БГ История

България => Отвъддунавска България => Темата е започната от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:43:32

Титла: КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:43:32
                      КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
                                   Димитър Димитров, 2009г.
1. НЕЗАВИСИМО КИЕВСКО КНЯЖЕСТВО
В края на ІХ век град Киев става столица на независимо княжество. Това е естествена последица от икономическото, културното и политическо развитие на района, а не прищявка на  варяга Рюрик с дружината му от скандинавски произход. Варягите несъмнено са играли съществена роля в борбата за надмощие в районите на Киев и Новгород, но според летописа на Волжска България - Български летописи - Джагфар тарихи6, Рюрик /с българското име Лачин/ е брат на кан Джилки /855-882 г./ и син на кан Урус Айдар /805-855 г./. След смъртта на последния във Волжска България започват междуособни борби между кан Джилки като законен наследник и застъпник на исляма, и Лачин/Рюрик/ - по-малкия син, поддържник на старата вяра.
        През първата половина на ІХ век районът около Киев и на север до Балтийско море, който е северозападната част  от Велика България, наречен „Ак Урус” – Бяла България за разлика от остатъчната Волжска България, наречена ”Кара Урус” – Черна България, е управляван от таркан Будим /787-859 г./, син на кан Крум и брат на кан Омуртаг. В контекста на политическите реалности по Северното Причерноморие и изобщо на територията на бивша Велика България това означава зависимост на Киев от Дунавска България. Не случайно в Джагфар тарихи са отбелязани приятелството и дружеските връзки между Шамбат, един от първите български владетели на Киев и брат на Кубрат, и Аспарух, както и обезателството поето от Аспарух, след смъртта на Шамбат да попечителства наследниците му, останали в най-западните части на Велика България.
        Поради особено благоприятното си местоположение, Киев става стратегическа цел за Рюрик /Лачин/, тъй като цетралните райони на Волжска България остават твърдо под властта на брат му кан Джилки. За овладяването на Киев, Лачин/Рюрик/ използва военна подкрепа както от хазарите, така и от варягите. При военни действия с променлив успех, на страната на Рюрик участва варягът Асколд /Халиб/, а на страната на кан Джилки, варягите Ерик и синът му Олег/Салахби/. От 875 г. българинът Джун,  внук на Будим и варягът Олег /Салахби/, син на Ерик са съуправители на Киевска и Новгородска област, зависими от Волжска България и настойници на сина на Рюрик – Угор Лачин, който е държан под стража. В 911 г. синът на Асколд , Худ, завзема Киев и издига за княз сина на Рюрик - българинът Угор Лачин /Игор Рюриков/. С това прекъсва политическата зависимост на Киев както от Волжска, така и от Дунавска България.
        Основоположникът Лачин /Рюрик/, синът му Угор /Игор/ – княз до 945 г. и останалите князе от Рюриковия род укрепват властта си над околните славянски племена, развиват и укрепват икономическата и политическа независимост  на княжеството от Хазарския хаганат и поддържат близки отношения с Аспарухова България. Те остават в историята като създатели на киевската княжеска и по-късно царска династия, не поради нов, чужд или специален етнически произход. И преди тях владетелите на Киев са българи. Не и поради религиозни причини. Те също са езичници, както и предшествениците си. Не и поради династична приемственост, защото предшествениците им също са преки наследници на български канове. Те стават основоположници на Киевската княжеска и царска династия, защото извоюват пълната независимост на Киевското княжество.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:50:32
2. КИЕВСКАТА ДИНАСТИЯ
      Според „Летописец руских царей”7 и „Родословец руских князей”7,    съпругата на Угор /Игор/ е българската принцеса Олга от Плиска. Дъщеря на Владимир Рассате /или на сестра му Ана/, тя ревностно приема християнството, въпреки отстъпничеството на баща си /вуйчо си/, управлява княжеството от 945 до 969 г., до пълнолетието на сина си Святослав. Името на Святослав не е свързано с по-късно утвърдения етноним „славяни”, които околните народи по това време наричат „склави” – роби, а с  българските думи „свят” и „славен”, и  княгиня Олга влага в това име   напомняне за наследствените права на сина си над Преславския престол. От този момент това име и сродни имена, завършващи на „слав” се срещат твърде често в славянските именници и в имената на руските князе, но произходът им е български, също както българското име Угор намира широко разпространение като Игор. 
         Княгиня Олга става първата киевска християнска светица, не само защото въвежда християнството  в Киев и строи по подобие на родната си Плиска град Плисков /днешния Псков/, но и заради мащабната си вътрешна и външна политика, подчиняването на околните славянски племена и приобщаването на  княжеството към българската култура. За разлика от майка си, Святослав остава езичник и синът му  получава името Владимир, на прадядо си Владимир Рассате, също българско име, получило оттогава широко разпространение в Русия. Основа на това име е индоевропейският корен *mēr – голям и то се среща често както в българския именник, така и в този на германските племена /Валдемар/, особено в знатните родове.  Един от синовете на Владимир от българска принцеса, който е ревностен християнин, получава името на прапрадядо си Борис І – Борис и заедно с брат си Глеб стават първите руски християнски мъченици.
          Изложеното до тук изяснява  българската идентичност на княжеската фамилия в Киев. Походите на Святослав в България, независимо че са инициирани от византийския император,  са открита претенция за българския престол. Лев Дякон описва образа на княз Святослав при срещата му с Йоан Цимисхий на Дунав: „Главата му е голо обръсната, от едната страна виси сноп коса ...”.3 Това е старинен признак за знатност на рода у българите  и никак не кореспондира със славянски или варяжки  княз.
         Около 968г. по време на походите си в Дунавска България, княз Святослав съобщава на майка си,  княгиня Олга, че иска да премести столицата си от Киев по близо до центровете на цивилизацията – в Преславец на Дунав, защото: „Там е средата на земята ми и там се стичат всички блага”7.
        Войските на Святослав окупират Дунавска България, а след оттеглянето им Византия я завладява. Загубата на независимостта на Дунавска България е цената, която България плаща за отстраняването на Владимир Рассате от властта и официалното въвеждане на християнството.   
         В края на ІХ век в околностите на Киев вече отдавна са се настанили езически славянски племена. Тяхната неприязън към християнството и противопоставянето им на политиката на княжеската фамилия достига апогея си при убийството на княз Игор през 945г. и жестоките гонения, които предприема княгиня Олга против тях. Тези събития, подробно описани в различни Киевски летописи, потвърждават тезата за неславянския произход на княжеската фамилия в Киев. 
          В енциклопедиите по средновековна история е записано:  първата владетелска династия в Русия (862-1598), князе, велики князе и царе (от 1547). Основоположник - Рюрик. Представители: Олег, Святослав I Игоревич, Владимир I, Ярослав Мъдри, Иван III, Иван IV Грозни и др. Последен цар от Рюриковичи е Фьодор Иванович. Всички те, както и 226 княжески фамилии, които водят произхода си от многобройните разклонения на Рюриковия род са от български произход. Българи са и християнските духовни водачи на Киевското княжество и на Русия до 1417 г. Най-славният от тях, Киприян - митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, от рода на Григорий Цамблак, е роден в Търново през 1330 г. В продължение на 17 години този високообразован българин заема най-високият пост в йерархията на Руската православна църква, като възприема и прилага реформите и концепциите на Патриарх Евтимий Търновски. След смъртта си е канонизиран  като светец.
        От изложеното до тук може да се направи  извод, че Киевското княжество  е създадено като българско княжество и първите му владетели са преки потомци на кановете на Волжска и Дунавска България. Като такова то съществува в основните си характеристики до завладяването, опожаряването и разграбването му /дори и на манастирите/ през 1169 г. от Андрей Боголюбски, княз на град Владимир. През 1362 г. Киев влиза във Великото Литовско княжество, през 1569 г. става воеводство в състава на Жечпосполита, а през 17 век е завладян от Русия.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:51:37
3. НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД КИЕВ И РЕГИОНА ПРЕЗ ІХ – ХІ ВЕК
        За неславянският произход, облик и самосъзнание  и на основното население на Киев през Х и ХІ век  има достатъчно доказателства. В летописно съобщение е споменато, че през Х век външния вид на жителите на Киев не се отличава от този на печенегите.4
        Важно доказателство за принадлежността на   населението по средното течение на реките Днепър, Днестър и Прут към българското езиково и културно пространство са намерените в района на Звенигород, Западна Украйна оловни печати, изложени в Ставрополския  и в Националния музеи в гр. Лвов. Те са изследвани и описани от Хрушевски /Зап. ХХХІ-ІІ, 1899, стр.21-22/ и публикувани  от И.Свиенцички.8
Част от тези печати принадлежат на византийски и венециански търговци и духовници, които имат свои представителства в района и върху които има надписи с гръцки и латински букви.
Има обаче няколко печата на кирилица, от прочита на които следват интересни изводи. Първият от тях е жълтокафяв с диаметър 24-25 мм. и тегло от 14.6 гр., с образа на Свети Никола и надпис „НКОЛАИ” около него на лицевата част и ясен кирилски шрифт върху обратната част: „Г-И ПОМОЗ/И (рабу) СВ/ОЕ(му) ВА/СIЛИ”. Хрушевски приема, че това е печата на болярина Васил /Василко/ от Требовьа, от края на ХІ век.
Върху друг сивкавозелен оловен печат с диаметър 27-29 мм. и тегло 11.1 гр., датиран от ХІІІ век, е изписано: „МИНА – ДА/НЪ(C)ЛО/ВО”. Свети Мина е покровител на далечните пътувания и Хрушевски приема, че това е търговски щемпъл на Данил /Данило/, вероятно крупен търговец, пътуващ  със стоките си до Византия.
Върху лицевата страна на трети оловен печет с диаметър 37-39 мм. и тегло 28.2 гр.е изобразен неясен образ на светец и надпис: „О –А-ГI-О”, а върху обратната му страна: „К-ЕR-Θ/КΩNANΘ/П/ ПPISΔ(OU)K  /ΘЕСАЛΩN/  В(OU)ЛГАР    S/СЕРRAC”. Този печат вероятно е принадлежал на Конант, български търговец от гр.Солун, пребивавал временно или постоянно в района.
Върху лицевата страна на друг розовожълтеникав оловен печат с диаметър 24-25 мм. и тегло 9.8 гр. е изобразен епископ Козма, когото княз Ярослав провъзгласява за епископ на Галич през 1157г., в чест на гостуването на брата на император Андроник Комнин в неговия двор. На обратната страна има надпис с гръцки букви: „ МЕ Р ΘV/СКЕПОIC /МЕКОСМАN/ ГАЛITΣ/АС”. Същата година Васил /Василец/ е поставен за епископ в Переславл.7   Василец /Васил/ и Козма /Кузман/ са български духовници, но последният ползва гръцки букви върху печата си.
Първият извод е, че през ХІ и началото на ХІІ век външните хора за този район /изпратени по служба дипломати и духовници, както и търговците/,  дори когато са, и се декларират като българи, изписват печатите си с гръцки букви, като официални представители на Византия.
           Вторият извод е, че местните търговци и боляри изписват печатите си на кирилица, защото имат българско самосъзнание и официален  език в Киевското княжество през Х и ХІ век е българският Кирилски език, а официална азбука е Кирилицата. Има и пряко доказателство за това.  В т. ІІІ, стр. 99 от Джагфар Тарихи е представен фрагмент от писмото на Сахалаби (Олег) до канът на Волжска България Алмиш Джагфар /895-925 г./: “…тук (в Бащу = Киев) след вашето заминаване не остана нито един правовед и въобще знаещ арабска писмена грамотност. Немалко са, обаче, умеещите да пишат по берсулски (Берсула = Добруджа и североизточните части на Дунавска България, включително и столицата Преслав ), а и Симеон е наш приятел”. Дори за варягът Олег е очевидно, че в Киевското княжество арабската писменост няма бъдеще, а българската писменост, книжнина и култура са масови.
          Що се отнася до масовия език, то трябва да имаме предвид, че в Киевското княжество живеят много народности: българи, варяги, хазари, славяни, балти, германци, юдеи, по късно печенеги и кумани. През Х и ХІ век българите са основната маса от населението в градските центрове на княжеството. Когато в Джагфар Тарихи се споменават  останалите  народности, освен българите, винаги те са определени като малки затворени общности – варяжки дружини, славянски племена около Киев, мюсулмански квартал в Киев, анчийци – обособено съсловие, предимно от балти, славяни и германци, с точно определени функции по строеж и поддръжка на кораби. Общуването на толкова много и различни народности на територията на Киевското княжество е възможно само върху основата на един език – този на най-масовата етническа група, а именно българския език.
          Изложеното до тук  потвърждава, че Киевското княжество  е създадено и съществувало като българско княжество най-малко до средата на ХІІ век.  
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:52:56
4.КИЕВСКА РУСЬ
           Необходимо е да изясним произхода на топонима Киев и етнонима Рус.  Ако горните изводи са  верни, то и Киев и Рус трябва да има български произход.  Български летописи - Джагфар тарихи  дават съществена информация за Киев, носещ името Бащу в рамките на Велика България и походът на Кубратовия брат Шам-Бат на запад:  „От Бащу, Шам-Бат, с войска от българи, и анчиевци, в тази година отиде на поход срещу Аварите. Похода се оказал успешен. Шам-Бат завладял част от територията на Авария, (Чехия, Словакия, Полша, Прибалтика, Австрия и част от Войводина), и провъзгласил свое собствено Канство под името Дулоба /622-655г./ - област на Дуло. Славяните почитали Шам-Бат като светец, защото той ги избавил от аварското робство и винаги му помагали във всичко. Кубрат помолил Шам-Бат, двете държави да се обединят, но той отказал и затова Кубрат му дал прозвището Кий  (отцепник,краен)”. В основата на това прозвище стои индоевропейскиат корен *Ki – край / за място/ и то означава крайна, отдалечена от центъра на държавата територия.  Владетел на такава територия е Шам-Бат и такъв град е Киев, отнесено към географския център на Велика България.
             След поражение от франките на 33 – тата година от създаването на Дулоба, Шам-Бат бил принуден да се завърне на изток и да потърси помощ от Кубрат:   "Балтаварът /канът/ заповядал на Шам-Бат да заеме предишния си пост – наместник на Бащу… Жителите на града толкова го обичали, че нарекли цитаделата на Бащу на негово име “Шамбат”, а целия град – с неговото прозвище “Кий”. И сега анчийците  наричат Бащу “Кий".6
             Територията около Киев, като северозападна гранична област на Велика България е изходната точка на похода на Шам-Бат  в географско, политическо и  военно отношение, а самият град  е главен негов опорен център. След като Шам-Бат получава прозвището Кий, то става и име на града, като символизира крайното му разположение в най-западната част  от Велика България.  От неговото име получава наименованието си  киевската крепост Самбатас.
           В тази връзка особено значение има изясняването на понятието „Киевска Русь”, дало основата на днешното държавно име Русия. Създател на това понятие е Николай Михайлович Карамзин, руски историк и писател от ХVІІІ век. До тогава под „Русь” през периода ІХ – Х век, видно от Новгородските ръкописи, се е разбирало територията на Киевската / без древлянската и драговичката/ земя, Черниговската и Тверската /без радимическата и вятическата/ земя и Переславската земя.  Това е територията около съществуващите градски центрове, без земите на околните славянски племена, всяко от които има собствен етноним – древляни, драговичи, радимичи, вятичи. Това ясно, точно и пълно разделяне на територията около Киев и по-големите градове на руска, от една страна и славянска от друга, доказва неславянския произход на населението на основните градски центрове и неславянския произход на думата „русь”.
          В Предкавказкия регион  съществува едно езиково явление свързано с подмяна на съгласните „т” и „д” с „р” в говоримата реч - „т и д” ротира с „р”. Тази ротация е определена от изследователите на палеокавказките езици като много древна и е изяснена подробно с множество примери от Кирил Милчев5. Поради масовото и приложение в Предкавказкия регион едно от българските племена, наречено утигури,  се нарича „урус, роас” на местен диалект.
„ И така „урус”/росомони, роас/ е всъщност наименованието на народа, познат ни от Прокопий Кесарийски като „утиг”/утигури/. ... „Кутигур” на Прокопий е „Октар” при Йордан, а „утиг”/утигури” на Прокопий  са „роас” при Йордан.”5    
           Утигурите „роас”  се заселват в района около Киев вероятно още в края на VІІ век, след походите на Шам-Бат на запад. Естествено направление за тяхното разселване е на север по реките Дон и Волга, където създават Волжска България като част от Велика България и на северозапад по река Днепър, където по-късно, през ІХ век създават Киевското канство /княжество/. Останалите възможни направления са заети от други български племена.
Най-ранното засвидетелствуване на  етническото име „роас”  в Западна и Централна Европа е от 839 г.
  Пруденций разказва, че в 839 г.  при императора на франките, Людвиг Благочестиви (814-840), син на Карл Велики, се явили пратеници на византийския император Теофил (829-842) заедно с представители на “народа рос”. Пратеничеството било тържествено посрещнато от императора в Ингелхайм на 18 май. Назованите по-горе представители на “народа рос” казвали, че те, сиреч техният народ, се нарича „рос”.
           Като етническото име на утигурите във Волжска България остава „урус”, затова там често явление е пред името  на кановете да се поставя титлата „Урус”. По времето на кан Урус Айдар, който е съвременник на Карл Велики, терминът “Урус”  има значението “Велик”. Значително по-рано, терминът “урус сабан”, въведен от кан Баламбер (363-378г.)  означава част от войската, започваща началната атака, т.е. най-смелите и решителни войни. Неговият син кан Алп-Бий (Арбат)  разгромява в 378 г. император Валент. А  синът на кан Алп-Бий, кан Урус Бургас, в 434 г.  умира на мястото на дунавския град Русе, който получил названието си от неговото име. Във Византия, столетия преди Карл Велики, познават значението на етнонима Урус = Рос и определено  го свързват с българите.  По-късно приетото държавно име „Россия” съдържа в себе си декларация за приемственност с Киевското княжество, като най-ранно държавно формирование на тази територия.
От казаното до тук следват две заключения:
Първо – съвременният етноним „руси” произхожда от античния и ранносредновековен етноним „роас, урус” – утигури.
Второ - на съвременен български език, понятието „Киевска Русь” има смисъл на крайната западна територия заета от утигурите /урус, роас/ - „Крайна Урус” или съкратено – Украйна, която по всичките си параметри като държавно формирование в периода ІХ – ХІІ век е   ранносредновековна българска държава, със същото наследствено право като Дунавска и Волжска България.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: димдим в Ноември 13, 2009, 10:54:57
5. ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
        Гореизложеното заключение не е чуждо на руската историческа и обществена мисъл, за разлика от официалната българска такава. Руският историк А.Алексеев пише:
       „В Киев русите почти не стояли. През ноември те тръгвали „в полюдье, в „славинии” своих поданных”. Цяла зима живеели за сметка на данъкоплатците, а през април, когато се топял леда на Днепър, се връщали в Киев. По това време славяните докарвали по реката в Киевската крепост Самбатас ладии еднодръвки от Смоленск, Чернигов, Вишгород и даже от Новгород. Тези ладии те продавали на русите. Те снемали платната от старите ладии, поставяли ги на новите и тръгвали да търгуват. Славянските роби били главната износна стока. На околните християни, мюсулмани и юдеи не им било възможно да вземат единоверци в робство, но езичници славяни „мог торговать как угодно”.”1
        В заключение ще спомена заявеното от Заместник генералния прокурор на Руската федерация Владимир Колесников на 16.05.2006г. по време на дискусия в Руската Дума: „Рюрикови са били по кръв чисти българи, а не варяги... . И нека татарите да не се оплакват, че нашият Иван Грозни им разрушил Казан. Той е Рюрикович, а всички Рюриковичи са българи.”

        Използвана литература:
        1.А.Алексеев, „Наука и жизнь”,бр 11, Москва, 2009
        2.Комар О.В. Населення степiв Пiвнiчного  Причорноморя VІ – началото на VІІІ ст., Автореферат, Киев,2002
        3.Левь Дiяконь, Боянск, изд 78
        4.Луценко Вл., Тюркский фактор в истории и етногенезис украинцев и их предков -  http://www.vlalut.narod.ru/
        5.Милчев К.Ст., Първият български владетел, София, 2009
        6.НурутдиновФ.Г.,ШараповР.Ш. и др.  Български летописи -   Джагфар тарихи, Оренбург, т. І, ІІ и ІІІ,1993,1994 и 1997
        7.Полное Собрание Русских Летописей (ПСРЛ). Кн.19,22
        8.Свиенцички И.,  Византийски оловни печати от околностите на Лвов,  Сборник в памет на проф.Петър Ников, София, 1939

Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 13, 2009, 17:59:55
Ами безсопрно!!!Данни има огромно болшинство...защо,тогава Боян Матоьсник именно в Киев отива и там създава "Древноруския" епос?!?Защо уж внукът на норманите-шведи Светослав носи прическа с плитка на главата?!?Така си ходят шведите-бръснат си главата и с плитка????!!!!???? >:(
Та разни уж "антируски" статии са си всъщтност антибългарски.В много руски форуми съм наричан "български шовинист" но продължавам да твърдя,че съвременният руски,си е поизменен старобългарски,което се вижда с просто око....За "църковнославянски език" и загадъчният народ "църковнославянци" ще се дава и премия от 1000 евро-ако някой ги издири и покаже-това съм обявил в руски форуми,товя обявявам и тука!
Що се отнася до Светослав-ами моето тълкувание на нещата движили го при неговият поход е това,че остава малък без баща,и това,че в Киев е един от най-отявлените противници на политиката в Преслав-князът Боян Магоьсник,той е и най-близкият мъж,роднина на момчето,та ще да му е оказал влияние.....та много може да се пиша-много съм писал и аз...ама нещата са си ясни!За рус- и Кий,ами цитирал съм летописа на Нестор-Кий си е федерат заселен някогашна Византия-на Дунав,да пази границата,но понеже имал проблеми с околното население,решава да се пресели при негови родствени родове...Селището му,е носело готското име Русе-та от там и Рус....кои са русите си е кристално ясно!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Ноември 17, 2009, 17:59:06
Цитат
В заключение ще спомена заявеното от Заместник генералния прокурор на Руската федерация Владимир Колесников на 16.05.2006г. по време на дискусия в Руската Дума: „Рюрикови са били по кръв чисти българи, а не варяги... . И нека татарите да не се оплакват, че нашият Иван Грозни им разрушил Казан. Той е Рюрикович, а всички Рюриковичи са българи.”

Тук забелязвам една тенденция и руснаците да се приобщят към римските структурни формирования използвайки българския "пиратски кораб" на РТ. Никак не бива да се подценява информационната осведоменост на руските служби - бих казал една от първите в света по информатори. Така, че дори в политически план, българската исконност в римските структури е гарантирана преди Големия брат да поеме по нов талвег. Дори да поемат по новия курс ( мечтан от столетия - римската същност на руската империя) то далеч на хоризонта пред тях ще се вее "Веселият Роджърс на Българското име" на РТ. Отивам да си отворя бира за здравето на другаря Колесников.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 18, 2009, 14:39:18
Боцмане с тебе май ще се скараме!Именно ти ,даде анализ на "ДРЕВНОРУСКИЯ ЕПОС" и връзката му с по-стари произведения.А аз се поразрових за Боян Магьосник и въобще за политическата ситуация,свързана с Елена-Олена-Олга,Боян и антипетровата опозиция и Светослав.Данни за Боян "древноруския славей"-автор на "Слово-то..." и идентичността му с Боян Магоьсник има достатъчно!Ами идентични са-ясно!А ти въобще не разшири писането си от книгата ти....книгата ти я препоръчвам!Що се отнася до "Римската теза" и до връзката и с Киевското българко княжество....ами докажи я,първо,а после пиши!
1.Дори и да има "Римска теза"в името "българин" не е ясно дали "рус" и "русин" не е етническо име...а и в 9 век,дори да е вярна теорията българин,вече ще да е в по-голяма степен етническо име
2.Покръстването на Русь,основаването на Киев,историята за Дулоба,са си част от българската история.
3.Това че отделни публикации в Русия,пишат вече за Рус,като българско княжество,за старобългарския като основа за съвременният литературен руски,за Киев-основан като българска крепост,за Кий,за Чок,за Дулоба-ами това е благодарение на усилията на нас,няколкото активни българи в рускоезичният Нет,с огромен брой публикации...Наградата от 1000 евро,за този,който докаже народ "църковнославянци" и дъържава "Църковнославянция" като носители на "църковнославянския език" е лично мой принос!
....та-това че някои руснаци признават българското си наследство,въобще не е,и не може да бъде отрицателно явление-остава да признаят и приемането на християнството,от къде е дошло..........
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 18, 2009, 15:00:56
Дунайские братушки - привет с Волги - я на многих болгарских сайтах видел как свободно вы ссылаетесь на волжскоболгарские хроники Джагфар Тарихы - однако даже у нас в Казани нет однозначного заключения в истинности этих летописей, потому что данные летописи были обнародованы только сейчас - где же они были ранее? Хотя бесспорно, что данные летописи во многом совпадают с мировой историей и во многих спорных моментах довольно доходчиво дополняют мировую историю заполняя ее белые пятна... и все же будьте осторожны ссылаясь на данные летописи...
с уважением из Волжский Булгарии...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 18, 2009, 16:36:01
Не само "Джатфар Тарихи" говори за българския характер на Киевска Русь.....
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 19, 2009, 10:06:07
да...я тоже читал исторические летописи и помимо Джагфар Тарихы и в курсе, что болгары внесли ощутимый вклад в развитие киевского государства как государства вообще... и то что именно в украинцах есть родственная нам кровь...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 20, 2009, 16:14:55
А титлата "багатур" преиначена на "богатир" а "болярин"?Въобще от къде е терминът "рус"?Ясно е!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 24, 2009, 14:36:18
насколько я помню историю - киевский князь Святослав любил походы, войну, пограбить - ходил как на Волжскую Болгарию, так и на Дунай - как отразился его поход на Дунайской Болгарии?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Ноември 25, 2009, 23:42:48
насколько я помню историю - киевский князь Святослав любил походы, войну, пограбить - ходил как на Волжскую Болгарию, так и на Дунай - как отразился его поход на Дунайской Болгарии?

Самые важные - это подробности в тексте Ratmir.
Когда Святослав разбил болгар и входил в Плиску, его советник сказал "посмотри эти пленники - они в сапоги - от етих дан не возмеж". Ты догадаваешся что означает это ?
Друго связано опять с этом вопросе:
От разбил болгар, а наладил дан на . . . византийцев ?! Почему не наладил дан на болгар - в то времени Плиску была весьма богатый город.?
Эсли не дойдош до вывода - подскажу. ;)
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 26, 2009, 04:58:04
насколько я помню историю - киевский князь Святослав любил походы, войну, пограбить - ходил как на Волжскую Болгарию, так и на Дунай - как отразился его поход на Дунайской Болгарии?

Самые важные - это подробности в тексте Ratmir.
Когда Святослав разбил болгар и входил в Плиску, его советник сказал "посмотри эти пленники - они в сапоги - от етих дан не возмеж". Ты догадаваешся что означает это ?
Друго связано опять с этом вопросе:
От разбил болгар, а наладил дан на . . . византийцев ?! Почему не наладил дан на болгар - в то времени Плиску была весьма богатый город.?
Эсли не дойдош до вывода - подскажу. ;)

 ;D ;D ;D вообще то в русских летописях это описание (про обутых в сапоги пленников) про Волжскую Болгарию)) - почитай историка Российской Империи Карамзина или же волжскоболгарские хроники "Джагфар Тарихы" на которые на этом форуме так часто ссылаются, помимо этих документов про "обутых в сапоги пленников волжской болгарии" множество ссылок и я не видел ни одной про Дунайскую Болгарию, в т.ч. и у русских кто к вам ходил)))....
и что это означает?)) ;)
вот и делай выводы - а не дойдешь до вывода подскажу)))))))
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Ноември 26, 2009, 15:58:28
насколько я помню историю - киевский князь Святослав любил походы, войну, пограбить - ходил как на Волжскую Болгарию, так и на Дунай - как отразился его поход на Дунайской Болгарии?

Самые важные - это подробности в тексте Ratmir.
Когда Святослав разбил болгар и входил в Плиску, его советник сказал "посмотри эти пленники - они в сапоги - от етих дан не возмеж". Ты догадаваешся что означает это ?
Друго связано опять с этом вопросе:
От разбил болгар, а наладил дан на . . . византийцев ?! Почему не наладил дан на болгар - в то времени Плиску была весьма богатый город.?
Эсли не дойдош до вывода - подскажу. ;)

 ;D ;D ;D вообще то в русских летописях это описание (про обутых в сапоги пленников) про Волжскую Болгарию)) - почитай историка Российской Империи Карамзина или же волжскоболгарские хроники "Джагфар Тарихы" на которые на этом форуме так часто ссылаются, помимо этих документов про "обутых в сапоги пленников волжской болгарии" множество ссылок и я не видел ни одной про Дунайскую Болгарию, в т.ч. и у русских кто к вам ходил)))....
и что это означает?)) ;)
вот и делай выводы - а не дойдешь до вывода подскажу)))))))

Это отмечено в " Повесть временных лет". Нет ничего общего с Волжской Болгарии.
Подскажу что за зверь это слово "болгар". Оно далеко не понятие для народности.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 26, 2009, 16:38:52
Преди Светослав-майка му,Олга-Елена....и вуйчо му Боян....
но подред-ето за Олга...не е от Джагфар Тарихи,а от ПВЛ-Лаврентиевски списък....цитилам Йордан Табов...

. Но в конце концов с ней случилось то, что произошло со всеми теориями о русско-болгарских связях того периода: ее "забыли".

А гипотеза была о том, что великая княгиня равноапостольная Ольга святая была из Болгарии, и даже что она была дочерью болгарского царя и императора римлян Симеона Великого (893-927) и сестрой его сына царя Петра Болгарина (927-969).

Вот как оценивает "исчезновение" научного спора по этой проблеме А. Чилингиров:

"О происхождении княгини Ольги см. также исчерпывающие замечания и библиографию  исследований до середины XX в. у Всеволода Николаева (НИКВ). В 80-х годах в советской научной печати появился ряд статей, авторы которых тщетно пытаются преодолеть противоречия, проистекающие из принятия тезиса о русском происхождении великой княгини Ольги и ее крещении в Царьграде, куда она приезжает не только христианкой, но и в сопровождении высшего болгарского духовника, епископа Мизийского Григория. В связи с этим см. прежде всего обширную студию князя Михаила Андреевича Оболенского ОБОЛ1 и дополнение к ней ОБОЛ2.".......................... (ЧИЛ2 с. 31)
..............................Лаврентьевская летопись сообщает, что Ольга была христианка и имела "при себе пресвитера" (НИКВ с. 99).

Архимандрит Леонид тоже указывает на присутствие при Ольге болгарского священника Григория (ЛЕО; НИКВ с. 102)...

С подозрением к личности Григория относился и Е. Е. Голубинский. Его очень сильно смущало наименование церковного сана Григория: "Григорий пресвитер мних церковник всех болгарских церквей". Он считал, что пока этот сан не поддается объяснению.Та Чилингиров не е зле да се прочете,а и Табов....а Светослав-излиза че е внук на Симеон...и какво прави в Преслав...ами поставя на престорла Борис Втори...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 27, 2009, 12:53:16
насколько я помню историю - киевский князь Святослав любил походы, войну, пограбить - ходил как на Волжскую Болгарию, так и на Дунай - как отразился его поход на Дунайской Болгарии?

Самые важные - это подробности в тексте Ratmir.
Когда Святослав разбил болгар и входил в Плиску, его советник сказал "посмотри эти пленники - они в сапоги - от етих дан не возмеж". Ты догадаваешся что означает это ?
Друго связано опять с этом вопросе:
От разбил болгар, а наладил дан на . . . византийцев ?! Почему не наладил дан на болгар - в то времени Плиску была весьма богатый город.?
Эсли не дойдош до вывода - подскажу. ;)

 ;D ;D ;D вообще то в русских летописях это описание (про обутых в сапоги пленников) про Волжскую Болгарию)) - почитай историка Российской Империи Карамзина или же волжскоболгарские хроники "Джагфар Тарихы" на которые на этом форуме так часто ссылаются, помимо этих документов про "обутых в сапоги пленников волжской болгарии" множество ссылок и я не видел ни одной про Дунайскую Болгарию, в т.ч. и у русских кто к вам ходил)))....
и что это означает?)) ;)
вот и делай выводы - а не дойдешь до вывода подскажу)))))))

Это отмечено в " Повесть временных лет". Нет ничего общего с Волжской Болгарии.
Подскажу что за зверь это слово "болгар". Оно далеко не понятие для народности.
Поздрави.

Читаю "Повесть Временных лет"
"Пошел Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Добрынею, а торков привел берегом на конях; и победил болгар. Сказал Добрыня Владимиру: "Осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не давать - пойдем, поищем себе лапотников". И заключил Владимир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали болгары: "Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель - тонуть". И вернулся Владимир в Киев."

как видно здесь совершенно нет упоминания не только о Волге (булг. -Идель), но и о Дунае... в те времена на Руси не было понятия волжский или дунайский болгарин... вообщем никаких дунайских болгар также нет в помине)))

а теперь смотрим далее... думаю умный политик поймет на кого же все таки ходил князь Владимир:

"в 80-х годах Х века булгары пытались склонить вятичей против Киева и попытка эта была вполне успешной.6  Из летописи мы знаем, что Владимир Святославович делал несколько попыток покорения вятичей. Так, в ПВЛ, под 982 годом читаем: «Поднялись вятичи войною, и пошел на них Владимир и победил их вторично».7 В 984 году Владимир совершает поход на радимичей, вятических соседей, а на другой год летописью зафиксирован грандиозный поход объединенных русско-торческих полков против Волжской Булгарии. Это известие фиксируется практически во всех русских летописях, как ранних,8 так и поздних.9 Сразу возникает логический вопрос, почему? Но, прежде чем перейти к его прояснению, необходимо разобраться в полемике, которая не потеряла актуального значения и на сегодняшний день.

Среди исследователей долгое время велась дискуссия: на каких именно болгар ходил Владимир - дунайских или волжских. Д. С. Лихачев, в комментарии к тексту, посвященному походу Владимира на болгар, отметил: «Не ясен вопрос, на каких болгар ходил походом Владимир: на волжских или на дунайских. В пользу первых свидетельствует древняя «Память и похвала» Владимиру, где говорится походе Владимира на «серебряных болгар» (т. е. волжских. - Г.И.). Однако, упоминание двойного пути - в ладьях и «на  конях» - как будто бы свидетельствует скорее о походе против дунайских болгар (идти в ладьях на волжских булгар было нельзя)».10

В тексте «Повести Временных Лет» не ясно, на кого же в действительности ходил походом киевский князь, поэтому мнение ученых по этому вопросу расходится. В. Н. Татищев был уверен, что Владимир ходил на дунайских болгар и сербов. Б. А. Рыбаков, присоединяясь к точке зрения историка, пишет: «Болгары, которые соединены с Киевом одним берегом, это, конечно, не волжские, а дунайские болгары или же так называемые черные болгары в низовьях Днепра».11

Однако Б. Д. Греков считал, что это были болгары камско-волжские, потому что в походе вместе с Владимиром участвуют торки, которых в изучаемое время нельзя представить себе живущими около Дуная. Плюс к этому «невероятно, чтобы Владимир, будучи в это время врагом Византии, стал бы помогать ей громить дунайских болгар».12 В пользу волжских булгар высказываются в своих исследованиях В. Т. Пашуто, А. Х. Халиков, С. П. Толстов.13 Их аргументация полностью аннулирует какие-либо домыслы по данному вопросу. Многие факты действительно доказывают, что это были волжские булгары, а основная причина похода Владимира на Волгу кроется именно в вятичах.

С конца VIII века Ока являлась оживленной торговой магистралью, о чем говорят обнаруженные в пределах Рязанской земли клады куфических монет.14 Связь арабов с Западном осуществлялась посредством Волжского торгового пути при посредничестве волжских булгар, а если учесть, что они в данное время были вассалами хазар, а вятичи их данниками, то можно предположить, что булгары и вятичи контактировали между собой как торговые партнеры. Археологическими памятниками сношений булгар с населением Средней Оки являются археологические находки на территории Старой Рязани болгарской керамики и бронзовых замочков в виде льва и коня.15

Включение вятичей в 966 году в сферу влияния Киевской Руси16 не ослабило булгаро-вятических контактов. Скорее всего именно булгары, воспользовавшись начавшейся после гибели Святослава Игоревича гражданской войной в Киевском государстве, подбивают вятичей не давать дань Киеву. А. М. Членов делает особое предположение о заключении между булгарами и вятичами союзнического соглашения, подкрепленного браком между представителями правящих семей.17

По сути своей это многое объясняет. На протяжении четырех лет, начиная с 980 года, когда после войны с Ярополком дружины дяди Владимира Святославовича, Добрыни, посадили на киевский стол Владимира,18 вятичи восставали дважды. Фактически перед нами не восстание против Владимира, а упорный отказ вятичей признавать его власть.

А. М. Членов делает совершенно верный вывод, что Вятическая земля могла вести борьбу только при поддержке извне, то есть с востока и именно от Волжской Булгарии, заинтересованной в вятичах экономически.19 Но кроме экономических интересов А. М. Членов усматривает и политические интересы булгар.

Владимир также был заинтересован в Вятической земле. Не для того его отец воевал с хазарами, чтобы плоды его побед пожали другие. Но если Святослав - воин, а уж потом дипломат, то Владимир - в первую очередь дипломат. После похода на булгар в 985 году, киевский князь осознает, что с булгарами выгоднее дружить и сотрудничать, чем враждовать и заключает с ними «вечный мир». «И створи миръ Володимиръ съ Болгоры, и рот заходиша между собе...».23

Почему Владимир удовлетворился так называемым «вечным миром» с булгарами, не развив успеха по захвату средневолжского участка Великого торгового пути и успокоился с возвращением вятичей в лоно киевской сферы влияния ? Прав С. П. Толстов, что «анекдот о пленных в сапогах, конечно, не может объяснить причин поспешного установления мира и возвращения Владимира в Киев».24

Летописец данный эпизод описывает следующим образом: «В лето 6493. Иде Володимер на Болгары с Добрынею с уем своим в лодьях, а торки берегом приведе на коних; и победи Болгоры. Рече Добрыня Владимиру: “съглядях колодник, и суть вси в сапозех; сим дани нам не даяти, поидим искать лапотников».25 По мнению С. П. Толстого, русско-булгарский договор, обозначавший признание Владимиром суверенитета Булгарии и отказ от гегемонии над средневолжской частью Волжского торгового пути, был, конечно, вызван более вескими причинами, не имеющими никакого отношения к обуви булгарских военнопленных. Скорее всего притча с сапогами маскирует «конечную политическую неудачу русско-огуззской коалиции  против булгар, несмотря на очевидный, - здесь мы не имеем оснований не верить летописи, - первоначальный военный успех».26

Скорее всего С. П. Толстов несколько завышает планы Владимира. Главную задачу похода он выполнил: вятичи были возвращены. С исследователем можно согласиться в том, что Владимир заключает договор очень поспешно и быстро возвращается в Киев. С.П. Толстов считает, что наиболее вероятной причиной, помешавшей Владимиру развить первоначальный успех, было выступление хорезмийских войск, действовавших в союзе с единоверной Булгарией.27 Данное мнение подтверждается размышлениями М. И. Артамонова, предположившего, что булгары нашли поддержку со стороны тесно связанных с ними хорезмийцев, заинтересованных в торговых сношениях с булгарами еще больше, чем с Хазарией, которая в описываемое время была исламизирована и находилась под протекторатом Хорезма.28

Владимир не был готов к большой войне, которая могла разразиться при втягивании в события исламских стран. К тому же, совсем непростые отношения складывались с Византией, что могло привести для Киевской Руси к весьма плачевным последствиям.29 Скорее всего, выход был найден с помощью самих болгар. Именно они предложили Владимиру заключение мира на приемлемых для Руси условиях, что давало ему возможность выйти с честью из создавшегося щекотливого положения. То, что именно булгары были инициаторами мира, доказывают слова летописца: «И реша Болгаре: «то ли не будет межю нами мира, елико камень начнет плавати, а хмель почне тонути».30 Для жизнедеятельности булгарской экономики, главным двигателем которой была торговля, мир являлся необходимостью. Булгарская дипломатия сумела извлечь выгоду из создавшегося положения и из Руси-врага сделать Русь, готовую к сотрудничеству.

Ряд исследователей приходит к мнению, что договор был подкреплен женитьбой Владимира на булгарской княжне. Действительно, одной из жен киевского князя была болгарка. Историк конца XVIII века, князь Михаил Щербатов пишет, что сыновья Владимира Борис и Глеб родились от болгарки.31 В. В. Похлебкин уверенно считает ее дочерью правителя Тырнова (столица Дунайской Болгарии), куда, якобы, Владимир ходил походом в 985 году.32

Немецкий историк Людольф Мюллер видит в ней именно булгарку волжскую. «Они (Борис и Глеб. - И. Г.) потомки брака, заключенного Владимиром до его крещения, «с болгарыней» - я склонен полагать, со знатной волжской булгаркой; ибо при смерти их отца в 1015 году мы застаем их князьями в удельных княжествах Ростове и Муроме, граничивших с державой волжских булгар. Брак Владимира с булгаркой мог скреплять мирный договор, заключенный в 985 г. после похода Руси на волжских булгар».  "

вот вроде и все...
ну а История Российской Империи гласит однозначно о чем все это)))... и поход Владимира не имеет ничего общего с Дунайской Болгарией...
а про "что за зверь это слово болгар"  - не учи - сам знаю ))) болгар(булгар,балхар) - отколовшийся... не учи меня протоболгарскому - у дунайских болгар от языка предков осталось только эхо)))...
 ;) вообщем  - поздравляю))) ;D
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 27, 2009, 15:57:38
Съветникът на Владимир е Добрин(по руската версия Дорбиня)той в ПВЛ не е "дядя" а е "уйчо"според Табов товя съвсем явно говори за българският произход на Добриня Богатир(багатур)...ето ги цитатите на "старославянски"...
... "Володимеръ бо бе отъ Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе Добрыне, отець же бе имя Малъкъ Любечанинъ, и бе уе Володимеру."....."7) уй – уйчо

Слово "уй" - диалектная форма (наряду с "уйчо" и "вуйчо") болгарского слова, которое переводится как “дядя”. Оно требует особого внимания, так как у него нет точного аналога в русском языке. Дело в том, что русскому “дядя” соответствует и еще одно болгарское слово – “чичо”. Разница между “уйчо” и “чичо” состоит в том, что “уйчо” – это брат матери, а “чичо” – брат отца.

В современном литературном болгарском языке предпочтение дано форме "вуйчо".

Слово “уй” является хорошим доводом в пользу болгарских связей ключницы княгини Ольги.

8) Добрин

Брата "Малки" - матери Владимира - звали Добрыня. Как отмечает В. Николаев, это - редкое русское имя, которое очень близко к распространенному болгарскому имени Добри  (НИКВ с. 100), а Чилингиров указал и на еще более близкое болгарское имя Добрин. Если нужно "перевести" имя Добри или Добрин на русский язык, то для этой цели больше всего подходит именно "Добрыня".

Теперь рассмотрим имена и слова 4)-8) в совокупности. Три из них - "Малка",
"Малъкъ" и "уй" - четко указывают на болгарский язык; остальные два - "Любечанин" и "Добрыня" - не обязательно связаны с Болгарией, но и не противоречат такой связи, скорее наоборот.

Поэтому рассмотрение этой совокупности имен и слов ведет к выводу, что при дворе киевского князя Игоря были люди с болгарскими именами и прозвищами.

А теперь обсудим существующие версии о происхождении "Малки": (1) из русских, (2) из варягов, и (3) из болгар.

 
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 28, 2009, 13:05:38
))))) sim40  да родственнички притомили вы меня трохи)))... видите то что хотите видеть... ваша игра слов ничего не значит... хоть "уйчо" хоть "вуйчо"... а повесть времнных лет и параллельные им церковные хроники говорят о постоянной вражде Руси и Волжской Болгарии (12 войн за небольшой промежуток времени) и именно после этого договора "Вечного мира" заключенного между Владимиром и Волжской Болгарии меж нами долго не было войны... а про богатую Дунайскую Болгарию где все ходили в сапогах))) - просто не смешите, не обижайтесь, но у вас на балканах войны  и набеги на маленьком пятачке земли не давали развиться ремеслам и хозяйству.... через Волжскую Болгарию же в это время проходил великий шелковый путь и самая большая ярмарка в г.Болгар... куда съезжались множество купцов... Волжская Болгария длительное время до самого нашествия монголов была торговой империей... которая имела помимо регулярной тяжелой конницы  - регулярные пехотные войска... и вы меня хотите убедить что Владимир придя в Дунайскую Болгарию, где болгары как вы говорите были господами а славяне основной массой селян - захватив пленных (среди которых были и славяне - по жизни лапотники) - захватив пленных увидел пленных обутых только в сапоги?)))... думаю в сапогах там были только конники-болгары)))...
наш край поволжья всегда был богат...несмотря на все несчастья что сваливались на головы наших предков - даже сейчас наша республика со столицей в г.Казань является самым богатым районом России и люди там живут неплохо в отличие от соседей...
вообщем вы меня не то чтобы не смогли переубедить - вы не смогли даже заставить возникнуть тени сомнения))))

братушки - мы хоть и развивались друг от друга более 1000лет - но помните что мы все же хоть и дальние. но  все же родственники...а эти наши споры - по-моему выглядят несколько глупо...

с уважением из Волжской Булгарии...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 30, 2009, 08:52:58
А,значи Добрин не е българин-багатур?А е руски народен богатир-Добриня?.....ето 10 произволни имена от телефонния указател-просто за да ти докажат че Добрин е българско име!

#
Добрин — Уикипедия
Добрин е село в Североизточна България. То се намира в община Крушари, Област Добрич ... Планира се изграждането на Вятърен парк Добрин в близост до селото. ...
bg.wikipedia.org/wiki/Добрин - Кеширана - Подобни
#
Добрин Векилов — Уикипедия
Добрин Димитров Векилов, по-известен с артистичния си псевдоним Дони, е български поп певец, композитор, автор на текстове на песни и актьор. ...
bg.wikipedia.org/wiki/Добрин_Векилов - Кеширана - Подобни
Показване на още резултати от bg.wikipedia.org
#
Име Добрин - произход, значение и имен ден
Имен ден, значение и произход на името Добрин. Именник с български мъжки и женски имена.Календар с именни дни, празници и събития.
www.imenata.com/name-view-579.html - Кеширана - Подобни
#
Добрин – две села в едно кметство
Пътната настилка по 8-километровата отсечка Крушари – Добрин е в трагично състояние. Дупките по пътя вече не ни правят впечатление - все пак се намираме в ...
www.dobrichmedia.com/novini/05_12_2005_4.php - Кеширана - Подобни
#
*** Справочник България *** - Село Добрин, Община Крушари, Област ...
Село Добрин (област Добрич) се намира в Североизточен регион на България и е част от община Крушари. Карта разположение на Добрин. Сателитна карта на ...
bg.guide-bulgaria.com › Североизточен регион - Кеширана - Подобни
#
Добрин Добрев
Добрин Добрев е роден през 1951 г. в гр. Дряново. Завършва българска филология в СУ "Св. Кл. Охридски" (1974), защитава докторска дисертация през 1984 г., ...
liternet.bg/publish2/ddobrev/index.html - Кеширана - Подобни


а ако успееш да прочетеш "Джагфар Тарихи" цялото(или някой да ти го чете на глас)ще видиш защо Светослав и Добрин воюват с Воложка България...между другото,Светослав,според Джагфар Тарихи си е наследник на престола,защото е от владетелския род....хайде,за Тарихи се твърди че не е автентична,за Добрин багатур-не може да е българин,въпреки неясното за руснака родство"вуйчо"а е жив руснак-богатир...а "древноруския певец" Боян...и той руснак?не е българин....а ние вас татарите,освен при Добрин сме ви били с войска и при Ивайло!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Ноември 30, 2009, 13:34:33
звиняй - понял из того что написал тока половину... а весь смысл непонятен - электронный переводчик - переводит тупо))
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 30, 2009, 15:11:53
Смисълът е ясен,а и защо да превеждаш?Нужно ли е-съвременният руски е древнобългарски!Но...повтарям!
1.От "трите богатира"(багатура)Добрин е без съмнение българин!Реално съществувал-военачалник при Светослав-багатур(богатир,)българин!
2.Светослав,съгласно "Джагфар Тарихи" е от рода Дуло!Би могъл да заеме престола на Воложка България...освен по мъжка,той е от знатен род и по женска линия-внук е на Симеон Велики!
3.Именно Светослав е можел да обедини Киевска,Воложка и Дунавска Българии!
4.За "древноруският епос" за "древноруския" славей Боян и за аналогиите на "Дъщерята на Шана" със "Слово..."е писал в книгата си "Римската теза..."моя приятел Боцманът...че Боян е българин и "древноруския" епос е с автор българин,ако има съмнения мога да напиша още...
за доказателство на горните твърдения мога да цитирам и германски,български,украински,руски,английски източници и доста първоизточници-разбира се и "Джагфар..." и ПВЛ-Лаврентиевский и Ипатиевский список....
а че Добрин е българско име и Добриня е българин има и още доказателства,освен извадката на съвременни български имена...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Декември 01, 2009, 04:43:23
все может быть sim40 ... тут я с тобой спорить не буду т.к. других сведений у меня нету (не читал)...
вот ты утверждаешь что Святослав тоже есть потомок булгар (я это тоже читал во многих источниках) и что он объединял булгарские народы.... так все таки булгар (болгар) с твое точки зрения это народность или как повествует твой брат debozman что это мировосприятие - свойственное боевикам?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Декември 01, 2009, 10:06:10
1.Светослав е българин съгласно родословието на Игор дадено в "Джагфар Тарихи"....някои изследователи считат "Джагфар...." за недостоверно.Елена-Олга е дунавска българка...принцеса,така счита например-от украинците П.Сухан(може да се прочете)от руснаците-арх.Леонид,Тихомиров и т.н. този факт обяснява присъствието в Киев на Григорий-"Презвитера на мизийските църкви" и на Боян...."древноруския" славей...
2.Българи са описани на Балканите и в Панония-има сражения с Мундо,с Теодорих...далече преди 681г....според някои,писаното от Прокопий Кесарийский за военните кампании на Велизарии за"хуни""хунска конница"(Прокопий е участник в кампаниите и очевидец!)и за българи в Константинопол може да се тълкува и така-българите са военна прослойка....мое мнение-възможно е,да са и военна прослойка в Империята и етнос-наети са като конница...такива тези не са нови...мнение за "русь" като военна прослойка,например има при А.Елисеев

Отрадное впечатление оставляет статья А.Елисеева "Древние русы: народ и каста", где сформулировано положение о наличии у древних славян кастово-сословных признаков, восходящих к общеарийской эпохе; при этом автор считает, что к особой воинской прослойке -- прототипу будущего казачества -- следует отнести проторусский этнос в целом,

с теорията на Елисеев че конната каста са именно"проторуснаци" :-\..не съм съгласен,но факта си е факт-въоръжена прослойка-конница има и в Полша и Чехия(държавата Дулоба)и в Киевска Русь....и във Византия

3.За "славянското море"...ами дори и така цитираният от привържениците на "Официалната версия"Теофан Изповедник описва "славяните"сред които се уж заселва Аспарух, като"севери"...а според доста изследвания етонимът "севери","северяни" е за савири-суварите...и произхожда от иранското" сеу"..а те са си българи!Другата неяснота е,че въобще генезисът на славяните е доста спорен-съществува Балканска и Неодунайска теория за славянската прародина...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Декември 03, 2009, 10:41:03
Фактът на съществуването на въоръженна конна каста(според Шувалов и Елисеев-"русь",според Ачипоренко-"бродники"-бъдещите казаци???) :-[  обособена сред останалото население...не доказва на 100% твърденията на Боцмана,че "българин"като терминология означава точно такава въоръжена конна войска...и произходът на термина е от Рим...
Съществували са,обаче,не само според по-горе цитираните изследователи,такива военни касти и групи....и не само в Индия или Япония,но и на други места...ето А.Елисеев...

http://www.adfontes.veles.lv/stirup_seen/rusa.htm
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Декември 03, 2009, 14:32:43
только без фанатизма по поводу булгар... а то мне кажется у вас уже все с перебором...чуть ли не весь мир произоше от болгарина Адама и булгарки Евы)))
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Декември 03, 2009, 14:53:11
Фактът на съществуването на въоръженна конна каста(според Шувалов и Елисеев-"русь",според Ачипоренко-"бродники"-бъдещите казаци???) :-[  обособена сред останалото население...не доказва на 100% твърденията на Боцмана,че "българин"като терминология означава точно такава въоръжена конна войска...и произходът на термина е от Рим...
--- Здравей Симчо,
Тези сведения от Шувалов, Елисеев, Ачипоренко и други юнаци, изобщо допират ли се до годините от ІV в., когато са упоменати "българите" като римски легион, или са си великоруските хайванщини, които не могат да проникнат на юг от Унгене, в днешно време.  Ако тези сведения са отпреди или около ІV в. моите уважения, дай да видим откъде са тези сведения, къде са в момента, на какъв език са и т.н. Цитати обаче от ХІІ в. и по-късно, когато българското име СЕ утвърждава като етноним, сам разбираш ,че не вършат работа. Аз доколкото съм забелязал цялата "руска наука" не се базира на сведения по ранни от ХІІ - ХVІ в. Дори хора като Ратмир, които не я приемат, също нямат информация срещу оборването й, което предопределя и тяхното информационно безсилие да се справят с измамите на "червената чума". Преднамерената селективност на този избор очевидно има политическо проявление и НЯМА НИЩО ОБЩО С РЕАЛНАТА ПИСАНА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА. Поради каква причина тогава намесваш тези юнаци в тълкуване или връзка със "Римската теза", след като те си нямам хам-хабер от римски източници ?
Поздрави.


Съществували са,обаче,не само според по-горе цитираните изследователи,такива военни касти и групи....и не само в Индия или Япония,но и на други места.
--- Да бе, в Малайзия, на о-в Тамбукту и Самоа, като в последно време се откриха и "български следи" на Юпитер и дори в съзвездието Сириус.  Значи, където имаме "вонни касти" това значи са "български касти" или "бродники" - казаци ?! . Ако си се заразил от "червената чума" ще бъдеш посечен, това е лекарството срещу нея, прошка няма амиго.


..ето А.Елисеев...

Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Декември 03, 2009, 15:47:20
На приятеля от Волга се мъча да обясня,понеже че пита,че наистина е имало може би..някаква военна каста-която може да се нарича с някакво собственно има-такава каста е била,може би и "русь"...това са твърденията,на цитирания от мене Елисеев....възможно е "русь"да е военна каста,възможно е и да е етоним и Елисеев да греши...лично аз,съм по-скоро склонен да мисля,че греши!...в други общества е имало други военни касти,може би...например самураите.!Пак ще кажа,че Елисеев може би греши!
Та-цитатът е към нашият приятел-теории за наличието на военни касти,теории  подобни на твоята "Римска теза"..з
това бе единственната цел на публикацията-да покажа че твоята "Римска теза"...не е единствена такава теория в Историята...теорията за "русь" е нещо подобно
Моето мнение,от къде идва "рус" съм го казал и не съвпада с Елисеев...а безспорно военни касти има-например самураите???и те ли са българи?!?или са "русь"-та от военна прослойка наречена "русь"с неясен произход,идва и наименованието на един цял народ-хубава теория,стройна,но с не много доказателства...и така-да повторя..ича теория..на Елисеев че "русь" първоначално е било наименование военна каста,конници,като тази каста е с еднакъв произход с другите славяни-тверичи,драговичи,вятичи,смоляни,деревляни....от името на кастата "русь" с течение на времето се е получил и етоним "руси".
Други автори също твърдят че "русь" са нещо отделно от другото население ..различно организирани,различно въоръжени,конни....но това според тях не е военна каста,а по-различен етнос...Варианти
1.Нормани(конни нормани?!? :D)
2.Алани и сармати
3.Готи
4.Българи-хазари?!?
А теорията на Елисеев за "Русы,народ и каста" е почти на 100%= на теорията на Боцман за "Римската теза..."
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ratmir в Декември 04, 2009, 04:17:16
и опять господин debozman считает что его источники самые верные... насколько мой опыт подсказывает что один и тот же источник можно трактовать по-разному... особенно с учетом игры слов. а насколько я могу судить господину debozman в игре слов не равных...  а уж про "красную чуму" пишет чуть ли не в каждлм сообщении - не понятно -почему - может какие то угрызения совести от своего прошлого или прошлого своих предков?))
господин debozman хает русскую историю и в то же время когда он считает для себя выгоду - обращается к той же самой "Повести временных лет", хотя судя по выводам которые он делает - он её практически не читал))... ссылки на римские летописи, которые он делает не дают четкой картины - перевод на болгарский может быть сильно искажен...и сам смысл потеряться... однако он хватается за это "спасительную соломинку" которая якобы должна подтвердить его правоту...
 debozman  тебе нужно понять одно - историю в те века тоже писали люди...и если чтото пытаешься доказать - бери несколько источников, причем из разных стран, т.к. часто историки сопредельных государств часто тупо переписывали то что "написал сосед" и не важно верно то что написано или нет...
sim40 несмотря на не согласие с ним по некоторым вопросам все же подходит к данным сведениям с осторожностью, свойственной не глупым людям... "доверяй но проверяй"... приятно что среди дунайских болгар есть люди интересующиеся историей, а не исторической фантастикой....
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Декември 04, 2009, 14:23:54
И отлагайки темата за Кий и Дулоба(имаме за Кий 2 fikflkr източника-Нестор и "Дъщерята на Шан"+ Иордан,но Иордан не пише за Кий,описвайки събитията на Днепър)да продължим за Светослав и външността му....според Лъв Дякон е типичен българин!

http://www.perunica.ru/istoria/487-xvc.html

внешности вел. кн. Святослава Игоревича у Льва Диакона (кн.9, гл. 11):
«Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светлыми глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, на одной стороне её свисал клок волос - признак знатности»(2).


преводът е на Прозоров ето Прозоров как продължава с разсъжденията си...

господствует теория скандинавского происхождения русов, как соотнести эти описания со скандинавскими обычаями, в-четвёртых, поскольку, как мы увидим ниже, эту причёску связывают с тюркским влиянием, насколько она соответствует тюркским традициям..... Решив эти вопросы, мы сможем судить о внешнем облике вел. кн. Святослава Игоревича в частности и русов вообще, как этноопределяющем признаке, что поможет в решении проблемы этнической принадлежности русов средствами.......
................ОБЫЧАИ СКАНДИНАВОВ.

Вот что пишет справедливо признаваемый ведущим XIX в. С. Гедеонов в своём капитальном труде «Варяги и Русь»:

«Длинные волосы были (у германцев и скандинавов - Л. П.) отличительным знаком свободного мужа, бритая голова - клеймом раба. Германские язычники клялись волосами и бородою (Водановой). Скандинавский Один прозывался длиннобородым, Тор - краснобородым. Обритие бороды почиталось у германцев высшим бесчестьем»(18).
....

и още от автора..........

....."ОБЫЧАИ ТЮРОК.

Обычно, комментируя внешность Святослава, исследователи предполагают «связь с обычаями степняков» (Сюзюмов, Иванов), «тюркскую причёску» (Петрухин), «облик не южнорусский, но печенежский» (Членов)(45).

Если бы это было так, то выглядело бы весьма странно. Мы установили, что облик Святослава был не исключением, а правилом среди русов и говорить надо не о единичном случае подражания чужому обычаю, а о всенародном перенимании его. Контакты же тюрок и скандинавов (которыми норманнисты считают русов) не были ни долгими, ни плотными в середине X в. Никаких условий для перенимания у совершенно чуждого народа обычая, к тому же позорного с точки зрения скандинавов, мы не видим.

Однако каким же был внешний облик восточноевропейских тюрок первого тысячелетия новой эры? Какую, конкретнее, причёску они носили? Это, как правило, коса - одна (на половецких идолах(46), на ободе хазарского жертвенного ковша(47), в византийских описаниях авар(48)), или несколько (лука хазарского седла(49)). Сам Петрухин пишет: «Косы - этнический признак средневековых тюрок. Особая же причёска - распущенные волосы - призвана подчеркнуть исключительность статуса правителя»(50). О какой «тюркской причёске» Святослава может, в свете этого, идти речь?................это цитата из Прокопия Кесарийского о внешности приверженцев одной из «цирковых партий» Константинополя. Эта внешность определялась как «подражание массагетам или гуннам» и заключалась в ношении особой одежды и причёски: оголённые щёки и подбородок, подстриженная кругом голова с пучком волос на затылке(53)......римечательно, что подражавшая «гуннам и массагетам» партия именовалась венетами, что полностью созвучно названию славян «венеты»(55).........................Иловайский со ссылкой на перечень болгарских князей и Лиутпранда отмечает обычай брить головы у болгар(72). Тюркским влиянием это, как мы видели, объясняться не может. На миниатюре Ватиканского менология изображён болгарин с обритой бородой и головою(73)........................Брила головы и бороды польская шляхта.............


Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Декември 07, 2009, 11:15:43
И като привършихме с Олга и Светослав...на по-важната,според мене тема-Боян!
Първо-кой е Боян и защо е толкова важен....както съм писал лично аз,в много форуми и Боцманът в "Римската..." името Боян се свързва с т.нар "древноруски" епос....
 БОЯН > (XI в.) — древнерус. поэт-певец. В зачине С. Б. назван «творцом песен». Семь раз вспоминает Б. автор С. Кроме С. Б. упомянут в «Задонщине». В интерпретации имени Б. со времени открытия С. обозначились две тенденции: 1) это собственное имя древнерус. поэта-певца; 2) это нарицательное слово, обозначающее певца, поэта, сказителя вообще. В Первом издании С., в примеч. на с. 2 Б. назван «славнейшим в древности стихотворцем русским»...................Само имя Б. Миллер считает не русским: «< Боян > лицо болгарское и попал в „Слово“ из болгарского источника» (С. 130).

Предположение о болг. происхождении имени Б. высказывалось и до Миллера: Ю. Венелин считал, что Б. — болг. князь < Боян > Владимирович (ум. в 931), слывший в народе колдуном (Критическое исследование об истории болгар. М., 1849. С. 236—265)
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Януари 26, 2010, 14:50:10
И понеже,се видя,че Източната Империя,България,Киевска Русия,Халифата,Персия Олга,Григорий и т.н. и събитията случили се в тези държави и с тезие хора са обвързани взаимно с причинно-следственна връзка,и за да разберем едно събитие,трябва да разгледаме цялата пълнота на случващото се и така,от цялостната картина да правим изводи...Така получаваме картина на събитията,а не отделни детайли.Именно така!А не,от разглеждане на отделното дърво да не видим гората!Защо говоря това-ами заради презвитер Григорий-свързан с Олга,за когото иде реч,в темата за Българския Архиепископ...
и продължаваме с Боян..
1. "Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече:" СПИ-няма да превеждамч от "древноруски" :)
като тук Боян си е "вещий"-вещер,магьосник.Но има и теория,че Боян е живял по-късно и е епископ?!?
..Единственный вариант продать великому князю Всеволоду под псевданимом "Иларион = Боян", кто разбирается в православных праздниках поймет...
 И разбира се-за да подкрепим версията си не може да не цитираме Никитин-Боян — русский поэт и болгарский князь"..

Имя "Боян" носили: 1) сын  Кубрата (VII в.) 18 , 2) болгарский хан, заключивший в 764 г. мирный договор с Константинополем ... и 5) Боян-Вениамин, сын царя Симеона. Последний для нас особенно интересен. По словам кремонского епископа Лиутпранда, посетившего Константинополь в 949-950 гг., Боян-Вениамин получил блестящее образование в византийской столице, прославившись как поэт, музыкант и — волшебник, который по своей воле мог превращаться в волка или орла 22 . Подобная характеристика, приуроченная к имени "Боян", поразительным образом совпадает с тем, что двести с лишним лет спустя писал автор «Слова о полку Игореве» о своем предшественнике, который чаровал слушателей игрой на гуслях и «растекался... серым волком по земле и сизым орлом под облаками». ..Случайно ли такое совпадение? Если на основании свидетельства Лиутпранда сначала Ю.Венелин, а вслед за ним Вс.Миллер склонны были видеть в Бояне «Слова о полку Игореве» воспоминание о Бояне-Вениамине, почерпнутое из болгарского источника 24 , то реальный русский поэт, писавший во второй половине XI века об усобицах «ярославлих внуков», вполне мог быть прямым (хотя и далеким) потомком этого сына царя Симеона, уехавшего из Болгарии на Русь, правда, не в результате русско-болгарских и болгаро-византийских войн второй половины Х века, как о том писали Н.Балабанов и В.Пундев 25 , а, как мне представляется, значительно раньше, в связи женитьбой Игоря на Ольге, которая в некоторых источниках оказывается «княжной болгарской». О последнем вполне определенно писали как архимандрит Леонид (Кавелин), открывший прямое на это указание в летописном тексте 26 , Д.И.Иловайский 27 , М.Н.Тихомиров 28 , так и автор данной работы 29 , полагавший, что Боян-Вениамин мог быть родным братом Ольги 30 и вероятным отцом ее племянника («анепсий»), который сопровождал русскую княгиню во время поездки в Константинополь, и чье участие в церемониале приема Ольги 31 иначе трудно объяснить. Сейчас, когда удалось уточнить вероятное время рождения русской княгини (вторая половина 20-х гг. Х в.), т.е. за 3-5 лет до ..
и понеже за българският произход на Олга вече писахме-още малко за Боян Магьосник-крайно интересна личност...но за него..по нататък!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Февруари 01, 2010, 23:27:09
Цитат
И понеже,се видя,че Източната Империя,България,Киевска Русия,Халифата,Персия Олга,Григорий и т.н. и събитията случили се в тези държави и с тезие хора са обвързани взаимно с причинно-следственна връзка,и за да разберем едно събитие,трябва да разгледаме цялата пълнота на случващото се и така,от цялостната картина да правим изводи...Така получаваме картина на събитията,а не отделни детайли.Именно така!А не,от разглеждане на отделното дърво да не видим гората!Защо говоря това-ами заради презвитер Григорий-свързан с Олга,за когото иде реч,в темата за Българския Архиепископ...

Много трудно ми се вижда да извадиш Провинция България от Източната Римска Империя и да я направиш държава, след като папагалите 100 не успяват да го направят:
1.   Къде е „държавната” титла на Симеон ? Той е „цезар” – римска титла на римски военоначалник. Ако „цезар” е автентичното „цар”, Лакапин тогава на кого е цар – на Държавата Армения ли ? Дори reges, rex  по подхожда на някакъв относително самостоятелен водач, отколкото „цезар”.
2.   Няма ги белезите на държавата – монети, писани закони, самостоятелни чиновнически структури. Структурите са само военни и попски – както на всяка друга Римска провинция.
3.   Междуособиците, колкото и да са кръвопролитни ( става въпрос за заплатите на армията, а при тези положения и до днес се леят реки от кръв -  между Симеон и централната власт в Константинопол) по НИКАКЪВ  НАЧИН не влияят на статуквото на Симеон – той не само се разпорежда (влиза и излиза от Константинопол) в църквата на Влахерните, до дори при опожавярането на църквата Св.Богородица (или нещо подобно беше името) Лакапин облича дрехите на Светицата и се прави на маймуна пред Симеон. Това е още докато и двамата са цезари – пределно ясно е, че единият (Симеон) е по-високопоставен в йерархията от Лакапин, но не му се полага Императорска титла (тук също има обширна тема, защото тя не му се полага по римски закон и т.н.)
4.   Ако Симеон беше „кръвен враг” на Източната Римска Империя, то как на този кръвен враг синовете и дъщерите НЕ САМО се образоват – периметър достъпен само за избрани – НО и заемат мястото на баща си – цезар или други високопоставени места - магове, княгини и т.н. И това е точно според обичайното право на Римската империя, което не противоречи на писаното право. С днешни дадености -  все едно синовете на Бин Ладен да учат в Кембридж и да станат впоследствие президенти на Ирак или Иран  папагалите "утре" да ги нарекат, че преди това били „заложници” в САЩ. Ами това са дивотии ( за Симеон и семейството му) от много висок клас на безумие.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: T.Jonchev в Февруари 02, 2010, 12:45:21
Извън дискусията, но в полза на точността:

цитираме Никитин-Боян — русский поэт и болгарский князь"..

Имя "Боян" носили: 1) сын  Кубрата (VII в.) 18 , 2) болгарский хан, заключивший в 764 г. мирный договор с Константинополем ... и 5) Боян-Вениамин, сын царя Симеона.  

Такъв български владетел Боян / Баян няма.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Февруари 02, 2010, 23:26:47
Извън дискусията, но в полза на точността:

цитираме Никитин-Боян — русский поэт и болгарский князь"..

Имя "Боян" носили: 1) сын  Кубрата (VII в.) 18 , 2) болгарский хан, заключивший в 764 г. мирный договор с Константинополем ... и 5) Боян-Вениамин, сын царя Симеона.  

Такъв български владетел Боян / Баян няма.

Лично мен обаче ме впечатлиха преди време схващанията ти за популацията "кубратовци". Имаш ли я някъде да пуснеш линк тук. Използвам тук-там някои твои съждения, ама е хубаво ако ги имам систематизирани от автора, да давам линкове, а не само голи заявления, че това е казано от тебе.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: T.Jonchev в Февруари 03, 2010, 09:00:19
Какво разбираш под "популация Кубратовци"? Друго лице с това име, освен владетеля на Старата Велика (Голяма) България, няма.
Да не би да имаш предвид разните форми на името - Кубрат, Куврат, Курт и (евентуално) Кетрадес)?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Февруари 03, 2010, 23:54:05
Какво разбираш под "популация Кубратовци"? Друго лице с това име, освен владетеля на Старата Велика (Голяма) България, няма.
Да не би да имаш предвид разните форми на името - Кубрат, Куврат, Курт и (евентуално) Кетрадес)?

--- Именно. За да станат имената "един човек" обаче трябва да са налице и "звездните коне" на Симчо, всеки с мощността на AUDI TDi, Q9, 12 цилиндъра и 500 к.с. Не подигам въпрос за това естествено - всичко по реда си.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Април 20, 2010, 20:06:19
... Тут следует вспомнить и свидетельство византийского историка VI века Прокопия Кесарийского об антском вожде Хильбудии, который в 530 году состоял на службе у императора Юстиниана и был назначен начальником Фракии. Академик Рыбаков считает, что между Кием и Хильбудием есть много общего: о реальности существования Кия говорили Ломоносов, Карамзин, Костомаров, Максимович, Франко, Брайчевский, Толочко и другие исследователи.....
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: vekil в Май 19, 2010, 23:46:48
Всички събития и държавни образувания около Черно море водят началото си от Черноморието, в скандинавието, първия дълъг меч в изображение, самите скандинавци датират към 11 век.(Шведите.) Скандинавието, по рано не може не само да е държавотворчески източник, не може и да е технологичен и военно-мародерен източник на подражание. Преселения от изток сигурно е имало през железните врата на Кавказ, но са били от същия черноморско-средиземноморски хинтерланд. До загроските планини и малко зад тях. Викингите и норманите до голяма степен дължат съществуването си на конюнктурни исторически приятелства между Руския и Британския Империализъм. Петър 2 Велики 
и платоническия любовник на Екатерина-Волтер.(като характерен белег за хронология). Руската история е подобна на сръбската, македонската, немската и турската, тоест псевдоистория.шан къзъ дастанъ, и Джагфар тарихи трябва да се разглеждат като романизовани и натоварени със субективност източници, каквито са и повечето в Западната историография, модела е западен и са за западно ползване, остава въпроса има ли протоизточник, дилемата е същата, като със повечето фалшификации.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: vekil в Май 19, 2010, 23:53:39
А и средновековната руска история я пишат поповете, след Киприян и Григорий цамблак не очаквай да са обективни.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Май 24, 2010, 19:37:27
Всички събития и държавни образувания около Черно море водят началото си от Черноморието, в скандинавието, първия дълъг меч в изображение, самите скандинавци датират към 11 век.(Шведите.) Скандинавието, по рано не може не само да е държавотворчески източник, не може и да е технологичен и военно-мародерен източник на подражание.

Че легендарните ази-полубоговете,от скандинавските митологии са реални хора-дошли от Азовско море има доста писаници.Тур Хейердал дава даже и годината-преселението е станало по време на някои от римските походи против скито-сарматите..други автори датират различно.Някои намират и връзка между български руни от Мулфатар и строя Футрак(или Фюрпак-тука Боцманът е специалист)..та си прав-скандинавците копират от Приазовците..според един украинец(мисля Павло Сухан)даже титлата конур е скитска,според него и княз е скитска и просто значи-кон яздещ..кон яз,защото предводителя е яздел кон при поход,..в един друг форум бях писал,доста-ще дам неща и тука за руните и скандинавците..
Известный скальд С. Стурлусон, в частности, записал сказание о том, что своей исторической родиной предки современных шведов считали «Асгард» и «Великую Светьод», располагавшуюся «восточнее Дона». Оттуда и пришли, по его мнению, предки правителей в Скандинавию1. В «Младшей Эдде» он же уточняет, что Один вывел свой народ , основал древнюю столицу шведов — Сигтуну и установил законы, «к каким были привычны турки»2. В «Саге об Инглингах» из «Круга земного» законы асов включали сжигание трупов умерших и установление надмогильных камней3.
Скальдами не раз упоминалось об отличии современного им языка скандинавов от языка предков. И это отличие явно не сводится к отличию датского языка от норвежского, о чем им упоминалось отдельно4.
о характере этого древнего языка предполагается судить по древним именам предков, сохранившимся в родословных, древним топонимам5. Таким образом, самими германцами была сохранена память об «азиатской»I родине и ином «древнем языке», на котором разговаривали предки. По всей видимости, другим языком пользовалась лишь знать, которая позднее, как это часто бывало в истории, растворилась среди своих подданных.
Некоторые современные исследователи, стремясь отделить древних асов от азиатов (в основе обоих терминов, по всей видимости, одна и та же морфема), отмечают средневековую моду удревлять свою генеалогию, «привязав» ее к известным событиям и сильным народам.
Хронист ХII в. анналист Саксон («Грамматик») также указывал, что предки скандинавов пришли с юга, с Дона примерно в 166 г. под предводительством Роллона11. Это сообщение находит определенные подтверждения в находках Тура Хейердала в низовьях Дона в 2001 г. Очень интересна в этом отношении цитата из работы константинопольского историка Менандра Византийца, которая не могла быть ранее достойно оценена без базы вышеприведенного сопоставления письменных данных и вещественных находок.
В средневековом скандинавском географическом произведении «Какие земли лежат в мире» указывается, что в Тракии (рядом указывается Унгараланд и Болгараланд) некогда жил Фирас — сын Иафета, внук Ноя. «Из этих земель заселялась Свитьод, а Норвегия — из Свитьод»13. Указания на Болгараланд имеются и в сборнике «Хаймскрингл» («Круг земной»)14. По всей видимости, речь идет о черноморской Болгарии. Интересно, что «Мурфатларские руны» Румынии (область былого господства кара-булгар неподалеку от указанной выше «Тракии») содержат те знаки, которые отличают старшие германские руны от донских и кубанских булгарских.


та и ний сме дали нещо на света-на всите скандинавци,руни да четат-това само така,мимоходом..историята на Дулебия и Кий ще я продължим
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: vekil в Май 29, 2010, 21:02:17
Всъщност имах предвид Бирке, полулегендарен родоначалник на първата шведска династия, някъде около 1020 г след н.е. и имението му България.И първия намерен шведски печат с меч. Гледах някакъв шведски исторически сериал, явно е шок за тевтобургците. В Скандинавието по рано от 11 век, история не бива да се търси. Защото няма.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: ivany в Юни 09, 2010, 12:32:06
Ето как изглежда сведението за остриганите глави в Именника на българските князе:
„…Безмеръ 3 летъ, а род сему Дуло, а летъ ему шегоръ вечем. Сии 5 кънязь дръжаше княжение обону страну Дуная леть 500 и 15 остриженами главами. И потомъ приде на страну Дуная Исперих князъ, тожде и доселе. Есперерих князъ 60 и одино лето, родъ ему Дуло, а летъ ему верени алемъ…“
Текстът е категоричен, че законната династия е управлява 515 години с остригани глави, което е продължило до мига, когато Исперих е преминал на юг от река Дунав. Следователно остриганите глави носят закоността на властта, защото в противен случай, ако това е само етнографска подробност с битов смисъл летописецът би пропуснал да я отбележи……   
Забелязаната връзка между руската и българската история, подчертана при управлението на Гостун (Гостомысл) и безспорно доказана….  Ето какво казват свидетелствата на епохата, каквото е съчиненето на византийския писател Лъв Дякон: „Светослав пък пристигнал от отвъдния бряг на една скитска лодка (странно военно съоръжение за конен народ — б.м. Ст. Чурешки) с весло в ръка и гребял заедно с другите като обикновен войник. Външният му вид бил приблизително такъв: среден ръст, нито необикновено висок, нито пък нисък, с гъсти вежди, сини очи и чип нос, без брада и с горна устна, обилно обраснала с гъсти и дълги мустаци. Главата му била съвсем гола, но на едната страна висял кичур коса, който означавал благородният му произход….
В Повесть временных лет руският летописец Нестор приписва на Светослав следните думи, казани в писмото до майка му (Велика руска княгиня): „Не желая да остана в Киев, искам да живея в Переяслав на Дунав, защото там е средата на моята земя (sic!), и защото там се стичат всички блага: от Гърците злато, тъкани, вино и различни овощия, от Чехите и Унгарците сребро и коне, от Русите кожи, восък, мед и роби“….
Говорейки за страната Булгар Наджиб Хамадани предоставя две важни податки за разсъждение върху въпроса за вярта на българите и общественото им деление….При това от известията за миналото на волжските българи, които подобно велможата на св. цар Петър I си стрижат косите и за разлика от Дунавските българи, останали верни на християнството, изповядват исляма…. /  Стефан Чурешки, Именникът на българските князе, 2006, http://chitanka.info/lib/text/9701/4#textstart /
Предпочитом да цитирам професионални историци, чиито тези споделям. Руският княз не желае просто да превземе българската столица. Той искал да я превърне в средище на земите си или казано другояче — да върне старото положение. Някои историци-марксисти тълкуват сведението на руския автор като доказателство за икономическите отношения между държавите. Всъщност става дума за плащане на данъци от васално зависимите владетели към великия княз / канасювиги /, който продължавал да се счита за върховен владетел на голямата източноевропейска (степна) империя. Както и Атила и тия пусти 500 години. Имал ли наследствени права да заеме този престол ? Явно е имал, поне това показва остриганата глава. 
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юни 23, 2010, 16:45:46
Безспорно Светослав си е българин,при това възпитан от вуйчо си Боян Магьосник...но реч иде и за доста по-ранен период,основаването на Киев,държавата Дулоба,кой е Кий...за "древноруския" славей Боян,и за произведението "Слово о плку Игореве" има много хубаво написано в книжката на Боцмана-съветвам да си я купите и да я прочетете,между другото-и аз подготвям май едно книжле-ще види бял свят,дай боже...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юни 25, 2010, 11:52:13
Следя ви с интерес дискусията и виждам как вместо да бягате от истината все повече навлизате вътре в нея...Това ме амбицира и ще подготвя още нещо във връзка с "празните години" от Именника,защото те не са празни и сведения има!Има една готова статия за дохристиянската духовна култура и обрядност,но преди да ми пуснат статията за историята на Тризъбеца,няма да пращам нищо.Защото се губи информация и нещата не се връзват.Точно в нея има сведения,които са във връзка с тази дискусия...,за Киевския Каганат и неговата по-късна историческа съдба.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юни 26, 2010, 08:46:54
Именникът и по-точно.."управляваха на Другия Бряг на Дунава,със стригани глави"..съм го тълкувал няколко пъти.
1.Писано е явно от някой живеещ на други бряг на Дунава,от този на някога управлявалите.
2.Дунава е ясен ориентир,явно и писалият и упоменатите управляващи са близо до него
3.Ако става въпрос за Атила-неговата столица е в Панония май от десният бряг (там реката прави чупки на Z и е сложно) т.е. тези управляващи са от нашия бряг,а после я преминават
4.Ако свързваме този пасаж точно с Аспарух-значи управлявалите "със стригани глави" са на мястото където има преминаване на Дунава(ако ще разглеждаме Теофан или Никифор като безгрешни)-а 300 години преди това,там са си антите.Хилбуд(Кий) Мезмер,Бузон(Буса,Божа,Божан)..
Да се твърди,че Именникът..е дошъл до нас 100% автентичен е смело..
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юни 26, 2010, 16:45:15
Именникът е късен славянски препис,оставен със същите мотиви както добавките за българската история от преводача на Манасиевата хроника.Сигурен съм ,че в руските архиви има още много сведения,които са засекретени и се мълчи за тях...Историята около Атила в Европа е доста мътна и непрозрачна а ако съдим по игралния филм"Атила вождът на хуните"е направо смешно и научно-фантастично...!Също както нашия филм"Хан Аспарух" в който ако се намерят 10% истина пак ще е добре.Периодът "Таз баш"или на "силната ръка",бръснатите глави ,почва много по-рано по времето на Кан/Цар/Буртас Бурджан/683-633год. пр.Христа/Същият ,който е заселил азиатските саки т.нар."скити" в Причерноморието/северното/.Ние сме ги наричали кипчаци,кумани а русинците-половци.Същият булгарски цар/първата бръсната глава/изгонил кимерийците,като по-голямата им част се заселила в Атряч/западна Турция днес/.Опитал се да възтанови булгарското господство в Близкия изток и за известно време успял.В техните източници е известен като Партатуа.Същият е един от най-известните ни Царе от Сарматската династия.В този славянски препис е останал някъкъв отглас от тази епоха на "бръснатите глави".Сега подготвям пълния списък на всички български Царе от Хонската династия/от 150-та година до Куртбат Кюнграт/Кубрат/ и фрагменти от Списъка на останалите български царе от династиите преди Хонската-Именската,Сарматската и Аланската.С кратки сведения и пояснения.Това имах впредвид когато споменах за запълването на "празните години".Докато излязат двете готови статии защо не погледнете трите части на "Малко известната история на българите",която е в раздела Теми по история,в този сайт...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Юни 28, 2010, 00:07:15

Именникът и по-точно.."управляваха на Другия Бряг на Дунава,със стригани глави"..съм го тълкувал няколко пъти.
--- Е, като го тълкуваш Симчо, няколко пъти поне прочете ли какво пише ?! Откъде го измисли този израз "другия бряг" ? Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Юни 28, 2010, 00:12:16
Безспорно Светослав си е българин,при това възпитан от вуйчо си Боян Магьосник...но реч иде и за доста по-ранен период,основаването на Киев,държавата Дулоба,кой е Кий...за "древноруския" славей Боян,и за произведението "Слово о плку Игореве" има много хубаво написано в книжката на Боцмана-съветвам да си я купите и да я прочетете,между другото-и аз подготвям май едно книжле-ще види бял свят,дай боже...

Моите поздравления Симчо за списването на книжка. Най-после го направи. Хайде започвай да събираш материали за втората, че П.Добревци и Тангрианци на маймуни направиха българите.
Успех.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 14, 2010, 14:23:58
Боцмане!Много ясно че ПЕРЕФРАЗИРАМ!А смисълът съм го запазил,то от един спор навремето със СЕТИ,ми се наби в главата!
Но хайде да продължа с темата-за Дулоба почти до никъде не сме стигнали..
първо-що е това Дулоба,дали идва от Дуло?...или е с друг произход..Дуло от къде идва
и-версия първа..
Итак, дулебы.
Может ли что-то значить их имя? Задумавшийся когда-то об этом О.Н.Трубачёв вывел его из германского daud-laiba - дословно "имущество, наследство умершего".
 
като Трубчев явно клони към "готистите"..
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юли 15, 2010, 09:01:32
Като нямам друга работа понеже съм в болнични,да взема да ви помогна малко...Създателя на Дулоба е наричания от славяните-"Само",който ги отървал от аварите и те го почитали като светия.Същия този персонаж е Шамбат Дуло,роден брат на Кагана Курбат/Кубрат/.Човека не искал да свири втора цигулка,както се казва и решил да си устрои свое владение където да е номер едно!Дулоба буквално означава-владение на рода Дуло.Кубрат не го закачал защото му създавал сигурност на западното направление и го прикривал от аварите.По-късно когато Шамбат бил разбит от франките и владението му се разпаднало,той се върнал на служба при брат си който отново му дал званието -улугбек/губернатор/на Кара Саклан/Украйна/.А Киев е получил името си точно от неговия прякор-"Кий"/отделеният,отрязания/.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 18, 2010, 16:28:54
И продължаваме за Дулоба-ето малко от арабските източници...Сайта е востлит(на български Масуди го няма и няма и да го има,благодарение на БОП!
Сказал Масуди:  Из этих племен одно имело прежде в древности власть (над ними), его царя называли Маджак, а само племя называлось Валинана. Этому племени в древности подчинялись все прочие славянские племена, ибо (верховная) власть была у него и прочие цари ему повиновались. Затем следует славянское племя Астабрана, которого царь в настоящее время называется Саклаих; еще племя, называемое Дулаба, царь же их называется Ванджелава....


Като Вандожелава ще да е някакъв си княз Вацлав(за него има и други данни),но Масуди описва използвайки термина "сакалиба"преведен смело "славяни"във востлит..с тоя превод,ще стане по нататък ясно,не сме съгласни..
и понеже бързаме да отидем към Кий,ще видим,че според указаното от летописа на Нестор(перефразирам!) "Кий беше на римска служба и бе почитан от Императора!"(самият Нестор обаче,казва че това са доста стари сведения)преобладаващото мнение при изследователите на тази история е  Кий е Хилбуд!Това че Хилбуд се изгубва странно,от погледа на Константинопол и никой не е бил уверен-жив ли е Хилбуд или е убит,говори и историята с Лъжехилбуд...ако Кий е Хирбуд годината е 573,така че Хилбуд да е брат на Кубрат не е много вероятно..интересна е версията,че Кий е бил с отряда си на брега на Дунав,а града в който е бил седалището на силите му е носил готското име Русе!От там-с Киовите хора-името Рус отива на Днепър!
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 18, 2010, 17:45:00

Именникът и по-точно.."управляваха на Другия Бряг на Дунава,със стригани глави"..съм го тълкувал няколко пъти.
--- Е, като го тълкуваш Симчо, няколко пъти поне прочете ли какво пише ?! Откъде го измисли този израз "другия бряг" ? Поздрави.


Боцмане,ето го уж най-точният,официален превод..."Тези петима князе управляваха княжеството оттатък Дунава 515 години с остригани глави и след това дойде отсам Дунава Аспарух княз и досега."
оттатъка...или на другия бряг-смятам че смисълът не се е загубил,а да не забравяме че и "оттатък Дунава" не е точно като оригинала(оригинала е загубен,а Уваров още намира преписи),а е перефразирано на съвременен език
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юли 18, 2010, 23:16:49
Боже,Боже,колкото и да съм търпелив,не можах да изтрая...Умно разсъждавате и сигурно добронамерено,но пак сте тръгнали отново настрани и после в обратната посока...
1.Тези 515 години от Аспарух/това име е прякор и означава-"Ставка Аспар"т.е."временната столица Аспар,това е бил един град в Кубан.Свързан е булгарската история и когато Курбат го отнел от тюркутите го подарил на Аспарух или на Атил Телес както му е името.В памет на това той получил този прякор с който останал в историята.Но Паисий го нарича Батой/Батий-така са го наричали предимно васалите и славяните/назад във времето стигат до първия Цар на Хунската династия-Агарджа Дуло.Ирник,Ирна,Хернах или Бел-Кермек по нашему,е вторият в Именника.Това е най-малкия трети син на Тук,Тохол,Етцел или Атила,който съхранил най-високата титла Кан и обявил своята част от разделената на три държава Идел-Кара Бершуд/Дунавско-Украинската част/За Булгарски бейлик.Явно това е и причината да бъде споменат.От неговото потекло са" Гостун"т.е.Алвар или Бирман,регент на малолетния Боян-Челбира,свален от власт заради опитите му да въведе християнството и Царете на Дунавска България чак до Константин Тих...!
2.Видях какво има в Уикипедията за готите, българите,скитите от този период,като не броим някои неточности в превода,имената ,общо взето в миналото явно много по-малко са имали навик да лъжат отколкото в наше време.Арабите и Махсуди са наричали източните арийци-сакалиба.Това преминава при булгарите мюсюлмани за общо название впоследствие предимно на славяните.Но това название се възприема благодарение на византийската писменна традиция.Този Маджак не може да е друг Цар освен нашия Маджи,славяните нямат Царе...Славяните са наричали владението на Шамбат Кий/Само/-Дулеба.Шамбат наистина и бил съюзник на Византия.Колкото до Русе там Шамбат няма нищо общо.То е свързано с друг човек-Урус-Ружа Бургас,дванадесетия по ред Цар от Хонската династия/414-434год./Ето и сведенията за него:"Син на Алип-бия и княгинята от племето урус-ружа/росомоните/.Бил наречен Бургас в памет на мястото до което стигнал по време на похода през 378год. Алип-бий.Управлявал 20 години.Умрял на мястото на дунавския град,който получил неговото име Урус-Бургас/съвременния Русе/.По времето на управлението на дунавско-булгарския Цар Барджил/Борил/,много дунавски българи се преселили във Волжска България."
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 19, 2010, 03:25:11
И след като знаеш такива огромни подробности,не е зле да напишеш какво става с третия брат-Шчек...това легендарния Чех ли е,който е основателя на Чехия?Кога се развиват събитията...съдейки по събитията във войната на Персия и Империята в 626(623) и неуспешния поход на Боян,подкрепящ Персия,би трябвало нещата с основаването на Дулоба,и преселението на хърватите,като федерати при Ираклий да са свързани...
Как ще изтълкуваш,че за тримата братя и основаването на град на Днепър,го има и при Иордан?Кога става тогава годината...
а за Кий-на римска служба,като защитник на дунавския лимес,има доста спорове-къде точно на Дунав е бил Кий?Тезата за Русе,не е по-лоша от другите тези...Лично аз съм по-склонен да подкрепя академик Вернадски и академик Трубачов за произхода на "рус"-светъл!Като Вернадски го преиначава на рохс-та да станело съзвучно със съвременен осетински...явно и двамата академици не знаят,че си има език на който "рус" си е точно-светъл,със светли коси...ето какво пишат академиците..Один из аланских кланов, называвшийся «рухс» или «рохс» сформировал государственное образование ......Наиболее полно иранская этимология имени Русь обоснована О. Н. Трубачёвым[4] (*ruksi «белый, светлый» > *rutsi > *russi > русь; ср. с осетинским «рухс»(иронск.)/«рохс»(дигорск.) — «светлый»).
А че името Русе е готско го считам за доста вероятно...също и Росица
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юли 19, 2010, 16:10:00
Съжалявам обаче майката на Курбат-Акжан/при русите и украинците това име се роизнася като Оксана,защото и те са същите славянобългари като нас/е имала само двама сина и по-малкият от тях е Шамбат.Прякорът му "Кий" го е дал Курбат.За чешките легенди не знам,ние имаме само един легендарен владетел и това е Иджик,както и жена му Танбит и се казва още ,че били от Божествен произход.Това са основателите на Идел и обединителите на 7-те племена на границата между 15 и 14 -то хилядолетие пр.Христа...Всички техни потомци са исторически и човешки личности обаче.
Не знам за кой Боян става дума във връзка с войната на Византия с Персия.Ако е за Боян-Челбир той е управлявал от 535 до 590 година и се е прославил като един от най-миролюбивите владетели.Затова е бил наречен-Утрик/Спокойния/,известен е още като Синдилх.През 565г. е бил принуден да признае своята зависимост от Тюркския каганат.Пълна противоположност е бил пък неговия предшественник,управлявал западния дял на българските владения-Булгарския бейлик/княжество/,затова бил наречен Котраг/Безпокойния/,Казвал се е Саба-Юрган известен и като Заберган.
В младостта си Курбат е бил Бек/управител,губернатор/на едно сакланско племе и те така го обикнали,че почнали да се наричат,като са негови по неговото име-"хорвати".На славянски името му било Хорт,така и митническата станция на остров Курташ ,дала името на острова днес -Хортица.Не случайно бил и главна база на запорожските казаци.
През 620 година по заповед на Курбат по-младият му брат Шамбат на мястото на аула Аскал построил крепостта Бащу с което този аул се превръща в град.Веднага след това начело на голяма войска от булгари и анчийци/така сме наричали ние славяните,сигурно щото сме забравили да питаме византийците или арабите или някой днешен учен.../се отправил на поход срещу аварите.Походът се оказал успешен,още по-вече на него му помагали всички племена на запад,тъй като били недоволни от аварите.След това обаче Шамбат/наричан и Само и така записан в западните източници/,се провъзгласил за самостоятелен владетел.Спечелил си гръмка слава с победите над франките и германците.Под знамената му се стичали угнетени от всякакви племена.Той нарекъл държавата си Дулоба -т.е.владение на рода Дуло.Като разбрал за това Курбат го призовал да се върне на служба при него и да присъедини тези земи към държавата.Шамбат отказал и получил от Курбат прякора-Кий!/"Отрязания,"Отделения"/.Шамбат стоял в Дулоба и управлявал 33 години.Накрая все пак бил разбит от франките и се върнал на служба при Курбат.Той му дал предишния пост-Губернатор на Бащу...
Жителите така го обичали,че нарекли крепостта "Шамбат" а целия град-"Кий".Така и останал в названието на анчийците и после на русините-"Киев".
Явно ако е имало някакъв Кий на византийска служба той или е бил друг или какъвто и да е няма нищо общо с нашата история.
За град Русе не съм изказъл теза а съм дал сведения какво и как се е случило.Тези академици може да си имат тези и предположения и разсъждения,но така и не са разбрали какво е това-"рус".Тази дума я има и в славянобългарския език.Дори в една популярна народна песен-"Руси биволи",но те на цвят били черни ...!Соня Кънчева от Варненско я пее,баща ми Бог да го прости познаваше мъжа и.Реката придошла а каруцата заседнала и т.н.Сегашните чалгарски маймуни нима имат песни...?
"Рус" идва от булгарската дума"урус"и означава -голям,едър,велик!Когато Кара Булгар се разделя на две то западната част така се и нарекла-Урус Булгар със столица-Киев.Това ви е то и киевското българско княжество,което обаче било Каганат!Княжество станало когато се покръстило.Станало като нас славянско и и от Урус-Русь и после Росия.Скандинавците имат само едно общо,че са били наемници.Те и във Византия са били такива.Аланите и готите не ги мешайте в нашите работи защото имат много малко общо.Имали сме управляваща Аланска династия,но тя е по името на Царя Алан,което в превод означава -"голяма поляна".Били са васали и федерати ,били са и по едно време Царедворци,но нищо повече.Готите ни са били васали от памтивека,Атила е пазел Рим от разрушение,едва след избухване на междуособиците,след смъртта му те опустошават този град...Имал си е причина,един папа пък по-късно се изтървал,че Калоян бил от стар Римски род,пък на събора в Константинопол след като императора Погонат бил разбит един друг висш клирик се изпуснал,че ахейците на Ахил били българи и че работата и сериозна...и т.н.Колкото до факта,че и у нас днес рус-си означава човек с руси т.е. светли коси,то причината разбира се е Русия и нейното преобладаващо русо население.Какво толказ са им харесали тези иранци на тез академици не мога да разбера и пак почвам да се ядосвам.Засега толкова от мене.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 19, 2010, 17:31:55
За Боян става въпрос,разбира се обсадилият Константинопол в 626 като съюзник на Персия...За Щек(произнася се Шчек или Чшек)има няколко различни теории...
ето една от тях...в Уикпедията,въпреки че като източник Уикито ми се вижда слабо..http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%80
ето малко от най-различните версии и данни за Дулоба,Чшок-Чех,Кий и събитията на Днепър


Летописец не знает имени византийского «царя», от которого Кий принял «честь». Историки полагают, что это мог быть один из императоров VI века, например, Юстиниан I, прозванный  Антическим. По другой версии этот титул Юстиниан принял после заключения в 540-х годах договора с антами, по которому они получили на Дунае земли вокруг города Туррис. Слова летописца «великую честь принял от царя» неверно понимать как «получил почести», так как слово «честь» означало на Руси также феодальную службу сюзерену. Таким образом, легенда говорит о том, что Кий был федератом византийского императора. Археологические находки более раннего времени (медальоны федератов) говорят о наличии такой практики у населения территории будущего Киева. В VI веке среди известных антов на службе императора были Хильбудий (530-е года) и Доброгаст (с 550-х гг.)Прокопий Кесарийский в своей «Войне с готами», написанной в середине VI в., свидетельствует, что Юстиниан назначил анта Хильбудия управлять провинцией Фракия и поручил ему защищать имперские рубежи по Дунаю. . Б. А. Рыбаков приводит византийскую надпись VI века на могиле некого Хильбудия, сына Самватаса, сопоставляя это имя с древним названием Киева.

Другой претендент на роль исторического прототипа Кия упомянут в византийском агиографическом памятнике «Чудеса Димитрия Солунского», осветившем, как полагают ученые, события первой половины VII в. В нем повествуется о том, как вождь прикарпатско-дунайских славян Кувер восстал против авар и, потерпев поражение, вместе с остатками войска укрылся в Византии. Как и Кий, он посетил императора в Константинополе, предпринял попытку закрепиться на Нижнем Дунае и даже захватил некоторые византийские владения, среди них
 — большой и богатый город Фессалонику. Но вскоре после овладения Фессалоникой он погиб.
..
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юли 19, 2010, 17:56:22
Без да приемам напълно всичко написано(то това са 5-6 източника дадени тука) смятам,все пак,че описанието на събитията и тълкуването им е доста логично.
Що се отнася до Чшек-Чок...ами има и други версии за него...а това прехвърля времето доста по-късно..

9. Политика булгар при хане Омортаге (814-831 гг.)
Наследником Крума был его юный сын Омортаг. Пользуясь его юностью и неопытностью, бойлы захватили бразды правления. Их наиболее выдающимся лидером был  Чок  (Txokoz) [158].  Бойлы  представляли консервативную  булгарскую  партию, враждебную христианству. Начались гонения на христиан, и многие из них были убиты, среди них - архиепископ Мануил, бывший архиепископ Адрианополя. Правящие бойлы, однако, оказались достаточно мудры, чтобы восстановить дружественные отношения с Византийской империей, и зимой 816 г. они заключили мирный договор сроком на тридцать лет [159]. По условиям договора крепость Сардика была возвращена империи.

После этого внимание булгарского правительства обратилось на север. Согласно надписи, датируемой периодом между 818 и 820 гг. [160], булгарский копан (титул, который, вероятно, соотносится со славянским "жупан") по имени Окорс из клана Чакагар утонул в Днепре во время военной кампании. Из этого мы можем заключить, что булгары в то время предприняли кампанию, а возможно, и несколько кампаний против мадьяр  Название клана, к которому принадлежал утонувший булгарский вождь, - Чакагар (это - множественное число) - можно сопоставить с именем  Чок . В связи с этим следует заметить, что такое же имя сохранило древнее киевское предание, записанное в первой русской летописи [161]. Согласно киевской легенде, одного из трех братьев, основавших Киев, звали Щок (двое других - Кий и Хорив) [162]. Это имя со всей очевидностью схоже с булгарскими именами Чок и Чакагар. Естественно, возникает вопрос: не могли ли булгарские вожди (а может быть, и сам Чок или кто-то из его клана) дойти до КиеваКато имам няколко забележки към "антихристиянството на Чока"
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юли 19, 2010, 19:44:08
Чрез Хорив може да визират Хорт/Курт,Курбат/ а Щок най-вероятно е Булюмар-Шеке,първия погребан на хълма Шеке/Щек,Щековица по русински/.Този хълм получил неговото име и там са погребани още няколко владетели.Интересна е историята на знаменития киевски площад Крещатик.Някога това е било мястото наречено Крешатака/място на борцовата слава/,често пъти и самите Царе са се включвали в борцовите двубои...
Колкото до Чок и Чакарар/това е форма на множественно число и може да визира род/,Чок е лично име ,има го и при нас и досега под формата Чеко.Тези хора обаче за които става въпрос са от т.нар. скитски произход и корена им е точно от онези краища,южно от Киев,така че връзка има безспорно.
Хилбуд щом е ант значи е славянин,много е вероятно този Кий да е също славянски княз със същия прякор.В нашия диалект и сега има думата-"Киек",нарицателно за човек който зяпа настрани не се интересува от нищо което става наоколо.Значи пак същото-отделил се,отрязан настрана.
Виж за Кубер вече съм сигурен ,че бъркат.Или лъжат или го бъркат с друг.През първата половина  на 7-ми век има гражданска война в Авария и през 630 година не Княза на аварските българи-Ялчек/Алцек/ а неговият син Кабар извежда една част от българите в Италия.Кубер е осиновен син на Курбат заедно с брат си Лачин.Тези са "Чичовците"на Тервел за които пише до Мадарския конник.Кубер и Лачин завладяват заедно с Аспарух северната и западната част на Балканите.Те са владели западния дял на държавата като Тархани т.е.-автономни владетели.Кубер е умрял от естественна смърт и е погребан в Охрид/Кизил Кюнграт по булгарски/.
Жупа идва от булгарското "Тюба"-окръг,от това и жупан.Копан е друго според мен щом се отнася до такъв персонаж като Чок.Най-близко и до капкан или в пълна форма-капаган.Това е военен министър и по правило глава на правителството.Среща се и като кавхан.Първото поселение обаче на мястото на днешния Киев възниква през 4-ти век,когато Булюмар Шеке/363-378год./преместил ставката си от Волго -Уралието в Кара Саклан/Украйна/.Нарекли я Кан-Балин,на север били антите,на юг скитите или кипчаците,известни  най-накрая като кумани.И едните и другите поданници на булгарския Кан.Надявам се скоро да излязат публикации в които ще има данни и за тези краища свързани с нашата история като народ.Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Август 05, 2010, 09:45:52
Въобще освен за Дуло,Дулоба и какво означава името,тук се сблъскваме и с много голями проблеми-коиса антите,каква е илменковската и пенковската археологична култура,и преди окончателно да завърша с Дулебия-още малко от разни учени готисти-норманисти,какво ли би могло да значи "Дулоба" изхождайки от древногермански и древноскандинавски лингвистични корени...(тия пичове освен норманистката теория за готите друго не приемат..!)

Строго говоря, этноним *Dauð(a)laibōz означает всего лишь «потомки (букв. «остатки») [своих] предков». Ср. аналогичную внутреннюю форму в имени д.-исл. Óláfr (Óleifr), д.-а. Onlāf < *Anu-laibaz «потомок (то же слово!) предков».
Следващият си пост ще дам сведения за събитията 626г.-обсадата на Константинопол от Персия и съюзникът им-Боян...тъпоумното ръководство на Боян и разгрома на войските му,бунта на хървати,чехи(дулеби)срещу Боян и преселването на че хите в планините Ржеп и основаването на новата държава..също и арабските и други сведения за Дулоба?!А всъщност-не са ли прави изследователите говорещи за ДВЕ държави-Само и Дулоба?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Август 13, 2010, 10:35:30
Но преди да завърша ОКОНЧАТЕЛНО с древните времена в Дулоба и да премина към страшно интересната история на Боян Магесник,последно
1.Сведенията за антите са безкрайно интересни-явно те са заселени като федерати,взимат участие в Персийската кампания(но пък главните действащи лица са хуните!),в превземането на Тир,в Битката за Рим(заедно с хуните)!Хилбуд е стратег на Тракия,но пък данните,че Хилбуд е убит са явно противоречиви..http://www.segabg.com/fixed/vrpl.asp?id=2358132 Ако Империята е била сигурна,че Хилбуд е убит в сражението,явно е,че не може въобще да има Лъжехилбудий!?
Наскоро четох и интересна теория-Нарзес,правещ интриги срещу Велизарий,всъщност в Тракия среща ИСТИНСКИЯ Хилбудий...та как командирите на отряди няма да разберят че не е той!Но с интриги прогласява,че това е предрешен мошенник и го убива!
Въобще историята с антите и техните военни походи в полза на Империята е крайно интересна,явно е едно-възможно е стратег на Империята да напусне службата си в нейна полза и да отиде в областта населавана от част от народът му(другата част дадена на федератите явно е Мизия).
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Септември 09, 2010, 18:01:39
И е време,да се прехвърлим,след Дулоба,основаването на Киев,антите и дулебите няколко столетия ...и да видим,на кого би трябвало русите да благодарят за изграждането на тяхната държава?Самите руснаци учат за този човек,още в средните училища-Великата Равноапостолна Княгиня Олга!
Ето малко за нея-какво е направила в живота си!
На ранней заре русской истории, около тысячи лет тому назад, встречается имя женщины, которую по справедливости можно назвать матерью нашей государственности. Это – Святая Ольга Российская, великая княгиня тогдашней Руси.

Имя О. находится как бы в истоке русской истории, оно связано с величайшими событиями в период зачатия Русь, именно с основанием первой династии, с утверждением у нас христианства и западной цивилизации. Всем известны многочисленные сказания об Ольге, занесенные в летопись и повторенные историками.
...По свидетельству Иоанносвкой летописи, славянское имя Ольги было Прекраса, и лишь после брака ее с Игорем, Олег называет ее – может быть, в честь своего имени «Вольгой». До сих пор не установлено, какого, корня это имя, Ольга и Олег имеют созвучные скандинавские имена Хельга и Олаф. Но они напоминают и русские волшебно – народные с названия. «Вольга» и «Волх», имена богатырские, былинные, на память о которых навсегда начертана течение таких исторических рек как Волхов и Волга.

Когда и где родилась Ольга в точности неизвестно. В последнее время было сделано предположение, что родиной Ольги была болгарская Плиска или Плескувия, но народное предание называет Ольгу уроженкой села Выбутина (Лыбутина) в окрестностях русского Пскова....ЕТО И БЪЛГАРСКИ  Сведенията за княгиня Олга идват главно от „Начална руска летопис“, писана 150 години след нейната смърт. Те са до голяма степен оскъдни и противоречиви. Хрониката, както и други църковни текстове, има тенденцията да я възхвалява, тъй като тя е първият високопоставен проводник на християнството в Киевска Рус. Така например, при описанието на нейното посещение в Константинопол се твърди, че византийският император бил дотам впечатлен от красотата ѝ, че й предложил да се оженят. В същото време, според различни интерпретации на текста, по това време тя трябва да е била на между 58 и 78 години, а самият император е женен.

Данни за княгиня Олга се съдържат също така в един исторически документ озаглавен "Летописец руских царей", както и в друг исторически паметник - "Родословец на руските князе".

 

За произхода, за мястото на раждане на Олга Киевска, и за образованието ѝ, има изказани твърде много предположения, базиращи се в множество чести случаи на противоречиви данни. Несъмнено произхода ѝ, е предопределящ и за делата ѝ.

Произходът на Олга също е предмет на известни спорове, но преобладаващото мнение е, че тя е от град Псков и има варяжки произход. Оженена е за княз Игор от неговия настойник Олег. Поради еднаквостта на имената им се изказват предположения за някаква връзка между двамата, но сведенията за това са недостатъчни.

Според друга версия княгиня Олга е българка [1], българска княгиня от първопрестолния град Плиска. В "Летописец руских царей" се казва :


 "Приведоша ему (на Игоря) жену из Плискова, именем Олгу, остроумицу и корен и основание вере християнской и наш вожд."
 “
 

"Родословец на руските князе" пък ни казва :


 "Игоря же (Олег) жени в Болгариях, поят за него княжя именем Олгу. И бе мудра велми."
 “
 

Въз основа на тези и други писмени паметници се установява, че Олга Киевска е внучка на княз Борис І, рожба на най-малката му дъщеря Ана, сестра на цар Симеон I, т.е Симеон Велики е вуйчо на Олга. Според друга версия Олга е дъщеря на цар Симеон I. Основание за това е „Нов владимирски летописец“, сборник от 15 век, включващ вариант на „Начална руска летопис“, който се различава от версията на „Ипатиевска летопис“ (1377).


..и още-това е т.нар. Мелнишка легенда,за Олга!
..ПРЕДАНИЕ ЗА КНЯГИНЯ ОЛГА ОТ ГР. МЕЛНИК

  

Инф.: Васил Божиков от гр. Мелник, учител, 71 г.

Зап. Илиана Чекова на 12.07.1994 г. в гр. Мелник

  

Тя беше известна само до към седемдесета година под името „византийската къща”. Къщата – археолозите при разкопките откриват, че тя е съществувала и през ХI-ХII век. Тези открития дават право (тъкмо тагава със Рилец, Рилец беше дошъл... аз имах час, те седяха отсреща на полянката да не ме безпокоят със Нестор) И... каза: „Господин Божиков, от сега нататък тъзи къща ще бъде „болярската къща” ! И я веднага тогава свързаха със този момент на идването на княгиня Елена... Той документално е открил, че Елена... след дълги вайкания, лечения, по Константинопол, по Одеса, по Виена нататък, из големите градове не могла да намери оцеление. Тя е била заболяла от бронхиална асма. И тогава казал някакъв лечител: „Господарю, във Мелник я водете, във Мелник ше се излекува !” И чул съвета княз Борис тогава и изпраща внучката си. Тя е дъщеря на... на Ана, единствената дъщеря на княз Бориса, която се омъжва за княз Сондоке – владетел на Средецката област и е един от близките съветници и сътрудници на княз Бориса – негов зет, още именуват Сердока по името на Средец. Изпращат я във Мелник, тя е живяла във Мелник към 7-8 години. За да живее толкова време и за да обитава този град във една така по-добра обстановка, естествено е да е построен специален замък или може да се каже къща, където да обитава тя. Вътре във нея (става дума вече конкретно за т. нар. „византийска” къща” – бел.зап. – И.Ч.) се вижда и черквичка с един параклис, във самата болярска къща. Вижда се и кула, която кула е била за стражите във последствие по време на... след 1762 година тя е била разрушена тъзи кула и след това надстроена... Toва е домът, защото друг няма, в който е живела княгиня Елена. Тя се завръща в края на IХ век. Тогава идват пратеници и се омъжва за киевския княз, който при земането на княгиня Елена, още тогава я прекръстват на името на свекъра, бащата на своя мъж – Олег Игоревич. Светослав се казва мъжът Ј (Игор е мъжът на Олга, а Светослав е синът Ј – бел.зап. – И.Ч.), който... приема заедно с нея и книжовници, приема славянската писменост. Покръстват се непосредствено след това. Покръстват киевския двор и легендата говори – просто някакво повторение и на това, което става и във българския княжески двор. Княз Владимир, встъпвайки на трона, подгонва християните или не приема християнската религия като основа на обединяването на българския народ. И той бил изгонен.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Септември 09, 2010, 21:02:24
Симчо,САМО е било името на Улугбек Шамбат-брата на Кубрат.Името му по славянски,така са го наричали и франките.Държавата Дулоба е кръстена така от него,на името на рода Дуло.Вярно е обаче основната част на неговите поданици и военна сила се състояла от западни славяни.Но организиращата сила са били неговите булгари и корпуса от есегели/башкири/.В крайна сметка той е бил разбит от франките и се върнал на служба при брат си.С това се е сложило и край на неговата държава.Отново бил сложен за Улугбек в Киев/Бащу по булгарски/.Точно по неговия прякор-"Кий",който му дал Кубрат,градът получил и името си с което е и до днес.
Германците и скандинавците нямат нищо общо с тези събития,нито с основаването на Русия.За пръв път наема хора от Скандинавия Кан Айдар,заради влошените отношения с Хазария.Основал нов търговски път в обход на Хазарските владения.
Киевска Рус и Московска Рус дължат съществуването се на покръстената българска аристокрация и лично на Угар Лачин/Игор Рюрикович/ от рода Дуло!
И днес поне един град носи паметта за този Царски род,това е град Тула.Славяните са произнасяли Дуло като Туло,а Кубрат са го наричали -Хорт,Хорив.
Това което прочетох на този адрес,който си оставил,напълно потвърждава сведенията от булгарските летописи за тези места и населението им...До идването на Аспарух.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Септември 13, 2010, 19:48:02
Да довърша за Олга-Елена..в сборника "Църквата и съпротивата на Българския народ,срещу османското иго" на Синодално издателство от 1978г. на Църковноисторическия и архивен институт при Българската Патриаршия (имам я)където има статии и на Страхил Гичев(и аз се занимавах навремето с политика-още ученик ходех при БНРП,в дома на д-р Ив.Георгиев,който пък е син на Емил Георгиев-автор на най-подробната студиа,за писменност при българите преди Кирил,целият апартамент-бая голям беше претъпкан с книги..и на Е.Георгиев и други и ръкописи машинописни..запознах се и с Гичевите книги)..та,в тази книга-на Църковния Институт има анотация от Любен Петков за една украинска публикация-"Очерки истории украинско-болгарских связей" на "Наукова думка"Киев 1977 от Павел Степанович Сохан,който пък разглежда труда на Архимандрит Леонид Каверин-"Откуда родом была святая великая княгиня руская Ольга"..Според Иордан Табов в"Когда крестилась, Киевская Русь",данните за българският произход на уредителката на Руската Дъжава нарочно са унищожени при династичните борби в Русь,от норманистите..Венелин,споменава,че данните,ще да са унищожени от гръцки попове,а пък Сохан има съвсем разумна версия-според него,единствено в Ипатиевския список има данни за Олга,като българка,поради факта,че хрониките не са дошли при нас цели и в оригинален вид.Например запазените манускрипти от ПВЛ са ориентировъчно от след 1550 г!Имената на Псков и Плиска(Пльсков,както е в хрониките) са объркани просто,при преписите някой монах в северен манастир е прочел "Олга дойде от Пльсков" и си е рекъл-"ми то тука има някаква грешка" и го е поправил,на Псков,защото за Плиска-Пльсков не е знаел нищо,а Псков си е бил,по негово време известен град.
Темата за Олга е важна,защото тука идваме и до една друга тема-за Презвитер Григорий..епископ на Мизийските църкви и как така той е в свитата на Олга,и какво се случва при Константин Порфирогенет.
По важното е какво прави Олга,освен че донася християнството,построявайки първата църква в тези земи..
1.Тя дели страната на области,различни от догтогавашните племенни и започва регулярно събиране на данъци
2.Въвежда държавна администрация (познай на какъв език?)
3.Развива активна дейност по изграждане на държавата
Що се отнася до Мелнишката легенда,как може да е записана в 1994 година,когато аз в сборника на Варненското издателство Г.Бакалов "Спектър 74 " съм  чел точно такава статия-че Елена-Олга се е лекувала в Мелник и е била дъщеря на Ана-сестрата на Симеон!..ама..не коментирам-преписвал ли е някой от някого..благодарение,че тематиката не се знае?!
Но за християнството на Олга,добре...да видим сега Официалното Покръстване-на Владимир,от къде ли е дошло?Дали не е от България?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Септември 13, 2010, 21:51:45
Сега-за готите и Дулоба...ами готите наистина са си в цялото Северно Причерноморие и на Днепър,пък и на Долен Дунав-чак до днешна Австрия,като нещата са описани от Иордан,от Старшата (Голямата) Еда,и т.н. готите имат конфрикт с роксоланите,подпомогнати от хуни и алани и обединената хуно-аланска войска разбива Германарих..Описано е и преселението на готи-ариани водени от Урфила..готите се смятат носители на черняховската археологическа култура и наистина-археологически,се доказва,че черняховците напускат своите места в Украйна!
Германци ли са готите-ами приема се че да!За това,се търси и германско влияние в името на Дулоба?!

Строго говоря, этноним *Dauð(a)laibōz означает всего лишь «потомки (букв. «остатки») [своих] предков».

Като,ако Даулаибос има връзка с древноисландски,става ясно и от КОГА може да е името Дулоба-то е от преди разгрома на Германарих!И остава,внимателно,доказателство по доказателство,да видим цялата германска версия за готите,да не кажа,да я опровергаем-и тогава нещата с произхода на името Дулоба,ще си дойдат на място,от самосебе си,ще излезе,че не може да е дошло от древногермански...между другото-Дулоба присъства в един арабски източник-цитирах го...но той като цяло е доста дъмнителен и недостоверен...така че-имало ли е Дулоба въбоще?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Септември 13, 2010, 21:55:54
И привършвайки с Кий и Дулоба(ако потрябва,мога и да се върна към темата) продължавам с Олга и нейният братовчед-Боян Магьосник!Боцманът,навремето си отдели на тази фигура място в книжката си,но явно недостатъчно!...сега-първо,ще дам някои не съвсем проверени сведения..
От първия брак на цар Симеон І с куманката Кубера се ражда първородният син Михаил, който след смъртта на майка си незабавно е покалугерен, за да бъде елиминиран като претендент за престола. Следващата царица, арменката Мариам, е сестра на ичиргу боила Кеворк Сурсупал, известен в историята като Георги Сурсувул. Тя е майката на другите трима синове и дъщерята на българския цар. Най-големият е Петър, който след неговата смърт пряко волята си е качен на трона. Вторият, Иван, избира пътя на пустинничеството в полите на Рила планина. Това твърдение е в разрез с общоизвестения вариант за произхода на Рилския светец. Съществуват обаче доказателства, които потвърждават, че между цар Петър и Иван Рилски е съществувала особена близост. Само един родственик е можел да си позволи лукса, когато е бил потърсен, да откаже среща на владетеля на страната. Най-малкият син на Симеон І е принц Боян, приел след покръстването си християнското име Бениамин.

Всички случили в България и Европа след 927 г. събития са породени от младия български принц Боян, който е главата и идеологът на богомилството. Като юноша той е сред елита на Константинополската Магна Аула (Магнаура), като с ерудицията и ученолюбието си често е сравняван със собствения му баща. Когато след убийството на Симеон Боян незабавно е отзован в Преслав, той е навършил едва 17 години. Преди това във византийската столица с него са установили връзка двама сирийски мистици, които стават духовните му наставници и от които той още там е бил посветен. По-късно те го посещават и в България, за да го подкрепят в бъдещата му мисия и в посвещаването и на други лица, които ще обособят ядрото на новата духовна общност. Първият човек, спечелен за тази кауза, е самият български патриарх Стефан. Макар и в напреднала възраст, той се отправя за далечна Венеция в мисията си на неин първи богомилски епископ. Негова е заслугата за изграждането на духовните общности в Дубровник, Флоренция, Малта и в самия Рим. Той напуска този свят през 929 г. в Рим и е погребан там. Преди да напусне България, Стефан Венецианец подарява на Боян, "за усамотение и молитва" намиращия се близо до Преслав манастир "Света Параскева". Оттук заискрява и тръгва из света светлата идеология, за да възкреси Христовият импулс за доброта, чистота, любов и опрощение.

Като начало на зараждането на богомилството е приета 928 г. Тогава в Преслав от ръката на сирийските учители са ръкоположени неговите първи апостоли. Освен споменатия вече Стефан Венецианец, в ранг епископ са издигнати Симеон Антипа, Василий Византиец, Гавриил Лесновски. Сред тях е и самият епископ Йеремия, когото историята ни познава като поп Богомил. За него Стоян Ватралски пише: "От своя народ, благодарение на злочестото византийско влияние, тоя великан е нещо по-зле от отречен, нещо по-срамно от забравен".

На това знаменателно за България, Европа и целия свят събитие Боян Магът (това ще бъде вече неговото духовно име) получава като завет от посветените 22-те таблици на богомилското Таро, като знак за прякото наследяване на предхождащите го атлантско, египетско, мексиканско и есейско Таро. Предадено му е и едно оригинално копие от Йоановото Евангелие.

През 929 г. високообразованият Никита Скитник съвместно с кипърския епископ Василий Византиец създава Богомилската църква в самия Константинопол. Теодор Преславски основава църкви на новото учение в Охрид, Прилеп, Солун, Атина и Коринт. По-късно ръководството на Солун поема ученикът му Марк Средецки. Неговите пътища често се пресичат с тези на неуморния доростолски епископ Петър Осоговец, който пресича Карпатите, стига далеч на север до Краков, Варшава, Рига и Севастопол. Светомир Македонец, който по произход е комитопул, за 30 години обикаля почти цяла Европа и Мала Азия, за да създава нови църкви и да насърчава с личен пример и слово вече съществуващите.

Една от най-ярките фигури сред тази блестяща плеяда е Симеон Антипа - гениален иконописец и миниатюрист. Той е получил своето специализирано образование в Атина, Константинопол, Флоренция и Венеция. Той преписва, украсява и коментира всички книги, които са писали богомилските апостоли. Многобройни са основаните от Симеон Антипа нови църкви. Лично той ръкополага 35 презвитери.

Началото на това неоценимо национално богатство поставя самият Боян Магът, който още през 928 г. написва първите "Богомилски легенди", предназначени за външния, т.е. за широкия слушателски кръг.
Списъкът от тези величави, но непознати ни българи, ще бъде непълен без споменаването на един друг скромен труженик на делото - теоретикът и писател Хамерон Дубровницки, както и без личността на една млада жена - Макрина, която след строг обет приема името Михаил Унгарец, тъй като се подвизава изключително в Панония. Богомилски епископ е бил и Гавриил Кротовски, канонизиран от ортодоксалната църква под името Гавриил Лесновски. Сред неговите заслуги са отбелязани и ръкополагането на поне четиринадесет богомилски презвитери.

Цялата тази перфектно създадена структура се ръководи от самия Боян Магът, а негов незаменим заместник и помощник е поп Богомил. Останалите апостоли се завръщат в Преслав, колкото да споделят проблемите си и да получат нови напътствия и кураж, за да продължат святото дело, на което са посветили своя живот. За стихийното разрастване на това ново движение огромна заслуга имат двамата духовни наставници на цар Петър - Данаил, приемникът на патриарх Стефан, и амбициозният презвитер Козма.

Ситуацията в българския царски двор се усложнява. Цар Петър на няколко пъти иска да абдикира, но принц Боян категорично отказва да го наследи. Нито за миг не престават византийските интриги от юг и сръбските от запад. Това са само част от причините, от които се възползва регентът на престола - Кеворк Сурсупал, за да започне гоненията против богомилите въпреки категоричните протести на царя. Седемнадесет от най-видните богомили са арестувани, упрекнати във всички адови грехове и измъчвани. Това се случва в отсъствието на Боян, който в този момент е далече от родината. Докато се завърне, вече са умъртвени първите мъченици на движението. Магът едва успява да изтръгне от ръцете на убийците своя заместник - Богомил. С този акт се поставя началото на гоненията, но те не спират разрастването на делото - осем новопокръстени духовни наставници се отправят към Хърватско, Унгария и Галия. Сред тях са Управда Будимски и Управда Марсилски, на които се пада голямата чест да бъдат първоучителите на албигойците.

В Константинопол се възцарява императорът богомил Константин VІІ Порфирогенет. Той назначава за свой магистър Никита Странник, за управител на двора си - Василий Византиец, а за началник на наемните войски - Светомир Македонец. Този велик владетел покръства киевската княгиня Олга в богомилската вяра. Тя е българската принцеса Садоке - Елена, дъщеря на цар Расате - Владимир. Пристига в Константинопол с цялата си свита аристократи и видни търговци. Всички те приемат кръщение в учението от ръката на самия византийски император. След кончината на киевската царица ортодоксалната църква я канонизира като светица, запозната с всичките й сладкодумни проповеди… против нея.

Как трябва да тълкуваме и почестите, които същата тази църква отдава на всеки 28 март на самия Боян Магът, наричайки го Великомъченик - като безхаберие или като демагогия? Тя е канонизирала още един голям богомилски водач - презвитер Григорий, епископ Мизийски, но след ХІІ век името му е зачеркнато от списъка на православните светци. Презвитер Григорий не само е бил духовният наставник на княгиня Олга, но като такъв той я е придружил до византийската столица, за да присъства на покръстването й. Тъкмо на този неизвестен и велик българин се дължи полагането на "основите на книжовността на Русия, свързана с нагаждането на книжовния език на Преславската школа към руските условия", както пише Асен Чилингиров.

Роман ІІ, който през 960 г. наследява Константин VІІ, по нищо не прилича на своя баща. Неговата първа грижа е да се отърве от обкръжението му. Сред първите жертви се оказват Андроник Тирски и самият Василий Византиец, изгорен на клада през 961 г. При посещение в затвора, за да насърчи своите съидейници, е арестуван и бит дори самият Боян. Останалите мъченици са обезглавени, а телата им хвърлени в Босфора.

Като ще обясня,че най-точното от тези писания е мнението на Чилингиров.."Григорий е в основата на руската  книжовност"..иначе в горните писания,има интересни сведения и факти,които обаче се нуждаят от уточнение...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Септември 29, 2010, 14:24:41
http://www.redstar.ru/2001/10/18_10/4_01.html
http://www.liveinternet.ru/users/nikor/post107216928/

И уважаеми читатели,никой чужденец няма да ви научи какви сте и откъде сте,ако нямате родна памет и плюете върху паметта на предците си!!!
А Ратмир като го гледам достойно ще ме замести до Нова Година...И дано да излязат 7-те статии от профила ми.За да се види още по-добре не само фактологията,но и историята...,на българите!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 10, 2010, 14:37:21
дЖУР-олллу!Наистина по паметта на предците ми се плюе тука!Техните сражения с готите,няколкото обсади на Константинопол,техните градежи въобще не се споменават и се отричат защото са упоменати как са се случили на Балканите преди 681г!
А по неукост,и нахалство никой не може да те замени,макар и цче доста народ се мъчи да те достигне!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 10, 2010, 15:28:15
Ни ти ги знам предците кои са,но аз не съм по плюенето като вас,щото съм от друго тесто.А за неукостта не ми пука за мнението ти защото не си ми авторитет и респектът ти вообще не ме впечатлява.Няма никакво Киевско княжество и този който е отворил темата е посочил за какво става въпрос.Готското приднепровско княжество е завладяно от българите през 4-ти век,като съюзник на Византия.Същото и с избягалите представители на Аланската династия/българска династия/,защотото са били на пътя към Западна Европа.
След смъртта на Атила е имало междуособици и мeжду васалите и между българските племена.А кой каквото е упоменал или не си е негов проблем.
Аман от дървени глави и комплексирани многознайковци,като баламосвате хората аз трябва да си трая ли?Защо?!
Няма да стане вашата работа пък и ако ще и жълто да ви излезе отзад от напъване и плювки!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 14, 2010, 15:10:33
...респектът ти вообще не ме впечатлява.... :D :D :D :D  Джур-оллу,ай почни с четене?Речник на чуждите думи..ако Киевско княжество не е съществувало какво правим с похода на Игор?Ами пратеничеството при Константин Багрянородни?И той не е съществувал?Хубаво е простотията да се събира в отделни теми...ама ако искаш-пиши и тука!
Илле!Джурулум-турулум...Джур-оллу,а аз тръгнах да се запознавам с Тангризма-отворих единственият източник-сайта на Йоло Денев!Другаде за тангризъм има ли,че това ми се стори леко малоумно..?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 14, 2010, 19:46:31
Джур-оглу е правилното произношение,и визира произход от военната аристокрация.Няма Киевско княжество...,на практика,както няма и Българско,макар след покръстването държавните глави да са ги наричали-Князе.Но това е било формално и по-скоро по "черковно- славянски".Неформално са се водили за Канове,докато не са се обявили за Царе.До тогава става въпрос за държави със статут и държавно устройство на империи,където държавните глави са се избирали от българския Царски род -Дуло,а водещият етнос в тях са били българите.Така че това не са били никакви княжества.
За Тангризма или Торе,най-достоверния източник в България е в този сайт-статията за дохристиянската духовна култура на българите.В раздела "Теми по история".Разказано е от нашия посланник в Ак Булгар Йорта от 13-ти век Арслан Тертер!
Малоумен означава човек с малко ум-такъв какъвто си ти!Такъв човек колкото и да прочете,колкото и дипломи да получи,той си остава с малко ум...,и по тази причина няма способност да прави смислен анализ на фактите,умозаключенията му са като на юноша от пубертета,такива са му и първичните реакции.А простия човек е този ,който няма памет и постоянно повтаря едни и същи грешки в живота или работата си..Мисля,че в този форум аз попаднах поне на трима истински прости и малоумни субекта и никак не съм очерован от този факт.Независимо от високия им респект като форумци...Чао!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 15, 2010, 12:39:14
По принцип не обичам силните думи и емоции..та не подкрепих Помак с неговите нападки срещу тетеристките тези провждани от тебе на тоя сайт!Че са малоумни,си е ясно от само себе си-според мене..ясно е и че са антибългарски!Но с упоритостта с която поддържаш явно несъстоятелни  теории,освен вродена малоумия,явно има и чужда,антибългарска намеса...дали,както казва Помак е осъзната и е плод на чужди пари..
А нивото на статиите и коментарите с които "обогатяваш" тоя сайт е адски ниско още Йончев ти го каза и показа,та не смятам по никакъв начин да отговарям на твърденията че не е съществувало Киевска държава..
П.П. нивото на сайта по принцип си е ниско,това за модераторите,та освен коментари на Йончев,Боцмана ит.н.нищо друго няма какво да се прочете!
Та няма какво друго да коментирам с тебе-просто цялата тая Нутрудиново-татаристка патърдия с много,много ниско ниво!И е антибългарска!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 17, 2010, 19:16:03
Добре бе,многознаещи ,щом потомъка на Цар Самуил/Нурутдинов/ е антибългарин,щом аз съм антибългарин,остава да обявите готите и какви бяха още там за българи.Но се опасявам, че тази ваша "България"скоро след това ще отиде там където са готите и останалите тем подобни.В небитието!
Киевската държава е обяснена от булгарските летописи и то прекрасно и подробно!
Сайта ще го обогатя с още една статия ,но тя е с по-голям обем и ще я пратя за сваляне.Та да е по желание и по интерес.
А за нивото и коментарите,мненията които чух са доста по-различни от вашите...
http://boristodorov56.blog.bg/politika/2009/10/22/dunavskite-bylgari-i-valjskite-bylgari.420482#last_comment
http://borislav.digicom.bg/statii/Pamet.htm
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 19, 2010, 14:47:03
Вярно си знам....а освен тебе и Нутрудинов, с подобен начин на писане-твърдене на какви ли не "факти" без никакви доказателства е и Историчарската школа на Академията в Скопие?!
Дали е случайно,че именно ти постоянно повтаряш "истините" на историчарите от Скопие?!
Що се отнася до Джагфар Тарихи и Киевската държава-ами именно АЗ! съм писал и съм цитирал приложеното към "Когда крестилась Киевская Русь" родословие от Тарихи-то..
Що се отнася до твоя начин на писане-без никакви данни,без сравняване на източници,без съблюдаване на УСТАВНОВЕНИ факти,от археология или т.н.
ами това само обезценявя Джагфар Тарихи,като източник..
а иначе-ами ето го Тарихито,който иска-да я отваря да я чете-преведена на руски!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 19, 2010, 21:04:22
Симчо,Симчо...,ти ако беше прочел каквото съм пратил в този сайт,наистина щеше да знаеш а не пак
да пишеш наизуст..Което си звучи като клевета и лъжа.И сравнителния анализ и археологията потвърждават всичко от булгарските летописи.И е само въпрос на време т.нар.официална наука да си пооправи грешките и заблудите.А споменаването на македонските историци,би трябвало да се върже с множеството ви налудничави теории и хипотези.Слагам те и тебе в кюпа по две причини,ще спомена само едната-заради преувеличаването ролята на славянството и че нарочно си затваряш ушите и очите.Или прекалено си вярваш та си спрял да четеш това което не ти оттърва...?
Както и да е след Нова Година може пак да пиша и да пратя някоя статия,но вече за Третото Българско Царство.Вижте тези линкове щом не четете каквото съм пратил.Но летописите излизат и на български вече...
http://old.duma.bg/2006/0506/270506/otdih/otd-3.html
http://www.promacedonia.org/vb/
http://makedonski.10.forumer.com/a/_post767.html
http://balgarite.interbgc.com/p1-1.htm
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 27, 2010, 11:57:59
Може би,ще те учудя,ама доста от нещата,съм ги чел...и не само съм ги чел,но и,когато има ценни данни тук и там,съм ги използвал за една или друга моя  теза..Например Джагфар Тарихи съм го вземал за основа,когато съм спорил за ранните владетели на Киевска Русь..Просто,според логиката Тарихи-то,дава по-пълна и по-вярна картина..не е вярно,това дето се пише,че не бива винаги да търсим в древните събития логика..има си логика,има..и дето не можем да я намерим във фактите,означава просто,че се опитваме да натикаме установените факти в някаква нелогична наша теория,а то не ни се получава,като си оправим тезата-и всичко-ясно и просто,застава пред очите ни..
Сега-неясно защо постоянно,тръгваме извън темата..кой е бил Боян Магьосник-Боян Вещий-български княз ли е бил или не..коя е била Олга,какъв е бил държавният език,по време на установяване Държавност в Русь..на твърденията ти,че е имало ,видите ли,преписвачи,които са влагали  и "руски" елементи в безспорно българската книжнина,ще ти насоча вниманието към едно писание на Никола Делчев от 1974 година,според него учител и автор на книги,лично за Олга е Ангеларий!?Ангеларий да е "преписвач"?!И да вмъква "руски елементи"!?! ???Що?!От къде ги е взел "руските елементи" и по какъв повод ги вмъква...пустий Ангеларий..я глей-излезе вмъквач..
А така-постоянно извън темата се опитват разни хора,по руските форуми да ме отклонят,когато стане дума че държавата им,не нормани или някакви си други,а май българи са им я основали..и "богатир"дето си го имат,май е военна титла-багатур!Винаги почват като тебе,да преливат от пусто-в празно и да не разсъждават по темата а да пишат какви ли не щуротии..
Сега-по главното,твоите теории за бургар-илли-тупурдур-конниц-джагфире 8) почерпани с пълни шепи от безсмъртното творчество на Нурутдинов..
Нито Фаргат Хамитович-Синът на Цар Самуил,нито следовниците на Златарски,нито Синът на Вълка,нито Синовете на лейтенант Шмидт, могат да обяснят няколко прости факта-ай да видим ти дали ще можеш-от кога и къде са българите на Балканите и на Долен Дунав?!
Айде малко информацийка и малко разсъждения..
Започваме с конкретни факти-а не с общи разсъждения и е хубаво конкретно да ми отговориш конкретено... и разглеждаме събития..
през 519 българите се сражават в Илирик,за да реши "Илирския проблем"Юстиниан прогласява за стратег Мундо,в 530 Мундо разбива група българи в Тракия и провожда пленниците за триумф в Константинопол,в 535 българи участват в битката при Ятрус,според Анастасий Библиотекар в 538,а според Прокопий в 539 има конфликт между императорските войски и българите,сраженията са на широк фронт-от Адриатическо море,и Пелопонес,та до Константинопол,завладените крепости в Илирик само са 32 ....
1.Колко са били българите,за да застрашат така имперските войски?
2.От къде са пътували за да стигнат до имперските територии..да ти повторя,че през Делгтата на Дунав и Бесарабия не може,защото тогава там съществува "антската бариера",а антите доста време са съюзници на Юстиниан,даже са част от ударните части на Велизарий..
3.Къде са живеели тогава-на Кубан?Как са стигали до Балканите та да се сражават с Мундо,колко път са минавали конете им?!Как са си мъкнели крепосните уреди от Дон,през Карпатите и Трансилвания,преминавайки Днепър, Буг, Днестър, Серет, Тиса, Сава, Дунав и после по вардаро-моравския път?
А ако разгледаме и утигури и кутригури (те българи ли са?)и сраженията на Заберган 552-558..в 558 според някои е превзет дори и Коринт!Опасността е била толкова голяма,та Константинопол успява да скара куртигури и утигури.Колко по численост са били кутригурите?За да дадат войска съперничеща на ромейската народът е поне 100-тина хиляди..А утигурите?За да съперничат на кутригурите и те ще да са горе-долу толкова!
Каква ли ,ще да е била общата им войска,в периодите когато не са се карали?Бая голямшка,нали...от къде е минавала?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 27, 2010, 20:41:48
Може би по-късно ще поразсъждаваме и мисля,че нещата ще си отидат на местата,защото са си там.Но има нещо от нашите летописци което ,което излезе като 4-та част на едно друго място.Става дума за "Историята на Тризъбеца".Ако искаш погледни:http://history.rodenkrai.com/new/,А Нурутдинов е потомък на Цар Самуил,това не е майтап.И е много голям учен-булгаровед !Де и тука да имаше повече такива българи...Досега да сме си оправили и науката и държавата. :-\
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 27, 2010, 20:44:07
Атил:Добре бе,многознаещи ,щом потомъка на Цар Самуил/Нурутдинов/
Джуроллууу!
Бе това сериозно ли?!А знаеш ли,че Фаргат Хамитович е и Титан на Мисълта и Особа,приближена лично до Императора?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Sur в Октомври 27, 2010, 20:58:01
http://vbox7.com/play:203df4f3
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 27, 2010, 21:02:00
Знам че е от рода Ойгър-Амир и по женска линия родословието му стига до Тукай/Атилла/.Потомък на Атила е и нашия Самуил-пак по женска линия.Затуй като се свършила мъжката линия по едно време и съвета на великите боили избрал от женската, т.е. баш-чиляк като него!Освен това се е сродил с царската династия и на Волжска България.Лично Черноризец Храбър/Маркар Макидан/,отнесъл булката там,заедно и изпълнявайки посолските си задължения.Това е положението по този въпрос.А за другото хората са се произнесли и са го направили-академик!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 27, 2010, 21:24:49
Сега видях линка,това го знам,знам и за черногорската принцеса от която пък има кръвно наследство нашия Симеон.Но Италия не е Царска Русия или СССР,или Османска империя...А това има голямо значение за наследниците на българската аристокрация.Самия Нурутдинов е разбрал за родословието си едва като студент...,и го е пазил в дълбока тайна дълго време.Не са му казали по-рано от опасения за живота му.
Ами да видим някого от Италия за Цар,те поне са християни и може! :)Аз като нищо ще се навия за такова нещо...Стига да не се кълне в републиката и да не стане и той партиен секретар!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Sur в Октомври 27, 2010, 21:59:10
 :D ..бе знае ли човек.. :D
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 28, 2010, 08:44:25
Човек знае!
Поне когато полага усилия да знае-Господ е дал възможност на всеки да знае...е ли Фаргат Хамитович,всъщност от рода Мокри,потомък на Никола Мокри?Дали потомците на Радомир,или напротив на Иван Владислав не са се отзовали и на Волга и сега Фаргат да има право да се назове Фаргат Хамит-Владиславович Мокрий?!Ей това ще е по български!ЕЙ така ще покаже приемственост и любов към родовите си корени.."Признат е" за академик!Вай!...ми той и Лисенко бе "признат" за Академик...евалла!Иллле,както се поздравяват булгарите!
А иначе Самуил,по майчина линия,както съвсем правилно и логично Пл.Петров го описа,е от арменски род-майка му Рипсимия,друга освен арменка,свързана с Императорите в Константинопол-рода Лакапини(Роман Лакапин го знаеш,нали Джуроллду-"Цариградските палати,разтрепера се Роман"..)та не може друга освен арменка да е, имало и,разбира се и други арменци в Константинопол-например Лъв Арменец,знаете го кой е..та по женска линия,НАИСТИНА арменските родове,се свързват и с други знатни в Константинопол,например с Палеолог..и тука стигаме до земите на Изток Зоя Палеолог се омъжва през 1472 г. за Иван III и така кръв от Лакапини,Палеолог и т.н. се отзовава далече на Изток..ето как Фаграт Хамитович се оказва ДОКАЗАНО "Особа,приближена лично на Императора"..той просто си е такъв!"Титан на Мисълта",се оказва,заради академичното си признание от Изнесеният Нов Свободен Пернишко-Бугулмински Университет!..
Хората,които сериозно,приемат разните писания и твърдения,без въобще да се замислят,и в чиито празни къртуни трополтят ли,трополтят конници движещи се напред-назад от Кубан до Балканите и после обратно,та такива хора имат особенно ментално поведение.. да не кажа проблем!Не знам дали с този ментален проблем е свързана тяхната голяма работостпособност-те бълват ли,бълват писания,линкове,публикуват сайтове и т.н.Кой и защо има изгода от тези,нещастни хорица?Как така Йоло Денев-Пророкът на Тангра,който няма 2 лева да се усмихне,издава книги,сайтове,писания за Тангра и неговата божественност...защо,винаги когато отиваме към темата за "древноруският"певец Боян,за това кога и как се е покръстила Русия и от къде,за това кой е организирал руската държава и въобще от къде е името "рус" се появяват някакви,не съвсем уредни приказки и бръщолевения за Черноризец Храбър,за Синът на Полка,за Титана на Мисълта и т.н....кой има интерес от това?
Защо тези болни хора се експлоатират?!Кой плаща всичко?!
Това,че никой не отваря вече книжнината натрупана от "Историчарите" от Македонската научна Школа,ги кара явно да дадат малко парици и чрез заблудени или продали се хорица,да опитат да ни избиколят по фланга..
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 28, 2010, 08:59:12
Ето част от безсмъртните стихове от сайтовете на тангристите-кой ли плаща за публикуването им...

КАК ДА ЖИВЕЕМ?

Седя до масата от Скръб, надвесен
и Гледам Тъжно две глави от лук
и две филии хляб с цена висока.
По радиото пеят ми безгрижна песен.
Животът Стиска ме с ръка Жестока.
Аз Стискам Гневния юмрук.

И Чакат ме Различни Задължения. . .
Как мога да се Примиря с тоз Глад?
Децата ни Не трябва да Гладуват.
И всеки зов “Търпение”
е Престъпление.
Жестоки болести
и Глад,
и Дълг бушуват,
за да Растат,
Потомство да Родят.

а има и доста писано за Тенгрианството
http://yolodenev.info/bg_index.htm

"Един е бог Тангра и Йоло е неговият пророк ..."
"Мечът на Тангра ще порази всеки, който вдигне ръка срещу неговия пророк Йоло."
"Проклятието на Тангра е меч, който виси над главите на неговите врагове"


Тангра!Илле...!Джурумлу-мумлу!Празни къртун,тропул-тропул,конниц къту-кънту вътре!Ей си говорим на булгарски,а?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 28, 2010, 14:16:55
Луди и болни като тебе и Йоло Денев има във всички партии и идеологии и религии!То си личи и от писането ви само.Най-много луди има в левите идеологии и в християнството/включително и съвсем безумни секти,които нанасят огромни щети и поражения на хората по света/."Тенгрианството"на безобидни хора като Йоло Денев,както и творчеството на поети и писатели ,като Коев от гр.Велинград или Антон Дончев не само ,че не вредят,но и
 допринасят полза за укрепване на патриотичния дух!
Сведения за действителното тенгрианство има в статията за религиозната митология и дохристиянската духовна култура на българите.В този сайт.
За Самуил ,за Гази Барадж/Гаврил Радомир/ както и за Джилан Батир/Петър Делян/,сведенията от булгарските летописи са абсолютно достоверни и изключително ценни.Все едно дали са мокри или сухи... ;D
На Волга се е озовала дъщерята на Самуил-Джан-бика,като невеста на принца Ибрахим,бъдещия Цар на Волжска България.През 990 год.Лично отведена от Маркар Макидан/Който бил дипломат и литератор,но и отличен воин.С литературен псевдоним Черноризец Храбър,запазило се само едно негово произведение,но и то е най-доброто от всичко ,което е оцеляло от "културните и цивилизовани ,мокри и сухи"чужденци.Бил е сестрин син на Бег Шамил/Самуил/,който станал Дуновско-Български Цар/.Това пътуване е описано в том 3-ти на сборника,стр.141 в едно изследване на Нурутдинов,озаглавено-"Как а когда попала в Казань чешская монета 10-ого века"По пътя в Ази Улаг/Яш/,към нашата посолска мисия се присъединил маджарския аристократ Саин/българин по произход,който през 970 год се преселил в Унгария./Маркар-бий /Черноризец Храбър/ бил необичайно величествен човек,държал се с голямо достойнство,както и подобава на един потомък на Телеса Бюргана/вуйчото на Кана Курбата/.По пътя те преодолели множество препятствия и премеждия,кито са за сценарий на един най-високобюджетен холивудски филм...!Затова когато пристигнали в столицата,тамошните му дали прякора-Барис т.е.-"храбрия"/като тигъра/.Тогавашния владетел Тимар се отнесъл много благосклонно към молбата на Самуил за помощ срещу Византия.Нашите се върнали благополучно ,но изпратения първи отряд в помощ на Самуил бил спрян в Киев.Киевския княз Булюмар подкупил и уговорил пълководците на тази войска да се покръстят и да останат при него.Тази вероломна постъпка така разгневила Тимара,че той започнал война срещу Киев...
Илле означава доколкото знам-земя,а поздравите са най-различни.Булгарския език т.е. "прабългарския",на който си говорят и до днес около 15 милиона нагоре по Волга/без да броим остананалите по на юг и изток че и запад/ досущ прилича на съвременния турски език!
А за плащането,що се отнася до нас,ние си плащаме,затова и толкова е трудна задачата срещу монопола на лудите!
Накрая да сложа и аз нещо за аристокрацията:http://balgarite.interbgc.com/p3-4.htm
Всъщност за мокрия баща на Самуил и родословието на рода Билиг има сведения от Арслан Тертер.В този сайт също в статията за родословието на Дунавско-Българските Царе!/Родословие на Булгарските Царе.Фрагменти./
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 28, 2010, 16:30:16
Много се кефя на последователите на Тангра!Гардзи-Барджи също ме кефи,както ме кефи и Титанът на Мисълта и Особата приближена лично на Императора..
Отговорът на всички зададени въпроси за българи,славяни,кутригури,утигури и т.н. авно си остава -"Див народ.Деца на планините"!-и логика няма защо да търсим-Децата на планините,могат и без ядене да са,могат и да препускат напред-назад до полуда,щом немилостиви Историци ги карат,да вършат това,могат и да стоят столетия скрити,или мистериозно да изчезват и да се появяват..ето,като поздрав,още веднъж от произведението на Тангристите!

Седя до масата от Скръб, надвесен
и Гледам Тъжно две глави от лук
и две филии хляб с цена висока.
По радиото пеят ми безгрижна песен.
Животът Стиска ме с ръка Жестока.
Аз Стискам Гневния юмрук.

Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 28, 2010, 17:38:32
 :)Ти намери книгата на Коев-"Не лудувай време",но сигурно няма да стане...Може да я има в някоя библиотека.Ще я донеса от вилата е някой път ще цитирам и аз нещо.За планините няма да споря,те са за нас като храмове на Бога!На въпросите ще отговоря,отговорите не са тайна,те се намират в публикуваното в този сайт и не знам защо да се повтарям?Това някакъв специален пропаганден метод ли е?
1.Десет тумена са били,но са се разделили после,Кубар е минал Дунава при Видин./един тумен са 10 хил.бойци-командва се от генерал/джури-тархан,боил-лорд-висш аристократ/Състояли са се главно от бурджани/северо-Кавказки българи/,алани и ермийци/средно-Азиатски българи,които напуснали Тюркския каганат и са дошли при нас.С Кубер са отишли основната част от ермийците,защото той е бил от тяхната аристокрация,макар и осиновен от Кубрат...
2.От никъде не са пътували,след междуособиците/гражданската война/,са си били в Онгъла-Ангъл/място за паша на Царските коне/.Това е територеята между долното течение на Дунава и Днепър.Императора разбрал за намерението им да вземат земи от империята/това било изход от ситуацията,защото да воюват срещу братята си ,след смъртта на чичо си,те вече нямали военна сила./Затова предприел поход срещу тях.Преди гражданската война Аспарух бил Улуг-бег/Губернатор/ на Барс Иле/средното Поволжие и Есегел/Сибир/.След това завладял Северен Кавказ-откъдето набрал и и сновната си военна сила.
3.Българската държава не започва с Велика България на Кубрат.По негово време тя наистина става Велика и обединила всички български племена и огромни територии от Дунава до Енисей.Кубан и Донската област са стари родови владения на хуно-българската аристокрация от края на 1-ви век.Държавата и там и тук се е състояла от Тарханства-феодални автономни
 владения.Само така нар.вътрешна област е била лично владение на Кана.
Кутригурите,утигурите са български племена,едни от множеството такива,каквито имало,чак до 12-13 век,преди да се покръстят или приемат исляма и да се влеят в различните големи народности около тях-руска,украинска,дунавско-българска,волжко-българска,унгарска...
А в държавите им винаги имало поданници с различни вери и от различни етноси...Преди исляма и християнството да се наложат и започнат противоборство.Това е положението с "дивите" българи.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 31, 2010, 10:36:40
За Самуил ,за Гази Барадж/Гаврил Радомир/ както и за Джилан Батир/Петър Делян/,сведенията от булгарските летописи са абсолютно достоверни и изключително ценни.Все едно дали са мокри или сухи...

Дали Самуил не е от рода Мокри и не е син на Никола Мокри е интересно?!Чий син е тогава-на Шмъркан?!На Зуй Паша?!А майка му-арменката-остава ли,за сега?Или,като пряк прародител на Фаргат Габдул-Гамитович може и без да е роден от майка?!
А достоверността на сведенията за Гъзи Бараж,Джил-Батир и т.н.щом твърдиш че е голяма-голяма да е,иначе нещата са поне в 5-6 други източници...на гръцки, на унгарски,на старобългарски..навсякъде там са дадени други имена и други трактовки на събитията.. значи или твоят един източник ли не е верен или моите 5!
Иван Владислав поне Иван Владислав ли си остава?!Или и него ще го възродяваме?!
Оставам си на мнението,че хората-автори на подобни писания,още преди време са си заслужили титлата "рубладжии!"ясно е и за какво са я получили!
и традиционно-да завършим с поздрав..от сайта на Тангра!
Син на Бог Тангра, преродения дух на Аврам, Мойсей, Мотун, Исус, Атила, Крум, Богомил и Ивайло. Всевишният всемогъщ и щедър Небесен Бог Тангра със 77 имена изпраща своя син, за да даде послание на България, Европа и целия свят в тези трудни, трагични, бездуховни и гибелни дни.

ГЛАСЪТ НА УЛИЦАТА

Звучи по улиците песента
на Гладните черва.
В корема на Позорна Нищета
роди се с вик Гнева.Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Октомври 31, 2010, 13:13:08
Имената са по византийските хроники и официалните според черковните регистри.Аз цитирам имената от домашните и неофициални традиции.Те са предпочитани от мюсюлманските летописци от Волжска България.За арменската жена не помня нещо да съм споменавал,имало и Царе и с византийски и персийски и арабски жени дори.А останалото ти е дрънкане на празна тенекия...
На Иван Коев обещавам да цитирам нещо да се види ,че и днес имаме истински поети.
От другата седмица следи в раздела за сваляне-"Българите и световната цивилизация"!Това вече наистина е в състояние да разлае кучетата и то в световен мащаб!
Интересно защо на Микола са му изкарали прякора-Мокри?Това с прякорите е много стара и устойчива българска традиция...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Октомври 31, 2010, 13:22:01
Това е от Помака..но поради фундаменталното му значение,смятам,че става за цитиране и в тази тема..

Ето го бе! Татарчето-идиотче-прабългарче-алтайче пак поникна като бурен на лайно!
Помака
 

Що се отнася за българският в Киев,ами на какъв език българката Олена Сондоке,би могла да говори с братовчед си Боян Магьосник?На какъв език ще говори с Григория,който си е българин?!На френски?!
 и понеже,поезията в сайтовете на Тангра е точно определена-ето го и днешният поздрав..за всички пророци на Тангра е,не само за тебе!

TV-R-Tangra-Yolo.info
 
 
52 стр.
1993

ЖИВОТЪТ Е ВИЕНСКО КОЛЕЛО

Животът е виенско колело –
Изкачват се добро и Зло
и Слизат
до Блато от Садизъм.
И всеки за върха Мечтае,
за да живее в Рая
на красивите мечти.
Колелото всеки сам върти
или го бутат за изкачване,
или го бутат да пропадне.
И средствата не се подбират.
Едни се Смеят,
други Плачат.
Животът ми от Злото е Миниран
и Бягаха от мен стотици радости.
Но вярвам, че върти се колелото
и няма като луди да работим.
Ще дойде ден, когато
ще съдим тез, които днес ни съдят –
министри, депутати, следователи.
И всеки ще плати делата си.
И праведните ще пребъдат.
Последните ще бъдат първи,
а Първите ще плащат за Безсъвестност.
Така върви животът от Хилядолетия


Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 01, 2010, 21:38:58
На славянски бе кретенчета малоумни!И на булгар-тюрки безспорно!
Ясно ли е ?Аз на маймунски не знам да обяснявам...Съжалявам.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 02, 2010, 14:56:33
Както обещах няколко стихотворения от поета Иван Коев за Тангра и Дуло,но първо нещо пряко свързано с Киевската държава:
/Невесело време,братя настана,
над паднали в боя израстна трева.
Вражда се дигна сред Дажбогови внуци,
слезе-като девица-
                в земята Троянова,
изплеска с крилата на лебед
над синьо море край Дон:
изплеска,
                пропъди обилни години./...
Това е първия куплет от песента за "Похода за похода на Игор"и битката от 1185г. За разгрома на руснаците от куманите.Описва се липсата на единство сред Князете и страданията и бедствията сполетели тяхната родина.Която е наречена-ЗЕМЛЯ ТРОЯНА!Славяните са наричали Троян-Тризъбеца-Царският герб на рода Дуло.

Песен за похода на Игор,внук Олегов.Прев.от руски акад.Л.СтояновС.,БАН,1954г.с.33

ПОДЛОГА                                                                           ПРАВО
                                             
От корена си                                                            Имаш право да умреш от глад.
щом се отрече,
Дървото ще провиси                                                 И да се обесиш-             
сухи клони.                                                              имаш право.

Реката                                                                      Трябва ти едно въженце здраво
като сляпа ще тече,                                                  и една греда...
щом
родния си извор                                                        И Сбогом,Свят!
не запомни.

Тъй Мъдрият                                                              Сбогом,Слънце!
забрави ли за миг,                                                      Сбогом,Небеса!
че е дете
единственно на Бога,
ще се превърне                                                         Щом не вярваш вече в чудеса- 
в Лилипут,в Мъник...                                                  този Свят
                                                                                 и грозен
На властници                                                              и красив
и Идоли-                                                                    ти да промениш не ще успееш.

ПОДЛОГА.                                                                  Ала нямаш право да живееш
                                                                                 като мъртъв-
                                                                                 ДОКАТО СИ ЖИВ!
                                             
 
ТАНГРА                                                                        ДУЛО

Той всеки ден                                                      Стани звезда-
душата ми наднича                                               Небе ще се намери!
и все ме пита-
-Знаеш ли защо                                                     Стани Небе-
е влюбено                                                             ще се отвори Път!
в Небето всяко птиче
и всеки Лъч в Зеленото листо?                              Тръгни напред-
                                                                            Светът ще потрепери!
Знаеш ли защо към Планините,
към върховете                                                      Не чакай смърт-
се стремят Реките?                                                 за Тебе няма Смърт!
Знаеш ли защо дъхтят цветята,
когато ги целува Светлината?                                Дулусите
                                                                             не падат на колени:
Узнаеш ли, ще бъдеш не частица                           родени са за Път,
от този Свят-                                                          за Бъднина!
ще бъдеш Слънчев свят!
                                                                             Пред тях се вият
Ще бъдеш                                                              Слънчеви Вселени!
Лъч-Листо,Небе и Птица!                                         
Ще бъдеш                                                             И нови дни!
Живо коренче и Цвят!                                            И НОВИ ВРЕМЕНА!
                                             
             

 Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 02, 2010, 15:25:01
За Тропа Трояна и Земля Трояна отвори малко,ако щеш и от мене-има доста в Нет-а...та попрочети..за "Слово о плку Игореве" и славнението му с "Дочь Шана" и доказването на сходството им...отвори ако искаш писаното от Боцманът!
Ама ако искаш! ;)
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 03, 2010, 12:07:22
В Северен Казахстан няма река Дон,но Шолохов има литературно произведение за този край.Казва се "Разораната целина".А областта е влизала в рамките на древно българската държава под името-Тубджак.На север от нея била областта Беллак-Мардан.
Но понеже нещата с Киевската държава,Шолохов и казаците се връзват и като капак от моя страна по тази тема ще цитирам част от писмото на генерал Краснов до германския император:

..."Младият държавен организъм,какъвто сега е Донската войска,трудно ще съществува сам,затова тя сключи тесен съюз с главнокомандващите на астраханската  и кубанската войска,а именно с полковник княз Тундутов и с полковник Филимонов,с цел,след като земята на астраханската войска и Кубанската област бъдат очистени от болшевиките,да се създаде на федеративни начала трайна държавна общност от Всевеликата Донска войска,астраханската войска заедно с калмиците от от Ставрополската губерния,кубанската войска,а също и народите в Северния Кавказ.Всички тези държави са съгласни и новообразуваната държава,в пълно съгласие с Всевеликата Донска войска,реши да не позволява нейните земи да станат арена на кървави сблъсквания и се задължи да пази пълен неутралитет.Атаманът на нашата Зимова станица при двора на Ваше императорско величество е упълномощен от мене:
      Да моли Ваше императорско величество да признае на Всевеликата Донска войска правото на самостойно съществуване,а постепенно с освобождаването на последните кубански,астрахански и терски войски и Северния Кавказ-право на самостойно съществуване и на цялата федерация под името Донско-Кавказки съюз.
       Да моли Ваше императорско величество да признаете границите на Всевеликата Донска войска в предишните и географски и етнографски размери,да помогнете в разрешаването на спора между Украйна и Донската войска за Таганрог и окръга му в полза в полза на Донската войска,която владее Таганрогския окръг повече от 500 години и за която Таганрогския окръг е част от Тмутаракани,ОТ КОЙТО ИМЕННО СЕ Е ОБРАЗУВАЛА Донската войска."...

Цялото писмо може да се прочете във том 2-ри на "Тихият Дон"от М.А.Шолохов.изд.Партиздат/Народна култура .София.1985 год.Стр.-48-51

С някои архиви понякога е трудно,но пък без да искат комунистите изкарват на бял свят и ценни сведения в общия ход на сляпата си и безогледна агитация и пропаганда...
С изследвания от рода на тези на Иловайски,Боцмана и прочее не ми се занимава,защото няма за какво.Не може разни алхимици и моделиери от по-късно време да решават и определят и за живи и за мъртви-кой какъв и бил,как се е казвал и да си ги нагаждат нещата според желанията си...!!!
За това ще пусна във форума в друга тема и произведението на Македоннли Маркара-Черноризец Храбър!То е от тука,не е от "Джагфар Тарихи",но казва пак същото ,както и останалите РОДНИ източници.Защото вярата им може да е била различна ,но са били от една кръв!А кръвта вода не става и духът се връща при кръвта и родната земя!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 03, 2010, 12:58:22
Стигнах до тука...

В Северен Казахстан..... Шолохов има литературно произведение за този край.Казва се "Разораната целина"
и повече и не четох!

Шолохов има произведение за Северен казахстан ???..."Поднятая Целина"..описва Северен Казахстан... :D ;D
Бе,момче,ти добре ли си с тия хапчета!?..верно че си малоумник и майцепродавец,ама чак такъв малоумник да си?! >:( >:(
Въобщу освен Йоло Денев и неговите стихове в сайта на Тангра друго литературно произведение чел ли си?!

Айде пак "Поднятая целина"(Разораната целина)кога и какво описва...
Краткий сюжет
События романа разворачиваются на Дону в разгар коллективизации, в 1930 году. На хутор Гремячий Лог по заданию партии приезжает коммунист, двадцатипятитысячник, бывший моряк и рабочий...
Дон в Северен Казахстан ли е,знаячо?!
Или е в Южен?!Въобще освен по Литература и История и по География ли си така?!

П.П. понякога си забавен с простотията си,но с постоянните си малоумии пропъждаш хората от тоя сайт!Постоянно се петлаеш в темите,накъсваш дискусиите,ни в клин ни в ръкав се отплесваш...
не знам,дали няма да е по-полезно,ако се поотстраниш от активно творчество..Що се отнася до Гражданската война в Русия,казаците и болшевиките-ами не и е мястото на тоя пост в тая тема тука..ти така си слагаш разни отклоняващи малоумии постоянно..зер определени хора,ви е страх,че истината за това кой е основал Русия,кой я е извел от езичеството и и е дал език и книги..страх ви е и постоянно-отклоняваме ли,отклоняваме дискусията..
Зер рубличките трябва да се заслужат!
ако искаш-да отворим нова тема за Гражданската война и казаците?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 03, 2010, 13:48:35
Е нямам я тази книжка сега в ръцете си ,но едва ли това е най-важното,защота целината в Северен Казахстан също е разоравана,та и аналога с целините.Но ти използваш подробностите от късните години на колективизацията пак да правиш фундаментални изводи за съвсем други неща!!!Ако не си от отдел агитация и пропаганда -какво си?
Какво искаш да внушиш?Нищо не можете да направите,досега не успяхте ,та отсега нататък ли?
Хората много са лъгани и баламосвани,та трябва вече да имат някакъв имунитет.А за мене копче не можеш да кажеш,защото не съм анонимен и много хора знаят кой съм и какъв съм.
И ви се смеят и ви презират заради безумието и малките ви душици...
Ти като не четеш има кой да прочете не се къхари.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 03, 2010, 15:55:57
Пак е лъжа че аз пропъждам някого,точно обратното е,каквото съм пратил,никой друг не го направи.И го четат.Значи не ги пъдя...А от форума точно вие ги пъдите и затова толкова хора се изредиха да пишат тук и никой не се задържа!
Защото нито сте за понасяне ,нито за търпене а и няма за какво!
А лично аз до края на месеца още три материала ще пратя.Защото влизат доста хора и да има какво да четат.
А иначе си отивам от форума.Сбогом!Чао!Но за цитата от книгата на Шолохов за казаците,добре е да го захапете като куче дървена палка!
Колкото до другата книга,то беше отдавна и всеки може да се обърка,но ти от това капитал няма да направиш и нищо няма да докажеш.Освен да кажеш,че не са ми платили достатъчно....
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 03, 2010, 17:25:16
Колкото до другата книга,то беше отдавна и всеки може да се обърка ;D ;D ;D

...вярно е отдавна...1930... ;D ;D  лошото е,че бъркаш и за много други неща,и (те отдавна,да речем в 400 година)..например дали казашките земи са чернозем или са гладна степ..
ти използваш ...подробностите от късните години на колективизацията ;D...?!?  ???бе ти добре ли си?Какви подробностти,какви късни години,каква колективизация?!Как така я използвам Колективизацията,че и подробности от Колективизацията,че то и Късната Колективизация..а не използвам ли и Индустриализацията?!

 пак да правиш фундаментални изводи за съвсем други неща
Правя фундаментален извод,че си бая прост!Знаеш ли,наистина,къде тече река Дон?!
Другият ми фундаментален извод,за съвсем друго нещо е,че Дянков трябва да даде спешно пари на психоболниците,да си приберат вересиите,че Нета се позадръсти с раздъждения за годините на Късната Колективизация?! ::)

всъщност в твоето писание интересното е Тьмутаракантскто княжество!Названието безспорно произлиза от Тьму- хиляда и Таракан-предводител...Тьмутаракан-хилядник..
Сведенията на Иловайски за Тьмутараканското княжество,са безкрайно любопитни,но като не искаш тях-ще дам други неща за Тьмутаракан(ако искаш,разбира се)
..А статията на Адолф Хитлер,за казаците поотвори ли я?!
Правилно търсиш връзка с казаците и Тьмутаракан-от там явно си идва българското!Все пак това което пише Атаман Краснов са ПРИЕТИТе възгледи към оня момент,хубаво е все пак да се поразровим малко по-дълбоко..Нали знаеш,че титлата "атаман" се приема за дошла от старогермански!?
За антите си има бая проблематика-"Антската загадка"-е родила много тези,контратези и книги,аз само една малка част от тях съм успял дя разгледам,признавам си..Мнозина ги обявават за "източни" и за "славяни" но както казах на Сарадива в една друга тема,това е от спорно и до ден днешен!Защо въобще ти приемаш всичко за даденост,а не разглеждаш,да речем тюркския аспект,както бихме очаквали всички ние, ;)не знам,аз лично съм учуден!Безспорно е обаче къде са били антите-а е доказано-плътно до ромейските граници,а не някъде си на север,където ти ги отпращаш!
Предводителите на антите,безспорно нямат славянски  имена и това е лесно да се докаже!
Едва ли е случайност, че името Буза (Буса)(той е български предводител,да ти поясня,че е било отдавна. ;D и може да се пообъркаш!-хехе-има го и като Бузон,а според мене си е било Божан! заб.моя) е идентично с името на предводителя на антите Буса или Божа (375 г.)(С.Лесной)..
Или например Манджук,или Доброгезд или Хилбуд..
Самото име "ант" не е изяснено от къде идва,пак ще повторя,защо ти не разглеждаш тюркската линия ,а повтаряш "източни славяни"ми е неясно.?! :o

П.П.Аз нито те пъдя,но пък не те и каня.Лошото е,че постовете ти са на по ниско ниво от болшинството в този сайт.Сравнявам те с Йончев или Боцмана-и виждам че не познаваш материята,не цитираш археологически,лингвистични,писменни източници от епохата или други доказателства!не даваш никаква връзка и дори и нещо вярно да напишеш,то няма никаква тежест,липсва вътрешна логика,не може да ги докажеш пред някой скептик и са оборими лесно!Отплесваш се,ни в клин,ни в ръкав към странични,несвързани неща и вмъкваш, където ти се стори удобно какво ли не-ярък пример княз Олег,дето се появи в темата за нашият произход някак изведнъж,заедно с верният си кон-опитваш се да правиш нещо като чатене и накъсваш темите,разсъжденията не вървят последователно..
Но както искаш-такъв ти е стила,придържеш се към него...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 06, 2010, 14:18:22
Палячовци да...,то и Евгени Минчев е такъв,но защо с претенции за нeщо повече?Та с течение на времето няма да ви останат и слушатели...! А ето този историк ще остане в световната история завинаги!Ти откъде каза,че бил от Пернишкия университет ли?От кога Перник стана МГУ и откога лудите  у нас ги вземат на сериозно..?А на читателите приятно слушане:
http://vkontakte.ru/video106571612_154796642
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 06, 2010, 18:09:37
Радвам се,че сравняваш Евгени Минчев и Теофан Изповедник(или имаш пред вид Е.Минчев-Михаил Шолохов?)!Смело!И има в това сравнение доста смисъл!
Малко хора,ще се осмелят да го направят такива сравнения!
...За Теофан Изповедник-този историк имаш предвид,нали-не знам да е имало някаква връзка с Пернишкия Университет..че той Пернишкия Университет,не е ли от скоро?Поиграх си,та да разбера за кой,аджеба,Историк иде реч в последната ти творба-проверих последните ни 10 постинга и освен за Теофан,за друг историк там дума не става..е,донякъде и Шолохов се занимава с исторически творби,ама...Теофан имаш пред вид под "Историк" нали?!
Интересни са ти обаче разсъжденията!Доколкото знам,е живял основно в Константинопол?Сигурен ли си за връзка Перник-Теофан? ??? Като Историк,обаче,Теофан не е чак толкова лош,мисля си.. има някои ценни неща,в неговите писания..Рязък си,пак си рязък..даже и да се докаже връзка Теофан-Перник,не бива а си толкова рязък!.. :-\
Ще те подкрепя,макар че не обичам прекалено силните изказвания-не само Теофан-но и неговите поддръжници са пълни палячовци! ;D

П.П..какво стана с Казахстан и река Дон-проучи ли въпроса?!Дали наистина не тече през Казахстан?!От Алтай към Урал?!Ами отговаряй-интересно ми е, дали има смисъл от моите забележки..това е един вид Положителна Обратна Връзка!Та за Дон-айде,ако обичаш,отговори.

Твоето писане въобще не е отклонение от темата:наистина в твоите постове,съвсем изненадващо се появяват, най-различни хора и събития, Евгений Минчев, подробностите от Късните Години на Колективизацията..
Преди това и Княз Олег,с верният си кон,някак извъднъж,съвсем без връзка с дискусията,изгря пред нас.....
...много хора, ще кажат че това е ни в клин-ни в ръкав, и ще се усъмнят в здравия ти разум, но аз съм убеден, че връзка между Киевска Русь и тези неща,след като ти си ги постнал,не може да няма!
Връзката ще я докажеш в следващите си публикации,нали?!Чакам с интерес!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 06, 2010, 21:10:15
Чак сега видях,как сме споменавали,още един автор на историческо произведение-Адолф Хитлер..него ли имаш пред вид,сравнявайки го с Евгени Минчев?!Той ли е "историк"?!Учил е в Перник мислиш?!
Още по смело!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 06, 2010, 21:33:13
Ти по напред и по смело се обади на Теофан изповедник или на Георги Димитров и им кажи,че клипчето с Нурутдинов е блокирано...От руския сайт...Питай ги дали са доволни?!
За Шолохов писах ,какво е написал и го цитирах.Река Дон преди се е казвала Чир/това днес се е съхранило за един от притоците и/А Днепър се е казвала Бури-Чай.А Дунав се е казвал-Сула.В нашето село има такъв род-Сулови.
Рязък съм защото много съм патил и теглил...а преди мене още две поколения...остана и за децата ми.Не ми се занимава с колективизации,но казаците са ги трепали като кучета по това време ,заради тази именно колективизация.
Нещата не са от проблемите на детските градини,макар на някои хора винаги да им е било весело и уютно...Те обаче ако изкараха три месеца от живота на въпросния "тенгрианец"/аз се съмнявам че той има някакво понятие от тази религия.../Йоло Денев,то после и кучетата нямаше да ги ядат...
Чакай да се успокои малко топката,след Нова Година може пак да дискутираме,но по други теми.
За Евгени Минчев споменах,защото у нас силните на деня са сексуалните и етническите малцинства!И те дават тон за песен...Образно казано.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 06, 2010, 21:36:21
Клипчето тръгна,има Господ!Няма да обявявам война на Русия!
http://vkontakte.ru/video106571612_154796642
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 07, 2010, 00:26:32
Ти по напред и по смело се обади на Теофан изповедник или на Георги Димитров  
...хахаха!..За Теофан се разбрахме-журналист! :DЛично аз,винаги съм имал съмнения към написаното от него за 681г!Хубаво,че подкрепяш Ценов,но пък бая рязко-чак да е журналист Теофан..?!Извинявай,но твърденията че Теофан е учил в Пернишкия Университет,смятам за донякъде недоказани.Много хора ще ги нарекат "малоумни" и ще ги отхвърлят с лека ръка,но аз спокойно чакам доказателствата от тебе,каквито не може да не се появят!
За Георги Димитров и вкарването му в темата за Киевското Княжеството,не възразявам!Всъщност след споменаванията за Перник,Димитров идва закономерно!П.П..не знам как да ти го кажа по.меко,та да не те разстроя,но и Теофан и Георги Димитров са починали хората и никой не може да им се обади в момента..Надявам се,да не те натъжих.
А Дунав се е казвал-Сула.
По принцип река Сула я е имало и си съществува и до ден-днешен...споменавана е,във връзка с писанията на унгарски историци за "Племенното обединение на кръстосаните стрели" или "Страната Лебедия" която уж се намирала на нея..
Су́ла (укр. Сула́) — река на Украине, левый приток Днепра (басс. Чёрного моря). Исток реки находится на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности возле села Сула (Сумский район Сумской области, Украина). Данни Дунава да е имала име Сула,няма никъде-наричала се е и Истър,но Сула?!..
В нашето село има такъв род-Сулови.
И лични имена има,основно сред хората на Тангра-Сульо и Пульо-не може да не си ги чувал! ;)

Сега-сериозно,за казаците има наистина,много и то интересни нещица-както вече дадох линк,преди години по други форуми понаписах доста по проблема.Статията на Хитлер е интересна,но е доста слаба-просто това е първата му и единственна историческа разработка,показателна е обаче,какво му е било интересно в История..Все пак,освен Хитлер,за казаците и готите са писали доста немски историци,например твърди се,че казашкото "хетман" си е запазено старонемско произнасяне на днешното "хауптман"-военен предводител..има и археология ..
Имах идея,да спомена доста неща в темата тука,вървейки последователно-за събитията в България и Боян,за аналогиите между "Дъщерята на Шан " и "Слово..",за събитията в Киев,за Олга и Превзитер Григорий, за приемането на Хрисиянството и начинът по който това е станало, за особеностите на ранните руски църкви и с кои други църкви са подобни те и къде са тези други църкви. Разбира се, освен мене по темата са писали Чилингиров в "Цар Симеоновият Съборник", Табов в "Кога се е кръстила Киевска Рус" или цитираните от мене вече на руски данни за Боян Магьосник, аз всъщност,нямаше да кажа принципно нещо ново-който иска, може и без мене да намери тези неща и да ги прочете!
След книгите и езикът, в Русь и т.н...щях да стигна и до Тьмутаракан и до казаците..за тях,пак ще повторя има много и интересни неща..Иловайски,дето го отричаш така смело, например е писал доста по въпроса, че и Гумильов е писал ,и още доста други,интересни са нещата въобще за терминът "рус" и са свързани,може би, и с едно войнско съсловие, подобно на казачеството! Но...не писах така по темата..появяваха се,ту княз Олег,ту Евгени Минчев,ту Георги Димитров в темата та не успях да съм последователен.. :(  някой ще трябва,да е имал интерес такива теории,да не се представят във Форума,мисля си и постоянно е искал да ме прекъсва?!?! >:( >:(
За най-новата история на казаците, ти включваш това в темата-пак има много и суперинтересни неща.. Шолохов всъщност, не може да се смята за пълен и последователен изследовател, писал е и в едно доста особенно време, въпреки че неговите неща са също интересни. Като си предпочел точно негови неща да дадеш-добре!Шолохов да е!
Препоръчвам една книга, която притежавам-мемоари за събитията и я считам за доста подробна и интересна..
http://www.dk1868.ru/history/s_korn_konn.htm  
..ето го и сайта,доста е добър в него има и доста други сведения и мемоари- ето Барон Врангел е бил в Усурийската Казашка дивизия и то на Добруджанския фронт, добри спомени остава,интересно е, прочети го, ако искаш..http://www.dk1868.ru/
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Ноември 07, 2010, 18:21:11
"Твърденията" ми ти си ги измисляш и вообще си май неспасяем случай и най добре ще си уйдисаш с оня Боцман и една Сарабива май имаше среща се и по другите сайтове а тоя Помака да ходи около вас и да ви прави вятър...
Така че моето тесто и мая са други и не влязох тук за да си избивам комплекси или да баламосвам хората..А Сула има такова име не само на приток на Днепър/Бури-Чай по булгарски/,но и на римси император.Ако Сулови от Сеново ги прекръстиш,то и него ли ще го прекръстиш на Дунаевски?
А иначе си пиши каквото искаш,за Гумильов съм чувал ,че е сериозен и доколкото може добросъвестен..Но писачите като вас преобръщат всичко с главата надолу.Или нарочно или от много "акъл".Вообще нямам намерение да ви "прекъсвам" повече,който иска той да ви бере гайлето и тъпотията.Може да сте начетени и образовани,но сте много тъпи.Затова и от прекалената ви активнокст има повече вреда отколкото полза.Но това не е моя работа.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Ноември 07, 2010, 19:38:25
Аз съм тук за това-да оказвам практическа помощ..дори и на хора,които саботират развитието на темата и затормозяват сайта-вярвам че спечелените от майкопродавството парици все пак ще се похарчат в България..
та-понеже забравяш,какви са ти твърденията-то беше отдавна,преди цели три дена,та се забравя....ето да ти ги припомня,заедно и с моите помагаващи коментари!Помощта ми е съвсем,съвсем безкористна!

Джурлулу:
 А ето този историк ще остане в световната история завинаги!Ти откъде каза,че бил от Пернишкия университет ли?

Нишката на мисълта мааалко се къса,не е ясно и кой и за какъв Пернишки Университет му е говорил и за кой историк става дума..но аз съм си упорит и любознателен и са разравям..Кой ли би могъл да е упоменатият "историк"?Фагат-Габдул Галилович,Синът на Царя,Особата приближена на Императора е историк?!Не вярвам да си сериозен за Фаргат-Габдул..
 Дали не става за друг историк, недолюбван от татаро-монголистите много-Теофан Изповедник?!Не става ли за него дума?!Ето как се отнасят към Теофан,въобще не го смятат за достоверен източник!...
Татаро-монголите:
..а този твой източник е от един дърт цигански каракачанин като тебе,който повече прилича на журналист,отколкото на исторически летописец!..

Забележката ми единственно е че не съм циганин-каракачанин(то това са два народа,различни,ще спомена)а чист българин,с което се гордея.Не съм и татарин-до сега татаро-монголи,освен пишещите в този форум не съм познавал,вече ги опознах-малоумни са и са против нас-българите!
За Теофан-такава татаро-монголска злоба не е оправдана,да ти кажа..

Та какви са ти твърденията,татаро-монголино?!Яд ли ви е,че Ивайло ви наби канчето!Вярно ли сред тюркоезичните е прието мъжеложството?!С това ли се привличат нови членове?!
Ето и още твои твърдения...

Даже дедите на траките са имали булгарско самосъзнание и се наричали-АРКЕШЕ
Ами хубаво,значи си татаро-автохонист,мъжеложец!Евгени Минчев по тая линия,татарската се появи в темата,ясно ми е сега..
Траките са българи!Това е основното от твоите постове!
И още татаромонголски твърдения..
Какви плодородни области в степите,та нали Шолохов описваше Разораната целина в Северен Казахстан.

ами малоумни са ти,извинявай твърденията...Разстроен си,разбирам,някак изведнъж разбра за смъртта и на Георги Димитров,и на Теофан Изповедник.Сигурно ти е тежък ден.


Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: skitnik99 в Януари 02, 2011, 21:15:08
                           

                     Според мен темата е изключително интересна!!! Преди годиния във вестник "Монитор" излезна една статия наречена "Къде се губят 15 века от Българската история", която ме накара да потърся източници "за" и "против" тезите застъпени в тази статия. След прегледа на пример-но "История на СССР" е видно, че твърдението засегната във въпросната статия, относно факта, че до 9-10век, в териториите на днешната Руска Федерацияя южно от линиата на град Орел не са живели руасаци, е вярно ( виж "Короткая история СССР"). В езика на Донските казаци, в бита и облеклото им както и в тези на заобикалящите ги етнически групи - чуваши, мордви, кабардино-балхари, чеценци и т.н. се забелязват елменти, подобни на тези от нашия етнос.
                     Внимателното прочитане на Хенрих Сенкевич - "Кръстоносци", "Потоп" и др. посочва следното етническо разделение на земите на днещна Украйна и Южна Русия - татари, КАЗАЦИ, поляци, литовци и тук-таме някой руснак, но не и украинци?!
                     Не е ли нелогично, хан Аспарух, вместо да бяга от хазари с целия си народ по-просто да е предприел целенасочена експанзия, планомерно завладяване на нови територии в рамките на едно силно и огромно държавно обединение и същото да е извършено българите заселили се в Па-нония и Италия?
                     През 970г. киевски дружини превземат Преслав, а след това, заедно с българи го отб-раняват от византииците? Какво търсят тук те, не е ли това своего рода гражданска война, на те-риторията на една огромна и за днешните мащаби държава, която е породена от години наред слабост на местната власт. Никога в историята на Българската държава няма опити за експанзия на север и на изток, а само на запад и на юг?
                      Въстанието на Асен и Петър избухва 1183-1185г., по някое време затихва, двамата братя се прехвърлят през Дунавя, на територията на днешна Румъния, събират сили и отново за-почват война отсам Дунав - при кого отиват, кой им помага?
                      Иван Асен ІІ, когато бяга след смърта на  Калоян, отива на изток - при кого, а и след то-ва заема трона, владян от чичо му Борил начело на чии воиски? В замяна на какво?
                      Татарското владичество в края на 13-ти век не е ли по своему отново гражданска вой-на на религиозна основа между българи мохамедани и христиани, защото кримските татари се отъждествяват като българи?! Не е ли точно това времето, когато пъпната връв свързваща отдел-ни автономни субекти, но притежаващи сходен език, бит, културни и родствени връзки разпрос-трели се на огромна територия, се прекъсва и загубва под въздействието на външни-нашествието на монголците и вътрешни - религиозно разделение и нетърпимост, фактори?
                        В посочената от мен по-горе статия имаше и поместена репродукция на немска гра-
вюра от края на 15-ти! век, изобразяваща БЪЛГРСКИ НАЕМЕН ВОЙНИК, яздещ кон!
                        Вярно ли е твърдението, че до средата на 19-ти век официалният език, на който се е водела кореспонденцията на Влашките и Трансилванските князе е била на Български и се е пишело на Кирилрца?
                        Защо нашите сънародници, в годините на Османското Робствоса бягали основно в земите на днешна Молдова и Украйна- при кого, не се бяга ей тъй на?
                       
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ирник Кан в Януари 05, 2011, 08:53:03
Какво е общото между Киевска Рус и Русия бре приятелю?И от кога кримските татари имат нещо общо с нас Българите?Та нали същите са заселении тука от султана за да тормозят християнското население,заедно с черкезите и тн.Точно тия правят всички поразий в Батак,Перущица и тн.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Ирник Кан в Януари 05, 2011, 09:15:08
Тези които си мислят,че разваляйки Българския са създали собствен език,са в голяма грешка!Ако Киприян не им беше занесъл книги и пименност,къде щеше да са сега?!? ???Не съм сигурен дали изобщо в жилите на Иван Грозни има и капка българска кръв.Това краставо псе напада Казан докато нашите деди са последната преграда пред монголците.А,Русия искам да кажа сегашна Русия,поради имперските си комплекси никога няма да ни каже "благодаря" за това,че сме ги цивилизовали помнете ми думите.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Януари 06, 2011, 19:33:16
Според мен темата е изключително интересна!
   --- Някои забележки, ако нямаш нищо напротив по изроените „факти”.


В езика на Донските казаци, в бита и облеклото им както и в тези на заобикалящите ги етнически групи - чуваши, мордви, кабардино-балхари, чеценци и т.н. се забелязват елменти, подобни на тези от нашия етнос.
   --- Такива „елементи” забеляза и Алеко Константинов по дрехите на североамериканските сиукси. Това е много „научно забелязване”.
Внимателното прочитане на Хенрих Сенкевич - "Кръстоносци", "Потоп" и др. посочва следното етническо разделение на земите на днещна Украйна и Южна Русия - татари, КАЗАЦИ, поляци, литовци и тук-таме някой руснак, но не и украинци?!
   --- Абе за Сенкевич всички украинци са поляцизирани казаци. Това не може да бъде исторически аргумент.


Не е ли нелогично, хан Аспарух, вместо да бяга от хазари с целия си народ по-просто да е предприел целенасочена експанзия, планомерно завладяване на нови територии в рамките на едно силно и огромно държавно обединение
   --- Държавното „обединение” където се заселва Аспарух е известно и безпроблемно индикирано в десетки източници. То се нарича Източно Римска империя.
 и същото да е извършено българите заселили се в Панония и Италия?
   --- Няма стари източници указващи „заселване” на българи в Панония и Италия. Тези които указват „заселване” са от ХVІІІ в. нататък. Източниците от VІ и VІІІ в. казват за организирани бойни части, които отиват в Италия.
През 970г. киевски дружини превземат Преслав, а след това, заедно с българи го отбраняват от византииците?
   --- Българи се бият и от двете страни на „барикадата”. Не може да се виждат едните, от страната на „тавро-скитите”, а да не се виждат другите, от страната на Империята. Какво търсят тук те, не е ли това своего рода гражданска война, на територията на една огромна и за днешните мащаби държава, която е породена от години наред слабост на местната власт.
   --- Тази територия е упомената каква е както казах с десетки писмени паметници и името Й е Римска Империя. А предполагаемата „държава” на скито-руси-таври-българи (и т.н. ) на север от Дунав, НЕ Е УПОМЕНАТА в нито един паметник.Никога в историята на Българската държава няма опити за експанзия на север и на изток, а само на запад и на юг?
   --- Как е индикирана тази „Българска държава” ми е интересно и в какви паметници? Тя е точно толкова измислена ( за времената преди Х в.) колкото и "Отвъд-дунавската" България.
 Въстанието на Асен и Петър избухва 1183-1185г.,
-   -- В източниците няма дума „въстание”. Това е манипулация. Има реставрация на местна власт по римски образец – очевидно федератна власт с претенции за власт равна на централната в Константинополо.


 по някое време затихва, двамата братя се прехвърлят през Дунавя, на територията на днешна Румъния, събират сили и отново за-почват война отсам Дунав - при кого отиват, кой им помага?
   --- Отиват и са подкрепени от  крайграничните дунавски крепости на Римската държава, които вече имат образа на самостоятелни феодални владения.Иван Асен ІІ, когато бяга след смърта на  Калоян, отива на изток - при кого, а и след то-ва заема трона, владян от чичо му Борил начело на чии воиски?
   --- На същите тези войски по места – федератите, които обаче действат само в своя периметър и не напускат ареала за да следват апетитите на феодалите, мечтаещи за повсеместен контрол над дунавските области.
В замяна на какво?
   --- В замяна да слуша какво ще му кажат шефовете на крепостите и да го изпълнява – а тяхната политика е да се пазят подопечните области и разумно да се облагат с военни данъци, а не да грабят до кокал. Не го ли изпълнява и изпада от мястото си. И хуква да бяга където му видят очите.
Татарското владичество в края на 13-ти век не е ли по своему отново гражданска вой-на на религиозна основа между българи мохамедани и христиани, защото кримските татари се отъждествяват като българи?!
   --- Наричат се българи, доколкото „българите” бяха имперски войски на Константинополо и те (татарите) са също имперски войски на същият град, по под друга религиозна окраска. Това обаче малко засяга бойните части, които живеят от дотации, и малко ги е еня, кой ги храни – султан или император.
Не е ли точно това времето, когато пъпната връв свързваща отдел-ни автономни субекти, но притежаващи сходен език, бит, културни и родствени връзки разпрос-трели се на огромна територия, се прекъсва и загубва под въздействието на външни-нашествието на монголците и вътрешни - религиозно разделение и нетърпимост, фактори?
   --- Тук ти липсват сведения за граждансаката война в Римската империя, която имперските червени хунбейбини представят като „азиатски” и „славянски” нашествия.В посочената от мен по-горе статия имаше и поместена репродукция на немска гра-
вюра от края на 15-ти! век, изобразяваща БЪЛГРСКИ НАЕМЕН ВОЙНИК, яздещ кон!
   --- Това са късни неща, художествени творения базиращи се на дочуто и доловено от латински източници, за които българите са римски бойни части.. Те не са имали базата на днешния нет, да видят с очите си източниците.Вярно ли е твърдението, че до средата на 19-ти век официалният език, на който се е водела кореспонденцията на Влашките и Трансилванските князе е била на Български и се е пишело на Кирилрца?
   --- Да и това е от времето на Симеон – Х в., когато тези части са под българско управление и религиозният език (де факто единственият културен език) е бил старобългарският. Това обаче може да е огледално явление както от страна на Южните Балкани (Симеон в случаят), така и от страна на панонските владетели ("Само" и следващите  го крале), които също ползват този език, и също имат кралства в Трансилвания.
Защо нашите сънародници, в годините на Османското Робствоса бягали основно в земите на днешна Молдова и Украйна- при кого, не се бяга ей тъй на?
   --- „Бягат” не е точната дума. По-точната е „следват” оттеглящите се руски войски от войните през 1828-31 и 1878 г. Когато те пристигат в Бесарабия и Молдова, там други българи НЯМА, като поселници. И езика йм носи белезите именно на времето от ХVІІІ –ХІХ в. а не на по-древен български диалект.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Януари 06, 2011, 19:43:18

Какво е общото между Киевска Рус и Русия бре приятелю?
--- Здравей Ирник. Общо има - това е езика. Моето мнение е че точно под влияние на старобългарския от попските книги и говоримият "козарски" се е формирал днешният руски език. Де факто в дължините на Москва например по това време не е имало жив човек. Всички първи заселници са от Украйна и Прибалтието.


И от кога кримските татари имат нещо общо с нас Българите?
--- Имат общо. Това е името. И по тяхното име, е наречен и Булгаристан, днешен Татарстан и части от Чувашия.


Та нали същите са заселении тука от султана за да тормозят християнското население,заедно с черкезите и тн.Точно тия правят всички поразий в Батак,Перущица и тн.
--- Именно, това обаче е 300 -400 г. по-късно за тези "татари" и "черкези", които са се разминали с "българската" самоиндикация на името. Между впрочем има данни за целенасочено заселване на тези хора и от Руската империя със същите цели - тормоз на Балканците за да ревнат "Дядо Иване - ела на помощ" и т.н. Като цяло съм съгласен с гледната ти точка за събитията.
Поздрави.[/quote]
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Януари 07, 2011, 10:40:52
                           

                     Според мен темата е изключително интересна!!! Преди годиния във вестник "Монитор" излезна една статия наречена "Къде се губят 15 века от Българската история", която ме накара да потърся източници "за" и "против" тезите застъпени в тази статия. След прегледа на пример-но "История на СССР" е видно, че твърдението засегната във въпросната статия, относно факта, че до 9-10век, в териториите на днешната Руска Федерацияя южно от линиата на град Орел не са живели руасаци, е вярно ( виж "Короткая история СССР"). В езика на Донските казаци, в бита и облеклото им както и в тези на заобикалящите ги етнически групи - чуваши, мордви, кабардино-балхари, чеценци и т.н. се забелязват елменти, подобни на тези от нашия етнос.   
     Нека се спрем за минутка на названието "казаци". Един от трите клона на древните скити са "козарите" - както пише Херодот "...се наричат на техния си език козари, а на гръцки са акацирои (което значи пастир или ловец на кози)..."Ето една примерна схема на промените в термина на гръцки обусловени от развитието на гръцкия език - акацир, агазир, агазар, хазар - ето откъде се пръкнаха и прочутите "тюркоеврейски" хазари! А на техния матерен език козари преминава в козаки/козаци/казаци. Тяхното вторично огнище на популационно възникване са Карпатите и част от равнините земи на изток от тия планини. Канадският изследовател от бълг. произход Георги Сотиров има една много интересна публикация за миграциите на отделните скитски племена вътре в общият им ареал. Там той (но не е единствения!) описва и едно масово преселване на козари/козаки през 5 в. сл. Хр. поради някакво бедствие. Големи маси козари преминават на юг от Дунава, където се заселват сред своите родственици и така слагат началото на най-многобройното ядро на съвременната българска нация. Напълно логично може да се допусне, че друга част от мигриращите козари тръгва на изток и се заселва по долните течения на Дон и Кубан, където по-късно се развиват донските и кубанските казаци. Така че няма нищо чудно и необикновено в това, че в езика на всички казаци и на българите, в техните обичаи, вярвания, облекло и т.н. дори и допреди 100 години е имало извънредно много общо, да не говорим за преди 1000 и 1500 години! Но другите народи дето ги изреждаш - чуваши, мордвини, кабардино-балкарци и т.н. - ти просто правиш "манджа с грозде" дето имаше един лаф преди години. Това са нескитски народи, които още от Херодотово време са живели в локалитети сред огромния скитски ареал (и самият Херодот споменава и подчертава това!) и нито в език, нито във вярвания, обичаи и одежди са имали нещо общо със скитите (праславяните). И нещо, което според мен трябва винаги да се помни - 1) никога в историята на човешките видове (или подвидове) не е имало някакво безразборно и масово смесване и 2) расизмът или ксенофобията са едни от най-първите, най-мощни и най-устойчиви поведенчески реакции у човека откакто се е пръкнал на тоя свят та до ден-днешен. И като такива те са били единствената гаранция за съхраняването и оцеляването на отделните човешки популации такива, каквито Господ ги е създал! Тия, които не са реагирали по такъв начин поведенчески или са реагирали недостатъчно интензивно просто днес ги няма.
Помака
          
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Януари 07, 2011, 18:49:44
Владо,май имаш Рожден ден?!Честито!
А по темата е хубаво наистина да се систематизират нещата...не са чак толкова лошо написани и от СЕТИ(проф.Добрев),тук,на тоя сайт.. в основното е прав..
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Януари 07, 2011, 21:04:59
Владо,май имаш Рожден ден?!Честито!
А по темата е хубаво наистина да се систематизират нещата...не са чак толкова лошо написани и от СЕТИ(проф.Добрев),тук,на тоя сайт.. в основното е прав..

Re:К.Багренородни и Българският Архиепископ.
« Отговор #61 -: Януари 06, 2011, 18:09:03 »   ;)


 Как ли пък в "основното" ще е прав, като "основното" е съставено от смехотворни "съставки", подобни на писанията на Атила Божествения. Дори подозирам, че точно този шматарок е зад  ника "проф.Добрев".
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Януари 07, 2011, 21:23:24
Е не,АТИЛА е ненадминат   ;) ;)...СЕТИ си е Добрев!..
А ОСНОВНОТО,според мене,е че няма "църковнославянски" е то си е старобългарски,че Олга си е нашата Елена-Олга,че Григорий дето е бил в Киев ,си е нашият Григорий-българина...
какъв друг,освен български свещенник може да е в Киев по това време?!
П.П... по темата аз подготвям нещичко,а има и много хубави неща от нашият Табов...
А покрай неосновното,има и някакви други неща,ама тях,не ми се ще въобще да ги гледам...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Януари 08, 2011, 17:11:30
Цитат
Елена-Олга,че Григорий дето е бил в Киев ,си е нашият Григорий-българина...
какъв друг,освен български свещенник може да е в Киев по това време?!

--- "Български презвитер" не е задължително да значи, презвитер "българин". Този термин също означава "Презвитер на българи", а пък "презвитер на българи", не означава, че "българите" са народност. Това просто е РТ, амиго, нищо лично. "Армейски свещенник" от близкото минало, да не индикира "армейците" като народност ?! Ярослав Хашек на всяка сраница пише за "австро-унгарски свещенник" - "австро-унгарци" да не е народност и т.н.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Януари 08, 2011, 20:12:37
"Български" може да е наистина нещо по-различно от етнос,както и "руски" може би е нещо по различно от етнос (давах ти един линк,за служебно име,прието по-късно и като етоним,нали  ??? ,версия на  Рибаков или Артамонов сега не помня,а не ми е и под ръка) ..та "български" в случая с Григорий може да е свързано,и с вид верою,да речем ;)..
Податки за версията...стига да искаш-и при Чилингиров в "Ивановските стенописи" и при Табов..в "Когда крестилась Киевская Русь",но версията не е ясно формулирана,та не ми се ще да я пиша точно аз..И не смятам сега да отварям спор,що за верую е било това,че пък какви са доказателствата,защо професор Табов е писел за Десятната църква и т.н...навремето със СЕТИ спорихме,бая се изморих
Все пак годината на Григориевото присъствието е някъде около 930(или по-рано,или малко по късно),та дали по това време,дори РТ да е абсолютно вярна,какво е приемано под "българин" можем да спорим до утре..пък и източникът е писан поне някъде след 1200г и преписван многократно. а тогава вече под "българин" авторът на сведението друго,освен етнос едва ли е разбирал..
Но не това е спорът... лично аз се радвам,на всякаква подкрепа,па било и от СЕТИ за българи в Киев,за Боян Магът,за приемането на християнството и т.н..всъщност съм тръгнал да подготвям нещичко за основаването на Киев,Олга,Боян,Светослав и приемането на християнството..дано го публикувам..
Та от моя гледна точка,това са детайли,може би за РТ е важно,ама аз по РТ нищо отрицателно не съм писал,даже следя с интерес твоите,на Щурман на Катерач писанията и заяжданиците..макар и да не се намесвам!
Ако смяташ,че е важно за темата,а не за РТ,поправи го или го остави,със забележка-за  описание на Кивеската държава,и за моето изложение на събитията е важно самото присъствие на Григорий,дошъл от Мизия...,какъвто и да е!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Януари 09, 2011, 02:10:42
Цитат
Все пак годината на Григориевото присъствието е някъде около 930(или по-рано,или малко по късно),та дали по това време,дори РТ да е абсолютно вярна,какво е приемано под "българин" можем да спорим до утре..пък и източникът е писан поне някъде след 1200г и преписван многократно. а тогава вече под "българин" авторът на сведението друго,освен етнос едва ли е разбирал..

--- Симеоне,
 Не можеш да тълкуваш какво е мислил или разбирал преписвача от ХІІІ в. - не си гадател.
Легата е казал, че друг "българин" освен Григорий Мних не знае. Това е 1. Григорий (съпровождача на Олга) е "български презвитер". Той може да бъде "български", наречен по служебен път- 2. "Български" по вид на вероизповеданието ("особеното българско битие", по което сме май доста напред в абв-то, че е съществувало прото течение, което се е оказало  интерферентно, пардон - носещо, за по-късно влязлото християнство) различно от Константинополското, дори да е презвитер на църквата в Константинопол, това  - 3.  "Български", разбирано като етностно име, за времето на преписа от ХІІІ в. - 4. За това, че "български" не може да се разбира за българи от Волжска България, говори факта, че е презвитер, въпреки, че не ми е известно, дали в Златната орда е имало наличие на християни или не - 5. И така, като имаш тези 5 т. пред вид и изложени, и ако се сетиш някои други, то можеш да изкажеш твърдението, че този Григорий е свързан именно с БЪЛГАРЩИНАТА от Балканите, като отпада необходимостта, от подробностите - те, упоменати от тебе, ще бъдат вътък на твърденията ти,"носещи колони", но не и  и обект на спор по цялостното изложение, тъй като може да падне някоя колона, но остават другите. Ето по този начин ставаш бетон-арме и непробиваем, без да е нужно да акцентираш на някои от петте (или повече) носещи подточки. Като цяло, те ще циментират само едно - Григоровата "българщина", която не е еквивалентна на "българския презвитер" Григорий. Това ти го казват от опит, да подмогна кръстоносния ти поход на североизток.
Какъв ми е опита ?
 Не е много голям. РТ изказа твърдението, че "българин" е служебно име и приведе едно лингвинистично тълкуване, за bulgar, като "страж на проходите". Може да се спори дали тълкуването е вярно или не (въпреки, че с последните репити на името, като  burgarii, burdjani и т.н. то се потвърждава, но пък може да се обори по други бъдещи и неведоми за момента линии), но никак не може да се обори многобройната фактология, че bulgari, не е име на етност, от ІV до поне Х в. Защото почти всички европейски нации от гледна точка на РТ, също нямат етностни имена. Дори германците - сам Тацит, основния извор на германщината  (четох наскоро пасажи от него), казва, че "германци" е ново име и те преди са се казвали "тюринги".
   Значи от този опит, дори да сбъркаш (т.е., някои от тях ("колоните")да са оборими и да се окажат неверни след време) в някоя от изброените "основателни" 5 т. от по-горе, ти ще си непробиваем по принцип, за Григорий, разбиран като носител на "Балканска българщина". А това е важното доколкото разбирам.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Януари 10, 2011, 11:20:27
Владо,май имаш Рожден ден?!Честито!
А по темата е хубаво наистина да се систематизират нещата...не са чак толкова лошо написани и от СЕТИ(проф.Добрев),тук,на тоя сайт.. в основното е прав..

Симчо здравей! Благодаря, наистина бях рожденик на 07.01. Честита и на тебе новата година 2011! Аз казвам - за много години и по-малко гадини! От здраве и късмет да се не куртулисаш!
Помака
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Януари 10, 2011, 11:27:08
Цитат
Елена-Олга,че Григорий дето е бил в Киев ,си е нашият Григорий-българина...
какъв друг,освен български свещенник може да е в Киев по това време?!

--- "Български презвитер" не е задължително да значи, презвитер "българин". Този термин също означава "Презвитер на българи", а пък "презвитер на българи", не означава, че "българите" са народност. Това просто е РТ, амиго, нищо лично. "Армейски свещенник" от близкото минало, да не индикира "армейците" като народност ?! Ярослав Хашек на всяка сраница пише за "австро-унгарски свещенник" - "австро-унгарци" да не е народност и т.н.
Поздрави.

Как обаче най-произволно си тълкуваш нещата и си ги насочваш към РТ-то - чудо направо! Взимаш само това, което ти изнася и косвено (забележи добре - КОСВЕНО!) доказва нещо си от някаква твоя теза, не самата теза разбира се - "презвитер български" и "армейски свещеник" - ами че това не са равнозначни термини! А пък според тебе "български презвитер" можело да значи грък, циганин и т.н. ? Бравос бе! А и с Хашек злоупотребяваш! Той пише австроунгарски само когато трябва да обозначи държавата, но не народите в нея! Не заблуждавай!
Помака
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Март 07, 2011, 05:13:17
  Искам да допълня нещо за понятието „презвитер/презбитер”, което може да помогне най-вече на Симеон, който дълбае в тази насока. При предишните коментари на Легатус и Симеон по въпроса за „презвитера”, се стигна, до единомислие, че „презвитер” е преди всичко поп. Ето и две „тежки” съобщение по въпроса, „какво е презвитер”:

 „  Париките  (παροικιαι – в  сведенията от преводите на ”Хрисовулите” на Василий ІІ, записани като „парици”) възникнали с умножаването на числото на църквите в прадовете. В Александрия те са известни от началото на ІV в., и в КПпол, от началото на V в.”
Socrat, VII, 26 стр.

 „Начело на παροικιαι-те (париците)  стояли презвитерите, които от началото на V в. се избирали на народни тържества”.
J. Chrysostomen (Йоан Златоуст)  “De saserdotes”., 15  стр.


    От тези сведения е видно, че „презвитера” не е задължително да е бил духовно лице при избора му на презвитер. Той е най-популярната и вдъхваща доверие фигура на „народните тържества” и се избира за патрон на париците.  От тази гледна точка, презвитера въпреки, че е църковна длъжност, той не е представител на духовенството или поне на неговата запопена част. Той е „нито риба – нито рак”. Но че е отговорен за финансовата страна на църковните дела от поверените му църкви, пред Имперското финансово ръководство е извън съмнение.
С оглед на тези две последни сведения от „мястото и времето на събитията”, отлъчването, анатемосването и т.н. на Арий са своего рода „надхвърляне правомощията” на църквата от това време, тъй като Арий е презвитер на париците, от Александрийската лавра (района на париците) Βαυκαλις, т.е. той е „Народен представител”, а не църковен. И казано по-точно, той е избран от гражданите, а не от църковните духовници. Тук разбира се имаме много сложна суспенсия между  трите понятия – гражданин, християнин, духовник и тази амалгама не може да се реши с лека ръка, но, че Арий не е избран по църковни „признаци”, а по „общностни” (които може да са етностни, нравствени, по отношение на състоятелността, богатството и т.н.), които са значително "по-пространствени от църковните изисквания. Дори може да се предположи, че е избран за представител на „народа” именно поради различните си виждания, от тези на църковната общност.
Поздрави.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Март 30, 2011, 00:29:30
 И нещо като че ли по-достоверно по картинката за посещението на архонтката Елга. Лайпцигският препис е второ поколение преписи. Това по което тълкуваме тук е трето поколение препис на Reiskii. От самият характер на "Церемониите . . ." е ясно, че всяко място около императора е строго фиксирано и е такова в продължение на векове. Никакви имена не се споменават в "Церемониите . .", където се указва чинната подредба, само най-високопоставеното - императора Лъв VІ и баща му Александър и то като мото преди за се опише подредбата. Няма име на патриарх, на жената на императора, на никой. Дори шестимата най-високопоставени които обядват с императора са упоменати само с чиновете си, а не поименно. От тази статистическа гледна точка, да се упомене някакъв си "татко" поименно, който е от ранга на робините е невероятно в този документ. Та ето и какво предполагам.
Григорий не е лично име, а нарицателно име на пастир, gregarius по латински.
Тези "грегариуси" са упоменати в "Церемониите . . ", някъде малко преди плебеите, като имат и представител логотет, те са на заплата към държавата. Точно на същото място са в "ранглистата", където се намира и въпросната "персона Григорий" - малко преди робите и плебеите. Ето и възможната технология на "преобразяването" на гъсеницата в пеперуда. В преписите на този документ през вековете се е получила мимикризация между личното име Григорий (чиято етимология е точно "овчар") и нарицателното латинско име gregarius. Този механизъм не е невъзможен, защото има в наличност много първокласни писари в историята (поне в испанската), които не са знаели да четат, (а за когото са подозирали че може да чете са му рязали езика да не приказва - средновековни закачки ) . Не са били обучавани да четат умишлено, да не знаят какво преписват. Това са били естествено светски писари, не църковни, а точно такъв писар е и предполагаемият писар на оригинала на "Церемониите . . " - имперски писар, които ("Церемониите. . .") по същество също са преписи от по-стари документи и съвременни за Х в. допълнения. Те са били първокласни калиграфи, но . . . неграмотни от днешна гледна точка. Само при такова положение става ясно и логично, както мястото на "презвитера Григорий" в ранга на заплатите и общественото му свръхниско положение, така и съществуването на лично име сред повсеместната рангова подреденост.
Вие какво мислите по този въпрос ?
Ако идеята се окаже "корава", ще помисля и за Елга и . . . руското покръстване от византийците отива да пие топла вода.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Април 12, 2011, 15:40:36
И нещо като че ли по-достоверно по картинката за посещението на архонтката Елга. Лайпцигският препис е второ поколение преписи. Това по което тълкуваме тук е трето поколение препис на Reiskii. От самият характер на "Церемониите . . ." е ясно, че всяко място около императора е строго фиксирано и е такова в продължение на векове. Никакви имена не се споменават в "Церемониите . .", където се указва чинната подредба, само най-високопоставеното - императора Лъв VІ и баща му Александър и то като мото преди за се опише подредбата. Няма име на патриарх, на жената на императора, на никой. Дори шестимата най-високопоставени които обядват с императора са упоменати само с чиновете си, а не поименно. От тази статистическа гледна точка, да се упомене някакъв си "татко" поименно, който е от ранга на робините е невероятно в този документ. Та ето и какво предполагам.
Григорий не е лично име, а нарицателно име на пастир, gregarius по латински.
Тези "грегариуси" са упоменати в "Церемониите . . ", някъде малко преди плебеите, като имат и представител логотет, те са на заплата към държавата. Точно на същото място са в "ранглистата", където се намира и въпросната "персона Григорий" - малко преди робите и плебеите. Ето и възможната технология на "преобразяването" на гъсеницата в пеперуда. В преписите на този документ през вековете се е получила мимикризация между личното име Григорий (чиято етимология е точно "овчар") и нарицателното латинско име gregarius. Този механизъм не е невъзможен, защото има в наличност много първокласни писари в историята (поне в испанската), които не са знаели да четат, (а за когото са подозирали че може да чете са му рязали езика да не приказва - средновековни закачки ) . Не са били обучавани да четат умишлено, да не знаят какво преписват. Това са били естествено светски писари, не църковни, а точно такъв писар е и предполагаемият писар на оригинала на "Церемониите . . " - имперски писар, които ("Церемониите. . .") по същество също са преписи от по-стари документи и съвременни за Х в. допълнения. Те са били първокласни калиграфи, но . . . неграмотни от днешна гледна точка. Само при такова положение става ясно и логично, както мястото на "презвитера Григорий" в ранга на заплатите и общественото му свръхниско положение, така и съществуването на лично име сред повсеместната рангова подреденост.
Вие какво мислите по този въпрос ?
Ако идеята се окаже "корава", ще помисля и за Елга и . . . руското покръстване от византийците отива да пие топла вода.

Май няма много логика в твърдението един калиграф, който е неграмотен (или поне не може да чете) да промени "Grigorius" в "gregarius". Аз порових в няколко онлайн речници латински-английски и латински-руски - довечера ще поровя пак ако ми остане време, както и в хартиения речник, но никъде не срещнах превод на "gregarius" като "пастир" или "овчар". Да - едно място е преведено като "of the herd, of the common sort, common" и толкова. В научните названия на биологични видове се превежда като "общителен", "групов", "общностен" и от тоя род... Та ми се струва, че е пак някакъв опит на Боцмана да даде "оригинално" обяснение на нещо, а му е убягнало от вниманието, че щом са упоменати конкретно императора и баща му то списъкът може би също е конкретен, т.е. упоменава и кои хора конкретно са със съответния ранг за конкретна церемония...
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Април 15, 2011, 23:18:25
--- Несъмнено си много зле с речниците, Помак.

I gregarius, a, um [grex]
1) пасящ стадо (pastor Col);
2) прост, обикновен: miles g. C, Sl, T редови войник;
3) посредствен (poeta Sid).

--- Скоро завършвам материала за "архиепископа на България" и ще го пусна тук, там ще дадеш квалитетно мние кое може и кое не . . .
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Април 16, 2011, 12:26:23
--- Несъмнено си много зле с речниците, Помак.

I gregarius, a, um [grex]
1) пасящ стадо (pastor Col);
2) прост, обикновен: miles g. C, Sl, T редови войник;
3) посредствен (poeta Sid).

--- Скоро завършвам материала за "архиепископа на България" и ще го пусна тук, там ще дадеш квалитетно мние кое може и кое не . . .

Боце,
Какво точно значи "несъмнено си много зле с речниците"? Зле ги съставям; нямам в бакалницата достатъчно и различни речници;  нямам поне 5-6 латински речника под ръка по всяко време? Но както вниждам и ти май използваш уикипедията. Както и да е...
Това горното едно. Ето и две: дори и при такива значения на думата gregarius на български, кое трябва да ни даде основания да смятаме че писарят/калиграфът дето не може да чете (което значи, че е задължително да копира в най-малки детайли думата, която преписва!) е променил Grigorius на gregarius?
Три. Аз не съм човекът в тоя форум (и въобще) който да казва кое може и кое не, каквото и да имаш предвид. Любопитно ще ми е все пак да хвърля едно око на материала. А мнение може и да не дам по простата причина, че мнения които не са в подкрепа на твоя теза те дразнят силно и ако се случи да го четеш при силна магнитна буря, може да  се получат усложнения...
Бъди здрав!
Помака
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Април 17, 2011, 00:48:12
 
Цитат
Ето и две: . . . и кое трябва да ни даде основания да смятаме че писарят . . . е променил Grigorius на gregarius?

--- Очевидно не само "clear" и "gregarius" ти бягат от полезрението, но и обикновената българска реч. Е, как правиш коментари по този въпрос, като не можеш да разбереш какво съм писал през "Март 29, 2011, 15:29:30" и коментираш точно обратното?
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Април 19, 2011, 14:45:49
Цитат
Ето и две: . . . и кое трябва да ни даде основания да смятаме че писарят . . . е променил Grigorius на gregarius?

--- Очевидно не само "clear" и "gregarius" ти бягат от полезрението, но и обикновената българска реч. Е, как правиш коментари по този въпрос, като не можеш да разбереш какво съм писал през "Март 29, 2011, 15:29:30" и коментираш точно обратното?

Не мога да разбера какво си писал "...през Март 29, 2011, 15:29:30" понеже на тая страница, 9, по тая тема тук нямаш писано на тази дата. Имаш писано на "Март 30, 2011".
Помака
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: debozman в Април 22, 2011, 17:10:52
Не мога да разбера какво си писал "...през Март 29, 2011, 15:29:30" понеже на тая страница, 9,
--- Тук не е стр. 9, а стр. 1. Абе Помак, що ме караш да те съжалявам, ти съвсем си се ошашавил бе човек.

 по тая тема тук нямаш писано на тази дата.
--- Ами има го, та да ти извади очите. Пост № 122 #

Цитат
Ето и две: . . . и кое трябва да ни даде основания да смятаме че писарят . . . е променил Grigorius на gregarius?
--- Припомням, аз казвам, че се получава хамелеонизация на Григорий в последващите преписи, по отношение на евентуален древен изпис грегариус, от първоизписа. Ти коментираш обратното.
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Атил в Юни 15, 2011, 14:15:26
Тук по едно време стана и една интересна разправия за казаците.Тия дни намерих едно място където са разровили доста,намерили са знамето на Богдан Хмелницки и т.н.Затова реших да дам един линк,който има мерак да се образова да може...Да го направи.Щото писанията и свободните съчинения по всякакви въпроси от историята продължават и хаоса е перфектно абсолютен.
http://www.nashavyatka.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2428&start=260

П.П. И да не забравят маститите форумци да покрай ракиите да ударят и още два-три минуса на Атил Баба Джур - оглу
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юни 16, 2011, 21:50:52
Джумбурлу- мога да ти дам още 4 извора,за произход на казаците.. и те като твоя линк на "сведението" са на принципа - "Каквото ми говори Звездата".. без изследване, без аргументация.. като че ли най-сериозен е Гумильов.. (отвори-виж го.. и сам си сложи минус, щото човека поне на нещо стъпва, а не като тези твои "източници"  ;D ;D)

Не знам дали съм "мастит историк"  ;) знаеш, ме всъщност съм инженер, нали, ама за твоя здраве една ракия ,не мога да не ударя!! :-X

 Но пък комичен елемен има във ВСИЧКИ сайтове по История и татаристки, и алански и в киргиз.ру където навремето с Проф.Добрев кръстосвахме шпаги. Тука, не знам защо ти се натискаш, с още един-двама, да ни разсмивате постоянно..
.
Ето ти едно СУПЕРИНТЕРЕСНО мнение,за казаците..  http://kaz-volnoe.narod.ru/page387.html    http://elan-kazak.forum2x2.ru/t14-topic  интересно с това,  че лично Вожда на Немския Народ, се е хванал за перото и е написал, нещо подобно на твоите "статии"  ;D ;D по История..  

П.П. по темата "Киевско Княжество" съм писал и на други места-който иска може да отвори и да го прочете .. а и имам още доста материал.. и за Боян, и за Олга-подготвям го в нещо като книжчица. А тука темата се разводнява и обърква-вярно-има смях и веселие :D ;D
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Юни 17, 2011, 07:33:35
Джумбурлу- мога да ти дам още 4 извора,за произход на казаците.. и те като твоя линк на "сведението" са на принципа - "Каквото ми говори Звездата".. без изследване, без аргументация.. като че ли най-сериозен е Гумильов.. (отвори-виж го.. и сам си сложи минус, щото човека поне на нещо стъпва, а не като тези "източници"  ;D ;D)

 Но пък комичен елемен има във ВСИЧКИ сайтове по История и татаристки, и алански и в киргиз.ру където навремето с Проф.Добрев кръстосвахме шпаги.
.
Ето ти едно СУПЕРИНТЕРЕСНО мнение,за казаците..  http://kaz-volnoe.narod.ru/page387.html    http://elan-kazak.forum2x2.ru/t14-topic  интересно с това,  че лично Вожда на Немския Народ, се е хванал за перото и е написал, нещо подобно на твоите "статии"  ;D ;D по История..  

П.П. по темата "Киевско Княжество" съм писал и на други места-който иска може да отвори и да го прочете .. а и имам още доста материал.. и за Боян, и за Олга-подготвям го в нещо като книжчица. А тука темата се разводнява и обърква-вярно-има смях и веселие :D ;D

Вярно Симчо - поне има смях и веселие! Макар че не е дип хубаво да се смееш на болни мозъци, болни от "татаризъм" да уточня. И понеже съм се убедил, че от тая болест оттърваване няма, затова смятам повече да не коментирам никакви излияния на страждущите от тая болест - няма смисъл просто!
А това наистина ли Адолфти го е писал? Чудно някакси ми се види! Ама...
Помака
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: sim4o в Юни 17, 2011, 08:17:19
То във всеки форум, има поне ДВАМА  ;D ;D дето са на хапчета.. тука може и да са повече освен да се забавляваш с тях, друго какво??

А спор за статията имаше...  голям спор .. че не е достоверна,  броят на списанието не е автентичен и това е фалшификат,или пък обратно-автентична е, и можем да направим извод-Адолф е смятал славяните за арийци и т.н.

А изводът е един-не славяните въобще, а казаците, са смятани за арийци.. и потомци на готите.. Там където Адолф споменава за разкопки покрай Дон- наистина са правени, какви са резултатите сега в Нет-а не може да се намери..?!
Титла: Re:КИЕВСКОТО БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО
Публикувано от: Pomak в Юни 21, 2011, 11:19:50
То във всеки форум, има поне ДВАМА  ;D ;D дето са на хапчета.. тука може и да са повече освен да се забавляваш с тях, друго какво??

А спор за статията имаше...  голям спор .. че не е достоверна,  броят на списанието не е автентичен и това е фалшификат,или пък обратно-автентична е, и можем да направим извод-Адолф е смятал славяните за арийци и т.н.

А изводът е един-не славяните въобще, а казаците, са смятани за арийци.. и потомци на готите.. Там където Адолф споменава за разкопки покрай Дон- наистина са правени, какви са резултатите сега в Нет-а не може да се намери..?!


Здравей Симчо,
Чувал съм че до края на втората световна война в Германия е работел институт по евгеника. Един българин от Лондон ми беше казал преди години, че в един от томовете с трудове на института имало материали за арийците според които - т.е. според института - най-чистите арийци в Европа са българските селяни. Същият човек ми каза още, че след края на войната целият архив на тоя институт е бил откаран в Англия, в Линеевското дружество в Лондон. Писах на това дружество и оттам ми отговориха че нямат и никога не са имали такъв архив от Германия. Относно това които са арийците - аз не виждам защо да не са славяните, т.е. скитите въобще, а само казаците, които също са скити? Аз съм убеден, че не е далеч времето когато официално ще бъде признато, и прието, че скитите са пра-индоевропейците, т.е. първите бели хора на Земята - каквото и да значи това. Макар че сигурно съпротивата на официалната пасмина ще е жестока - всеки пак ще трябва да си посипват главите с пепел и да ги блъскат в стената...
А да ти кажа че понякога недоумявам как може някои хора да не виждат или да не знаят основни неща! Например Джумбурлуто - освен всичките други фантасмагории, които пише е убеден че миграцията на човешките популации е ставала от север на юг! Как да убедиш такъв човек, че най-най-благоприятната среда за "огнище на първоначално възникване" е територия в умерения пояс, с четири сезона, високо почвено и биологично разнообразие и т.н. и прочие.
Помака