сайт, но малко по-късно, че сега нямам време.
Поздрави.  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 27, 2011, 08:52:10

--- Крайно бих се изненадал АКО не са замесени. Най-ранният препис може да е от Х в., НО аз не съм го виждал. Ти виждал ли си го ?

Самият него (впрочем те са два преписа от Х век) - не, освен на снимка. Този препис се намира в Париж, а другият от Х век е във Ватиканската библиотека. Но за разлика от теб не съм и чак толкова подозрителен. Не смятам, че в науката откак свят светува е пълно само с мръсници, които се чудят как да прецакат някого.

Цитат
Моито коментари са/ще са по изданието от  ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE, BONNAE, MDCCCXXXIX; (Литературна Академия на Кралство Борусия, 1839).
Това издание ,което ползват всички и дори Г. Ценов преди 100 г. За моето разбиране за първоизточник обаче, това издание е твърде далеч от тези критерии за първоизточник. Та въпроса ми е има ли някъде фототипно издание на изданието от Х в. АКО не е налице, коментираме "съкварталците" при всички положения.

Изданието, за което говориш, е правено при сравнение на няколко преписа на хрониката, вкл. и един от Х век - Codex Vaticanus N155. Не знам или по-скоро не помня него ли е използвал Г.Ценов, но във всеки случай през ХХ век то не се счита за много актуално, защото има по-ново (на de Boor от 1883г.), което е направено след изследване и сравняване на всички запазени преписи на хрониката (с изключение на един - Торинският, който е от XV век). В изданието на де Боор е включен и Парижкият препис (Х в.), който не е ползван от Мине.

Твоето разбиране за първоизточник е оригиналът, знам. При такова разбиране обаче ще трябва да изхвърлим от употреба почти всички извори, защото много малко са запазени в оригинал. То е все едно да откажеш да четеш "Дон Кихот", ако не разполагаш със собствения ръкопис на Сервантес.
Дори Г.Ценов не е толкова претенциозен.
При положение, че съществуват ръкописи на тази хроника от Х, ΧΙ, ΧΙΙ век, аз не виждам какъв е проблемът. Т.нар. съкварталци могат да бъдат подозирани в опасни антибългарски мераци едва когато се появява мегали идеята, което е втората половина на XVIII век. А към това време всички днес известни преписи на Теофановата хроника вече отдавна са били факт.

 
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 27, 2011, 09:06:55
  Имам един въпрос за Легатус, като вещ по историята и той е по другата тема( за Филипопол), но така и така съм в тази ще пиша тук.
 В препис на Библията от VІІ - VІІІ в. ( на Св. Беда) се споменава Македония. Лично мен ме интересуват източните граници на Първа Македония. Досега съм намерил в едни англоезични справочници данни, че източната граница е р. Струма. Това, че са анг. езични мен не ме впечатлява, та питам:
Знае ли се с голяма степен на сигурност източната граница на Първа Македония ?. Нещо много са объркани Първа и Втора Македония с Долна и Горна Македония, както по време, така и по индикации в НЕТ-а. А до друго аз нямам достъп. Та ако може Легат, да дадеш някаква достоверна информация за източната граница на Първа Македония, защото този въпрос може да се окаже изключително важен за това, къде е бил Ап. Павел, защото всякакви реки и отплавания са ментета от късно време, може би. Във всеки случай тях ги няма както в Библията от ІХ в., така и в тази от VІІ в., които ги имам на фототипни издания. Ще ги залепя картинките на "онзи" Google сайт, но малко по-късно, че сега нямам време.
Поздрави.  [/color]
С оглед на дейността на Апостол Павел няма защо да се занимаваш с границите на Македония Прима - тази провинция съществува от IV век нататък. През първи век, когато е живял апостолът, има само една македонска провинция (без номер). Източната й граница в района на Егея е при устието на Марица - до Енос.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 27, 2011, 10:59:19
Цитат
С оглед на дейността на Апостол Павел няма защо да се занимаваш с границите на Македония Прима - тази провинция съществува от IV век нататък. През първи век, когато е живял апостолът, има само една македонска провинция (без номер). Източната й граница в района на Егея е при устието на Марица - до Енос.

--- Ами то е ясно коя, кога е (от днешна визия), но тези които пишат през ІХ и VІІ  употребяват термина Първа Македония. Юстиниан също борави с термин Първа Македония. И границите на тази Първа Македония не са границите на Македония през І в. В смисъл поповете обясняват, че е посетена Първа Македония, а това не е обща индикация за Македония, а за определена част от нея известна като Първа по късно. И точно там е бил, в  Първа Македония от по-късната формулировка Павел, която пък е част от общата Македония от неговото време. Във всеки случай Първа Македоия не стига до Марица. Ето затова ми трябват границите на Първа Македония, защото те ограничават посещението на Павел в тези граници и то в най-късно известен препис от това време - VІІ в. Синайския кодексе от ІV в.,  ми се струва менте и затова не го ползвам - някога ще кажа защо е менте. Там също няма граници на Македония.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 27, 2011, 14:45:25
Е, да, Македония Прима не стига до Марица. Нейната източна граница е долното течение на Места, а между Места и Марица се простира провинция Родопа - също част от старата провинция Македония (макар че в известен период преди IV век тази територия е включена в провинция Тракия).
На север от Македония Прима е Македония Секунда .
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 28, 2011, 01:01:52
Е, да, Македония Прима не стига до Марица. Нейната източна граница е долното течение на Места, а между Места и Марица се простира провинция Родопа - също част от старата провинция Македония (макар че в известен период преди IV век тази територия е включена в провинция Тракия).
На север от Македония Прима е Македония Секунда .

--- Не е р. Места. Източната граница на Първа Македония е на запад от Филипи и . . . Филипи край Кавала скоро ще поеме зад борда като Филибето, тъй като и Филипи край Неаполис  и Филопополис на Еврос СА в Тракия. :D и няма как да СА в Македония през І в.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 28, 2011, 06:57:51
Ти всъщност не искаш информация, а потвърждение на собствените си идеи.
Границата на Македония през първи век е до Хеброс, а на Македония Прима през IV - VI век - до Нестос.
Районът на днешния Петрич, който те интересува, никога не е бил в Македония Прима.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Октомври 28, 2011, 09:34:571) Самият него (впрочем те са два преписа от Х век) - не, освен на снимка. Този препис се намира в Париж, а другият от Х век е във Ватиканската библиотека. Но за разлика от теб не съм и чак толкова подозрителен. Не смятам, че в науката откак свят светува е пълно само с мръсници, които се чудят как да прецакат някого.
 - не са само мръсници, естествено, но ги има. А както знаеш 1 лъжица катран разваля цяла каца с мед! И остави историята - за която се казва че се пише от победителите (което си е точно така!!!) и си има и муза (т.е. колкото е наука, толкова е и изкуство, нъл тъй? А изкуството не е обективно) - ами и в точните науки се оказва че имало мръсници както показва д-р А. Чилингиров в своето изследване за вулканите, наводненията, историята и археологията. И то не само съветски...

2) Твоето разбиране за първоизточник е оригиналът, знам. При такова разбиране обаче ще трябва да изхвърлим от употреба почти всички извори, защото много малко са запазени в оригинал. То е все едно да откажеш да четеш "Дон Кихот", ако не разполагаш със собствения ръкопис на Сервантес.
Дори Г.Ценов не е толкова претенциозен.
При положение, че съществуват ръкописи на тази хроника от Х, ΧΙ, ΧΙΙ век, аз не виждам какъв е проблемът. Т.нар. съкварталци могат да бъдат подозирани в опасни антибългарски мераци едва когато се появява мегали идеята, което е втората половина на XVIII век. А към това време всички днес известни преписи на Теофановата хроника вече отдавна са били факт.
- "Дон Кихот" е печатна книга, т.е. размножена с помощта на печатарската машина в идентични копия. Докато за преписвачите не може да се каже това. Да не говорим че при тях се събуждат и писателски дарби понякога та поукрасяват писаното преди тях; да не говорим и разни лични чувства и т.н. Така че - щом няма оригинал винаги трябва да имаме едно на ум!
Помака
 
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 28, 2011, 12:21:39
Цитат
Ти всъщност не искаш информация, а потвърждение на собствените си идеи.
Границата на Македония през първи век е до Хеброс, а на Македония Прима през IV - VI век - до Нестос.
--- Здрасти,
АКО границата на Македония пред І в. е до Хеброс, защо тогава битката Антоний, Октавиан - Брут, Касий се пише че е в Тракия ? Те се бият точно край Филипи. Естествено, тя е 100 г. преди посещението на Савел по същите места, но къде е гаранцията от първоизточник, че понятията са се променили за 100г. ?
Вярно е, че през 45 сл.н.е. е нарочен диоцез Тракия, но според мен западните граници на диоцеза се поставят на изток от Филипи, не защото са били там, а за да съвпаднат със това, Филипи да остане в Македония, та да се вържат тези граници с попските текстове от Библията.

Цитат
Районът на днешния Петрич, който те интересува, никога не е бил в Македония Прима.
--- Възможно е. Някакви източници от това време потвърждават ли този факт ? Аз съм надушил гнилоч в цялата ябълка (като на времето с фантазмите за Борис І) и рано или късно ще стигна до червейчето. Питам те теб като по-запознат с материята, да не губя време, че тъкмо се разхождам по 1800 ръкописа на свинска кожа, всеки от по 400-500 стр., с откъси от Библията тук-тум, а това си е време. Във всеки случай изключено е да няма писания, че Филипи е в Тракия през І в.сл.н.е., само трябва да го намеря.
Та къде пише Легат, че река Pontus fluvius или района/долината в която е бил Петричкия Филипопол е извън Македония ?
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европ&#
Публикувано от: debozman в Октомври 28, 2011, 12:30:54
...
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 28, 2011, 13:50:37
А ти къде си прочел, че битката при Филипи е била в Тракия? В кой "първоизточник"?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 28, 2011, 14:49:49
А ти къде си прочел, че битката при Филипи е била в Тракия? В кой "първоизточник"?
--- Appian ( 95 – 165 г.). Първоизточник без кавички.

Та къде пише Легат, че река Pontus fluvius или района/долината в която е бил Петричкия Филипопол е извън Македония ?
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Октомври 31, 2011, 16:21:02
А ти къде си прочел, че битката при Филипи е била в Тракия? В кой "първоизточник"?
--- Appian ( 95 – 165 г.). Първоизточник без кавички.

Нищо подобно.  Ти правиш такъв извод върху текста на Апиан - той никъде не е написал, че битката е била в Тракия.

Цитат
Та къде пише Легат, че река Pontus fluvius или района/долината в която е бил Петричкия Филипопол е извън Македония ?
Поздрави.

Казах, че е извън Македония Прима, а не извън Македония. Но пък предполагам, че ти ще ни кажеш къде пише, че въпросната река (или още по-добре - Петричкият Филипопол) е в провинция Македония.

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 31, 2011, 21:27:41


Нищо подобно.  Ти правиш такъв извод върху текста на Апиан - той никъде не е написал, че битката е била в Тракия.
--- Да, глагола proceeded съм го тълкувал с to, но пък е написано from, което дава друго значение, защото се подведох от стадиите. Те никак не се вместват в сметките, авангарда да е акостирал в Дирахиум..Казах, че е извън Македония Прима, а не извън Македония. Но пък предполагам, че ти ще ни кажеш къде пише, че въпросната река (или още по-добре - Петричкият Филипопол) е в провинция Македония.
--- По Дио Касий разграничението на частитте на Македония е по меридиана. Има там някаква планина като северна граница но за втората част. Идеята за "Филипи в Тракия" изгасна много бързо, та не ми стана ясно от Дио Касий, къде е северната граница на Македония ПРима ?
Поздрави.

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Ноември 02, 2011, 09:23:19

--- Идеята за "Филипи в Тракия" изгасна много бързо,


Аха, най-сетне. И за да угася окончателно тази идея, ето какво пише в един свой едикт от 40г. пр. Хр. Марк Антоний, който трябва по-добре от всеки друг да е бил наясно с местонахождението на Филипи:

"...Но ние объркахме богопротивните им замисли, за изпълнението на които Македония представляваше най-подходящото и сякаш от самата природа предназначено място и разбихме отвратителната тълпа на единомишлениците им, която те бяха събрали до македонския град Филипи, ..."

Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Ноември 03, 2011, 02:45:40

Цитат
Аха, най-сетне. И за да угася окончателно тази идея, ето какво пише в един свой едикт от 40г. пр. Хр. Марк Антоний, който трябва по-добре от всеки друг да е бил наясно с местонахождението на Филипи:

"...Но ние объркахме богопротивните им замисли, за изпълнението на които Македония представляваше най-подходящото и сякаш от самата природа предназначено място и разбихме отвратителната тълпа на единомишлениците им, която те бяха събрали до македонския град Филипи, ..."

---  Ами това са глупости Антониеви. Републиканските римски легиони бил"отвратителна тълпа"!
Пък арменската проститутка Клеопатра е Светица, та ходи по нея като пиян козел . . .  ;)  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Ноември 03, 2011, 09:09:54

Цитат
Аха, най-сетне. И за да угася окончателно тази идея, ето какво пише в един свой едикт от 40г. пр. Хр. Марк Антоний, който трябва по-добре от всеки друг да е бил наясно с местонахождението на Филипи:

"...Но ние объркахме богопротивните им замисли, за изпълнението на които Македония представляваше най-подходящото и сякаш от самата природа предназначено място и разбихме отвратителната тълпа на единомишлениците им, която те бяха събрали до македонския град Филипи, ..."

---  Ами това са глупости Антониеви. Републиканските римски легиони бил"отвратителна тълпа"!
Пък арменската проститутка Клеопатра е Светица, та ходи по нея като пиян козел . . .  ;)  

Е, хайде де!
Тук не става дума за квалификациите, а за локациите.
Пък и когато е издал едикта, Антоний още не ходи след Клеопатра - нито пиян, нито трезвен.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Ноември 03, 2011, 15:16:23
Цитат
Тук не става дума за квалификациите, а за локациите.
Пък и когато е издал едикта, Антоний още не ходи след Клеопатра - нито пиян, нито трезвен.

--- Ами и локациите са малко нещо бозаджийски, но не се коментират. Как ще коментираш например локацията, че двамата генелари на Антоний/Октавиан изминават 150 стадия до Филипи ? Това е половината разстояние приблизително от Дирахиум до Пангея. Те трябва да са тръгнали от Елада или от Тракия, а не от Дирахиум. Също и свенението на Страбон има странна локация - Марица била плавателна на 120 стадия, пък до . . Кипсела, която е на една трета от заявеното разстояние !? Симеон пък заяви, че е имало кейови колове край Пловдив, значи си е плавателна "доста" отдавна. Когато в едни сведения половината са необясними, да не казвам погрешни, ТО каква е научната стойност да се привежда за доказателство останала част, която е по-удобна ?
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Ноември 07, 2011, 09:27:16
От Кипсела до морето са толкова - ок. 22 - 24 км.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Ноември 07, 2011, 12:16:10
Цитат
Тук не става дума за квалификациите, а за локациите.
Пък и когато е издал едикта, Антоний още не ходи след Клеопатра - нито пиян, нито трезвен.

--- Ами и локациите са малко нещо бозаджийски, но не се коментират. Как ще коментираш например локацията, че двамата генелари на Антоний/Октавиан изминават 150 стадия до Филипи ? Това е половината разстояние приблизително от Дирахиум до Пангея. Те трябва да са тръгнали от Елада или от Тракия, а не от Дирахиум. Също и свенението на Страбон има странна локация - Марица била плавателна на 120 стадия, пък до . . Кипсела, която е на една трета от заявеното разстояние !? Симеон пък заяви, че е имало кейови колове край Пловдив, значи си е плавателна "доста" отдавна. Когато в едни сведения половината са необясними, да не казвам погрешни, ТО каква е научната стойност да се привежда за доказателство останала част, която е по-удобна ?
Поздрави.

Един от моите прадядовци - дядо Васил Власев от с. Брестовица, Пловдивско - баща на баба ми, заедно с брат си е бил гемиджия по Марица. Товарели са стока на устието и са я качвали нагоре по реката с коне, които са теглели гемията от брега. Стигали са някъде след Пловдив. Там, около последната им "спирка" е имало и пазарище и там са купили земя и направили хан, известен допреди 20-30 години като "Орта хан" Това е било втората половина на 19-и век.
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: T.Jonchev в Ноември 07, 2011, 14:18:48
Aбсолютно е така.

"Плавателността" до Кипсела се отнася за морски кораби, а плоскодънните гемии и лодки по всяка вероятност са могли да стигат дори и на запад от Филипопол.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Ноември 07, 2011, 15:36:39
Aбсолютно е така.

"Плавателността" до Кипсела се отнася за морски кораби, а плоскодънните гемии и лодки по всяка вероятност са могли да стигат дори и на запад от Филипопол.

--- Ще се опитам да докажа, че това отплаване е нова трактовка, и такова няма в старите преписи на Библията. Въпреки това, не се заблуждавайте с днешните представи кораб-гемия. До ХVІІ в. дори презатлантическите испански каравели нямат килове (т.е. дълбоко газене) и метацентричната  височина се осигурява от широкото дъно и стеснени нагоре - в разрез, като разреза на тиква кратунка + тежести в трюма... Нито гръко-римски съдове, нито викингски имат водещи килове. Така, че всичко що плава е плоскодънно по това време и понятия "кораб, лодка и гемия" в този смисъл са относително понятие, защото една гемия с 30 човека може и да гази повече от един дромон само с екипажа например. Освен това, и да има запис "кораб" от човек неизлизал от селото си или манастира, това може да означава само плавателен съд, НО нищо повече. И до преди 30 г. селяните от Добруджа казваха на лодките за разходка - кораби, какво остава за преди 2000 г.
И пак ви казвам - НЯМА отплавания в първите (налични в НЕТ.) стари преписи. Нито Филипи и Филипопол - има само ФИЛИПЯНИ. Доколко Philipenses/sis (има и с двете окончания ses/sis ) пък съответства на Филиповци или Филипополци, ще остане за домашно на проф. историци от ИФ. :D.
Поздрави.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Ноември 08, 2011, 12:16:28
Цитат
Един от моите прадядовци - дядо Васил Власев от с. Брестовица, Пловдивско - баща на баба ми, заедно с брат си е бил гемиджия по Марица. Товарели са стока на устието и са я качвали нагоре по реката с коне, които са теглели гемията от брега. Стигали са някъде след Пловдив. Там, около последната им "спирка" е имало и пазарище и там са купили земя и направили хан, известен допреди 20-30 години като "Орта хан" Това е било втората половина на 19-и век.
Помака

--- Първото пътуване е до Кавала. Новата постановка за Филипи, казва, че Филипи е Петричкия Филипопол. Не е казано в Библията, колко време се пътува от Кавала до там, нито къде е Филипи. Приема се близкото по презумция НО това не е указано писмено. Има както сухоземен път от Кавал до Philipopolis ad Pontus, така и воден - с "бурлаки", като прадядо ти + шосето по Виа Егнатия до течението на СТрума и след това нагоре. Връщавено за Солун е пак по Струма и през Амфиполс до Солун.
За второто пътуване, когато го гонят солунските евреи, е логично да дръпне на север, а не по "царските" пътища, които се предполага да са контролирани от садукеите. Връщането е още по невероятно, да се връща "отплавал" от  Филипи, означава да пътува СРЕЩУ преследвачите си - може и да е ошашавен Савел от слънчевия удар, но никой не е толкова ошашавен да бяга срещу гонещите го. Докато, АКО се връща по Струма, той идва от север, и проблемна ще му е само последната част край крайбрежието, докато при другият вариант - за Филипи, той "плава" по предполагаемо плавателния поток, пак до Струма на запад. Вярно е, че по американските филми, тези които бягат са винаги по средата на магистралите и се пънат да надбягат я мотор я лека кола, НО не мисля, че холивудските представи имат нещо общо с човешките инстинкти при бягство.
Поздрави.  
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: vekil в Ноември 10, 2011, 01:47:26
Библията не беше ли компилативно произведение, най малкото пълноводието на реките трябва да се изключи като довод. Македония в ситуацията на бърз разпад на бързо създадена империя не е сигурна локация. Нищо чудно, и някой заместник на Пор, да е печатал пощенски марки с името Македония.
Архаични каламбури в библията дал бог, мислех че сте имунизирани от попските бурлески и казуистики. Виж, ако намерите писмата на Павел, Савел, Андрей, Климент, Сила...апропо с Павел имаше още 3-4 кандидати за епископи, реализирали се, в оригинал, друга работа, религията изисква иносказателна плоскост на разсъждения, директни исторически изводи от библейски писания са достоверни, колкото от песните на мечкадарите. Макар че стилистиката на библията е писмена, тоест, късна. Послания...писма?
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Курти Вълчанов в Ноември 17, 2011, 09:05:14
Рико,  "От Одрин до Белград (1665  година)", "Доосвобожденски пътеписи", изд. "Наука и изкуство", 1969 г.:

"... Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.
... Из тази местност не се  е запазила никакъв знак и спомен от древността освен развалините на два параклиса. За единия от тези параклиси се разказва, че там св. Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра те често ходят там да се молят..."

Пол Рико - известен ангрлийски дипломат и учен, предприел през 1665 г. пътуване от Цариград до Белград. Неговото пътеописание е написано на английски език през 1670 г., по-късно преведено на френски и полски.
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: Pomak в Ноември 17, 2011, 13:44:01
Рико,  "От Одрин до Белград (1665  година)", "Доосвобожденски пътеписи", изд. "Наука и изкуство", 1969 г.:

"... Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.
... Из тази местност не се  е запазила никакъв знак и спомен от древността освен развалините на два параклиса. За единия от тези параклиси се разказва, че там св. Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра те често ходят там да се молят..."

Пол Рико - известен ангрлийски дипломат и учен, предприел през 1665 г. пътуване от Цариград до Белград. Неговото пътеописание е написано на английски език през 1670 г., по-късно преведено на френски и полски.

Курти здравей,
Сега с тоя пътепис ме подсети за нещо в същата връзка. Там където живея - Овча Купел Стара част - едни от първите заселници, от 1903 г, са българи-бежанци от Костур, потомци на поп Търпо Поповски известен някога като "кръстникът на ВМРО" (истинското, на Тодор Александров и Ванче Михайлов).Самият поп Търпо е родом от с. Косинец, Костурско. В една биографична книга за него, която неговите пра- и праправнуци издадоха преди 3-4 години се споменава нещо много любопитно - че непосредствено след последните къщи на селото, на стотина метра в полето  е имало голям дъбов кръст от незапомнени времена, издигнат на мястото където апостол Павел е проповядвал. Ако поради някаква причина кръстът е падал, селяните от Косинец веднага са издигали нов такъв и са го освещавали. Знаейки обаче нравите на шибаните гърци няма да е за учудване ако се окаже, че кръстът е унищожен още щом тия гнъсни паразити са включили тия земи в шибаната си паразитна държава, може би след Ньойския договор... Сега не мога да си представя къде точно из Беломорска Тракия е гр. Костур, за да си направя някои изводи.
Помака
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Ноември 18, 2011, 22:12:18


Цитат
"... Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.
... Из тази местност не се  е запазила никакъв знак и спомен от древността освен развалините на два параклиса. За единия от тези параклиси се разказва, че там св. Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра те често ходят там да се молят..."

Пол Рико - известен ангрлийски дипломат и учен, предприел през 1665 г. пътуване от Цариград до Белград. Неговото пътеописание е написано на английски език през 1670 г., по-късно преведено на френски и полски.

--- Аз няма да коментирам, че тези сведения са от ХVІІ в., и каквото и да пише в тях, то връзката йм с времето на І в. е недоказана по никакъв начин (все още).
Дори този израз "За единия от тези параклиси се разказва, че там" противоречи на днешното издание на Библията на български език, защото така нареченият Апостол, в лиза само в синагоги и веднъж в атинската агора и то след като е поканен. Той НЕ ВЛИЗА на други места, ОСВЕН в синагоги.
Трябва да си много тъп (да не казам като поп, като не визирам и тебе също) да твърдиш, че влизайки в синагогите и проповядвайки месианската секта, ТОЙ разпространява НОВА РЕЛИГИЯ.  И точно тази месианска секта, преведена на гръцки, латински, старобългарски и т.н. СЕ НАРИЧА ХРИСТИЯНСТВО, ЗАЩОТО "ХРИСТОС" ЗНАЧИ "МЕСИЯ" И НИЩО ДРУГО. ИМЕТО НА ЧОВЕКА Е ИСУС - ЙОШУА. 
Ето тук, по-подборно: https://sites.google.com/site/runiyistoriabozman/apostol-pavel (https://sites.google.com/site/runiyistoriabozman/apostol-pavel)
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Ноември 19, 2011, 03:09:22


Цитат
"... Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни.
... .... За единия от тези параклиси се разказва, че там св. Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра те често ходят там да се молят..."

 Неговото пътеописание е написано на английски език през 1670 г., по-късно преведено
.

--- Аз няма да коментирам, че тези сведения са от ХVІІ в., и каквото и да пише в тях, то връзката йм с времето на І в. е недоказана по никакъв начин (все още).
...................
 Той НЕ ВЛИЗА на други места, ОСВЕН в синагоги.
Трябва да си много тъп (да не казам като поп, като не визирам и тебе също) да твърдиш, че влизайки в синагогите и проповядвайки месианската секта, ТОЙ разпространява НОВА РЕЛИГИЯ.  ...

много хубаво е казано тука..

Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ли е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
..................
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".

А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.
....................
Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
Генът помни!

Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 08, 2012, 14:11:55
Ето го преписа в малко по-нормален вид:

Аплъ многъи печали приимъ въ Верiи и в Плъпъдиве Македонъскемъ и въ Коринъте  разоумеиа же,  иелико подъиа стрсти  въ Селоунри иакоже и въ инехъ градехъ, да боиа сон, да не, слышавъше, Селоуниане, пажелеютъ, сего делма поущаиетъ Тимотеиа съ епистолииею ссю к нимъ.

Упс.. най-важното забравих... Като написах по-горе.. "един човек пейстна в един форум" ... ..забравих да попълня името на пейстаджията...

Ето го сега.. ..цитата по-добре оформен.. да се знае ТОЧНО КОЙ.. какво пише.. и какво пейства..
и да се види КОЙ възнегодува против подобни неграмотници, дето май въобще не могат да четат ... ;) ;)
  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат.

..Дори едно дете, което не е запознато с граматика,


  Та и хората тук, пейсват и лепят завалийките, ама не могат да четат. '(B. Georgiev - bozman в Септември 28, 2011, 21:05:19)

Като фактът ,че Боцманът пейства, а после сам се обижда като "пействач" би се сторил на някого странен- как така този човек, сам със себе си спори?!
Ама майната му- важното и двамата да са доволни! А ние- да се наслаждаваме отстрани на високонаучен спор, и то с обиди, между Борислав Георгиев и Боцман ... якооо!  :D
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 08, 2012, 14:13:37
Но пък забележката че "Пловдив" е СЛАВЯНСКО име, не мога да приема!
То наистина ТРЯБВА да се чете.. и .. какво пишат Христо Тамарин, Фичева и т.н. .. че ПРОИЗНАСЯНЕТО на Phillip и съответно на Philippopolis е с Пх!!!
КАТО МОЕ доказателство бе, че ТОВА ПРОИЗНОШЕНИЕ и в МОМЕНТА съществува, да сред украинците-сред славяните, където си има име Пилип (а не Филип!)..
.. и как е дошло това П- в началото на думата .. ами ясно е .. та - Пловдив си идва от Филип- но с произнасяне на Ph като  Пх!
Никой никога не е твърдял  за СЛАВЯНСКО начало в името Пловдив (единственно Боцман, кой знае защо го споменава!)???!?! .. след като името Филип е гръцко (обичащ конете) то и Пловдив, би трябвало да си е с гръцки корен! .. Не ли?!
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Юни 08, 2012, 20:17:21
Взех да си редактирам старите коментари, че понякога  от бързане правя елемчентарни грешки .. и правописни и всякакви .. и пак бързане- и пак обърквация.. вместо редактиране имам два нови коментара .. ама нищо  .. да стоят..
А по темата  .. ами няма данни, мисля си  .. и да си стоят и версията на Чилингиров-Фичева и тази на Боцмана  .. че и тази на русняшките професори- за градчето близо до Кавала ..
Да се помъчим да пропагандираме по-горните тези  .. та да се стигне до "за събитието спорят три града.."!
А ако, Дай Боже  .. дойдат нови, по-пълни данни ... ще се разберат нещата .. за сега - каквото можах - направих  .. дадох писаното от Фичева-Чилингиров .. да се чуе!
Аз самият смятам, че няма данни и не съм 100% убеден нито в една версия..
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: бай ганю в Октомври 07, 2012, 21:57:48
 :-XХа,и тази тема не била "активна" от маса време!!!Е,хубава работа!!!Не ми се вярва "народа" да е толкова изпозаспал!Та, "симчо"недей да се съмняваш, че НИЕ-Българите сме ПЪРВИТЕ християни в Европа!Тия дето ги "разтяга","боцмана" са врели-некипели на тема"Размисъл за..."Само налива масълце във огънчето на етиопските цигани-данайците!ТЕ САМО ТОВА ЧАКАТ!ЗАЩО Е ИЗВАДЕН ОТ Новия Завет "ПАСТИРЪТ" на Св.ап.Ерм-първият епископ на Пловдив!?И то от етиопските цигани и ГРЪКОМАНИТЕ! >:(Намери го и го прочети,та да ти светне "фенерчето"!Състои се от четири видения и дванадесет заповеди-казвам го за да разбереш ,че аз съм Го чел!НИКОГА няма за тези неща 100% вярност-вече писах защо!Но от вторичните източници-преписите(къде по верни,къде по неверни),МИСЛЕЩИЯТ човек би следвало най-малкото да има поне СТАНОВИЩЕ, най близко до ФАКТИТЕ!,но не до ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА!Историята не е дедуктивна наука!ИСТИНАТА за ИСТОРИЯТА на Българската Църква ,всячески се крие и преиначава!А тя е много проста-Българската Църква ОСЕМ века е ЕПИСКОПАЛНА ,и при ПРОФАНА борисІ,става "съборна"т.е. ГРЪКОМАНСКА!!!И ТАКА ДО ДЕН ДНЕШЕН!!!НИКОГА БЪЛГАРИТЕ НЕ СА БИЛИ "ЕЗИЧНИЦИ"и "ВАРВАРИ" ,в оня смисъл вложен от ЕТИОПСКИТЕ СЕМИТИ-ДАНАЙЦИТЕ и ГРЪКОМАНИТЕ!!!Защо Св.АП.АНДРЕЙ е наречен"БУЛГАРОЕВЛОГ"и къде са НЕТЛЕННИТЕ мощи на Св.Ап.ЛУКА!?Аз знам,а ти знаеш ли?Знаеш ли къде са мощите на последния константинополски патриарх при превземането му от ГАДЖАЛИТЕ!?ТОЙ НЕ Е КАНОНИЗИРАН!КРИЕ СЕ КЪДЕ СА МОЩИТЕ МУ!АЗ ЗНАМ,А ТИ ЗНАЕШ ЛИ?КОЙ прави това?Отговора е един-СИНЕДРИОНА!!!Та този патриарх е погребан в един от параклисите на църквата в БЪЛГАРСКИЯ монастир "Св.ИВАН Предтеча""над гр.СЯР(Серес)!Обаче тези МИСКИНКИ-монахините мълчат кат КОМУНИСТИ на разпит,а и да ги питаш НЕ КАЗВАТ!!!Същото е и мощите на Св.Ап.Лука в оня монастир над Дедеагач(Александропулис)!Защото и той е бродил из НАШИТЕ ИСКОННИ земи заедно със Св.Ап.Павел!А това ,че е "обикалял" САМО по синагоги дето твърди "боцмана",е толкова СЪМНИТЕЛНО,колкото и това ,че по това време ЕВРЕИТЕ  са били напаст като СКАКАЛЦИТЕ де т.е да са били "навсякъде"!!!Айде ПОСМАЛИ малко де!!! :o :P ::) :-\ ;)
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: debozman в Октомври 08, 2012, 02:24:01
Цитат
А това ,че е "обикалял" САМО по синагоги дето твърди боцмана,е толкова СЪМНИТЕЛНО,колкото и това ,че по това време ЕВРЕИТЕ  са били напаст като СКАКАЛЦИТЕ де т.е да са били "навсякъде"!!!Айде ПОСМАЛИ малко де!!!

--- Може да е съмнително, НО го пише в Библията и съм посочил точно къде. Твоите работи, които са ми крайно интересни за Св. Лука, Последния Патриарх на КСПол и т.н. къде ги пише ?
Дай нещо позитивно за четене, аз на заявления вяра нямам.
Поздрави.

Ето тук пък имам нещо, което касае мястото на Филипи според писанията на съвременник:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxydW5paXN0b3JpYW5ld3xneDoyNTgzNzUwYjUyYWM3Mjk1 (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxydW5paXN0b3JpYW5ld3xneDoyNTgzNzUwYjUyYWM3Mjk1)
То е твърде залече от мястото на днешното Филипи и ТОЧНО във владенията на тракийският цар, чийто синове са Раскупол и Раск. Което пък дава едно чудовищно за фанариотските уши сведение равнозначно на доказателство, че  пл. Пангей се владее от траките ДОРИ по I в. Елини няма из тези райони.

 
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 08, 2012, 21:09:24
Та, "симчо"недей да се съмняваш, че НИЕ-Българите сме ПЪРВИТЕ християни в Европа!......
....................................
Тия дето ги "разтяга","боцмана" са врели-некипели на тема"Размисъл за..."......................
.........................................
..Намери го и го прочети,та да ти светне "фенерчето"!
Състои се от четири видения и дванадесет заповеди-казвам го за да разбереш ,че аз съм Го чел!
......................НИКОГА няма за тези неща 100% вярност-вече писах защо!..............
Аз знам,а ти знаеш ли?....!...............
.............АЗ ЗНАМ,А ТИ ЗНАЕШ ЛИ?


КОЙ прави това?.....
Айде ПОСМАЛИ малко де!!!
  :o  :P   :-\   ;)


Разбира се ЧЕ НЕ ЗНАМ ...
.......за това, така заинтригувано те чета .. ако ще даваш скоро Истината по Темата бих искал, един от първите, да прочета!!!
аз НЯМАМ ИДЕИ ДА НАЛАГАМ , НЯКАКВИ МОИ МНЕНИЯ ...
и нямам мои собствени категорични твърдения .. както казвам за 5 път ..
единствено цитирах д-р Ас.Чилингиров .. и другите, преди него, писали по темата ..
 пак повтарям, това което съм направил до сега е било, да намеря максимално, писано от изследователите до сега .. да видя техните твърдения, и е било, да взема участие в дискусии в няколко форума ..

 - защото нямам твоите богати знания ..както виждаш- и тука си мълча и нямам определено становище .. и не налагам мнение на съфорумците ..

.. НИТО ИМАМ САМОЧУВСТВИЕ НА НАЙ-ЗНАЕЩ ..  та аз съм с рейтинг -25 !!! .. еххххх .. да имах богатите ти знания...

... и различни неща ми говорят разни хора, а единственото което аз съм направил е да съм чел разсъжденията на Ас.Чилингиров,Хр. Тамарин, на Живка ,на Парашкема, на Кознячки и т.н.

 ... но разни хора - различно пишете .. някой, като мене ,без големи претенции и с рейтинг -25 (а ще ми става рейтингът, явно и по-лош) .. как да се ориентира??!

.. ето какво пишат ,и то са категорично убедени , някои от най-активните участници във форума тука ...
Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ри е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
Това доказва две неща  - че наистина македонците са първите християни и че Библията говори ,за Македония - Божие Слово,все пак!
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".Нямат равни в това отношение.
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
Генът помни!


... и???!
какво да вярвам??! ...
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 09, 2012, 13:31:10
Както многоуважаемият Б. Георгиев казва- колко е стар Пловдив- не се знае.. както съм дал цитати и мнения- смята се- около 8000 години.. Щом цифрата е толкова голяма-явно е че абсолютно точна дата не може , поне понастоящем, да бъде представена.. но пък абсолютна конкретност-дата, месец, година и час, не ни и трябва...

Казано е- има го и в  постинга на съфорумеца..

Той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)

И пак ми се ще да повторя.. "Той е съвременник на Троя"  като ще спомена че може да има и по-древни останки, някъде из Европа, на градове, но Пловдив си съществува и до ден-днешен на същото място.. Което аз твърдях-един от най-старите градове и до днес съществуващ.
А сравненията и съмненията бяха ...

 A Рим? А Сиракуза? А Атина? (Цитат на: T.Jonchev в Септември 29, 2011, 14:47:22)


Така че, въобще не става ясно за какво се говори със следното..  дали е "по-стар или по-млад", тъй като "възрастта" на споменатите градове се губи в доисторическо време и никак не може да бъде обект на историческо търсене.  Все едно да се подкрепя единият от двама папардаци, които се бъхтат с бастуни,
 (Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)


На кои градове възрастта се губи?! На Сиракуза?!..
Хич даже не се губи-знае се сравнително точно (поне някои хора знаем) , основан е като колония - ориентировъчно ..

750 пр.н.е (735г. се среща на най-много места като данни..  )

....  Тукидид указывает, что это событие произошло через год после основания сицилийского Наксоса, и по его датировкам соответствует 733 году до н. э.[14] (другие датировки — 734[15] или 735 год до н. э.[16]) «Паросская хроника» датирует основание Сиракуз 21 годом правления афинского царя Эсхила (то есть 757 годом до н. э.)[1], а «Хроника Евсевия» — 1279 годом от Авраама (738 год до н. э.)[17]. )

------------------------------------------

.. но да продължим, по нашата си тема?! За Пловдив си е интересно, и може да отворим нова тема??!
Интересно е и за Сиракуза, нали - много хора научиха нови неща .. и че възрастта на Сиракуза, хич не се и губи и не е загубена .. а някои хора сме я намерили .. и си я знаем ..  :D :D  разбрахме, всички ние , и кой град , Пловдив или Сиракуза  .. е по-стар

Интересното , което се научи - че Константинопол, Сиракуза,  Рим и Атина  НЕ СА ПО-СТАРИ от Пловдив , а напротив, е също ново и полезно знание, за някои хора, нали .. ето, как учите нови неща , драги приятели ..

Може и да поразширим темата за Пловдив?!  Например ще говорим и за плавателността на Марица.
 Тука съфорумците са прави да изявяват съмнения-щом е толкова древен, въобще не би могло да е ясно, дали откритите каменни пристанищни съоръжения са от 52 година, да речем, или са от 600 години преди това, когато реката би могла да е доста по-пълноводна от сегашното и състояние..
И ще са прави  .. НАЛИЧИЕТО НА КАМЕННИ ОСТАНКИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ САМО ИНДИКИРА ФАКТА ЗА ПЛАВАТЕЛНОСТА НА МАРИЦА  .. ама кога е било това? ...  първи век ... или 1000 години по-рано  ... не знаем, просто не знаем .. ?!!
------------------------------------------

... "Дори да е първи построен град в Галактиката, това не го прави пръв град, където е бил Ап. Павел...
(Публикувана от: B. Georgiev - bozman Октомври 11, 2011, 21:07:41)

 Да, разбира се!!.. данните за възрастта на Пловдив, по никакъв начин не доказват сами по себе си, нито дали градът е бил посещаван от Апостол Павел, нито  пък доказват, че въпросното място  на посещение, не е Бил Пловдив, а някакво си градче до днешен Петрич..  това написано от съфорумецът, е съвсем правилно съждение, и освен да го подкрепя, не виждам какво друго да направя..
Пак ще припомня,че темата е за посещенията на Апостола в иженарицаемо пиринско градче, и доказателствата и дебатите би трябвало  да са основно за тази теза.. .. "Одих малко надоле по Петрич"?! дали този стих, не може да се отнася и до Апостол Павел?!
-------------------------------------------
Да припомня кои бяха до сега доказателствата и разсъжденията-публикува се красива цветна карта, посрещната с възторг от нас,  съфорумците (Сур!! ) ,като ние - съфорумците- на шарено се радваме .. .. 
.. и се представиха безкрайно интересни съждения, че кое-първият покръстен европеец християнин-жената на име Лидия-всъщност е била съпругата на самият Павел ( това сведение напомни турски сериал!но пък нищо не пречи, и да е вярно  .. представяте ли си, съфорумци.. Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода .. ех, ако има един маааалко по-добър режисьор да направи сцената, както е показана Ферхунде в "Листопад"  ..  )...
...  за друго май се не сещам, но ми е върло интересно и очаквам нетърпеливо по-нататъшното развитие!

А възрастта на Пловдив, сравнена примерно със Сиракуза, какво общо има пряко с темата?.. ами не знам... но пък хубаво, че го изяснихме въпросчето..

------------------------------------------


 
Цитат на: B. Georgiev - bozman в Октомври 04, 2011, 15:58:33


    --- Стига името "плъ‘п’дивı" да е град, защото такъв град няма в "наличност" през І - ІІ в.  ]


Което ми напомня същността на спора.. Съществувал ли е в 1-2 век градът "в наличност" , или не е съществувал.. Аз казвах- същствувал е!! като привеждах и данни...
В 1-2 век градът ще да  е бил вече на няколко хиляди години...

Но съм готов и да разгледам съмненията на опонентите си??! .. Може пък Пловдив да е нов град   ..?  .. От 16 век??! .. или построен във втората петилетка, от ентусиазма на бригадирите .. пишете-давайте данни??! Имало ли го е в 1-2 век??! .. върло интересно ще да е, ако се окаже, че го е нямало!
Титла: Re:Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 10, 2012, 21:21:46
--- 8)
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: ivany в Октомври 11, 2012, 08:27:37
.... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода ....
 sim4o, не мой така бе бате, че е бил апостол - това добре, ама не знам да е писано в Деянията ,че е бил скопец. Те убавини и симпитивъртигъзичета покрай него с лопати да ги ринеш, гледат го в устата и примират, а ти за любима съпруга. Попа трябва да е бил пиян като ги е преписвал тези неща. По реално е  ..... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода .... и ООоослепява, отива в храма и почва да се моли горещо за опрощение, и ООооо чудо - пак проглежда.
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 11, 2012, 09:24:08
.... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода ....
 sim4o, не мой така бе бате, че е бил апостол - това добре, ама не знам да е писано в Деянията ,че е бил скопец. Те убавини и симпитивъртигъзичета покрай него с лопати да ги ринеш, гледат го в устата и примират, а ти за любима съпруга. Попа трябва да е бил пиян като ги е преписвал тези неща. По реално е  ..... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода .... и ООоослепява, отива в храма и почва да се моли горещо за опрощение, и ООооо чудо - пак проглежда.

ivany ,да ти кажа СЛЕД КАТО БОЦМАНЪТ, ТУКА, В ТОЗИ ФОРУМ ... в темите ..  спомена подобно нещо ... ама май е прав .. >:( >:( >:(


Има още един фактор който се намесва в събитията с тежест противостояща на съображенията до тук за маршрутите. И той е, че Лидия, първата жена която той кръщава в „тази част на Македония”, а не ИЗОБЩО в Македония, е наречена от Павел в друг текст „съпруга”. При този факт в надпреварата за „Гран При” се намесва и Пловдивският Филипопол, защото при този фактор, дистанциите при гонката отпадат като логично съждение под давление на емоционалните съображения.


  прав е Боцманът .. в смисъл .. май наистина така е написано някъде, в някакъв текст "съпруга"  ..
 ама аз, просто съм май с по-развинтено въображение  ..
и след като този изпис, се приведе и като аргумент.. .. та да го разсъждаваме ..
 сцената с Ферхунде от "Листопад", кой знае как .. ми влезе в главата ... и все, като се сетя за Апостол Павел и първата покръстена европейка-Лидия ..
- за това се сещам- как сцената може да стане сърцераздирателна, ако я барне дорбър режисьор  ..
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: sim4o в Октомври 11, 2012, 12:03:04
.... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода ....
 sim4o, не мой така бе бате, че е бил апостол - това добре, ама не знам да е писано в Деянията ,че е бил скопец. Те убавини и симпитивъртигъзичета покрай него с лопати да ги ринеш, гледат го в устата и примират, а ти за любима съпруга. Попа трябва да е бил пиян като ги е преписвал тези неща. По реално е  ..... Апостол Павел пристига до реката .. и там  вижда своята любима съпруга, с която е бил разделен - да налива вода .... и ООоослепява, отива в храма и почва да се моли горещо за опрощение, и ООооо чудо - пак проглежда.

Но за темата ..
Ами аз, както много пъти споменавах .. НЯМАМ КАКВО ПОВЕЧЕ ДА КАЖА ...
До сега
 - дадох, колкото можах пълно версията на Чилингиров и я допълних с писаното от Парашкева Фичева ПРЕДИ НЕГО ...

-Дадох ,каквото е написала Живка Велкова за объркването на Филипи и Филипопол ..

-Дадох данни за Пловдив .. древност на града .. останки от пристанище .. и т.н.

-Дадох много остроумното мнение на Христо Тамарин - че става въпрос не за "пръв град в Македония", а преводът би трябвало да е  "град в Македония Прима"... като дадох и съмненията за тази версия ... и всеки може  САМ ДА ПРЕЦЕНИ  .. "за пръв град в Македония" ли иде реч .. или за "град в Македония Прима", или за " пръв град- римска колония" или за нещо друго, ... яростните спорове, по това вече са се провели и всеки е изтъквал аргументи .. човек само може да чете и да избира страна ..

-Дадох сведения,че името ПЛОВДИВ си произхожда от личното име Филип .. като Phillip .. и до ден днешен се произнася някъде (примерът ми беше от Украйна-цитирах наличието на име Пилип.. а не Филип там, сега в момента е така!!! ) с Пх .. в началото .. а не с Ф .. ! и от това произнасяне на Пх  .. Ph е дошло и нашето си име .. като за името е имало борба, според спомените на Йоаким Груев  .. и Найден Геров, го е наложил, това название  .. срещу турското Филибе и гръцкото Филипопол

-Дадох обширни сведения,че  ЕДИН И СЪЩ ГРАД, ЕДНОВРЕМЕННО, МОЖЕ ДА ИМА НЯКОЛКО ИМЕНА .. така е било .. и споменах , И ЧЕ ТОВА Е ТАКА И В МОМЕНТА, примерно Тимишоара и Темешвар, или Одрин, Едирне и  Адрианополис .. като с това опровергах аргумента "в 2 век град Пловдив е нямало" .. това е все едно да кажем .. " в 2012 година град Филибе няма .."  .. ми как да няма - има .. в турските вестници .. в интернет сайтове .. градът е баш - Филибе! .. има го, на брега на Марица .. има го .. как да го няма??!
-----------------
не знам защо Бай Ганьо .. се възмути от приключването на темата ..?! .. аз лично - повече нямам какво да кажа .. а и съм вземал участие в дискусии по въпроса .. и в други форуми ...
ако ТОЙ има нещо  .. да го казва  ..аз не знам.. ТОЙ ЗНАЕ  ....
---------------------------
много добре е казано тука ... и с това ще приключвам ..

Абе цялата тази работа е направо жалка!
Първо - описано ри е в Библията проповедта на св. Апостол Павел в Македония? - Да!
 Дали това се харесва на някого си е негов проблем.
Това доказва две неща  - че наистина македонците са първите християни и че Библията говори ,за Македония - Божие Слово,все пак!
Истеричното подскачане при споменаването на думата Македония е равнозначно на същото,при споменаването на думата България ,в Р Македония!
Без съмнение обаче,подбудител на тази истерия е руската лукава политика,която е първа и последна причина да бъде разделян българския род!Все пак те сами го признават - "разделяй и владей".Нямат равни в това отношение.
А иначе,личностното усещане на човек не може да бъде променено,ако ще хилада вагона с аргументи да му предоставиш и хиляда по хиляда обиди да изтуриш по негов адрес.Напротив!Това мобилизира вътрешните съпротивителни сили.
Генът помни!

.. последното мнение на съфорумеца Сур , го адресирам към съфорумеца Бай Ганьо ..
и смело казвам - Ами не знам повече ..!
Титла: Re: Македонците са първите християни в Европа
Публикувано от: бай ганю в Януари 17, 2015, 19:53:19
 ::)Проф.Чилингиров правилно посочва ,че ап. Павел е посетил Пловдив а не митарското село Филипи на Виа Егнатия!Той вероятно си служи с по стари и достоверни източници за доказването на това!Аз съм ходил на това място където е било това селище.Ами ако се съди по това какво е останало от него ,площада(агората) постлан с каменни блокчета е колкото едно баскетболно игрище!И около него сгради,съответно митницата е по встрани на самия тогавашен път!Толкова е голямо било и няма никакви следи от друга строителна дейност!Още повече,че един гръцки професор историк надълго и нашироко плямпа едни небивалици близо 3 часа!Но НИКАК не спомена за ап.Павел!Още повече,че те (юдо-данаите)си имат измислена версия,че ап.Павел е отишъл първо във Верия(тогава чисто тракииски(разбирай-български)град и се е наричал БЕР!Да не разправям сега какъв КОМПЛЕКС са чучнали в центъра на Верия в памет на това измислено събитие!Освен това покрай Филипи няма и никога не е имало река!Документирано е че от Пловдив ап. Павел тръгва по ВОДА за Троя и стига там за ПЕТ дена!По него време плавателни са били само Марица и Дунав!В река Марица покръства Св.Лидия и хиротонисва Св.ап.Ерм за епископ на Пловдив!Според някои източници тове е станало през 62 година!Тогава според някои ап.Павел е бил на...29 години!!! :-*Може би една тайна пазена старателно от ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!(гледайте филма "Шифърът на ЛЕОНАРДО ,може и да разберете ЗАЩО) :-* ;D И още един човек ТЪМНИЧАР покръства и на практика това е ПЪРВАТА християнска община в Европа!По късно хиротонисва още двама за епископи ,единия от който е в Илирик!Тогава центъра на Македонската държава е Пловдив,както и Адрианопол по рано!Там в Пловдив НАЙ-ВЕРОЯТНО е роден и Александър Велики!Св.ап.Павел Има податки,че най-напред е посетил Берое ,а не Бер!И освен това има податки и за това ,че е роден по тези земи,най-вероятно в Ямбол,една ТАЙНА старателно скривана векове наред и от Източната и от Западната църкви!Тайната става още по загадъчна ако добре се разгледа иконата "Достойно есть",изопачена и осквернена в достатъчна степен от ЮДО-ДАНАИТЕ!Тя крие НАЙ-СЪКРОВЕННАТА и СКЪПОЦЕННА тайна на БЪЛГАРИТЕ!ТАЙНА ,която все още смело се изтговаря само от шепа смели и достойни Българи!Химна "Достойно есть"е САКРАЛЕН за Българите и неговата история не е тази,която са написали фенерските изопачители!Намерете и чуйте изпълнението му от Патриарх Неофит!По Широколъшки напев ,както го е пял Левски!Мехдувпрочем Патриарх Неофит е от рода на Левски и оттам може да намерите КОЙ е негов ДЯДО с когото си приличат като две капки вода! 8) 8) 8)