БГ История

Общи приказки => Политика и анализи => Темата е започната от: bozman в Май 13, 2014, 10:15:04

Титла: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Май 13, 2014, 10:15:04
“ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского по рускимъ и славѦнскимъ древностѦмъ ...”

Санкт Петербургъ 1875

 

Коментар  boцman

 

 

Как известно, Константин Багрянородный в своем описании приема

 Ольги упоминает и о ее духовнике, пресвитере Григории,

 присутствие которого при великой княгине, как легко догадаться,

 было не по вкусу грекам. А что "папас Григорий", упоминаемый

Константином Багрянородным, и болгарский пресвитер Григорий-мних,

сотрудник болгарского царя Симеона-книголюбца, есть одно и то же лицо,

 это доказано весьма обстоятельно в сочинении князя М.Оболенского

                                                    "Несколько слов о Первоначальной русской летописи" (Москва, 1870  г.). 

Архимандрит Леонид

http://www.kray32.ru/interes010.html

 

Както е известно, Константин Багренородни в своето описание по

 приема на Олга упоменава и презвитер Григорий - нейният духовник,

присъствието на когото при великата княгиня, както лесно можем

 да се досетим не е било по вкуса на гърците. А по това, че παπας Григорий,

споменат от К. Багренородни и българският презвитер Григорий-мних,

 сътрудник на българския цар Симеон-книголюбец са едно и също лице е

 доказано най-обстоятелствено в съчинението на княз М. Оболенски.

“Няколко думи за първите руски летописи” (Москва, 1870  г.).

Архимандрит Леонид

 

Защото тя показва, че той нито е бил някакъв български „дезидент емигрант“, недоволен от „засилената провизантийска политика на българския цар Петър“, каквото мнение е умишлено създадено в руската историография и е възприето дори от Оболенски, нито пък един от многобройните преводачи около цар Симеон. Тази негова титла ни дава основание да допуснем, че Григорий отива в Киев в официална мисия при великата киевска княгиня Олга. След като знаем вече за отношението на Олга към българската царска династия – данните за това, че Олга е била по всяка вероятност дъщеря на цар Симеон, архим. Леонид открива в руски летописи и публикува едва през 1888 година – целта и значението на тази мисия стават от само себе си ясни. Но Олга е също така роднина по сватовство и с византийския император Константин Багренородни, който от своя страна е братовчед на българската царица Мария-Ирина, съпруга на брат ѝ Петър. Тези отношения определят и положението на Григорий като главен съветник на Олга при нейното посещение в Цариград – а не като един вид „свещеник-изповедник“ на „още некръстената“ руска велика княгиня. Те определят и отношението на император Константин Багренородни към него, но изясняват също титлата, с която византийският император го споменава в книгата си за церемониите: παπãσ (= отец, т.е. висш църковнослужител), а не πáπασ (=поп). Това обяснява и отрицателното отношение на гърците към българския свещеник, макар и в случая той да се явява като член на руската официална делегация, а не представител на българската църква, която за гърците е схизматична и по това време Цариградската патриаршия не поддържа никакви отношения с нея.

                                                                                                                                                                АсенЧилингиров,стр.12,  http://www.bulgariistoria2010.com/booksBG/Asen_Chilingirov_Simeonov_Sbornik_2.pdf

 

 

 

У в о д

 

      Материалът на княз Оболенски се отнася като цяло към изследванията и споровете за мястото на старобългарската книжнина при формирането на руската култура и писменост в периода Х – ХVІ в. Това културно формиране днес е известно като “първа вълна” от Балканите към Русия и ответната “втора вълна” от Русия към България през периода ХVІ – ХІХ в. Имаме два основни момента по проблемите на „първата вълна”. Единият е, че старобългарските паметници са били основата за руското културно развитие, като най-сериозен представител на тази линия е акад. Шахматов и вторият, че руската култура се е породила самосиндикално в преводи директно от гръцки паметници, без чужда намеса, като най-главен застъпник е проф. Истрин - двамата живеят и творят по едно и също време. Академик Шахматов основава тезата си, върху изводи от изследвания, че  “Основният свод „Повести временных  лет” се предшества от 1. Древен Киевски свод, съставен вероятно от киевската митрополия около 1039 г., 2. Древен Новгородски свод, завършващ към 80 г. на ХІ в., 3. Киево-печорски свод, съставен в началото на 70 г. на ХІв.,4. Начален киевски свод, обединяващ текстово третият и втория свод, Хронографа и други източници” А.А.ШАХМАТОВ - ОБОЗРЕНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСНЫХ СВОДОВ, стр. 362. От където прави извод, основан на лингвинистични и морфологически анализ на паметниците, че „ древна българска летопис е послужила за съставянето на Древният свод, като образец и главно основание, откъдето руският летописец е почерпил както летоописанията, така и своята фразеология” „Разысканiя о древнѢйшихъ  лѢтописныхъ  сводахъ”, С. Петербург, 1908 г., стр. 486.

 

     Тази „древна българска летопис” е именувана от д-р Асен Чилингиров „Симеонов сборник” и около този труд се водят спорове дълги години, като естествено никой не се интересува от доказателствата на  проф. Шахматов и се изтъкват чудновати и дори откровено малоумни основания против Симеоновия сборник. Едно от тях е  публикувано от проф. Драгова в http://de-zorata.de/sites/forum/index.php?topic=189.15  и доказва доколко тези проблеми са извън периметъра на мислене на съвременните български официози:

 

     Проф. д-р Надежда Драгова:

-   първата беше, че чуждестранните участници, особено съветските, открехваха нещо, но не го доизговаряха и ни оставиха в смут;

-   а втората тревога се появи от нашите колеги, представители на официалната българска наука. Те ехидно, щом пристигнеха на конференцията, един след друг ни задаваха на висок глас въпроса: “А къде е тази Симеонова библиотека? Покажете ни я да я видим – защо сте я крили от нас?”

 

    Искат да им се покаже паметника или паметниците „учените другари”  които са ползвали  руските кописти преди  800 г. , не е шега, а съкровено  научно желание! Защо не искат да им се покажат паметниците на старобългарската писменост от руските хранилища, които никой не е виждал, изглежда не им е поръчано да питат.

     Дали пък същият тип социалистически  кадри в научни форуми по физика не искат да им се покажат рентгеновите лъчи ?

     Произведението на княз Оболенски може да се отнесе най-общо казано към групата застъпваща теорията изказана и обоснована  от Шахматов и като допълнителен аргумент  се изтъква присъствието на презвитер мних Григорий в свитата на Великата Княгиня Олга при посещението й в КПол. Тъй като това присъствие на  Григорий се репродуцира безкритично от всички пишещи по този въпрос, като “Присъствието на българския презвитер мних Григорий в свитата на княгиня Олга в Кпол”, ние ще се постараем да представим аргументи говорещи съвсем други неща, освен всеизвестните заявления на Архимандрит Леонид и други основни фигури в тези прения. Целта е да покажем, че безкритичното и дори бихме добавили, безотговорно приемане, че презвитер мних Григорий е „свещеника Григорий” от свитата на Олга, не само не помага, а определено вреди на доводите изказани от проф. Шахматов.  Тези аргументи ще ги изтъкнем на фона на произведението на княз Оболенски, което ще ни послужи като канава, както сме правили и при други критични бележки. . . . ..

Край на увода
Продължението тук, че нямам нерви да слагам картинките: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9pc2hvZGFuYWJ1bGdhcml0ZXxneDo1NDMyYTdlNDM0YTJmMDc1 (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9pc2hvZGFuYWJ1bGdhcml0ZXxneDo1NDMyYTdlNDM0YTJmMDc1)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: T.Jonchev в Май 13, 2014, 21:41:34
Това обяснява и отрицателното отношение на гърците към българския свещеник, макар и в случая той да се явява като член на руската официална делегация, а не представител на българската църква, която за гърците е схизматична и по това време Цариградската патриаршия не поддържа никакви отношения с нея.
                                                                                                                                                                АсенЧилингиров,стр.12,  http://www.bulgariistoria2010.com/booksBG/Asen_Chilingirov_Simeonov_Sbornik_2.pdf


Твърдението, че българската църква била считана през Х век за схизматична от Патриаршията и че между двете нямало отношения, е напълно невярно.
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Май 15, 2014, 22:00:55
Прочетох с интерес материала ..
Имам няколко въпроса и забележки ...

1.Присъствието на Григорий в свитата (уважаваният от нас Борислав Борисов употребява "придружава руските княгини") е само един от детайлите говорещи за българския произход на Елена-Олга ..
Версиите са че тя е ..
-селянка от Витубино, нехристиянка
-скандинавка - от варяжки род (варягите се приемат от каноничната теория скандинавци) явно непокръстена ...
-българска- близка родственица на Симеон Велики ...

2.Второто много силно доказателство за българска среда сред "руските" владетели - е Боян Маг (Боян Вещий) в Киев .. за това пише самият Борислав в книгата си "Римската теза", подарена ми от Владо Помаков преди много, много години ...
Косвено доказателство за Боян - е Софийският надпис в Киев ...

3.Трето силно доказателство за "българската следа" е самото наличие на българската книжнина ,цитирана от Чилингиров ...
Да си зададем въпроса, ами ако наистина Олга е скандинавка, женена за скандинавец- норман - и няма нищо общо с България и християнството .. за къв са и български книги, та да ги мъкне, тя и синът и Светослав в Киев?
Може  ли въобще някой , освен българин да ги прочете текстовете?
Или ей така - швед на шарено се радва??  Имаме два основни варианта - Елена-Олга е или българка или шведка ..и си избираме кое звучи по-логично ...

И разбира се, данните за Боян Магьосник, и за това, че явно е имал семейство в Киев - могат да допринесат за осветляване на крайно загадъчната фигура "племенник" на Олга, описан при посещението и  в Киев ...
Версията, че това е всъщност син на Боян е проста и логична ...
И даже възниква и  въпросът - а Григорий кого е придружавал ... Олга или синът на Боян ...


Иначе - материалът е предаден задълбочено, но остава някакво странно чувство  ...
Лично аз, съм спорил на много форуми с великоруски шовинисти отричащи българското начало и българската намеса в определени събития ...

А самата логика, при един по-общ план и един поглед над историческите данни , в тяхната взаимовръзка и пълнота, ни водят до съвсем определени изводи - "руските" княгини , всъщност са български и  Боян  древноруският певец- е всъщност Боян Магьосник  - за които изводи е писал Чилингиров, моя милост, Юрий Венелин .. че и самият Борислав Борисов Георгиев в книжката "Римската теза" ...

Суперстранно е, отново да срещна отново великоруски шовинистични тези в български форум , поднесени с "българско-патриотичен" сос ...

С това спирам , по конкретният материал не се считам за достатъчно подготвен, за да го разглеждам в дълбочина ...
Ще следя обаче с интерес, ако се заформи дискусия ...

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Май 20, 2014, 12:59:26
sim4o: Имам няколко въпроса и забележки ...

1.Присъствието на Григорий в свитата (уважаваният от нас Борислав Борисов употребява "придружава руските княгини") е само един от детайлите говорещи за българския произход на Елена-Олга ..
--- По какви причини присъствието на  παπãσ Григорий, ще е детайл от българския произход на Елга !? Аз не виждам връзки от каквото и да е естество. . .

Версиите са че тя е ..
--- Версии много, НО не се потвърждават от текстовете нито на Нестор, нито на К. Багренородни.


2.Второто много силно доказателство за българска среда сред "руските" владетели - е Боян Маг (Боян Вещий) в Киев .. за това пише самият Борислав в книгата си "Римската теза", подарена ми от Владо Помаков преди много, много години ...
Косвено доказателство за Боян - е Софийският надпис в Киев ...
--- Българска среда и следа МОЖЕ да има, но тя не е лицето παπãσ Григорий.

3.Трето силно доказателство за "българската следа" е самото наличие на българската книжнина ,цитирана от Чилингиров
--- И това няма връзка с παπãσ Григорий или Елга архонтката.


Да си зададем въпроса, ами ако наистина Олга е скандинавка, женена за скандинавец- норман - и няма нищо общо с България и християнството .. за къв са и български книги, та да ги мъкне, тя и синът и Светослав в Киев?
--- Къде е казано, че Елга носи български книги - аз не съм срещнал такова място.


Може  ли въобще някой , освен българин да ги прочете текстовете?
Или ей така - швед на шарено се радва??  Имаме два основни варианта - Елена-Олга е или българка или шведка ..и си избираме кое звучи по-логично.
--- Виж сега, ако ще се играе на тука има, тука нема, може да включиш и варяжко-карелска връзка. Аз коментирам текста - там освен руснаци (по въпроса за Елга) други няма изписани. Като пък е съвсем отделен въпрос, тези Ρωσι народност ли са или каста в римската империя (Ρουσιου) за каквито пише Дьяконов. Вярно е, че има разлика в изписа, но също така е вярно, че цялата група около Елга е търговска, 44 търговци и 22 някакви предтавители, за които се казва че представлявали феодали - не съм търсил по тази линия. Един месец стоят на котва в търговската част на КПол - за какво  !? Очевидно че въртят търговия, какво ще правят иначе 200 "кораба" в пристанището 38 дни.

И разбира се, данните за Боян Магьосник, и за това, че явно е имал семейство в Киев - могат да допринесат за осветляване на крайно загадъчната фигура "племенник" на Олга, описан при посещението и  в Киев ...
--- Това няма връзка с КПол и посещението на Олга.

Версията, че това е всъщност син на Боян е проста и логична ...
И даже възниква и  въпросът - а Григорий кого е придружавал ... Олга или синът на Боян.
--- Ако ще да е придружавал пудела на Олга все тая - παπãσ Григорий не значи "презвитер мних Григорий" както и да се върти и суче.


Иначе - материалът е предаден задълбочено, но остава някакво странно чувство  ...
Лично аз, съм спорил на много форуми с великоруски шовинисти отричащи българското начало и българската намеса в определени събития ...
--- Внасяне на българска следа в посещението на Елга е много тъпка и прецизна манипулация, съдържаща разрушителен заряд в себе си по няколко направления. Чилингиров, както личи от текста му, вече е клъвнал мюрето.

А самата логика, при един по-общ план и един поглед над историческите данни , в тяхната взаимовръзка и пълнота, ни водят до съвсем определени изводи - "руските" княгини, всъщност са български и  Боян  древноруският певец- е всъщност Боян Магьосник  - за които изводи е писал Чилингиров, моя милост, Юрий Венелин .. че и самият Борислав Борисов Георгиев в книжката "Римската теза".
--- Не си разбрал.  Вярно е че пиша за Боян, но то е дотолкова, доколкото да докажа парелелите между "слово о плъке игореве" и "дъщеряна на Шан", т.е. че второто е репит на първото. Освен това Шахматов при изследването си на текстовете стгига до извода, че първоизточника е български и това приобщава Боян към българската среда, тъй като в руска среда, това име очевидно не е получило приемственост. Това обаче се отнася за Боян, а не за "архонтесата Елга".

Суперстранно е, отново да срещна отново великоруски шовинистични тези в български форум , поднесени с "българско-патриотичен" сос ...С това спирам , по конкретният материал не се считам за достатъчно подготвен, за да го разглеждам в дълбочина ... Ще следя обаче с интерес, ако се заформи дискусия ...
--- Ето тук е материала на Оболенски - http://www.archive.perm.ru/PDF/lichn/subbotin/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90/02657_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%C2%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%201870,%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8)_0.pdf
 (http://www.archive.perm.ru/PDF/lichn/subbotin/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90/02657_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%C2%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%201870,%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8)_0.pdf)

T.Jonchev: Твърдението, че българската църква била считана през Х век за схизматична от Патриаршията и че между двете нямало отношения, е напълно невярно.
--- Това е от Чилингира, и той залита насам-натам, когато папагалничи Архимандрит Леонид, Оболенски и т.н.
Легат, моите извинения със задна дата. Аз съм от неблагороден  произход и със хулиганско възпитание - простено ми е  просташкото държане.
Поздрави и на двамата.
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Май 20, 2014, 18:52:53
Може би не съм бил разбран ..
Та доизяснявам ...

1.За книгите - писах имайки пред вид, че в Киев, се появява разгледаното от Чилингиров произведение "Симеонов съборник" .. смята се, че е донесено или от Светослав (това е най-спряганата версия), или от Елена-Олга (аллиас "Елга") ..
Въпросът, за какво ли, на скандинавци-езичници би им трябвала българска книга има няколко отговора ... аз съм дал цели два - първият, че в Киев са си българи и вторият - "швед на шарено се радва"  ...

2.Историята за Киевска Рус е безкрайно проста и логична ....
Наистина, въпросът зададен от уважаваният от нас Борислав Борисов " а толкова ли си няма работа български епископ, та е тръгнал да придружава шведски (руски) княгини .." на пръв поглед няма отговор ..

Ако се попита обаче "а как така Боян магьосник, според доста източници .. включително, и както е подхвърлено в книжката "Римската теза" , е намерил нов дом в Киев при Елга, па май е бил там и княз и е управлявал  и е имал свои земи (да се отвори Интернет и да се прочете материала : "Боян - древноруский поэт и болгарский князь") .."
Ще видим, че питайки за Боян, също изпадаме в затруднение .. как така, наистина, някакъв си български княз напуска страната си ..и бяга - къде ли - ами при Елга и шведите ...и те - ами те го приемат .. па и му дават добро положение в двора в Киев ...
Ето примерно Юрий Венелин .... "Ю. Венелин считал, что Боян «Слова о полку Игореве» – болгарский князь Боян Владимирович (ум. в 931 г.), слывший в народе колдуном ... "

Ето и материалът на Никитин (доста редактиран .. направо не го познах, сравнен със старата версия, може да има и други публикации по темата, който иска да се разтърси за Боян Маг в Киев - съвет приятелски •*  Никитин А.Л. О купчей на «землю Бояню».// Герменевтика древнерусской литературы ХI-ХIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350-369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7-15. )
http://www.rummuseum.ru/lib_n/nikit21.php

Имаме няколко отговора ..
а) .. никаква Елга няма и никакви шведи .. ами имаме роднина на Боян Магесник , Елена-Олга .... и то си е българка, момичето и Боян съвсем правилно при нея отива ..
б) .. шведите винаги приемат радушно бегълци от Балканите - ей ги .. дадоха втора родина на Златан Ибрахимович! Що пък Елга, да не приеме и Боян??

Та историята - ясна и логична  ..и на Чилингиров му е ясна  .
И Чилингиров, ясно и логично пише, според мене де ..

А който нови неща е открил и има други виждания на някои аспекти - и иска с нас да ги сподели ..
Хвала нему!

П.П.
А теорията, че русите в Древна Русь са скандинавци и те стоят в основа на руската държавност е доста стара  ...
Вярно е странно тогава и за Григорий - що ще при шведите??? Другият отговор е - че явно в основата на руската държава, не ще да са били никакви  скандинавци .... Добре поднесеният от Борислав Борисов материал, накланя везните, според мене, в определена посока ..


Поздрави

Пак повтарям - чета с интерес!
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Май 21, 2014, 20:17:13
Наистина, въпросът зададен от уважаваният от нас Борислав Борисов " а толкова ли си няма работа български епископ, та е тръгнал да придружава шведски (руски) княгини .." на пръв поглед няма отговор ..
--- Симеоне, ще те моля да си спестиш акламации от вида "уважаваният от нас Борислав Борисов" - нито съм уважаван, нито имам аспирации да бъда такъв.

Ако се попита обаче "а как така Боян магьосник, според доста източници .. включително, и както е подхвърлено в книжката "Римската теза" , е намерил нов дом в Киев при Елга, па май е бил там и княз и е управлявал  и е имал свои земи (да се отвори Интернет и да се прочете материала : "Боян - древноруский поэт и болгарский князь") .."
--- Мисля, че спрягането на Боян, като "български княз" е същото, като спрягането на "архонтеса Елга", като "велика княгиня". В линка който даваш няма закачен "български княз" към името Боян. Ето тук съм качил  много подробни критически издания на летописите - ще направя справки.
Поздрави.
https://sites.google.com/site/runiistoriaii/l-topis-po-ipatevskomu-spisku (https://sites.google.com/site/runiistoriaii/l-topis-po-ipatevskomu-spisku)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Май 22, 2014, 06:08:59
1.Боян Магесник , СИ Е български княз, защото е брат на българския цар Петър ... дали имаме един и същи Боян в България и в Киев, наистина би трябвало да се дискутира ...
Дори и да е същият Боян, имаме съвсем логично обяснение, как така един българин решава да мигрира при скандинавците в Киев и те го приемат .. ами то шведите са си такива -ей ги .. Златан Ибрахимович, Игъл Ай Чери , сестрите му .. шведите си приемат бягащи хора и ги посрещат!

2.Елга, според както излиза, ще да е май скандинавка ... за норманската теория, е писано много .. малка част от материалите ..
http://www.0zd.ru/gosudarstvo_i_pravo/normannskaya_teoriya_proisxozhdeniya.html
... " Пётр Петрей де Ерлезунда в своей книге «Regin Muschowitici Sciographia». Его почин поддержал в 1671 году королевский историограф Юхан Видекинд в «Thet svenska i Ryssland tijo åhrs krijgs historie». .. "

Тогава, напълно обоснован е и въпросът на Борислав Георгиев Борисов - "що ще някакъв българин Григорий при шведските (руските) княгини, по-конкретно при Елга " ...
отговорът "а как така български християнски книги , попадат при скандинавците в Киев, че те ще да са били езичници , пък и могат ли да четат български" е получил отговор от Симчо : .. "заради картинките - швед на шарено се радва"!

3.Елга е Велика Княгиня, защото така е прието в Историографията .. а освен това тя хвърля гигантски усилия,за организирането на държавността по онези земи ..
Според мене "Велика" си е съвсем заслужено за нея ..!

Имаме и друга логическа версия .. нещо подобно на диалога в "Опасен чар" :

...“Сиси Боата тази вечер да излиза без змията”, поръчва Ястребовски.
“Тя, боата избяга”, отговарят му , “и всъщност, то беше смок”.
“Още по-добре - продължава Ястребовски -  Да излязат, значи, шведките".
“Ами,  те са българки”.

Да бе , а ако шведките са българки?? ..или не, не може ...

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Май 22, 2014, 18:12:09

1.Боян Магесник , СИ Е български княз, защото е брат на българския цар Петър ... дали имаме един и същи Боян в България и в Киев, наистина би трябвало да се дискутира . . .
--- Не виждам смисъл от такова дискутиране. Достатъчно е САМО да се приложи паметник, че Боян в Киев е "бългаски княз" или "българин". Такива индикации лично аз не съм срещал, нито в "слово о плъке игореве", нито в "повест временных лет". Ти АКО си срещнал - представи го.


2.Елга, според както излиза, ще да е май скандинавка ... за норманската теория, е писано много .. малка част от материалите ...
--- Симеоне, мен не ме интересува дали изписаната  "архонтеса Ελγα" от К. Багренородни се смята от руснаците за Велика Княгиня Олга или принцеса Лея Орга̀на Со̀ло от планетата Набу, стигат ми българските простотии, та да се занимавам и с руските. Достатъчно са доказателствата по темата (ако са достатъчни), че  παπãσ Григорий НЕ Е презвитер-мних Григорий, нарочен за "занесъл" книги в Русия. Те чисто и просто за ги отмъкнали и търсят личностно алиби за деянията си.


http://www.0zd.ru/gosudarstvo_i_pravo/normannskaya_teoriya_proisxozhdeniya.html
... " Пётр Петрей де Ерлезунда в своей книге «Regin Muschowitici Sciographia». Его почин поддержал в 1671 году королевский историограф Юхан Видекинд в «Thet svenska i Ryssland tijo åhrs krijgs historie». .. "
---1. Йордан пише, че р. Днепър се нарича от хуните на хунски език -  Вар.
2. Ананий Ширакаци пише, че Ернаковите хуни се заселват край р. Вар-дар, забравил съм точно спроде кого е името.
3. Вар-ягите имат много ясна етимология във втората словообразователна "яго - Яга, Ягело и т.н.", която индикира "огън".
    Тези, а навярно има и други примери пренасят този проблем определено на територията на Средна и Източна Европа и "шведската връзка" лично за мен е търсене на така липсващото минало благородство, величие и образованост на древните руснаци, каквито дадености те се стремят да докажат със всякакви средства от времето на Петър І. За мен тези опити са опити за правене на боя от пръдня, казано културно.

 
отговорът "а как така български християнски книги , попадат при скандинавците в Киев, че те ще да са били езичници , пък и могат ли да четат български" е получил отговор от Симчо : .. "заради картинките - швед на шарено се радва"!
--- Има шведски извори, които пишат, че шведите са се спускали до гр. Болгар и са го грабили. Няма пречки да са задигнали някои книги на страбългарски за да се кълнат върху тях, като френските крале. Ти си конкретизирал тази версия с "любовта към картинките" - нещо напълно вероятно, още повече, че има такъв френски аналог.


3.Елга е Велика Княгиня, защото така е прието в Историографията .. а освен това тя хвърля гигантски усилия,за организирането на държавността по онези земи ..Според мене "Велика" си е съвсем заслужено за нея ..!
--- Според тебе и според новата "писана историография" от ХVІІ в. може да е така, а може и да е още повече - да подмине планетата Набу и да стигне до Сириус. Според старата "налична историография" такива сведения НЯМА.
 

Да бе , а ако шведките са българки?? ..или не, не може ...
--- Абе Симеоне, може - всичко може, целесъобразно и здравословно е,  да не се  навлиза в астроло-кисмическо-психичните  селения на спаротоковците, те достатъчно "творят" по въпроса със 125 български царства по земята, с най-древната азбука - глаголицата и др. подобни шизофренизми. Ако чувстваш духовна необходимост да се присъедиш към колоритната им общност няма никакви пречки  ;D.

Поздрави
 
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Май 22, 2014, 20:44:21
...нарочен за "занесъл" книги в Русия. Те чисто и просто за ги отмъкнали и търсят личностно алиби за деянията си....
Както вече съм споменавал, за пренасянето на българска книжнина е нарочван кой ли не ...
Но не ни и трябва  да знаем, конкретната скандинавска личност от Киев , решила че християнски книги, с неразбираеми за езичника-северняк ,  български текстове, ще са и полезни и заслужават мъкнене 2000 километра  ...

Все пак знаем поне причината за ОТМЪКВАНЕТО - швед на шарено се радва!
Правилно не са взели някаква друга плячка , а са замъкнали българските книги - за да се гледат картинките!
В коя държава, питам ви Господин Председателю , норманите не са били диваци и варвари .

Другият вариант - в Киев, да е имало църкви и в църквите, да се е служело на български, та за това да са трябвали книгите - с възмущение се отхвърля! Църкви?? а службата на български ??  при шведите в Киев ?? ... И Елга , да не е скандинавка и да не е Елга , па и главата на "мизийските църкви" Григорий да я придружава ?? .. и християнството в Киев, да е дошло от България и то по-рано , от когато се смята официално  .. абе , вие ще почнете да вярвате и в планетата Набу ...!


1.Боян Магесник , СИ Е български княз, защото е брат на българския цар Петър ... дали имаме един и същи Боян в България и в Киев, наистина би трябвало да се дискутира . . .
--- Не виждам смисъл от такова дискутиране. Достатъчно е САМО да се приложи паметник, че Боян в Киев е "бългаски княз" или "българин". Такива индикации лично аз не съм срещал, нито в "слово о плъке игореве", нито в "повест временных лет". Ти АКО си срещнал - представи го
.[/color]
Правилно ..и в ПВЛ и в "Слово .." НЕ Е НАПИСАНО НАПРАВО .. "Боян Вещий си е български княз.."
Нито нещо друго  е писано, което изрично да свързва Боян и България ....  ;)  Не се вижда смисъл за дискутиране, не се вижда .. отнийде взорът, смисъл за дискутиране не види!
Нямаме индикации , дет се вика!

Има, разбира се, други данни, които могат да се разгледат ...
Срещал съм, примерно логични разсъждения , досежно "Софийския надпис "..
Те са за КИЕВСКИЯ БОЯН ...
Иженарицаемий надпис доказва ...

-наличието на реална личност Боян,  в Древна Русь ....

-този Боян в Древна Рус , комай е бил и княз ..

 ..."Другими словами, в синтагме «землю княгыни Бояню» было бы логично видеть указание на продавца («княгиня Боянова»), если форму "княгыни" рассматривать не как именительный падеж единственного числа, а как винительный при исходном (именит, падеж ед. числа) "княгыня". .Исходя из этого норматива, продавцом земли оказывается «княгиня Боянова», т.е. вдова князя Бояна, что восполняет искусственную лакуну в формуляре купчей и соответствует оценке земельных владений Бояна, сделанной Б.А.Рыбаковым ... " 

....  а че е княз е видно, от надписа за продажбата на земята, от неговата вдовица ..(Княгини Бояню) ...

И имаме и  НАШ БОЯН - БОЯН МАГЪТ .. който е българска историческа личност, княз .. син на Цар Симеон  .. "Боян Магесник, Боян Мага е багрянороден син на Цар Симеон Велики от втория му брак с Мария .." ..
Наличието на град Преслав в България, на Цар Симеон в Преслав, на жена му Мария и на синът им - княз Боян Магесник да го считаме установено, нали ..и да не трябва да се ровим в ПВЛ или в "Слово .." за да потвърдим българския произход на момъка .. така викам да се разберем.

Дали Боян в Киев и нашият си Боян Магесник, са едно и също лице ... или напротив, са двама съвсем отделни Князе Бояновци - това не знаем .
Дали Боян в Киев, като ще да е князувал, не е бил от управляващата прослойка, както и Елга - скандинавец - .. и за това само предполагаме, въз основа на логиката !

А името на киевския швед - Княз Боян ?!? какво да кажем за него .. не прилича доста, на скандинавец, нали .... Златан Ибрахимович, да не е пък типично шведско име??.. не е, нали .. ама човекът, който го носи е швед! Така че, Княз Боян в Киев , въобще не е задължително да е само и единствено българин ..

Съвпадение на имената , че и на професиите - и двамата са си князе.

Доста от историците, просто приемат, че това е едно и също лице ...  8) Княз Боян в Киев, .. ... .. Княз Боян в Преслав - един и същи човек  !??!?

Да, ама може и да не е така ...! И е прав, Борислав Борисов, да всява съмнение !
Трябва, и за най-дребните детайли да се замисляме !
Съществуват си и Княз Боян - българин, син на Симеон ..и някакъв си княз в Киев - ще да излезне комай да е скандинавец  ..??
Два Бояна - българин и скандинавец - ама и двамата - князе! .. ... и за това често ги бъркат  .... съвпадение просто , на имената , що не ..??
-----------------------------------
...“Сиси Боата тази вечер да излиза без змията”, поръчва Ястребовски.
“Тя, боата избяга”-  отговарят му - “и всъщност , то беше смок”.
“Още по-добре" - продължава Ястребовски -  Да излязат , значи, шведките". ...
-----------------------------------
Абе, а ако шведките са българки?? Сиси Боата, тогава да не излиза??

Поздрави!
И Сиси Боата да е без змията!
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Април 12, 2015, 08:50:03

1.Боян Магесник , СИ Е български княз, защото е брат на българския цар Петър ... дали имаме един и същи Боян в България и в Киев, наистина би трябвало да се дискутира . . .

--- Не виждам смисъл от такова дискутиране. Достатъчно е САМО да се приложи паметник, че Боян в Киев е "бългаски княз" или "българин". Такива индикации лично аз не съм срещал, нито в "слово о плъке игореве", нито в "повест временных лет". Ти АКО си срещнал - представи го.[/
color]


1. Паметник,където ясно да е написано ЧЕ БОЯН в Киев Е БЪЛГАРСКИ КНЯЗ .. НЯМА ...
2. Но можем ДА СЕ ОПИТАМЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ ЦЯЛАТА КАРТИНКА ... и да се уповаваме на  НАШИЯ СИ УМ И ЛОГИКАТА ...

имаме значи - ДВЕ ЛОГИЧЕСКИ ЛИНИИ ...

ПЪРВАТА -  Елена-Олга е БЪЛГАРКА .. роднина на Симеон, при нея - съвсем логично отива Григорий ... и Боян - който и е или брат или братовчед си живее и е княз и в Киев (за  СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОЯН В КИЕВ ИМАМЕ ДОКУМЕНТИ ... и имаме твърдо доказателство ... ) ....
.. в Киев , при Елена има църква .. със служба на  БЪЛГАРСКИ  .. за която църква си има богослужебни книги, естествено- на български ....


Втора логична линия .. Елена-Олга която да е българка - нямаме, а имаме Елга ... комай шведка!
Рунсаците, в 9-10 век са си шведи  ... дето е било написано в някаква си скандинавска хроника -  "руотси" и в Киев властващата прослойка са нормани ..

 .. ... говорят някакво скандинавско наречие .. славяните-хората които след 100 години ще станат украинци и руснаци - са деревляните, смоляните, кривичите, северяните, поляните ... и никой не ги нарича с името "руси"

Григорий от Мизия - много ясно - няма място в Киев  .. а Боян, за който има недвусмислени доказателства,че е бил Княз в Киев, не ще да е нашият Боян, а е някакъв друг човек- просто съименник, пък и с еднаква професия - княз .. защо не, съвпадения в живота има и по-странни ...

Богослужебните книги, са просто ей така, отмъкнати от шведите .... по това време, не само България, а и много други държави страдат от скандинавските набези ... а защо - ами щото швед на шарено се радва ...

Та всеки си избира , какво да мисли и какво да приема ...

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Май 03, 2015, 18:55:33


Григорий от Мизия - много ясно - няма място в Киев  .. а Боян, за който има недвусмислени доказателства,че е бил Княз в Киев, не ще да е нашият Боян, а е някакъв друг човек- просто съименник, пък и с еднаква професия - княз .. защо не, съвпадения в живота има и по-странни ...
--- Да, има и по-странни, но все пак ИМА Боян в Киев, и НЯМА Боян в България.  Доколко кописта на Хронографа (или неговите копия) е копирал българско име - просто няма как да се докаже. Но че събитията с руския Боян са в Украйна - ясно е изписано. Скоро ще пусна материял, че половината "българска история" е папагалстване на руски измислици от ХVІ - ХІХ, а не някакви описани събития.
Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Май 04, 2015, 18:34:57
Според мене Княз Боян в Киевска Рус (Боян Вещий) , за който са сведенията и нашият Княз Боян -Магесник са си един и същ човек ...
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юни 11, 2015, 08:07:34

Според мене Княз Боян в Киевска Рус (Боян Вещий) , за който са сведенията и нашият Княз Боян - Магесник са си един и същ човек ... за  "наш княз Боян", къде са сведенията !?  :)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 13, 2015, 10:26:42

Според мене Княз Боян в Киевска Рус (Боян Вещий) , за който са сведенията и нашият Княз Боян - Магесник са си един и същ човек ... за  "наш княз Боян", къде са сведенията !?  :)
[/color]

Разбираме се така ...
Норманската теория  ...(цитирам .. : направление в историографии, развивающее концепцию того, что народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами.)  .. считаме доказана ...

Някакви шведи (рус) ни нападат и ни вземат книгите от Преслав .. в 912 славяните на изток, още са си племена (смоляни, драговити, кривичи и т.н. и доста по-късно ще станат руски, украински и белоруски народи ..) .. те са си завладяни и подчинени от норманите ...

... не само ние в България - много европейски народи, доста изстрадват от скандинавските нападения ...

Елга, то се знае е шведка  ..  Боян, който е княз в Киев, според надписа .. и той!

много ясно, че епископ Григорий .. при шведите езичници в Киев няма какво да прави .. шведите мъкнат книгите от Преслав, не за богослужения на български, ами щото просто на шарено се радват  ...

А името Боян ??  шведско ли е??? ... ама що се пита !

Ами Златан Ибрахимович ?? Как така е швед  !!?? а???

И считаме всичко доказано ...

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юни 13, 2015, 18:49:23

Разбираме се така ...
Норманската теория  ...(цитирам .. : направление в историографии, развивающее концепцию того, что народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами.)  .. считаме доказана¡
--- Тази "норманска теория" е изградена на източници след ХІІІ в., т.е. почти по същото време, когато се създава основния корпус на "източниците" в Русия. За сравнение - все едно днес да бъде създаден летопис описващ царския дворец на Иван Асен и житие-битие за живота на Калоян.

Някакви шведи (рус) ни нападат и ни вземат книгите от Преслав ..
--- Всички нападения са били за папкане, Симеоне, когато храната през зимата свършва, тези рус/викинги или каквито ще да са, оставят храна за жените и децата колкото да изкарат зимата и поемат нанякъде да не изпукат от глад. ТОВА е основния подтик за всички нормански походи и е доста невероятно на обратно да носят книги, наместо златни съдини за по-късна размяна и т.н. Освен това е писано, че на Светослав му е отнето всичко или го е загубил от печенегите, когато минава праговете. Това е поне едно доказателство за "печенегска теория" срещу нулеви доказателства в норманската теория за "вземане на книги"  :)


 
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 16, 2015, 08:02:53

Разбираме се така ...
Норманската теория  ...(цитирам .. : направление в историографии, развивающее концепцию того, что народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами.)  .. считаме доказана¡
--- Тази "норманска теория" е изградена на източници след ХІІІ в., т.е. 


И се връщаме на изходна точка  ...

Елга, аджеба Елга - шведка от племето (народа) "Русь" ли е - или е българка - Елена(Олена-Олга) ..

Щото ако е българка и Княз Боян, дето князува в Киев напълно ясен и Григорий що ще при нея се подразбира ,  и книгите как и защо се отзовават в Киев- и това е ясно ..

Ако обаче са шведи, както е според Норманската теория- що мъкнат книгите накъм Киев - върло неясно ... Моята версия - щото на шарено се радват отпада ли ???

въобще кои са "русь" от Киев през 912 година - ясно е - нито са съвременните руснаци, нито са съвременните украинци ...

П.П.

Нямам време- инженерче съм, както се знае, ама сега през отпуската ще взема и ще си систематизирам нещата и ще публикувам нещо като статия тука ... за Боян, за Светослав за Киев и т.н.

Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юни 16, 2015, 08:24:06


Елга, аджеба Елга - шведка от племето (народа) "Русь" ли е - или е българка - Елена(Олена-Олга) ..
--- Нито едното, нито другото :)

Щото ако е българка и Княз Боян, дето князува в Киев
--- Не съм чел никъде за такъв княз в Киев.

напълно ясен и Григорий що ще при нея се подразбира ,  и книгите как и защо се отзовават в Киев- и това е ясно ..

Ако обаче са шведи, както е според Норманската теория- що мъкнат книгите на към Киев - върло неясно ... Моята версия - щото на шарено се радват отпада ли ???
--- Ами как да го кажа да не се разсърдиш, не знам. Да са носили книги да си разпалват печките по лодките - може, не виждам за какво друго викинги могат да влачат книги :)

въобще кои са "русь" от Киев през 912 година  ясно е - нито са съвременните руснаци, нито са съвременните украинци ...
--- Дори болгарите на Паисий не са съвременните българи, какво те притеснява ?

Нямам време- инженерче съм, както се знае, ама сега през отпуската ще взема и ще си систематизирам нещата и ще публикувам нещо като статия тука ... за Боян, за Светослав за Киев и т.н.
--- Преди да седнеш да пишеш, поне това прочети, ако си що пропуснал,: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php (http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юни 17, 2015, 01:04:33
Малко помощен материал за бъдещата статия на Симеон:

 1. Йоакимовская летопись: „Егда Игорь возмужа, ожени его Олег, поят за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, иже Прекраса нарицашеся, а Олег преименова ю и нарече во свое имя Ольга”. Т.е. династията на Рюриковите я обявява за близка родственица, рускиня от древен и почитан род.
2. Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 656 се съобщава, че Олга е дъщеря на Олег.
3. Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 755 съобщава, че Олга е „от языка варяжска и не от рода княжеска”. Тук е взето едното от тълкуванията на гръцкото  εθνος – язъιкъ, което е грешното. Би трябвало да е другото значение – земя (в смисъл област), т.е. взета от езическа земя.
4.  Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 1110 казва:  „Женился князь Игорь во Плескове, поя за себя княжну, именем Олгу, дщерь князя Тмутаракана Половецкого”.
5. Архимандрит Леонид в  «Русская старина» т. 59, Спб., 1859, казва по този повод: «Игоря же жени… (става въпрос за сина му княз Олег) в Болгарах взяв за него княжну именем Ольгу. И бысть мудра вельми…»
6. В Радзивиловската летопис се казва, че още преди омъжването си имала име Елена: „Привел жену от Пскова именем Олену”.
7. „Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове, но също съобщава, че този град е основан от нея, т.е. тя е могла да се роди някъде из покрайнините му, когато още не е формиран града. Една легенда сътворена през ХХ в., (специално по този въпрос да уточни рожденото място) дава името село Выдубиц.

  Може и да има други сведения, които не съм срещал. Разбира се няма да се спирам на онези тюркски  измислици, където Олга е наречена Ульджай , от „род варяжки” и т.н. От тези седем сведения,  няма НИТО ЕДНО сведение, в което Олга да е наречена българка, да има нещо общо с Балканите и т.н. Онзи измамник архимандрит Леонид цитира ръкопис № 1110 на Ундолски, като се старае да внуши, че под „болгаров” се разбират днешните българи, а там изрично е написано, че тя е дъщеря на Тмутаракана Половецкого ( половци са куманите), т.е. тя е куманка, че събитията са на Балканите, а не край Киев и т.н. и т.н.
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 19, 2015, 13:35:06--- Не съм чел никъде за такъв княз в Киев.

[.н.
--- Преди да седнеш да пишеш, поне това прочети, ако си що пропуснал,: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php (http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php)

Eто за Княз Боян в Киев  ...

http://thelib.ru/books/nikitin_andrey/osnovaniya_russkoy_istorii-read-39.html

1.Нямам идея да твърдя,че написаното в статията е на 100% вярно  .. но тука става дума за Княз Боян Киевски (и за надписа)
2.Като не си чул за Боян в Киев- ето, любезно предоставям  ...

да се разтърси за Боян Маг в Киев - съвет приятелски •*  Никитин А.Л. О купчей на «землю Бояню».// Герменевтика древнерусской литературы ХI-ХIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350-369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7-15. )
http://www.rummuseum.ru/lib_n/nikit21.php
 или да се намери някой завършил 8 клас та да ни обясни ....

Па дано се разбере  ..... !

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юни 22, 2015, 16:04:51--- Не съм чел никъде за такъв княз в Киев.

[.н.
--- Преди да седнеш да пишеш, поне това прочети, ако си що пропуснал,: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php (http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php)

Eто за Княз Боян в Киев  ...

http://thelib.ru/books/nikitin_andrey/osnovaniya_russkoy_istorii-read-39.html

1.Нямам идея да твърдя,че написаното в статията е на 100% вярно  .. но тука става дума за Княз Боян Киевски (и за надписа)
2.Като не си чул за Боян в Киев- ето, любезно предоставям  ...

Поздрави

Пише, че княгиня Всеволожая прави някакви далавери, първо крие някакви земи, после плаща някаква част и т.н. - прегледах го набързо. За никакъв КНЯЗ БОЯН обаче не става въпрос :)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 29, 2015, 14:40:07
Става, става дума именно за Боян .. както за Боян става дума и в "Слово о плке Игоревем" .. иска четене просто .. или някой завършил 8 клас, да се намери, па да ни обясни ...

да се разтърси за Боян Маг в Киев - съвет приятелски •*  Никитин А.Л. О купчей на «землю Бояню».// Герменевтика древнерусской литературы ХI-ХIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350-369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7-15. )
http://www.rummuseum.ru/lib_n/nikit21.php


Иначе за Елга и шведите в Киев, които ни нападат през 910г. - много разумна теза .. и няма нищо лошо в това,че за пръв път "Норманската теория" се появява в 13 век .. ачи че "Римската теория" се появи някъде края на 90-те .. Владо Помаков ми прати книжката, помня още ...

И ???
Какво като се е появила 98-а година  .. да не би да няма в нея приведени интересни факти и логика ???

Ето .. комай и "Норманската теория" е потвърдена и сега, тукана, на сей форум .... "русь" като народ са си от Скандинавия и толкоз!!!
Никакво християнство не е отивало в Киев от България ..!


Другата логика - в Киев да са българи .. па и Григорий да е там неслучайно .. я отхвърляме, нали ???

А що шведите са мъкнали български книги накъм Киев си знаем .. щото са тъпи ...!

Айде изчакайте ме .. да систематизирам нещата - ще пиша дълго и пространно ...
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 30, 2015, 13:57:03
Малко помощен материал за бъдещата статия на Симеон:

 1. Йоакимовская летопись: „Егда Игорь возмужа, ожени его Олег, поят за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, иже Прекраса нарицашеся, а Олег преименова ю и нарече во свое имя Ольга”. Т.е. династията на Рюриковите я обявява за близка родственица, рускиня от древен и почитан род.
2. Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 656 се съобщава, че Олга е дъщеря на Олег.
3. Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 755 съобщава, че Олга е „от языка варяжска и не от рода княжеска”. Тук е взето едното от тълкуванията на гръцкото  εθνος – язъιкъ, което е грешното. Би трябвало да е другото значение – земя (в смисъл област), т.е. взета от езическа земя.
4.  Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 1110 казва:  „Женился князь Игорь во Плескове, поя за себя княжну, именем Олгу, дщерь князя Тмутаракана Половецкого”.
5. Архимандрит Леонид в  «Русская старина» т. 59, Спб., 1859, казва по този повод: «Игоря же жени… (става въпрос за сина му княз Олег) в Болгарах взяв за него княжну именем Ольгу. И бысть мудра вельми…»
6. В Радзивиловската летопис се казва, че още преди омъжването си имала име Елена: „Привел жену от Пскова именем Олену”.
7. „Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове, но също съобщава, че този град е основан от нея, т.е. тя е могла да се роди някъде из покрайнините му, когато още не е формиран града. Една легенда сътворена през ХХ в., (специално по този въпрос да уточни рожденото място) дава името село Выдубиц.

  Може и да има други сведения, които не съм срещал. Разбира се няма да се спирам на онези тюркски  измислици, където Олга е наречена Ульджай , от „род варяжки” и т.н. От тези седем сведения,  няма НИТО ЕДНО сведение, в което Олга да е наречена българка, да има нещо общо с Балканите и т.н. Онзи измамник архимандрит Леонид цитира ръкопис № 1110 на Ундолски, като се старае да внуши, че под „болгаров” се разбират днешните българи, а там изрично е написано, че тя е дъщеря на Тмутаракана Половецкого ( половци са куманите), т.е. тя е куманка, че събитията са на Балканите, а не край Киев и т.н. и т.н.

От твоите сведения - наистина НИТО ЕДНО,  където Олга да е българка .. но има, разбира се и други сведения и тълкувания  ... там си е обявена за българка ..

...  но нищо де - нека си е шведка момичето, лошо няма ... "варяжки род" .. нека е от варяжки род ...! ..варягите са нормани, нали ?? ?? ?? ?

Има и статия на Павло Струхан, в която той доста логично обяснява .. как изписът "Пльсков" - демек град Плиска и "Пьсков" са могли да бъдат объркани при преписа .. подобна теза застъпва и проф. Йордан Табов ...
За Григорий и как така шведите биха могли да го вземат при тях, та да го хрантутят - мисля се разбираме .. малоумници, какво друго от тях да очакваш ...  та може и да е бил там - що не ...
Иначе за шведите - хубаво ги разобличаваме .. как ни нападат гадовете ...
.. "народ русь" ... мръсни гадове - това сте вие, шведи !!!
Язък че навремето харесвах АББА ...

И за къв мъкнат книгите, накъм Киев - виж им акъла, па им крой капа ... шведска им работа ...
Брилянтен си, Бориславе !!!!

П.П.
Данни за статията си имам .. една част съм давал и тукана - на сей форум - примерно - в дискусията ми с Джумурлуто .. досежно Светослав и плаванията на Булгарския Флот ....


. Архимандрит Леонид в  «Русская старина» т. 59, Спб., 1859, казва по този повод: «Игоря же жени… (става въпрос за сина му княз Олег) в Болгарах взяв за него княжну именем Ольгу. И бысть мудра вельми…»


„Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове, но също съобщава, че този град е основан от нея

Това последното, съвсем ясно е обяснено ... тя е от Плиска - "Пльсков" и основава град Псков ...
за сведение - знакът Ь се е четял и произнасял .. това е свръхкратко И ..
... Плиска - Плисков .. точно така би трябвало да се напише .. Пльсков ...
Това , като теория ,пак да повторя е развито от Павло Струхан и той си има статия по темата ...

...т.е. тя е могла да се роди някъде из покрайнините му, когато още не е формиран града. Една легенда сътворена през ХХ в., (специално по този въпрос да уточни рожденото място) дава името село Выдубиц.
И като е родена в селата, покрай блатата,  КАК И ЗАЩО КИЕВСКИТЕ КНЯЗЕ СА ОТИШЛИ ДО ТАМ, ПА СА Я ВЗЕЛИ ЗА ЖЕНА ..
То няма никаква логика ..
.. явно е - била е от знатен род .. най вероятно от град Плиска ..
..( город Пльсков).. и още нещо, споменаха се хората на Рюрик .. за него се намери,че наистина е съществувал такъв княз .. най-малък син на някакъв водител в Дания  .... и с дружина е тръгнал да пътешества. Дори и да е стигнал до Киев обаче, не той основава града и държавата, според много хора  Киев си е погранична българска крепост ...


Ама може и да си е шведка ... Елга ... от варяжки род ...

браво на Борислав

“Сиси Боата тази вечер да излиза без змията”, поръчва Ястребовски.
“Тя, боата избяга”, отговаря сервитьорът, .. ... “и всъщност, то беше смок”.

“Още по-добре" продължава Ястребовски. " Да излязат, значи, шведките".

“Ами" признава сервитьорът, " те са българки”.


Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юни 30, 2015, 17:53:28
Но не за това, къде е родена Олга е спорът ...

Ето  тезата за която заострям вниманието :  .. Княз Боян , Олга, Григорий  и неговото присъствие в Киев , книгите на български примъкнати към Днепър .. много по-логично се вързват , ако се приеме ,че горепосочените хора, са българи и си говорят на български и са християни ...

Другата теория - че са варяги-нормани .. също е интересна ...
И че Григорий го няма никакъв в Киев .. то там шведи ..! Елга и компания ...

... и правилно, за какво им е на шведите, да хрантутят, някакъв си български духовник  ??? ...
А че Олга, не би могла да е друга, освен като родена в знатен род си е ясно ...

Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юли 01, 2015, 09:01:39
От твоите сведения - наистина НИТО ЕДНО,  където Олга да е българка .. но има, разбира се и други сведения и тълкувания  ... там си е обявена за българка¡
--- Може ли едно-две сведения от другите ?

...  но нищо де - нека си е шведка момичето, лошо няма ... "варяжки род" .. нека е от варяжки род ...! ..варягите са нормани, нали ?
--- На две места четох, че са наемници.Трудно може наемници да бъдат приети като род, от какъвто и род да са.

Има и статия на Павло Струхан, в която той доста логично обяснява .. как изписът "Пльсков" - демек град Плиска и "Пьсков" са могли да бъдат объркани при преписа .. подобна теза застъпва и проф. Йордан Табов.
--- Трудна им е географията. Плъсков е описан в посока или около  Ладожкото езеро, няма как да прехвърчи в българско.


За Григорий и как така шведите биха могли да го вземат при тях, та да го хрантутят - мисля се разбираме .. малоумници, какво друго от тях да очакваш ...  та може и да е бил там - що не.
--- Досега не съм срещнал данни Григорий презвитер-мних на всички български църковници да е бил в Русия или дори зад Днепър. Нито с книги, нито без книги.


Иначе за шведите - хубаво ги разобличаваме .. как ни нападат гадовете ...
.. "народ русь" ... мръсни гадове - това сте вие, шведи !!!
Язък че навремето харесвах АББА ...
--- Аз харесвах само половината от АББА  :)

И за къв мъкнат книгите, накъм Киев - виж им акъла, па им крой капа ... шведска им работа.
--- Има три потока на движение на книги засега - предположителни. Това е триъгълника Търновска школа, Молдова и Атон. Руснаците са имали О.К. от султаните да дърпат каквото намерят от манастирските библиотеки, поне в периода след Петър І до Николай ІІ. Така, че каквото са завлачили - тяхно си е, какво крият и не показват - няма как да се разбере.


Брилянтен си, Бориславе !
--- Карай по-сериозно.


Данни за статията си имам .. една част съм давал и тукана - на сей форум - примерно - в дискусията ми с Джумурлуто .. досежно Светослав и плаванията на Булгарския Флот ....


Архимандрит Леонид в  «Русская старина» т. 59, Спб., 1859, казва по този повод: «Игоря же жени… (става въпрос за сина му княз Олег) в Болгарах взяв за него княжну именем Ольгу. И бысть мудра вельми…»
--- Попа има пред вид болгарите край Волга. По това спор не може да има, Олга се споменава за Тмутороканова рода, т.е. варяжка. Всички събития са на изток от р. Дон.


„Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове, но също съобщава, че този град е основан от нея.
--- Плъсковъ е записан града.  И това не върви, защото както казах, района е Новгород и околностите.

Това последното, съвсем ясно е обяснено ... тя е от Плиска - "Пльсков" и основава град Псков ...
за сведение - знакът Ь се е четял и произнасял .. това е свръхкратко И ..
... Плиска - Плисков .. точно така би трябвало да се напише .. Пльсков ...
Това , като теория ,пак да повторя е развито от Павло Струхан и той си има статия по темата ...
--- Пълни глупости е тази статия. Фонетични спаротоковщини гарнирани с пубертедски фантасмагории.


И като е родена в селата, покрай блатата,  КАК И ЗАЩО КИЕВСКИТЕ КНЯЗЕ СА ОТИШЛИ ДО ТАМ, ПА СА Я ВЗЕЛИ ЗА ЖЕНА ..
То няма никаква логика ..
.. явно е - била е от знатен род .. най вероятно от град Плиска ..
--- Защото е от КУМАНСКИ род, Тмуторокански, ЕТО затова и това е ПИСАНО в източник, не е измукано от пръсти през ХХ в. Няма Плиска, няма Голямо  Конаре . :)


..( город Пльсков).. и още нещо, споменаха се хората на Рюрик .. за него се намери,че наистина е съществувал такъв княз .. най-малък син на някакъв водител в Дания  .... и с дружина е тръгнал да пътешества. Дори и да е стигнал до Киев обаче, не той основава града и държавата, според много хора  Киев си е погранична българска крепост ...
--- Симеоне, на вицове от този тип не се отварям.
Поздрави
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юли 01, 2015, 09:28:33
Става, става дума именно за Боян .. както за Боян става дума и в "Слово о плке Игоревем" .. иска четене просто ..
--- Симеоне, "слово о плъке игореве" съм го превеждсал още през 1984-5 г. на една другарка в Москва, която следваше руска филология и имаше някаква тема за древноруския, но бъкел не отбираше от "слово о плъке игореве". Така, че наместо да ме съветваш да чета, по-добре да беше ГО прочел поне веднъж ТИ, за да разбереш, какъв е Боян в този текст, играе ли някаква роля в мизансцена и т.н. От това което ми казваш е ОЧЕВИДНО, че нямаш представа от това произведение. Защото:
1. Боян е певец-поет, който НЕ ЖИВЕЕ във времето на писане на "словото", той е легендарен персонаж.
2. Боян е езичник, внук, потомък на езическия Бог Велес.
3. Поради това неговите песни са НЕПРИЕМЛИВИ, " старых словес", тъй като са езически на автора на "словото", който е очевидно християнин.
http://feb-web.ru/feb/slovo/1800/sl1800.htm (http://feb-web.ru/feb/slovo/1800/sl1800.htm)
Тези три точки КАК се вписват в представите ти за Княз Боян от България през Х - ХІІ в. ми е много интересно !? :)
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юли 01, 2015, 10:10:36
И започваме отново ..

Естествено, нямам време, да напиша пространно нещата , но на Борислав бих могъл да отговоря ...

1. За "Словото" нямам спомен да съм говорил, имам спомен да съм цитирал изследванията на т.нар. "Софийски надпис" ..
.. в него - в надписа - се вижда ,че има продажба на земя на някой си Княз Боян - продажба записана с надпис ... извършена е сделката, комай от неговата вдовица ...
.. тъй като надписа е в Киев, и земята, ще да е около Киев,  се предполага,че и Боян, който и да е той, ще да е князувал в Киев ...  надявам се, вече се разбраха нещата около "Княз Боян" в Киев ?.. ??
За Князь Боян , в Киев мисля вече се разбрахме, че комуто не е ясно да попрочете ...  или да пита някой изкарал 8 клас, та да му обясни ..
ето ... да се отвори   ... Никитин А.Л. О купчей на «землю Бояню».// Герменевтика древнерусской литературы ХI-ХIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350-369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7-15. )
http://www.rummuseum.ru/lib_n/nikit21.php


http://feb-web.ru/feb/slovo/1800/sl1800.htm (http://feb-web.ru/feb/slovo/1800/sl1800.htm)
Тези три точки КАК се вписват в представите ти за Княз Боян от България през Х - ХІІ в. ми е много интересно !? :

Пак да се повтаря .. страница 350 до 369 ...
 ... ... ... айде да се чете !!!! ...
...    или да се пита някой .. та да пообясни ...


2.Брилянтно бе отговорено на  Чилингиров с неговото - "Цар Симеоновият съборник " ... 

..цитирам Чилингиров ... ..

...  " .. През 1817 година е открит един забележителен ръкопис върху пергамент, съдържащ различни, предимно богословски съчинения от гръцки автори в превод на „църковнославянски език“ – поне така твърдят руските му изследователи. В него те виждат „втората по време на нейното преписване руска книга“. Това свое твърдение те обосновават с текста на посвещението „в чест на великия между князете Святослав“, когото идентифицират с княз Святослав Ярославевич (1073-1076) и на неговото име наричат този ръкопис „Изборник князя Святослава 1073 года“.
Последвалите проучвания на ръкописа обаче показват, че името на киевския княз е било написано върху заличеното име на българския цар Симеон, запазено върху друг по-късен препис на същия сборник. След махането на подвързията при реставрацията на ръкописа може да се установи вече със сигурност и че листът с посвещението, заедно с други 7 листа с високохудожествени илюстрации, са били допълнително прикачени към руския препис от 1073 година и първоначално са украсявали неговия български протограф от Х век – а това е именно Цар Симеоновият Съборникъ .. "


Уважаваният от нас Борислав разкрива една тайна - комай никаква българска следа няма, нито българско влияние, в Русия и руската История, а има умишлето , допълнително подхвърляне на някакви си неща из документите ...
В случая с "Цар Симеоновият Съборник" , ще да имаме слагане в подвързията някакви неща за българския Цар Симеон .. защо ли ???

Ами Нарочно! .. ето я брилянтната догадка на Борислав!

3.Кой е причастен към Конспирацията, в руската история да има някаква измислена българска следа  ??

Ами примерно ПВЛ е в няколко различни редакции, плод на различни преписи ...
Примерно - Радзиловския списък - назован е така, на името на войвода във Великото Литовско княжество ....Януш Радзивил .. той е коландрил ръкописа дълго време...
Лаврентиевската летопис, най-вероятно е създадена и е намерена в град Владимир, във Владимиро-Суздалското княжество
Ипатиевския списък - и той е с подобна съдба ...

Смята се, че Руската империя е наследничка само и единствено на Московското княжество...  но като вземем пред вид написаното от мене, по-горе, ще видим че в Конспирацията, са съпричастни и разни други княжества ...
Литовското, Владимирското, Новгород-северското например  .. и т.н. ... времетраенето на такова умишлено слагане на "български следи" също има библейски размах ... преписите ги делят едни от други векове, по радио-въглеродна датировка ..
Явно е - ще да е имало център, който е координирал и насочвал, слагането на "български нещица" цялото това време и на цялото това огромно пространство ...

4. Бяхме обогатени, наред с "Норманската теория"  ... ... и с "Половецка теория" .. какви ще да са управляващите, или поне част от управляващите в Киев  ...

И лично аз се съгласявам напълно, с брилянтно-логичните построения .. може и кумани там да е имало, що не ?? Може и шведи!
Българи обаче - не ще да е имало ....!
Въпросът обаче- като там са кумани, за къв са им били българските книги е в сила отново ...
То логиката една и съща.. дали шведи, дали кумани - за къв мъкнат български книги ???

За Григорий - ясно - що ще при куманите?? ...... същото което и при шведите в Киев .. явно - никога не е бил там ...

Поздрави


Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юли 01, 2015, 12:04:57
Плъсковъ е записан града.  И това не върви, защото както казах, района е Новгород и околностите.

 Няма Плиска, няма Голямо  Конаре .
 

Няма, няма .. ни Плиска има, ни Конаре, ни нищо .. ...
 ..   и Азис беше още Васко ... къв беше там ..

П.П.
А всъщност Пльсков що да не е Плиска ?? .. ?  ...
Плиска да не би да е в района на Новгород и околностите ... откъде всъщност от изписа "Пльсков" в летописа (точно така е !!) се подразбира, че иженарицаемо място е до Новгород ??.. ? 
Плиска ...  до Новгород ..яко отвсякъде !!!!
Някък си ми е любопитно ....


Поздрави


П.П.
за Азис само така е приказката ... ....  поздрав към всички негови фенове на сей форум  .. а за Плиска, че може да е до Новгород е върло интересно  .. ... ..очаквам разяснения ...
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юли 03, 2015, 13:55:41
  .. ... ...предполагам че е имало някаква идея в имперската пропаганда да се представи българската история ....;  България като клон на исконната руска история, но впоследствие този ход се е оказал нереален, тъй като основанията представени в "сказки" и легенди са се оказали несъвместими с исторята на ІІ Б.царство  .. ...; ... или по други причини, които не са ми известни.
 Все пак и това което са зарибили не е малко - в българската история продължават да се репродуцират тези имперски дебилизми и т.н/


Абсолютни дебилизми ...

Ка щяло българската история и България , да е свързана с построяването на Киев, с основаването на Руската Държава, с християнството, с книжовността, с езика ....

Нарочно, нарочно ту тук -  .. .. ... ... ту там има някакви, уж "български " следи из документите ...
И как майсторски, са ги сложили, гадовете .. да се намерят чак от реставраторите .. та да излезне, че са автентични ...

..цитирам Чилингиров ... ..

...  " проучвания на ръкописа обаче показват, че .. ... е било написано върху заличеното име на българския цар Симеон, запазено върху друг по-късен препис на същия сборник. След махането на подвързията при реставрацията на ръкописа може да се установи вече със сигурност .. ... "

На въпроса "ами как така , в течение на преписване . повече от 100 години, на различни документи, в различни княжества, на разни места отдалечени на хиляди километри, има едни и същи български следи"? .. ще отговорим - ами имали са Единен Център ...
... Конспирация просто .... и е действала мнооооооого дълго време ...  направо библейски размах, както вече казах   .. но едничък Борислав ги разобличава, сал той .. ..

Мръсни гадове  ...

Добре, че е Борислав - ей как ги разкри ...  много ни е як той !!!!

.. деконспиратор .. това е той !!!!!

Поздрави

П.П.
Абе, а Княз Боян в Киев , що да не е швед ??  .. .. ?
Освен Златан Ибрахимович, ейу сега разбрах, че и Игъл Ай Чери си е шведче ...

Eто видео ...
https://www.youtube.com/watch?v=X_VQW3ZzfE4


Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юли 04, 2015, 21:04:46

А всъщност Пльсков що да не е Плиска ?? .. ?  ...

--- ЗАЩОТО упоменатият Плъскове е в района на Новгород - е те затова :)

Поздрави


П.П.
. а за Плиска, че може да е до Новгород е върло интересно  .. ... ..очаквам разяснения ...
--- Ами ти може да сложиш Плиска и до Сингапур - това са твои проблеми. :)  ТЕ нямат нищо общо с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЛЪСКОВЕ, прочетен като Плиска от хора, които четенето ги затруднява.
Поздрави.
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юли 06, 2015, 12:33:51

А всъщност Пльсков що да не е Плиска ?? .. ?  ...

--- ЗАЩОТО упоменатият Плъскове е в района на Новгород - е те затова :)

Поздрави


И разбира се .. невероятният Борислав разкрива този тайнствен град ...

До Новогород !!  ..  никой друг го не знае - ама той го знае !! .. .. !!


Борислав разкрива Конспирации .. ... .. и открива скрити загадъчни градове ..  и обяснява, как би трябвало да им е написано името и как да се чете !! .. !!


Той е пич, та дрънка !!!

П.П. ...  - не се пише с " Ъ" а с  " ь  " ...много хора, от ромските махало обаче, бъркат двете букви .. лошо няма - и те са български граждаи с права !!!

...  ето знание .. да се чете и учи ..

"Ь, ь или ер малък е двадесет и осмата буква от българската азбука.  .. ...  В старобългарската кирилица се нарича еръ и обозначава свръхкратък гласен звук.  ... "

Свръхкратък звук .. ..
 .. .. .. свръхкратко "И" както вече Симчо на три пъти обясни ..  Пльсков - Плисков ...
 .. само 1-2 човека на Земята, знаем Бориславе , за неизвестният на науката Плисков до Новгород ..
.. ей така !!!  ..
... аз го научих от тебе .. .. ..  а ти - знаеш просто .. !

За шведите и че на шарено се радват  .. сме единни, нали приятелю .. те за това мъкнат и книгите ...

Елга ще да си е шведка и не е Елена-Олга ..... то и това разкритие е невероятно убедително ...  Боян, който е княз в Киев въобще не може да е нашия Боян Мага ..
( О ..  ..  «землю Бояню».// Герменевтика древнерусской литературы ХI-ХIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350-369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7-15. )

Така е и това е !!!  ..невероятно добре обосновано логически .. !!!

Евала Прическа, Бориславе ... ама нали и аз те подкрепих, със споменаването на Златан Ибрахимович  .. швед ли е - швед е !!  .. а да видим какво ще ни кажат .. ...
.....
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Юли 07, 2015, 11:27:12


И разбира се .. невероятният Борислав разкрива този тайнствен град ...
--- Отива ти да се правиш на клоун, това е нов момент за мен. :)

(http://gramoty.ru/gramoty/thumbs/bb109.jpg)
(http://lrc-lib.ru/_gramoty/prorisi/bb109-0.gif)

 http://gramoty.ru/?act=full&no=109  (http://gramoty.ru/?act=full&no=109)

До Новогород !!  ..  никой друг го не знае - ама той го знае !! .. .. !!
--- Литература: Буров 1988; Вермеер 1992; Вермеер 1996; Вермеер 1999; Жуковская 1959; Кафенгауз 1960; Курашкевич 1981; Попр.-VIII; Факкани 1987; Факкани 1995
Том НГБ: III
Никой не го знае 8) - от Искъро по дълбоко НЕМА.


 http://gramoty.ru/?act=full&no=109  (http://gramoty.ru/?act=full&no=109)Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: sim4o в Юли 07, 2015, 11:56:32
И  .. къде  ТОЧНО до Новгород , в неговите околности , би могло да има тайствен град, ПлЪсков да речем , от който би могла да дойде някаква си Елга от знатен род в Киев, та да става княгиня ? ??
А всъщност Пльсков що да не е Плиска ?? .. ?  ...
--- ЗАЩОТО упоменатият Плъскове е в района на Новгород - е те затова :)
Поздрави
 а за Плиска, че може да е до Новгород е върло интересно  .. ... ..очаквам разяснения ...
--- Ами ти може да сложиш Плиска и до Сингапур - това са твои проблеми. :)  ТЕ нямат нищо общо с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЛЪСКОВЕ, прочетен като Плиска от хора, които четенето ги затруднява.
Поздрави.

Откривател, откривател, откривател .. и скромен, скромен, скромен .. ни четене го затруднява ни нищо ..
...нито пък нас ни затруднява, невероятният Борислав, с някакви данни  - КЪДЕ И КОЙ Е ГРАДЪТ, ПлЪсков  , В ОКОЛНОСТИТЕ НА НОВГОРОД, РОДНО МЯСТО НА ХЕЛГА (ОЛГА)

... а как се е четяло ПлЪсков - транскрибирай на съвременен български, моля ? ?? Всъщност, комай знаем ..
4.  Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 1110 казва:  „Женился князь Игорь во Плескове, поя за себя княжну, именем Олгу  .. .. ”.
7. „Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове
ПлЪсков, ще да трябва да  се чете ПлЕсков .. Ъ=Е   ...  .. а защо така ли ??  .. ами така !!!
.. а вие що питате ?? .. ...
 и остава само, да се намери тоя загадъчен град - Родно място на Хелга - на картата на Новгородска област,  и да се посочи ...  http://region.visitnovgorod.ru/  откривателят на забравени тайствени градове Борислав,  би могъл да го направи за минути .. щото е невероятен откривател на градове и всичко знае и да чете може без трудности  .. .
а аз лично - се затруднявам ..!
П.П.
ПлЬсков си е написано, в първоначалната редакция и би трябвало да е ПлИсков, не само според мене,  ама айде  - ПлЕсков да е .. нека така се чете -  опровергаваме  ние с тебе разните там професори и академици ..!
..  щом е ПлЪсков (Плесков) и сме сигурни - така да е .. има хора .. не знаят да четат - има хора - знаят !
 .. .. пак да спомена , за мнението , че доста от имената , при преписването (а то се е преписвал един ръкопис по 4-5 пъти) биха могли да се пообъркат ..
... самият факт,че е имало ЕДИН РЪКОПИС на Нестор, а сега имаме няколко варианта - води точно до това заключение, нали ..
 

И да видим годините .. коя година отива Елга в Киев и от коя година се споменава и е доказано съществуването , по археологични и други данни, на иженарицаемий ПлЪсков до Новгород ... .... интересно ми е просто - в момента този град , има ли го ?  .. как му е името ..

За Боян - княз в Киев , разбрахме ли се .. съществувал е комай,нали ..
 .. съществувал е и е доказан по надписа , така викам да  е окончателното мнение ...
Що пък да не е швед ?? Шведът Боян .. ко муй..  на мене ми звучи яко !!
Надявам се, че моят принос към темата - споменаването като пример на Златан Ибрахимович - допринесе за нашата теория ....

За шведите на Елга и Свендослев дето нападат България и движещите ги мотиви - гладът - ми прозвуча много разумно и интересно .. Гладът ги кара, на следващата година и към Константинопол .. какво друго ...

За пренасянето на книгите в Киев .. пак смятам,че се разбрахме ...

παπãσ Григорий НЕ Е презвитер-мних Григорий, нарочен за "занесъл" книги в Русия. Те чисто и просто за ги отмъкнали и търсят личностно алиби за деянията си

А за какво и са били на Елга и на шведите книгите ли , та да ги отмъкват .това на пръв поглед малко странно ... ами и това разнищихме ...  швед на шарено се радва !!
Неясно остана, що са взели при тях някакъв си παπãσ Григорий, дето не е бил презвитер Григорий , а е съвсем , съвсем друг човек, та да го хрантутят .. ама то това не е и важно ...
Та темата двамата я изяснихме ...
Евала,  че разобличихме Конспирацията !

Поздрави


Аз смятам да приключваме - ако имаме друга тема .. давай пиши, а аз ще допълвам ...
Титла: Re: ИзслѢдоваiя и замѢтки князя П. А. Оболенского
Публикувано от: bozman в Февруари 01, 2016, 21:39:12
И  .. къде  ТОЧНО до Новгород , в неговите околности , би могло да има тайствен град, ПлЪсков да речем , от който би могла да дойде някаква си Елга от знатен род в Киев, та да става княгиня ? ??
А всъщност Пльсков що да не е Плиска ?? .. ?  ...
--- ЗАЩОТО упоменатият Плъскове е в района на Новгород - е те затова :)
Поздрави
 а за Плиска, че може да е до Новгород е върло интересно  .. ... ..очаквам разяснения ...
--- Ами ти може да сложиш Плиска и до Сингапур - това са твои проблеми. :)  ТЕ нямат нищо общо с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЛЪСКОВЕ, прочетен като Плиска от хора, които четенето ги затруднява.
Поздрави.

Откривател, откривател, откривател .. и скромен, скромен, скромен .. ни четене го затруднява ни нищо ..
...нито пък нас ни затруднява, невероятният Борислав, с някакви данни  - КЪДЕ И КОЙ Е ГРАДЪТ, ПлЪсков  , В ОКОЛНОСТИТЕ НА НОВГОРОД, РОДНО МЯСТО НА ХЕЛГА (ОЛГА)

... а как се е четяло ПлЪсков - транскрибирай на съвременен български, моля ? ?? Всъщност, комай знаем ..
4.  Библиотека на граф Ундолски, ръкопис № 1110 казва:  „Женился князь Игорь во Плескове, поя за себя княжну, именем Олгу  .. .. ”.
7. „Повесть временных лет” съобщава, че родина на Олга е Плескове
ПлЪсков, ще да трябва да  се чете ПлЕсков .. Ъ=Е   ...  .. а защо така ли ??  .. ами така !!!
.. а вие що питате ?? .. ...
 и остава само, да се намери тоя загадъчен град - Родно място на Хелга - на картата на Новгородска област,  и да се посочи ...  http://region.visitnovgorod.ru/  откривателят на забравени тайствени градове Борислав,  би могъл да го направи за минути .. щото е невероятен откривател на градове и всичко знае и да чете може без трудности  .. .
а аз лично - се затруднявам ..!
П.П.
ПлЬсков си е написано, в първоначалната редакция и би трябвало да е ПлИсков, не само според мене,  ама айде  - ПлЕсков да е .. нека така се чете -  опровергаваме  ние с тебе разните там професори и академици ..!
..  щом е ПлЪсков (Плесков) и сме сигурни - така да е .. има хора .. не знаят да четат - има хора - знаят !
 .. .. пак да спомена , за мнението , че доста от имената , при преписването (а то се е преписвал един ръкопис по 4-5 пъти) биха могли да се пообъркат ..
... самият факт,че е имало ЕДИН РЪКОПИС на Нестор, а сега имаме няколко варианта - води точно до това заключение, нали ..
 

И да видим годините .. коя година отива Елга в Киев и от коя година се споменава и е доказано съществуването , по археологични и други данни, на иженарицаемий ПлЪсков до Новгород ... .... интересно ми е просто - в момента този град , има ли го ?  .. как му е името ..

За Боян - княз в Киев , разбрахме ли се .. съществувал е комай,нали ..
 .. съществувал е и е доказан по надписа , така викам да  е окончателното мнение ...
Що пък да не е швед ?? Шведът Боян .. ко муй..  на мене ми звучи яко !!
Надявам се, че моят принос към темата - споменаването като пример на Златан Ибрахимович - допринесе за нашата теория ....

За шведите на Елга и Свендослев дето нападат България и движещите ги мотиви - гладът - ми прозвуча много разумно и интересно .. Гладът ги кара, на следващата година и към Константинопол .. какво друго ...

За пренасянето на книгите в Киев .. пак смятам,че се разбрахме ...

παπãσ Григорий НЕ Е презвитер-мних Григорий, нарочен за "занесъл" книги в Русия. Те чисто и просто за ги отмъкнали и търсят личностно алиби за деянията си

А за какво и са били на Елга и на шведите книгите ли , та да ги отмъкват .това на пръв поглед малко странно ... ами и това разнищихме ...  швед на шарено се радва !!
Неясно остана, що са взели при тях някакъв си παπãσ Григорий, дето не е бил презвитер Григорий , а е съвсем , съвсем друг човек, та да го хрантутят .. ама то това не е и важно ...
Та темата двамата я изяснихме ...
Евала,  че разобличихме Конспирацията !

Поздрави


Аз смятам да приключваме - ако имаме друга тема .. давай пиши, а аз ще допълвам ...

Ако намалиш пиенето или тревата, МОЖЕ и да допълниш нещо ;D