БГ История

България => Траки, славяни, прабългари... => Темата е започната от: Akaga в Януари 01, 1970, 02:00:00

Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Akaga в Януари 01, 1970, 02:00:00
Прабългарите са интересен и необикновен народ. Останали дълго време в сянка, те  разкриват пред нас многовековната си история, чертаейки представата за народ с висока степен на държавническо развитие, военно изкуство, култура и религия . Първото писмено свидетелство, в което прабългарите са споменати като самостоятелна етническа общност, датира от 354 година от Анонимен Римски Хронограф. Те са локализирани в земите на Прикавказието. Всъщност, прабългарите са много по-древен народ, а първоначалните им поселения се оказват далеч на изток – в земите на Централна Азия. Като част от многобройните народи, започнали етническия си генезис именно там, прабългарите остават до голяма степен скрити за проучването. Изследванията на тяхната прародина я конкретизират в степите на Централна Азия, земите между планините Алтай и Памир, друти Западен Сибир.

Понятието прабългари е изкуствено въведено от Иван Дуйчев  за да се разграничат древните българи и тяхната история, от Аспаруховите българи, създали нашата родина.
Има различни становища относно произхода на прабългарите. Още Паисий Хилендарски ги нарича славяни. Според Марин Дринов те са с угрофински произход, според Васил Златарски- с хунски, а според Гаврил Кръстевич- татарски.    
Доминира схващането, че прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската етническа и езикова общност, което ги обединява в културно родство с останалите номадски племена – хуни, авари, хазари. Съществува, обаче и друга теза, доста добре аргуминтирана, че прабългарите са индоевропейци от иранската етническа група, което се подкрепя от наличието на редица имена с ирански корен. Така в историческите среди се води успорвана дискусия относно етническия произход на прабългарите. От едната страна на барикадата застава становището за тюрско-алтайският произход на прабългарите, а от другата – тезата за иранския произход. Изключително важна е корекцията на унгарският тюрколог Омелян Прицак, според който прабългарите се откъсват значително по-рано от своята ентическа общност, далеч преди тя да се обособи като тюркско-алтайска през VІІІ – ІХ век. Аналогичен е случаят с прибалтийските народи - латвийци, литовци е естонци, които се откъсват в много ранен етап от славянската група.  

Първата миграционна вълна на прабългарите към Европа се свързва с Великото преселение на народите. Увлечени от хуните, те достигат Централна Европа и стават част от силната Хунска империя, оглавена от легендарния Атила. Прабългарите играели важна роля в хунския военно-племенен съюз. Не случайно, в Именник на българските ханове като първи български хан е посочен Атила, под името Авитохол. След разпадането на хунския съюз през 453 г. , прабългарите получават възможност за самостоятелна изява, което е отразено във византийските хроники. Първочално те действат като съюзници на Византия срещу славяните и остготите. През 480 год. те действат като съюзници на ромейския василевс Зинон срещу остготите. От началото на VІ век, нападенията им се насочили срещу самата Византия. Прокопий Кесарийски отбелязва за голямо нападение на прабългарите от Адреатическо море до Константинопол през 540 год, достигайки до Тесалия. Както съобщава Мойсей Хоренски, през V век. част от прабългарите се преселила в Армения, под водачеството на Вунд.

През средата на VІ век се активизират и прабългарите от Прикавказието. Сред тях се открояват две племена - кутригури и утигури. Византийската дипломация успяла да предизвика война между тях през 550 год. Кутригурите понесли тежко поражение и част от били принудени да се преселят в Тракия. Те, обаче, се съвземат бързо, преминават Дунав, отправяйки се в три посоки и предвождани от Заберган, организират нападение срещу Константинопол- неуспешно. Тези събития се разиграват през 558 - 589 год. Няколко години по-късно, голяма  част от тях ще бъде включена в Аварския хаганат. Междуособната война силно отслабила съпротивителните възможности на прикавказките прабългари и към края на VІ век те попадат под властта на Западнотюркския хаганат. През 631 година, прабългарските племена постигат политическа независимост. Хан Кубрат от племено на оногундурите, обединява прикавказките българи под своята власт. Заради лоялността си към Византия, той получава титлата "патриции", безспорно признание за варварски владетел. Стара Велика България просъществува до неговата смърт и си разпада под ударите на хазарите. Най-големият син на Кубрат – Баян (Батбаян) остава в бащините си земи и след време се подчинява на новия завоевател. Вторият син – Котраг, заедно с племето котраги, се поселва по средното течение на р. Волга, където техни потомци основават през X - до XIIIв. Волжско-Камска България. Третият син – Аспарух повежда оногондурите на запад и се заселва в областта Онгъла.

През 565 год., със съгласието на византийския император, се сформира Аварският хаганат в Панония. През 631г. избухват междуособици между аварски и прабългарски претендент за трона. Борбата завършва с поражение запрабългарите и част от тях, предвождани от Алцек се отправят към земите на франския крал Дагоберт. Отначало франките ги приемат и им предоставят убежища, но страхувайки се от размирици една нощ краля заповядва заселниците да бъдат избити. От първоначалните 9000 души, успяват да се спасят едва 700, които по-късно се заселват в Равенския екзархат, с разрешение на лангобардския крал Гримуалд. Начело на останалите в Панония българи заства съплеменникът им – Кубер, под чиято власт преминава и част от населението на Аварския хаганат. Около 668г. той въстава срещу хагана и след успешно сражение се отправя към пределите на Византия. Предвожданите от него изселници се заселват в Македония, в земите около днешния град Битоля. Кубер установява мирни отношения с империята и част от хората му се преместват в Солун. По-късно изготвя план за превземане на града, но по чудо се разминава с тази си мечта.

В многовековната си история, прабългарите съумяват да създадат 4 държави, носещи името България, безспорно доказателство за огромната им съзидателна енергия. Първата българска държава, създадена в дълбока древност в подножията на планините Памир и Хиндукуш, носи името Бахлара. В зависимост от различните преписки на санскрит или индийски език, се някой звуци се трансформират в други. Столицата й носела името Балх. Втората българска държава е Кубратовата Стара Велика България, разположена северно от р. Кубан, Черно и Азовско море. Нейна столица е град Фанагория, намиращ се на Таманския полуостров, чийто археологически разкопки показват висока степен на културно развитие. Третата - Вожско-Камска България, оглавена от Котраг, втори син на Кубрат. Главният й град е Булгар. Тя била разположена по средното течение на Волга и просъществува до ХІІІ век, когато е ислямизирана. Митичната легенда за синовете на Кубрат, описана от Теофан, продължава с хан Аспарух и последната държава на прабългарите. Всички знаем нейната рожденна дата и история, защото днес ние сме част от нея !
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: ralsko в Януари 01, 1970, 02:00:00
Браво,Цвети,много хубава статия!
Титла: История
Публикувано от: emilia_n в Януари 01, 1970, 02:00:00
Здравей,
        Поздравления. Докато четох твоята статия си спомних, че преди няколко месеца в сайта течеше спор относно автохтонната теория за произхода на прабългарите. Много от участниците и посетителите на този сайт не подкрепиха тази теория. Сред тези, които не я подкрепяха бях и аз. Ако тази теория я бяхме подкрепили, ние трябваше да се отречем от най-старата ни история. Историята на българите преди създаването на Дунавска България. Въпреки това се намериха макар и малко хора, които приемат автохтонната теория. Радвам се, че ти не си от тях. Освен това, чрез този свой метериал ти ги опроверга.
Ема :D
Титла: Re:
Публикувано от: Akaga в Януари 01, 1970, 02:00:00
Благодаря, радвам се че темата ти харесва.  :D

Всъщност, до колкото съм запозната, тезата за автохтонния произход се отнася за славяните. Те дълго време са били считани за коренни жители на Балканския полуостров. Даже руският летописец Нестор ги локализира някъде около долното течение на Дунав. За преодоляването на доминиращата до средата на ХІХ век теза за автохтонния произход, голям принос има българският историк Марин Дринов, който доказва, че коренното население на Балканите е наистина индоевропейски но не и протославянско. В съчинението си "Заселение Балканского полуострова славянами", той установява, че за славяни на юг от река Дунав може да се говори най-рано през ІІІ век . Това насочва търсенето на славянските корени и прародина в друга посока, далеч на север, където прародината им днес си счита за уставена в географското пространство, заключено между Балтийско море и Карпатите и между реките Елба и Днестър.

 :wink:
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Chukanov в Януари 01, 1970, 02:00:00
Akaga, личи си, че си добре запозната с темата, за което искрено те поздравявам.  :D  Относно последното изречение за териториалните граници на славянската прародина, те наистина се срещат масово в научната литература от по-старо и по-ново време, но на запад нещата се размиват. От III в. насетне земите между Елба и Висла са заселени с германски племена. Това са обиталища на готите, (кога се разделят на визи и остроготи не е изяснено особено добре. За тези, които ползват немски мога да препоръчам чудесната книга на Herwig Wolfram, Die Gothen, която може да се намери в Народна библиотека) преди това племе да започне щурма си на изток. Земите около Висла в малко по-сетнешни времена са обитавани и от бургундите. Славяните започват да се разселват толкова на запад значително по-късно.
   Относно българите аз лично смятам, че те са ирански народ с някои елементи от различни кавказки народи и, разбира се тюркски. Такива имат и маджарите, които са угро-фински народ и с които българите вероятно се имали някакъв контакт още в началото на VII в. или дори преди това. За тюркско-алтайския елемент трябва да се отбележи, че често твърде повръхностно той се изкарва по начало монголоиден. Между ранните тюрки и другите азиатци монголоиди обаче няма знак за равенство. Смесването на чертите е резултат на изключително дълъг процес и не без основание в последно време се приеме, че тюрките, които са били само един компонент при това не особено значим при формирането на българското племе, са от бялата раса макар и да не са от индоевропейския клон. Подобно е положението и при угро-фините. Така или иначе обаче въпросът за етногенезиса на българите очаква едно много по-сериозно и по-точно изясняване. А това е изключително важно за нас, защото в нашите вени тече повече първобългарска, отколкото славянска кръв.
    Още веднъж поздравления за хубавата ти статия, Akaga.  :D
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Fallen_Angel в Януари 01, 1970, 02:00:00
Цитат на: "Автохтонец"
Цитат
„Ако историята на тракийските готи и тази на готите в Тракия бъде извадена от общата история на готите, няма да остане нищо, резултатът ще е равен на нула. Би било все едно историята на Каролингите да бъде зачеркната от европейската история или тази на Бабенбергите - от австрийската. Тази теза не е преувеличена, тъй като почти всичко готско, което под каквато и да била форма е придобило по-ясни очертания, е възникнало на територията на днешна България. Ако от историята на готите извадите, примерно, само готския превод на Библията, направен от Вулфила, издигането на Аларих I за крал и възникването на вестготите, както и Свищовското кралство на Теодерих Велики, не би имало галско-испанско кралство на вестготите, нито италианско кралство на остготите със столица Равена, нито пръв превод на Библията на неантичен език. Не би имало също и готски заемки в славянските езици, в днешния баварско-австрийски диалект, нито дори думата “deutsch” (немски). В края на краищата, не би имало и писана готска история, тъй като Йордан(ес), авторът на запазената до днес “Гетика”, произхожда от Тракия.“

проф. д-р Хервиг Волфрам (http://www.kanatangra.wallst.ru/Goti.htm)


 :twisted:  :twisted:  :evil:  :evil:  :faraon
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: emilia_n в Януари 01, 1970, 02:00:00
Здравейте,
        Още в първи курс  студентите историци се запознават с трилогията на Ал. Авдиев и колектив " История на Древния Изток, " История на Древна Гърция " и " История на Древен Рим ". Именно Александър Авдиев поддържа тезата за небалканския произход на древните гърци. Те идват от Мала Азия. Спомнете си историята на Троя разказана от Омив в своето произведение "  Илиада ". Въпреки, че днес повечето историци и литероведи приемат епоса на Омир като по-стари легенди и предания достигнали до времето на прочутия гръг. И че той само ги е записал. В самата Илиада се говори за траките и за някои техни владетели. Става въпрос за тракийския цар Рез, който е съюзник на троянците.
Бащата на Историята Херодот също пише за тях.
        Що се отнася за готине, те не са тракийско, а немско племе. Посочения от вас  цитат на немски проф.  Хервиг Волфрам никаде на говори за траките. Извода, който си извадих е , че той смята готите за част населението, което е образувало държавни формирувания тук на Балканите. Ако трябва да сме честни не готите, а гетите принадлижат към народа на траките.
Според мен най-старото население на Балканите е нито гърците, нито славяните, а траките и техните предшествиници следи, от чиято цивилизация са открити край Варна. Имам предвид варнеския некропол датиращ от V хилядолетие пр. н.е. Все пак тази култура предшества Египетската и Месопотамската.
За високата тракийска цивилизация свитетелсват откритията на д-р Георги Китов и Даниела Агре. Тези открития доказват,че тракийската култура не е било по-ниско развита сравнение древногръцката, а напротив дори по-развита от нея. Истината е, че и да са намерени някакви писмени паметници свидетелстващи за политическата история и културата на траките, те и до сега не са разчетени.
От казаното дотук за каква автохтонна теория говорим на готи, славяни и тъй нататък.
Българите обаче са народ, който не произхожда от Балканския полуостров. Доказателство за това е и " Именника на българските ханове ".
Титла: Уточнение
Публикувано от: Nihil novum sub sole в Януари 01, 1970, 02:00:00
За да се изяснят някои спорни моменти моля натиснете тук http://forum.skycode.com/topic.asp?topic_id=62628
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Chukanov в Януари 01, 1970, 02:00:00
За съжалеление цитатът от Волфрам като че ли не е разбран добре. Той няма абсолютно нищо общо с автохтонната теория. Под тракийски готи се има предвид готите, населявали част от днешните български земи и нищо повече. Относно "Гетика", касае е се за объркване на етнонима на тракийското племе гети с това на германското племе. Това е смешване е направено още от самия готски историк Йорданес (най-вероятно преписал историята на Касиодор и добавил нещо от себе си).
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: emilia_n в Януари 01, 1970, 02:00:00
Внимателно прочетох този цитат и на мен ми направи впечатление, че има объркване в имената на двете народности готи-гети. Когато човек чете двете наименования вижда, че те много си приличат. Разликата идва от нородносната принадлежност на двете племена. Готите са германско племе, а гетите тракийско и като такова, те спокойно могат да бъдат смятани за местно балконско население.
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vl_kodlak в Януари 01, 1970, 02:00:00
Хубава статия(не съм много красноречив).
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vl_kodlak в Януари 01, 1970, 02:00:00
Пак съм аз.По моя грешка се получиха 3 копия на един и същи отговор(не се биите ще има за всички).Съжалявам за недоразумението.По статията:не съм съгласен,че Атила и Авитохол са един и същи човек.Може би заради П. Добрев.Ако искате мога да ви копирам това съобщение още няколко пъти(няма що мн. смешно).
Титла: Re
Публикувано от: Иванушка в Януари 01, 1970, 02:00:00
Akaga: «Всъщност, до колкото съм запозната, тезата за автохтонния произход се отнася за славяните. Те дълго време са били считани за коренни жители на Балканския полуостров. Даже руският летописец Нестор ги локализира някъде около долното течение на Дунав.”

Автентичността на летописеца Нестор е подложена на силно съмнение от страна на съвременните руски и западни историци. Да се позоваваш на Нестор е все едно да се позоваваш на това, което е казал бай Пешо от село.
Титла: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Akaga в Януари 01, 1970, 02:00:00
Добре, ако пренебрегнем сведенията на Нестор, ако приемем, че те не съдържат с себе си достоверна информация, то бихме ли могли да отречем и данните на Хераклид от V в. при Хр. и на Плиний Стари, на Тацит и Клавдий Птолемей от І-ви и ІІ-ри век? Ами гостския историк Йордан, който в съчинението си "История на готите" не само, че локализира славяните в горепосочените области, но и дава сведения за разселването им?

Ако писмените свидетелства все пак не са достатъчни, въпреки, че те са непротиворечиви и сами по себе си най-добри като аргумнти за автохтонния произход на славяните, то нека се вземат предвид редица лингвистични и археологинчи доказателства.
Наистина хрониката на Нестор сам едва ли е достатъчена като извор, но просто тя се вписва в общата доказателствена аргументация за тази теза.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Април 21, 2007, 23:33:24
Здрасти,акага
такива статии като твоята не съм чел ,ами съм ги изучавал в училище с много
интерес.И когато дойде демокрацията контрола върху информацията им убягна
и сега е като цунами ,никой не може да я спре.Не искам да навлизам в подробности но,ти като пишеш статии ще можеш да ми отговориш,разбира се ако желаеш.
                  -какво означава пра Българин (protobulgarians)
                  -дай ми някакъв артфакт за титлата хан (изключи руски,и зап.европейски източници)
                  -името Аспарух(какво означава на гръцки) и името Исперих какво означава
                   -славяните били ли са периферия на БЪЛГАРИТЕ
                   ИМАМ МНОГО ОЩЕ ,но за сега ще спра ,ако искаш напиши нещо
  поздрав АРКАИМ                 
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Април 22, 2007, 00:04:03


*- в доклада на базата на детаилен анализ на въпроса прабългарите бяха напълно индентифицирани със съвременните българи и затова навсякъде вместо употребявания по инерция термин "прабългари" беше употребяван коректния термин българи. Недопустимо е индийците преди повече от 20 века да са наричали нашите деди българи (по техният си начин), а ние да ги наричаме пра-, древни, черни и т.н. българи зада се дистанцираме от тях.

 

Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Akaga в Април 28, 2007, 18:01:41
Привет, Кан Ювиги.

Ще се опитам за отговоря на въпросите ти, доколкото мога. Извини ме за пропуските. Ако откриеш неточности, ще се радвам да ме поправиш.

Наименованието "прабългари" е измислено, защото е било нуждо да се направи разграничение за тази част от българите, която се отправила с Аспарух към Дунав. Ако не се лъжа това прави Марин Дринов или Васил Дуйчев, тук не съм сигурна. Иначе за българите в древността знам, че са наричани "българи", а държавата им, тази най-древната, се е казвала Балхара.

Името Аспарух или Исперих, Есперих, Есперерих означава "бял конник". Не знам как е звучало и се е превеждало на гръцки. Колкото до титлата "хан" тя вероятно произлиза от Централна Азия и разпространена най-вече сред монголите и тюрките, заради нейните производни "хаган", "кан". Спомням си една добра книжка по този въпрос на Петър Добрев - "Древните прабългари", където е обърнато внимание на езиковите значения и еквиваленти на имената, а и езика като цяло.

Въпроса за периферията не го разбрах точно. Ако става дума за водачество под някаква форма или дори превъзходство, смятам, че никой не може да бъде сигурен. По този въпрос в науката се водят дискусии, но аз съм склонна да приема консесусното мнение, а именно - това за взаимното допълване. На пример в една книга на Божидар Димитров се говори за категоричното превъзходство ва прабългарите и то доста добре аргументирано.

Това е от мен. Не знам дали съм успяла да огтоворя на въпросите ти. Ти ще кажеш.  ;)

Поздрави,
Цвети
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Април 28, 2007, 23:36:13
Здравей,Цвети
виждам ,че имаш желание да си говорим ,по точно да си пишем на тази тема .
но аз съм болен на тази тема.аз съм хроничен шовинист,националист,патриот
живея от 7год, в испания и всъщност тука се оформих като такъв.
доволен съм от отговора ти,само едно искам да ти кажа като допълнение ,ние БЪЛГАРИТЕ не сме славяни ,ние сме скити.Има много изследвания ,които потвърждават това,само ,че политически сега не може да се говори затова.
Но това че се преодолее , като гледам младите се кефя много.те ще са тези които ще изнамерят ,докажат и преборят всички тези псевдоучени и измислени историци които работят за чужди идеи.Ние БЪЛГАРИТЕ сме оцелявали винаги ,и сега ще оцелеем.И няма нужда да чакаме някакъв тъп англичанин,французин или шваба да ни каже:да това е вярно.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 03, 2007, 20:32:31
Здавейте, по-горе видях, че разисквате въпроса за автохтонната теория за произхода на българите , която понамирисва. Но за да разберат всички, които се интересуват от автохтонното население на балканския полуостров со позволих да публикувам един реферат, който написах миналия семестър, в който обръщам внимание именно на този проблем. Прочетете го и разберете, че българите са отделна тема;)
От археологическите материали и наблюдения с просто око се вижда, че от началото на новокаменната до края на меднокаменната епохи в културно-историческото развитие на племената, населявали земите на днешна България е съществувала приемственост. Археологията разкрива една изключително развита за времето си култура, успяла да наложи влиянието си по целия Балкански полуостров и в предна Мала Азия. Вижда се една планираност на селищата, укрепване с каменна стена, което е белег за развитостта и обществената организация, която започват да придобиват жителите на тези селища. В България такива селища са открити в основите на Карановската, Азнашката, Русенската и други селищни могили, датиращи от тези епохи. Проучванията показват, че след откриването на медта в 4-то хилядолетие пр.н.е. се поставя началото на една нова епоха, в която стъпките на развитие започват да забързват своя ход. Но медта е все още малко и скъка, и все още масово се употребяват каменните оръдия на труда. Това е енеолитната епоха, за която са характерни медните брадви. Изключително интересни са керамичните съдове, като някои са особено изящни. В Карановската могила и във Врачанско са намерени два печата със спираловидни орнаменти, които са използвани за означаване на практически понятия от дейността на древните. Правят се и предположения, че това е най-старата форма на писменост, но за съжаление не са намерени категорични доказателства за това.
    В средата на 3-то хилядолетие е открит бронза, което обуславя живота в следващите векове. Действително следващото хилядолетие се наблюдава известен застой, но в оръдията на труда се вижда, че бронза почти напълно измества старите материали, променя се и формата на брадвите, тази на керамиката, нейната орнаментика, както и култовите предмети.
Променя се също начина на погребение на мъртвите-в поза „хокер”. 
 каменни дърводелски сечива-пратраки
   Има две тези за тази промяна. Според първата старата култура се издига на по-високо ниво постепено, като връзката между тях е непрекъсната, а населението не е претърпявало радикална промяна. Според втората хипотеза българските земи са били нападнати от по-неразвито в културно отношение степно номадско племе, придошло от североизток. То се сляло със завареното население, като наложило тази промяна. Според археолозите това се доказвало от следите за опожаряване на селищата, открити в разкопаните селищни могили. За съжаление е невъзможно да бъде определен състава и произхода на населението, живяло по тракийските земи и дали изобщо има някаква промяна в него между енеолитната и бронзовата епохи.
За щастие езиковедите също има какво да кажат. Защото археологическите и палеоантропологическите данни могат да се използват за по-сигурни етнически характеристики само тогава, когато се свържат с езикови сведения, защото всички народностни имена са от езиково естество и представа за народност можем да си изградим само въз основа на езикови наблюдения. Първоначалното схващане е, че населението на Балканския полуостров, Егейския архипелаг и западна Мала Азия не било от индоевропейската раса. Постепено върху него се настанили прииждащите от север, северозапад и североизток индоевропейски племена-гърци, македонци, илири и др. Тази хипотеза взима за опорна точка местните имена, които доказват общо словообразуване, с еднакви надставки на имената на градове, реки, острови, полуострови и др., а именно-sos, nthos.
    Както знаем топонимията е изключително устойчива, дори при коренни демографски промени и дава сравнително сигурни сведения за етническия състав на населението, живяло в твърде древни времена в дадена област.
 Някои от най-известните тракийски названия на реки и планини, чиито корени, както виждаме се запазват дори и при българизирането им от 7-и век нататък са: Стримон-Струма, Асамос-Осъм, Атрюс-Янтра, Тонзос-Тунджа, Родопе-Родопа, Германе-Джерман, Месембрия-Несебър и др. Езиковедите достигат до извода, че както тези названия, така и доста езици в Мала Азия от този период като лидийски, лувийски и т. н., смятани дълго време за неиндоевропейски, всъщност са си индоевропейски. Много от тези имена са засвидетелствани от 2-3 хилядолетия и са се запазили, макар че етническите процеси в Тракия са били доста интензивни впоследствие, следователно можем да приемем, че те са били още по-стари-може би от началото на новокаменната епоха. Така че е най-логично да се предположи, че прадедите на траките, си живеят там още оттогава.
Но естествено, за да си дадем възможно най-пълна представа за формирането на тракийската народност, трябва да съчетаем данните от езикознанието, с тези от археологията. При този сравнителен анализ изплуват няколко възможности. Първата е съчетана с археологическата теза за непрекъснато културно развитие, твърдяща, че тук от най-древни времена живее индоевропейско население, завещало ни най-древните наименования на географски обекти. Втората възможност,която е за прекъснато развитие се обляга на твърденията, че първоначално в тракийските предели са живели неиндоевропейци. Като в края на бронзовата епоха те били отчасти унищожени, отчасти изтикани и отчасти асимилирани от новодошли индоевропейски племена и народи. Но на практика присъствието на неиндоевропейско население не може да се установи поради липсата на езикови данни, които са определящ фактор при посочването на етносъстав на дадено население в тези древни времена. Третата хипотеза се основава също на археологическата теза за прекъснатото културно развитие. Според нея върху местното индоевропейско население се наслоява друго новодошло също индоевропейско население.
При всички случаи новодошлото население са траките. Третата хипотеза се подкрепя солидно от археологическите данни за насилствено прекъсване на културното развитие в средата на 3-то хилядолетие. По тях разбираме, че има една бездна между енеолитната и бронзовата епохи, което според археолози се дължи именно на идването на траките. Предполага се, че новодошлите завоеватели са влезли в културен контакт с автохтонното население, което в своята основа остава в своите родни земи и че е имало една приемственост в културно отношение, като вероятно местните постепено са асимилирани от завоевателите.
    Археологическите и езиковедските сведения сочат, че през бронзовата епоха населението на древнотракийските земи изживяло постепонно процеса на окончателно оформяне на народността. Така че в периода на 3-то,2-ро хилядолетие пр.н.е., е уместно да наречем жителите на българските земи „пратраки”.
   
Едва в края на 2-ро хилядолетие пр.н.е. в Омировия епос за пръв път е употребен термина ,,траки” Оттогава насетне този етноним се превръща в обединително понятие за народа, живеещ между Карпатите и Егейско море и между Черно море и реките Морава и Вардар, население, говорещо сродни диалекти на един и същ език.Етногенетичните процеси, претърпени от населението на тази част на Балканите, определена от гръцките автори като Тракия, били твърде продължителни и сложни и обхващали времето между новокаменната и ранножелязната епохи. В периода между 4-то и края на 2-ро хилядолетие индоевропейците, които обитавали Балканите постепенно се тракизират и окончателно придобиват облика на тракийци, говорещи широко разпространен език, отразен от етнокултурните описания на древногръцките автори и в епиграфските паметници. Значението на името  „траки” не е изяснено и до сега. Предполага се, че може би това е име, носено от някое близко до гърците племе, вероятно от Егейската област и отразено и предавано до наши дни в Омировия епос.   
Произходът обаче е ясен. Името „траки”, както и имената на тракийските племена и племенни групи са такива, че названията им с абсолютна сигурност говорят за техният индоевропейски езиков и етнически корен.

Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Май 04, 2007, 00:31:35
Здрасти благо,
не знам кво ти понамирисва в темата ,която си разисквахме с Цветито,ама браточка ти ма фърли в оркестъра,с твоя реферат .Ще трябва да го преработиш,ако ми имаш доверие ще ти подхвърля идеи:
     -иди край Стара Загора там е най-стария меден рудник и попитай в музея до къде е стигнала тази мед(като търговска стока)имам предвид география
      -тогава ще ти се избистри много за връзката с древните БЪЛГАРИ
      -няма термин пратраки
      -прочети нещо и от един известен наш антрополог(мисля че така се казва тази наука)е направил изследвания на кости на траки и сегашни БЪЛГАРИ и установява ,че 20% от БЪЛГАРСКИТЕ мъже носят гените на така наречените от гърците "траки"-само ще ти допълня ,че траки,фраки е обидна дума
        -такова нещо в европа няма,даже гърците не са толкова близко до елините
        -на омир аз не вярвам.
        -ще ти потърся един английски сайт,да прочетеш малко за нас,кво са написали тъпите англичани,те знаят всичко,няма археологическа експедиция и в нея да няма англичанин,французин,немец сега много зеха да се бутат шведи,датчани и ми е много смешно като ми обясняват,те на тях не им е ясно.
         Ако имаш търпение друг път ще ти кажа за една среща с една англичанка(историк)с която имахме диспут върху нашта тема,но само ако желаеш
НАЛИ СМЕ ВЕЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ
НО НАИСТИНА ПРЕРАБОТИ ГО (реферата)
айде до другия път ,че ще ходя да бачкам(аз бачкам здраво)
успех на всички!!!!!!!!!!!
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 04, 2007, 19:31:57
хаха Кане, много интересно, антропологически и генетични изследвания. Между другото ако има наука, която може да определи произхода на даден народ, това е антропологията.Костите никога не лъжат. А за генетическите изследвания мога да кажа само едно-пълна глупост. Правени са много и всяко едно показва различни неща.Някои ни изкарват 90% траки, други само българи, трети славяни и почти винаги забравят печенегите и куманите, което си е голяма смешка. Не им обръщай голямо внимание.Но аз за тези изследвания, за които пишеш  не съм чувал, като имаш предвид, че ми преподават хора, които изключително много се интересуват и четат подпобни изследвания и публикации. Все пак ако можеш да предложиш нещо интересно, дай насам;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 04, 2007, 19:47:21
аааа пропуснах
естествено, че няма термин ''пратраки'' аз си го въведох за разграничаване ако си чел внимателно;), както няма и прабългари и е по уместно да се казва ''древни българи'' или само българи, но в случая не мога да кажа ''древни траки'', нали разбираш те всичките са древни, но ''пратраки'' съм нарекъл новооформящата се тракийска народност. А ако можеш да ми кажеш кое му е обидното на ''траки'' или ''фраки'' ще ти бъда много благодарен. Славяни е много по-обидно, (SKLABOI – на гръцки, SKLAVEN на немски, SLAVES на английски, SAKALIB на арабски и т.н.), имайки предвид, че на всички тези езици значи ''роби''.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Май 04, 2007, 23:56:41
Благо,
ти мойто момче ,продължаваш да ме мяташ в оркестъра!Но това че,ми отговарящ толкова бързо , означава ,че тези теми са ти много интересни,което е похвално!!!браво!Така трябва ,младото поколение трябва да се бори,като едни нови възрожденци,да се възроди ДУХА НА БЪЛГАРИТЕ,силата им да преодоляват всичко и да вървят напред.
Сега да ти кажа,некои нещица:
   -на твоите преподаватели не мога да помогна,аз съм един прост заварчик,заварям по 10 часа на ден(тука конкуренцията е много голяма и не можеш да се отпускаш-трябва да ги биеш за да те уважават,както е казал стоичков на хиспански)
    -този реферат няма да го завършиш,ти смени темата:ние с Цветито си си говорехме за БЪЛГАРИТЕ ,но като вметна траките ще ти копирам някои неща с които съм съгласен до 80%,щото тези автори няма да ги видиш по коридорите на училища,университетите ,те веднага се обявават за лаици и много от техните неща са търсени в продължение на години и поне да им се даде някаква възможност поне за диспут,те не са учени и край
пък има учени които са си направо "mierda"
      -историк с титла(учен) като каже-хан,славяно-българи,славянски братя кирил и методи,има и други сега не се сещам Аз веднага спирам да го слушам или да го чета.
       прочети ги ,и помисли !после потърси други или смени източника(примерно за да разбера нещо за хиспания търся руски сайтове,щото ако четеш техни излиза ,че те са връхта на ......................."mierda")но това са други теми
        - и така това е една малка част:
Неоснователно преекспонираният в историографията през последния един век термин "траки" не е етноним, а е общностно название, характеризиращо над 80 сродни племенни групи, с което общностно название гръцките пришълци са наричали автохтонните неелинизирани народи на Балканите в периода на еленизма. На гръцки нарицателното "траки" е добило значение на "необразовани", "диви", "варвари", "неелини". С две думи - колкото и еретично да звучи - терминът "траки" е неприложим за историографията. Все едно да обявим, че в XV-XIX век на Балканите не е имало българи , а "гяури", само защото османските дефтери твърдят това.  

"A.C. 499. Aristus Illyricianae doctor militiae... contra Bulgares Thraciam devastantes profectus est. Bellum juxta Zurtam fluvium consertum, ubi plus quam IV millia nostrorum... interemta sunt" - "499 г. (!). Арист, военачалникът на илирийските войски... тръгна против българите, които плячкосвали Тракия. Боят се завърза при река Цурта, където бяха убити повече от четири хиляди наши." Комес Марцелин. Значи пришълците българи не само преминали степите, не само преплували Дунава незабелязано, не само преминали охраняемите проходи на Хемус и навлезли в Тракия незабелязано, ами били толкова много, че изклали 4000 римляни !?  За да се справят с такава голяма римска войска и то на територията на империята, то българите очевидно не са отскоро по тези земи.
 
--- Ето какво разказва Теофан за 538 година: "В тази година се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други." По нататъка се разказва накратко следното - Първоначално българите победили византийците, но последните получили подкрепление и на свой ред разбили българите. Връщайки се към Цариград обаче, византийците били посрещнати в Тракия от българска войска, която така разбила ромеите, та от тях оцелели едва една шепа хора! Цели две български войски, начело с цели два български княза водят военни действия във Византия и побеждават ромейската елитна армия на нейна територия! И Теофан, както и по-ранният хронист Малала използват термина РИГЕС за титлата на двамата български предводители Булг и Дронг, което е гръцката форма на "тракийската" благородническа титла РЕКС, РИХ. Нека припомним, че тази титла е доказано ползвана от българските владетели Аспар Рих, Теле Рих и Кот Раг и др. Няма обяснение, като как "монголоидните прабългари" носят "тракийска" титла още в 538 година и продължават да я носят в VIII век?
      Просто е учудващо, как при наличието на подобни сведения, може да се твърди, че в V и VI век българите живеели в юрти някъде в Приазовието, Кавказ, Азиатските степи или пък в Монголия. Наистина, възможно е и там да са живяли българи, но въпросните източници говорят ясно, че става дума за българи, живеещи на Балканския полуостров!  

Цитат от речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор /Константинопол 09.08.681 година/ от презвитер Константин от гр. Апамея (Сирия): "Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия . Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса . Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли." /37. стр. 69/. Оказва се, че Константин Погонат не воювал с Аспаруховата гола и боса орда в някакъв си блатист Онгъл, а воювал с България!

 И така стигнахме до единствено възможното за нас заключение - древните българи не са били нито траки, нито тюрки, нито славяни, а чисто и просто те са били българи. Само гърците и римляните пренебрежително са ги наричали траки (сиреч варвари). Самите те са се наричали пеласги (бляскави, синове на Бал, Слънцето), бали (велики, божествени, бели, светли, бляскави), белги, балти, балхи (валахи - поради гърцизиране "б"->"в"), бактрийци, балгари, болгари, българи.
         Разбира се част от българските народностни групи са се разселвали из цяла Евразия, тъй като са били един от най-многобройните народи на света (според Херодот, "траките" са най-многобройният народ на Света след индийците). Но очевидно е, че те не са късни пришълци на Балканите.
 
Благо,айде стига толкова.Не знам какво ниво търсиш?айде до скоро
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 05, 2007, 08:55:51
абе кане ти май хич не си ме разбрал! Вкарваш в устата ми думи, които изобщо нямам намерение да изричам! Да съм написал някъде, че българите са чергарско племе, живяло в юрти (не че не са имали юрти де , те са много удобни при големите преходи, които са правили българите. Въпроса беще дали имат нещо общо с траките. От това което си написал до момента виждам, че теорията ти се основава на титлата Rex , на някакво генетчно и едно незнайно антропологично изследване(между другото всички южноевропеиди, а българите, както и траките са такива, имат почти еднакви антропологични черти).Но както е казал народа ''Бог и етимолог могат да докажат всичко''
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Makedonec_MKD в Май 15, 2007, 05:25:49
Въпроса беще дали имат нещо общо с траките. От това което си написал до момента виждам, че теорията ти се основава на титлата Rex , на някакво генетчно и едно незнайно антропологично изследване (между другото всички южноевропеиди, а българите, както и траките са такива, имат почти еднакви антропологични черти).Но както е казал народа ''Бог и етимолог могат да докажат всичко''.

Тешка глупост е да ги изедначуваш двата етнонима, т.е. да тврдиш дека Тракиjците се Бугари.  Слични трагикомични изjави правиш кога тврдиш дека Македонците биле Бугари.

Cе работи за сосема различни народи - факт!   Hе ли си слушнал за страотните масакри што турко-монголските Бугари ги нанеле на Тракиjците за време на своите упади на Балканот?!?  Само во Сердика, за неколку дена Бугарите заклале над 6000 Тракиjци. 

Ако си потомок на Тракиjците, твоите предци ќе се поревртат во гробовите кога би дознале дека денешните нивни потомци се гордеат со етнонимот "Бугaрин"!  Срамота е господине Тракиец да се декларираш со името на оние кои ги клале твоите предци.

Blago, kaj тебе очигледно постои криза на идентитетот: не знаеш што си, Тракиец или Бугарин?!  Но така е со наjголемиот дел од жителите на Бугариjиа денес.  Тие се збир од припадници на разни народи (Македонци, Тракиjци, Анти, Словени, Цигани, Турци, Власи, Татари, итн.), на кои во одредени историски услови им е наметнат чуждиот етноним "Бугари" како заедничко име.

Bистински потомци на турко-монгoлските Бугари се денешните Татари и Чуваши!  Тие се потомци на оние Бугари кои своевремено не дошле во Европа туку oстанале во нивната татковина во Централна Азиjа.  Погледнете броjни линкови од денешен Tатарстан и ќе видите дека денешните Татари се горди на своето бугарско потекло.

Според тоа, како може да има два вида "етнички Бугари" ?!?  Едните (нашите соседи на Балканот) се припадници на белата раса, а другитe (денешните Tатари) се припадници на жолтата раса ?!?

Hедостасуваат уште Бугари-црнци па да го комплетираме вашиот идеолошки (а не фактички и историски) спектар.  ;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 15, 2007, 14:19:06
мистър Гладстоун, ако мога да те нарека така. Ти явно не си ме разбрал. Погледни по-внимателно моите писания в тази тема и ще видиш, че аз са опитвам да докажа на КАН ЮВИГИ, че българите нямат нищо общо с траките, ама ти явно не се задълбочаваш много. Простено да ти е явно не си видял. Цитираш ме в дяла, в който казвам, че българите и траките са южни европеиди(както и сърбите, гърците и т.н.), а не че са един народ, това от мен няма да го чуеш. Но, че в българската народност, включително сред македонските ни сънародници има тракийски елементи е повече от очевидно. Вгледай се по-внимателно във фолклора, той говори много. Траките са били асимилирани от българите, така както и славяните.                                                 

Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html
Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 15, 2007, 14:26:13
А пропуснах- сега гледам, че си написал, че в татарстан българите били от жълтата раса ;D ;D ;D. Абе ти от коя планета падаш бе? А, забравих от Македония  :D Шматка, ква жълта раса бе? Я им виж физиономиите. Ако намериш някой българин от поволжието с дръпнати очи, сигурен съм че Божидар Димитров ще даде на тебе голямата награда, дето я беше обявил ;D Ти не правиш разлика между различните тюркски племена, и което забелязвам идентифицираш ги с турците, което е фатална грешка за всеки историк. И друг път съм ти писал-Първо научи елементарните неща и после се хвирляй в голямото море на историята, щото ще се удавиш в него иначе ;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Makedonec_MKD в Май 19, 2007, 06:03:17
Траките са били асимилирани от българите, така както и cлавяните.
                                                 
Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html
Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин а не веруваш вo  Тангра ... затоа што "Словените" биле асимилирани од Бугарите?!?  :D  Со што ве хранат вас таму во Бугариjа?

Еве што повторно ти вели Петко P. Славеjков во 1871г., како Mакедонскиот народ jа одбивал татароманската идеологиjа и бугарскиот етноним  што сакале да му го наметнат:

(http://img84.imageshack.us/img84/3132/macedonianquestion33du5.gif)

Тоа се истите години кога се води голем спор што народ се се Бугарите (што го постирав на другата тема):

" Началото поставя Гаврил Кръстевич през 1871 г. с книгата си "История блъгарска", която пък не е никакво начало, а ехо на затихващия спор около това "татари" ли са българите или "славяни", спор, воден между руски и чешки слависти през първата половина на ХIХ век. Следва гневният отговор на Марин Дринов с показателното заглавие 'Хуни ли сме?'......."
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Makedonec_MKD в Май 19, 2007, 06:05:21
Траките са били асимилирани от българите, така както и cлавяните.   Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html

Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин, а не веруваш вo Тангра ... затоа што Бугарите ги асимилирале "Словените"?!?  :D

Со што ве хранат вас таму во Бугариjа?

Еве што повторно ти вели Петко P. Славеjков во 1871г., како Mакедонскиот народ jа одбивал татароманската идеологиjа и бугарскиот етноним  што сакале да му го наметнат:

(http://img84.imageshack.us/img84/3132/macedonianquestion33du5.gif)  ::)

Тоа се истите години кога се води голем спор што народ се се Бугарите (што го постирав на другата тема):

" Началото поставя Гаврил Кръстевич през 1871 г. с книгата си "История блъгарска", която пък не е никакво начало, а ехо на затихващия спор около това "татари" ли са българите или "славяни",  спор, воден между руски и чешки слависти през първата половина на ХIХ век. Следва гневният отговор на Марин Дринов с показателното заглавие 'Хуни ли сме?'......."


Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 19, 2007, 15:07:13
Приятелю ю, ти пак ме вкарваш в някакви филми, които са такива комедии, че не мога да спра да се смея
''И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин, а не веруваш вo Тангра ... затоа што Бугарите ги асимилирале "Словените"?!?''
   Ами пишман историко, само славяните ли са приели християнството според теб? като си толкоз умен. Ти изобщо хабер имаш ли от света? Първо ще ти кажа, че славяните, като племе изповядват езическа религия до доста по-късен етап от българите, аки изобщо българите са били езичници, защото Тенгриянството е една монотеистична религия, ако не знаеш. Второ пак говориш за митичния ''турско-български език, който няма как да съществува по простата причина, че бългаите са източни иранци и това е доказано от редица историци. Само ще спомена името на Петър Добрев. Колкото до този прословут спор дето все ми го завираш в очите-та той се е водил в 1871г или там някаде. Та колко данни е имало тогава за древната история на българите? България все още не е освободена и няма официална наука, следователно всеки си говори квото си иска. Но аз пак ще обърна внимание на изследванията на първия български етнолог, коъто въз основа на много изследвания заключава: “Ние сме арийци, и доказателство
за това е нашето народностно име Болгари”
(името на страната ни - БългАрия)
Естествено, че българите са асимилирали славяните. Такава е била политиката на всички държави в региона. Всеки гледа да привлече на своя страна това многолюдно племе, за да разшири влиянието си. За щастие Симеон Велики си е знаел работата, както и много други български царе.Затова днес държавата се нарича България, а не Славяния и т.н.
Относно хуните-да били сме в съюз с тях но Хунската държава съществува в V век. Тогава все още голяма част българските племена са в номадския си период и са се съюзявали с много народи с цел-плячка. Но още веднъж ще ти напомня, че българите са тук, включително Македонската област още от началото на IV век, когато за славяни на Балканите не може да става и дума ;D и това е факт-прави си изводите какъв си.

Не ми отговори и на въпроса къде си видял българи от жълтата раса, щото аз за такова нещо не знам - явно не си прочел това дето ти го дадох
  http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html     ето ти малко храна за ума. Дано този път го прочетеш
А, и... тука со нищо не ни хранат. Аз зюсам се храна, щото ако разчитам на учебниците, сигурно трябва да проговоря на тюркски, с който нямам нищо общо, както и ти с античния македонски ;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Makedonec_MKD в Май 24, 2007, 08:30:45
Второ пак говориш за митичния ''турско-български език, който няма как да съществува по простата причина, че бългаите са източни иранци и това е доказано от редица историци. Само ще спомена името на Петър Добрев. Колкото до този прословут спор дето все ми го завираш в очите-та той се е водил в 1871г или там някаде....


Moре Blago, ти стана поголем Иранец и од Махмуд Ахмадинеджад само за да се скриеш од историската вистина за Бугарите?  ;D

"...И така, въпросът е: тюрки ли са прабългарите? Тюркоезично ли е било населението, което Аспарух довежда на Долния Дунав". Всички съвременни автори отговарят на това утвърдително  ..."

http://www.kroraina.com/bulgar/rashev_bg.html


Hе се прави поголем католик од Папата или поголем Бугар од Татрот! ;)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: blago1986 в Май 24, 2007, 10:30:50
Патко заблудена, виж годината на издаване на тоя труд-1992 ??? Това говори ли ти нещо. За разлика от ''македонската'', българската историческа наука се развива! Нас ни признават в Русия, Германия, Франция, Италия, САЩ и изобщо навсякъде, където съществува сериозна историческа наука. Доказателство за това е факта, че древнобългарския календар беше признат от ЮНЕСКО за най-точния в света и е изчислен на възраст 5505г пр.Хр. Така че можеш да се гордееш, че си българин.Освен това в 2005г. френската енциклопедия ''Larrouse'' публикува книга за езиците в света. Там фигурира македонския език, като говорен от 1,2млн души, със следната класификация български диалект. Руската академия на науките издаде 12-томна ''История на славянските литератури'', в която славянските литератури започват със старобългарската, кято първа славянска литература в света! Нещо повече-не само в средновековието, но и във Възраждането всички хора, допринесли за въпросната литература от Македония са определени като БЪЛГАРИ-Райко Жинзифов, Григор Пърличев, Братя Миладинови и т.н. Македонска литература има и това никой не го отрича от 1944г насам. И в последния том на огромната поредица тази литература фигурира. Защо не се задоволявате с това, което имате и което никой не ви го отрича, а крадете, лъжете, мамите и се държите като нехранимайковци, които отхапват ръката която ги храни. Не ви ли дадохме танкове и гаубици, когато албанците се вдигнаха на бунт през 2001г? Що не ви ги дадоха сърбите, в които сте влюбени?

Колкото до Рашо Рашев-той е един много добър учен, в чиято последна книга ясно заявява, че българите са Иранци, което не значи, че са като днешните иранци. Ираноезичният свят е огромен. Има източни, западни, северни, южни-днешните иранци(перси). Ама ти понеже си много ''умен'' естествено тези неща не са ти понятни. Само ще ти кажа, че Китайските историци говорят за бели хуни, с които граничат на запад(а не жълти, каквито ти плуват из тиквата). Експанзията на жълтата раса започва едва в средата на 6-ти век, когато тюрките на Ашина нахлуват в днешен Казахстан и Сибир. Римляните отбелязват българите със собственото им име в 354г.-средата на 4-ти век в Европа, както много пъти съм ти писал, ама ти явно не си правиш труда да ми четеш писанията и продължаваш със своите простотии.
Така че с Махмуд Ахмединаджад не можеш да ме отъждествяваш напълно, въпреки че му симпатизирам-човека си отсточва интересите. Ама ко да ти обяснявам. Явно не си много умен щом не ги знаеш тия неща ;D
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: КАН ЮВИГИ в Май 27, 2007, 21:09:14
до така наречения маке-донец,
все по-смешно ми става,и готино !!!като прочетох ,че маке-донците щели да празнуват рождения ден на тито,вместо деня на "маке-донската "азбука и писменост и на първоучителите "СВ.СВ. КИРИЛ и МЕТОДИ" въпрос към маке-донец:
знае ли кухата лейка как им са истинските имена  на "македонските "првоуюители ,и да не отговориш правилно ,ще ти пратя бонус:

Апостолът на Македония Гоце Делчев обяснява пред своя близък приятел поета Пейо Яворов целта на ВМРО така: "Трябва да се борим за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазим в тяхната цялост като един етап за бъдещето им присъединяване към общото българско отечество".

След войните Македония е разделена между три държави. Българското население и територия на Вардарската и Егейската част на Македония са дадени на Кралство Гърция и Сърбо-хърватско-словенското кралство (наречено по-късно Югославия). Провежданата държавна политика от страна на сръбските и гръцките власти е насочена изцяло към асимилирането и унищожаването на българския етнически елемент в тези две области.
В Македония под сръбска власт са закрити 641 български училища с 1031 учители и 37000 ученици; 761 български черкви, 54 параклиса, 48 манастира с 6 митрополита и 855 свещеници.
В Македония под гръцка власт са закрити 340 български училища със 750 учители и 19 000 ученици. Затворени са също и 378 български черкви с 390 свещеници

Безспорен връх в нелегалната борба на ВМРО срещу враговете на българщината в Македония е екзекуцията на сръбския крал Александър Караджорджевич извършено от Владо Черноземски в Марсилия на 9 октомври 1934 г. Това е справедливото наказание на тиранина на Македония, който проля кръвта на хиляди невинни, за да направи от гордите българи край Вардара "южни сърби". Атентатът в Марсилия бе техния отговор.


Новата тактика на Михайлов е съобразена с новите обективни изисквания на модерното време, в което борбата с чети изисква голям човешки и финансов ресурс, и е по-слабо ефективна от невидимата ръка на всепроникващия терор. Наказани от Организацията са мъчители на народа в Македония-сръбски жупани, офицери и главорези. Американското списание New Republic от 31 декември 1930 г. ще анализира ситуацията в Македония по следния начин: "Из цялата страна се намира едно голямо население, което е българско по кръв и език. От тези македонци се организират повечето от комитаджиите, които представляват постоянна революционна армия на ВМРО. Едно тайно правителство, поддържащо своя собствена поща, съдилища, дипломатическа служба, данъци. Най-напред тя е била създадена, за да освободи страната от турците чрез постоянна кървава борба. Днес, под ръководството на нейния млад, способен, корав и брилянтен водач Иван Михайлов, тя прилага същите методи срещу гърците и югославяните".

ВМРО не обръща своите погледи ни на запад, ни на изток, ни другаде, тя разчита предимно на своите сили, не става оръжие никому и не ще позволи никой да си служи с нейното име и престиж за лични или други цели. Досега тя е показала и ще докаже това и в бъдеще, че в своите дела изхожда от интересите на борческа Македония и българското племе".

Айде стига с бонусите,
другия път ще ти напиша по стари нещица,ама ти си куха лейка не можеш да асимилираш толкова информация!!!!
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Komap в Май 29, 2007, 11:48:17
Македонец, що да говоря, като не четеш...

Значи може би поне можеш да гледаш картинки. Гледкай и чакам коментар, особено за онзи Битолски надпис, защото ми писна да се скатаваш вече...

(http://knigite.abv.bg/mpr/documents/bitolskinadpis.jpg)

(http://www.macedoniainfo.com/Freedom11.jpg)

(http://www.macedoniainfo.com/Freedom5.jpg)

Чакам коментар на историчаря ;D ;D ;D
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 21, 2008, 12:37:28
"Съществува, обаче и друга теза, доста добре аргуминтирана, че прабългарите са индоевропейци от иранската етническа група,..."

  Доста добре? :D :D :D :D :D :D :D :D
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 21, 2008, 22:36:24
Внимателно прочетох този цитат и на мен ми направи впечатление, че има объркване в имената на двете народности готи-гети. Когато човек чете двете наименования вижда, че те много си приличат. Разликата идва от нородносната принадлежност на двете племена. Готите са германско племе, а гетите тракийско и като такова, те спокойно могат да бъдат смятани за местно балконско население.
За Ганчо Ценов не е объркване.Когато коментирате използвайте база.Колкото и да е критикуван Ганчо Ценов е голям ерудит, полиглот с по непосредствен достъп до източници от Западна Европа в оригинал отколкото който и да е български историк след Втората световна война по няколко причини.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 21, 2008, 22:50:37
Привет, Кан Ювиги.

Ще се опитам за отговоря на въпросите ти, доколкото мога. Извини ме за пропуските. Ако откриеш неточности, ще се радвам да ме поправиш.

Наименованието "прабългари" е измислено, защото е било нуждо да се направи разграничение за тази част от българите, която се отправила с Аспарух към Дунав. Ако не се лъжа това прави Марин Дринов или Васил Дуйчев, тук не съм сигурна. Иначе за българите в древността знам, че са наричани "българи", а държавата им, тази най-древната, се е казвала Балхара.

Името Аспарух или Исперих, Есперих, Есперерих означава "бял конник". Не знам как е звучало и се е превеждало на гръцки. Колкото до титлата "хан" тя вероятно произлиза от Централна Азия и разпространена най-вече сред монголите и тюрките, заради нейните производни "хаган", "кан". Спомням си една добра книжка по този въпрос на Петър Добрев - "Древните прабългари", където е обърнато внимание на езиковите значения и еквиваленти на имената, а и езика като цяло.

Въпроса за периферията не го разбрах точно. Ако става дума за водачество под някаква форма или дори превъзходство, смятам, че никой не може да бъде сигурен. По този въпрос в науката се водят дискусии, но аз съм склонна да приема консесусното мнение, а именно - това за взаимното допълване. На пример в една книга на Божидар Димитров се говори за категоричното превъзходство ва прабългарите и то доста добре аргументирано.

Това е от мен. Не знам дали съм успяла да огтоворя на въпросите ти. Ти ще кажеш.  ;)

Поздрави,
Цвети
Есперерих защо да не е съчетание м/у есперос(срв. Есперанца) и вожд, крал, рекс(Като Версенжеторикс), т. е . Вожд на надеждата, който даде надежда на обезверените. Защо не...А защо не есперос да е свързано с иранското асп - кон - конник, шевалиер(конник и едновременно благородник)И въобще в Средновековна Европа благородник и конник са идентични понятия в повечето езици.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 22, 2008, 11:36:40
Внимателно прочетох този цитат и на мен ми направи впечатление, че има объркване в имената на двете народности готи-гети. Когато човек чете двете наименования вижда, че те много си приличат. Разликата идва от нородносната принадлежност на двете племена. Готите са германско племе, а гетите тракийско и като такова, те спокойно могат да бъдат смятани за местно балконско население.
За Ганчо Ценов не е объркване.Когато коментирате използвайте база.Колкото и да е критикуван Ганчо Ценов е голям ерудит, полиглот с по непосредствен достъп до източници от Западна Европа в оригинал отколкото който и да е български историк след Втората световна война по няколко причини.

 Голям полиглот...Преди години беше разбит от един обикновен юрист, с познания по древногръцки, който показа, че Ценов не знае какво значи "СКАНЕО" и оттам цялата му теория, че прабългарите са автохтонни отива на боклука...
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 22, 2008, 11:38:02
Привет, Кан Ювиги.

Ще се опитам за отговоря на въпросите ти, доколкото мога. Извини ме за пропуските. Ако откриеш неточности, ще се радвам да ме поправиш.

Наименованието "прабългари" е измислено, защото е било нуждо да се направи разграничение за тази част от българите, която се отправила с Аспарух към Дунав. Ако не се лъжа това прави Марин Дринов или Васил Дуйчев, тук не съм сигурна. Иначе за българите в древността знам, че са наричани "българи", а държавата им, тази най-древната, се е казвала Балхара.

Името Аспарух или Исперих, Есперих, Есперерих означава "бял конник". Не знам как е звучало и се е превеждало на гръцки. Колкото до титлата "хан" тя вероятно произлиза от Централна Азия и разпространена най-вече сред монголите и тюрките, заради нейните производни "хаган", "кан". Спомням си една добра книжка по този въпрос на Петър Добрев - "Древните прабългари", където е обърнато внимание на езиковите значения и еквиваленти на имената, а и езика като цяло.

Въпроса за периферията не го разбрах точно. Ако става дума за водачество под някаква форма или дори превъзходство, смятам, че никой не може да бъде сигурен. По този въпрос в науката се водят дискусии, но аз съм склонна да приема консесусното мнение, а именно - това за взаимното допълване. На пример в една книга на Божидар Димитров се говори за категоричното превъзходство ва прабългарите и то доста добре аргументирано.

Това е от мен. Не знам дали съм успяла да огтоворя на въпросите ти. Ти ще кажеш.  ;)

Поздрави,
Цвети
Есперерих защо да не е съчетание м/у есперос(срв. Есперанца) и вожд, крал, рекс(Като Версенжеторикс), т. е . Вожд на надеждата, който даде надежда на обезверените. Защо не...А защо не есперос да е свързано с иранското асп - кон - конник, шевалиер(конник и едновременно благородник)И въобще в Средновековна Европа благородник и конник са идентични понятия в повечето езици.


  Аз залагам на теорията, че е родствено с тюрксата фамилия АШБАРА.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: makebulgar в Април 22, 2008, 15:29:49


  Аз залагам на теорията, че е родствено с тюрксата фамилия АШБАРА.

Aspa-Кон(Аспарух)

Аssa-кон (на диалект на санскрит) Аси - конници,

Аспарух в История славянобългарска на П.Хилендарски е наречен АСЕН ВЕЛИКИЯ!!! Тоест Великия Конник!!!
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 22, 2008, 18:12:12


  Аз залагам на теорията, че е родствено с тюрксата фамилия АШБАРА.

Aspa-Кон(Аспарух)

Аssa-кон (на диалект на санскрит) Аси - конници,

Аспарух в История славянобългарска на П.Хилендарски е наречен АСЕН ВЕЛИКИЯ!!! Тоест Великия Конник!!!

Не съм я чувал тази теория - обясни.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 22, 2008, 19:01:06
ПАИСИЙ ИЛИ НИКИФОР: ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ И ТИТЛИТЕ НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
.
Стефан Йорданов (Велико Търново) (В: Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81)

Името на основателя на Първото българско царство [1] е добре известно от данните на историческите извори, преди всичко от данните на основните исторически извори за събитието – съчиненията на византийските хронисти Теофан и Никифор. В литературата върху тези събития се приема за сигурно известен факт, че името на този пръв български владетел е Аспарух. Ето защо постановката на проблема, с който ще се занимаем в настоящото изложение, изглежда изненадваща – действително ли пред нас е името на основателя на българската държава, дали личното име на този пръв български владетел не е било по-различно. Повод за такава неочаквана на пръв поглед постановка вземаме от един късен и като че ли несигурен исторически извор – историческия труд ”История славяноболгарская“ на предтечата на българското Възраждане, Паисий Хилендарски. Прави впечатление, че в този исторически труд, плод на изключителен патриотичен заряд, но на недостатъчно развито историческо познание, името на Аспарух липсва и там, където би следвало да се появи неговото име, се появява едно друго име, името на някой си хан Батоя, известието за когото Паисий заема от Цезар Бароний [2]. У други историци от същата епоха, например у сръбския историк Йован Раич (вж. глава VI, § 1 от съчинението му, цит. по: Раич, Й. 1993, с. 85-86), името на Аспарух се появява, когато се повествува за създаването на българската държава, но в разказа за разгрома на византийците при Онгъла победата се приписва на водачеството на български княз на име Батай или Бутай – информация, която Йован Раич заема от съчинението на Мавро Орбини. Повторно за този крал Батай се повествува и по-нататък в текста, в § 4 на същата VI глава (цит. по: Раич, Й. 1993, с. 88), и то отново като че ли в пряка заемка от Мавро Орбини, като се отбелязва специално, че ”Батай не е никой друг, но същият най-голям Кубратов син“, под чието предводителство ”българите се заселили край Дунава“.

Появата на името Батай в текста на тези ранни предмодерни балкански и европейски историци обичайно се изяснява като, най-общо казано, неточност, допусната от тях при използването на информацията на средновековните извори. В коментара към изданието на български език на текста на Йован Раич например се приема, че в случая се използва името на най-големия син на хан Кубрат – останалият след хазарското нашествие в земите на разгромената Кубратова България и подчинил се на хазарите Батбаян, – но на практика се повествува за дейността на хан Аспарух. Приписвайки дейността на Аспарух на този крал Батай, Раич следва грешката на Мавро Орбини, неправилно отъждествил Батай и Аспарух (вж. Раич, Й. 1993, с. 181, коментарът към стр. 352 от оригиналната пагинация на съчинението на сръбския историк).

Така, ако следваме логиката на бележките към Мавро Орбини, Цезар Бароний и респ. Паисий Хилендарски, то срещаното в тях, приемано за грешно фиксиране на името на основателя на българската държава, вероятно се дължи на смесването на името на най-големия син на хан Кубрат с името на Аспарух.

Смятаме обаче, че може да бъде предложена и друга възможност за решаване на така очерталата се картина. Съдържащите се в нея някои неотбелязани досега противоречия не се решават от предположението за контаминиране на двете исторически личности в текста на латиноезичните извори и следващите ги латиноезични предмодерни историци – източници за балканските възрожденски историци. По-долу ще се опитаме да обосновем вероятността в името Батай да се види личното име на основателя на българската държава, което изхожда в крайна сметка от твърдението, че латиноезичните извори са били твърде прецизни при фиксирането на неговото име.

Във връзка с това несъмнено от значение е отговорът на въпроса откъде у Мавро Орбини и Цезар Бароний се появява името Батай. Според нас вероятният източник е известието на един от латинските извори за българската история – Зигеберт, който в своята Хронография представя Аспарух под друго име. Веднага след разказа за събитията във връзка с основаването на Първото българско царство и по-конкретно за сражението в Онгъла той отбелязва изрично, че оттук насетне трябва да се брои съществуването на българското царство, отбелязвайки и името на неговия пръв владетел, буквално: Abhinc regnum Bulgarum adnotandum est, quorum rex Bataia erat (Sigeberti Gemblacensis Chronographia. Edidit D. Ludowicus Conradus Bethmann, MGH, SS, VI, [268-374], p. 32666-3271; ЛИБИ, III, с. 42).

В коментара към изданието на текста на Зигеберт на български език (ЛИБИ, III, с. 42, бел. 9) се приема, че той смесва Батбаян с Аспарух. Така към неговия текст се отправя същата критика, както към текстовете на Мавро Орбини, Цезар Бароний и респ. Паисий Хилендарски. Възможно е обаче такова обяснение да идва по презумпция заради несъвпадението на имената у тези автори с името Аспарух от византийските извори, приемани за съдържащи точната му фиксация.

..........

Цялата статия - тука:
http://www.kroraina.com/st_iordanov/asparuh.html
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 22, 2008, 19:08:07
При автори отдалечени на хилядолетие от събитията не е ли по вероятно Батый да е по близкия хронологически татарски хан.А за древноста да се доверим на по близките хронологически автори.Виж за Зигеберт това объркване с Бат Баян е възможно, както и объркване с аварския Баян - който е бил по близък териториално и съответно по известен на историците на Людовик Благочестиви.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 22, 2008, 19:11:41
При автори отдалечени на хилядолетие от събитията не е ли по вероятно Батый да е по близкия хронологически татарски хан.А за древноста да се доверим на по близките хронологически автори.

 Хайде да прочетеш цялата статия, моля те най-искрено този път. Интересна е и е много коректно-написана.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 22, 2008, 19:31:17
Връзката между Мавро Орбини и Паисиий Хилендарски със Зигеберт не е сигурна.Даже автора не си е позволил да я направи - само я предполага(според нас).Иначе евентуално объркване в имената би било интересно по отношение на това дали Аспарух е действал самостоятелно или е бил Батбаян - законния наследник.Ако се докаже ще възбуди интересно преосмисляне на събитията.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Април 22, 2008, 19:38:06
Има ли основание да се пренебрегнат по старите византийски автори за сметка на предмодерните.Това не е изяснено в статията.Иначе сме отворени за нови идеи.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Гесер Курултаев в Април 23, 2008, 15:08:30
  Ама харесаха ли ви връзките с Ашбара (Ъшбара) в лингвистическите моменти? На мене - много.

 
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: neznaina в Ноември 19, 2008, 10:22:55
Здравейте,поздравление за написаното,много добре сте описали всичко, тъй като виждам че сте компетентен , желая да ви задам само един въпрос .Имали все още прабългари в българия и как ги нарича обществото?  Благодаря ви предварително.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: kolevski в Ноември 19, 2008, 18:23:17
 :oАко обичате незнайна незнайно защо пишете България с малка буква.И това какво форум ли е ?какво е ?колко сме БЪЛГАРИ незнам вече ???Може ли някой да задава такъв...въпрос....нямам думи ;прости и Господи!!!    Може би в България има българи все пак .Колкото и на някой да му е неприятно ние сме БЪЛГАРИ и се гордеем с това! Ние сме много по-горди и от сърби и от гърци и от турци... Просто ЗАЩОТО ИМАМЕ ЗА КАКВО.!
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: бугарашъ в Ноември 20, 2008, 00:38:21
Все пак забележи,че въпроса е към Гесера-"незнайната" не знае,че е "низвергнат".А нейният въпрос е "не много умен"-възпитанието не ми позволява да го нарека "малоумен" ;D
Бих могъл (с нейно позволение) да я насоча-"прабългарка" например беше прабаба ми 'щот аз съм българин ;D
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: neznaina в Ноември 20, 2008, 06:21:09
 Здравейте bugarash ,искам да се извеня на вас и на всички който участват в обсъждането на тази тема,първо извинете ме за моя правопис , но от 20 години не ми е било ежедневие да пиша на Български,за което  много съжалявам,по пречина че много млада съм напуснала България и живея в Швейцария.Обърнах се към вас защото търся отговор на един въпрос и мисля че вие хората тук може да ми помогните да разбера истината за моя род.Ние сме Аспарухови Българи до колкото съм запозната това са прабългарите,ние сме хора който говорят само на български език ние не говорим цигански език,но сме отритнати от обществото и ни наричат цигани и това мен много ме вълнува,и искам да разбера истината.Пробвах в един форум да разбера нещо,а те ме нападнаха с обиди че съм циганка и че трябва да се премеря с това и че никой не е чувал по сегашно време да има потомци на прабългари или старите българи.Моля ви ако имате желание ми пишете ,щте ви бъда благодарна,и още веднъж се извенявам за моите правописни грешки и че може би тук не е мястото за този въпрос.Благодаря ви на всички предварително.С уважение. незнайна
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Ноември 26, 2008, 16:00:28
Здравейте bugarash ,искам да се извеня на вас и на всички който участват в обсъждането на тази тема,първо извинете ме за моя правопис , но от 20 години не ми е било ежедневие да пиша на Български,за което  много съжалявам,по пречина че много млада съм напуснала България и живея в Швейцария.Обърнах се към вас защото търся отговор на един въпрос и мисля че вие хората тук може да ми помогните да разбера истината за моя род.Ние сме Аспарухови Българи до колкото съм запозната това са прабългарите,ние сме хора който говорят само на български език ние не говорим цигански език,но сме отритнати от обществото и ни наричат цигани и това мен много ме вълнува,и искам да разбера истината.Пробвах в един форум да разбера нещо,а те ме нападнаха с обиди че съм циганка и че трябва да се премеря с това и че никой не е чувал по сегашно време да има потомци на прабългари или старите българи.Моля ви ако имате желание ми пишете ,щте ви бъда благодарна,и още веднъж се извенявам за моите правописни грешки и че може би тук не е мястото за този въпрос.Благодаря ви на всички предварително.С уважение. незнайна


Добре, Незнайна. Това с правописа е разбираемо, а и не е толкова важно в момента (но е важно все пак - за да те разбира правилно човек). По-важното е: 1) как и откъде си разбрала, че родът ти е от Аспаруховите българи. 2) все пак какви са основанията на тези които ви наричат "цигани" да ви определят като такива? 3) колко сте като численост след като казваш че "ви наричат цигани", всички ли живеете в Швейцари и от кога? 4)тук, в България, от кой край сте (е родът ти)? 5) защо казваш че сте "отритнати" от обществото, как го прецени? Ако ми отговориш на тези въпроси, аз ще се опитам да ти дам някакви "сламки", за да установиш с по-голяма сигурност каква си точно.
Помака
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Декември 18, 2008, 19:58:58
И от мен един въпрос.Какво значи Акага?
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Курт-ковач в Декември 19, 2008, 10:43:52
Акага – прабългарско женско име, царица на утигурите. В осетински akkag означава достоен, издигнат, което обясняват изцяло етимологията на прабългарското женско име Акага – достойна. Съотв. в тох./б/ akk – издигам, acam – достоен, akāsāe – небе. В хотаносакски  ākāsā, в санскритски aakaz, общоирански *asman/*osmon - небе. /DA-DT-b/ В келтските езици, в ирландски аghaidh, староирландски *agita – старши. /ЕDGL/ В кховарски akam, akim – управител на провинция, палийски agga – пръв, висш, управляващ. Мнението на В.Абаев за произход на akkag, от арабското haqq – справедливост, дължимо, известно и като българския турцизъм хак, хак му е – полага му се, така му се пада, смятам за неприемливо и погрешно. /ВА-С-1,стр.43/
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и стран
Публикувано от: saradiva в Януари 04, 2009, 23:40:44
Здравейте! Преди малко се регистрирах, но и преди това, често съм влизала да чета нови отговори по различните теми. Все пак най ми е любима темата за историята на българите и на българските държави през вековете. И заедно с комплиментите си, че в www.bg-history.info намирам интересни мнения и линкове, искам да поднеса едно предложение към всички: Да направим всичко възможно, щото вече да не наричат древните ни предци ПРАБЪЛГАРИ! Някога, назад във времето, от кръгове на кабинетни "учени" се е родила хитрата идея - да наречем древните представители на Българската цивилизация ПРА-хора, да им дръпнем по монголски очите, да ги опишем като кривокраки номади - една шепа диваци, преминали Дунав, а след това "претопени в огромното славянско море" и ето ти ЗАБВЕНИЕ на всичко свързано с Велика България, Волжка България и прочее територии, населявани днес от потомци на фински племена - руснаците. И понеже www.bg-history.info  и всички, които сме тук, ратуваме за възстановяване на Истината за България и българите, реших да направя своето предлжение именно във вашия форум. Който иска - нека започне от този момент - да нарича древните ни предци - древни българи! Защото полуостроват е Балк/х/ански, планината е Балк/х/ан, държавата е България, ние сме живи и сме българи. Тогава що за представка ни е турена от Някого някъде .... ?!?!


Изключително интересен форум -  http://www.tisitova.com !!! Теми: Вечният календар на Българите - с акцент върху т.нар. Нулеви дни - Колада и Бехти: Траките са българи: Потопът на Балканите: Азбуката на Плиска, Глаголицата и Кирилицата и други.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Atli в Януари 06, 2009, 10:11:26
Обърнах се към вас, защото търся отговор на един въпрос и мисля, че вие хората тук може да ми помогнете да разбера истината за моя род.
Ние сме Аспарухови Българи и доколкото съм запозната, това са прабългарите,...
Знайна, но далечна Българко,
Образуването на българската ни народност е толкова сложно и заплетено,
че съществуващата тогава ситуация достатъчно пълно-многостранно може да я отрази
само една твърде тежка и тромава научна дефиниция от сорта на долупоместената.

Независимо от това, ние съвременните българи сме потомци и наследници на Аспаруховите българи
и имаме достатъчно поводи и причини да се гордеем с това.

Позволявам си да Ви препоръчам да четете темите на следните адреси:
http://bolgnames.com/text/Treasure.html
http://bolgnames.com/text/East-West.html
http://forum.mediapool.bg/viewtopic.php?t=4629&postdays=0&postorder=asc&start=0

С масовото покръстване на прабългарите и славяните през 866 г. се засилва и отива към своя край започналата много преди това славянизация на по-голямата част от прабългарите под формата на взаимна етнолингвистическа интеграция, сливане, смесване и кръстосване или метисизация на числено близките местни прабългарски и славянски племена до смесено-кръстосаната, метисизираната по своите расово-антропологически белези и черти и по своята материална и духовна култура, но единната и славянска по език българска народност, вътре в която прабългарите се преливат, запазват и продължават да съществуват във и посредством славянобългарите или още по-точно само в българите, но не като нещо собствено-наследено, изолирано-самостоятелно и единно цяло, а под формата на външно привнесени, сравнително различно-чужди, отделно-разпръснати или дисперсни, по-дребни или по-едри частици съставки, пък даже и на цели комплекси или агрегати от елементи на техните език, материална култура – облекло, храни и хранене, стопанство и поминък; духовна култура – народни песни, приказки, обичаи и обреди, вътре в които солидно-осезаемо място и роля заемат и играят например наследените от прабългарите шамански ритуални действия и песни; но особено и най-вече на тяхната антропология, какъвто е случаят например с тураноидния расово-антропологичен тип, който под формата главно на своя изконно-първичен, автентичен и най-чист вид, а така също и под формата на неговите по-късни и вторично-производни разновидности безспорно е основният и най-широко разпространеният расово-антропологичен тип сред съвременните българи.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Курт-ковач в Януари 06, 2009, 23:00:34
Атли (проф.Иван Добрев, известен даскал по турски от военните училища) пропагандира сайта си, изпълнен с псевдоистория и хунски заблуди!
Професоре, загадъчните прабългари са източни иранци, смес от сармати, алани, иранизирани тохари (юечжи) от където иднва и името българи. Впрочем нужно е да знаете че и въпросните булоцзи който уж познавате, ама не съвсем, са юечжи по произход!
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 08, 2009, 00:30:13
Atli, извинявай за незнанието ми, но можеш ли да ми посочиш поне един исторически извор, артефакт, научно изследване, което да доказва как и къде са живеели славяните, има ли някъде открити "черти и резки", рисунки, изобщо следи от култура, които да представят славяните като общност с духовни и материални характеристики! И още - има ли поне един документ, удостоверяващ, че Дунавска България е била славянобългарска държава? И защо след като славяните са били солидно-осезаемо" много повече от българите, държавата е наречена България? Има ли поне един договор с някоя държава по това време, който да е сключен със славянобългари? И някъде да е отбелязано, че са покръстени славяни, населяващи българските земи? После - като наричаш тогавашните българи - "прабългари", защо не наричаш тогавашните славяни "праславяни"? И най-вече, откъде следва, че с покръстването на българите, "се засилва и отива към своя край започналата много преди това славянизация на по-голямата част от прабългарите "?!?!?! Та по това време НИКОЙ НЕ УПОТРЕБЯВА ДУМАТА "СЛАВЯНИ"! И понеже ми идва малко в повече орнаментиката в стилата ти на писане - със сложни прилагателни, поставени в рекордно дълга словесна верига от многосложно-многосъставно-многосъчинено изречение, моля те, в по-прав текст, накратко да ми отговориш на направо зададените, конкретни въпроси. Много е възможно да съм пропуснала сензационни новини, в които се описва, например - открит град на славяни, открити славянски съдове, олтари за трупоизгаряния при славяните, народни песни, в които се споменават и прочее такива. Защото досега не съм видяла подобни открития. Само говорене и писане, но не и научни доказателства. Докато за древните българи, които славянофилите удобно наричат "прабългари", има градове, бит, култура, песни, музика с уникални музикални размери,облекла, олтари, църкви, писменост, книжовност, азбука... Аз самата съм българка, живея в България, говоря на български, пиша на български. Не съм славянка, не говоря и не пиша на славянски... Надявам се, че приемаш провокации и различно мнение, без да се нервиш! :)
Поздрави!
П.С. Човеко, ти можеш да кандидатстваш за влизане в Книгата на Гинес с това изречение /не зная дали е твое, ама-а-а...!!!/
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 09, 2009, 17:59:08
Цитат
но особено и най-вече на тяхната антропология, какъвто е случаят например с тураноидния расово-антропологичен тип, който под формата главно на своя изконно-първичен, автентичен и най-чист вид, а така също и под формата на неговите по-късни и вторично-производни разновидности безспорно е основният и най-широко разпространеният расово-антропологичен тип сред съвременните българи.

;D От къде ги имаш тези данни? Нямаш никаква представа за расите срещащи се при българите Хората са правили изследвания ,Методи Попов и Карлетон Куун  говорят ли ти нещо?
 Колко от българите изглеждат така:
(http://i75.photobucket.com/albums/i308/Nicola_Canadian/MY_SITE/alfis5.gif)
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 09, 2009, 18:00:51
Расовият облик на българите

 

За съжаление от много време насам у нас е разпространена лъжата,че  българите  сме народ от мелези,някаква  неестествена сбирщина от различни народи и едва ли не всеки ,който е минал от тук си е оставил семето. Всъщност нещата въобще не стоят така. В расово отношение българите сме по-еднородни от повечето европейски народи

При българите днес преобладава понтийският расов тип.  60% от българите принадлежат към тази раса. Понтийската раса е била преобладаваща при Салтово-Маяцката археологическа култура свързвана с “прабългарите”. Тази раса днес се среща с най-голям процент и сред така наречените “татари” в Русия в ,чийто етногенезис голямо значение имат волжките българи.На мястото на днешната автономна република Татарстан се е намирала сърцевината на Волжка България. Така,че по-голямата част от днешните българи носят кръвта на Аспаруховите българи,а не както се смяташе до скоро,че днешните българи са наследници главно на славяните.

 

Друг народ,който е изиграл съществена роля в етногенезиса на българите са траките ,които се  формират като етнос към средата на 2-то хилядолетия пр.Хр.

Около 30% от българите принадлежат към расовите типове характерни за траките.

Това са:

1.Средиземноморски расови типове различни от понтийския срещащи се главно в Южна България.

2.Алпийският расов тип,който се среща в Северозападна България хората от тази раса са се появили тук през Горният палеолит( 40 – 13 хил.г.пр.Хр.)(съвсем минимална част от хората от този расов тип е възможно да са наследници на келтите,но не е сигурно).

3.Динарският расов тип,който също се среща в Северозападна България.Хората от тази раса са дошли по нашите през 4 хил.пр.Хр.

 

При останалите 10% от българите се срещат различни расови типове Ето някой от тях:

1.Нордически расов тип – българите принадлежащи към този тип са основно наследници на славяните. Но същото така този расов тип е характерен и за готи,келти, кумани и част от траките.

2.Туранид – среща се в Добруджа,хората от този расов тип явно са смес между монголци и българи,малка част от тях може да са наследници на печенеги или на някой друг турчин,но в по-голямата си част хората от тази раса са наследници на монголците.

3.Памиро-ферганска раса(памирид по Ярко) – също се среща в Добруджа. Според фон Ейкщад се явяват по-европеиден туранид. Следователно тази раса е смес между българи и монголци като преобладава  българския(европеидния) елемент. Тази раса се е срещала в малки количества вероятно и при “прабългарите”.

 

От написаното до тук може да си направим следните изводи:

1. Няма “прабългари”! Расовата основа на днешните българи е същата,като на древните българи(“прабългари”). Тоест днешните българи, сме идентични с българите на Аспарух .

2. Българите сме наследници най-вече на древните българи ,по-малко на траките и най-малко на славяните.

3.  Над 95% от българите сме чисти европеиди.

4. В древноста българите сме били голям народ,който е асимилирал други народи,а не обратното.

5. И НАЙ - ВАЖНОТО БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЕДИН НАРОД С ЕДНА КРЪВ И ОБЩ ПРОИЗХОД ,А НЕ СБИРЩИНА ОТ ПЛЕМЕНА И НАРОДИ!!!

 

Ето и накратко изложени расовите типове срещащи се при българите и от кой народ идват:

60% понтийски расов тип  характерен за древните българи

30% динарски,алпийски и средиземноморски расови типове различни от понтийския – траки

10% други

 

 

Източници:

1. Петър Славейков и Румен Янков – География на населението и селищата в света

2. Димитър Попов - Тракология

3. Angus Konstam – Historical Atlas of Celtic World

4.Людмил Лазаров – Славянофилството вестник Про и Анти  Година 17, брой 13 (796)
  30 март - 6 април  http://www.pro-anti.net/show.php?issue=796&article=3

5 .Карлтон Кун – Славяне http://www.velesova-sloboda.org/antrop/coon-the-slavs.html

6. Racial Composition in European countries  and  Outline of Human Racial Classification          http://www.geocities.com/zakus_1999/Races.html

7. “Из Неизменният антропологичен облик на българите” http://209.85.135.104/search?q=cache:5iLdJlI3Df4J:web.hit.bg/bgsviat/proizhod.html+%D0%98%D0%B7+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F&hl=bg&gl=bg&strip=1

 8.  Антропологический облик татар  http://xacitarxan.narod.ru/antropos.htm

БЪЛГАРСКО РОДОЛЮБСКО ДВИЖЕНИЕ
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 09, 2009, 19:14:33
IYINacionalistIYI, благодаря ти за фактите и аргументите! Преди време и аз си копнах най-новите изследвания за генотипа на днешните българи и изводите за връзката ни с древните предци. И тогава, и сега, след твоя пост, останах доволна, че онова, което чувствам чрез паметта на кръвта си, е историческа и вече доказана истина. Българка до "мозъка на костите" съм си и това е!
Но, разбираш ли, докато не престанем да наричаме онази измислената сбирщина "славяни", винаги ще "изнасилват" историята ни с тази лъжа, а достойните ни предци, ще наричат пра-хора! Доказано е вече, че днешните поляци, чехи, словаци и т.н са разселили се прибалтийски племена / характерна особеност - руси, със сини очи и с чипи носове/. Русите пък са фински племена, родствени на дивите, свирепи и алчни викинги, разселили се на юг. Тези, които днес живеят в няколко области от Италия и Бавария, както и в Унгария, Румъния,Сърбия, Черна гора, Хърватска, "Македония"/ слагам кавички, защото е област, а не държава/части от Албания, части от Северна Гърция и разбира се България, са потомци на българите от родовете, последвали съответно Алцек, Кубер и Аспарух - синове на канас Кубрат. Това са факти, доказани от много исторически извори!!!...
Така. Като погледнеш от Румъния на североизток - почти всичко, което днес е с големи букви Русия, Украйна, Молдова, Кавказ, та чак до Памир и до Алтай, е било български държави. /В изследванията на уважавани учени територията им е и още по широкообхватна!/В много извори са описани големите им градове, богати домове, изобилни реколти и разбира се култура и стопански живот. Това не е било битие на номади - кривокраки чергари градове не строят!... Има една дама - изключително ерудиран български учен, с псевдоним Ина Май Джар - специализирала е сравнителна културология България - Източните народи. В един от разговорите ми с нея тя каза: "Най-обширната древна българска земя е... Русия. Където и да копнеш все на българска древност попадаш..."...
Така. Хайде сега да се сетим - къде, собствено, са живеели митичните славяни?
В Африка ли?! Или в Швейцария?!... Къде?
И пак подчертавам - няма извори, няма находки? Как тогава се е пръкнала думата "славяни"?
Ето как:
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=31&sid=7947fad8435d897845725283eec622e9
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 09, 2009, 19:48:03
Е макар и малко имаме нещо славянско .А ,че склавини означава роби е смешно ,защото така са наричани не само латинските историци ,но и гръцките. По вероятно е склавини да означава не славяни ,а словени от слово демек ,че имат общ език. Този въпрос трябва да се изследва тепърва ,защо нещата тук са сложни .При самите си нападения над Балканите славяните отвличат местно население и е много вероятно след това като се заселват тук голяма част от склавините( славяните)  всъщност да са пославянчени траки. Също така езика на траките е бил много близък до славянския виж "Езикът на траките" от Дуриданов.
 Това което се знае е до тук ,че расово българите са близки до древните българи в обичайте също. Езика ни в основата му лежи древно българския ,но като цяло е славянски или по скоро славяно-такийски.
Междудругото единствените имена на обичай за ,които се сещам да са славянски са Коледуване и Ладуване. И имената на славянските богове най-често се срещат в Родопите ("Веда Словена") .където е най-разпространен нордическия расов и тип и .където смоляните са си били отделен народ чак до 13 век(демек там има най-много наследници на славяните).
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 10, 2009, 00:39:54
IYINacionalistIYI, латинските историци са наричали "склавини", "склавени" робите, т.е. поробените народи. И на мен ми е смешно, но е факт, както сигурно си се убедил от публикацията, за която дадох линк. А колкото до това, какво е вероятно и какво не според теб или според мен, може да си обсъждаме надълго и нашироко. Но, забеляза ли, обърнах ти внимание, че НИКЪДЕ НЯМА НИТО ИЗВОР, НИТО АРТЕФАКТ  ЗА И ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЛАВЯНИТЕ! Навсякъде някой нещо казва, предполага вероятности, но доказани факти досега няма! Ти пишеш: " При самите си нападения над Балканите славяните отвличат местното население" /!?!?/ Кой твърди подобно нещо и как го доказа?! После - откъде са дошли, та са нападали?! Друго - нали бяха мирно и кротко местно население, което се приютило под крилото на силните българи?!/Пък след това как да повярваме, че силните българи се удавили в голямото славянско море?!/. И още - Херодот описва траките като най-многобройния народ след индийците. Как се пославянчва такъв народ, IYINacionalistIYI ?!
Колкото до древното население на днешната Родопа планина - тя е била лоното, в което са живеели бесите - една от многото тракийски общности с най-развито познание, с писменост и култура, каквато тогавашният свят не е познавал /от хилядолетия преди Христа/. Някои изследователи твърдят, че Орфей е бил от Бесите. По-късно Теофраст ще напише: “От Родопите към Гърция слязоха поезията, музиката и свещените изкуства...”.  В “Диалози” на Платон се казва: “Видях купища книги от Орфей...” Питагор е изцяло привърженик и последовател на делото на Орфей чрез Питагорейската школа. Не само Питагор, но и Хераклит, и Еврипид са споменавали, че словото на Орфей е записано на тракийски таблички. И още едно признание на Теофраст: “Ние, елините сме ходили в Родопите всеки месец, за да се учим от Орфей, за да го питаме на кой бог да се молим...”. Бесите са единственото непокорено "племе", дори и от Ксеркс. Имали са своя библия "Бесика", препис на която скоро бе открита от д-р Стефан Гайд...
Така че, никакви славяни не е имало в Родопите. И пак - къде са следите от славяни в Родопите, та някой да твърди, че са живеели там?!
Моля те, разясни ми, IYINacionalistIYI, изречението "Езика ни в основата му лежи древно българския ,но като цяло е славянски или по скоро славяно-тракийски"!!!
От проф. Дуриданов не съм чела много, но гледах изготвената от него езикова карта на траките. Той е лингвист и вероятно е добър / макар че на соц. учените не вярвам!/. Но изгубих интерес към неговите публикации, след като така и не открих три важни  селища върху неговата карта - Ускудама, Палпудава, Кабиле. Не помня дали бяха там Севтополис и Перперек...
А колкото до обичая Коледа - е па по-български от него няма! Прочети това:
" ...По-интересно е обаче името на този Ден без дата в Българския календар – наричан е Колада, т.е. в него се съдържа цялата Колада, която от следващия ден ще се „отвори” и ще започне Новото броене. С близката по звуков състав дума "Колода" и до днес в много езици се нарича комплектът от 52 карти - 52 са и седмиците в българската година – 364. И още нещо: в стария български език Колада се е пишела „Коленда” /за „ен” е използвана малката носовка / ѧ /. Когато звукът „о” е бил неударен, често е бил произнасян като „а”/запазено е и до днес в руския език/. Така се получава думата „КАЛЕНДА”, откъдето произлиза и общата за много езици дума „календар”. По-късно, благодарение на езиковия развой малката носовка отпада и в повечето случаи преминава в звука „е”. Така се получава днешното име Коледа и коледари. /В някои български говори все още дните от Коледа до Йордановден, се наричат „Календи”./
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=36&sid=f372818b938ec7581ea626fed3ce9327&start=0

Колкото до Ладуването. Това е обичай, който се е изпълнявал в първия ден на новата българска година и е моминското съответствие на ритуала на младите българи - "Суроваки". Суроваки е комбинация на думите Сурова - в стария български е означавала студена, новородена, нова, и "ки" - древна дума за енергия. Изпълнявал се е с извита на осмица / символ на безкрайния кръговрат/ дрянова пръчка, сурвакница, украсена с цветовете на петте основни сили / татвите/. Целта е била да се поздрави и заздрави силата на новородената енергия /година/. Ладуването е било изпълнявано от момите, свързано е с водата /животворното начало/ и пръстените - символ на кръговрата. Посланието е - за женитба /с новата млада енергия/, оплождане и плодородие. Вторият такъв ритуал е по Еньовден - най-дългия ден, след който нощта започва да изяжда деня ... и т.н. Думата Ладуване е коренно свързана със стара дума за плаващ малък съд. От тази дума днес е останала - лодка, ладия и др.
А за Веда Словена чети книгата за амазонките на Галя Маджарова...
Айде, сега си ти!
 
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 10, 2009, 21:44:42
1. Латинската дума за роб е servus ,а не склавин.
http://209.85.129.132/search?q=cache:dIxKFbVB_kwJ:www.math.ubc.ca/~cass/frivs/latin/latin-dict-full.html+latin+word+for+slave&hl=bg&ct=clnk&cd=2&gl=bg (http://209.85.129.132/search?q=cache:dIxKFbVB_kwJ:www.math.ubc.ca/~cass/frivs/latin/latin-dict-full.html+latin+word+for+slave&hl=bg&ct=clnk&cd=2&gl=bg)
2 Склавините са група венетски племена обитавали територията от езерото Балатон до река Днестър ,а на север до Висла.  Виж "История на готите от Йорданес" написана през средата на 6 век.     
Виж изворите на Прокопий Кесарийски за нашествията на склавините и взимането на пленници.
Виж "Църковната история" на Йоан Ефески за заселването на скаливини в Елада, Солунска област и Тракия , за това нашествие в своята "История"  Менандър пише че около 100 хиляди склавини нахлули в Тракия. За различните склавински племена ,виж за склавинските обсади на Солун в "Деянията на Димитър Солунски". В същия извор може да видиш и за заселването на Кубер в Македония. Там пише ,че след набезите на склавини и авари в Илирик и Тракия ,завличат плененото местно население в Панония и след като това население се е смесило с българи,авари и склавини се е върнало в Македония начело с Кубер. Затова е вероятно да е имало и други такива полупретопени от склавините траки. Виж "Хроника" на Теофан Изповедник за седемте склавински племена и северите.
3.Макари малко славянска керамика се среща в Северна България край София, край Свиленград в некропола на Албаница Хасковско .Виж "Формиране на старо-българската култура" от  професор Станчо Ваклинов - книга която трябва да прочете всеки историк.
Даже склавинско селище е имало и в Силистра.
4. Не вярвай на смешника и шарлатанин д-р Стефан Гайд ,който е българин и преди да емигрира в Сащ се е казвал Стефан Гайдаров. Никой истински български траколог не го признава. Но той не ни засяга сега. Както видя от дадените по горе извори в Родопите се заселват склавини .Виж и събитията свързани с Иванко ,където се споменават смоляните. Така ,че там славяните са се запазили самосъзнанието чак до 13 век.
5. Имам предвид ,че основните думи идват от българите и самата осново също. Но несъмненно повечето думи са със славянски и тракийски произход( ако Дуриданов е прав за траките).
6 Едвали обикновенните българи са знаели думата календар. Има славянско божество Коляда бог на празника.
7 Българите нямат много мореплавателни традиций и едвали някой от вътрешността на страната ще празнува празник на лодката. Лада е богиня на брак. Виж ,че и българският ритуал  е колективно гадаене за женитба.
http://209.85.129.132/search?q=cache:odBkcRUVzV8J:www.traditions-bg.com/bg/sub_8.php+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&hl=bg&ct=clnk&cd=2&gl=bg (http://209.85.129.132/search?q=cache:odBkcRUVzV8J:www.traditions-bg.com/bg/sub_8.php+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&hl=bg&ct=clnk&cd=2&gl=bg)
8. Никога не съм казвал ,че славяните са повече от българите и траките даже напротив. Българите вземат най-голямо участие в нашия етногенезис ,след това траките и най-накрая са славяните, но не бива да отричаме напълно славянското участие в етногенезиса на нашия народ.

Чувал съм за книгата на Галя Маджарова но само този цитат ми е достатъчен от нея  ;D
Цитат
„Ние сме генетични носители на нашата история. Така, преди 15 год., американски ясновидец разказваше истории с амазонки, които наблюдаваше в моята аура. Днес Галя оживи това минало."
Това си е чисто псевдонаучна литература.
Приеми един съвет от мен чети изворите, но самите извори ,не преиначени през погледа на някой така се учи истоиря.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 10, 2009, 22:55:50
Благодаря за съвета, IYINacionalistIYI ! Обаче чета това, което ме заинтригува…
Поправка – Стефан Гайд се е наричал Стефан Гайдарски и това, че ортодоксалните „траколози” на България не го признават, не означава, че не са ценни и интересни хипотезите му. Още повече той ги доказа достатъчно добре. Това, че траколозите не го признават, не означава, че те са Последна инстанция. Стефан Гайд е лингвист и разчита плочиците от Градешница и Караново. Още Александър Фол твърди, че това е писменост и не само той. Но никой не успява да ги разчете. Причината – използват като код гръцката /доколкото е гръцка/ азбука. Гайд използва египетските пиктограми и така успява да докаже тезата си – Тракийската писменост е най-ранната открита в света. А какво твърдят всички ортодоксални траколози във всеки свой труд – Траките са безписмен и безкнижен народ! Като аксиома! Всичките им „трудове”,  докторски и професорски дисертации, са написани на базата на тези и други проелински и провизантийски твърдения.
Е, как сега да си зачеркнат „трудовете” и титлите и да кажат: „Извинете, ама не знаехме!”. В другите държави си измислят история и всяко предположение, което възвеличава нацията и предците, го подчертават като исторически факт. А в България Българските учени заквичават като настъпани госпожички, когато някой реши да им противоречи. Скоро Валерия Фол твърдеше по БНТ, че траките са били диваци, скални хора, крадци и глупаци. Само пропусна да отбележи чия е тракийската цивилизация … За съжаление Валерия Фол не е Александър Фол, колкото и да позира, че го е заместила…

Колкото до славяните. Ами нали близо до твоето твърдение е и моето. По обстоятелствено то звучи така:  наименованието „склави”, „склавини” се употребява във византийските извори от  църковниците-хронисти и с тази дума са наричани не-изповядващите официалната християнска вяра,  в смисъл на “роби”, “светлокоси роби”, или “нечестивци”. Това се счита, че са били арианите. Други историци, пишещи за историята на други империи и общности, започват също да употребяват този термин. Постепенно "роби", "нечестивци" започват да се наричат всички неприели християнството общности. По-късно обаче се случва друго: „Показателно е, че славянската идея започва като така наречената ИЛИРИЙСКА ИДЕЯ. Същността й има политически адрес и най-кратко има за идея, че с името "илирийци" се наричат всички народи, населявали в античността земите, които през средновековието били „славянски”. Илирийската идея става платформа на всички участвали в плана за „освобождението” на всички балкански християни – т. н. „южни славяни”. За създател на илирийската идея се сочи хърватина Винко Прибоевич от остров Хвар, със издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”, което търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство. Но ренесансовата илирийска идея е изпълнена по онова време с конкретно политическо съдържание - подготвяната война срещу Османската империя. На 14 април 1595 г. австрийският император провъзгласява, че приема под своя защита християните в Босна и съседните й земи. По това време той още не говори за освобождение на всички „славяни”… През 1595 г. Русия още не е Велика сила и не е съпричасна на илирийската идея, а отскоро е завладяла Казан, и е покорила волжките българи, за които Орбини не казва нищо. Ще минат само 100 г. и илирийската идея ще продължи да се развива като панславянска доктрина, лансирана от гръцкото духовенство със сръбско “посредничество” на Петър І Велики. За известно време тя ще има формата на т.нар. гръцка идея при руската императрица Екатерина Велика с идеята, че Русия, като най-голяма „славянска” империя трябва да покровителства всички „славяни”, и да ги освободи от турците, както и да възстанови Византия.”
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=31&sid=7c5754797d0e37c2328e5621c2b05b7c

Другото. Не съм казала, че българите са имали празник на лодката. А че думата "Ладуване" се родее, чрез корена си с по-късната дума за ладия и лодка. Да се ладят дните е означавало да се редуват, да се нижат една след друга, като плаващи по вода. Освен това като цяла дума „лада” се съдържа в Колада и буквално е означавало Начало /кол/ и Лада /редуване/. Терминът „лад” в музиката е също производна на тази стара дума.

И още – как, според тебе, българите са си наричали календара?
Аз не знам. Само поднесох твърдението, че съвременните думи за „календар” и за „колода” произхождат от КОЛАДА - наименование в Българския  за Нулевия ден, Денят без дата. И както виждаш представих като доказателство езиковия развой на думата.
Повече за Календара:
http://www.svetogled.hit.bg
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=36&sid=ec5683de31eee73341306cb7a28e420b
и много други.

Накрая едно възклицание:  Искаш да кажеш, че това „славянско море”, дето претопило развити цивилизации, е оставило след себе си „няколко съда” и едно селище /май/?!?! ;) ;) ;)
 :D :D :D
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 11, 2009, 00:11:01
Първо Стефан Гайд е човек ,който си сменя името само това говори. Второ в един от преводите му на плочките от Караново датирани от 4 хилядолетия  говореше за "Тракия" и "траките". Първо ,че по това време е нямало още траки второ ,че самите траки никога не са се наричали така. Трето ,че тези пиктограми нямат нищо общо с египетските йероглифи. Виж книгата на Николайр Овчаров "Откритията на българският Индиана Джоунс" един истински учен там той пише ,че му попаднала една плочка от южна България датирана от 4 хил.пр.хр. с пиктограми приличащи на минойското писмо Линеар Б.
Написах вече за латинската дума за роб Дай речник в ,който да пише ,че склавин значи светлокос роб. А и ако склавините са местно население защо се споменават 1 отвъд дунава и второ чисто расово се различават от траките като цяло. Трето за какви роби става въпрос като ромеите нямат никаква власт над земите в които са живяли склавините.И защо Йорданес ще нарича само склавините с някакво си негово наименование ,а не слага такова за родствените им анти и венети Йорданес е имал по голямо основание да нарече роби антите ,защото готите са воювали с тях. Просто това, че склави означава роби е най-голямата глупост и не се крепи на реални доказателства! В кой езиков речник го пише това?
Иначе идеята за панславизма хубаво идва от тогава ,но това не значи ,че склавините са несъществуващ народ.
Самото име не е славяни а, словени виж руската хроника  "Повесть временньiх лет".
Помисли логично след като има славянска богиня на брака Лада и българският ритуал ладуване е свързан с гадаене за женитба. Просто е ясно откъде идва. Виж българската нова година не се празнува на Коледа ,а на Игнажден. Просто Ладуването и името на празника Коледа са ни наследство от славяните.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD)

Еми незнам колко са точно откритите славянски селища по наште земи но не са много Едно се знае че най-много славяни е имало в Родопите, Македония ,около Солун и по-късно разселените от Аспарух по Стара Планина.


Обаче хора не трябва от едната крайност от "славянското море" сега се засилихме в другата ,че сме наследници само и единствено на древните българи. Въобще незнам каква е тази омраза към славяните .Ако искаме да откриеме истината не трябва на всяка цена да отричаме нещо без да сме сигурни. Да сравнение с много други европейски народи ние сме много по-близо до своите предци отколкото те ,но имаме и по-малко тракийска и най-малко славянска кръв.Въбоще по-голямата част българите са същите каквито са били и при Кубрат ,но има и българи с тракийска и славянска кръв.
Аз ти казвам в изворите е истината. Така ще научиш историята.
И последно не вярвайте на разни шарлатани като Гайд  ,които се правят на историци само правят пари на гърба на народа с измислените си сензаций.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 11, 2009, 11:09:09
IYINacionalistIYI, явно наистина много история си чел и ти личи, че си търсещ човек. Умееш и да дискутираш – така че раздумката става интересна. Аз сигурно не мога да те настигна по обем знания, но също съм търсещ човек – чета и се ровя из различни книги. Но явната разлика е в това, че:
-   Ти четеш историята такава, каквато я поднасят ортодоксалните учени. А при тях има цитирани извори, показани са дръжки от стомни, гръцки и руски източници за доказателства. Всички данъкоплатци и прочее спонсори-приятели на властта са им осигурявали достатъчно средства да търсят, да копаят и да пишат.

-   Аз пък вече не искам да чета техните писания /макар че често ми се налага/, тъй като се чувствам здраво предадена от тях - учех любимия си предмет – История – от учебници, написаните от тези същите по начин, нареден от Партията и съгласно „ленинските тезиси”, с подчертано преклонение пред братския руски народ и прочее измишльотини. А знайно е, че винаги в интерес на Русия са били поне три Големи лъжи:
~ Многобройното добро и умно славянство, начело с руския народ;
~ Великото минало, сила и мощ на Душанова империя – лъжа, която и до днес е в основата на Великосръбския национализъм, но която прекрасно е служела на Руските интереси и е затвърждавала и налагала идеята за Панславизма
~ В синхрон с всичко това иде третата, най-голяма, лъжа – „Българската държава е създадена през 681 г.” – изписано ни беше чак на националния герб – да не го забравяме! Имало е и повеля /заповед/ всичкида забравим за времето отпреди 681 година! Един от многобройните факти: Повечето от съветските учени в Днепропетровската археологическа експедиция през 30-те години на миналия век, която откри гробницата на канас Аспарух, са интернирани, репресирани или разстреляни в сталинските концлагери (ГУЛАГ). Сред тях са акад. Д.И. Яворницки, В.А. Гринченко, В.Г. Короленко, М.М. Коцюбински, Д.И. Немирович-Данченко, П.К. Саксагански, И.Е. Репин, В.О. Ключовски, А.А. Потебня, М.Ф.Сумцов, Д.И. Багалий, С.С. Гамченко, П.К. Смоличев, А.Б. Доброволски, А.К. Тахтай и др. … Сам по себе си този факт представя как са се разправяли с учените, искащи да правят честна наука и осмелили се да открият български находки, а не “славянски” или “хазарски”…
Прибави към всичко това и лъжите в интерес на гърците, които се смятат за потомци на всички народи във Византийската империя, както и най-вече на елините и всички общности около тях и се заформя пълен разгром на всичко, което подчертава България и българите, като много древна държава / държави/ с много древен народ, сътворил цивилизации с богата история и култура.
Обобщавам: От една страна ни притискат руските интереси, заради които наричат българите „славяни”, т.е. ние сме малка частица, удавена в огромното славянско море. И от друга – не ние, българите, а гърците са дали прогреса и културата на всички на Балканите, пък защо не и на целия свят!

А срещу тези две тези застават въпросите, които си задава всеки човек с „отворени очи” – „Добре де, ама тогава, когато българите са основавали държави, строили са градове, развивали са култура, НИКОЙ НЕ Е СПОМЕНАВАЛ ИМЕТО „СЛАВЯНИ” НИТО ПЪК ИМЕТО „ГЪРЦИ” !!!...
Оттук се пораждат съмненията в основните тези, а и за всичко свързано с тях.

Така че,  IYINacionalistIYI, нямам омраза към славяни, гърци, сърби и македонци! Но съм развила категорична нетърпимост към всичко, което е политика в историята. А политиката, разбрахме вече, е синоним на Голяма манипулация. Манипулира се всичко, за да се поддържат определени интереси. И какво се получава: Русия, Сърбия и Македония манипулират историята с измислици, с пълното активиране на репресивните си служби, а Гърция - чрез икономически лостове. Крадат и преиначават историята на българите /и не само на тях/. А какво правят нашите хора? Къде е нашата политика и съответно Голяма манипулация в интерес на българските интереси, щом и ние сме държава и се очаква да имаме такива?! Още повече не е нужно да преиначаваме и да си измисляме – имаме си факти, артефакти, извори и всичко, което ни е нужно, за да бъде пренаписана Историята на България и тя хем да е истинска, хем да е в Интерес на България!
Време е българските учени да заработят за България, нали?
А те – за да не обидим гърците, например, наричаме древните находки от тракийската цивилизация – „находки от живота на СКАЛНИТЕ ХОРА” / Н.Овчаров/
         - за да не обидим руснаците, например, продължаваме да наричаме нашата, българската писменост и култура – славянска писменост и култура
/„24 май – Ден на славянската писменост и култура”/

Колко още народа се пишат славяни, IYINacionalistIYI ? Колко празнуват 24 май? Колко признават, че допреди стотина година са пишели на българска глаголица? Колко отчитат, че, като започнат да копаят пластовете, все на български находки достигат?

Та това ми е амбицията, пишейки всичко в този форум и навсякъде – да открия /поне за себе си/ истината за българите и българската история. Като първото нещо, което сторих е да си изчистя наученото от разни там насложени измислици в интерес на чуждодържавни мераци и интереси.

Така че не ми цитирай гръцки и руски източници – и да ми пишат истината, пак се съмнявам в тях. Пример:  „излязлата през 1999 г. в  Москва  книга, водеща се за научно издание, озаглавена  “ИМПЕРИЯ. РУС, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА, ЕГИПЕТ. НОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНОСТИ“ с автори акад. А. Т. ФОМЕНКО и  Г. В. НОСОВСКИЙ, където на 752 страници се излагат потресаващи нови “открития” и “реконструкции” на историческите събития, с нова “концепция”.  От цялата книга става ясно, че в основата на всичко и навсякъде по света са вече  РУСИТЕ - като гръбнак и майка на славянството! Като база за научност Фоменко широко ползва Орбини /един от бащите на лъжата за славяните/, като дава всички извори, от които той се е ползвал, и прави етимологични заключения. Така спроред Фоменко се оказва, че... “ОРДА - это славянская рада, т.е. совет, или казачая орда” ( стр. 105), така научаваме (стр. 528), че хетите са ... казаци а в епохата на 19 династия в древен Египет воюват”... наемные войска КАВКАЗКО-КОЛХИДСКОГО прозхождения”, т.е. казаци. Освен това от стр. 534 научаваме, че “КИТАЙ- это просто одно из названий РУСИ-СКИТИИ или СКИФИИ” , а в имената на АССИРИЯ и СИРИЯ се криело името на... разбира се  РУССИЯ!! На цветното приложение (илл. 15) се мъдри пояснението, че “Драгоценные нагрудые изображения, найденные в гробнице Тутанкамона, практически ... одинаковы с германскими и российскими гербами “( т. е. Египетската символика е също... руска(!), а германците също са славяни). От стр. 352 разбираме, че троянската война се води от.... «турецкие Отоманы, т. е. Казацкие атаманы», а етруските са разбира се  «Эт-руски».  На стр. 470 узнаваме, че в Рим и до сега се намира един от знаменитите паметници на «Эт-русского искуства - так называемая капитолийская волчица»( т. е. основателите на Рим са руски младежи), а китайците строят своята стена... разбира се за граница с Русия! От стр. 267  узнаваме, че възникналата през 14 век «огромная Русско-Турецко-Одрынскяя « Монголская» империя, по-видимому.... распалась на три основные большие часи: РУСЬ- православная, ТУРЦИЯ- мусульманская част империя и ... ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА- католическо-латинская часть империи». На българите е отредена половин страничка ( на стр.342), с лаконичното и единствено според авторите логично пояснение: «Кто такие болгары? - Болгары пришли с Волги: ЭТО ДЕЛО ЯСНОЕ и  скорее всего, Волгары, т.е. ...РУССКИЕ С ВОЛГИИ»...»
Повече - http://ziezi.net/1/pan.html

За думата „склави” / „склавини”/
    „… За пръв път от средата на VI-ти век насетне византийските автори (Прокопий Кесарийский - 555 г.) наричат протославяните  на север от Дунава   (склавини) или  (склави), а западните латиноезични автори (Иордан, 551 г.) – “sclavini, sclavi”…” /ЗА СМИСЪЛА И ПРОИЗХОДА НА ТЕРМИНИТЕ “СЛОВЕНЕ, SKLAVOI И САКАЛИБИ” от Иван Танев Иванов/

И още: Според Никола Виденов [Виденов, Н. Славянският мит, панславизма и съдбата на България.], думата "славяни" влиза в политическа употреба малко по-рано, за пръв път през 1593 г., като дотогава slavi е всъщност sclavi, означаващо "роби" на латински и тази дума се използва във византийските източници.

Другото:  Искам да те попитам – откъде се е сътворило наименованието „траки”, откъде са дошли те /според Херодот – само индийците са били по-многоброен народ от тях/, и къде са се изнесли след 4-5 век сл. н.е.? Преди това какви или кои са живеели тук?
Съгласна съм с теб, че има „изследователи”, които пишат повече литературни творби, отколкото история. Но също е вярно, че в книгите на Стефан Гайд има доказани интересни хипотези и ще е добре да ги прочетеш – па макар и избирателно. Натисни отношението си към него и мисля, че ще ти станат интересни поне част от твърденията. Още повече е лингвист и пише аргументирано… Но както искаш. Не съм му нито адвокат, нито пък членувам в екипа му…
И накрая – какви източници ползваш за „славянската” митология? Не ти ли се струва, че тя е написана и наложена подобно на християнските догми - върху т.нар езически празници натъкмяват близки по звучене светци и митове, и ето ти я новата религия, съответно новата митология…
Но пък българския календар ти е непознат – поне така съдя от онова, което пишеш.
Заради промяна на календарните с-ми има изместване на датите.
Сегашният 21 декември е съответен на последния броен ден на годината в българския календар. Това е бил денят, последван от най-дългата нощ, когато Ин-енергията е най-силна. Затова се е наричал Иняжден. По-късно църквата му туря Игнатий и става Игнажден. След последния броен ден е Денят без дата - Колада
Това е най-големият празник в годината на древните българи, посветен на първичното начало, на първичната невидима сила на сътворението. Християнството приравнява към този празник Рождество Христово. Това е най-добрия възможен вариант. Следва първият ден от новата българска година – Сурова-ки – новата, млада енергия и прочее.

Повече по темата: http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=36&sid=264db27251e4b8b3f6ae172cf766a7e6&start=10

Ами това е.

Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 11, 2009, 15:11:10
Виж сега вярно е ,че има много грешки в писанията на старите учени ,но имат и много голям принос за историческата наука. Те грешките лесно се откриват със сравняване.
Аз не ти давама писания на руски и гръцки учени ,а извори тоест техни древни летописи ,хроники и тн.
Сега за термина склавини не мога да ти кажа кой точно го употребява първи дали Йорданес или Прокопий ,защото и двамата са от едно време. Иначе Йорданес споменава склавините за по ранен период някъде за събития датирани от 4-5 век.
Иначе да никой нормален учен не нарича Византия гръцка империя. Защото самите византийци наричат себе си ромеи .Да не говорим ,че много от императорите и въобще не са гърци Така че става въпрос само за гърцизиране на Източната Римска империя ,но в никакъв случай за гръцка империя .
Димитър Попов свързва наименованието траки с нимфатаТраке. То траки са едно от тези близко родствени племена и после името му става общо за всички. Първото споменаване на траките е мисля свързано с троянската война.
Но неможе да се каже за онази цивилизация ,която е същектвувала в наште земи е тракийска .Понеже не им се знае името на тези хора те се наричат прототраки ,защото са един от компонентите на тракийската народност формирала се през 2 хил.пр.хр.
Не Овчаров ги е нарекал така защо тези хора са обитавали такъв район - Перперикон.

Цитат
ака че,  IYINacionalistIYI, нямам омраза към славяни, гърци, сърби и македонци!
Не Аз друго имах предвид майната им на сърби ,гърци и тн. ,просто не трябва да мразим нашите предци.

Хората са наричали Игнажден -годинак,идинак. За това виж Димитър Съсълов.
Цитат
Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на новата година.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD)

Цитат
И накрая – какви източници ползваш за „славянската” митология?
Една книга има я в замундата "Боги славян", но в нея за всеки бог са дадени летописите от които е ползвана информацията.


Но нека се върнем на темата ,която е за българите Димитър Съсълов открива ,че най-старото сведение за българите в китайските летописи - 127 г.пр.хр. при езерото Боркул ,където вероятно е нашата прародина.Там трябва да се търсят корените ни Това езеро е в Северозападен Китай ,но по това време там са живеели само бели народи.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Януари 11, 2009, 23:09:37
Аристотел казва: „че основател на Египет бил цар Египт – синът на Тир.”
Йосиф Флафий – „А Тир, синът на Яфет, нарече народа, над който управляваше – тираки, но гърците промениха името, наричайки ги траки.” /античност на Юдеите, книга 1, глава 6:1/

И приключвам въпроса за траките, че наистина не е за това отворената тема...

Докато търсех интересни факти за произхода на българите, виж на какво попаднах:
“Древнокитайските летописи са прецизни и точни. От две и половина хилядолетия преди Христа те свидетелстват за българска държава на север – Хун-ну, участвала в създаването на “Поднебесната империя”.
През Тарим е минавал Коприненият път и там българите са били културен мост между Изтока и Запада.
Където Жълтата река прави остър завой – запад-изток, се намирал друг български корен – държавата Ордос. В нея царувал абсолютен ред по принципа: “за всяко нещо – едно място и всяко нещо но мястото си” Затова order означава ред и порядък. Оттам произлиза думата “орда”, значението на която русофилът Вазов изопачава.
Древният път на Хун-ху започва от Шумер, минава през долината на Нил, през р.Ганг и Индия до Жълтата река – Хуан.хо. Четвъртата стъпка е била на Тарим.
Българите били пастирски, но не номадски народ, с дълбоко заложен усет за единство и свобода.
Притежавали висока култура и развита астрономия за цялото население. Френския учен Леонар Де Лесюл е доказал, че тогава Полярната звезда се наричала Тен-гр-и(Тиен(Тян) – Единствената) – Алфа от съзвездието Дракон(3-5 величина), изгряла 2824г.пр.Хр.
Йероглифът на българския владетелски род Дуло се разчита като Луан. Лоян се наричала столицата на Династията Джоу (XI-II в. Пр. Хр.), създадена от Източното крило на хунобългарите. Пазач на архивите там бил Лао Дзъ (Старият мъдрец). Китайците нямат Ъ и йероглифът Дзъ е взет от глаголицата. Там го наричат още БО-ЯН (Богар) – име от българския етнос. На много китайски гравюри той е изобразяван с жезъл и конска опашка – свещен прабългарски атрибут. Основател на Таоизма, на Дао и Дъ (Път на вселената и нравствен закон). “Най-великата книга на света” – казва Толстой.
15000г. пр. Хр. “първата” българска държава се управлявала от Шам – цар-жрец с етноним булгар и с могъщи психотронични способности. Това царство включвало днешните територии на Йордания, Иран, Ирак, Сирия и Ливан. И днес в позлатената Йордания можете да намерите град Аман, както и град Петра, издълбан в скалите, Маунт Небо, където се е подвизавал Моисей и други библейски места. Оттам идват шаманите – хората, които владеят психичните и природни енергии и могат да ги пренасочват по желание. Шаманизмът е най-древната религия на планетата ни и с най-много необясними за съвременната психология феномени. Те смятат произхода си за български, поради което българите са винаги специални гости при тях. “Болъгар е човек, който оцелява винаги. Той е белязан и духовете го пазят, защото трябва да го бъде...”- говорят алтайските шамани, обект на специално изследване от НАСА.
Пак оттам е и името Шамбала (големи, много шамани) – страна на север от Индия, с хиляди пещери и тайни според индийския епос. Според географските карти на това място се е намирала древната Бактрия, един от псевдонимите на която е точно “страната на многото пещери”. Бактрия била населена с бели мъдреци от арийско потекло, доведени от великия Рама, а столицата й се наричала Бълг. Оттам е и етнонимът ни: бълг (високоиздигнати) и ари (свободни). В него са заложени корените на вроденото ни благородство и свобода. Учените още спорят около Бактрийското чудо – неизвестния произход на богатата бактрийска култура две хилядолетия пр. Хр. По-късно, на базата на тази култура се създава “внезапно” Кушанската империя, която е доказано българска. Следователно както Шамбала, така и Бактрия са синоними на една и съща страна – България!”
Повече – на http://www.fenomenibg.com/modules/news/article.php?storyid=42
Предварително ти казвам, че не е сред уважаваните от мен сайтове и че много литература и патос има в представената статия. Но има ли теоретична вероятност част от фактите да са верни. Аз лично не изключвам някои от тях, още повече, че усилено вече се твърди като вярно онова, което е написано за Лао Дзъ и за причината за построяването на Китайската стена. Като имам предвид, че са ни краднали календара / че и авторските права също/ навързва ми се една доста интересна версия. Но нали трябват факти, извори, аргументи… Такава е уговорката в тази тема. Иначе ще звучим като онези веселяци от МАБИК /Международна академия по българска история и култура – мисля, че така се разчиташе/.
Така.
Ти си.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Януари 12, 2009, 00:25:33
Еми не главно измислици са но явно са чели Димитър Съсълов. В китайските летописи българския етнос се нарича по-ле, по-ло, пот-хо:
по-ле и по-ло се четат болор
пот-хо - болхор
Китайците наричат полярната звезда Тиен - върховно единство ,а не Тенгри. Китайският календар е взет вероятно от хуните .А самите хуни имат някой общи неща с българите дали поради общ произход дали поради съседството им незнам.
Виж книгата на Съсълов "Българите от преди 2 хилядолетия".Макар и много учени да го игнорират Съсълов е открил доста неща и има голям принос в разгадаването на произхода ни.
А това за 15 г.пр.хр. са го взели от волжкия летопис "Джагфаръ тарихъ".Сега сама се сещаш че за такова далечно време е малко вероятно да сме съществували като народ а и да е било така неможе да се докаже
Първото най-старо сведение е това китайското от 127 г.пр.хр. за ПО-ЛЕ.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Януари 16, 2009, 20:15:16
Траките са били асимилирани от българите, така както и cлавяните.
                                                 
Колкото до т.нар. татари      http://web.hit.bg/bgsviat/parvaBGrepublika.html
Прочети това. Първото което е, такова животно татарин няма браточка, както няма и такова животно като македонец. Татаристите в Татарстан(така е наречен от педараста Ленин-преди това се е казвал Булгар Иле, както ще прочетеш) са същите като македонистите в днешна България-включвам областта Македония. Ама ти попрочети и да видим кво ще кажеш ;)

И затоа ти денес зборуваш "словенски" jазик (а не туркски т.е. бугарски), затоа имаш "словенска" писменост а не руни, затоа си Христиjанин а не веруваш вo  Тангра ... затоа што "Словените" биле асимилирани од Бугарите?!?  :D  Со што ве хранат вас таму во Бугариjа?

Еве што повторно ти вели Петко P. Славеjков во 1871г., како Mакедонскиот народ jа одбивал татароманската идеологиjа и бугарскиот етноним  што сакале да му го наметнат:

(http://img84.imageshack.us/img84/3132/macedonianquestion33du5.gif)

Тоа се истите години кога се води голем спор што народ се се Бугарите (што го постирав на другата тема):

" Началото поставя Гаврил Кръстевич през 1871 г. с книгата си "История блъгарска", която пък не е никакво начало, а ехо на затихващия спор около това "татари" ли са българите или "славяни", спор, воден между руски и чешки слависти през първата половина на ХIХ век. Следва гневният отговор на Марин Дринов с показателното заглавие 'Хуни ли сме?'......."

Предниот век цела Россея е Тартария.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Януари 16, 2009, 20:56:50
Основния довод за прединдоевропейско население е неразчетения език на Минойците в диска от Фестос май беше(пардон, табличките от Пилос и Кносос), пред дорийска и предйонийска цивилизация.Доказано е че има поне едно нашествие на Балканите от север, много жестоко и с пълно военно превъзходство около 4000г преди новата ера.Опожарени праисторически селища на земеделци и трупове(скелети) сред къщите на подово ниво.Нашественици конници, най вероятно.Това са или дорийците, или траките(и илирите).Не са морските народи от библията всеки случай.Там някъде е и историята на потопа.Райън и Питмън откриха останки от езерни миди на дъното на Черно море, речни русла на десетки мили навътре в морето, потънали селища с висока цивилизация(Дуранкулак, Варна), съвременници на първобитните градове в Анадол, загивали от север на юг, опожарени, със избити жители.И те така до горните течения на Ефрат и Тигър.До Ур.И до крайбрежието срещу Крит.При всяко положение траките и дорийците не са автохтонни жители на Балканите.Но не са и отдалече.Виж арийския окупационен корпус в Индия, покорил дравидите,  засега е англогерманска мистификация от 19в  недоказана от широката научна общественост.И доста по късна, заради което все пак считам че е възможна.Добре е някой да побликува в сайта  една хронология на събитията от 5-то хилядолетие(енеолита) преди христа до 16в. от христа, от Гибралтар до Хокайдо.Че тоя Фоменко обърка и историците, какво остана за интердисциплинаристите.
Титла: Re: Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Февруари 08, 2009, 03:38:24
IYINacionalistIYI, здравей! Бях си обещала, че при първа възможност, когато имам време, ще ти напиша нещо по моята болна тема - Голямата лъжа за славянството! Вярно друга е темата тук, но в останалите от този форум, не пасва това, което съм подготвила. А и нека да изчистим лъжите от историята на създаването на Българската държава, да подчертаем силния корен на българския етнос и тогава вече българите няма да  бъдат наричани "загадъчни". Още повече, потърсих малко повече извори и текстове, и ще се радвам да коментираш написаното по-долу от мен!

Днес много се ядосах на текстове, които прочетох в някои т.нар академични издания.  Но после открих нещо доста по-трагично – същите текстове бяха копнати за разработки на теми за кандидатстудентски изпит.
Става дума за  „Общи сведения за славяните”. Ще обърна внимание на няколко изречения.
Излиза, че за отличен по история трябва да напишеш:  „Най-ранното сведение за славяните дължим на Плиний Стари (І век), който споменава славянското племе венеди. После ги споменават Тацит и Клавдий Птолемей…”
Това, че изброените древни историографи пишат за „венедите/венетите”, не означава, че са писали или споменали славяните! Забележи, IYINacionalistIYI:
Плиний  пише за венедите и ги определя като САРМАТИ/”Естествена история” VI.35/.  Тацит пък достига само до размишления: дали венедите са германци или сармати, тъй като за разлика от сарматите, чийто живот минавал на коне и превози, венедите, подобно на германците, си правели къщи, носели щитове и се придвижвали пешком. В съчинението си "Всеобща история" /II.17.5-7]/ Полибий отбелязва: "Страната, достигаща до Адриатика завладяло друго, твърде древно племе, носещо името венеди: по отношение на нравите и облеклото, то се отличавало твърде малко от келтите, но говорело особен език. Писателите на трагедии често споменават за този народ и разказват за него много чудеса…". Римският император Волузиан (251-253) е наречен Венедски, заради победата си над венедите - СКИТО-САРМАТСКИ КОНГЛОМЕРАТ по Долния Дунав. Към тези факти полските учени Лер-Сплавински /Lehr-Splawinski T., O pierwothych Wenetach.In - Inter armazbior prac,ofiarowanych K.Nitschowi,Krakow,1946/ и Ловмянски /Lowmianski H., Poezatki olski,Warszawa,1964,I.90-92/ добавят и аргумента, че в ранно-среновековните извори никъде не се споменава, че под етнонима "венеди" се имат предвид „славяни”!
Според написаното от Тацит, Плиний и Клавдий Птолемей става ясно, че венедите са населявали земите, заключени между реките Елба и Висла, Балтийско море и Карпатите. И нещо интересно: Тацит пише в “Германия” от I век, че венедите били близки до германците и “бродели за разбойничество”./Днешната дума „банда” не случайно произлиза от „венеди” – венди – ванди – вандали/бандали – банди /. Но и името на Венеция също произхожда от венети/венеди.
За отличен по история трябва да напишеш:  „Йорданес за първи път споменава за трите дяла на славяните - западни, източни и южни, от които за нас важни са южните – славините”.
Всъщност, в превод, текстът звучи долу-горе така: „
 “… започвайки от Вистула (Висла – б.пр.), многобройният народ на венетите живее на много обширна територия. Макар техните имена да се различават според рода и мястото, все пак те са главно наричани склавени и анти” [108]. На друго място пише: “Тези народи... макар че произлизат от една раса, сега имат три имена, които са венети, анти и СКЛАВИНИ...”
/Ако знаеше Йорданес какъв подарък прави с този откъс на бъдещи нови държави с имперски мераци, но без древна история!…
А всъщност ето какава е истината накратко:   Кои са наричани по това време „анти”? Антите, според много извори, са „племе от сарматско-тракийски произход, което се е формирало на територията на Северна Добруджа и Мизия .След римското настъпление е било принудено да се прехвърли зад Дунав и там още повече се сарматизира. По-късно се разделя на аргараганти и милиганти, съседи са им амикени и пикени/пицензи…”
Според други извори антите са населявали териториите между реките Днестър и Западна Двина и горното течение на р. Днепър.
Точно тези сведения, дават основания на Руските имперски писачи да определят, че антите са някаква си източна група славяни, от които всъщност произхождат руснаците, украинците, беларусците и т.н. Но, ако се погледнат древните карти, се вижда нещо шокиращо за руснаците -  антите са били най-гъсто населени около Азовско море, на територията на ….   СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ !!!, като името им "анти" се смята за иранско - "покрайнинци", от ант - край. Следва разселване и ето ти я територията на предците на руснаците, които пак се оказаха БЪЛГАРИ! :lol:

Но обърна ли внимание и на друго: и за „венедите”, и за „антите” древните историци все споменават, че са от САРМАТСКИ ПРОИЗХОД! А сарматски не значи славянски, а значи древен БЪЛГАРСКИ !!!!!!!!   /или както русофилите и гръкофилите обичат да казват – прабългарски/
Забележи, никъде нито Йорданес, нито който и да е друг историограф не споменава думата „СЛАВЯНИ”!
Колкото до третата група „склавини”! Вече подчертах по-рано, че древните гърци, византийците и латинците от VI-VIII в. наричат „склави/ни/” /“sclavini, sclavi”/ различни южни племена от империята, а терминът за заетите от тях земи е "склавинии". Например, писмен източник на франките споменава княз Ратимир, управляващ Склавиния (Sklavinia) в 838 г. Теофилакт нарича Склавиния земите на север от долното течение на Дунав /ГИБИ, II, с. 353/, откъдето идват основни потоци от „склави/ни/”.
Но какво значи  „склави/ни/”? В превод тази дума означава „роби” /за "servus" - по-надлу/ В днешния германски например „sclavi” продължава да означава роб, безправен човек, в английския като архаизъм за думата „роб” се употребява „Slavery”. Наименованието „склави”, „склавини” в Римската империя се е използвало  за общо название на народите извън титулната нация /ромеи-австрогерманци-унгарци/ - които населяват съответните земи и са зависими от императора. Във византийските извори от  църковниците-хронисти с тази дума са наричани и не-изповядващите официалната християнска вяра.
Не е случаен фактът, който е написан в големите 100-томници на „нашите” „учени”: „Тяхното /на славяните/ място е строго определено, както на всички народи с племенна организация - да бъдат постоянно подчинени съюзници /федерати/ на някоя от по-горните световни сили и да служат.”
Така е, защото не са били славяни, а „склавини”,т.е. роби. Определени племена винаги са били подчинени, затова започват да ги наричат „роби”, „склави/ни” и по-късно това се използва за удобен детайл, върху който се сътворява една от най-големите исторически лъжи – славянството!
След преселението на българите, предвождани от синовете на Кубрат – кана Аспарух и кана Кубер, за населението от Карпатите до Цариград се говори само като за българи, ромеи и склави. А в един момент, склавите вече се споменават само за малки групи, живеещи в Панония и то след като Кубер и следващите го българи я напускат и се заселват в земите на днешна Македония. От аналите на Анастасий Библиотекар за VІІІ Вселенски събор се вижда, че когато се е говорело за двата Епира, Тесалия и Дардания, и византийци и римляни без спорове са приели, че „тая страна сега се нарича България по тия българи”. Никой не споменава нито славяни, нито венети, анти, склави, склавини и прочее!
Общото етнонимно название "славяни" се появява едва 10 века по-късно. В 1848 г. чешкият славист П. А. Шафарик  отбелязва, че формата "славяне" за пръв път се появява в граматиката на Милетий Смотриский в 1619 г. /Н. А. Шафарик. "Славянские древности", М., 1848, т. П, кн. 1, с. 64,65/. След това названието "славяни" се утвърждава в Полша и, посредством силното полско влияние в Русия, то се възприема и сред руската интелигенция. В българските земи това название прониква през ранното Възраждане под руско влияние. Според Никола Виденов /Виденов, Н. Славянският мит, панславизма и съдбата на България. Авитохол. 2008, кн. 28, с. 31-45/, думата "славяни" влиза в политическа употреба малко по-рано, за пръв път през 1593 г., като дотогава slavi е всъщност sclavi, означаващо "роби" на латински и тази дума се използва във византийските източници. Във връзка с пропагандирането на т.нар. "илирийска идея" Винко Прибоевич, както вече сэм пждчиртоволо, списва "Слово за увенчаните със слава славяни", където се използва понятието "славяни", вместо "склави". Окончателно сборното понятие "славяни", припомням, се оформя под перото на абата от Млетския орден дон Мавро Орбини от Пиза, който през 1601 г. написва книгата "Царството на славяните, днес неправилно наричани скиавони (schiavoni - роби)"...
Ето ги славяните, драги студенти и преподаватели – това е тяхната истинска история! На кое ще пишете шестици отсега нататък?!

За „славянските” езици – в следващия пост…

П.С.
И нещо любопитно. В латинските езици паралелно с думата „склави” за поробените, се е употребявала и „servus” – т.е. робите, които служат, слугуват и т.н. Наименованията "с/ъ/рби", "С/ъ/ръбия" произлизат именно от тази латинска дума. Те затова горките потомци на "великата Душанова империя", от Винко Прибоевич насам, все се напъват да се изкарат славни славяни! Иначе голям срам за тях! - в името им во веки веков ще се мъдри следа, че всъщност  са сред сервитута /сербитута/ на ромеите. Иронията е обаче и в това, че и като доказват, че са чисти славяни, пак излиза, че са били чисти роби – този път на Рим!!! 

Третокласният ум е щастлив само тогава, когато мисли с мнозинството.
Второкласният ум е щастлив само тогава, когато мисли с малцинството. 
Първокласният ум е щастлив само тогава, когато мисли. 

Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Февруари 09, 2009, 00:39:25
Антите живеят до Днестър До Азовско море са Кутригурите и Утригурите. Освен Йорданес за склавини говорят и Теофан и Прокопий.
Тацит понататък решава ,че венедите приличат повече на германците.Венедите са между германците и сарматите затова е възможно да имат влияние от двете страни. А освен извора на Йорданес друго доказателство че венедите са славяни е това ,че германците наричат славяноговорящите хора живеещи в тяхната територия венден виж някоя етнографска карта
Дай речник да го видя дали е така на немски. А и немския е различен от латинският.
А това за сръбския етноним е измишлютина на Константин Багненородни ркой народ ще се нарича слуги? Преди да се преселят на юг тези склавини са живеели на север от Дунав ,виж изворите.
Сега заради имперските интереси на някой не трябва да отричаме историята.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Февруари 10, 2009, 00:47:29
"А освен извора на Йорданес друго доказателство че венедите са славяни е това ,че германците наричат славяноговорящите хора живеещи в тяхната територия венден..."
Не разбрах, IYINacionalistIYI,  как фактът, че германците наричат някаква общност "венеден" да е доказателство, че те са славяни?!
Скоро в един форум една славянофилка ми написа:
„От гледна точка на езикознанието се възприема становището, че става дума за племе, говорещо славянски език, поради факта, че чак до средновековието немците наричат славяните Wenden.”
Значи, щом германците наричат едно племе Wenden чак до Средновеквието „езикознанието възприема становището, че става дума за племе, говорещо славянски език”
Това, че 10 века по-късно някой е нарекал говора им славянски, не означава, че венедите са славяни. Но си прав в подтекста - "венеден" са имали език със сходни особености на този, който са говорили МНОГО НАРОДИ!!! Но никъде в изворите до 16 век, т.е. преди раждането на "панславизма" /илирийската идея/, никой не нарича някакви групи от народи с общ етноним "славяни". Базирайки се на широките познания, които имаш, не вярвам, и ти да попадаш в капана, заложен в много извори с думата "словене". Още повече тя не е общ етноним за огромна група хора. Съществува хипотеза, според която „Словене” е синоним на „изричане името на Бога”. Това е магично свещенодействие, с което Бог се изразява чрез човека или човекът изразява Бога, който носи. В този смисъл, словенето кореспондира с библейското: „В началото бе Словото.”...
Хипотезата звучи добре, но не е последвана от преки доказателства…

Искам да ти предложа една друга доста развеселяващата теория,
Подвластните на идеята за панславизма хора твърдят: „… всички сведения за склавините са сведения за славяни.”
И се аргументират така:
„Склавини” е всъщност „славини”, с поставено „к” за благозвучие ./!?!?!?/
 Няколко пъти вече попадам на нея, докато чета различни „исторически” публикации и винаги се чудя:
- защо "СКЛ-" да е за гърците по-удобно за изговаряне от "СЛ-"?!  Те и без това са имали проблеми с изговаряне на група от две съгласни, та ще добавят и трета?!  Защо римските автори, които самостоятелно познават племената, дето, уж били „славини”, също трябва да вмъкват "К", когато от гледна точка на латинския език това изобщо не е необходимо!? 
Всъщност тази измислица, е стъкмена от съветския "знаменит" "изследовател-славист" М. А. Голубцов. Този голубчик, забележи, пише, че в речниците за древногръцки език не може да се намери нито една дума с начално "сл", от което заключава, че такова съчетание е неприемливо и неудобно за гръцкия език. Според него, при гърците се е появило "вмъкнато" "к"и така се е получило "склавое". Според съветския "капацитет" тази гръцка дума твърде рано е преминала в латинския средновековен език (“sclavus” - “славянин”, “роб”)...
И още – остава непонятно защо Йордан/ес/, който много добре познава склавините, е запазил буквата "к" след "с", а не го е предал като "slavini"!?Ако формата "slavini" е действително първична, то тя би влияла еднакво върху изговора и слуховото възприятие както на гърците, така и на латинците?!...

Независимо от тези недостатъци обаче, заключението на М. А. Голубцов влиза в Советската историческа енциклопедия [Советская историческая энциклопедия. М., 1969, т. 12, с. 957] и се изучава масово. Откъдето пък славистите заключават: „… всички сведения за склавините са сведения за славяни.”

Чешкият славист П. А. Шафарик още в 1848 г. пише: "трябва да се отбележи, че ... даже в най-древните новгородски източници (например в Руската Правда), винаги се пише “словянин”, и че свързването на тези названия /склавини/ с името на славяните е просто една догадка...". Специално за термина "славяне" П. А. Шафарик отбелязва, че формата "славяне" за пръв път се появява в граматиката на Милетий Смотриский в 1619 г..

Твърди се още, че гърците са наричали славяните"sklavenoi”. Но то също не се връзва със „славяни”, колкото и да го напъват да се натъкми! Древното население на Северното Причерноморие са основно иранските народи скити и сармати. Самоназванието на скитите, съгласно Херодот, е "Skolotous" - "сколот", като средногръцката форма на това название е променена на "sklaboi" - "склабои". Сравнението на основите "skolо" и "skla" показва, че те са идентични. "Os/us" е наставка в гръцкия език, а крайното "т" в думата "сколот" е частица за множествено число при скитите и сарматите. Средногръцката форма на "Skolotous" е "sklaboi" - "склабои” или “склавои”. От последната форма може лесно да се изведе названието "склави", с преход б-в. Още по-близка до средногръцката форма "sklaboi" - "склабои" е арабското название "saqaliba”. Имайки предвид тези съвпадения, някои изследователи допускат, че всички много близки помежду си названия, skolotous - sclaboi - sclaveni (sclavus) - as-saqaliba, са образувани всъщност от основата на скитското самоназвание СКОЛОТИ и на неговата гърцизирана форма - СКЛАБОИ.
Във византийските разкази, описващи покръстването на княза на Киевска Русия Владимир и неговия народ в края на X-ти век, населението на Киевска Русия се обозначава буквално като "скити", а не като "славяни". Това, че византийците от X-ти век са наричали "скити" източните племена /наричани от привърженици на панславизма "протославяни”/ било добре известно и на първия руски летописец Нестор. В разказа си за разселването на прото-”славянските” племена от Дунава към Източна Европа той пише: "... да они звались от грек Великая Скифь..."/и те се наричаха от гърците Великата Скития/...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Февруари 10, 2009, 13:28:58
Това са група племена с общ произход склавени анти и венети, защо се хващаш ца думата .ДА по правилно е венети защо произлизат от тях склавините и антите.
Ето ти още едно доказателствмо за родството между венети и склавини:.
Имало е поморянски диалект наречен словинкианс :http://en.wikipedia.org/wiki/Slovincians
Това дали склавини е славяни или слловени не е важно в момента Въпроса е ,че неможеш да отричаш доказаното родство ммежду тези народи.
Това ,че през социализма науката е служила на държавата не значи че всичко писано тогава е измишльотина.

Имам чуството че много хора ги яде отвътре че не са 100% кръвни наследници на древните българи
Еми повечето народи произизат от консолидирането на няколко народа
Англичаните- местно население келти и германски племена
Французите - келти римляни франки
Сърбите - славяни и местно население
Хърватите - славяни и илирийци
Като отричаш напълно славянското присъствие в етногенезата на народа ни за да попречиш на панславизма влизаш в същото заблуждение както това че българите са тюрки Какво се плашите панславизма е утопия която никога няма да стане реалност
Вместо да се търси истината от една крайност в друга
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: бугарашъ в Февруари 10, 2009, 21:40:59
Преглеждайки "дебата" между Сарадива и Националист ми хрумна една еретична  :) мисъл-защо наистина се говори за  някаква славянска група,племе,народност или каквото и да е там при условие,че италианския език (например) е много по близък с испанския отколкото руския с украинския (а те в продължение на векове са живели в една държава)?! Българския език,както и езикот на нашиот по-голем западен брат ;D е абсолютно различен граматически от останалите "славянски" езици.Лично аз не разбирам полски,чешки,словашки,украински или словенски,а говорейки свободно испански се "оправям" и в Италия,и в Португалия без проблеми.Знам-някой ще каже:да,ама латинския корен...Добре-те поне си имат (или са имали) нещо общо,пък било то и език,а ако се замислим-ако повечето от нас не бяха учили руски в училище дали щяхме да разбираме и дума!?На тези,които са готови да спорят по въпроса доколко е разбираем за нас ще посоча само един прост пример-имам приятел украинец,чиято дъщеря е на 18 години и не разбира "бъкел" руски-когато си говорим с баща и просто гледа умно ;DРазлични сме от т. нар. славяни дори генетично-между другото: най-големи носители на славяноопределящия ген (в момента не си спомням номера му) са балтииските народи!!!Ами сега!?! ;D

ПП:току що влязох в един панславянски форум,в който основния употребяван език е ...английския!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Февруари 22, 2009, 19:39:15
Нека ви предложа нещо "свежо" от 20 в. Защото, докато дълбаем в историята, не бива да забравяме нашето "недавно", когато най-много се окраде, манипулира и смачка всичко велико в Българската история! С активното участие на "българските" "учени", в подчинение на съветската репресивна "научна" машина и в продължение на директива, наложена от тях! Повечето от измайсторените лъжи в историята ни се преподават и до днес в българското училище, защитават се докторати и научни звания в българската академия на науките, издават се български книги на български историци и т.н...
Както ще видите в откъса от една от много публикации и трудове, написани от слугинажните учени след 9-ти септември 1944 г., до времето на комунистическата диктатура все пак е имало учени, които са пишели и проучвали историята на България извън манипулираните факти от Русия, а после и от Съветския съюз. Но гласовете на тези мислещи хора са замлъкнали завинаги - как и защо - това е дълга и друга история...
Ето - четете:
"ВЪРХУ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА
(ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ГОДИНА ДЕВЕТА – СОФИЯ, 1953 – КНИГА ШЕСТА)
От проф. Христо Христов
„…В числото на най-важните проблеми на българската история, които след излизането на труда на Й. В. Сталин „Марксизмьт и въпросите на езикознанието“, получиха правилна постановка и възможност за научно разрешаване, на първо място стои въпросът за произхода на българския народ и за създаването на българския език, а във връзка с това и въпросът за образуването на българската държава.
Буржоазните историографи бяха безсилни да дадат правилно, научно обяснение на този въпрос./ :?:  :!: / Основната причина за това се криеше в порочността на буржоазната методология и в класовата ограниченост на буржоазната историография. Отразявайки класовата политика на българската буржоазия при изясняването на този въпрос, макар да признаваха славянския произход на българския народ, в своите съчинения повечето буржоазни историографи прокарваха антиславянски и шовинистични концепции. Под влиянието на западната буржоазна историография те всячески се стараеха да омаловажат ролята и участието на славяните в образуването на българската държава и в развитието на българската култура. Славяните по мнението на буржоазните историографи били лишени от „държавотворни способности“. Поради това, ако на Балканския полуостров не били се явили прабългарите, носители на такива „държавотворни способности“, славяните постепенно щели да се претопят и да изчезнат.
„Ако тоя край (т.е. претопяването на славяните – Хр. Хр.) не настъпи – пише буржоазният историограф проф. П. Мутафчиев, – а мнозинството от балканското славянство се запази като етническа цялост, за да се оформи в цялото пространство от Черно море до албанските брегове до Адриатика и от дунавската делта до Олимп и Пинд като един народ, който преживя вековете, заслугата за това се дължи на един нов фактор. Това са били туранците – прабългари, които засядат в североизточните покрайнини на полуострова тъкмо в началото на тая съдбовна епоха.”
Същите мисли развива буржоазният историк на славянското право проф. Вл. Алексиев две години след 9 септември 1944 г. „Българските славяни — пише TОЙ, - които образуваха основата на българската държава, биха за дълго още време останали в невъзможност да образуват самостойна държава и биха се претопили от византийската, световна за онова време държава, ако не бяха дошли първобългарите с казаната своя цялостна военна организация и с цялостните си държавни представи.”
Оттук произлизаше крайното възвеличаване на прабългарите, на които се приписваха качества и заслуги, каквито те в действителност не са имали или са имали в много малка степен. Поради това усилията на буржоазните историографи и археолози се насочваха към изучаване главно на тяхната история и култура. Това се правеше с определена политическа цел – да се улесни антиславянската и шовинистична политика на българската буржоазия. /:?:  :!:  :?:  :!: /
„Подчертаването на значението на прабългарите като строители на държавата на славяните, на тяхната култура и пр. – пише съветският историк проф. Никитин – беше не само фактически невярно, но стана и пряка проява на шовинистична и фашистка тенденция, за да се противопоставят прабългарите на славяните.”/ :?:  :!:  :?:  :!: /
Особено любима за буржоазните историографи и археолози преди 9 септември 1944 г. беше теорията за хунския произход на прабългарите. Създадена беше истинска хуномания, която се използуваше като средство на „антиславянска, по същество антисъветска пропаганда”. За засилване на хуноманията допринесе извънредно много нaй-изтък¬натият български буржоазен историограф проф. В. Н. Златарски, който в своя основен курс по история на средновековна България всячески се стараеше да омаловажи ролята и значението на славяните при образуването на българската държава и развитието на българската култура, изтъквайки на първо място прабългарите, или както той се изразяваше, хунобългарите. Въпреки съществуването на известни славянофилски чувства и тежнения у него и въпреки признанието, че славяните са основната маса на българския народ, в първия том на своята „История на българската държава през средните векове” проф. Златарски отделя за славяните само 13 страници популярно изложение, а за прабългарите – от появата им в Европа до образуването на българската държава – повече от 100 страници. (Колко научно!!!)
Едновременно с това в буржоазната историография съществуваше съзнателен стремеж към отричане или омаловажаване ролята и участието на завареното на Балканския полуостров тракийско население в образуването на българската народност. Това бе продиктувано от шовинистични съображения. / :?:  :!: /То се отнася особено до споменатия по-горе буржоазен историограф проф. Мутафчиев, който в книгата „Българи и румъни в историята иа дунавските земи” прокарва „теорията” за изселването и унищожаването на тракийското население от източната половина на Балканския полуостров по време на т. нар. велико преселение на народите.
След 9 септември 1944 г. в историческата наука бяха направени сериозни опити за разрешаване на въпроса за произхода на българския народ и за създаването на българския език, а във връзка с това и на въпроса за образуването на българската държава. За съжаление обаче голяма част от тези опити изхождаха от позициите на маризма. Това се отнася главно до някои изследвания на акад. Державин, комуто българските историци дължат извънредно много за своето методологическо преустройство и развитие след 9. IX. 1944 г. и за разрешаването на редица проблеми на българската история. Придържайки се към теорията на Н. Я. Map за единството на етногенезиса и глотогенезиса и за стадиалното развитие на народите и езиците, акад. Державин считаше, че южните славяни и специално славянобългарите са един нов етап (стадий) в развитието на траките, а славянобългарският език – нов етап в развитието на тракийския език. Или с други думи акад. Державин отричаше преселението на южните славяни на Балканския полуостров, отричаше миграцията и твърдеше, че славяните са се създали като славяни на териториите на полуострова чрез преминаването на местното тракийско население в един по-висок етап на своето развитие, а именно индоевропейския.
Това твърдение на акад. Державин сега, след пълния разгром на Маровите „теории” за единството на етногенезиса и глотогенезиса и за стадиалното развитие на народите и езиците, се отхвърля като неправилно, ненаучно. (И сега следва научното и обоснованото ;) ). Това направи през миналата 1952 г. и сам акад. Державин в едно свое писмо до редакцията на сп. „Вопросы истории”.
След публикуването на труда на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикизнанието”  въпросът за произхода на българския народ и създаването на българския език получи възможност за правилно, научно изясняване. Заедно с това получи възможност за правилно, научно изясняване и въпросът за образуването на българската държава.
Известно е от историческите извори, че славяните не са автохтонни (местни) жители на Балканския полуостров. В земите на полуострова те се заселват през VI и VII в. въз войни с Византия, разрушавайки господствуващия в нея по това време робовладелчески строй. /:?:  :!: / На полуострова славяните заварили значително романизирано и елинизирано или запазило своята самобитност тракийско население, което било жестоко угнетявано и експлоатирано от господствуващата византийска робовладелска аристокрация (Брей!?! ) ;) . Поради това тракийското население съдействувало на славяните за събаряне властта на робовладелската аристокрация в земите на полуострова и за премахване на самия робовладелски строй (Това сигурно също го пише в изворите?! ;) ).
При заселването си на Балканския полуостров славяните се намирали в период на разложение на родово-общинния строй и образуване на антагонистични класи, период на формиране елементите на нов икономически строй, основан върху частната собственост на средствата за производство. Оттук произтичала необходимостта от образуването на нова надстройка, на първо място от образуването на държава, която била и резултат на опасността от страна на Византия и аварите.
След заселването си на Балканския полуостров славянските племена били в навечерието на образуването на държава. Процесът на класообразуването у тях се развивал извънредно бързо. Старите рамки на родовия строй били разрушени Появила се нужда от образуването на държава. Тя била създадена в последната четвърт на VIІ в. и в лицето на т.нар. съюз на седемте славянски племена, или колена, имала своята първа организационна форма.  :o
В същото това време на Балканския полуостров идват прабългарите на Аспарух. Тяхната роля npи настаняването им на полуострова се свеждала до укрепване на създадената или създаващата се славянска държава. Прабългарите съвсем не са играли ролята на „държавотворен фактор“. В своето обществено-икономическо развитие те се намирали на същата степен на развитие както славяните и в сравнение с тях представлявали незначително малцинство. Това се вижда най-добре от изчезването на прабългарския език, който при заселването на прабългарите се кръстосал с езика на многобройното славянско население и постепенно изчезнал, без да остави никакви особени следи в днешния български език.
„При кръстосването – пише И. В Сталин – един от езиците обикновено излиза победител, запазва своя граматически строеж, запазва своя основен речников фонд и продължава да се развива по вътрешните закони на своето развитие, а другият език губи постепенно своето качество и постепенно отмира.“   :o
Така станало и при образуването на българския език. В случая решаваща роля изиграл езикът на славяните, който при кръстосването излязъл победител над прабългарския език и над езика на завареното тракийско население. Езикът на прабългарите заедно с претопяването им в славянското море постепенно изчезнал. Oт него днес са останали не по¬вече от 15-20 думи, от които половината са спорни. Същото станало и с езика на завареното тракийско население, което постепенно влиза в състава на българската народност и изгубва своя език и самобитна култура. Oт езика на тракийското население са останали също само някои думи, които влизат в речниковия състав на българския език.
Победата на славянския език при кръстосването му с езика на прабългарите и на завареното тракийско население и претопяването на последните в славянското море показват, че славяните са съставяли основната маса от производители в българските земи и са играли най-важна роля в обществено-икономическия и културен живот на страната. При това положение в светлината на труда на И. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието“ пред българската историческа наука стои като основна задача провеждането на задълбочена и непримирима критика на всички извращения и фалшификации, създадени от буржоазната историография за ролята на славяните в началния период на българската история. Необходимо е решително и завинаги да се скъса с „теориите” за приоритета на прабългарите при образуването на българската държава и при създаването на българската култура. Това трябва да стане чрез набиране на нов фактически – главно археологически – материал и чрез правилно използуване достиженията на съветската историческа и археологическа наука за ранния период от развитието на славяните….”

И това го пише българин?!?!?!...

Май повечето българи, докато четат изманипулираната ни история, изобщо не знаят, че всяка думичка в нея е преминала през съветската /а преди това и през руската/ мелачка, за да се утвърди покровителството /властта/  на Самая всесилная и несокрушимая Мать Великая Русь  :twisted: над всички славяни...


Чрез цитирания дълъг откъс искам да подчертая и друго - когато пиша "учени" /в кавички/, имам предвид именно онези учени, които заслужават да бъдат в кавички. Като например проф. Хр.Хр. ;)
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 03, 2009, 00:04:40
Понеже няколко пъти стана дума за недоверието ми в историческите извори, доказващи силата на "славянското море" и как българите-пришълци са се издавили в него, как ние сме всъщност потомци на великите славяни, а пък от българите било останало само името, реших да ви предложа нещо различно. Едно интервю с изключителния проф. Асен Чилингиров, в което ученият представя доказани тези за произхода на българите, които нямат нищо общо с Голямата лъжа - славянството и с другата - че сме монголци, тюрки, варвари, диваци и едва ли не марсианци. В интервюто съсвсем накратко е представен отговор и на един друг въпрос, който си задавах още в гимназията - Къде са изчезнали траките и защо не е имало културна колизия между тях и българите. И още по-странното - как така огромен народ, населяващ огромна територия ще бъде прогонен или пък бързо претопен от някакви славяни?! И други подобни. Ако се поразровите из книгите и проучванията на професора ще намерите и други интересни, логични и доста неудобни за казионната наука факти.


Проф. Асен Чилингиров, изкуствовед: Да изправим историята си с главата нагоре

Истината за българската идентичност трябва да бъде ревизирана от корен


Роден през 1932 г. в София
Завършил история на изкуството в България и в Берлин.
Живее, преподава и пише в Германия от 1966 г.
Автор на над 500 научни публикации, сред които основните са посветени на българската средновековна и културна история

- Г-н Чилингиров, поводът ни да се срещнем е публикуваният на български  ваш двутомник "Българската архитектурна школа". От 41 години живеете в Германия и се изявявате като изкуствовед, който ревизира основни предубеждения и табута в българската културна история. Какво непознато и неочаквано ще научи човек от книгата ви?
- Не ме питайте "какво". Всичко. Оказа се, че историята на българската архитектура ни помага да разберем по-добре историята на архитектурата изобщо. И не само това. Променя се цялостната гледна точка за живота по българските земи векове преди основаването на държавата ни. Защото по българските земи е имало обособена и характерна строителна традиция още от преди 5 хиляди години, която продължава до 19 век. Дори през петте века османско владичество тя не изчезва. Османците я поемат. Прилагам много доказателства, че османската архитектура изхожда от българската строителна техника, а не от византийската, както е разпространеното мнение. В Османската империя нашата традиция се поддържа, за да дойдат  през 18 век други българи, които да я вземат от турците и да я развият по-нататък. Като най-ярък пример за дълговечна българска приемственост привеждам църквата на Рилския манастир.
- Защо именно нея? Какво следва от това в познанията ни за българите и техните културни корени?
- През 1957 г. моят най-близък приятел, архитект Мушанов изследваше и реставрираше джамията в Самоков. Под първия пласт стенописи изведнъж излезе чертеж на християнска църква. Мушанов успя да идентифицира, че това е предварителен план на църквата в Рилския манастир. От тогава за мен стана много важно да намеря отговор на въпроса защо в една стара турска джамия има чертеж на български християнски храм. Точно тогава в Германия ми беше възложено да напиша голяма книга за изкуството на Атонските манастири. Цели 11 години съм посещавал Атон във връзка с тази задача. В главен момент от работата ми се превърна чудният случай, при който в архива на Зографския манастир намерих сметководната книга на манастира. Оказа се, че тя съдържа данни за всички майстори, които са построили църквата на Зографския манастир в първите години на 19 век. Отчитано е дори с какво са се хранили, какво са пили, какви надници са получавали, каква работа са свършили, колко е струвал един пирон или една тухла в градежа. От тази книга успях да извлека данните кои са тези майстори. Били са българи, братя и тяхната работа се е отличавала с характерни белези. Такова разделение на работата е имало, че и днес ни е трудно да си го представим. Единият от братята правел тухлите, но по свой калъп. Другият - мазилката, също по свой тертип.  Така може да се разбере кои църкви са дело на това фамилно строително ателие, чийто родоначалник се нарича Йоан, синът му Павел и т.н. Произходът им е от Костурско. В крайна сметка доказах, че техни са джамиите в Самоков, в Тирана, в Берат /днешен Белград/, но и ред християнски храмове, между които и църквата в Рилския манастир. Всъщност, става дума за строителна традиция, която е пренесена още от първите векове след Христа и която е съществувала по българските земи.
- Какво променя този факт в представите ни за българската идентичност?
- Едно от обясненията е, че тези църкви, които по българските земи до 6 век са били няколко стотин, а впоследствие са били разрушени, отговарят на различен църковен ритуал. Причината за унищожаването им е била, че религиозните възгледи, на които са отговаряли, са били обявени за ерес след Никейския вселенски събор в началото на 4 век. Има достатъчно доказателства за наличието на множество християнски храмове по това време, но те като план са различни от византийските. Това са две различни естетически и богословски концепции. При това българската датира още от 1 век.
Така опираме до един генерален въпрос:
 Досега ни се натрапва, че българите са някакви пришълци - дали са т.нар. прабългари, придошли от Волжка България, дали са славяни от Карпатието или Задкарпатието и т.н. Но според Херодот вторият по големина народ след индийския е бил тракийският народ. Къде е изчезнал този народ? И как е възможно някакви чергари да изместят уседналото население? Няма такъв случай в историята на културата. Трябва обаче да се върнем 3500 години преди нашата ера, за да напомним, че населението по нашите земи неколкократно се е разселвало по други места. Част от него отива към Волга и Памир. И именно техните наследници много векове по-късно се връщат от там - тук. Плод на това завръщане към прародината, е случилото се тук през 6, 7,8 век, включително и основаването на Българската държава. Има исторически извори, които потвърждават тази теза. В общи линии това е обяснението защо по нашите земи няма прекъсвания на художествената традиция. Така стигаме до необходимостта да ревизираме наложилите се схващания за произхода на българите и на българското изобщо.
- Очаква се излизането и на друга ваша книга за т.нар Симеонов съборник, която също съдържа открития за мащабите и влиянията на българското християнство и култура . Какви са те?
- За мен беше едно от най-големите открития да разбера, че и в Русия са били запазени страшно много материали за българската история. Основен момент тук е, че в средата на 10 век в Киевска Русия, която по това време се управлява от самодържицата Олга, се е намирал един огромен ръкопис, донесен от България. Той е разкъсан там на части, преписван е многократно. А преписите са базата на цялата руска средновековна книжнина. Този ръкопис се нарича "Цар Симеоновият сборник". Той се счита за протографа, т.е. за оригинала, от който се преписват няколко руски книги.
-   Защо е важно да се знае това?
- Още в средата на 19 век един много голям руски учен Шахматов започва да работи върху този сборник. След 20 години, през 1885 г. написва книга за изследванията си. Тя е унищожена от цензурата. В нито една библиография или европейска библиотека няма следа от нея. Имах щастието да намеря единствен екземпляр в Берлинската библиотека. Нямам понятие по какъв начин е спасена. А е унищожена, защото представя цялата руска литературна история в съвсем нова и различна светлина. Шахматов е показал, че оригиналните български ръкописи от Симеоновия сборник са били унищожени, намира документи защо е станало това, открива и следите от тях. Публикациите му са обявени за антипатриотични. Успях да докажа, че множество преписи на руски летописи от 15 и 16 век са пълни със следи от български източници. Най-яркото доказателство е езикът и синтаксисът, донесени с този сборник в Русия. Това не е говоримият руски език, той е изкуствен за тях, книжовен, преписват го без да го разбират. Например, един от големите днешни учени Творогов не може да разбере какво значи "черга" или "братовчед". Стига се до парадоксални грешки в прочита на ръкописите поради това, че приемат наготово съхранени части от българския език без да го познават.
- Как се е разбрало, че става дума за текстове от времето на Цар Симеон?
- През 1840 г. княз Михаил Оболенски е оглавил най-важния и най-тайния от руските архиви -  на външното министерство в Москва. В него намира сборник от 15 век и успява да докаже, че е препис от българския протограф от 10 век. Как? Първо по съдържанието, описващо над 720 отделни съчинения. Но в самия сборник са били отпечатани само една трета от тях. Оболенски открива, че другата част се съдържа в т.нар. "Изборник князя Святослава", минаваща за втора по важност руска преписана книга. Тя била намерена през 1817 г., а в нея имало посвещение, което е било изчегъртано от пергамента. На мястото на изчегъртаното е било написано Святослав. След това се установява, че е било изчегъртано името на българския цар Симеон. И до ден днешен в науката се поддържа становището, че преписвачът през 1073 г. е направил тази поправка. Но в този сборник има осем листа с илюстрации, които са прикачени към него. Защото от унищожения български оригинал са се запазили именно тези илюстровани страници, вероятно на някого му е дожаляло за тях. Моето откритие е именно, че тези осем страници са следата към оригинала - "Симеоновият съборник".
- В заключение, до  какви равносметки ни водят вашите изследвания?
- Първо, трябва да знаем, че нашето население е коренно за района около Черно море, през Балкана и чак до северната част на Мала Азия. То е имало свой език и своя писменост още преди Христа, на тях стъпва българският език. Гърците са наричали тази народност Велика Скития. Това население е в основата на Българската държава. То получава християнството още в 1 век от н.е. и превежда Библията. Създава своя книжнина, свое изкуство. Всъщност, Кирил и Методий превеждат и транскрибират книгите, написани на предишната азбука - глаголица. И за Рим, и за Константинопол това е писменост на еретици, затова трябва да бъде легализирана. Борис не покръства българския народ, а именно легализира съществуващото християнство на българите. Синът му Симеон определя това християнство като единично, независимо, вътрешно неподвластно на чужди шапки.
- Защо толкова важни тези за българската история изглеждат забравени?
- Те не са се забравили. Навсякъде откриваме материални следи, водещи към тях. Но от първия училищен клас ни се натрапват едни и същи лъжи. Те трудно се преодоляват, защото много интереси се преплитат в тях. Интерес имат гърците, интерес имат руснаците заради ред вътрешно- политически и геополитически причини. Руската национална доктрина, която е имперска, се крепи на твърдението, че русите са приели християнството от Византия и то по времето на най-голямото й могъщество, когато тя обхващала цяла Мала Азия и целия Балкански полуостров. Мислите ли, че без съпротива ще бъде приет фактът, че християнската традиция на Русия е дошла от Симеонова България? Затова тези и други мои изследвания не са били приемани дружелюбно, особено от руски академични кръгове.

Интервю на Люба КУЛЕЗИЧ във в-к "Монитор"
http://www.monitor.bg/opinions/article?sid=&aid=124230&cid=50&eid=1093
---------------
IYINacionalistIYI , как ще коментираш изнесените и доказани от професора факти? :)
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Март 03, 2009, 22:06:20
Цитат
Част от него отива към Волга и Памир.
Откъде е черпил тази информация?
Плиска и Преслав нямат нищо общо с местната архетектура И защото съкровищата на българските канове нямат нищо общо с местните тракийски такива- Наследство на Сасанидска Персия у българите по Долния Дунав  Тодор Чубанов
Българите са потомци на Сим в Анонимния хронограф
Българското име не се споменава в европейските извори по рано от 4 век
Днешните българи сме това:
кръвно 60% наследници на древните българи 30% на траките 10 други най-вече на славяни
В народната култура има елементи и от трите народа като преобладаващи е вероятно древнобългарското
Основата на езика -стоеж и основни думи са древнобългарски другите  са основно славянски и вероятно по-малко тракийски

Просто не ми се коментира нито спори
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Raziel в Март 08, 2009, 19:03:26
А към кои причислявате сегашните българи? Днес българите са бели, кестеняви коси и очи (преобладаващи).
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Март 10, 2009, 12:44:51
Накратко:
60% са наследници на древните българи
30% на траките
10% на други като преимущество имат разбира се славяните
Но зависи защото част от другите расови типове на българите и траките могат да имат и нещо от славяните. Но няма съмнение ,че древните българи имат най-голямо влияние.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 10, 2009, 23:12:52
Добре де, IYINacionalistIYI, КЪДЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИ ТРАКИТЕ?!?!?!
Задавам пак този въпрос, защото много и огромни народи им се губят на историците - първо те, траките, после пък и /пра/българите... /?!?!/
 И само славяните, от които няма една свястна следа оставена, живеят, множат се и не се претопяват. При това, заемащи територията на траките и на /пра/ българите/. Звучи безумно, но всеки историк твърди точно това!...
Един мой познат обича да казва: "Замени думата "славяни" с "траки" и край на въпросителните!" Останалото е в думите на А.Чилингиров, написано с червени букви по-горе...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: IYINacionalistIYI в Март 11, 2009, 00:27:01
То не е съвсем така както се говори ,днес всички сериозни учени поне тези в СУ макар и да не са напълно точни приемат влиянието и на българи славяни и траки в нашия етногенезис.Както виждаш в по горния си пост съм написал в общи линий процентите на влияние на тези народи в днешните българи.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Март 12, 2009, 10:27:48
То не е съвсем така както се говори ,днес всички сериозни учени поне тези в СУ макар и да не са напълно точни приемат влиянието и на българи славяни и траки в нашия етногенезис.Както виждаш в по горния си пост съм написал в общи линий процентите на влияние на тези народи в днешните българи.

Здравейте всички,
От няколко години най-големите имена в историята и археологията работят по темата "Прародината на индоевропейците (арииците)" - не съм сигурен дали това е буквалното заглавие, но по смисъл е точно. Повечето от тези учени вече смятат вън от всякакво съмнение, че огнището на зараждане на бялата раса е Балканския п-ов (напр. най-големия британски археолог сър Колин Ренфрю). Аз лично не се съмнявам, че не след дълго във връзка с тази същата тема ще се докаже по безспорен начин, че това най-древно бяло население на Европа, което се заражда на Балканите и оттук се разпространява из цяла Европа и в Азия до зад езерото Байкал са скитите. Просто няма кои други да бъдат! А скитите - това сме ние и всички останали т.нар "славяни" (по-точно "словени"!). Този повече от безспорен факт, доказан от трудовете на преобладаващото мнозинство древни и ранносредновековни автори захвърля на сметището на историята - казано образно - всякакви теории за тюркски, монголски, тохарски, мохарски, чувашки, древноперсийски, бактрийски, бактериален, кушански, кучански, кучешки и т.н. произход на някакви "пра-българи". Само човек който е смъртно заблуден или има поставена задача смъртно да заблуждава околните (или колкото се може повече от тях) може да се противопоставя на логиката, на съществуващата информация и да се занимава с до голяма степен фалшифицираната наша официална история.
Така че ние - бидейки 100% скити сме и 100% траки, хуни, готи-гети, рутени, козари, роксолани и каквито още ви хрумнат от великото множество прозвища на разните скитски племена дали началото на половината днешни европейски народи, ако не и на всичките (очаквам и това да бъде доказано; само че обособяването напр. на германските племена е станало много отдавна). Следователно, това обезсмисля въпрос като "загадъчните пра-българи - какви са те?" първо защото такъв специес "пра-българин" няма никъде в оригиналните извори и второ защото няма и нищо загадъчно - те са скити!
След 2-3 дни ще постна един синопсис на част от най-важните извори за това, което казвам по-горе, съставен от един много сериозен и усърден участник във ред исторически форуми - Боцмана и може да го подложим на ръфане (синопсиса, не Боцмана).
Поздрави!
Помака
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Raziel в Март 13, 2009, 15:02:39
Но древните българи идват от Азия :). Всъщност скитите наистина са населявал ц. Азия (поне така пише в wikipedia Cheesy ), техният език е бил иранският. Не зная как са били на външен вид (цвят на кожата, очи, коса и т.н.), ако е така, както казваш ти, то теорията може да бъде потвърдена. (: Пък може да се окаже, че всички ние на планетата Земя сме наследници на македонците. :Р
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и стран&
Публикувано от: Raziel в Март 13, 2009, 23:52:08
delete.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Март 14, 2009, 17:24:01
Но древните българи идват от Азия :). Всъщност скитите наистина са населявал ц. Азия (поне така пише в wikipedia Cheesy ), техният език е бил иранският. Не зная как са били на външен вид (цвят на кожата, очи, коса и т.н.), ако е така, както казваш ти, то теорията може да бъде потвърдена. (: Пък може да се окаже, че всички ние на планетата Земя сме наследници на македонците. :Р

Здравей Светославе,
Ако можеш намери една книжка от Д. П. Даскалов - един от първите наши археолози след Освобождението. Заглавието "Българите - потомци на царските скити и сармати". Това е доклад, който Д П. Даскалов изнася пред Софийското археологическо дружество през м. май 1911 година, а сега е издаден като отделна книга. Ако не можеш да я намериш дай ми някакъв мейл да ти я пусна като уърдовски файл. Та там е написано много грамотно и за идването от Азия и за отиването там. А това за иранския език - ами трябва да се признае, че има една много мощна прослойка в нашата интелигенция, и специално в тази нейна част, която се занимава професионално или любителски с история, и която държи на всяка цена да убеди света, че идваме от Азия и то точно от районите дали на света племето известно като цигани. Аз не изключвам това да са хора, които вършат това българомразко дело срещу заплащане - нещо твърде популярно сред българите май... А Уикипедията най-меко казано не е сериозен източник на информация. Според нея (т.е. според списователите й) ние сме тюрки, мурки и какво ли не, но не и коренното население на Балканите и още доста земи около Балканите (Среден и Долен Дунав, Причерноморските земи и т.н.
Помака
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 19, 2009, 23:22:42
Темата всъщност  е хубава...."автохонни""неавтохонни" и т.н.теории се появяват защото приетите официални теории не могат да обяснят логически всички факти...писмени сведения,топоними,археология..

ето например един факт(после и още)чакащ обяснение...

славяните са потомци на венетите,според официалните теории,но венетите са си жители на Балканите-живели са в днешната област Венеция(Венетия)с главен град-построената в блатата Венеция,имало ги е и в Далмация и в днешна Хърватия...
какво излезе-славяните,ако са венети,май са на Балканите от преди римското завоевания?!автохонни не казвам....
после-и за българите-
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 19, 2009, 23:41:30
Симчо, не можах да ти разбера тезата ::)
Обясни, моля те!
Всъщност някой знае ли поне малко инфо за етногенезиса на венетите, антите и склавините. Хайде да поровим - може пък нещо да излезе интересно... :)
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 20, 2009, 07:51:19
Тезата не е моя....
че славяните произлизат(или са венети) е теза на поне 7-8 известни световни слависти...
венетите,са си в Северозападна Италия,Далмация,Илирик-доказано е,от многобройни писмени източници,че още при идването на римляните венетите са си живяли в регион в който има и до сега техни топоними-градът и областта Венетия-това сега е в Италия,близо до границата със Словения...
същевременно тези многобройни писмени сведения не са потвърдени от археологията...
и има няколко възможности
1.Венетите не са предци на славяните-ерго-славяните нямат никакви ранни връзки с Балканите...и твърдящите това трябва да обяснят многобройните писмени източници твърдящи обратното...защо името на славяните в цяла Западна Европа е било венети?
2.Венетите са предци на славяните,но само езиково-те дават езикът си,но не и материалната си култура...остава да се обясни кога,как и къде е станало това...
3.Венетите се разделят на две-част от тях бягат в Трансилвания и на Карпатите,част си остават в Римската империя...после венетите се връщат...е излиза че имат нещо общо с Балканите,но къде точно са били,какви са археологическите доказателства...това е "Неодунайската хипотеза" за прародината на славяните на Трубчев...
4.Венети нямат нищо общо със славяните,прародината на славяните е на север а не близо до Балканите-това е т.нар."официална" версия,на която се пада честа да обясни-как така венетите не са ранните славяни?
това е едно от нещата,които чакат да се обяснят(ако статията дадена в началото на темата иска да е 100% приета)след това ще дойдат и нещата които трябва да се обясняват и за българите....
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 20, 2009, 07:56:12
и венетите са си във венетия-тя до ден днешен се нарича така!
В миналото е била малко по-голяма,не само на границата на Балканите и Италия,но и надолу към Далмация и в Илирик...няма древни етнографски изследвания за тях,ама ще да са били сродни на илирите....?
после-други неща,с дати,дето трябва да се обясняват и за славяни,и за българи...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 20, 2009, 23:20:47
Симчо, радвам се, че започнах раздумка с човек, който мисли, разсъждава и си задава разни въпроси. Просто рядко ми се случва някой друг да се чуди по тази тема, а не само аз :)

Сега по няколко въпроса и от мен по всяка от тезите в изброения от теб ред:
1. Кои са писмените паметници, които твърдят, че венетите са славяни?
От кой век са тези писмени паметници, преписи ли са и имат ли запазени протописи?
Но подчертавам - те трябва да доказват, че венетите са славяни. Иначе, сам по себе си фактът, че венетите са живели по определени места - бягали, та се връщали и прочее не доказва собствено, че те са славяни, нали?

2. Симчо - какво ще да е туй даване, дето са го давали венетите на славяните, според тази теза?!?!?! Излиза, че венетите са го играли по следния сценарий: "Слушайте, славяни ето ви нашия език в дар, но няма да ни пипате материалната култура! Остава само да се уточним кога, как и къде ще стане подаряването :D :D :D
Виж, това е абсолютно луда теза.
Но да я приемем теоретично все пак и да попитам: Какъв е бил езикът на венетите, та да стане ясно какво всъщност са дали на така наречените славяни. После, защо не е наречен венетски език, а славянски, нали?! И по-глобалното - защо не нарекоха племената венетски, а славянски?!

3. Защо са избягали едната част венети в Трансилвания и на Карпатите? От какаво? Или просто са си спретнали един грандиозен маратон за здраве и приключения! А и това, че са прибягали до Балканите, не означава, че са имали някакво влияние върху така наречените славяни. /А-а-, може да са дотичали да си оставят езика и да се върнат бързо, за да не им краднат материалната култура!!!/ :D :D :D
"Неодунайската хипотеза на Трупчев, направо е москвич на трупчета - т.е. не върши работа!!! :D :D :D

И пак да попитам накрая - кака така венетите СА славяни?! Кой го е доказвал някога?!
А 7-8те известни световни слависти, са като всичките останали слависти /то има ли несветовни? :D/
Голяма надпревара пада сред тях от 500 години насам - кой ще измайстори доказателства за все по-ранен произход на славяните! Последната стъкмистика от световните слависти е датировка 2-3 хилядолетие пр.н.е. :o :o :o
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 21, 2009, 07:36:30
Писмените източници твърдящи че венетите са славяни,са основнте писмени източници за готи,хуни и т.н.Прокопой и Йордан-"Гетика"..разбира се споменавания на венети и то именно в контекста че са славяни има на много други места...Например Паисий компилира едно сведение на Павел Дякон-лангобардския писател,за българите отишли при лангобардите и нападнати с измана-част от тези българи бягат във Венетската марка...като казахме Венетска марка-да видим къде е-ами около градовете Дрозден и Липск-тези градове съществуват и днес,но с попроменени имена,а близо до тях си живеят славяни-лужицки сърби....
И проблемът е още по-голям ако венетите не са славяни!?
Първо-сведенията на Прокопий и Йордан,може да се окажат не съвсем точни
Второ-кой и кога заселва Чехия и Венетската марка,ако не славяни?съществуването на Венетската марка и градовете Дрозден и Липск освен от многобройните им споменавания в най-различен контекст,твърдя от личен опит-в Липск-Липиска-днешен Лайпциг,съм бил!През Дрезден съм минавал!
Трето-какво остава от "славянското море"ако венетите изведнъж престанат да са древни славяни?Една област описана от Иордан,като заселена със "склавини"в Панония,горе-долу е уточнена-територията на Надканиджа,Печ и Кечкеметска област в днешна Унгария-не е много голяма...
Как,ако венетите не са славяни,населението на тази малка област заселва територии,на север и изток
и остава да разгледаме и "антската проблематика"то и ако антите спрат изведнъж да са славяни :(

Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 21, 2009, 07:50:48
Всъщност обратната теза-че само населението на област Надканижа-може да се отвори картата на Унгария и да се види колко е голяма областта-склавините,според Иордан,от 501 година нататък тръгва да се разширява и завладява целите Балкани,че и половината Евразия ;)е доста трудно приемлива...
Ако венетите на са славяни-трябва някой да обясни всички споменавания на венети-от 4 век,та до 2005 година-едно изследване за историята на Мекленбург,та навсякъде венети,са си славяни....
та ако венетите не са славяни-какво е тогава населението във Венетската марка?
Все пак връзката венети-славяни,се оспорва,не само от тебе,но и от други тези-ако искате да ги дам,та всеки да мисли.... ;)
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 21, 2009, 17:28:57
Симчо, чакай малко! В посочените източници не пише нищо за "славяни"! Пише за "склавини". но никой не е доказал, че склавини и славяни са наименование на едни и същи народи, нали? Друг е въпросът, че удобно се твърди точно това. Но подчертавам - никой не го е доказал. Това, че са думи, близки по звучене, не значи, че са едни и същи! Йорданес пише за "склавини", така е и с Прокопий, и с Тацит, и с останалите...
После - ако се докаже, че венетите или антите не са славяни, не означава, че ще се докаже, че не са съществували или са били малобройни! Защото "славяни" не е етноним, нали!
Какъв е етногенезисът на трите групи племена? Това е много важен въпрос!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 21, 2009, 18:10:29
ами да.не са еднозначни нещата! ;)
но ако венетите,не са славяни,склавините не са славяни то остава антите да са славяни..а анти си е доказано от Вернадски и Гумильов(техните знания на староирански ги нямам)иранско наименование,и въобще изследванията за анти "Антската проблема"(отвори в нет-а има доста статии)....има теория и че сарматите-българи са оказали влияние върху оформянето на славяните...лично аз доста съм писал по темата.Най-интересното за анти,което съм срещал е сведението за анти при вандалите и аланите и то в Северна Африка-в Тунис....
но да продължим с Балканската теория..ето ти го източникът-това е руският превод на Иордан и моят превод
на български...
Иордан говори за "склавини"-ето ще ти го цитирам,по прерпоръчаният от Чилингиров превод!
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop/framegot11.htm
http://miriobiblion.narod.ru/prokopij/p_aed.htm
http://www.krotov.info/acts/06/iordan/iordan01.html
http://www.bibliotekar.ru/rusKiev/6.htm

..."Иордан. ... [горы вообще, здесь Карпаты и с севера Трансильванские Альпы]. .... безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавенами и антами.

Склавены живут от города Новиетуна [в Словении] и озера именуемого Мурсианским до Данастра и на север до Висклы [то же, что Вистула]; вместо городов у них болота и леса. Анты же – сильнейшее из обоих [племён] – распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстояние многих переходов.21-67(#34,35)
Эти [склавины], как мы уже рассказывали в начале нашего изложения, - именно при перечислении племён, - происходят от одного корня и ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов. Хотя теперь, по грехам нашим, они свирепствуют повсеместно, но тогда все они подчинялись власти Германариха.21-84 (#119)

"Склавените живеят от град Новиетуна(Словения)и езерото именувано Мурсианско(това е Балатон)...

Тези именно сведения на Иордан са блестящо потвърдени от откритията на археолозите за керамика Пражко-корчански тип(славянска) в Панония!но разкопките на Пражко-корчанската култура показват разпространение в областта на юг от Балатон,и на север до Карпатите-там са и изворите и на Днестър и на Висла...Името на славянският вожд-Германарих,също,може би е вярно!Иордан,не дава точни сведения,обаче,че анти и склавини,по негово време са един народ!?! sad.gif Прокопий въобще говори за "анти" и "склавени" като за два народа!Тук възниква т.нар "антска" проблема в славистиката с две думи оформена от Вернадски.Анти,като етоним е явно иранска(аска)дума,защо цял народ,и то славяни,както ние сега го знаем, се наричат "анти"?А "ас-сакалиба" уж били анти,но защо са давани в летописите,като част от българите?
Що се отнася до тона че Пражко-корчанската керамика е славянска-това се доказва тъй като чехите и лужицките сърби са носители точно на тая култура....
Да се твърди пък,че чехи-и да речем украинци не са родствени е хептен смело...
и остава Балканската хипотеза-венетите...
все пак има и неавтохонна хипотеза-ако искаш,да я дам!?!
За венети-ами отворих на търсачка и Brandenburg+Geschichte+Weneten
та има изследвания,не само за Захсен-Анхалт и Мекленбург но и за Бранденбург в които се говори за многобройно венетско население....естественно те са оставили топоними
напр.Бранибор,Зуков,Трептов,Зеелов,Лийписк и т.н.на "ов" и "ев" само покрай Берлин са поне 100...това,само по себе си,кала много хора да пишат
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 21, 2009, 18:19:12
Нещо се бъгна...та това дава основание да се пише,че венетите са говорели славянски...
Сега-когато Рим започва да се разширява на север,след победата над етруските,се сблъсква с венетите и илирите...Смята се,че илири и венети са донякъде сродни на траки,гети и даки-това е по данни от археологията.Наименования като Ядран(Ядранско море)или Адриан-Адриатика е венетско,някои мислят че идва от ядро....личното име Адриан,Адриана е венетско..Венеция(Венедиг на немски)също е венетско име...Трст(Триест)е венетско....та венетите са близки до даките,но не е ясно-няма 100%доказателство!
Склавините,ако Йордан не бърка къде са били разположени,са предци на чехи,словаци,словенци(словаци и словенци са били един народ,с едно име,но се разделят от вклиняване на немци в Австрия...между тях) и поляци-носители са на Пражко-Корчанската археологическа култура....та това е доказано археологически....та венетите са си от тука-от крайбрежието на Адриатика....
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 21, 2009, 21:14:30
Венец-венет е вид украшения за глава,от цветя,които момичетата в Словения си слагат,а Трст,на словенски е вид водно растение....Лийпцк е старо име на Лайпциг,така лужицките сърби наричат вид дърво,Дрозден-името на този град,е много близко до името на една птица на чешки(но на немски пък е Дросел-пак е близко..)...за Ядран-Адран-Адриан има съмнения.....
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Март 23, 2009, 12:00:06
Венец-венет е вид украшения за глава,от цветя,които момичетата в Словения си слагат,а Трст,на словенски е вид водно растение....Лийпцк е старо име на Лайпциг,така лужицките сърби наричат вид дърво,Дрозден-името на този град,е много близко до името на една птица на чешки(но на немски пък е Дросел-пак е близко..)...за Ядран-Адран-Адриан има съмнения.....

Здравейте Симчо  и Сарадива,
Добре живнахте форума. С тия славяни настъпва объркване - някой беше казал някъде, че "славянин" е полска дума, възприета в 18-и век от Руската Имперска Канцелария за целите вече на панславизма. В древността и по-точно в края на античния период (кога беше - около 4-и в. сл. Хр.) мисля се появява "словене"; според Лесной и самите руснаци са се наричали "словене". Важното е че всички т.нар. "славяни" са скити, а скитите наистина са "море", което е стигало чак отвъд Байкалското езеро... От друга страна се забравя, че германците в течение на векове са водили зверска политика на погерманчване на изконното население на днешните им земи - словените! Има една книга, роман (?!?), от големия наш поет Кирил Христов - "Бели дяволи". Писана е 1925 г. и описва няколкомесечния му престой в Германия, където отива да си отдъхне от дивотията и простотията в нашия парламент (не са от днеска!). И естествено в началото се възхищава от всичко немско, докато един ден приятел на неговия хазаин, професор от Берлинския университет не го полива със студена водица. Кирил Христов е бил поразен, отива във библиотеката и научава подробности за понемчването на словените през вековете, като до 1814 г. наказанието за говорене на публично място на "словенски" е било смърт (и това със сигурност е било така, защото навремето, като съм разговарял със стари хора от Сребърна, живели в румънско от 1913-та до 1940 г. са ми разправяли, че ако румънски стражар те чуе да говориш български на улицата - веднага почва да те налага с тоягата)! По време на престоя си заедно с хазаите си правят една екскурзия до областта - езерната област -тогава все още населена с "венди", на юг от Берлин. Хазаинът му, чистокръвен германец, отначало дори не може да повярва, че в някаква област на Германия коренното население не са германци, а венди и когато се уверява с очите си в това се връща преждевременно сам вкъщи. К. Х. се среща с венди в селата им, разговаря с тях - той на българснки, те на вендски - и т.н. Аз даже питах по едно време по форумите  знае ли някой дали днес още има венди в Германия, ама никой не се обади да каже нещо по въпроса. Та - мисляь, че няма две мнения че венди, венеди, венети, ванди, вандали и прочие вариации си е етноним на един и същи народ от западните, европейските скити, съ щите, които в един етап от съществуването си са направили държава в Сев. Африка, същите чиито плочки с руни от с. Боторита Боцмана от Испания разчита, същите и т.н. и т.н. Има и един много сериозен изследовател от Канада, Георги Сотиров, и той прави интересни проучвания - тук там се намират някои от студиите му... Също и Асен Чилингиров от Германия...
Та да не ни заблуждава тоя термин славяни. А всъщност с него са обозначавани и скитските младежи-копиеносци, които са тичали пред бойните колесници и вероятно първи са падали в битките. Има и една легенда разказвана от скитомразеца Херодот - как когато персите на Далий ли, не помня вече, наближавали земите им и те, в народното си събрание се изпокарали защото сиромасите искали да бягат, а имотните искали да се бият и сиромасите надделели, изтрепали имотните и когато персите нахлули избягали при братовчедите в съседните земи. Те обаче ги накарали да работят за хляба и постелята и така гърците ги нарекли "дулои", т.е. слуги, а латините - "склави" - роби. Ама дори и да е имало такова нещо, как се е разпрострял терминът така нашироко? Още повече че е било някакво локално събитие/явление? И защо не се е разпространил гръцкия вариант и да не са днеска славяни ами дуловци напр.? Нещо ми се види измислена от гнъсните навлеци-гърчуля тая работа...
А Дрезден не идваше ли от Тръстен, от тръст/тръстика? За Липиска вече е ясно - идва от липа/липи. Но Дрозден - от дроздове? Може, ама е по-невероятно, щото тръстиката се е използвала векове наред при къщостроителството и за маса други работи и като е езерна областта значи е имало и много тръстика...
Хайде че стана прекомерно дълго
Помака
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 23, 2009, 12:46:41
Венетският произход на славяните е еднин от крайъгълните камъни на"Балканско-Дунавската теория" за връзката илири(венети),траки(даки)-славяни(скити).
Другият темел на теориятя,са многобройните топоними и хидроними на Балканите,за които се твърди че могат да се обяснят със славянски езици...при това Пелопонес е бил,според някои тълкувания на източниците-под славянска-българсдка власт само ок.90 години.Някои отричат пък въобще такова владичество...да,но топонимите ги има!
За една венетска монета(венетите имат монети от преди римското завоевания)има интересна статия от Чудинов-макар,че Чудинов си е великоруски и антибългарски настроен...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02110065.htm
венеция обаче,е изградена,мисля си,едва от римляните!Може би самата област да се е наричала"Венеция"(макар че то и до ден днешен са си блата :(какви ти венци)и римляните така назовават и града!
Другите материали за скити в цяла Азия(европеидите са били преобладаващи в Сибир,чак до 1 в.пр.н.е)и т.н.съм давал някъде.....а връзката българи-славяни си е ясна далече преди 681г.....то и в Панония описанията на "дулебите"доказани археологично,са в област с политическа хегемония на българи!
Другото което мога да пусна-Юрий Венелин и Иловайски-с публикации още 1869г!На базата на пътеписа на Амиан Марцелин за хуните от посланничеството ми при Атила-за "хунските"(той,Марцелин, хуни употребява рядко,повече скити)обичаи да се посреща с хляб и сол,за двете хунски думи"мед" и "квас" достигнали единственни до нас,за сведенията относно походът в Италия за част от хуните-руси със сини очи.......и за сведенията на Иордан...
а за венедите-ами има ги-имат вестник-ето го
http://www.domowina.sorben.com/
макар че от всички венети(ободрити,моравяни,люджане)са останали само сорбите(сърби)за Германия важи същото каквото и за Гърция-по-старият народ назовава рекички,горички,селища,хълмове а по-новият приема или видоизменя наименованията...като отвориш сайта ще видиш как всеки немски град си има венетско име-на немски напр-Скорцен,не означава нищо,а на венетски Скорцени е фамилия идваща от вид птица!Котбус е Кодзбук(козел :-\,на немски козелът си е бьок-има връзка с бук-бык,мисля та кой от кого се е влиял??!)Триест си е ясен-и до ден днешен името му,на словенски и хърватски си е Трст-тръст!Значи народът дал името е по-стар,а Триесте нищо не означава нито на сегашен италиански,нито на латински,нито пък Триест е нещо на немски.А Трст,си е вид растение на словенски-както ти каза,с него са си покривали покривите!
поздрави Владо!смятам да се подготвя за една хубава тема и да я пусна,ама пусто време.....

сега отворих за "дрозден",а-а-а,немците го пишат!И веднага дават немската дума за птицата-Дросел-и доказват че са близки двете понятия...демек,да подхвърлят.може и да има нещо немско!?Да ама не-твоята версия че градът ще да е бил Трстен(Тръстен)е по-вероятена..селища с Трст,Трстень  от Мраморно море до Балтика десетки!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 29, 2009, 23:28:02
Моя близка, завършила „Право” в СУ преди доста години, ми разказа нещо много интересно. Нейният преподавател по „Гражданско право” - самият  Живко Сталев, по различни поводи, когато е прилагал извадки от историята на Римското право, е съветвал студентите си:
 „Когато използвате римски или гръцки, или латински източници, под наименованието „славяни”, винаги имайте  предвид, че това е социална категория зависимо население, а не етническа категория!”  !!! :idea:  :idea:  :idea:
Записах си прецизно, т.е. дума по дума, споделеното от моята близка, защото то е изключително важно! Това твърдение категорично подчертава най-вече, че:

1. НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ДА ТЪРСИМ  ЕТНОГЕНЕЗИСА НА СЛАВЯНИТЕ!
Защото такъв не съществува!!!
Нямало е племена, в смисъл етноси, наречени „склавини”!
 /променено на „славяни” при превода от руси и сърби, и техните послушници в България и в другите страни/
Това е социална категория на население с определен статут!
Т.е. единствено правилно е становището, че „склави”, „склавини” си е означавало „роб”, но за разлика от „servus”, което е било наименование за „безправен жител в Империята”, „склав” е имало значение на „категория зависим човек”!!! /Което е различно от статута на негрите, нали?/

2. НИКОГА ТОВА ЗАВИСИМО НАСЕЛЕНИЕ  НЕ СЕ Е САМОНАРИЧАЛО „СКЛАВИ”, „СКЛАВИНИ”!
Те са били НАРИЧАНИ така и това именно е отразено в различните документи, /които често се използват като доказателство от прославянските манипулатори и задължително се поднасят в „адаптиран превод, като „склави” става „славяни”./
Следователно: „СКЛАВИНИ” и съответно „СЛАВЯНИ” НЕ Е САМОНАЗВАНИЕ на съответното население, което пък логично и категорично доказва, че

3. „СКЛАВИНИ”/„СЛАВЯНИ”/ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕТНОНИМ, сиреч наименование на племе или група от племена.
Именно поради липса на тези уточнения в официозната наука, в миналото се е отворила удобна ниша за стъкмяване на манипулативната Илирийска идея, а по-късно и доктрината за Панславизма. Днес, заради скриването на тези истини, е налице огромното объркване за логично мислещите хора, които четат и учат историята на народа си, обявен за славянски.

Написаното дотук налага обобщението:
В земите, които се сочат за прародина на така наречените „славяни”, е живеело социално зависимо от Римската империя население. То не е било еднородно в етносните си характеристики.
Това вероятно са били представители и на венети, и на анти, и на триполци, и на прибалтийски племена, и на тракийски, и на редица други.
Не зная... Тези данни, могат бързо и безпроблемно да открият учените от народите, днешни потомци на тези племена.
Но едва ли това ще стане!
Защото се появяват следните неудобства за руските, сръбските, полските, чешките, словашките, словенските и прочее учени:
 1.  ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЯТ, ЧЕ ЧАСТ ОТ ТЕХНИТЕ ПРЕДЦИ СА БИЛИ СЪС СТАТУТ НА „СКЛАВИ”! 
Това обаче веднага отрича и развеселяващата история за трите славянски племена, дето са се разселили и насам, и нататък, и оттатък, и тъй се е образувало огромното „славянско море”, в което после са се удавили и българи, и траки, но не и гърци… :lol:
Към неудобното /хипотетично/ признание, което би трябвало да направят така наречените „славянски народи” за статута на част от своите предци, за тяхно ядно съжаление, няма как да се присъединим ние, Българите!!!  8-)
Защото византийците никога не са наричали българите „склави” /”славяни”/!!!
 А и как да посмеят да ги назоват така, след като САМИЯТ ИМПЕРАТОР Е ПЛАЩАЛ ЗА "УВАЖЕНИЕ  ОТ БЪЛГАРИТЕ" :idea: , т.е. данък да не го нападат!
Сключвал е с България международни търговски договори, което говори, че БЪЛГАРСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ Е БИЛ РАВНОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ СУБЕКТ на междудържавни официални отношения. Обратно, „склавите” /"славяните"/ са били ОБЕКТ на римското право и на договорите между Константинопол и Плиска - римското право приема робите /склавините/ до нивото на движимите вещи...
А същевременно Българите са равностоен по държавност народ на ромеите!
И днес, ако някой народ се самонарича потомък на „склавите”/славяните/, трябва да бъде благодарен на българите! Защото отношението на Българския владетел и на българската аристокрация към социално зависимите склави е било категорично различно, в сравнение с това на Рим и на Константинопол! Сред българите е имало равнопоставеност и категорията „робство” не е съществувала! Самият Кан е бил контролиран от съвет, съставен от 12 висши боили! Имало е перфектно разделение на властите и организация на йерархията в Българската държава /държави/.
При българите, благодарение на тяхното древно познание, религия и ценностна система, е имало не само уважение към всеки човек, но и към всяко животно и растение и т.н.

Така че, каквото и да се наложи един ден да признаят другите, така наречени славянски народи, за склавинството на техните предци, сред тях със сигурност няма да са българите!

Та дойде ред и на второто неудобство при /хипотетичното/ признание, че „славяни” не е етноним”, а статус. След него наричаните досега славянски народи, трябва веднага:
2. ДА ОТКРИЯТ  И ДА ПРЕДСТАВЯТ ОТ КОЯ ЕТНОСНА ГРУПА Е БИЛО ПЛЕМЕТО, ОТ КОЕТО Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ НАРОДЪТ ИМ!
Ние, българите, си знаем произхода – той е … български!!!
И тук идва на ход МНОГО ВАЖНО ОБСТОЯТЕЛСТВО:
По времето, за което прославянските учени твърдят, че „славянското море поглъща всичкото културно население в Европа”, в съседния континент, Азия, вече са съществували малки или по-големи  държави с име България.
Какво са представлявали те?
По това време за национално самосъзнание изобщо не може да се говори /това е ново понятие от 18 в/, т.е. държавите не са имали смисъл на Родина, родни граници, Отечество и тъй нататък.
БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВИТЕ ТОГАВА СА БИЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБЕДИНЯВАЩИ БЛИЗКИ ПО ПРОИЗХОД, РЕЛИГИЯ, И КУЛТУРА НАРОДИ + разбира се и онези племена, с които са имали обща или близка територия - т.е. те са били от типа "териториални държави".
Така че, всяка една от държавите с име България е включвала и консолидирала в пределите си население от БЪЛГАРСКИ ЕТНОС!!!
Не случайно днес говорим например за две групи БЪЛГАРИ  – кутригури и утигури, като всеки знае, защото е документирано в древните извори, че това са две групи български племена. Или пък, пишейки за „оногундури, берсили”, всеки знае, защото го доказват древните извори, че става дума за племена от български произход. Прочее дисертации и трудове и от старо, и по-ново време, и от прославянски, и други учени пишат за „племена, които са с /пра/български произход”.
А на това основание убедено можем да говорим, че в почти цяла Източна Европа, в земите на днешна Южна Русия, в немалка част от Азия земите са населявани от племена, чийто етногенезис единодушно се обявява за български!!! /независимо дали се поставят представки „пра-„ или „прото-„/ .
И това са твърдения за време, когато е имало вече Български държави! Българите са познати на всички! И не случайно историографите имат основание да подчертават етногенезиса на определени племена като български! /Представката „пра” е турена от проруските слуги в България./
От тук следва, че:
МОЖЕМ С ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ГОВОРИМ ЗА „ОГРОМНО БЪЛГАРСКО МОРЕ ОТ ПЛЕМЕНА”!

В същото това време, другият общ етнос на голям брой племена /народи/ е ТРАКИЙСКИЯТ. Макар че единомислие на учените, изследващи тракийската древност, не е налице. Но като се има предвид, че са сравнително малко откритията за историята на траките, а и безпристрастните учени, които се занимават с тази тема са малцина, едва ли можем да очакваме скоро що-годе подредени факти по тази тема.
Но е факт, че тракийските племена са били над 60, а според много учени, техният брой достига до 90. Територията, която доказано са населявали, е също огромна – дори и според изследванията на прогръцките „учени” тя пак е достатъчно голяма, за да
МОЖЕМ С ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ГОВОРИМ ЗА „ОГРОМНО ТРАКИЙСКО МОРЕ ОТ ПЛЕМЕНА”!

/Признавам си, че не съм се ровила сред сведенията за етногенезиса на народите от Западна Европа. Вероятно и там си имат „морета от народи” с общ генезис. Но това е друга посока и друга тема./

Та така стигнахме до третото неудобство за прославянските учени:
3. ЩЕ ТРЯБВА ДА ОТКРИЯТ ОТ КОЕ ОТ НАЛИЧНИТЕ ДВЕ „МОРЕТА ОТ НАРОДИ” Е ЕТНОГЕНЕЗИСЪТ НА ТЕХНИЯ!
Защото е ясно, че с тях имаме частични допирни точки в езика, в топонимите, във фолклора и т.н. Същевременно обаче има и коренни разлики!
Така че – много работа имат учените от така наречените славянски страни. Защото, ако признаят, че „славяни” е статут, а не етноним, народите им остават без изяснен и подчертан етногенезис!

Едва ли обаче това ще се случи!...

Но за мен е важно да знам!
И ще продължавам да търся!
И да разсъждавам върху намереното!
И онова, в което съм неопровержимо убедена е моят етногенезис – ЧЕ СЪМ БЪЛГАРКА!!!

 В паспорта ми го пише!!! :D
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Март 30, 2009, 08:05:43
Моя близка, завършила „Право” в СУ преди доста години, ми разказа нещо много интересно. Нейният преподавател по „Гражданско право” - самият  Живко Сталев, по различни поводи, когато е прилагал извадки от историята на Римското право, е съветвал студентите си:
 „Когато използвате римски или гръцки, или латински източници, под наименованието „славяни”, винаги имайте  предвид, че това е социална категория зависимо население, а не етническа категория!”  !!! :idea:  :idea:  :idea:
Записах си прецизно, т.е. дума по дума, споделеното от моята близка, защото то е изключително важно! Това твърдение категорично подчертава най-вече, че:

1. НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ДА ТЪРСИМ  ЕТНОГЕНЕЗИСА НА СЛАВЯНИТЕ!
Защото такъв не съществува!!!
Нямало е племена, в смисъл етноси, наречени „склавини”!
 /променено на „славяни” при превода от руси и сърби, и техните послушници в България и в другите страни/
Това е социална категория на население с определен статут!
Т.е. единствено правилно е становището, че „склави”, „склавини” си е означавало „роб”, но за разлика от „servus”, което е било наименование за „безправен жител в Империята”, „склав” е имало значение на „категория зависим човек”!!! /Което е различно от статута на негрите, нали?/

2. НИКОГА ТОВА ЗАВИСИМО НАСЕЛЕНИЕ  НЕ СЕ Е САМОНАРИЧАЛО „СКЛАВИ”, „СКЛАВИНИ”!
Те са били НАРИЧАНИ така и това именно е отразено в различните документи, /които често се използват като доказателство от прославянските манипулатори и задължително се поднасят в „адаптиран превод, като „склави” става „славяни”./
Следователно: „СКЛАВИНИ” и съответно „СЛАВЯНИ” НЕ Е САМОНАЗВАНИЕ на съответното население, което пък логично и категорично доказва, че

3. „СКЛАВИНИ”/„СЛАВЯНИ”/ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕТНОНИМ, сиреч наименование на племе или група от племена.
Именно поради липса на тези уточнения в официозната наука, в миналото се е отворила удобна ниша за стъкмяване на манипулативната Илирийска идея, а по-късно и доктрината за Панславизма. Днес, заради скриването на тези истини, е налице огромното объркване за логично мислещите хора, които четат и учат историята на народа си, обявен за славянски.

Написаното дотук налага обобщението:
В земите, които се сочат за прародина на така наречените „славяни”, е живеело социално зависимо от Римската империя население. То не е било еднородно в етносните си характеристики.
Това вероятно са били представители и на венети, и на анти, и на триполци, и на прибалтийски племена, и на тракийски, и на редица други.
Не зная... Тези данни, могат бързо и безпроблемно да открият учените от народите, днешни потомци на тези племена.
Но едва ли това ще стане!
Защото се появяват следните неудобства за руските, сръбските, полските, чешките, словашките, словенските и прочее учени:
 1.  ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЯТ, ЧЕ ЧАСТ ОТ ТЕХНИТЕ ПРЕДЦИ СА БИЛИ СЪС СТАТУТ НА „СКЛАВИ”! 
Това обаче веднага отрича и развеселяващата история за трите славянски племена, дето са се разселили и насам, и нататък, и оттатък, и тъй се е образувало огромното „славянско море”, в което после са се удавили и българи, и траки, но не и гърци… :lol:
Към неудобното /хипотетично/ признание, което би трябвало да направят така наречените „славянски народи” за статута на част от своите предци, за тяхно ядно съжаление, няма как да се присъединим ние, Българите!!!  8-)
Защото византийците никога не са наричали българите „склави” /”славяни”/!!!
 А и как да посмеят да ги назоват така, след като САМИЯТ ИМПЕРАТОР Е ПЛАЩАЛ ЗА "УВАЖЕНИЕ  ОТ БЪЛГАРИТЕ" :idea: , т.е. данък да не го нападат!
Сключвал е с България международни търговски договори, което говори, че БЪЛГАРСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ Е БИЛ РАВНОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ СУБЕКТ на междудържавни официални отношения. Обратно, „склавите” /"славяните"/ са били ОБЕКТ на римското право и на договорите между Константинопол и Плиска - римското право приема робите /склавините/ до нивото на движимите вещи...
А същевременно Българите са равностоен по държавност народ на ромеите!
И днес, ако някой народ се самонарича потомък на „склавите”/славяните/, трябва да бъде благодарен на българите! Защото отношението на Българския владетел и на българската аристокрация към социално зависимите склави е било категорично различно, в сравнение с това на Рим и на Константинопол! Сред българите е имало равнопоставеност и категорията „робство” не е съществувала! Самият Кан е бил контролиран от съвет, съставен от 12 висши боили! Имало е перфектно разделение на властите и организация на йерархията в Българската държава /държави/.
При българите, благодарение на тяхното древно познание, религия и ценностна система, е имало не само уважение към всеки човек, но и към всяко животно и растение и т.н.

Така че, каквото и да се наложи един ден да признаят другите, така наречени славянски народи, за склавинството на техните предци, сред тях със сигурност няма да са българите!

Та дойде ред и на второто неудобство при /хипотетичното/ признание, че „славяни” не е етноним”, а статус. След него наричаните досега славянски народи, трябва веднага:
2. ДА ОТКРИЯТ  И ДА ПРЕДСТАВЯТ ОТ КОЯ ЕТНОСНА ГРУПА Е БИЛО ПЛЕМЕТО, ОТ КОЕТО Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ НАРОДЪТ ИМ!
Ние, българите, си знаем произхода – той е … български!!!
И тук идва на ход МНОГО ВАЖНО ОБСТОЯТЕЛСТВО:
По времето, за което прославянските учени твърдят, че „славянското море поглъща всичкото културно население в Европа”, в съседния континент, Азия, вече са съществували малки или по-големи  държави с име България.
Какво са представлявали те?
По това време за национално самосъзнание изобщо не може да се говори /това е ново понятие от 18 в/, т.е. държавите не са имали смисъл на Родина, родни граници, Отечество и тъй нататък.
БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВИТЕ ТОГАВА СА БИЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБЕДИНЯВАЩИ БЛИЗКИ ПО ПРОИЗХОД, РЕЛИГИЯ, И КУЛТУРА НАРОДИ + разбира се и онези племена, с които са имали обща или близка територия - т.е. те са били от типа "териториални държави".
Така че, всяка една от държавите с име България е включвала и консолидирала в пределите си население от БЪЛГАРСКИ ЕТНОС!!!
Не случайно днес говорим например за две групи БЪЛГАРИ  – кутригури и утигури, като всеки знае, защото е документирано в древните извори, че това са две групи български племена. Или пък, пишейки за „оногундури, берсили”, всеки знае, защото го доказват древните извори, че става дума за племена от български произход. Прочее дисертации и трудове и от старо, и по-ново време, и от прославянски, и други учени пишат за „племена, които са с /пра/български произход”.
А на това основание убедено можем да говорим, че в почти цяла Източна Европа, в земите на днешна Южна Русия, в немалка част от Азия земите са населявани от племена, чийто етногенезис единодушно се обявява за български!!! /независимо дали се поставят представки „пра-„ или „прото-„/ .
И това са твърдения за време, когато е имало вече Български държави! Българите са познати на всички! И не случайно историографите имат основание да подчертават етногенезиса на определени племена като български! /Представката „пра” е турена от проруските слуги в България./
От тук следва, че:
МОЖЕМ С ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ГОВОРИМ ЗА „ОГРОМНО БЪЛГАРСКО МОРЕ ОТ ПЛЕМЕНА”!

В същото това време, другият общ етнос на голям брой племена /народи/ е ТРАКИЙСКИЯТ. Макар че единомислие на учените, изследващи тракийската древност, не е налице. Но като се има предвид, че са сравнително малко откритията за историята на траките, а и безпристрастните учени, които се занимават с тази тема са малцина, едва ли можем да очакваме скоро що-годе подредени факти по тази тема.
Но е факт, че тракийските племена са били над 60, а според много учени, техният брой достига до 90. Територията, която доказано са населявали, е също огромна – дори и според изследванията на прогръцките „учени” тя пак е достатъчно голяма, за да
МОЖЕМ С ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ГОВОРИМ ЗА „ОГРОМНО ТРАКИЙСКО МОРЕ ОТ ПЛЕМЕНА”!

/Признавам си, че не съм се ровила сред сведенията за етногенезиса на народите от Западна Европа. Вероятно и там си имат „морета от народи” с общ генезис. Но това е друга посока и друга тема./

Та така стигнахме до третото неудобство за прославянските учени:
3. ЩЕ ТРЯБВА ДА ОТКРИЯТ ОТ КОЕ ОТ НАЛИЧНИТЕ ДВЕ „МОРЕТА ОТ НАРОДИ” Е ЕТНОГЕНЕЗИСЪТ НА ТЕХНИЯ!
Защото е ясно, че с тях имаме частични допирни точки в езика, в топонимите, във фолклора и т.н. Същевременно обаче има и коренни разлики!
Така че – много работа имат учените от така наречените славянски страни. Защото, ако признаят, че „славяни” е статут, а не етноним, народите им остават без изяснен и подчертан етногенезис!

Едва ли обаче това ще се случи!...

Но за мен е важно да знам!
И ще продължавам да търся!
И да разсъждавам върху намереното!
И онова, в което съм неопровержимо убедена е моят етногенезис – ЧЕ СЪМ БЪЛГАРКА!!!

 В паспорта ми го пише!!! :D

Здравей Сарадива,
Много си се впрегнала от тия "славяни" и техния произход! Захванала си се и си направила много обстоятелствено и детайлно и както на мен ми изглежда - погрешно тълкуване на термина. И объркването според мен идва преди всичко от поставянето на знак за равенство между 2 термина, разделени от бездна време и допускането, че в древността и чак до Средновековието едва ли не терминът се е използвал за обозначаване на всички народи, които дне(!) наричаме "славянски". Откъде знаем - след като терминът "славяни" влиза в обръщение през 18 в (нека да е и началото на 16-и в) - че хиляда и повече години преди това племената или народите наричани венети, анти, севери, драговичи и пр. и пр. са знаели и са се обединявали и под накякъв общ "супер-етноним"? Абсолютно произволно допущане, което не се основава на никакви документи. От друга страна дали наистина римските администратори са били толкова разсеяни или неинтересуващи се кой какъв е, та са обединявали всички скити под едно название - "склавини"? Едва ли! Аз съм склонен да приема това което казваш, че склавините са си били определена социална категория хора в обществото на Римската империя и в тази категория са влизали хора от различни етноси, може би и от различни раси ако щеш, но в никакъв случай това не е било събирателно име за хора, говорещи един език (или близки езици), имащи сходни вярвания, обичаи и т.н. и т.н. Тази идея най-вероятно е разработена и пробутана в обръщение от немски или английски историци през 19 век - възможно като противопоставяне на панславизма (макар че Орбини наистина казва "склави". Но това може да си е погрешно останало от някога си в образувалия се очевидно доста по-късно официален италиански език или по някаква друга причина). А като знаем какво е правил "пангерманизмът" с коренното население на днешните германски земи е възможно такова отношение да е съвсем естествено за надъхания германец към това коренно население като един вид оправдание за това което е вършил спрямо него...
Та така - по-добре е да се наричаме с обобщаващото "скити" вместо невярното "славяни", но клишетата са упорита работа... И наистина е безсмислено да се търси произхода на "славяни" в древните извори, защото терминът се появява хилядо години поне по-късно...
Помака
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 30, 2009, 17:55:22
Всъщност славяните са на римските граници и в римските източници(Прокопий и Иордан основно)под няколко наименования-"склавини""анти" и така спорното,но важно "венети".Ако между венети и славяни има нещо общо(а то има)тогава трако-илирийската връзка,както и скитската,са важни за произхода на славяните.И няма нужда да се говори толкова много за "преселения"и"морета"та траките,гетите и скитите са си били винаги наблизо.Славяни всъщност,е лингвистичен научен термин,много близък до употребителното самоназвание"соловени""скловени"и т.н.Лингвистично трябва да има такава терминология,по аналогия с "романци""германци" защото хората говорещи"вода""поле"дерево"или "дрво""железо""серебро""золото"или "кон","лес""бяло"бело"черно""чорно"са явно в една лингвистична група...групата трябва някак да се назове-и е назована,според мене правилно...та това си е научен термин.Ще се съглася че не бива да се абсолютизира-да не би в Испания и Франция постоянно да се говори за "романността"..за "великата Рома" се говори основно в Румъния ::)
Не знам защо професорът ти е бил така убеден за тъждественността на "славяни " и "склави"? ???Рим се е снабдявал с евтини и многобройни роби основно,чрез победоносни завоевателни войни-в 1-3 век основно.Да,но победоносните войни спират,по много причини-робите не са така лесно достъпни и римската икономика започва да боксува.Източниците за "анти""венети" и "склавини"които могат много или малко да се отъждествят с нашите предци говорят точно обратноно-не Рим взима роби,а "склавините"(антите,венетите)бият римската войска,ограбват провинциите и отвличат населението.Рим има един единствен поход на славянска(антска)територия във Влахия-този на Приск.
Ако професорът ти се беше запитал"ами как така славяните,заедно с българи преминават стените на Константинопол,в 542г,а пък са подчинени!" щеше да разбере неубедителността на немската теория...все пак славяните са важни за мене не само,защото ето и в този текст 95%от словата написани от мене са си с общославянски корени,но и защото теориите за Прародината и произходът на славяните ще ни помогнат да разберем и къде и какви са били моретата в които потъват народите,и връзката готи-венети-вандали-славяни и връзката арийци(иранци,че арийци :-\)-сармати-траки-даки-анти-славяни.Та важни са теориите за славяните и са свързани с другите исторически теории-напр Балканската-илиро-тракийската или Неодунавската теория(цитирах ти най-важното от тях)Азиатската-усунската за близост славяни-хуни,също е много интересна

.за славяните теории много(недоказани)някои от тях смехотворни-като тази за подчинено население на Рим?!А знаеш ли,че е имало военачалници и императори скити?Например Юстиниан!За Ардрабур и синът му Аспар-консули,е писано много,вкл и художествени романи.все пак професорът ти донякъде е прав-преди 551г май е имало славяни в римските провинции,понякога подчинени,понякога на командирски длъжности в армията,а и преди 681г. е имало българи по тези земи..ето малко украински размишления по темата.....Огромный кипящий массив булгарских народов выбрасывал во все стороны протуберанцы булгарско-суварских колонистов, повсеместно основывавших в союзе с местными народами прочные государственные образования: Волжская Булгария на Каме и Русь на Днепре (основана белоярами-полянами и суварами-север в союзе с дунайскими русами Кия), . А кроме того и во многих других местах, где археологи-норманисты якобы "ещё не сделали" необходимых открытий, пряча накопленный громадный материал раскопок в запасниках музеев без всякого анализа, а то и уничтожая его.

Например, "Великая хроника Польши" (Chronica Poloniae Maioris, Monumenta Poloniae Historica) пишет, что Польша (Polonia) образовалась в результате слияния лехитов (потомков Леха, западных славян-ляхов; с некими неизвестными (?) полянами (Polani), и теперь эти лехиты называются поляками (Poloni). Всякий, кто видел польские экранизации исторических книг Генрика Сенкевича, мог обратить внимание на облик польских шляхтичей, воссозданный в фильмах по польским же представлениям. Шляхтичи брили голову наголо, оставляя клок волос на темени. И жили в особых военных посёлках отдельно от земледельцев -- как и русы жили особо от славян.

Матвей Стрыйковский, наиболее авторитетный из польских историков 16 столетия, автор "Хроники польской, литовской, жмудской и всей Руси" (1582), прямо называл сарматов "родоначальниками польского шляхетства" (булгары -- прямые потомки древних сарматов).

Это была эпоха мощной и всеохватной булгаризации, и трудно было тогда в этой части света найти народ, не имевший хоть какого-нибудь отношения к булгарам (новосарматам). Громадный ареал булгаризации, охвативший всю Восточную Европу, средневековые хронисты называли Сарматией. Частью средневековой Сарматии-Булгарии была и Русь. Днепровские поляне на этом фоне вовсе не являются неким исключением, а только подтверждают общее правило, вписываясь в единую (для этой части света и для той эпохи) картину.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 30, 2009, 21:13:22
Помак написа:
„И объркването според мен идва преди всичко от поставянето на знак за равенство между 2 термина, разделени от бездна време и допускането, че в древността и чак до Средновековието едва ли не терминът се е използвал за обозначаване на всички народи, които дне(!) наричаме "славянски". Откъде знаем - след като терминът "славяни" влиза в обръщение през 18 в (нека да е и началото на 16-и в) - че хиляда и повече години преди това племената или народите наричани венети, анти, севери, драговичи и пр. и пр. са знаели и са се обединявали и под накякъв общ "супер-етноним"? ”

Виж, Помак, в тази тема съм постнала много описания за начина, по който първо създателите на Илирийската идея грабват наименованието "склави/ни" и го обявяват за етноним, обединяващ де що има територии, наричани "склавинии", т.е. територии, откъдето в предишни времена са били вземани слуги, роби. После много ловко Русия примъква лъжата към себе си и започва здраво преиначаване на историята.
Описала съм целия процес и ето тук: http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=31&sid=fa4af00757c9583e2099bd7ed7483907&start=10

Та затова има разлика във времето! То, ако нямаше разлика, всеки щеше да знае какво е „склавини” и щеше да се чуди, а бе кои са тези „славяни”?!  ;) 
Така че няма объркване и администраторите са били наясно! За тях „склави” не е било етноним, а категория, статус. И хората, наричани „склави” не са били от един и същи етнос! Така че, за "пансклавизъм" или „панславизъм” не може да се говори. Нито пък за прословутото „славянско море”!
Та затова ме разсмиват възгласи като този на Лесной, че оттук, та чак дотам, че и оттатък са живеели все славяни!
Ами ако са българи? Ами ако са траки?

Помак написа:
Тази идея най-вероятно е разработена и пробутана в обръщение от немски или английски историци през 19 век - възможно като противопоставяне на панславизма (макар че Орбини наистина казва "склави". Но това може да си е погрешно останало от някога си в образувалия се очевидно доста по-късно официален италиански език или по някаква друга причина).


Общото название "славяни", в смисъл на етноним, влиза в политическа употреба за пръв път през 1593 г., като дотогава се употребява единствено терминът sclavi. И както правилно си забелязал това е подчертано и в заглавието на Светая светих за славянофилите – книгата на Мавро Орбини от Пиза, написана през 1601 г. - "Царството на славяните … днес неправилно наричани скиавони (schiavoni - роби)”.
На това уточнение никой досега не е обърнал внимание! Защо му е било нужно на Орбини да подчертава, че славяните са наричани „склавини”?  /поднесената от него дума „скиавони” е всъщност производна на „склавини” – въпрос на изписване и прочит/. Че ако от 6 век си е съществувал етноним „славяни”, защо ще им е нужно на всички народи да ги наричат „склавини”, „склавои”, „склавони”?!  И да се появи Орбини на бял свят, за да ги укори всичките, че това наричане е „неправилно” и че всъщност туй са си чистокръвни и съвсем истински „славяни”?!?!

И още нещо важно:
„…т.нар. гръцка идея при руската императрица Екатерина Велика с идеята, че Русия, като най-голяма „славянска” империя трябва да покровителства всички „славяни” и да ги освободи от турците, както и да възстанови Византия. Според плана синът на Екатерина Велика, който говорил зле на руски но затова пък на отличен  гръцки (защото е възпитаван от гръцки придворни велможи) трябвало да стане император на вече възстановената Византийска империя. Никъде в този план не се споменават българите, камо ли да става и дума за освобождението им.

Руското издание на „Царството на славяните” на Орбини излиза в Петербург през 1722 г. по „повелението” на император Петър І Велики под заглавие: „Книга историография початия  имене, славы и разширения народа славянского....” и пр. Твърде показателно е, че книгата не е превод на пълния италиански текст, а е съкратена „адаптация” направена на руски език от.... сърбина граф Сава Владиславович – деен дипломат, най-близък съветник на император Петър I, в балканската му политика..."
Н.Виденов „Началото на доктрината „Панславизъм”


Помак написа:
„Та така - по-добре е да се наричаме с обобщаващото "скити" вместо невярното "славяни", но клишетата са упорита работа...

Със сто ръце те поздравявам за твърдението!

Ето какво споделя  проф. Асен Чилингиров за това:
„… трябва да знаем, че нашето население е коренно за района около Черно море, през Балкана и чак до северната част на Мала Азия. То е имало свой език и своя писменост още преди Христа, на тях стъпва българският език. Гърците са наричали тази народност Велика Скития. Това население е в основата на Българската държава. То получава християнството си още в 1 век от н.е. и превежда Библията. Създава своя книжнина, свое изкуство. Всъщност, Кирил и Методий превеждат и транскрибират книгите, написани на предишната азбука - глаголица. И за Рим, и за Константинопол това е писменост на еретици, затова трябва да бъде легализирана. Борис не покръства българския народ, а именно легализира съществуващото християнство на българите. Синът му Симеон определя това християнство като единично, независимо, вътрешно неподвластно на чужди шапки.”
/Цялото интервю го има ето тукhttp://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=1&t=86&sid=04c97064ebb9ad732d4f91d1cd417561/

Но пак ме дразни наименованието „славяни”, защото, както по-горе писах има две морета от племена по това време – Българско и Тракийско.

Няма никакви „славяни”!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Симчо написа:
„Славяни всъщност,е лингвистичен научен термин,много близък до употребителното самоназвание"соловени""скловени"и т.н.Лингвистично трябва да има такава терминология, ...групата трябва някак да се назове-и е назована,според мене правилно...та това си е научен термин…
Не знам защо професорът ти е бил така убеден за тъждествеността на "славяни " и "склави"?”


Симчо, кой професор имаш предвид, че го наричаш „професорът ти”?! Ти от професор ли си се учил и кой е той? И кой е моят, щом имаш някого предвид?

Сега по същество.
Щом лингвистично трябва да има някакъв термин, защо не е например: „група български езици”?! Още повече си има такъв етнос в миналото „българи” - и като народност, и като група племена. А и всичките, които се назовават днес „славяни” имат и християнство, и писменост, и книжовност, и много други детайли в пищните си истории, благодарение на българите. Така че, е и логично, и исторически аргументирано, и най-малкото за едната признателност на онова, което предците ни са направили за онези, с които имат родствен език.

След като има Рим и романска група езици, след като има Иран и иранска група езици, Германия и германска група езици, защо да няма и българска група?! А ще налагаме и повтаряме политическата измишльотина „славянска група езици”?! Скоро една моя опонентка в подобен спор тропаше нервно с крак и нареждаше:”Славяни сме, защото говорим на славянски езици!” Аз пък й отговорих, че съм българка, защото говоря на български език! А той се е наричал български дори и във времената, когато нито склавини, нито пък изобщо славяни, нито пък хич гърци даже не е имало!!!

Що пък да не се наричат и „скитски” езици. Скити си е имало в миналото, по всичките земи, по които сега са и българите, и тези, които се наричат „славяни”. И тъй като съм привърженик на идеята, че скити = българи, то пак ще си е исторически и вярно, и признателно… А и с този термин „скитска група езици” няма да дразним завистливите империи…

Така че, Симчо, какво значи това: „групата трябва все някак да се назове”? Та езикът е определящ и народността, и нацията, и историята, а и географията на една държава!!! Не е все едно как ще се нарича! Все едно да кажем – а бе държавата ни ще се нарича Славяния, защото все някак трябва да се назове…

А и как ще ми обясниш твърдението си, че "славяни" е УПОТРЕБИТЕЛНО САМОНАЗВАНИЕ" ?!?!
Това не мога да го разбера?

Симчо написа:
„…все пак славяните са важни за мене не само,защото ето и в този текст 95%от словата написани от мене са си с общославянски корени,но и защото теориите за Прародината и произходът на славяните ще ни помогнат да разберем и къде и какви са били моретата в които потъват народите,и връзката готи-венети-вандали-славяни и връзката арийци(иранци,че арийци )-сармати-траки-даки-анти-славяни.Та важни са теориите за славяните и са свързани с другите исторически теории-напр Балканската-илиро-тракийската или Неодунавската теория(цитирах ти най-важното от тях)Азиатската-усунската за близост славяни-хуни,също е много интересна”


Абсолютно си прав, Симчо! Това са изключително важни обстоятелства за българската история!!!
Аз не съм против такива изследвания. Но смятам, че терминът „славяни” досега не ни е донесъл нито историческа, нито изследователска, нито каквато и да е било друга полза. Напротив увътрил ни е здраво!

Я замести  думата „славяни” с „българи”, а израза „славянски народи /племена/” с „български народи/племена/ и ще видиш как всичко си идва на мястото!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да, зная, че това, което пиша е против наложения стереотип и никога няма да се възприеме! Но имаме право поне да подчертаваме несъгласието си с несправедливо пренебрежителното отношение към историята ни от страна на народи-длъжници на България!
И да си бъбрим тук-там…


Симчо, чии са украинските размишления по темата! Супер са!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: бугарашъ в Март 30, 2009, 22:12:20
В днешния испански език (като латинопроизходящ ;)) разликата между думите роби (esclavos) и славяни (eslavos) не е особено голяма :).
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 30, 2009, 22:50:07
Тезата,че прибалтите,поради взаимодействието си с някакъв ирански етнос,оформят славянството е горе-долу приета от всички.(е има и изключния,Горунг доказва вторична връзкаа.т.е.славяните не произлизат пряко от прибалтите,а славяни и прибалти произлизат от някакъв общ народ)...лично аз,също много съм писал,и то каквото и ти пишеш-не българите се повлияват от славяните и "потъват в славянското море"а обратното...
1.Славяните са с пренесено име от "склавени"която е една от трите групи-най малката,тази в Панония,на юг от Миутенското езеро(Балатон????)...
2 общото понятиие е "венети"-поне за Прокопий и Иордан,тогава се е смятало обратното-скловените са част от венетите,а не внетите да са част от славяните
2."Анти" е иранско име-според Вернадски е на част от аланите.Объркващо е,че "анти"имаме и на Кавказ-това са явно алани,а анти има и при вандалите и аланите в Испания,че и в Тунис?!
3.И проблемът е,че няма народност "българи" нито група сред тези сходни народи.Има наистина дулеби-имат тяхна държава Дулобия,има и хървати,има и книга на Ганчо Ценов"Кроватова България"има бугани(бужани)но колкото и да са свързани с българите тези народи-термин"българи"при тях няма...и това води до непризнаване,на много елегантната теория-за произход на славяните от българите...
4.да но има народ "волхи"(влохви,влъхви,влхви,волохви)има и топоними и етоними-Вологда,Волхов,Влохов,Болшиха,Влахия...ето малко за волохите...с Владо сме писали и по други форуми,ама нали знаеш-в Русия от 15 в насам управляват немци,та тее по всякакъв начин трябва да докажат че
-руската държава е от немците и те честно имат право да са над славяните и да ги държат крепостни
-германците са построили градове(Киев)и са организирали славяните
-няма и не може да има българи,нито при правосливаето,нито в езикът.има или германци(нормани)или византийци,или църковнославянци-двата последни народа,византийците и църковнославянците са си загадъчни и до сега...   
Аз лично се разрових в тия неща защото не приемах тезата за българите"претопени в славянското море" след 681г.
И понеже сега се разгаря голяма научна дискусия за славяните бих искал да представя някои от теориите за произходът им.За съжаление тезата която аз се мъча да застъпя- участието на българи във формиране на славяните,се отхвърля защото българите се смятат от славистите за тюрки-номади!

. С точки зрения государства, наука, препятствующая, как правило, своими выводами “историческому” обоснованию политики, — просто вредна.Пользуясь бесцензурным периодом, предлагаю гипотезу о связи славянских жрецов-волхвов
ФАКТ ПЕРВЫЙ: сходство имен “волох” — “волхв”.

А.Г.Преображенский приводит три точки зрения на этимологию слова “волхв” (Преображенский 1959: 94):

— от древнесеверогерманского volva (volthva) — пророчица (Миклошич, Вондрак);

— от финского welho — колдун (Срезневский);


ФАКТ ВТОРОЙ: соответствие пастушеского образа жизни волохов и культа жреческого покровителя “скотьего бога” Велеса.

Связь Велеса со жрецами-волхвами, т.е. “с традицией шаманско-поэтического синкретического действия” (Иванов, Топоров 1974: 65) неоднократно отмечалась в литературе, начиная с Р.Якобсона (Иванов, Топоров 1974: 54, 65; Успенский 1982: 65, 140; Попович 1985: 93). Аргументом в пользу этой связи служит одна из форм имени “волхв” — “волъсви”, “волсви” (ПВЛ-1: 66, 99, 104). В “Сказании о построении града Ярославля”, источнике, восходящем к древней записи, “которая хотя и подновлялась позднее, но тем не менее в достаточной степени отразила истинный ход событий”, прямо говориться, что волхвы были жрецами “скотьего бога”: “Сему же многоказненному идолу и керметь (капище) створена бысть и волхов вдан, а сей неугасимый огнь Волосу держа и жертвенная ему кури” (Цит по: Рапов 1988: 317-318).

ФАКТ ТРЕТИЙ: сообщения ПВЛ о покорении волохами славян во время пребывания последних на Дунае.

Эти факты позволяют предположить, что отмеченное Нестором господство ВОЛОХОВ над славянами носило преимущественно ЖРЕЧЕСКИЙ характер, что в результате этого господства жреческое сословие славян получило наименование ВОЛХВОВ.

“Третий путь” этногенеза волохов прокладывает Р.А.Рабинович. На основании сведений Гильома Рубрука (“И вблизи паскатир живут иллак, что значит то же, что блак, но татары не умеют произносить Б; от них произошли те, кто живет в земле Ассана”: Рубрук 1997: 120) он предполагает, что “влахи-блаки Балканского полуострова происходят от блаков «близ земли Паскатир», территории, близкой к Южному Уралу. Народ под именем «блаки» уже существовал в период гуннских завоеваний в Европе и оказывал гуннам сопротивление наряду с болгарами (Рабинович 1997: 8). В этом контексте заслуживает внимания перечень народов Мутахара ибн ал-Макдиси (966 г.), в котором на пути из Хорезма в Булгар, между славянами и аланами, упоминается народ “валадж”. Советские и румынские исследователи локализуют “валадж” на Дунае. Однако французский переводчик ал-Макдиси К.Юар (Cl.Huart) уточняет: “валадж” — народ с Волги (Dvoichenko-Markov 1984: 522).

Тогда станет возможным попробовать объяснить этимологию имен “Волга” и “болгары” из этнонима “волохи”. О связи болгар с савирами говорят следующие факты:

(Заходер 1962: 129). Ибн Хордадбех (IX в.) сообщает о владениях “царя Сувар”, расположенных за Дербентом, т.е. на Северном Кавказе. В Худуд ал-алам (X в.) упомянут хазарский город Савгар. С волохами, возможно, связаны упомянутые в этих же источниках хазарский город Баланджар (ср. с ‘валадж') и владения северокавказского “царя Филан” (Вилан?) (Заходер 1962: 171). О “себир”, соседящих с “бургар”, за “Каспийскими воротами”, т.е. на Северном Кавказе, пишет сирийский автор VI в. Псевдо-Захария (Петрухин 1995: 43).

Примечательно, что соседство “царя Сувар” и “царя Филан” в Предкавказье, возможно, отмечено и в некоторых средневековых списках античных авторов: “Сразу за Киммерием живут меотики, халы (вариант — Vali), серны (вариант — Serbii)...” (Плиний Старший); “А между Керавнскими горами и рекой Ра — оринэи, и валы и сербы” (Птолемей) (Свод 1991: 25, 35-36, 53-54; Ср.: Кобычев 1973: 127-128). На Предкавказье в первом списке указывают упоминания “Киммерия” (город на Тамани), “меотики” — обитатели восточное побережье Азовского моря), во втором — “Керавнские горы” (Кавказ) и “река Ра” (Волга). Имя сербов Л.Нидерле считает искаженой формой имени северян (Фасмер 1996в: 604). Ф.В.Шелов-Коведяев отмечает, что древнейшие из дошедших рукописей “Естественной истории” Плиния Старшего — позднее VIII в., “Географии” Птолемея — XI в. В эпоху средневековья “рукописи постоянно дополнялись и правились” и “содержат массу позднейших эмендаций, вставок, сокращений и иных отклонений от оригинального текста” (Свод 1991: 19-20, 48). Возможно, валы и сербы попали в тексты древних усилиями средневековых переписчиков, знакомых с этнической ситуацией на Северном Кавказе после V в.  При взгляде с запада валы, напротив, оказываются, ближе, чем сербы.  “Каспийского свода” — это искаженные валы/халы и сербы/серны античной традиции;
— Одно из племен дунайских болгар — “северы” (Фасмер 1996в: 589);
— У волжских булгар два главнейшие города — Булгар и Сувар. Ибн Фадлан (X в.) пишет о “народе, называемом суваз”, подвластном царю волжских булгар (Заходер 1967: 36-39).

В России роль государственного вмешательства традиционно велика. Масштабные фальсификации прошлого в соответствии с актуальными правительственными задачами начались здесь еще в XVI веке-та,според древните автори(не всички),общото наименование е "венди"(венети,венеди)склавините заемат само малка област в Паноия,но после се разпространяват
Съвсем правилно са нещата определени от науката-славяните са си в една група!Българите са си в тая група!
Защо е наречена "славянска" а не българска,скитска или венетска е много дълъг разговор...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Март 30, 2009, 22:57:36
Както многократно обясних,не римляните са вземали славяните за роби,а славяните са заробвали римляни поради поредицата разгроми на римската войска...така че едва ли в римското общество е имало много роби славяни...
термините на съвременниците на събитията са били"анти""венети""скити" е имало е и "склавини",и те са най-страшните."Стратегикона"на Маврикий е написан именно като помагало за борба със страшните славяни...
Пак ще повторя годината-542 българи и славяни минават стените на Константинопол...славяните опустошават страшно и цяла Елада-даже и Пелопонес....като Империята напълно губи контролът над тези земи.
Не вярвам "славянин"да е означавало нещо друго освен"безжалостен враг"!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Март 31, 2009, 07:55:01
Набързо написано, че на работа не може повече…

Симчо, те и византийците са поробвали българи, ама това не означава, че не е вярно и другото, че българите са пленявали византийци, че и последните данъци за ненападение са плащали. /Разбира се, че имам предвид държавите!/

Онези, които са влезли в Константинопол с българите са били склавини, а не славяни – прочети извора /но виж дали не е руска или някаква друга „редакция”/
Довечера ще дам моите аргументи…

За по-предния пост.
В никакъв случай не мога да твърдя, че славяните произхождат от българите. Твърдя, че трябва да се изясни етногенезиса на венети, анти и склавини. Защото „склавини” са жителите на Склавиниите, т.е. земите, откъдето са „робите”, а самото наименование склави, склавини е било социална категория, статус. /не се повтарям, а подреждам/

Ти написа:
„Тезата,че прибалтите,поради взаимодействието си с някакъв ирански етнос,оформят славянството е горе-долу приета от всички”

Съгласна съм и с това твърдение в официозната история, и често го използвам за аргумент относно близостта на езиците ни с прибалтийските народи...
Но какъв е етногенезисът на прибалтите? И после, какво означава „някакъв ирански етнос”?

Плиний пише за венедите и ги определя като САРМАТИ/”Естествена история” VI.35/. Тацит пък достига само до размишления: дали венедите са германци или сармати, тъй като за разлика от сарматите, чийто живот минавал на коне и превози, венедите, подобно на германците, си правели къщи, носели щитове и се придвижвали пешком. В съчинението си "Всеобща история" /II.17.5-7]/ Полибий отбелязва: "Страната, достигаща до Адриатика завладяло друго, твърде древно племе, носещо името венеди: по отношение на нравите и облеклото, то се отличавало твърде малко от келтите, но говорело особен език. Писателите на трагедии често споменават за този народ и разказват за него много чудеса…". Римският император Волузиан (251-253) е наречен Венедски, заради победата си над венедите - СКИТО-САРМАТСКИ КОНГЛОМЕРАТ по Долния Дунав. Към тези факти полските учени Лер-Сплавински /Lehr-Splawinski T., O pierwothych Wenetach.In - Inter armazbior prac,ofiarowanych K.Nitschowi,Krakow,1946/ и Ловмянски /Lowmianski H., Poezatki olski,Warszawa,1964,I.90-92/ добавят и аргумента, че в ранно-среновековните извори никъде не се споменава, че под етнонима "венеди" се имат предвид „славяни”!

Кои са наричани по това време „анти”? Антите, според много извори, са „племе от сарматско-тракийски произход, което се е формирало на територията на Северна Добруджа и Мизия .След римското настъпление е било принудено да се прехвърли зад Дунав и там още повече се сарматизира. По-късно се разделя на аргараганти и милиганти, съседи са им амикени и пикени/пицензи…”
Според други извори антите са населявали териториите между реките Днестър и Западна Двина и горното течение на р. Днепър.
Точно тези сведения, дават основания на Руските имперски писачи да определят, че антите са някаква си източна група славяни, от които всъщност произхождат руснаците, украинците, беларусците и т.н. Но, ако се погледнат древните карти, се вижда нещо шокиращо за руснаците - антите са били най-гъсто населени около Азовско море, на територията на …. СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ !!!, като името им "анти" се смята за иранско - "покрайнинци", от ант - край. Следва разселване и ето ти я територията на предците на руснаците, които пак се оказаха БЪЛГАРИ!

Но обърнахте ли внимание и на друго: и за „венедите”, и за „антите” древните историци все споменават, че са от САРМАТСКИ ПРОИЗХОД! А сарматски не значи славянски, нали?

Забележете, никъде нито Йорданес, нито който и да е друг историограф не споменава думата „СЛАВЯНИ”!   
Колкото до третата група „склавини”! Вече подчертахме, че древните гърци, византийците и латинците от VI-VIII в. наричат „склави/ни/” /“sclavini, sclavi”/ различни южни племена от империята, а терминът за заетите от тях земи е "склавинии". Например, писмен източник на франките споменава княз Ратимир, управляващ Склавиния (Sklavinia) в 838 г. Теофилакт нарича Склавиния земите на север от долното течение на Дунав /ГИБИ, II, с. 353/, откъдето идват основни потоци от „склави/ни/”...

Бугараш, в днешния немски език думата „sclave” си означава роб, безправен човек. В запазените древни извори в адаптиран вариант в съвременни езици „склавини” си се изписва : Sclav \Sclav\, Sclave \Sclave\, n.
   Same as Slav.

/ Sclav  \Sclav\, Sclave \Sclave\, n. Sclav \ Sclav \, Sclave \ Sclave \, n.
    Same as Slav . Също като Слав. /
Извадени са от речник...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Април 01, 2009, 13:13:26
Ами дай да видим кога и къде са вземани тези роби-славяни-слкавини....както показах има поне 4-5 теории за "Прародината на славяните" и произходът им,ей го,май и ти имаш теория :D..като разберен къде са били походите на римляните,ще разберем къде е била и прародината,и какъв е произходът им и т.н...защо българите да не влияят на славяните-от 375-когато българи и славяни идват в рамките на Хунската общност,заедно в Панония(а са явно и от по-рано свързани)....та съвременната теория е интересна-българи и славяни са заедно,българите,май,са народ-господар,а само и единственно славяните влияят на българите!
защо ли!?
Щото така!!!

и друго,освен адмирации,на авторите на подобни тези,че доверчиво и плахо,са ни предложили всичко,каквото им се дава,и покана за риалити формата "Ясновидците"не заслужават.....значи славяни влияят на българи,а обратното-отнюд!невъзможно!
та походът на римляните срещу "славиниите,в извънримска територия е един,единствен,та се помни лесно-на Приск...дали територията която заема е тази "Славиния"...там ли е прародината?Сведенията за славяните и обсадата на Солун,да речем,въобще не ги описва за плахи и роби...общо взето от 513(войната на Виталиан)та до 626 славяните нанасят поредица тежки поражения на римляните...за победа и пленяване на голямо количество славяни,нещо се не чува.Особенно страшна е била тежката конница действаща със тях-конят и ездачът са били бронирани...римляните не са могли да противопоставят нищо!
за това Рим привлича много славяни в своята орбита-напр.Никита Ремесиански...или Управда...
от въстанията на венетите"НИКА" и въстанието на Тома Славянина,в Константинопол,не се вижда славяните да са в Константинопол роби-по скоро са наемни пехотинци....Велизария и Мундо потушават НИКА с части от херули,алани и готи....готите също ли са роби
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: saradiva в Април 01, 2009, 19:12:01
Симчо, нещо не мога да ти разбера тезата за славяните? Ти какво твърдиш за тях?

Според мен именно теорията, че някакво славянско море претопява българите ми звучи смехотворно и наистина не е достойна дори за "Ясновидци"!
Ако това твърдиш, значи сме на едно мнение!

Ти написа:
"Ами дай да видим кога и къде са вземани тези роби-славяни-слкавини....както показах има поне 4-5 теории за "Прародината на славяните" и произходът им,ей го,май и ти имаш теория..."

Ами дай да видим, бе Симчо! Аз вярвам на изследвателите, които вече са видели съответните извори и са го отсъдили! И си подреждам версия, която звучи далеч по-логично!...
Усещам обаче, че нещо се издразняш! И не ми е ясно какво ти пречи в моите твърдения?!
Ако ми го формулираш без риторични въпроси и в по-прав текст какво не одобряваш, ще поспорим! Пък може и да не съм права! Може и ти да не си прав!
Едва ли е толкова важна нашата раздумка тук за решаване проблемите в световната история и изхвърлянето на манипулативните лъжи в нея!!!
Ние просто си бъбрим!
Та, затова, дай го по-спокойно! Най-лесното е никой да не пише и само повече челите да се изявяват тук! Нали?
Но е по-интересно да дискутираме и всеки да си каже своето. Нали истината се раждала в спора...

Тъ-ъ-ъй. Връщам се на темата.

Та, аз, Симчо, не твърдя, че това, което е описано в различни източници, не се е случвало. Считам, че в изворите, в които то е представено, славяните не са назовани "славяни", а "склавини". А все още никой не е доказал, че "славяни" и "склавини" са едно и също. Нали, склавините са били малобройни, "антите" са били със съвсем различен етногенезис, а венетите вече е ясно, че са траки. /А траките какви са е друга тема./

Това, което пише за склавините, сигурно е вярно. Но за склавините! Не за славяните! Защото наименованието "славяни" е имперска късна измишльотина. Нали разбираш - Наименованието, а не племената, на които са им надянали това име, и не тяхната история...

Друго. Едно население може да се нарича роби, склави, а земите, откъдето е вземано да се наричат Склавинии, но това не противоречи на факта, че тези същите, които наричат робски народ, да са силни и да нападат многобройни врагове. Още повече, ако са под крилото на доказано силните и войнствени българи... Но това нито прави робите българи, нито българите славяни, нали?

Разбираш ли, Симчо, за наименованието споря, не за случките в историята!

Ето на - пишеш за бунта на Тома Славянина!
1. Кой е най-ранният препис, в който след името на Тома е поставено "Славянина", "Словенина" или подобно прозвище /но без фонема "к"/? Ако пък ми кажеш, че има запазен оригинал, протопис на извор, написан преди 14-15 в., в който е налице името Тома Славянина /Словенина, Славинина/ ще отрека всичко написано тук за Голямата лъжа "славянството"...
2. Какъв е този Тома, който е наречен уж Славянин, пък е роден в ... Мала Азия?!?!?!
Не им ли се разширява малко вповече "географията" на славяните? Кога се озоваха в Мала Азия, че и с достоен син за пълководец, че и с голяма конница, с войска, че и обсада на Константинопол и аха-аха, да станат владетели на Византия и ... да претопят и ромеите!!! :o
3. Защо езичникът Омуртаг помага на християнина император Михаил в отбрана срещу другия християнин Тома?!?!?!
4. Защо Омуртаг не помага на Тома Славянина, а на Михаил? Нали уж вече българите са в една държава със славяните?! Че и почти пославянчени трябва да са били...
5. Забелязал ли си, че в различните преписи на Манасиевата хроника например Тома в много от тях е наречен "грък"?
Ето:
„При този цар (Михаил) въстана един грък на име Тома и като събра многочислена войска за малко едва ли не отне цялата гръцка земя тръгна да отнема царството от Михаил. Но излезе българският княз Муртаг, разби го и го победи, защото изпитваше голяма любов към Михаил”. (Стара българска литература. Том 3 – Исторически съчинения, 1981 с. 300).

А за Никита Ремисиански как реши, че е бил славянин?
"Библия Бесика" значи е славянско дело, така ли?!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Април 02, 2009, 18:14:40
За славяните не твърдя нищо,освен че теорията която се учи в учебниците не е вярна! :)
Първо-за Библия Бесика и Никита Ремесиански,той е скит,родом от Пиротско-Нишко,земляк на един друг известен нишанин-илирът Юстиниан.Пак горе-долу земляк им е и готът Велизарий...ето пъво за Никита,после-за Юстиниан...
http://www.pravoslavieto.com/life/06.24_sv_Nikita_Remesianski.htm
Житие на св. Никита Ремесиански

Св. Никита бил славянин от гр. Ремесиана (някои предполагат, че това е в гр. Пирот, където по-късно заемал епископска катедра).

Никита получил обширно образование, за което свидетелства неговият приятел св. Павлин Нолански, като го нарича "най-учен епископ, който дошъл от Дакия и справедливо представял предмет за учудване на римляните". Той проповядвал Евангелието между славяните в Нишко-Пиротската област.

http://n-dimitar.hit.bg/kniga/kniga5.html
През 505 година Виталиан, внукът на Аспар, започнал да организира населението на Скития и Мизия за война срещу император Анастасий. През 506 год. бунтовникът вече владеел провинциите Скития, Мизия и Тракия. Войската на Виталиан, набрана в посочените провинции се състояла според Теофан от ХУНИ И БЪЛГАРИ. Самият Виталиан бил роден в Мизия, където баща му Патрициол бил началник на федератите. Различните хронисти от онова време го определят като тракиец, скит или гет
и още
Според Прокопий [94] Юстин бил беден селски момък от Ведериана. Историците идентифицират родното място на Юстин /който тогава носел името Управда/ със село Таваличево - Кюстендилско. Според други Ведериана се намирала в околностите на Ниш. За да се спаси от бедността, Управда отишъл да служи като войник заедно с двама свои съселяни. Император Лъв I харесал хубавата им външност и ги задържал в дворцовата си стража. При Анастасий бъдещият император станал началник на гвардията. Може би тогава той сменил името си на Юстин, което според Г.Ценов е латинският превод на СЛАВЯНСКОТО име Управда. Със способностите си той станал и сенатор. След смъртта на Анастасий сенатът го избрал за император. По това време Юстин бил вече стар и взел при себе си своя племенник - Юстиниан.
Произходът си им е загадка,а Балканско-Илирийската(тракийската),Неодунавската,Воложката и много остроумната хунско-азиатска славянски теории,само рамкират проблема.Теориите се появяват именно за това,за да се опитат да обяснят несъответствията с официалната Историография....Загадката на езикът,на който в момента говорим и пишем,кой знае защо в България не интересува почти никого.
Та-от къде е славянският език!?Смята се-балтски,но много автори(Горунг и Пизани)отричат развитието на славяни от балти....цялата съмнителност на "балтската хипотеза"се вижда съвсем ясно при просто сравняване на литовски,да речем с полски текст.Почти 80%от корените-поле,вода,дърво и т.н.са свойствени за цялата лингвистична група славяни,а в балтските ги няма.Ами от къде идват корените и лексиката в славянските езици,има ирански слова-напр.Бог,да се промени един език,до степен думите да не са същите без външно въздействие е нереално,от къде идват славянските думи?
Същевременно много трудно може да се докаже и археология произлизаща от стара балтска,пък и въобще със славянската археология си е проблем,как и кога,съгласно археологията,са се заселили славяни в България.Та за това- нови теории-уж за да обяснят несъответствието..
Що се отнася до "изследователите"видели изворите и отсъдили

-Ти написа:
"Ами дай да видим кога и къде са вземани тези роби-славяни-слкавини....както показах има поне 4-5 теории за "Прародината на славяните" и произходът им,ей го,май и ти имаш теория..."

Ами дай да видим, бе Симчо! Аз вярвам на изследвателите, които вече са видели съответните извори и са го отсъдили! И си подреждам версия, която звучи далеч по-логично!...


ами изворите и аз съм ги видял!И съм отсъдил,че "изследователите"или се нaучно нечистоплътни,или толкова знаят изворите,или толкова им акъла :D :D :DИли аз не съм изследовател,нямам право да чета??? ;D ;D ами те "изследователите"и за"славянското море" каканижеха ли,каканижеха....
сега-за венетите-ами последното историческо изследване където ги има е "Историята на Бранденбург"от 2006 и там венетите са си славяни.Освен това при търсене на "Венетен""венеден""weneden"се отваря сайтът на културното дружество"Домовина""Domovina",на живеещите в момента в Бауцен.На мене ми се виждат чисти славяни....
www.domowina.sorben.com
Сега-за конкретните ти въпроси-ами има един единствен сравнително успешен поход на Маврикий...-на командирът Приск в 593.....това ли е "взимането на славяните в робство"-събитията в 593?А прародината е Влахия,където е бил похода,праславяните там са описаните дулеби?!?Прадържавата е Дулоба(Дулебия)?!?Иколко пленници може да вземе Приск и да ги отведе-ами той е с някъде 8000-9000 пехота+конница,и с обозите-да речем 15000,пленниците (за такива няма данни)са възможно най-много 6-7 000...и от тези 7000 души в Римската държава,започва да се употребява "склавини"=славяни
за Юстиниан,за партията в константинопол която по"масса-гетски"обичай си е бръснела главата и си е оставяла опашка отзад и още интересни факти-айде следващият път.....ако искаш за Държавата Дулоба и връзката и със славяните....следващият път...
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Април 26, 2009, 20:24:40
Тома Славянина е интересна личност....И сега за славяните в Мала Азия-ще цитирам първо К.Куев-българин а после-един латвиец доказващ връзка между топоними в Прибалтика и Мала Азия...
ето първо за славяните-ами Константин и Методий са били именно там,до малоазийската планина Олимп(то има 4 планини Олимп)

В 1940 году болгарский ученый К.Куев изложил Малоазийскую теорию языка святых Кирилла и Мефодия (38), которая осталась мало известной иностранным ученым, может быть из-за войны. Ее сущность состоит в следующем: два солунских брата продолжали говорить на своем славянском языке и в столице Царьграде, и в монастыре на горе Олимп, и в малоазийской провинции Вифиния, куда в VIII веке переселились несколькими путями болгарские славяне из различных областей - Солуни, Фракии, и других. Лишь в 761 году из Восточной Болгарии переселилось 208 000 славян на реку Артан в Вифинию! (39). В 1971 году солунский профессор А.-Е. Тахиаос подтвердил эту теорию с новыми фактами и аргументами (40-41). Он установил, что святой Климент Охридский происходил от «европейского мизийца» или от тех самых славян, переселенных в VII-VIII веках из Европейской Мизии, то есть, Болгарии, в Малую Азию.

Като 208 000 преселници в 761 са доказани,но е имало и по-ранно присъствие на славяни в Мала Азия от 761г...от кога-лично аз не знам-ясно е обаче докога!
Докога се вижда от няколко източника....най-добрият е "Караман Тарихи"писал съм многократно на много места-може да видиш например в История в абв форумите+sim4o


 В Караманското шахнаме (царственик) се говори за две български държави в Южен Анадол в полите на Булгар-даг (Българска планина), разклонение на веригата Торос. За държава в Мала Азия с името Булгар се споменава още в летописна бележка на Санджар, а в повествованието „Сказание за Малик Данишменд“ също се говори за българската държава в Булгар-даг с център Ерменак.  Едната е просъществувала до разбиването на българските войски /водени от българската кралица Катерина/ от войските на османския султан Селим I преди похода му до Египет и Арабия през 1516 г., а другата Булгар до 1518 г. , разбита пак от Селим І , след похода му.
В летописа на Абу Мансур ал Хазини се споменават "славянските страни Сувар, Булгар и Анкара...". „Историята на Караман" хвърля обилна светлина върху българите във и около Българската планина и техните военни действия в Мала Азия от началото на XIII в. до началото на XVI в. Същевременно "Историята на Караман" е разказ за компактно българско население, живяло на и около Булгар Дагъ (Планината Булгар, Българската планина) в Тороските планини. Един клон от него се заселил и около Бейшхир. То участвало в походи, войни, сражения, обсади и завладявания на градове и крепости предимно в Южна и Централна Мала Азия, но освен това и в други части на полуострова, а и към Сирия. Съдбата и действията на българите били преплетени със съдбата и действията на караманците при управлението на всички техни владетели и наместници по наши хранологични уточнения, 1227 до 1517г. непрекъснато. Тези българи имали своя 10-хилядна войска, свои бейове и владетели-ханове, дори кралица. Имали и своя територия, държавица-Булгар. Обитавали земите около и във високата, стръмна и непристъпна Българска планина (Булгар Дагъ), чийто върхове надхвърлят 3000м. надморска височина, между градовете Ерегли,Нигде, Юргюб, Адана и Тарсус, Ердемли, Мут и Караман, в областа на самия град Тарсус, също и околностите на Бейшехир до Коня.
       В различните си варианти летописът заема до 300 приравнени към машинописни страници текст. В този обем той ни предоставя повече от 150 сведения, в които пряко се споменава булгар та'ифеси -българи -аскери-българската войска, булгар елери-българските бойци, булгар бейлери-българските бейове, Булгар Дагъ-планината Булгар, както и имената на владетелите на българите Яхши хан, Айдън бей и кралица Катерина. Има вероятнист да е от българско потекло и Есен(Асен). моя забележка за имената-ами те са предадени в по-късен препис,и може би са поизменени от тюркоговорещият каламанец-симчо)


а иначе фактът,че не "славяните"влияят на българите,а българите влияят на славяните си е ясно!Радвам се че срещам съмишленик!
Та понятието"славянски" е изкуствено наложено понятие..."скитски""сарматски" или някакво друго название също са възможни...все пак славяните не са 100%=на древните скити или сармати пък и въобще не са скити или сармати в строго научно лингвистичния смисъл на думата...все пак връзката с бъларите е ясна-и изводът е съвсем прост-щом българите не могат да се потапят в "морета"щото морета няма от къде да дойдат-значи езикът е бил близък до този на който в момента пишем!Загадъчността на славяните и славянския език и изобилието на теории,е за това,че досега приетите,въобще не обясняват фундаментални факти...
Никой от "славистите"пишещи ли пишещи как от балти,смесили се с немци,се появяват хора говорещи"земя""земля"дерево,кон"вода"и т.н.при условие,че корените на тези думи ги няма никъде-нито в балтските нито в немските!И остава безкрайно ценното сведение на Приск Панийски,за пратеничеството при Атила,за двете думи употребени там-думите са "мед" и "квас"
Та,освен загадъчните траки и българи имаме и загадъчни славяни,според мен като обединим нещта стигаме по-лесно до изводи....
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Май 10, 2009, 16:47:39
И понеже,много интересните сведения за малоазийските българи,не ни водят до категоричен извод(освен до признаване на факта,че Тома Славянина,спокойно може да си е от Мала Азия,човекът)-а извод не може да направим защото не знаем кога са първите славяни в Мала Азия и не може да знаем преселници,и откъде са те,или са древно малоазийско население,така че,трябва да продължим,с по нататъчно доуточняване откъде е съвременният български език,и от къде са българите....


след като дадохме,доста разбъркано и нередактирано, :o :o      разни мисли за "Влахи" и "Влахия"(а то има и още теории и писания-интересни са,как никой не се замисля от къде е името Влахия)и още веднъж повторихме спорните моменти за "венети" и "венеди"(знае се че "венеди" е партия при въстанието Ника,срещу Юстиниан,тази партия спазва "масса-гетския"обичай да си бръсне главата и да си оставя плитки)та след венетите,споменавайки само бегло,че венети има и в Константинопол,трябва да разгледаме подробно антите,и то по три причини....


1.-по днешните български земи,няма следи от материална култура от Пражко-Корчакски тип(на т.нар.склавини)ако ще има "славянско море"това ще да са анти....
2.-антите,според Вернадски,Тихомиров,Щербаков пък и според антични автори(напр.Малала)си живеят на север от Дунава,даже се дава и наименованието на областта"Онгъл"като споре някой писания,това си е близо до днешното понятие Угол,а в УНгъл,има НГ защото народът живеещ там,е използвал носовки,така както в днешният английски,и донякъде немски...това НГ в Ъгъл е отпаднало.....ъНГл може би е било наззванието
..антите са си в Онгъла и при нашествието на аварите(псевдоаварите)описано от Теофилакт,като явно антите не са покорени,основание за това е независимото поведениа на антския предводител Безмер при преговорите 561г.Щом антите имат държава около Прут,Днестър,Буг и Сев.Дунав то,след като Аспарух е в Онгъла,според официалната версия от 660 до 681-той е при антите!
3.-Другата връзка анти-българи е името на водачът на антите Буз(Божа)и споменатото име на водача на българите в битката с Теодорих Бузон-Божан...разбира се,според Вернадски Божа-Божан(Буз)е просто предаване на името на вече споменатия Безмер,а антите,пак според него,са някакви алани....той извежда и "ант"от аланското"граница"покрайнина" има,разбира се и други тълкования,но за тях по-късно....
и да приключа-"Антската проблема"е съвсем тясно свързана с българската,още повече,според Официалната теория...кой знае защо,никой не се замисля,че Онгълът,не е празна земя,а е държава на антите-как така Аспарух отива там,кои са тези анти,защо Империята напада.....

и най-интересното за антите-анти са споменати сред вандалите и аланите,при похода на Аспар в Тунис.....друго крайно интересно за антите е теорията за алано-гото-славянско заселване в Пиринеите,Боцманът е давал някакви неща,аз също съм маркирал само някакви теории...въобще"антската"проблема и връзката анти-ас-сакалиба-алани-аси-българи,дори и ако четем и интерпретираме само Вернадски си е интересна,и то много!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: vekil в Май 21, 2009, 23:30:34
И понеже,много интересните сведения за малоазийските българи,не ни водят до категоричен извод(освен до признаване на факта,че Тома Славянина,спокойно може да си е от Мала Азия,човекът)-а извод не може да направим защото не знаем кога са първите славяни в Мала Азия и не може да знаем преселници,и откъде са те,или са древно малоазийско население,така че,трябва да продължим,с по нататъчно доуточняване откъде е съвременният български език,и от къде са българите....


след като дадохме,доста разбъркано и нередактирано, :o :o      разни мисли за "Влахи" и "Влахия"(а то има и още теории и писания-интересни са,как никой не се замисля от къде е името Влахия)и още веднъж повторихме спорните моменти за "венети" и "венеди"(знае се че "венеди" е партия при въстанието Ника,срещу Юстиниан,тази партия спазва "масса-гетския"обичай да си бръсне главата и да си оставя плитки)та след венетите,споменавайки само бегло,че венети има и в Константинопол,трябва да разгледаме подробно антите,и то по три причини....


1.-по днешните български земи,няма следи от материална култура от Пражко-Корчакски тип(на т.нар.склавини)ако ще има "славянско море"това ще да са анти....
2.-антите,според Вернадски,Тихомиров,Щербаков пък и според антични автори(напр.Малала)си живеят на север от Дунава,даже се дава и наименованието на областта"Онгъл"като споре някой писания,това си е близо до днешното понятие Угол,а в УНгъл,има НГ защото народът живеещ там,е използвал носовки,така както в днешният английски,и донякъде немски...това НГ в Ъгъл е отпаднало.....ъНГл може би е било наззванието
..антите са си в Онгъла и при нашествието на аварите(псевдоаварите)описано от Теофилакт,като явно антите не са покорени,основание за това е независимото поведениа на антския предводител Безмер при преговорите 561г.Щом антите имат държава около Прут,Днестър,Буг и Сев.Дунав то,след като Аспарух е в Онгъла,според официалната версия от 660 до 681-той е при антите!
3.-Другата връзка анти-българи е името на водачът на антите Буз(Божа)и споменатото име на водача на българите в битката с Теодорих Бузон...разбира се,според Вернадски Божа(Буз)е просто предаване на името на вече споменатия Безмер,а антите,пак според него,са някакви алани....той извежда и "ант"от аланското"граница"покрайнина" има,разбира се и други тълкования,но за тях по-късно....
и да приключа-"Антската проблема"е съвсем тясно свързана с българската,още повече,според Официалната теория...кой знае защо,никой не се замисля,че Онгълът,не е празна земя,а е държава на антите-как така Аспарух отива там,кои са тези анти,защо Империята напада.....

и най-интересното за антите-анти са споменати сред вандалите и аланите,при похода на Аспар в Тунис.....
Има по-продуктивен подход за идентифициране на българите. Търси термини с негативен товар. Бугри, Вулгарни, Вандали, Содомити, Ваалбари, уанди, Вннтр-и, Бахлики, болхики(пак содомити и изверги)и току виж картинката дойде на фокус.През християнския цветен витраж. И средновековните Херодот, Омир, и един куп измислени антици.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Май 22, 2009, 09:41:31
 :D
Та мнението си ми остава същото-разните там професори и академици,би трябвало да са чели,поне колкото мене,и да са видяли различните данни в писменни източници,разкопки и т.н.
И да се опитат да обяснят всички данни.За анти,за малоазийски славяни и т.н. мога да пиша още-стига някой да може да каже нещо смисленно по темите....
Що се отнася до разните"историчари" и участници по форуми-с изключение на 2,3-ма,и писачи на изследвания,и професори от БАН...ами да се концентрират върху отговора на сакралния въпрос"днеска взехме ли си хапченцата",а не да щракат ли щракат върху симчо с минуси :D :D :D  ако имат какво да кажат по същество-да заповядат,ама нещо ги няма...ей го СЕТИ-проф.Добрев-даде ми безкрайно много неща,които прочетох....та,който ми е горе-долу на нивото-го уважавам.....иначе-да ми щрака минуси,пак си остава малоумник.....
А малоумникът си личи,и с респект 100 да е,а аз съм си с -1..........пак го мисля,че не ми е на нивото,щото просто не ми е на нивото......иначе-по темите мога да напиша много,ама с малоумници не ми се разправя
Що се отнася до това че"бугр"във Фландрия и във Прованс напр.през 1524 година е означамало еретик-ами така е,има една книга на Борис Примов.....На еретиците са приписвали ядене на малки деца,содомия и отвратителни грехове.........дали са истина?Та "българин"е и религиозно определение-за доста дълъг период от време.....
Който иска да прочете от кога българите има християнска организация(Оногурска епископия в Крим-част от Готската църква)и какво християнство са изповядвали,според някои-да прочете Табов...защо различни християнски учения са свързвани именно с името българин не знам.....
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юни 11, 2009, 20:12:53
Признавам си не можах да прочета всичките осем страници но след като на последната страница се обсъждат славяни мисля че наистина трябва да прегледате сайтовете в коментара ми в друга тема от произхода на българите и го копирам защото всичко което може да се каже е казано в тях и не искам аз да го повтарям .Четете бавно и без предубеждение.

Малко четете и за това не знаете.Интересувайте се колко топонима има по Азия, Европа и Африка отговарящи на България като се има в предвид че много народи нямат всички гласни и съгласни.Българският език е най- многозвучен.Друг език с повече звуци от българския няма.Прочетете всичко и ще разберете защо планината ни е стара и Загората също а може би и други неща.Запазването на топонимите означава че сме били върховни и това е дразнело много хора по света.За това Библията по някое време се е пишела само на три езика - за да не се разбере за произхода на религията наречена по късно хриситиянство.Ние наистина сме по стари и значими от еврейската библия и през вековете са се старали да заличът присъствието на културата ни но не се гаси това що не гасне.Един пример само - Индийците са ни приемали като учители.На индийски учител е Гуру.Ние имаме Име Гюро, а си спомнете и името Гурко.Няма нищо случайно но много са народите които са искали да не ни има.Последно Великия съветски съюз не можеше да ни приеме като по велеки от себе си(като се има предвид че комунизма е еврейска измишльотина). Има много писано по въпроса но мисля че това е добро начало за незнаещи и жадни за знания  http://ziezi.net/trakite.html    http://www.institutet-science.com/bg/gradeshnitzab.php     http://balgarite.interbgc.com/
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Pomak в Юни 15, 2009, 13:04:17
Признавам си не можах да прочета всичките осем страници но след като на последната страница се обсъждат славяни мисля че наистина трябва да прегледате сайтовете в коментара ми в друга тема от произхода на българите и го копирам защото всичко което може да се каже е казано в тях и не искам аз да го повтарям .Четете бавно и без предубеждение.

Малко четете и за това не знаете.Интересувайте се колко топонима има по Азия, Европа и Африка отговарящи на България като се има в предвид че много народи нямат всички гласни и съгласни.Българският език е най- многозвучен.Друг език с повече звуци от българския няма.Прочетете всичко и ще разберете защо планината ни е стара и Загората също а може би и други неща.Запазването на топонимите означава че сме били върховни и това е дразнело много хора по света.За това Библията по някое време се е пишела само на три езика - за да не се разбере за произхода на религията наречена по късно хриситиянство.Ние наистина сме по стари и значими от еврейската библия и през вековете са се старали да заличът присъствието на културата ни но не се гаси това що не гасне.Един пример само - Индийците са ни приемали като учители.На индийски учител е Гуру.Ние имаме Име Гюро, а си спомнете и името Гурко.Няма нищо случайно но много са народите които са искали да не ни има.Последно Великия съветски съюз не можеше да ни приеме като по велеки от себе си(като се има предвид че комунизма е еврейска измишльотина). Има много писано по въпроса но мисля че това е добро начало за незнаещи и жадни за знания  http://ziezi.net/trakite.html    http://www.institutet-science.com/bg/gradeshnitzab.php     http://balgarite.interbgc.com/

Балкане здравей!
Дал си три линка - първият е към сайта на Емил Живков, когото уважавам, защото се старае да е обективен и безпристрастен, плюс максимално прецизен в анализа на източниците и извеждане на заключения. За втория и третия сайт обаче имам големи резерви: г-н Стефан Гайдарски е шмекер и нечистоплътен човек!!! Как може да се хващаш на въдицата на човек, който с брат си Цветан Гайдарски създава някаква псевдоцърква, за да привлича будалите и да им обира парите и имотите!?! Или и ти като някои други заблудени във форумите ще ми кажеш - "Абе, какви ги върши в сектата си не ме интересува - важното е че е разчел древните плочки от Караново и Градешница!" Това е твърде инфантилен подход, извинявай за квалификацията. Не може човек, който в една област се е изявил като мошеник и измамник, в друга област да е почтен и честен човек! Абсолютно е невъзможно!! Така че със Стефан Гайд и институтЕт за трансцедентални науки - чао и в канализацията! А за Боно Шкодров какво да ти кажа - просто ми е жал за човека, защото чувствам че е искрен и убеден в това, което говори и пише, но е напълно скъсал с всякаква логика и смисленост, да не кажа че е изкукуригал...
Иначе за Гюро може и да си прав, макар че аз бих приел по-скоро, че Геро, Гюро са първоначалните думи за обозначаване на "герой", които са влезли в "гръцкия език" като Херо и т.н. (а за да не се объркаш с Херакъл да ти кажа, че това е едно от най-старите и важни божества на скитите - Харкалеос - техния родоначалник!)...
Така че недей така да ни насилваш с твоите "истини", ами давай по-полечка - гледай, слушай и анализирай и другите какво казват или не казват...
Помака
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Юни 20, 2009, 14:01:09
а въпросът за славяните е безспорно важен,най-малкото да се разбере откъде идва съвременният български език....той без съмнение е славянски....
и има няколко въпроса-
1.Как славяни и българи са заедно поне 2 века преди 681 а нито българи потъват в славянско море,нито славяни в българското...може би са си потънали от по-рано?Може би не става въпрос за "потъване" и "изплуване"а просто по-културният народ-оказва влияние върху множество по-примитивни други народи и племена-и те приемат езикът му-от Елба до Урал се разпространява този език!
2.Какъв е произхода на думи като "мляко"или "дърво"?От балтски,германски,романски,елински и тюркски не могат по никакъв начин да се изведат.....що за "черти и резки" е имало в "гадаенето,като поганци същи"на словените?
3.След като в България няма открита керамика Прага-Корачак,характерна за славяните,то какви народи са "славянското море"?
4.Единственните доказани народи в 681г в Мизия са готите и северите,да ги разгледаме ли,подробно поотделно какви са били?
5.От къде идват славянските топоними в Пелопонес?Колко време е необходимо един народ да живее някъде,та да остави топоними?От къде идват славяните в Мала Азия?
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юни 22, 2009, 21:25:48
Pomak, помисли защо е унищожавана писмеността на местните и даже се говори че са нямали писменост.По миналата събота водещата на Глобусът го каза край Старосел.За стелата от Лемнос какво ще кажеш - по специално за текста?Още веднъж твърдя че сме се завърнали тук, а не сме дошли от някъдеси.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юни 22, 2009, 23:29:24
Сетих се къде съм чел  http://borislav.digicom.bg/statii/lemnos.htm ;) http://borislav.digicom.bg/statii/pismeni.htm :o http://borislav.digicom.bg/statii/podredba.htm
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юни 23, 2009, 00:51:55
А следващата препратка  изяснява нещата просто България наистина е била велика  http://borislav.digicom.bg/Book1/velbul.htm  ;D http://borislav.digicom.bg/
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: sim4o в Август 18, 2009, 09:50:39
А за странстванията на българите има много и увлекателни писани истории.......например персийските походи на Велизарий описани от Прокопий-знайно е,че Прокопий е бил личен секретар на Велизарий....навсякъде в кампаниите срещу Персия,в битките в Тунис и кампаниите в Италия,където се има пред вид"хуни"са си българи-конница....поне така аз мисле-ако някой иска,мога и да се аргументирам.....та са пътешествали българите и в Тунис,и в Рим и Сицилия.....който иска-да прочете Прокопий......
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юли 12, 2010, 15:42:31
Приказките за ПРАБЪЛГАРИ които дошли от Азия са пълна глупост Макар че българите са обикаляли света те са си от тук и го пише във Веда словена - Преселение от крайна земя на Дунав.   http://ziezi.net/veda1/1.html
Друго интересно  по повод това че сме си от тук са "Оброчните плочи на "тракийски" конници", които всъщност са датировки по българския календар   http://www.facebook.com/group.php?gid=138830043878
Освен това по златната маска от Требенища и вратата от храма в Косматка има две групи от по пет полусфери които всъщност са юпитеровите години от стоидвадесетгодишния цикъл на Българския календар.
http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532
За тези неща не се говори защото не е удобно. За това и календара ни липсва от образователната ни програма - за по лесно. Освен това археологичните паметници се изнасят по всевъзможни пътища - липсват около три четвърти от тях вече.  http://www.chambersz.com/novini/35-novini/2258-34-ot-arheologicheskite-ni-pametnitzi-sa-izcheznali-nyama-gi-dori-na-dokumenti 
Все още се работи за унищожаването на България. Даже се работи и за утвърждаването на друго местно население. 
 http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=arheologia&Number=1944480121&page=0&view=collapsed&sb=5
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Атил в Юли 12, 2010, 18:21:30
Глупост е самата дума"прабългари",която е наистина пълна измислица.Също като произведението от жанра на белетристиката-"Веда словена"...!Народа се е казвал"БУЛГАР"и се е формирал далеч преди да възникнат първите ни известни центрове на световната Цивилизация .Това е станало в Източна Европа а не в Азия или на Балканите.И днес в тази географска област на Волго-Уралието живеят преки потомци на този народ,които говорят на същия език-"булгар теле" или" булгар тюрки"на който са говорили всички преселници дошли с основателя на Дунавска България-Атил Аспарух,Атилкусе,Маджар,Батий...!Самоназванието"Булгар"означава "черна"-булг "глава"-ар,като се визира вълчата глава,на изкустният нощен ловец вълка-първият тотем на българите.Вълчата глава била изобразена върху знамето на иделците/седемте обединени племена от Волго-Уралието/и името "булгар" станало народностно название на всички тези племена.Затова и древните булгарски летописци не ги делели по език и други индивидуални признаци.Отдавна няма нищо загадъчно и фантастично-космическо около историята,произхода и разселенията на българите!И Слава Богу защото подобна гавра и долна занимавка с историята и паметта на един народ са недопустими!Още повече затова, че булгарите са дали толкова много на света а в замяна сме получили само хули,черна неблагодарност и отрицание...Тия от Русия още не могат свободно да се наричат със собсвенното си име а историята на булгарите постоянно се изопачава и се игнорира техния принос в световната история!През седми век Кан Курбат успял да обедини всички булгарски племена от Дунава до Енисей и от Черно море до Бяло море/на север в днешна Русия/.Тогава и наложил на държавата Идел народностното име "БУЛГАР",той е бил велика историческа личност,може би изпреварила времето си...Защото е виждал със стотици години напред и е мислил за бъдещето на народа си.Причината да възникне Дунавска България е гражданската война и междуособиците между синовете на Кан Кубрат три години след неговата смърт!Това е причината за преселническата вълна дошла с Аспарух и преместването на ставката му/временна столица/от Онгъла в Плиска/Билсага/.А Онгъла не е бил блато а територията от Дунава до Днепър и означава Ангъл/Аталък/-място за паша на Царските коне.То било отредено за такъв удел/участък/още от Цар Буртас Бурджан/683-633год. пр.Христа/.
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:14:54
Никой не знае как са се наричали българите, какви са точно имената на владетелите и точно с какъв произход са !
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:23:08
Обясни ме Атил,чо защо като са били тюрки българите тука говорят на някакъв славянски език?      1.Ако приемем твоята теза т.е. тази на бай Фархат лудия се получава, че българите не са древен народ защото общото при това твърдо мнение на всички историци в света включително и тюрколозите, че за тюрки може да се говори едва към 3-4 век от новата ера! 2. Второ трябва да приемем , че тук те наистина са едва 10 000 души защото  езикът им "тюкски" е коренно различен от индоевропейските и ще личи! а АКО 10 000 ДУШИ НЕ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ ВИЗАНТИЯ ЧИЯТО АРМИЯ Е ОКОЛО 60 000 !
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:27:57
Щото разбираш, че като са 10 000 то само мъжете са 5 000 ,а оттам мъжете които могът да носят оръжие няма да е повече от 2 500 -3 000! Т.е 1 към 20 ,1 към 25 !                                                             3.На всеки от вас трябва да е ясно , че историята която си представяте на древният свят обикновенно не е вярна! Тука някой беше казал, че никой никъде не е ходил и затова от Азия никой не е идвал и всички са само местни! Това е много невярна теза!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:38:57
След "изобретяването" на коня индоевропейците се пръскат на едни доста широки територии от Атлантика до края на Монголия! От 20 год кигайците изкопават в северната си част до Монголия все повече и повече мумии на чисто руси хора, дори в самата монголия още може да се видят тук таме хора с руси коси,нещо обсурдно за расовият тип на монголите! Истината е и я запомнете, че в продържение на 2-3 000 год. от Монголия до Атлантика  основното местно население са европейците които говорят основно на индоевропейски език! Германските, славянските, иранските,келтските, гръцкият, латинският и техните производни и комбинации са индоевропейски т.е. от една езикова група! Към тях спадат и санскрит от който произлиза най-големият индийски език и дори нашите цигани говорят на индоевропейски езици тъй като европейците в рамките на 2 500 год на много вълни постоянно завладяват северна Индия и бидейки винаги управляващ етнос оставят там своите вярвания  и език !
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:44:07
Случайно оставих въпроса за траките тъй като той е много по сложен отколкото ви се струва! 100% е сигурно , че конните народи са типични европеиди от русия и рижият светъл тип които благодарение на коня извършват огромен скок в развинието си като потенциал,миграция и военно преимущество! И точно те завладяват Евразия като навлизат сериозно към юга на средна Азия и близкият изток където изтласкват сериозно семитите и негроидите!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 00:53:42
Да добавим,че до географският източен край на съвременна Монголия не е имало монголоиди! Те идват малко преди новата ера откъм Корея и от юг откъм Китай и успяват да изтласкат европейците обратно до малката Европа където са сега ! До 2-3 век нито един европеид не е говорил някакъв тюркски диалект до момента когато монголоидите ни ги завладяват ! Всички руси европейци са били абсолютни роднини по ген и по език независимо от това как се наричат в това число влизат южните миди, перси, кушани и т.н. дори кюрди колкото и да ви е чудно! Кюрдите отдавна не изглеждат точно като европеиди поради смесването със семитите, но езика са запазили до голяма степен!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 01:01:25
Така, че тези спорове дали хуните , келтите,скитите, даките, скитите , гетите, остроготите,визиготите, масагетите,вандалите,тохарите,кушаните, саксите, ютите, белгите , лангобардите,кимерите,кимврите,и многото други племена и народи са родствени или не отговорът е че те са ужастно близки и тогава разликата не е била толкова голяма и значима! Може би трябва да включим по ген и авари и хазари, но остава въпросът за езикът им и влиянието на монголоидите върху тях! Разликите тогава са били много по малки от сега!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 01:19:07
Сега ще засегнем проблема за т.н. траки! Траките се смятат за местно население на Балканите и Мала Азия! Само че има едно НО! Траките са конен народ  и голяма част изглеждат като едри,често  къдрокоси и основно русокоси европеиди с големи глави ,което е разбираемо според това което написах до сега за всички конни народи! Но ! Погледнете прелестните рисунки от Крит, Санторини, класическа Гърция,  и Италия на етруските! От тия цветни почти живи картини от преди 3500-4000 год. ни гледат едни типични европеиди с много правилни, дори финни черти на лицето , но много по финни в телосложението и големината на главата, хора често със загорял тен, но в никакъв случай чернокожи т.н. или семити с техните доста по груби лица, черти и характерен огромен нос ! Тези изящни европеиди са доста по различни от Русите си братя, но те преди идването на конниците са изградили една блестяща цивилизация по Средиземно море която Вулканът в Санторини- Тера я унищожава или доста омаломощава и прииждащите северни руси европеиди я завладяват, макар и не навсякъде и не тотално ! Всъщност според мен т.н. Троянска война е крайната фаза на сблъсъка между двете европейски цивилизации!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 01:40:13
 Затова е ясно, че т.н. ТРАКИ са смес на места механична, на места генетична от двете европеидни раси по простата причина, че Балканите и Мала Азия са контактната зона между тях! Основният проблем за Средиземноморските европеиди е техният език ! Дали той е индоевропейски това е загадка за сега! Трябва да прибавим и звестна част семити и много малко но все пак негроиди !Тъй като траките са около 20 племена не е ясно до колко са родствени по принципа който обясних и доколко всяка от двете европеидни раси е надделявала  при гърци и траки не е ястно! И заради това да смятаме тези хора по времето на древният свят преди 2 000- 3 000г. за част от монолитна нация е не само неправилно но и глупаво! Тези европеиди които са живели отвъд Дунав на територията на огромното степно пространство в Евразия са били много по близки генетично отколкото тези тук само на няколко десетки километри!Факт е обаче,че Древна Елада е колкото гръцка толкова и тракийска!   И поради това разделението на онези гърци и тези траки според мен в повечето случаи е ужастно глупаво! Поне след 2000 год няма разлика ! Тези траки останали тук на Балканите и Мала Азия без да мигрират 3000 год сега са основно част от гръцката нация , част е в българската  и сръбската и голяма част в турската! Така че да казваме че ТРАКИТЕ ТОВА СМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ Е ГЛУПАВО!Особенно като знам миграционните процеси на тракийските племена през Босфора и Дунав в най разлини посоки мога да кажа че няма европейска нация в която да няма тракийска кръв в широката смисъл на понятието! А като имаме пред вид предварителното родство ви е ясно за какво говоря!!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 01:59:23
По отношение на конните европеиди трябва отново да подчертая , че разликите между готи, гети, скити,кимери,келти,даки,масагети и саки живели от иЗточна Монголия до Франция, а на юг до  ВАВВИЛОН ,ПЕРСИЯ, ИНДИЯ И ДОРИ ДО СРЕДАТА НА СЪВРЕМЕН КИТАЙ КАКТО И ТИБЕТ а на север до Скандинавия и Сибир през времето между 2500г.пр.н.е. и  0 г. са пренебрежимо малки от сегашна гледна точка и изхождат от едно генетично и езиково родство! Тъй като новите траки са в голяма степен част от тези изброени народи то всичко е ясно! Ясно е , че българите са част от тези европеиди но каква част от едното и каква част от другото, какви са примесите от семити и монголоиди е пълна мистерия! Това което е ясно е, че българите наистина идват от древноста защото понятието Балхара, БАЛХ, И ДР. НАПОМНЯЩИ НАШЕТО РОДОВО ИМЕ  СА МНОГО ПО ДРЕВНИ ОТ ВРЕМЕТО НА ХРИСТОС и тюрките като доказан нов метисен етнос е много далече от нас      и по език  и по ген и по древност! Няма данни дали българите като обособен етнос не са живели дори там където сега има китайци монголи и тюрки ,но това няма значение за нашето определяне към европейското семейство! А това че сме иранци- да вярно е , това че сме траки да вярно е , а и това че сме славяни също е вярно защото тези съвременни почти политически понятия са произлезли от онези многобройни родствени племена и народи които са говорили диалекти на един език!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 02:08:48
Сега да дойдем в 7 век при Кубрат и Аспарух ! В този момент е ястно че българите са част от иранските народи което разбирате колко е условно, и живеят  в среда на обособени сравнитерно отдавна славянски народи и съвсем скоро обособени тюрки ! С изключение на тюркският език и монголоидноста на част от тюрките останалите славяни и иранци подчертавам са много близки също и с остатъците от келтите КОИТО вече заминали трайно за западна Европа КОЕТО ОБЯСНЯВА ЛЕСТНОТО СМЕСВАНЕ МЕЖДУ ТЯХ В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ МАКАР И СЛЕД СТОЛЕТИЯ СЪЖИТЕЛСТВО! ТОВА НЕ ИЗКЛЮЧВА сблъсъците на етническа основа поради жестокоста на епохата!
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: гол гъз в Юли 30, 2010, 02:25:01
Сега ще бъда досаден и ще спомена отново КЮРДИТЕ! Може би те ще ви помогнат до разберете това което исках да ви кажа до сега! Езикът на кюрдите се смята за ирански ,а те самите за част от старите ирански народи! Смята се че те близо 3 000-3500г. живеят на това място което е разбираемо защото тогава и старите перси и миди са отишли до там! те са много интерестни поради това че външно са се доближили много до семитите , а и са станали мюсулмани което допълнително ги отделя от Европейското им минало! Но при тях думите мъж, жена, мишка и дори цели изрази използвани в ръзговорната реч са идентични с тези на съвременните българи! От Одрин близо 2 000 км до Анадола и Арарат всички казват КЬОПЕК, на тюрко алтайски ,а ние българите и те кюрдите казваме КУЧЕ ! Разбирате ли каква е била разликата между иранските и славянските народи ? Мъж, жена,мишка, женщина, мужчина,мъйш, ! Интересно е че те не използват благодаря, а пажалуйста типично по руски! Като сложим Мама, Брадър , Систър които са общо европейски роднински нещата стават все по близки! А как е на цигански т.е. от старият санскрит думата дете, ами Чаве! А как е на английскит.е. на немски  Чайлд!, А на български т.е. иранско славянски? Ами Чедо?
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Sur в Март 04, 2011, 12:15:13
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ 

 

 
Според официалната историография траките са били латинизирани ( или гърцизирани между I-ви и VI-ти век. Една група лингвисти считат албанския език за наследник на тракийския. Други изследователи посочват силните прилики на литовски и латвийски с езика на Орфей, но пропускат да отбележат, че балтийските езици са изключително консервативни и са запазили много архаични особености, което обяснява паралелите с тракийския. Освен това трябва да се отбележи, че колкото по-назад се връщаме в историята на българския език, толкова повече общи неща има той с литовски, латвийски, жемаитски...

 

Дали е с умисъл, или не, но в сравнителните тракийски речници езиковедите често пропускат основни тракийски думи имащи перфектни български еквиваленти. Като пример могат да се дадат: вода-вода, бара-бара (рекичка), дебре-дебри, листе-листи, вир-вир, суу –сух, темен-тъмен, коза-коза, волинт-воленте (вол), зайкус-заек, орол-орел, елейн-елен, зелкия-зелка, вит-ведь ( знание),  видето – видетъ  (видя, виждам) ...

 

Нито латински, нито гръцки, или който и да е било друг език  няма толкова много общи думи с тракийския както българския, но учените ни пропускат да оповестят това изключително важно сведение.

 

Трябва да се отбележи също, че подробно, систематизирано  сравнение на особеностите на тракийския език с българския не е правено. Спорадично се споменава, че дадена тракийска наставка е идентична със старобългарска, че определена тракийска диалекна вариация е същата както и българската, но на читателите не е обяснено значението на тези граматически особености. Един народ може да наследи думи от друг, но не и диалектни особености, защото диалектът не е нищо друго освен по-слабо позната форма на официалния език.

 

Преди около столетие видният наш учен Цани  Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм... Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата? Както народът се е смесил, тъй и езикът е смесен и тракийското, като повече и по-цивилизовано и обвизантийчено, е почело да взема върх над пришедшето. http://ziezi.net/ginchev.html

 

Гинчев обяснява процеса на изпадането на падежите в езика ни като тракийско наследство. Тук трябва да се спомене откритието на К. Влахов, който установи, че за времето си тракийският е бил изключително развит и е започнал да губи своят синтетичен характер още в Античността. Присъствието на седем падежа * в средновековния старобългарски се дължи на това, че тези, които освободиха своите събратя от римското подтисничество са били дълги векове в изолация в свободните земи на север от Дунав и тяхното наречие се е запазило в старият си вид ( в древният тракийски е имало падежи, както и в древния арийски). Напълно естествено е, че официалният език на Тракия след VII-ми век ще е точно диалектът на освободителите, той е говорен от духовенство и благородническа класа, докато за останалото население е бил типичен губещият падежите вариант, т.е същинският тракийски...езикът, който говорим и днес в развита форма.**

 

Нека обърнем внимание на някои особености:

 

 

I. ПАДЕЖИ.

 

1. Окончанието при звателен падеж в тракийския език е -Е ( В. Георгиев), както и в звателен падеж на български лични имена Стояне, Добре, Борисе, Добромире,  Милене, Светлозаре!

 

2. Окончание за дателен падеж ед. ч. в тракийския е -У, както е при български съществителни имена в дателен падеж – Богу, стопану.

 

3. Окончание за дателен падеж мн.ч. в тракийския е -ИМ , срещаме го в Селим-брия, Селим означава– на селите. Селите са трако-пеласгийско племе обитаващо Беломорието и Тесалия – дом на мирмидоните, които според Йоан Малала са предци на българите.

 

4.Окончанието в родителен падеж е -ОУ също както при старобългарски съществителни имена в родителен падеж – сыноу...

 

 

 

II. МЕСТОИМЕНИЯ И ПРЕДЛОЗИ

 

1. Тракийското лично местоимение АЗ отговаря на българското АЗ

 

2. Тракийското лично местоимение МЕ отговаря на българското МЕ.

 

3. Тракийският предлог ДО отговаря на българският ДО.

 

4. Тракийското въпросително местоимение КОС отговаря на българското КОЙ(1)

 

5. Тракийското показателно местоимение ТА отговаря на старобългарското ТА-това.

 

6. Тракийското показателно местоимение СА отговаря на старобългарското СЬ-тази.

 

7. Тракийското показателно местоимение СИ отговаря на старобългарското СИ-това.

 

8. Тракийското показателно местоимение СЕМУН отговаря на старобългарското СЕМУ-този.

 

9. Тракийският предлог УТ отговаря на българският ОТ, имащ диалектна форма УТ.

 

 

(1)Кос е древният вариант на кой, тъй както латинското quis -куис е древният вариант на италианското въпросително местоимение chi -ки-кой.

 

 

 

III. УМАЛИТЕЛНИ ЧАСТИЦИ, НАСТАВКИ, ПРЕДСТАВКИ, ОКОНЧАНИЯ.

 

1.Тракийската умалителна наставка ИНТ ( волинт, перинт...) е определена от  В. Георгиев и И. Дуриданов като идентична на старобългарската ЕНТ. Тя се среща в старобългарски думи като воленте, осленте, козленте.

Интересно е, че тази частица се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други, т.е. тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани от нашите деди траките.

 

2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка. 

 

3. Тракийската умалителна наставка  Е ( в Дорзе ) се среща в наши имена като Бане, Боре, Воле, Едре, Злате и т.н. ( Е е типична за сърби и хървати – Митре, Злате...)

 

4. Тракийската умалителна наставка ЕЦ ( в Кабец) е  типична за езика ни – творец, светец, певец...

 

5.Типичното за езика ни окончание -ЩА  ( в пътища, свлачища, селища ) се среща и в тракийския - Вρρατζιςτα -Врачища, Рουβύςτα-Ровища.

 

6. Българската умалителна частица ЦА ( в девица, столица, певица ) се среща в тракийския топоним Тζερζενουτςας – Чершница.

 

6. Тракийската наставка в лични имена ЗАР ( Етизар, Велизар) се среща в българските лични имена Светлозар, Златозар, Среброзар, Цветозар.

 

7. Наставка МЕР ( Пурмерул, Гугамер) - велик срещаме в Безмер, Владимер, Радомер.

 

8. Тракийските умалителни частици УЛ, УЛА, ИЛ, ЛО ( в Пурмерул, гагула, Кетрил, Скорило ) са идентични с българските УЛ в Драгул, УЛА в Радула, ИЛ в Момчил, ЛО в Скорило.

 

9. Тракийската представка З/С отговаря на българската СЪ-от.

 

10. Окончанието за прилагателни от женски род - А , НА ( Бела, Циерна) е същата както и в българските прилагателни от женски род бела, черна ( църна).

 

11.Окончание за съществително от женски род – ИНА – Диелина – детелина.

 

12.Окончание  за прилагателни от мъжки род-ЕН (Залден) – червен, черен, златен.

 

13. Окончанието СК ( Дориск, Драбеск, Гареск) се среща и в старобългарски думи като бесовскъ, бытиискъ,  браньнскъ, женьскъ...

 

 

МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

 

Установени са три форми на множествено число в тракийския език.

1.При първата окончанието е И - КТИСТИ – чисти.

 

2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета.

 

3.В някои български диалекти се използва Е като окончанието за множествено число – люде хора), листье ( листи), същата тази особеност срещаме и в тракийския топоним ЛИСТЕ –листи.

 

Както виждаме и трите форми, без изключение са типични за българския език.

 

 

 

ДИАЛЕКТНИ ОСОБЕНОСТИ

 

В тракийския се забелязват абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза В. Георгиев ( Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е ( ие) от друга е засвидетелствано не само в античността ( в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

 

Отново В. Георгиев отбеляза, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти зилен -зелен ( Διντιπορις –Δεντουπορις )...

 

В тракийските диалекти забелязваме варианти КЕТРИ, КЕТРЕ отговарящи на старобългарските ЧЕТИРИ, ЧЕТЫРЕ.

 

Щом особеностите на тракийските диалекти са типични и за българския, това означава, че тракийския не е изчезвал изобщо, напротив – развил се е и днес е познат под името български.

 

Някои критици ще възразят, че частици като ЕЦ, ЦА, КА се срещат също в сръбски, хърватски, словенски. В това няма нищо чудно, траките не са падали от небето, имали са свои роднини – старите илири и скити. Към илирийските народи принадлежат сърби, хървати, словени, словаци...а  нашите близки роднини украинците са наследници на скитите. Затова името на тракйската Еброс – Ибъра има успоредица в сръбския Ибър и украинския Ибр. Затова името на тракийската Нестос има успоредица в полската и чешка Ниса. Затова имената на тракийските селища Мидне и Курписос се тълкуват с хърватския глагол метнути – полагам ( основи на селище) и украинския глагол корпати –копая... Не, че хървати и украинци са траки, родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите. В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес.

 

Ето, няма нищо сложно нали, истината никога не е сложна, сложен и пътят тя да се укрие. Ние българите говорим развита форма на същият език, който е звучал между Карпатите и Бяло море още преди девет хиляди години. Не сме идвали от никъде, напротив, изпратили сме свои хора на три континента. Те от своя страна са повлияли десетки народи. За някои това може да звучи като фантастика, но е самата истина, която бавно, но упорито си пробива път. Това, че повечето от нас не я знаят се дължи на редица причини.Водени от политически причини, векове наред безсъвестни личности са фалшифицирали историята в своя полза, за съжаление това продължава и днес. Както римляните са противопоставяли дедите ни срещу техните роднини, така и в ново време изкуствено се насажда вражда между близки хора. За да се измъкнем от порочния кръг е нужно да сме със спокойно и чисто съзнание, а това е възможно само, ако сърцата ни са свободни от негативни емоции. За това – нека обърнем гръб на злото и да се върнем при корените си. Да бъдем българи!

 

 

 

Пояснения:

 

* В старобългарския език срещаме следните падежи:

 

1.Именителен

2.Дателен

3.Звателен

4.Винителен

5.Творителен

6.Родителен

7.Местен

 

 

** Дори и днес процесът на изпадане на падежите в езика ни не е завършил. Звателен падеж се употребява масово, а в родопските диалекти има останки на дателен и местен падеж ( С.Стойков, Българска Диалектология, стр.131-132, стр.135, )
Титла: Re:Загадъчните прабългари - произход и странствания
Публикувано от: Balkan в Юли 03, 2011, 09:47:15
 Тук сме си от време ОНО -
http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532 (http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532)