БГ История

България => Османско иго => Темата е започната от: четец в Януари 14, 2008, 11:51:44

Титла: Едно от най-ранните сведения за хайдушко сборище
Публикувано от: четец в Януари 14, 2008, 11:51:44
Още в първите десетилетия на османското владичество възникнала стихийна въоръжена съпротива на българите срещу чуждата власт. За началния период на хайдушкото движение до средата на 16 в.няма много източници и всяка информация е изключително ценна.
       Най-ранното достигнало до нас сведение за прояви на хайдути е от 1454 г.В приписка се съобщава,че султан Мехмед е пленил в София войводата Радич. Дори се изказват предположения,че този войвода не е обикновен хайдушки предводител,а водач на по-крупна войскова единица и може би действията му са  последни прояви на българска държавност.
       Чужди пътешественици сочат в пътеписите си места,където действат хайдути.
        Сочат се и начините ,посредством които османската власт се стреми да обезвреди хайдушките сборища.В системата от мерки влизало поставянето на постоянна охрана в уязвимите места чрез утвърждаване институцията на дервентджиите.
        Привличали се мюсюлмански заселници в тези области.
        Оригинално противодействие било създаването на религиозни мюсюлмански средища,в които имало непрекъснат поток  от поклонници.Така се създавало постоянно мюсюлманско присъствие.
В многотомната история на България е посочен пример със заповедта на султан Мурад II за строеж на джамия и имарет при моста на р.Еркене,където действали хайдути.Така възникнал гр.Еркене в Тракия.
     
       Подобна е информацията в османски документ от началото на 16 в.:
   
          „ Вакъф на текето Бали бей,син на Яхя паша.
        Село Сърнево,близо до споменатото теке,спадащо към Чернова.
       Понеже посоченото място било много опасно харамийско свърталище,споменатият Бали бей като субашия на Тутракан построил на това място отбелязаното теке.Той събрал и поселил посочените неверници,за да косят трева за конете на проходящите лица без постоянно местожителство и да докарват дърва.От тогава посоченото място станало сигурно поради въпросното теке и мюсюлманите минавали без страх.Понастоящем със заповед му бе зачислен приход.Понеже бе докладвано на негово величество падишаха-господар,негово величество падишахът-господар вакъфира на посоченото завие целия доход на споменатото село и бе вписано в регистъра.Тъй като горното бе докладвано,пак бе потвърдено и регистрирано в новия дефтер.”

      От оскъдната информация става ясно,че харамийското свърталище  до с.Сърнево е спадало към нахия Чернова /средновековния български град Червен/.След  изследване на селищата,които са били част от тази нахия се установи,че под Сърнево в началото на турското робство е било известно чисто българско село,чиито жители по-късно са основали сега съществуващото село Ломци,община Попово.В местността Текето,която  е в центъра на сегашното село, е имало старо селище до манастира „Свети Илия”,който е бил разрушен от турците и на негово място е било изградено въпросното теке.Текето е било съборено през Руско-турската война от 1828-1829 г.В местността Юртлука  е било разположено с.Сърнево,което е издържало манастира.Селото е преселено до текето,с цел обслужване на поклонниците,а и „неверниците” да бъдат държани под око.По-късно селото става собственост на спахия и от там идва следващото му име Спахлар.
В данъчни регистри за каза Хезарград от 1648 г. селото Теке - и Вали бег е вписано непосредствено след Торлак и преди съседните Садина, Осенец и Хайдар с 83 християнски къщи.
 
Районът  е един от първите  в Северна България паднали под османска власт след похода на Али паша.В началните десетилетия на турското робство в него са се водили войните  на крал Владислав III Ягело и Янош Хуниади с турците, действали са Константин и Фружин ,влашки войски,избухнало е въстанието на Бедредин.Приемаше се,че вследствие на почти вековни кръвопролития областта е обезбългарена,но локализацията на харамийското сборище показва противното. През първите стотина години в нея българското население е било значително ,поддържало е националното си самосъзнание и е създавало сериозни проблеми на османската власт.

   
 

     

Титла: Re: Едно от най-ранните сведения за хайдушко сборище
Публикувано от: vekil в Август 04, 2008, 00:45:30
На вниманието на Варава, Блажко, Помак, МКД, и други...легендарници.